Administració i Gestió d'Organitzacions - PAC 3 - Pla de negoci

566 views
475 views

Published on

Pla de negoci per a la tercera práctica d'administració i gestió d'organitzacions de la Universitat Oberta de Catalunya

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Administració i Gestió d'Organitzacions - PAC 3 - Pla de negoci

 1. 1. Pla de negociEstructura de la idea de negociAnàlisis dels factors de l’entorn: mercat, competència, etc.Estratègies per a la posada en marxa del negociAjustar el projecte per minimitzar els riscos de negoci Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 2. 2. Objectius del pla de negoci• Objectius interns – Viabilitat i rendibilitat• Objectius externs – Document per presentar el nostre projecte empresarial a tres nivells: • Finançament • Subvencions • Captació de socis i clients Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 3. 3. Redacció del pla de negociCal abordar els següents apartats a l’horade redactar el pla d’empresa:• La presentació• L’extensió del pla de negoci• L’estructura• El rigor i la veracitat de la informació• Resum executiu Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 4. 4. Redacció del pla de negoci• Presentació – Professional i clara – Generar confiança en el lector (socis, banca, etc.)• Extensió – Entre 20 i 30 pàgines• Estructura del document – Estructurat i coherent Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 5. 5. Redacció del pla de negoci• Rigor i veracitat – Citacions – Fonts d’informació• Resum executiu – Idea de negoci – Perfil de l’equip directiu i emprenedors del negoci – Situació del negoci actual – Inversió requerida – Valoració del projecte Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 6. 6. Característiques del negociEls tres eixos del negoci:• A qui ens dirigim? Clients potencials• Què oferim? Productes i serveis• Com ho oferim? Tecnología o recursos per produir o oferir els nostres productes o serveis Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 7. 7. Característiques del negociEls tres eixos del negoci: Què? Com? A qui? Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 8. 8. Anàlisis de la situacióAfecten al desenvolupament del negoci:• Entorn (anàlisi externa) – Microentorn • Clients • Competidors • Proveïdors • Mitjancers – Macroentorn • Aspectes demogràfics • Econòmics • Socials i culturals • Polítics i legals • Tecnològics • Mediambientals Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 9. 9. Anàlisis de la situacióAfecten al desenvolupament del negoci:• Auditoria interna – Punts forts – Punts feblesAquests conceptes s’apliquen als coneguts anàlisisDAFO que analitzen les debilitats, amenaces,fortaleses i oportunitats per oferir l’estat del’empresa i la seva posició respecte al mercat. Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 10. 10. Objectius i estratègies• Definició d’objectius – Quantificables – Reals i factibles – Consistents – Ordenats jeràrquicament – Referits a un temps i lloc determinats• Consensuació – Estratègia de costos – De diferenciació – D’enfocament Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 11. 11. Pla d’actuacióEl pla d’actuació confecciona els aspecteso plans a considerar:• Pla de màrqueting• Pla d’operacions• Pla d’organització de recursos• Pla jurídic formal• Pla financer Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 12. 12. Pla d’actuació• Pla de màrqueting – Estudi de mercat • La demanda o mercat – Volum de consum, taxa de variació i cicle del producte • L’oferta – Competència, competidors, proveïdors i compradors • Linies estratègiques – Segmentació i posicionament • Màrqueting i màrqueting mixt – Combinar producte – preu – distribució i promoció Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 13. 13. Pla d’organització i RRHHObjectiu doble:• Extern – Tirar endavant el projecte• Intern – Determinar la organització i gestió del projecteMitjançant la organització de:• Nombre de persones per a l’empresa• Organigrama• Tasques i responsabilitats• Perfil dels llocs• Reclutament i selecció• Costos salarials (contractes, salaris) Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 14. 14. Pla operatiu• Procés de producció o prestació de serveis – Equip humà, tasques a desenvolupar, temps, etc.• Local o oficina• Equipament – Maquinària, mobiliari, informàtic i de transport• Gestió de compres i estocs• Elecció de proveïdors – Qualitat, preu, condicions econòmiques i de subministrament Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 15. 15. Pla juridicoformalAspectes generals a tenir en compte:• Obligació segons l’activitat• Nombre d’emprendedors o socis• Responsabilitat dels mateixos• Necessitats econòmiques del projecte• Imatge• Aspectes fiscals Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 16. 16. Pla juridicoformalCom escollir una forma jurídica:• Segons la titularitat – Empresa individual o física – Societat o persona jurídica• Tràmits de constitució• Tràmits de possada e marxa – Ministeris, ajuntaments i organismes oficials• Tràmits específics• Despeses de constitució – Estatuts, honoraris de notaria, impostos Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 17. 17. Pla economicofinancerEstudia la viabilitat i la liquidessa del projectemitjançant:• Càlcul de les necessitats d’inversió – Bens i drets (immobilitzat i despesses d’establiment)• Finançament de les mateixes – Passiu fix i passiu circulant• Compte de resultats provisional – Despesses fixes i variables Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 18. 18. Pla economicofinancer• Pressupost de tresoreria – Ingrés i cobrament – Despesa i pagament• Balanç provisional Es desglossa en: – Actiu • Actiu circulant • Actiu fix – Passiu • Recursos propis • Recursos aliens • Exigible a llarg/mitg termini • Exigible a curt termini Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 19. 19. Pla economicofinancer• Anàlisi mitjançant ràtios – Ràtio de punt mort (nivell mínim de ventes per cobrir costos) – Ràtio de rendibilitat econòmica (rendibilitat en el conjunt) – Ràtio de rendibilitat financera (rendibilitat de propietaris) Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012
 20. 20. Calendari de possada en marxa• Creació de compte enrere per iniciar l’activitat empresarial• Estudi de l’estacionalitat si convé• Revisar la coherència global de la proposta i establir un calendari de possada en marxa• Remetre el nostre pla d’empresa per obtenir finançament o recursos Ricard Vergés Martínez Administració i Gestió d’Organitzacions – PAC 3 – Mòduls 4 i 5 Universitat Oberta de Catalunya 08-05-2012

×