Basispresentatie risico en crisisbeheersing, 2011

1,088 views
902 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Notitieblad voor uw verwachtingen van de presentatie:
 • Notitieblad voor uw verwachtingen van de presentatie:
 • Notitieblad voor uw verwachtingen van de presentatie:
 • Basispresentatie risico en crisisbeheersing, 2011

  1. 1. RISICO- EN CRISISBEHEERSING IN DE VEILIGHEIDSREGIO - wie doet wat voor wie? - © Illustraties uit Concept Startarchitectuur Risico en Crisisbeheersing in de Veiligheidsregio , H. van Hijum, 2010 © Film Freek de Jonge, youtube
  2. 2. De veiligheidsregio - het netwerk - VEILIGHEIDSREGIO’S
  3. 3. De veiligheidsregio - (context) werkwijze -
  4. 4. <ul><li>Regionaal Risicoprofiel: </li></ul><ul><ul><li>Overzicht risicovolle situaties: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maatschappelijke thema’s (7) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Crisistypen (25) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Incidenttypen </li></ul></ul></ul></ul></ul>Wat bedreigt de regio en hoe erg is dat?
  5. 5. Waarschijnlijkheid / Impact - Nationale Risicobeoordeling -
  6. 6. <ul><li>Regionaal Beleidsplan </li></ul><ul><ul><li>Beschrijving beoogde operationele prestaties: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capaciteit in ruime zin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capaciteit in enge zin </li></ul></ul></ul>Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig?
  7. 7. <ul><li>In ruime zin: </li></ul><ul><ul><li>Het vermogen om bepaalde prestaties te behalen binnen een bepaalde omgeving, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een bepaalde periode </li></ul></ul><ul><li>In enge zin: </li></ul><ul><ul><li>Resources; de bereikbaarheid en beschikbaarheid van o.a. personele en facilitaire voorzieningen </li></ul></ul>Capaciteit?
  8. 8. <ul><li>Regionaal Crisisplan </li></ul><ul><ul><li>Beschrijving organisatie + TBV </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rampenbestrijding Crisisbeheersing </li></ul></ul></ul>Wie doet dan wat en wie informeert wie?
  9. 9. Organisatie + TBV - rampenbestrijding / crisisbeheersing -
  10. 10. Regionaal Crisisplan 1: Functiegericht deel
  11. 11. <ul><li>Regionaal Beleidsteam (RBT) </li></ul><ul><li>Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) </li></ul><ul><li>Regionaal Operationeel Team (ROT) </li></ul><ul><li>(Coördinerend) Commando Plaats Incident (CoPI) </li></ul><ul><li>Team(s) Bevolkingszorg (TBZ) </li></ul><ul><li>Meldkamer (MK) </li></ul>Organieke Structuur - wettelijk kader ‘hoofdstructuur’ -
  12. 12. <ul><li>RBT </li></ul><ul><ul><li>Voorzitter Regionaal Beleidsteam </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgemeesters betrokken gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoofdofficier van Justitie </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzitter direct betrokken Waterschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionaal Operationeel Leider </li></ul></ul><ul><ul><li>Overige functionarissen </li></ul></ul><ul><li>GBT </li></ul><ul><ul><li>Leidinggevende Brandweer </li></ul></ul><ul><ul><li>Leidinggevende GHOR </li></ul></ul><ul><ul><li>Leidinggevende Politie </li></ul></ul><ul><ul><li>Leidinggevende Bevolkingszorg </li></ul></ul>Functiestructuur RBT/GBT - wettelijk kader ‘hoofdstructuur’ -
  13. 13. <ul><li>Regionaal Operationeel Leider </li></ul><ul><li>Sectie Brandweerzorg </li></ul><ul><li>Sectie GHOR </li></ul><ul><li>Sectie Politie </li></ul><ul><li>Sectie Bevolkingszorg </li></ul><ul><li>Sectie Informatiemanagement </li></ul><ul><li>Voorlichtingsfunctionaris ROT </li></ul>Functiestructuur ROT - wettelijk kader ‘hoofdstructuur’ -
  14. 14. <ul><li>Leider Commando Plaats Incident </li></ul><ul><li>Officier van Dienst Brandweer (OvDB) </li></ul><ul><li>Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) </li></ul><ul><li>Officier van Dienst Politie/KMAR (OvDP/OvDKMAR) </li></ul><ul><li>Informatiemanager CoPI </li></ul><ul><li>Voorlichtingsfunctionaris CoPI </li></ul>Functiestructuur CoPI - wettelijk kader ‘hoofdstructuur’ -
  15. 15. <ul><li>TBZ </li></ul><ul><ul><li>Eén functionaris voor leiding TBZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén functionaris voor informatiemanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén functionaris voor coördinatie voorlichting </li></ul></ul><ul><li>MK </li></ul><ul><ul><li>Calamiteitencoördinator </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stuurt meldkamer aan bij grootschalige alarmering </li></ul></ul></ul>Functiestructuur TBZ en MK - wettelijk kader ‘hoofdstructuur’ -
  16. 16. <ul><li>Voldoen aan wet ≠ voorbereid zijn op rampen/crises </li></ul><ul><ul><li>Kader wetgever niet gebaseerd op integraal ontwerp </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus wetgever is functiegericht! </li></ul></ul></ul><ul><li>Integraal (proces- én functiegericht) ontwerp kan leiden tot aanpassingen in de door de wetgever beschreven ‘hoofdstructuur’ </li></ul><ul><ul><li>Aanpassingen in organieke structuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassingen in functiestructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassingen in personele structuur </li></ul></ul>Conclusie - wettelijk kader ‘hoofdstructuur’ -
  17. 17. Regionaal Crisisplan 2: Procesgericht deel
  18. 18. Ordenen bedrijfsprocessen
  19. 19. Processchema Besturen - inventariseren relevante informatieproducten -
  20. 20. Processchema Voorbereiden - inventariseren relevante informatieproducten -
  21. 21. Processchema Uitvoeren - inventariseren relevante informatieproducten -
  22. 22. Processchema Ondersteunen - inventariseren relevante informatieproducten -
  23. 23. <ul><li>Productbeschrijving: </li></ul><ul><ul><li>Unieke naam van het informatieproduct </li></ul></ul><ul><ul><li>Doel van het informatieproduct </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimale inhoud van het informatieproduct </li></ul></ul><ul><li>Bestek van het informatieproduct: </li></ul><ul><ul><li>Actoren (procesrollen; wie informeert wie?) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wie maakt/maken het Procesrol: producent(en). Denk aan Freek! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wie keurt het goed? Procesrol: goedkeurder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wie controleert het? Procesrol: controleur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wie neemt/nemen het af? Procesrol: afnemer(s) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wie archiveert het? Procesrol: archiveerder </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hulpmiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteitseisen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Wettelijke) Vereisten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proces- en productnormen </li></ul></ul></ul>Informatieproducten! (beschrijven met en voor het ‘veld’ )
  24. 24. <ul><li>Checklists op actorniveau </li></ul><ul><ul><li>Actoren bij het besturen c.q. richten van het werk </li></ul></ul><ul><ul><li>Actoren bij het voorbereiden c.q. inrichten van: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitvoerend werk rampenbestrijding en crisisbeheersing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteunend werk rampenbestrijding en crisisbeheersing </li></ul></ul></ul><ul><li>Procesgericht deel RCP van invloed op deel 1 RCP! </li></ul><ul><ul><li>Wijzigingen in functiegericht deel (zeer) voorstelbaar </li></ul></ul>Beoogd resultaat
  25. 25. Verbeteren? - kwaliteitsmanagementsysteem - HET NIET BEHALEN VAN DE BEOOGDE PRESTATIES KOMT - VOLGENS ONDERZOEKERS - OMDAT U WET- EN REGELGEVING NIET VOLGT EN NIET VOLDOENDE SAMENWERKT
  26. 26. Processchema Verbeteren - inventariseren relevante informatieproducten -
  27. 27. Dank voor uw aandacht Herman van Hijum Programmamanager Crisismanagement E: [email_address] G: (06) 103 995 94

  ×