Koha usuaris

874 views
835 views

Published on

Manual koha usuarios

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
346
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koha usuaris

 1. 1. GESTIÓ D’USUARISCreació d’usuarisPodem importar els usuaris, abans de fer-ho, calassegurar-nos que s’han configurat lescategories d’usuari.Per afegir un nou usuari manualment:Des del mòdul d’administració cal que anem a laopció “Usuaris”. Un cop allà, cal seleccionar“Nou usuari” (“nuevo socio”)
 2. 2. GESTIÓ D’USUARISCreació d’usuarisEn primer lloc, cal seleccionar eltipus d’usuari que volem crear.En el cas d’Idescat: préstecinterbibliotecari, usuari extern ousuari intern.Aleshores, introduirem lesdades d’identificació de l’usuari.Únic camp obligatori, el cognom
 3. 3. GESTIÓ D’USUARISCreació d’usuarisA continuació cal introduirles dades de contacte.Cal tenir en compte que elcorreu electrònic i eltelèfon principal són lesdades que apareixen en lesnotes de circulació.
 4. 4. GESTIÓ D’USUARISCreació d’usuarisLa secció de “Administración de la biblioteca” conté dades pera la gestió interna. El número d’usuari el generaautomàticament el sistema.En cas que hagis equivocat el tipus d’usuari en el moment dela creació, el pots corregir en aquesta secció.
 5. 5. GESTIÓ D’USUARISCreació d’usuarisA la secció de “Configuració de la biblioteca”introduïm dades addicionals.La data de registre es crea automàticament. Siel registre té data de caducitat l’introduirem ala següent casella (o configurem el sistemaperquè s’ompli automàticament).La “Nota d’OPAC” és una nota per l’usuari queveurà quan obri el seu registre.
 6. 6. GESTIÓ D’USUARISCreació d’usuarisLa “Nota decirculació” és interna iapareixerà quan elpersonal faci unpréstec a l’usuari desdel mòdul decirculació.
 7. 7. GESTIÓ D’USUARISCreació d’usuarisA continuació cal introduir el nom d’usuari i lacontrasenya amb què l’usuari accedirà almòdul del personal o a l’OPAC.
 8. 8. GESTIÓ D’USUARISCreació d’usuarisSi el sistema detecta un possible duplicatapareix un missatge d’alerta.
 9. 9. GESTIÓ D’USUARISDuplicar usuarisSi volem crear diferents usuaris quecomparteixen certa informació que no volemtornar a introduir, el sistema ens permetduplicar usuaris.Per fer-ho, obriu el registre de l’usuari queservirà com a base i cliqueu “Duplicar”
 10. 10. GESTIÓ D’USUARISDuplicar usuarisTots els camps, excepte Nom, número decarnet, usuari i contrasenya, apareixeranduplicats.
 11. 11. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisLa contrasenya d’un usuari no ésrecuperable, sempre apareix codificada. Encas que l’usuari oblidi la seva contrasenya, laúnica opció que tenim és restablir-la.Cliqueu “Cambiar contraseña”
 12. 12. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisNo podem veure les contrasenyes existents, però Kohaens permet crear contrasenyes aleatòries. En aquest cas,veurem la contrasenya en text.
 13. 13. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisPer editar una seccióespecífica, cliqueu sotal’opció “Editar” quetrobareu a sota cadascunade les seccions.
 14. 14. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisPodem bloquejar l’usuari per tal que no pugui treurepréstecs des del registre d’usuari.
 15. 15. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisSi vols que el personal de préstec confirmi l’adreça del’usuari, clica “Desaparecido sin dirección” i a préstecrebran una alerta per confirmar l’adreça.
 16. 16. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisSi voleu bloquejar el compte del’usuari, cliqueu “Restringido”. Espot configurar el sistema per talque bloquegi comptesautomàticament en cas de retarden les devolucions dedocuments.Si afegim un comentari o unadata, aquesta informació esveurà també a l’alerta que salta acirculació.
 17. 17. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisEn cas que un usuari hagi perdutel carnet marquem la opciócorresponent i el sistema ensalertarà en cas que algú altrevulgui fer ús del seu carnet.
 18. 18. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisSi els usuaris realitzen canvis en les seves dades, labiblioteca rebrà una alerta per tal que confirmi lesmodificacions.Al mòdul d’administració apareix aquesta alerta a sota del’accés als diferents mòduls
 19. 19. GESTIÓ D’USUARISEdició d’usuarisQuan accedim a l’enllaç haurem de confirmar o ignorar lamodificació de dades que ha fet l’usuari des de l’OPAC.“Aprovar”, acceptem elscanvis.“Denegar”, eliminem elscanvis“Ignorar”, manté els canvispendents per revisar-los enun altre moment.
 20. 20. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuarisPer configurar els permisos dels usuaris, primer hauràs detenir obert un registre d’usuari staff.*Per accedir a la interfície d’staff, l’usuari haurà de tenir coma mínim permisos de catalogació]En el registre de l’usuari clica “Más” i després “Asignarpermisos”
 21. 21. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuarisApareixerà un llistat d’opcions que podràs expandir clicant elsigne +
 22. 22. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-Superlibrarian  té accés a totes les funcions del mòdulstaff (amb aquesta opció ja no cal seleccionar cap altrepermís)-Circulate  permet fer préstecs i accedir a la pàgina decirculació del client staff. Aquesta secció es pot expandir:-circulate_remaining_permissions: totes les funcions decirculació excepte anular renovacions-override_renewals: cal que tingui el permís anterior i lipermet anular renovacions.
 23. 23. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-Catalogue  permet al personal buscar al catàleg a travésdel client staff. Aquest permís cal donar-li a tot el personalper tal que puguin accedir al mòdul staff.-Parameters  proporciona accés a totes les àrees delmenú d’administració. Aquesta secció es pot expandir.-manage_circ_rules: possibilitat d’editar les regles decirculació i sancions a l’àrea d’administració-parameters_remaining_permissions: accés a totes lesaltres àrees d’administració-Borrowers  permet al personal afegir o modificar usuaris(excepte la configuració de permisos)
 24. 24. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-Permissions  permet configurar els permisos dels usuaris.-Reserveforothers  permet fer reserves a llibres pelsusuaris des de l’interfície d’staff. Aquesta secció es potexpandir:-modify_holds_priority: permet al personal alterar laprioritat en les reserves-place_holds: permet fer reserves a llibres pels usuarisdes de l’interfície d’staff-Borrow  dóna permís a l’staff per agafar llibres de labiblioteca en préstec
 25. 25. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-Editcatalogue  permet catalogar exemplars (i afegir ieditar registres bibliogràfics i de fons). Aquesta secció es potexpandir-edit_catalogue: accés a totes les funcions decatalogació via la pàgina de Catalogació-edit_items: possibilitat d’editar els registres d’exemplarperò no els bibliogràfics-fast_cataloging: possibilitat de catalogar utilitzantnomés la opció de Catalogació ràpida des de la pàginade Catalogació.-Updatecharges  gestionar els comptes d’usuari (incloentpagament de multes, afegir crèdits i crear factures)
 26. 26. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-Acquisition  proporciona accés al mòdul d’adquisicions ide suggeriments de compra dels usuaris. Aquesta secció espot expandir-budget_add_del: permet afegir o eliminar pressupostos(no modificar)-budget_manage: gestionar pressupostos-budget_modify: permet editar els pressupostosexistents (ni eliminar ni crear)-contracts_manage: gestionar contractes-group_manage: gestionar grups de comandes i cistelles-order_manage: gestionar comandes i cistelles
 27. 27. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-order_receive: gestionar comandes i cistelles-period_manage: gestionar períodes-planning_manage: gestionar planificació del pressupost-vendors_manage: gestionar proveïdors-Tools  accés a tots els ítems de la secció Eines del mòdulstaff. Aquesta secció es pot expandir-batch_upload_patron_images: carregar imatgesd’usuari en lot o una a una-delete_anonymize_patrons: eliminar els usuaris anticso fer anònims els historials de circulació/lectura
 28. 28. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-edit_calendar: definir dies en què la biblioteca estàtancada-edit_news: editar notícies a l’OPAC i a la interfície d’staff-edit_notice_status_triggers: editar notes o avisosd’estat per ítems vençuts-edit_notices: definir els avisos-export_catalog: exportar dades bibliogràfiques i de fons-import_patrons: importar dades d’usuaris-Inventory: fer inventari del catàleg-items_batchdel: executar eliminacions en blocd’exemplars
 29. 29. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-items_batchmod: executar modificacions en blocd’ítems-label_creator: crear etiquetes i codis de barres a partirde les dades del catàleg i dels usuaris-manage_csv_profiles: crear i editar perfils CSV-manage_staged_marc: administrar registres MARCincloent completar i revertir importacions-moderate_comments: moderar els comentaris delsusuaris-schedule_tasks: programar tasques a realitzar-stage_marc_import: manipular registres MARC aldipòsit
 30. 30. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-upload_local_cover_images: carregar cobertes-view_system_logs: navegar pels logs del sistema-Editauthorities  proporciona accés per editar els registresd’autoritat-Serials  permet accedir al mòdul de publicacionsperiòdiques. Aquest mòdul es pot expandir-check_expiration: comprovar la caducitat d’unapublicació-claim_serials: reclamar publicacions perdudes-create_subscription: crear una nova subscripció-delete_subscription: eliminar una subscripció-edit_subscription: editar (però no eliminar ni crear) unasubscripció
 31. 31. GESTIÓ D’USUARISPermisos dels usuaris-receive_serials: rebre números de publicacionsexistents.-renew_subscription: renovar subscripcions-Routing: gestionar llistes de circulació-Reports  permet accedir al mòdul d’Informes (permetcrear, editar i executar tots els informes). Els informes delmòdul de circulació no estan inclosos en aquest permís.Aquesta secció es pot expandir-Create_reports: permet crear i editar però no executarinformes SQL-Execute_reports: permet executar però no crear oeditar informes SQL.-Staffaccess  permet modificar login / permisos pelsusuaris staff.
 32. 32. GESTIÓ D’USUARISInformació dels usuarisPer accedir al registre d’usuari tenim dos enllaços des de lainterfície d’staff.
 33. 33. GESTIÓ D’USUARISInformació dels usuarisEl sistema ens permet buscar un usuari per diferentscamps, ordenar el llistat resultant segons diferents criteris inavegar pels índexs.
 34. 34. GESTIÓ D’USUARISInformació dels usuaris“Estándar”: introduïm qualsevol part del nom, nom.dusuari, adreça electrònica o codi de barres.“Correo electrónico”: podem introduir qualsevol part deladreça electrònica utilitzant % per a truncar Exemple:amarinma@josoc.cat puc buscar amarinma% o %josoc%“Número de socio”: introduïu el número dusuari“Número de teléfono”: introduïu el telèfon tal i com el vauentrar al sistemaAdreça: introduïu qualsevol part de ladreça de lusuariutilitzant % com a truncament.
 35. 35. GESTIÓ D’USUARISInformació dels usuarisSi vols filtrar els resultats per una biblioteca específica o unacategoria concreta, clica el signe + a la dreta de la casella decercaTambé pots triar com vols que sordenin elsresultats, seleccionant la opció desitjada a lúltimdesplegable del formulari.
 36. 36. GESTIÓ D’USUARISInformació dels usuarisTota la informació de l’usuari apareix a la pestanya de“Detalles”: informació de contacte, notes, i tota lainformació afegida a la creació del registre.La pestanya superior és la de “Préstamo”, on podem veuretots els ítems que l’usuari té en préstec, les reserves o elspréstecs vençuts
 37. 37. GESTIÓ D’USUARISInformació dels usuarisA la pestanya de “Multas” apareix tot l’historial de sancionsde l’usuari. Aquesta pestanya no només mostrarà lessancions, sinó qualsevol càrrec que es pugui fer a l’usuari.Des d’aquí podem emetre factures per l’usuari, pagar lessancions, i tota la gestió relacionada amb les sancions del’usuari.
 38. 38. GESTIÓ D’USUARISLlistes de circulacióEn aquesta pestanya veurem un llistat de totes les llistes decirculació a les que pertany l’usuari.Podrem veure i editar les llistes de circulació ales que pertany l’usuari.
 39. 39. GESTIÓ D’USUARISHistorial de circulacióEn aquesta pestanya veurem tot l’historial depréstecs de l’usuari, en cas que ell pertanyi que esmantingui aquesta informació. Si l’usuari ha deciditque la biblioteca no pot mantenir aquestainformació, veurem només els documents que té enpréstec en aquell moment.
 40. 40. GESTIÓ D’USUARISHistorial de circulacióSi vols exportar un llistat dels codis de barra dels exemplarsprestats avui, trobaràs la opció al menú “Mas” a la partsuperior de la pantalla.
 41. 41. GESTIÓ D’USUARISRegistre de modificacionsEl registre de modificacions mostra quan es van fer canvis alregistre d’usuari. Si ho tens configurat així, també veuràs elspréstecs i devolucions daquest usuari
 42. 42. GESTIÓ D’USUARISRegistre de modificacions• El camp “Bibliotecario” mostra el número de lusuari staffque ha fet les modificacions• “Módulo”, des don sha fet la modificació• El camp “Acción” ens diu quina és lacció que sharealitzat• I, el camp “Objeto” mostra el número de lusuari que shamodificat.
 43. 43. GESTIÓ D’USUARISEstadístiquesSi ho hem configurat perquè així ho faci, el sistema ensmostrarà estadístiques de circulació de lusuari que haguemseleccionat.

×