Doon business model canvas als spil van innovatie

1,916 views

Published on

Hoe hangt het gebruik van allerlei "canvassen" samen. Hoe vormt het Business Model canvas de centrale landingsplaats?

Doon business model canvas als spil van innovatie

 1. 1. Innoveren “The Lean Startup Way” doen wij met verschillende lean tools en methoden. De tools zijn over het algemeen “canvassen”, uitgewerkt de resultaten van de aanpak/methode. Hoe hangen deze canvassen samen? En hoe vervult het Business Model Canvas hier als centrale “landingsplaats”?
 2. 2. Ideate Inspireren en Ideeën genereren Ideeën selecteren, verrijken en kiezen! Landen. Implementatie van het business model Visualiseren van het idee, concept business model en klant validatie (Get out of the building) Create Leren, Bouwen en Meten. Door ontwikkelen van het product met continue klant validatie. (We really left the building) Tastbaar en toetsbaar maken. Ontwikkelen van een minimaal product en klant validatie. (Weer: Get out of the building) De verschillende fasen en hoofdstappen* van het Ignition Program ! * We behandelen hier de gebruikte canvassen binnen stap 2 tot en met 4! Validate
 3. 3. Een kijkje in de keuken van het DOON Ignition Program!
 4. 4. Over welke canvassen* hebben we het dan? • Visie canvas • Stakeholder canvas • Waarde propositie canvas • Persona canvas • Customer Journey canvas • Business Model Canvas ! * We behandelen hier de belangrijkste!
 5. 5. Nadat HET idee is geselecteerd, ga je de visie hierachter uitwerken op het Visie Canvas Trends, visie en missie Hoofd trends Free form board the rbit method Explore another galaxy... Ondersteunende trends Maa tsch appij in 10 - zicht ( 30 ja waar d en) ar n Tech ie olog Elementen van de visie Klan t inzic ht (b eh 5 - 1 oefte e n ge 0 jaa drag r ) - en We t r ege lgev ing Visie M (doo arkt in zic rv mar ertaling ht kt) 0 e - 5 ja igen ar cu Con Missie Hoe geef je invulling aan de visie? rren tie
 6. 6. Op welke vragen geeft dit canvas antwoord? Trends, visie en missie Hoofd trends Free form board Explore another galaxy... the rbit method Ondersteunende trends M aa tsch appi ji 10 - nzicht ( w 30 j aar aarden ) n Tech ie olog Elementen van de visie Klan t in zich t (be h 5 - 1 oefte e n ge 0 jaa drag r ) -e We t ng gev i egel nr Visie M (doo arkt in zic rv mar ertaling ht kt) 0 e - 5 j igen aar e curr Con ntie Op welke trends, klant- en marktinzichten suit ons idee aan? Welke ondersteunende technologie trends zien we? Welke Missie relevante wet- en regelgeving, wat doet de concurrentie? Wat zijn Hoe geef je de belangrijkste invulling aan de visie? waarop we onze visie uitwerken? elementen Resultaat: onderbouwde visie!
 7. 7. Nadat HET idee is geselecteerd, ga je alle Stakeholders rondom het idee in kaart brengen Stakeholder mapping veel invloed Destination space will need crucial partners the rbit method actief betrekken monitoren informeren weinig invloed Invloed tevreden houden laag belang Belangen hoog belang
 8. 8. Op welke vragen geeft dit canvas antwoord? Stakeholder mapping veel invloed Destination space will need crucial partners the rbit method tevreden houden actief betrekken Invloed Met wie hebben we allemaal te maken rondom ons idee? Wie heeft het grootste belang, wie de grootste invloed? Resultaat: alle interne en externe betrokkenen in kaart gebracht! informeren weinig invloed monitoren laag belang Belangen hoog belang
 9. 9. Het Stakeholder canvas geeft ook een eerst beeld van de doelgroep/klant segment. Hiermee gaan een eerste versie van het Waarde Propositie Canvas maken Waarde propositie Canvas Explore the mind of your customer... Pluspunten Beschrijf hoe je producten en / of diensten winsten voor klanten creëren. Hoe creëren ze voordelen die je klant verwacht, verlangt, of verrast door wordt? Met inname van functionele voordelen, sociale winsten, positieve emoties en kostenbesparingen. Wensen / Dromen Beschrijf de voordelen die je klant verwacht, wenst of verrast door zou worden. Dit kunnen zowel functioneel nut, sociale voordelen, positieve emoties en kostenbesparingen zijn. Producten & diensten Taken Maak een lijst van alle producten en / of diensten waaruit je waardepropositie is opgebouwd. Welke producten en / of diensten die je aanbied helpen klanten een functionele, sociale, zzzzzof basisbehoefte op te lossen? Beschrijven wat het klantsegment wat je wil bedienen gedaan probeert te krijgen. Het zouden concrete taken kunnen zijn die ze proberen uit te voeren / te voltooien, problemen die ze proberen op te lossen of behoeften die ze proberen te voldoen. Zorgen Pijnstiller Beschrijf hoe jou producten & diensten de pijn van klanten helpt verlichten. Hoe verminderen of elimineren ze negatieve emoties, niet wenselijke kosten / situatie’s en risico’s die je klant ervaart voor, nu en tijdens de diverse ta(a)k(en). Beschrijf de negatieve emoties, ongewenste kosten / situaties, de risico’s en ervaringen die klanten voor, tijdens en / of na ta(a)k(en) ervaren. the rbit method
 10. 10. Op welke vragen geeft dit canvas antwoord? Waarde propositie Canvas Explore the mind of your customer... Pluspunten Beschrijf hoe je producten en / of diensten winsten voor klanten creëren. Hoe creëren ze voordelen die je klant verwacht, verlangt, of verrast door wordt? Met inname van functionele voordelen, sociale winsten, positieve emoties en kostenbesparingen. Wensen / Dromen Beschrijf de voordelen die je klant verwacht, wenst of verrast door zou worden. Dit kunnen zowel functioneel nut, sociale voordelen, positieve emoties en kostenbesparingen zijn. Producten & diensten Taken Maak een lijst van alle producten en / of diensten waaruit je waardepropositie is opgebouwd. Welke producten en / of diensten die je aanbied helpen klanten een functionele, sociale, zzzzzof basisbehoefte op te lossen? Beschrijven wat het klantsegment wat je wil bedienen gedaan probeert te krijgen. Het zouden concrete taken kunnen zijn die ze proberen uit te voeren / te voltooien, problemen die ze proberen op te lossen of behoeften die ze proberen te voldoen. Zorgen Pijnstiller Beschrijf de negatieve emoties, ongewenste kosten / situaties, de risico’s en ervaringen die klanten voor, tijdens en / of na ta(a)k(en) ervaren. Beschrijf hoe jou producten & diensten de pijn van klanten helpt verlichten. Hoe verminderen of elimineren ze negatieve emoties, niet wenselijke kosten / situatie’s en risico’s die je klant ervaart voor, nu en tijdens de diverse ta(a)k(en). Welke waarde gaan we eigenlijk leveren aan welke doelgroep(en)? Welken dromen vullen we in? Welke pijn nemen we weg? Met welke producten en diensten? Resultaat: in welke behoeften voorzien wij met onze propositie the rbit method
 11. 11. Het Persona canvas geeft een gezicht aan de individuele klant uit de doelgroep* *De stap van brede doelgroep via marktsegmentatie naar individuele klanten behandelen we hier niet! Persona How does your customer behave in zero-gravity? the rbit method Naam: Rol: Denk aan leeftijd, opleiding, burgelijke staat, kinderen, hobbies etc. Kenmerkende uitspraak Achtergrond: Beschrijf de context waarin deze persona waarbinnen het product of dienst wordt gebruikt Foto Persoonlijke eigenschappen: Eigenschappen en gedragingen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan product en/of dienst. Zorgen: Waar ligt hij of zij wakker van? Wat zijn obstakels wat gebruik product of dienst in de weg zouden kunnen staan? Behoeften en motivaties: Beschrijf de persoonlijke behoeften en motivatie. Doelen: Hetgeen dat de persona probeerd gedaan te krijgen. Dit kan een taak zijn of een probleem dat hij/zij probeert op te lossen.
 12. 12. Op welke vragen geeft dit canvas antwoord? Persona How does your customer behave in zero-gravity? the rbit method Naam: Rol: Denk aan leeftijd, opleiding, burgelijke staat, kinderen, hobbies etc. Kenmerkende uitspraak Achtergrond: Beschrijf de context waarin deze persona waarbinnen het product of dienst wordt gebruikt Foto Persoonlijke eigenschappen: Eigenschappen en gedragingen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan product en/of dienst. Zorgen: Waar ligt hij of zij wakker van? Wat zijn obstakels wat gebruik product of dienst in de weg zouden kunnen staan? Behoeften en motivaties: Beschrijf de persoonlijke behoeften en motivatie. Wat is de naam en rol van deze (fictieve) persoon? Wat zijn de demografische en persoonlijke eigenschappen, het achtergrond Doelen: verhaal? Waar zijn de zorgen, behoeften en belangrijkste motivaties? Resultaat: klant komt tot leven, heeft een naam en gezicht! Hetgeen dat de persona probeerd gedaan te krijgen. Dit kan een taak zijn of een probleem dat hij/zij probeert op te lossen.
 13. 13. Met de uitgewerkte klant (persona) gaan we een reis maken langs ons product of dienst idee. Dit vangen we op het Customer Journey canvas Customer Journey Map A customer is not an astronaut... Touchpoints the rbit method
 14. 14. Op welke vragen geeft dit canvas antwoord? Customer Journey Map A customer is not an astronaut... the rbit method Hoe komt de klant in eerste instantie in aanraking met het product? Welke interacties vinden er plaats? Met wie en wat? Welke ervaringen heeft de klant? Zien we problemen, risico’s en kansen? Resultaat: alle interacties van de klant met ons product in beeld! Touchpoints
 15. 15. En al deze uitwerkingen zijn input voor het Business Model canvas en kan de zoektocht naar een verdienmodel beginnen! Business Model Canvas The universe is your business... Strategische partners Hoofdactiviteiten Waardepropositie Klantrelatie Klantsegmenten Welke strategische externe partners zijn nodig om het product succesvol te kunnen creëren, verkopen, leveren? Wat is hun toegevoegde waarde in het hele proces? Wat zijn de noodzakeijke activiteiten om het product te kunnen creëren, verkopen en leveren? Wat is het aanbod voor de klant? Bij welke behoefte pas het? Welk probleem wordt er opgelost? Welke vorm heeft het product of dienst? Wat voor relatie verwacht elk klantsegment? Hoe wordt deze gelegd en onderhouden? Welke hebben we al gemaakt? Hoeveel kosten ze? Hoe zijn ze geintegreerd in de rest van ons business model? Voor wie wordt er waarde gecreëerd? Wat zijn de belangrijkste klant groepen? Wat zijn hun hoeftes? Mensen en middelen Kanalen Welke mensen en middelen zijn intern nodig om het product succesvol te kunnen creëren, verkopen en leveren? Hoe worden de klanten bereikt? Welke kanalen werken het beste? Kostenstructuur Inkomstenstromen Wat zijn de kosten van de ontwikkeling? Wat zijn de belangrijkste vaste- en variabele kosten na introductie? Welke kosten brengen de kernactiviteiten en key resources met zich mee? Hoe ziet het verdienmodel eruit? Waar zijn de klanten bereid voor te betalen? Hoe is de prijs opgebouwd? Wat zijn alternatieve manieren om inkomsten te krijgen? Hoe werkt het proces van betaling? the rbit method
 16. 16. Op welke vragen geeft dit canvas antwoord? Business Model Canvas The universe is your business... Strategische partners Hoofdactiviteiten Waardepropositie Klantrelatie Klantsegmenten Welke strategische externe partners zijn nodig om het product succesvol te kunnen creëren, verkopen, leveren? Wat is hun toegevoegde waarde in het hele proces? Wat zijn de noodzakeijke activiteiten om het product te kunnen creëren, verkopen en leveren? Wat is het aanbod voor de klant? Bij welke behoefte pas het? Welk probleem wordt er opgelost? Welke vorm heeft het product of dienst? Wat voor relatie verwacht elk klantsegment? Hoe wordt deze gelegd en onderhouden? Welke hebben we al gemaakt? Hoeveel kosten ze? Hoe zijn ze geintegreerd in de rest van ons business model? the rbit method Voor wie wordt er waarde gecreëerd? Wat zijn de belangrijkste klant groepen? Wat zijn hun hoeftes? Mensen en middelen Kanalen Welke mensen en middelen zijn intern nodig om het product succesvol te kunnen creëren, verkopen en leveren? Hoe worden de klanten bereikt? Welke kanalen werken het beste? Wat is onze waarde propositie? Voor welk klantsegment? Welke relatie bouwen we met onze klant en via welk kanaal? Welke resources hebben we nodig en welke activiteiten moeten we uitvoeren om onze propositie naar de markt te brengen? Doen we dat met partners? Wat kost dat allemaal en wat gaat het opleveren? Resultaat: inzicht of ons idee business- en klantwaarde heeft! Heeft het een verdienmodel, is het een hobby of business! Kostenstructuur Inkomstenstromen Wat zijn de kosten van de ontwikkeling? Wat zijn de belangrijkste vaste- en variabele kosten na introductie? Welke kosten brengen de kernactiviteiten en key resources met zich mee? Hoe ziet het verdienmodel eruit? Waar zijn de klanten bereid voor te betalen? Hoe is de prijs opgebouwd? Wat zijn alternatieve manieren om inkomsten te krijgen? Hoe werkt het proces van betaling?
 17. 17. Samenhang tussen de canvassen En hoe vormen de andere canvassen dan voor de input van het Business Model canvas? ! ! !
 18. 18. Visie canvas Visie achter het idee: Geeft eerste beeld van Klantsegmenten en de Waarde propositie! ! ! !
 19. 19. Visie canvas Stakeholder canvas Stakeholder canvas (analyse): Geeft breder beeld van Klantsegmenten , benodigde interne Resources en mogelijke Keypartners. ! !
 20. 20. Waardepropositie canvas Visie canvas Waardepropositie canvas: Geeft weer een verdieping van Klantsegmenten , een eerste gevoel bij een verdienmodel (Inkomsten) en uiteraard specificatie van de Waardepropositie in het Business Model Canvas. !
 21. 21. Waardepropositie canvas Visie Persona canvas Stakeholder analyse Persona canvas: Geeft specifieke doelgroepen in de Klantsegmenten een gezicht. Ook ontstaat beeld welke vorm van Klantrelatie deze verwacht en wat het optimale Kanaal is hem/haar te bedienen. !
 22. 22. Waardepropositie canvas Visie canvas Persona canvas Customer Journey canvas Stakeholder canvas Customer Journey canvas: Geeft weer een verdieping van de Klantrelatie en Kanalen, beeld bij de uit te voeren Activiteiten en de rol van eventuele Keypartners!
 23. 23. Waardepropositie Visie Klant analyse Klant interactie Stakeholder analyse De rechterkant van het Business Model canvas vertegenwoordigt de WAARDE, de linkerzijde van het canvas de KOSTEN!
 24. 24. Waardezijde van het Canvas bepaalt de “prijs” De Waardepropositie, de vorm van Klantrelatie en het Kanaal per Klantsegment bepaalt de prijs (Inkomsten).
 25. 25. Kostenzijde van het Canvas bepaalt de “kosten” Komt ook “gewoon” winst en verliesrekening uit De Keypartners, Resources en uit te voeren Activiteiten om onze Waardepropositie naar de markt te brengen bepalen de Kosten! Waarde en Kosten vormen een eerste Winst- en Verliesrekening.
 26. 26. “Het Business Model Canvas is de basis voor de strategie*!” ! *Roadmap!
 27. 27. Op basis van het gevulde Business Model Canvas kan de algehele strategie uitgewerkt worden.
 28. 28. En de “deel” strategieën....
 29. 29. Het Business Model canvas vormt zo de landingsplaats voor het (uitgewerkte) visie, stakeholder, waardepropositie, persona en customer journey canvas. En het is het vertrekpunt voor uitwerking van verschillende strategieën.
 30. 30. ! Contact: info@doon.nu hugo.bakkenist@doon.nu ! 06-46221293 !

×