K  Y U T T NGHI P      L n 2    Lưu hành n i b
GI I THI U CHUNG                              V HOA SEN                Cơ s  ...
www.hoasen.edu.vnH I Đ NG QU N TR& BAN GIÁM HI UH I Đ NG QU N TR             BA N G I Á M H I UCh t c h   ...
PHÒNG THƯƠNG M I & CÔNG NGHI P VERSAILLES - PHÁP                                     ...
w w w.hoasen.edu.vnGI I THI U CÁC KHOAKHOA KH OA H C & CÔ N G N G H              K H OA K I N H T T H Ư Ơ N ...
KHOA NGÔN N G        VÀ VĂ N H ÓA H C          K H OA ĐÀO T O C H U YÊ N N G HI PĐ c đ i m n i b t:    ...
DANH SÁCH TRƯ NG KHOAKHOA K H OA H C CÔ N G N G HTr ư n g k hoa: Th y Bùi Xuân AnP G S . N ô ng nghi p/ sinh h c ( Trư ng ...
TRƯ NG B                  MÔN                                      ...
CH        NHI M CHƯƠNG TRÌNHH Đ IH CNgôn ng Anh                       MarketingTh y H u ỳ n ...
H CAO Đ NG                          H K THU T VIÊNQu n tr d ch v du l ch l hành         ...
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O QU C T           CHƯƠNG TRÌNH TH C SĨ KHOA H C TÀI CHÍNH           VÀ Đ NH PH...
www.hoasen.edu.vn                  CHƯƠNG TRÌNH C AO Đ NG KINH DOANH                Chương...
www.hoasen.edu.vn    L IH AC A SINH VIÊN T T NGHI P Tôi, sinh viên t t nghi p Trư ng Đ i h c Hoa Sen xin h a r ng:  ...
THƯ CHÚC M NG                        C A HI U TRƯ NG          TS. BÙI TRÂN PHƯ NGĐ i di n...
DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P    C    NHÂN QU N TR KINH DOANH -  I H C HOA SEN - UBISTT         H    ...
DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P    C    NHÂN QU N TR KINH DOANH -  I H C HOA SEN - UBISTT          H    ...
DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P    C    NHÂN QU N TR KINH DOANH -  I H C HOA SEN - UBISTT          H   ...
CÁC SINH VIÊN ƯU TÚ                TH  KHOA NGÀNHDương Ng c Phương          Tôn N Th o Xuân  ...
Lê Kim Ng c                          Tr n Nh t Vy         Ngành: K toán (Cao đ ng)    ...
Huỳnh Nhu n M n                Tr n Th Tuy t Loan             Nguy n Xuân HuyênNgành: Qu n tr D...
Á KHOA 2           B CĐ IH C           Phùng Minh Phương               Bùi Lê Kim Ngân ...
DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I                                         ...
DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I                                       X P ...
DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I                                       X P ...
KHOA NGÔN NG   VĂN HÓA H CNgành Ti ng AnhChuyên ngành Anh văn thương m i                        ...
Chuyên ngành Biên phiên d ch                             X p                 ...
Chuyên ngành Qu n tr Khách s n nhà hàng                             X p            ...
Chuyên ngành Qu n tr Khách s n nhà hàng                              X p          ...
Ti ng Anh (C  liên thông lên  H)                              X p            ...
Qu n tr Du l ch KSNH (C  liên thông lên  H)                                 X p    ...
Ngành Anh văn thương m i (C )                            X p                 ...
Ngành Anh văn thương m i (C )                                X p              ...
Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C )                             X p              ...
Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C )                            X p               ...
Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C )                               X p             ...
Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C )                               X p             ...
KHOA ÀO T O CHUYÊN NGHI PNgành Qu n tr Văn phòng (C )                             X p     ...
Ngành Qu n tr Văn phòng (C )                             X p                 ...
Ngành Anh văn thương m i (KTV)                             X p                ...
Ngành Anh văn thương m i (KTV)                             X p                ...
Ngành K thu t âm thanh (KTV)                             X p                 ...
Ngành K toán (KTV)                               X p                    ...
Ngành Thư ký Y khoa (KTV)                             X p                   ...
Ngành Thư ký Y khoa (KTV)                             X p                  ...
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011

378

Published on

Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2012
www.hoasen.edu.vn
www.tuyensinh.hoasen.edu.vn

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
378
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011

 1. 1. K Y U T T NGHI P L n 2 Lưu hành n i b
 2. 2. GI I THI U CHUNG V HOA SEN Cơ s Q u a n g Tr u n gTr i q u a g n 20 năm hình thành và phát 4. Chính tr ct r i n , H o a S en đư c bi t đ n như m t ngôi 5. Năng đ ng sáng t ot r ư n g l u ô n trung thành v i tr i t lý đào t o 6. Cam k t d n đ u v ch t lư ngc h t l ư n g th t nh m đem đ n cho x ã h i 7. Tôn tr ng s k hác bi tn g u n n h â n l c có đ nh ng năng l c và H th ng các chương tr ình đào t o c a trư n g r t đ ap h m c h t c n thi t. D o v y s m nh mà d ng, t b c Đ i h c, Cao đ ng, đ n b c Tr u n g c pH o a S e n đ t ra cho mình là đào t o n h ng chuyên nghi p và K thu t viên cao c p. Đ i h c H o aco n n g ư i có th c h c, có k h năng thích S en cũng đi đ u trong đào t o xen k gi a lý t h u y t vàn g h i , h c t p su t đ i và có ti m l c đ th c hành, t c là h c t i trư ng và hai l n th c t p t ic n h t ra n h lâu dài trong môi trư ng toàn doanh nghi p đ đem đ n cho sinh viên m t c á i n h ì nc u l u ô n t hay đ i. Đi u này đư c th hi n toàn di n v môi trư ng làm vi c th c t . H ì n h t h cc t h t ro n g 7 giá tr c t lõi mà đ i ngũ sư đào t o này đã đem đ n nh ng thành qu r t đ á n gp h m n h à trư ng luôn c g ng gi v ng k hích l : con s hơn 90% sinh viên t t nghi p có v i ct ro n g n h i u niên h c: làm ngay đã k h ng đ nh s thích nghi nhanh c h ó n g c a1. H i u h c, hi u tr i các b n sinh viên trong môi trư ng làm vi c t h c t i n2. Tư duy đ c l p t i các doanh nghi p. B ên c nh đó, chương t r ì n h đ à o3. Ti n h th n trách nhi m t o c a nhà trư ng k hông ng ng đư c c p nh t và p h át tr i n theo nhu c u c a đ t nư c cũng như tă n g c ư n g trao đ i, h p tác qu c t . Đ C T H Ù ĐÀO T OC h ư ơ n g t r ì nh đào t o c a Trư ng Đ i h c Hoa S en giúp sinh viên đư c h c t p trong m t m ô i t r ư n ggi á o d c n ă ng đ ng, thông qua: ■ Đ i n g ũ gi ng viên có tr ình đ chuyên môn cao, phương pháp gi ng d y tiên ti n cùng n h i u k i n h n g h i m th c t . ■ M ô h ì n h đào t o ti p c n các tiêu chu n qu c t , sinh viên có th h c liên thông các ch ư ơ n g t r ì n h q u c t hay theo h c t i các trư ng đ i tác c a Đ i h c Hoa S en nư c ngoài. ■ S i n h v i ên đư c tham gia chương tr ình h c b ng c a Trư ng Đ i h c Hoa S en và các trư n g đ i t á c ( M , Ph áp… ) ■ C h ư ơ n g tr ình đào t o theo h c ch tín ch , l i th nhóm ngành cho phép sinh viên t t h i t k l t r ì n h h c đ rút ng n th i gian và có cơ h i nh n song song hai b ng Đ i h c. ■ M ô h ì n h đào t o xen k , thông qua hai k ỳ th c t p nh n th c và th c t p t t nghi p giú p s i n h v i ê n t í c h l ũ y k i n th c và k năng th c t . 02
 3. 3. www.hoasen.edu.vnH I Đ NG QU N TR& BAN GIÁM HI UH I Đ NG QU N TR BA N G I Á M H I UCh t c h 1. H i u trư ngLu t s ư Tr n Văn T o Bà Bùi Trân Phư ng Ti n sĩ K hoa h c L ch sP h ó Ch t ch (Université Lumière Lyon 2, France)B à B ù i Trân Phư ng Th c sĩ Q u n tr k inh doanh (United Business I nstitutes, B elgium)Cá c y viên1. Ông Đ S Cư ng 2. Phó H i u trư ng2. Bà Ph m Th Th y Ông Đ S Cư ng3. Ông Đ Hoài Nam Th c sĩ Đi n t và Tin h c4. Ông Nguy n Trung Đ c (Đ i h c K hoa h c t nhiên Tp.HCM)5. Ông Ph m M inh Phương6. Ông Võ Nam Tân 3. Phó H i u trư ng7. Ông Tôn Th t Nguy n Thiêm Bà Ph m Th Th y Th c sĩ Q u n tr k inh doanh (United Business I nstitutes, B elgium) 03
 4. 4. PHÒNG THƯƠNG M I & CÔNG NGHI P VERSAILLES - PHÁP Cơ s Q uang Trung1/ M. Yves FOUCHE T Ch t ch2/ M. R ichard SKRZYPCZAK Phó T ng Giám đ c3/ M. Jean – M ichel PR ATS Ph trách H p tác qu c t v đào t oDANH SÁCH CÁC CƠ S ĐÀO T O PHÁP Đ NG KÝ B NGV I TRƯ NG Đ I H C HOA SENEco l e S u p é r ieure de G estion et de Finance (ESCIA)M . G i l l b e r t DEUNF, Direc teurI n s t i t u t d e s Techniques I nfor matiques (ITIN)M . G i l b e r t DEUNF, Direc teurI n s t i t u t d e For mation par Alter nance Pier re SALVIM . Pi e r re G EOR GEL, Direc teurĐ I TÁC QU C THi n nay, trư ng Đ i h c Hoa Sen là đ i tác uy Ngoài ra, trư ng Đ i h c Hoa Sen còn h p tác, trao đ i, giaotín c a nhi u trư ng Đ i h c trên th gi i trong lưu gi ng viên, sinh viên v i nhi u trư ng trên th gi i như:liên k t đào t o b c Đ i h c như Đ i h c Claude Đ i h c Su olk (Boston, M ), Đ i h c Versailles Saint-Bernard Lyon 1 (Pháp), H c vi n Công ngh Quentin-en-Yvelines (Pháp), Đ i h c Claude Bernard Lyon 1thông tin ITIN (Pháp), H c vi n UBI (B ), Đ i h c (Pháp), Lake Washington Technical College (Washington, M ),Lyon 1 (Pháp), Đ i h c Paris 12 - Val de Marne, Groupe Ecole Supérieure de Commerce Chambéry SavoieVi n đào t o Ngh thu t và Th i trang qu c t (Pháp); Groupe Ecole Supérieure de Commerce de TroyesMod’Art (Pháp), Cao đ ng Manchester (Anh). Champagne School of Management (Pháp) ; The AlamoH p tác v i H c vi n Công ngh thông tin NIIT Colleges (Texas, M ); Ohlone College (California, M ) ; De Anza( n Đ ) đ đào t o chuyên viên công ngh ph n college (California, M ); San Francisco State Universitym m và công ngh m ng máy tính, Hi p h i K (California, M ); Đ i h c Seinajoki (Ph n Lan); The Manchestertoán viên công ch ng ACCA (Anh qu c) đ đào College (Anh) và Pannasastra University of Cambodiat o chuyên viên K toán - Tài chính qu c t , có (Campuchia)kh năng liên thông v i các trư ng Đ i h c trênth gi i. 04
 5. 5. w w w.hoasen.edu.vnGI I THI U CÁC KHOAKHOA KH OA H C & CÔ N G N G H K H OA K I N H T T H Ư Ơ N G M IĐ c đ i m n i b t: Đ c đi m n i b t:■ Đ i n g ũ sư ph m năng đ ng, nhi t huy t, ■ Đ i ngũ sư ph m đ y nhi t huy t, có trình đ có n h i u k inh nghi m và k h năng chuyên chuyên môn cao và nhi u kinh nghi m th c ti n. m ô n c a o. ■ Các chương tr ình đào t o đư c t h i t k t h e o■ C h ư ơ n g tr ình đào t o và hình th c gi ng sát yêu c u th c t c a th trư ng l a o đ n g. d y h i n đ i, sáng t o, chú tr ng trau d i ■ Phương pháp gi ng d y tiên ti n c ù n g v i k h n ă ng tư duy và làm vi c th c t cho giáo tr ình đư c biên so n trên cơ s t h a m s i n h v i ên. k h o chương tr ình gi ng d y c a c á c t r ư n g■ Có m i liên h ch t ch v i các ngành Đ i h c tiêu bi u c a Anh, M ... cô n g n ghi p và các t ch c chuyên nghi p t ro n g và ngoài nư c. Các ngành đào t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr k inh doanhCá c n g à n h đào t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr nhân l c■ Cô n g n gh thông tin ■ M ar keting■ Tr u y n thông và m ng máy tính ■ K toán■ To á n ng d ng ■ Tài chính - Ngân hàng■ Cô n g n gh k thu t môi trư ng■ H t h ng thông tin qu n lý Các ngành đào t o b c Cao đ ng: ■ Q u n tr k inh doanhCá c n g à n h đào t o b c Cao đ ng: ■ Kinh doanh qu c t (chuyên ngành Ngo i thương)■ Cô n g n gh thông tin ■ K toán■ Tr u y n thông và m ng máy tính 05
 6. 6. KHOA NGÔN N G VÀ VĂ N H ÓA H C K H OA ĐÀO T O C H U YÊ N N G HI PĐ c đ i m n i b t: Đ c đi m n i b t:■ Đ i n g ũ gi ng viên năng đ ng, nhi t huy t, có ■ Đ i ngũ gi ng viên có tr ình đ ch u yê n m ô n c a o, k i n h n g h i m gi ng d y, k inh nghi m th c ti n nhi u k inh nghi m th c ti n, t t n g h i p t c á c và k h n ă n g chuyên môn cao. trư ng Đ i h c trong và ngoài nư c.■ Áp d n g p h ương pháp và quan ni m giáo d c ■ Phương th c đào t o xen k k t h p v i p h ư ơ n g m i t ro n g c hương tr ình đào t o, chú tr ng pháp gi ng d y hi n đ i, chú tr ng p h át t r i n k h p h át t r i n k h năng tư duy và làm vi c th c t năng tư duy và k i n th c qu n tr ch o s i n h v i ê n . c h o s i n h v i ê n. ■ Hư ng đ n qu c t hóa t i đa các ch ư ơ n g t r ì n h đ à o■ C h ư ơ n g t r ì n h đào t o và tài li u gi ng d y t o c a t t c các h đ ư c b i ê n s o n và c p nh t theo xu hư ng m i t rê n cơ s tham k h o các chương tr ình Ngành đào t o b c Đ i h c: đ à o t o và tài li u gi ng d y c a các trư ng ■ Thi t k th i trang (h p tác v i Vi n q u c t Ngh Đ i h c d a n h ti ng. thu t và Th i trang M od ’Ar t, Pháp)■ S i n h v i ê n s có k i n th c sâu r ng v chuyên ■ Thi t k đ h a m ô n , có k năng gi i trong ngh nghi p và có■ l i h à n h x thích ng ngoài xã h i. Ngành đào t o b c Cao đ ng: ■ Q u n tr văn phòngCá c n g à n h đ à o t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr k inh đoanh – chuyên ngành Tà i c h í n h■ N g ô n n g Anh (h p tác v i trư ng Cao đ ng Manchester, Anh qu c)■ Q u n t r d c h v D u l ch và L hành Các ngành đào t o b c K thu t viên:■ Q u n t r K h ách s n ■ Thi t k th i trang■ Q u n t r n h à hàng và d ch v ăn u ng ■ Đ h a M ultimedia ■ Anh văn thương m i Cá c n g à n h đ à o t o b c Cao đ ng: ■ Thư k ý y k hoa■ Ti ng Anh (chuyên ngành Anh văn thương m i) ■ Thư k ý văn phòng■ Q u n t r d c h v D u l ch và L hành Các ngành đào t o b c Trung c p chuyên n g h i p :■ Q u n t r K h ách s n ■ K toán■ Q u n t r n h à hàng và d ch v ăn u ng ■ D u l ch (chuyên ngành K hách s n – N h à h à n g ) ■ Công ngh thông tin 06
 7. 7. DANH SÁCH TRƯ NG KHOAKHOA K H OA H C CÔ N G N G HTr ư n g k hoa: Th y Bùi Xuân AnP G S . N ô ng nghi p/ sinh h c ( Trư ng ĐH Nông Lâm)Ph ó Tr ư ng k hoa: Th y Vũ Văn T nTh S . K thu t chuyên ngành m ng (ĐH Amer ican S entinel- M )KHOA N G Ô N N G VÀ VĂ N H ÓA H CTr ư n g k hoa: Th y Julio Aramber r iG i á o s ư Lu t (Universidad Complutense de M adr id, Spain)Ph ó t r ư ng k hoa: Th y Lê Xuân Q uỳnhTh S . G i ng d y ti ng Anh Nghiên c u qu c t (ĐH Nottingham- Anh)KHOA K I N H T T H Ư Ơ N G M IPh ó Tr ư ng k hoa: Th y Nguy n Thiên PhúTS . K i n h t và qu n lý (ĐH Lyon 2- Pháp)KHOA ĐÀO T O C H U YÊ N N G H I PTr ư n g k hoa: Th y Nguy n Trung Đ cF CC A , B A in Finance, BA in LinguisticsPh ó t r ư ng k hoa: Cô Đào Th H iTh S . Cô ng ngh đào t o (ĐH Caen Basse Nor mandie - Pháp)GIÁO D C T N G Q UÁTG i á m đ c chương tr ình: Ph m Q u c L cTS . Vă n h c S o sánh (ĐH M assachusetts- M ) 07
 8. 8. TRƯ NG B MÔN w w w.hoasen.edu.vnLÝ LU N CHÍNH TR TÀI CHÍNH – K TOÁNTh y Lư ơ n g Văn Tám Cô Phan Th N hi H i uTS . Tr i t h c TS. K inh t (ĐH K inh T )( H c v i n c hính tr qu c gia TP.HCM) DU L CH & KHÁCH S N – NHÀ HÀ N GK T H U T MÁY TÍNH Cô Nguy n Th VânTh y Lư u Th anh Trà ThS. Q u n tr du l ch (ĐH Hoa S en)TS . Th ô n g t i n & M ng (Edite de Par is- Pháp) NGÔN NG VÀ VĂN HÓA ANH – MTOÁ N NG D NG Th y Nguy n Thu HươngTh y N g u y n Đ nh TS. Ngôn ng ng d ng (Groningen- Hà La n )P G S . To á n h c (B GD và ĐT ) TI NG PHÁPH T H N G THÔNG TIN Th y Nguy n Văn PhápTh y Lê An h Vũ ThS. Nghiên c u chính tr h c và giáo d c t h c h à n hTS . Cô n g n g h thông tin (ĐH R ennes 2, Pháp)( Đ i h c Eo t vos Lorand , Budapest, Hungar y) K NĂNG & KI N TH C T NG QUÁTK T H U T PH N M M Cô Nguy n B o Thanh NghiTh y Lê Th a nh Tùng TS. Xã h i h c (Đ i h c B oston, ti u bang M a s s a c h u -Th S . Cô n g n gh thông tin setts, Hoa Kỳ)( U n i ve r s i t y of Wales – Anh) THƯƠNG M IM Ô I T RƯ NG Cô Hà Th Ng c OanhCô Ph m Th Hoa PGS. K inh T (H i đ ng ch c danh giáo sư N h à N ư c )TS . M ô i t r ư ng (ĐH TOHOKU) GIÁO D C TH CH TCƠ B N Th y Nguy n H u VũCô Lê Th Thiên Hương ThS. Giáo d c th ch tTS . To á n - Lý (ĐH T ng h p Voronhet) (ĐH Th d c Th thao B c N inh)Q U N T R KINH DOANHTh y N g u y n Thiên PhúTS . K i n h t và qu n lý (ĐH Lyon 2- Pháp) 08
 9. 9. CH NHI M CHƯƠNG TRÌNHH Đ IH CNgôn ng Anh MarketingTh y H u ỳ n h Văn Tài Th y D ương Đ nh Q u cTS . N g vă n (ĐH Q u c Gia TP.HCM) ThS. K inh t phát tr i n( Vi n ISS - Hà L a n )Qu n tr kinh doanh Thi t k đ h aTh y Lê N g c Đ c Th y Đ H u ThànhTh S . QT K D (ĐH Bách K hoa) ThS. Đ h a truy n thông ( Trư ng Fi n e Ar t s a n d Applied Ar ts, Thành ph B esancon , Ph á p)Th y Lê An h ChungTh S . QT K D - k inh doanh qu c t (UBI- B ) Công ngh thông tin Th y Nguy n Ng c TúTài chính ngân hàng ThS. k thu t (ĐH Bách k hoa)Th y N g ô H u HùngTh S . Tà i c h í nh (ĐH Cur tin- Úc) Qu n tr nhân l c Cô Nguy n Thanh VânTh y Tr n L inh Đăng ThS. Q u n tr k inh doanh (Lincoln U n i ve r s i t yTh S . Tà i c h í nh (ĐH Lincoln-M ) (Aseanci))K toán H th ng thông tin qu n lýTh y H S Tuy Đ c Th y Võ Hoàng H iTh S . K to á n và QT T T (UTD,Dallas,Taxas,USA) ThS. K Thu t (ĐH Bách K hoa)Ph ù n g Th Vinh Thi t k th i trangTh S . K i n h D oanh & Q u n Lý (ĐH K inh t ) Estelle Her bet Emmanuelle, Hélène C nhân Thi t k th i trang (M od Ar t I nte r n a -Truy n thông và m ng máy tính tional Par is, Pháp)Th y N g ô Vi t PhươngTh S . V t l ý - Đi n t (ĐH KHTN) Qu n tr d ch v du l ch l hành Qu n tr khách s nToán ng d ng Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ngCô Lê Th N g c Huyên Th y Hà Đình TùngTh S . Toán- Lý thuy t xác xu t th ng kê (ĐH KHTN) ThS. Q u n tr K inh D oanh/Ngh thu t (Q u n g c á o ti p th ) (H c vi n Holmes, M elbou r n e, Ú c /Công ngh k thu t môi trư ng Trư ng Đ i h c RMIT, M elbour ne, Ú c )Ph m Th H oaTS . M ô i t r ư ng (ĐH TOHOKU) 09
 10. 10. H CAO Đ NG H K THU T VIÊNQu n tr d ch v du l ch l hành Thư ký Y khoaQu n tr khách s n Cô Đào Th H iQu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng ThS. Công ngh đào t oCô T ng Th Thu Hương (ĐH Caen Basse Normandie- Pháp)Th S . Truy n thông đa văn hóa (ĐH Bedfordshine) Thư k ý văn phòngTi ng Anh Cô Đào Th H iCô Lê Đào Thanh Bình An ThS. Công ngh đào t oTh S . Gi ng d y Ti ng Anh (Victoria University HCMC) (ĐH Caen Basse Normandie- Pháp)Công ngh thông tin Anh văn thương m iCô Nguy n Th Thanh Tâm Cô Q uách Th Vân TrangTh S . Công ngh thông tin (ĐH Bách khoa) ThS. Ngôn ng ng d ng (ĐH La Trobe - Ú c )Qu n tr kinh doanh Đ h a MultimediaTh y Nguy n Văn M Cô Phan Th K i u M yTh S . Kinh Doanh và Qu n lý (ĐH Kinh t ) C nhân Công ngh thông tin (ĐH KHTN )Ngo i thương (Kinh doanh qu c t ) Thi t k th i trangCô Tr n Th Trúc Lan Estelle Her bet Emmanuelle, HélèneTh S . QTKD- Kinh t , K toán ngo i thương C nhân Thi t k th i trang (M od Ar t I nte r n at i o n a l(Bruxelles- B ) Par is, Pháp)K toánCô Đinh Thanh LanTh S . k toán (ĐH Kinh t ) H TRUNG C P CHUYÊN NGHI PQu n tr văn phòng K toánCô Đào Th H i Cô Tr n Th Hoàng Phư ngTh S . Công ngh đào t o C nhân K toán (ĐH K inh T )(ĐH Caen Basse Normandie- Pháp) Công ngh thông tinTruy n thông và m ng máy tính Th y Nguy n Phư ng HoàngTh y Ngô Vi t Phương ThS. Q u n lý CNT T (I nnotech Pháp - VN)Th S . V t lý - Đi n t (ĐH KHTN) D u l ch (chuyên ngành Khách s n nhà hàng) Cô Võ Th Nga C nhân Q u n tr k inh doanh (UBI- B ) 10
 11. 11. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O QU C T CHƯƠNG TRÌNH TH C SĨ KHOA H C TÀI CHÍNH VÀ Đ NH PH Í B O HI M Chuyên gia Khoa h c tài chính và Đ nh phí b o hi m là ngư i làm vi c trong lĩnh v c nghiên c u gi i pháp qu n tr r i ro. h có s k t h p tuy t v i gi a k năng phân tích nh y bén, k i n th c k inh doanh uyên bác và k h năng n m b t hành vi ng x c a con ngư i đ thi t l p mô hình qu n tr r i ro. Các đánh giá, k i n ngh c a h làk hung sư n cho vi c ra quy t đ nh chi n lư c c a công ty. Vì v y, h luôn là nh ng ng viên sáng giácho các v trí qu n tr cao c p như Chief Financial O cer, Chief Risk O cer, Chief Executive O cerCô n g v i c c hính c a chuyên gia K hoa h c tài chính và Đ nh phí b o hi m g m:■ L p k h o ch và đ nh phí b o hi m;■ Th e o d õ i k h năng sinh l i c a công t y b o hi m;■ Tí n h to á n đ m b o ngu n qu an toàn cho công t y b o hi m;■ Th a m m ư u cho các quy t đ nh mang t m chi n lư c;■ Tư v n đ u tư tài chính. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T OINTERNATIONA NHÀ THI T K TH I TRANG QU C T MOD’ARTVi n Q u c t Ngh thu t và Th i trang M od ’Ar t (M od ’Ar t I nter national - I nstitute of Ar t and Fa s h i o n )l à t r ư n g h àng đ u c a Pháp đào t o v th i trang và ngh thu t t i Par is, là s l a ch n h o à n h oc h o n h n g b n tr mong mu n tr thành nhà thi t k th i trang chuyên nghi p.C h ư ơ n g t r ì nh Thi t k th i trang c a M od ’Ar t đư c đánh giá là s c b t trong tính sáng t o và s nx u t t h i t rang, k t h p nhu n nhuy n văn hóa phương Đ ông và phương Tây. Toàn b chươ n g t r ì n hđ ư c t h i t k đ c bi t nh m đánh th c k h năng sáng t o và ni m đam mê ngh thu t c a h c v i ê n . CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O KI M TOÁN VIÊN CÔNG CH NG ANH QU C – ACC A ACCA H i p h i K toán viên công ch ng Vương qu c Anh (ACC A - the Associ at i o n o f Char tered Cer ti ed Accountants, UK ) là H i p h i k toán chuyên nghi p to à n c u l n nh t và phát tr i n nh t trên th gi i.C h ư ơ n g t r ì n h ACC A cung c p cho các h c viên k năng và k i n th c chuyên môn t m qu n t r n h mgi ú p h có k h năng phát tr i n s nghi p trong các ngành K i m toán đ c l p, cơ quan nhà nư c, k h id o a n h n g h i p ho c các công t y d ch v tài chính. S au k hi hoàn t t 14 môn thi, môn h c v Đ o đ cn g h n g h i p và c ng v i ít nh t 3 năm k inh nghi m th c t , h c viên s đư c c p b ng ACC A d a n hgi á .C AT (Ce r t i ed Accounting Technician) là m t ch ng ch ngh qu c t duy nh t đư c B Tài ch í n h Vi tN a m cô n g nh n. Chương tr ình đư c xây d ng và công nh n b i H i p h i K toán viên côn g c h n gVư ơ n g q u c Anh (ACC A - the Association of Char tered Cer ti ed Accountants, UK ).C AT c u n g c p cho b n k năng đ th c hi n các nghi p v k toán theo chu n m c và tr ình đ c ak to á n v i ê n các nư c phát tr i n. Trung bình các h c viên Vi t Nam c n k ho ng 1.5 năm là h o à n t tc h ư ơ n g t r ì n h. S au k hi hoàn t t 9 môn thi do ACC A t ch c c ng v i 1 năm k inh nghi m th c t , h cv i ê n s có c h ng ch C AT và có th chính th c hành ngh ho c h c ti p lên chương tr ình ACC A . 11
 12. 12. www.hoasen.edu.vn CHƯƠNG TRÌNH C AO Đ NG KINH DOANH Chương tr ình h p tác đào t o Cao đ ng K inh doanh chuyên n g à n h Tà i chính c a trư ng Đ i h c Hoa S en và trư ng Cao đ ng M anches te r. Đây là chương tr ình chu n c a Vương qu c Anh. Các gi ng v i ê n c at r ư n g Ca o đ ng M anchester s qua Vi t Nam đ tham gia gi ng d y t 25% đ n 50% chươ n g t r ì n hh c. Th i gi a n đào t o t i Đ i h c Hoa S en kéo dài ba năm. Toàn b chương tr ình đư c gi ng d y b n gt i n g An h , t heo công ngh đào t o c a trư ng Cao đ ng M anchester và k i m đ nh ch t lư n g t h e oc h u n c a t ch c Edexcel. Sinh viên có th chuy n qua trư ng Cao đ ng M anchester h c ti p t ro n gb t c t h i đi m nào trong hai năm cu i.Đ i t ư n g t uy n sinh: ngư i có tr ình đ t i thi u Trung h c ph thông và ti ng Anh IELTS 4. 5S i n h v i ê n t t nghi p đư c c p b ng H igher National D egree in Business Studies. Văn b ng c p n àyđ ư c s cô n g nh n c a B Giáo D c Anh, đư c t ch c Edexcel k i m đ nh có giá tr liên thô n g q u ct và t ro n g h th ng văn b ng qu c gia Vi t Nam.Vă n b n g n ày đư c nhi u t ch c ngành ngh Vương qu c Anh công nh n như: Association o f C h a r -te re d Ce r t i ed Accountants, Char tered I nstitute of Bankers, Char tered I nstitute of M ana g e m e nt,C h a r te re d I n stitute of M ar keting, Char tered I nstitute of Public Finance Accountants, Char tere d I n s u r -a n ce I n s t i t u te, I nstitute of Personnel and D evelopment... (xem thêm các t ch c ngh công nh n b n gc p n ày t rang web: w w w.edexcel.org.uk) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O C NHÂN KINH DOANH QU C TChương trình C nhân Kinh doanh qu c t liên k t gi a Đ i h c Paris Est và Đ i h c Hoa Sen đư c thi tk giúp sinh viên tích lũy ki n th c chuyên sâu v kinh doanh qu c t , tr i nghi m môi trư ng đa văn hóavà đ t đư c b ng C nhân c a trư ng Đ i h c Paris Est danh giá ch v i th i gian ba h c kỳ.Chương trình đư c gi ng d y hoàn toàn b ng ti ng Anh. Sinh viên đư c c p nh t nh ng ki n th c, thôngtin m i nh t c a tình hình kinh t th gi i l ng ghép trong các tình hu ng kinh doanh qu c t , các bu ith o lu n c a nh ng môn h c sát th c t như: Giao ti p trong doanh nghi p, Qu n tr đa văn hóa, Toànc u hóa, Ki n th c tri th c qu c t , Phương pháp l a ch n và xâm nh p th trư ng m c tiêu… CHƯƠN G TRÌNH ĐÀO T O CÔNG NGH THÔNG TIN QU C TĐ ư c t h à n h l p vào năm 1981 t i n Đ , NIIT là m t trong nh ng t p đoàn hàng đ u trong lĩn h v c đ à ot o và c u n g c p các gi i pháp công ngh thông tin trên toàn c u. NIIT cũng là H c vi n t i C h â u Á đ ut i ê n và d u y nh t đư c IDC x p h ng m t trong 15 H c vi n Đào t o Công ngh thông tin hàn g đ u t hgi i .S a u h ơ n 2 9 năm ho t đ ng t i 44 qu c gia, NIIT đã và đang đào t o hơn 4 tr i u h c viên trê n to à n c uc ũ n g n h ư c u ng c p các gi i pháp đào t o, ph n m m và gi i pháp tr i th c cho các t ch c, cá c t p đ o à nđ a q u c gi a như Wor ldbank , Citigroup, Br itish Air ways, Ford M otors, IBM, M icrosof t…T i Vi t N a m, sau 9 năm phát tr i n, H c vi n NIIT đã xây d ng h th ng 31 trung tâm NIIT t i 1 4 t n ht h à n h t rê n toàn qu c. H i n NIIT đã và đang tr i n k hai chương tr ình đào t o Công ngh thôn g t i n q u ct v i 3 c h u yên ngành đào t o: Phát tr i n ph n m m, Q u n tr m ng và L p tr ình G ame.Ư u đ i m c h ương tr ình đ o t o c a NIIT:■ B n g c p NIIT có giá tr trên toàn c u;■ Vi c l à m đ ư c đ m b o: 90% sinh viên NIIT đư c tuy n d ng ngay k hi v a t t nghi p;■ Cơ h i l i ê n thông Đ i h c qu c t t i Vi t Nam và các nư c. 12
 13. 13. www.hoasen.edu.vn L IH AC A SINH VIÊN T T NGHI P Tôi, sinh viên t t nghi p Trư ng Đ i h c Hoa Sen xin h a r ng: Tôi s th c hi n h o à i b ã o c a Trư n g Đ i h c Ho a S en là đóng góp n ă n g l c c a b n t h â n và o s p h át tri n c a con ng ư i và x ã h i Vi t N a m t ro n g m i quan h giao lưu t h â n t h i n v i c ng đ ng qu c t . Tôi s s d ng tr i t h c, k n ă n g và p h o n g c á c h chuyên nghi p c a m ì n h p h c v c h o l i í c h c h u n g c a c ng đ ng và s n s à n g c h i a s v i n g ư i k h á c. Tôi s k hông ng n g h c h i , t h o à n t h i n b n thân, nâng c ao k h n ă n g t h c t r n đ i v i t í n h trung th c và lòn g t t r n g.Tôi h a nh ng đi u n ày t ro n g d a n h d và s t nguy n. 13
 14. 14. THƯ CHÚC M NG C A HI U TRƯ NG TS. BÙI TRÂN PHƯ NGĐ i di n cho t p th sư ph m Trư ng Đ i h c Hoa Sen, tôi nhi t li t chúc m ng thành công c a cácTân khoa khi đã hoàn thành xu t s c nh ng năm tháng h c t p mi t mài, đ y gian khó và nhi uth thách t i Đ i h c Hoa Sen.Khi bư c lên b c danh d đ nh n b ng T t nghi p, các Tân khoa hãy ghi nh n sâu s c giây phútquan tr ng này vì nó đánh d u s trư ng thành và là m t bư c ti n m i c a các b n trong cu cs ng. Đây không ch là thành t u c a riêng các b n, mà còn là bi t bao s hy sinh và kỳ v ng c agia đình, là s t n t y h t lòng c a đ i ngũ sư ph m Trư ng Đ i h c Hoa Sen.Khi đ t bàn tay ph i c a mình lên ng c nói l i tuyên h a T t nghi p, các b n hãy l ng nghe nh pđ p c a trái tim mình và hãy h a v i b n thân s s ng h t mình v i nh ng giá tr văn hóa t t đ pvà ngu n tri th c vô t n, làm r ng danh ngôi trư ng đã đào t o các b n.Chúng tôi đ t tr n ni m tin và hy v ng vào các b n.Chúc các b n nhi u thành công và h nh phúc!Thân ái,TS. BÙI TRÂN PHƯ NG 14
 15. 15. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C 1 Võ Th Thùy Dương 2 2 H Vĩ Thành 5 Công ty TNHH SX D t may Nam Long 3 Chung Kh i Ân 6 4 Nguy n Vũ Nh t Khánh 6 Công ty Tokio Marine 5 Võ Văn Minh 6 6 Nguy n Huỳnh Khánh Khang 6 Công ty TNHH c Nguyên 7 Th Lan Anh 6 Công ty Dragon Capital 8 Cao Ng c Qu Lan 7 Công ty Nchil 9 ng Th Huy n 7 Công ty B o hi m ACE Live10 Dương Xuân Uyên 711 Nguy n Thanh Lam 7 Công ty C ph n Lâm Vi t12 Cao Nguy n Quỳnh Nhiên 813 inh c Sang 8 Trư ng i h c Hoa Sen14 Anh Tu n 8 Công ty C ph n Vi n thông Gia Phát15 Lê Minh H i 8 Kênh truy n hình Style TV16 Lê Minh Phương Hòa 817 Lê Nguy n H ng oan 818 Lê Nguyên Vũ 8 Công ty Pischoxperger19 Lê Th y H ng Ân 820 Lưu Ng c Quỳnh Như 821 Ngô Phư c Linh Giang 8 Trư ng i h c Hoa Sen22 Nguy n Hoàng Oanh 8 Công ty TNHH Giamital23 Nguy n Ng c Xuy n 824 Nguy n Phú Sĩ 8 Ngân hàng TMCP Á Châu
 16. 16. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C25 Nguy n Th y Khánh Chương 8 Công ty SABS26 Nguy n Tr n Thùy Vân 8 Công ty Somsy27 Ph m Hoàng M nh Ti n 8 Công ty HP Vietnam28 Ph m Th H ng Nhung 829 Ph m Th Ng c H nh 830 Tr n Th B ch Y n 8 Công ty B o hi m Chartis31 Tr nh Văn T 8 Ngân hàng TMCP Phương Nam32 Vũ Hoàng Quỳnh Trâm 8 Công ty HP Vietnam33 ng Chí Hi u 9 Công ty Sa Huỳnh Food34 H Văn Qu c Dũng 9 Công ty TMA Solutions35 Hooàng Thanh Phương 9 Công ty C ph n Sáng t o Truy n thông36 Hoàng Thùy Dương 9 Công ty Sojitz Vietnam37 H a Nh t Linh 9 T p oàn qu ng cáo M t Tr i Vàng38 Huỳnh Nam Phong 939 Nguy n Chí Minh Tùng 9 Công ty Ph n m m SPT40 Nguy n t Văn 941 Nguy n c Tú 9 H c cao h c42 Nguy n Thanh Mai 9 ài ti ng nói nhân dân TP.HCM43 Nguy n Th Tuy t Minh 944 Nguy n Th Xuân Oanh 945 Phan C m M 9 Công ty Europ Continue Vietnam46 Phan Tr n c Trung 9 Công ty Cung c p Y n Sào47 Tr n Anh Thi 9 H c cao h c48 Võ Th Hà Thu 9 Công ty HP Vietnam49 Vòng Ch n Nguyên 9 Ngân hàng HSBC
 17. 17. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C50 Vũ Vinh Hi n 9 Công ty B.H51 inh Th H ng Vân 10 NTUV Price-fair Corporation Lmt.52 oàn Th Thanh Lan 1053 Dương c Trung 10 Công ty B o hi m B o Long54 Lê Kim Hương 1055 Mai c Chánh 1056 Ngô Sanh Huy 10 Công ty Newsplus57 Nguy n Thu Th o 10 Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities VN58 Ph m ình Phùng 10 Công ty EDGE59 Ph m Thanh Ng c 1060 Tr n Th Kim Duy 1061 T Gia Phúc 1062 Nguy n Khoa Liên ài 1063 Nguy n Th Bích Phương 10 Ngân hàng Sacombank64 Nguy n Tú Ng c 1065 Nguy n Th Ánh Nguy t 10 Công ty TNHH Kêu66 Trương Xuân nh 10 Công ty Liên doan Y h c Vi t - Hàn67 Nguy n Hoàng Ly 1168 Nguy n Kim Y n 11 Công ty MC Master69 Chu Ti n Vinh 1170 inh Quang Vũ 1171 Lê Th Thanh Thúy 1172 Ph m Ng c Hà 11 Công ty Gameloft
 18. 18. CÁC SINH VIÊN ƯU TÚ TH KHOA NGÀNHDương Ng c Phương Tôn N Th o Xuân Phù S HùngNgành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Ngành: M ng máy tính (Đ i h c)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: Công ty TNHH Ki mtoán CPA HÀ N iTr n Th Ng c Oanh Huỳnh Kim Xuy n Võ Lan HươngNgành: TI ng Anh (Đ i h c) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Đ i h c) Ngành: Qu n tr nhân l c (Đ i h c)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: Đ i h c Hoa SenĐ ng Thu n Phát Bùi Đ ng Phương Anh Lê Quang Th y TrúcNgành: Qu n tr Marketing (Đ i h c) Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr văn phòng (Cao đ ng)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: VPĐD Abbott Nơi làm vi c: Công ty CP XNK Th y H i s n Nơi làm vi c: H c liên thông Đông Dương 18
 19. 19. Lê Kim Ng c Tr n Nh t Vy Ngành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Cao đ ng) Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Nơi làm vi c: H c liên thôngNguy n Thanh Th o Tr n Thanh Huy n Lý Phương LinhNgành: Qu n tr kinh doanh (Cao đ ng) Ngành: Thư ký Y khoa (K thu t viên) Ngành: Anh văn thương m iHuy chương: Vàng Huy chương: Vàng (K thu t viên)Nơi làm vi c: H c liên thông Nơi làm vi c: B nh vi n Pháp Vi t Huy chương: Vàng Nơi làm vi c: H c Paris Est ĐH Hoa Sen Á KHOA 1Đ H nh Nguyên Ph m Quang Trung Tr n Kim Phư ngNgành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Ngành: M ng máy tính (Đ i h c)Huy chương: B c Huy chương: B c Huy chương: B cNơi làm vi c: Ngân hàng Nơi làm vi c: Công ty TNHH MTV KD Nơi làm vi c: Công ty NTT DataTechcombank Khí hóa l ng Mi n Đông 19
 20. 20. Huỳnh Nhu n M n Tr n Th Tuy t Loan Nguy n Xuân HuyênNgành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Đ i h c) Ngành: Qu n tr nhân l c (Đ i h c) Ngành: Ti ng Anh (Đ i h c)Huy chương: B c Huy chương: B c Huy chương: B cNơi làm vi c: Nơi làm vi c:Công ty Mekong Leisure Travel Apollo English VietnamTr n Th Ng c Mai Nguy n Th Vy Nguy n Th Minh TrangNgành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng)Huy chương: B c (Cao đ ng) Huy chương: B cNơi làm vi c: H c liên thông Huy chương: B c Nơi làm vi c: Nơi làm vi c: H c liên thông Công ty CP XNK Th y H i s n Đông Nguy n Th Huy n Di p Th Hoàng Nga Ngành: Qu n tr kinh doanh (Cao đ ng) Ngành: Thư ký Y khoa (K thu t viên) Huy chương: B c Huy chương: B c Nơi làm vi c: Công ty CP Th Gi i Di Đ ng 20
 21. 21. Á KHOA 2 B CĐ IH C Phùng Minh Phương Bùi Lê Kim Ngân Ngành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Huy chương: Đ ng Huy chương: Đ ng Nơi làm vi c: Công ty B o hi m Manulife Nguy n Th Thanh H ng Lương Thư ng Chi n Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH Ngành: Ti ng Anh (Đ i h c) (Đ i h c) Huy chương: Đ ng Huy chương: Đ ngNguy n Qu c Hi p Lê Th Xuân Hi n Tr n Th C m TúNgành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNHHuy chương: Đ ng Huy chương: Đ ng (Cao đ ng)Nơi làm vi c: H c liên thông Nơi làm vi c: Ngân hàng Sacombank Huy chương: Đ ng Nơi làm vi c: H c liên thông 21
 22. 22. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi i - 10 h ng u1. B c ih cK toán KT092L 09067L ào Th Bích Phư ng 3.52 Gi iK toán KT092L 09042L ng Ng c B o Châu 3.46 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070211 Lê Th Minh H ng 3.45 Gi i Công ty Tân ThanhK toán KT092L 09075L Võ Th M ng Thùy 3.43 Gi i Công ty UnileverK toán KT092L 09051L Vương Ng c Liên 3.40 Gi i Vietnam Công ty TNHH Th iK toán KT092L 09068L Nguy n Th Phương Quỳnh 3.38 Gi i trang Cây Thư ng Xuân Công ty Mekong LeisureQu n tr Du l ch & KSNH DL092L 09107L Lê Anh Thư 3.38 Gi i TravelK toán KT092L 09056L Lê Thanh Nhàn 3.37 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070665 Trương Ng c Thúy Dung 3.37 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070234 Tô Th y Thiên Hương 3.36 Gi i Công ty Rich MediaQu n tr kinh doanh TV092L 09147L Nguy n Thanh Hoàng 3.36 Gi i CorporationK toán KT092L 09055L Tr n Anh Như 3.35 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070862 Lê Th Thùy Trang 3.34 Gi i Ngân hàng HSBCQu n tr kinh doanh TV062 060483 Tr n Anh Thi 3.31 Gi i H c cao h cQu n tr kinh doanh TV092L 09118L Tr n Thúy An 3.31 Gi iQu n tr Du l ch & KSNH DL092L 09092L Huỳnh L Huê 3.23 Gi i Công ty ASCO Vietnam Công ty Lu t TNHHTi ng Anh TA062 061349 Lê Tr n Thúy Vy 3.22 Gi i Th ng & Các ng nghi p2. B c Cao ngNgo i thương NT081A 080664 Phan Kim Nh t Anh 3.26 Gi i H c liên thôngNgo i thương NT081A 080668 Nguy n Vi Hoàng Anh 3.22 Gi i H c liên thông
 23. 23. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi iK toán KT092L 09072L Tr n Th Ng c Th o 3.35 Gi iK toán KT092L 09052L Lê Th M Ly 3.33 Gi i Công ty Honda VNK toán KT082L 084018 ào Ng c Bích 3.32 Gi i Chi nhánh HCMK toán KT092L 09071L Nguy n Thanh Th o 3.32 Gi i H c liên thôngK toán KT081 080391 Võ Minh Tài 3.31 Gi i H c cao h c T ng công ty HàngQu n tr kinh doanh TV071 070010 Nguy n Hoàng Ngân 3.31 Gi i không Vi t NamK toán KT092L 09059L Ph m Ng c Y n Nhi 3.30 Gi i H c các khóa h c ng nK toán KT092L 09070L Huỳnh Tú Sương 3.29 Gi i h nQu n tr kinh doanh TV092L 09148L Mai Trúc Huỳnh 3.29 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09166L Lý Ánh Minh 3.29 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070350 S m M Linh 3.27 Gi i Ngân hàng ANZQu n tr kinh doanh TV092L 09197L Nguy n Ng c Thanh Th o 3.27 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09203L Huỳnh Thanh Thúy 3.27 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09168L Huỳnh Ng c M 3.26 Gi i Anh văn h i Vi t M Công ty TNHHQu n tr kinh doanh TV092L 09188L Nguy n H u Phúc 3.26 Gi i H u Phư cQu n tr kinh doanh TV092L 09209L Nguy n Ng c Trang 3.26 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09191L Mai Khánh Quỳnh 3.26 Gi i H c cao h cK toán KT062 060138 Tr n Long Hòa 3.25 Gi i
 24. 24. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070701 Lâm Trung Tín 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070799 Lưu Nguy n Kim Hoàng 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070329 Ngô Th Kim Thành 3.25 Gi i Ngân hàng Á ChâuQu n tr kinh doanh TV071 070962 Nguy n Th Th o Trâm 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09171L Nguy n Th Hà Nam 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 071180 Tr n Uy n Sang 3.24 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 071361 Trang Ng c M Hi n 3.23 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070276 Nguy n Y n Nhi 3.23 Gi i Công ty CP L&AQu n tr kinh doanh TV092L 09117L Tri u Ngân ào 3.23 Gi i Công ty TNHH Ki mK toán KT071 070628 Nguy n c Vi H ng 3.22 Gi i toán Sao Vi t H c các khóa h c ng nK toán KT092L 09060L oàn Th H ng Nhung 3.22 Gi i h n Công ty UnileverQu n tr kinh doanh TV071 070805 Nguy n Th Phương Th o 3.22 Gi i VietnamQu n tr kinh doanh TV071 071152 Châu C m Vinh 3.22 Gi i Ngân hàng BangkokK toán KT071 070922 Nguy n Th Ng c Anh 3.21 Gi i Công ty C ph n S aQu n tr kinh doanh TV071 070844 Nguy n Phư c Minh Khôi 3.20 Gi i THQu n tr kinh doanh TV071 070622 Nguy n Huy n Trân 3.20 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070208 Ph m Th Ng c Trinh 3.20 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09192L Nghiêm Tú Quyên 3.20 Gi i Ngân hàng Maritime
 25. 25. KHOA NGÔN NG VĂN HÓA H CNgành Ti ng AnhChuyên ngành Anh văn thương m i X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062 Công ty TNHH Căn h Vư n060988 TA062 Phan Th y Hoàng Kim 3.09 Khá Ph VN061288 TA062 Tr n Kim Loan 2.71 Khá Ngân hàng HSBC060641 TA062 Bùi Th Trúc Ly 2.61 Khá060300 TA062 oàn Minh Quang 3.06 Khá Trư ng THCS Tăng B t H A061315 TA062 Nguy n Th Thu 2.91 Khá Công ty Alterian Vi t Nam Phòng khám qu c t Victoria060339 TA062 Tr n Th Bích Trâm 2.91 Khá Heath care M M061436 TA062 Vũ Hoàng Trân 2.64 Khá Công ty IKEA060746 TA062 ng ào Chí Trung 3.19 Khá060407 TA062 inh Quỳnh Vi 3.09 Khá B nh vi n SOSKhoá 071071120 TA071 Phan ình Cư ng 3.45 Gi i071415 TA071 ng Th Thanh Huy n 3.01 Khá Công ty Faro recruitment071119 TA072 Mai Khánh 2.82 Khá070305 TA071 Võ Quỳnh Như 3 Khá Trung tâm anh ng ILA071004 TA071 Nguy n Duy Tu n 2.89 Khá Cao ng Vi n ông
 26. 26. Chuyên ngành Biên phiên d ch X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070372 TA0712 Nguy n Th Di u Hi n 3.03 Khá Công ty Bitexco070330 TA0712 Tr n Kim Hoa 2.96 Khá070280 TA0712 Lê Mai an Khuyên 2.92 Khá Vietnam Supply Chain070012 TA0712 Vũ Th Kim Ngân 2.81 Khá Công ty Le & Associates070399 TA0712 H Th Tuy t Nhung 2.89 Khá070101 TA0712 Hà Quang Trí 3.03 Khá Siêu th Big CChuyên ngành Qu n tr Du l ch X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062060702 DL062 Lý Nguy n Mai Anh 2.86 Khá Khách s n Norfolk061450 DL062 Nguy n Tu n Cư ng 2.93 Khá060295 DL062 Hà Tr n Khánh Linh 2.74 Khá Công ty V&Trade Alliance061508 DL062 oàn Qu c Vi t 2.81 Khá H c Văn B ng 2Khoá 071070041 DL071 Hoàng Ng c Minh 2.8 Khá Khách s n Norfolk070122 DL071 Nguy n Th Ki u My 3.07 Khá
 27. 27. Chuyên ngành Qu n tr Khách s n nhà hàng X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062061041 KS062 Tr n Th Phi Ánh 3.03 Khá060653 KS062 Nguy n Th Hương 3.11 Khá061493 KS062 Ph m Nguy n T Loan 3.00 Khá Công ty TNHH TM DV Tân B ch060899 KS062 Võ B o Long 2.85 Khá Dương061374 KS062 Thái Ng c Như 2.92 Khá H c cao h c061487 KS062 Bùi Ti n Thành 3.08 Khá061067 KS062 Vương Ng c Trâm 2.93 Khá H c khóa h c ng n h nKhoá 071070285 KS071 Ph m Kim Di m An 3.05 Khá070794 KS071 inh Quang Duy 2.72 Khá H c CAT & Logistic071323 KS071 Nguy n Vương Minh H ng 2.93 Khá Công ty chuy n phát nhanh TNT070086 KS071 Nguy n Th Thu Hi n 2.88 Khá Savills Vietnam071376 KS071 Lê Duy Hoài 2.76 Khá Khách s n New Pacific070004 KS071 Tr n Phương Khanh 3.11 Khá Hotel Nikko Saigon
 28. 28. Chuyên ngành Qu n tr Khách s n nhà hàng X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070821 KS071 Lâm T Loan 2.81 Khá H c Văn B ng 2070189 KS071 ào Nh t Long 2.95 Khá Công ty Viêt Nam Artic Agency070860 KS071 Nguy n Thành Long 2.69 Khá Công ty TNHH ANCHI071284 KS071 Bùi Tr n Th o Ly 2.97 Khá H c Văn B ng2 H Kinh t071305 KS071 Tr n Th B ch Mai 3.06 Khá Vi t Nam Airline070272 KS071 Lê H ng Ng c 3.07 Khá Nhà hàng Bobby Chinn070067 KS071 Lê Th Minh Tâm 2.95 Khá070114 KS071 L Ng c Phương Th o 3.17 Khá Khách s n Riverside070328 KS071 Nguy n Thanh Thư 3.12 Khá070739 KS071 Bùi Th Y n Thương 2.68 Khá
 29. 29. Ti ng Anh (C liên thông lên H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081L083104 TA081L Mai Ng c Long 2.94 KháKhóa 082L084103 TA082L Phan H ng H nh 3.05 Khá Công ty TNHH Adora Paintsc084104 TA082L Nguy n c Ng c 3.06 Khá Vi t Nam084105 TA082L Ph m Như Quỳnh 2.69 Khá084106 TA082L Nguy n Th Kim Thanh 3.1 Khá084107 TA082L Lê Th Minh Trang 2.94 Khá084108 TA082L Nguy n Tư ng Vi 2.94 KháKhóa 092L09222L TA092L Nguy n Th Thúy An 3.02 Khá Công ty TNHH MTV HIPT SG09228L TA092L Võ Th Thùy Dung 3.19 Khá Crown Worldwide09227L TA092L Nguy n Ti n Dũng 3.05 Khá09236L TA092L Th Thùy Linh 2.94 Khá H c khóa h c ng n h n09237L TA092L Mai Hoàng Kim Ngân 2.86 Khá Công ty CP Sao Phương Nam09264L TA092L Tr n B o Ng c 2.81 Khá09245L TA092L Võ Nguy n B ch Trúc 2.88 Khá B t ng s n t Xanh09246L TA092L Nguy n Th Chu Tuy n 3.04 Khá09251L TA092L Phan B u Vinh 3.01 Khá
 30. 30. Qu n tr Du l ch KSNH (C liên thông lên H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 092L09085L DL092L Nguy n Thúy Ái 3.16 Khá Công ty TNHH Vinametric09087L DL092L Dương Ng c Minh Châu 3.17 Khá Du h c Công ty CP u tư V n Th nh09089L DL092L H Xuân Hương 3.03 Khá Phát Công ty C ph n B S V n Phú09098L DL092L Nguy n T n Minh Luân 3.02 Khá Hưng09111L DL092L Phan Nguy n Thùy Trang 2.86 Khá Nhà hàng Bobby ChinnNgành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A Công ty TNHH TMDV060480 AV061A Ph m Tu n Anh 2.83 Khá Cư ng Nam060002 AV061A Nguy n Thu Hoàn 2.85 Khá061118 AV061A Lê Hà Vân Khanh 2.67 Khá H c liên thông060755 AV061A Nguy n Thu Phương 2.59 Khá060088 AV061A Lê Võ Minh Qu c 2.5 Khá H c liên thông Trung061087 AV061A Võ Th H i Y n 2.48 bình
 31. 31. Ngành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 071A070490 AV071A Vương Thái Châu 2.67 Khá070798 AV071A Nguy n Th Bích Hương 2.78 Khá071297 AV071A Lê Kim Ngân 2.57 Khá H c liên thông070460 AV071A Lê Tr n Tr ng Nghĩa 2.8 Khá Furama resort070796 AV071A Tr n Hoàng B o Trân 2.58 Khá H c liên thông070493 AV071A Vũ Th ài Trang 2.52 Khá H c liên thông070753 AV071A Dương C m Tu n 2.93 Khá H c liên thông070541 AV071A Nguy n Th Bích Vân 2.54 Khá H c liên thôngKhóa 081A080015 AV081A Võ Lê Thiên Ân 3.11 Khá H c liên thông Công ty may u tư & phát tri n080003 AV081A Nguy n Th Kim Chi 2.72 Khá Phong Phú080016 AV081A Huỳnh Trang ài 2.83 Khá080019 AV081A Lâm Th Ng c Di m 2.75 Khá080018 AV081A Ph m Th Ng c Di m 2.88 Khá H c liên thông080004 AV081A Tr n Chí Dũng 2.68 Khá H c liên thông080017 AV081A Ph m Thái Dương 2.93 Khá Công ty Bitexco Công ty Tư v n & D ch thu t Vi t080022 AV081A Ph m Th Kim Hoàng 2.77 Khá M
 32. 32. Ngành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080020 AV081A Nguy n Th Thanh Hương 2.64 Khá H c liên thông080023 AV081A Bùi Anh Huy 2.91 Khá Công ty Study link080007 AV081A Thái M Linh 2.99 Khá080026 AV081A H Th Thùy Linh 2.89 Khá080027 AV081A Drong ái My 2.88 Khá080029 AV081A H a Kim Ngân 2.59 Khá080008 AV081A Tr n Lê Kim Ngân 2.76 Khá H c liên thông080031 AV081A Ph m Chí Nghĩa 2.86 Khá Công ty TNHH Thi t b khoa h c080033 AV081A Nguy n Th Thanh Nguyên 2.95 Khá KT Vi t Huy080035 AV081A Ph m Th Tuy t Nhung 2.79 Khá080038 AV081A Lý Vi Quy n 3.1 Khá Công ty TNHH Immica080039 AV081A Lê Ng c Sáng 2.89 Khá H c liên thông080045 AV081A Phú Thanh 2.98 Khá H c liên thông080044 AV081A Hoàng Th Thanh Th o 2.79 Khá H c liên thông080043 AV081A Nguy n Phương Th o 2.76 Khá H c liên thông Trung080040 AV081A Ph m Th Hương Th o 2.47 H c liên thông bình Công ty B o Hi m080002 AV081A Ph m c Tr ng 2.79 Khá Cathay Life080049 AV081A Tr n Anh Trung 2.82 Khá H c liên thông080051 AV081A Nguy n Th Vi 2.89 Khá Công ty Kính Gia Thy080001 AV081A Nguy n Th Thanh Xuân 2.89 Khá H c liên thông080052 AV081A T Thanh Xuân 2.66 Khá H c liên thông080053 AV081A Trương Th Hoàng Y n 2.74 Khá H c liên thôngKhóa 091A090003 AV091A Hà Phi Y n 3.06 Khá Công ty Rudol Liez
 33. 33. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A061176 DL061A Nguy n Ng c M Hoàng 2.74 Khá Trung tâm Sivananda-Yoga061176 DL061A Nguy n Ng c M Hoàng 2.74 Khá061329 DL061A Tr n Nguyên Huy 2.92 Khá061318 DL061A Nguy n B o Th H ng Loan 2.65 Khá061202 DL061A Lê ình Ngh 2.57 Khá061121 DL061A Tr n Ng c Phong 2.66 Khá060778 DL061A Lê Th Thùy Vân 2.57 Khá Khách s n Legend061261 DL061A Tr n Th Vi t 2.65 KháKhóa 071A070996 DL071A Trương Vũ Hoàng An 2.71 Khá070610 DL071A Lâm i 2.89 Khá070581 DL071A Ph m Anh Khoa 3.05 Khá H c liên thông070478 DL071A Ph m Ng c Thanh Tuy t 2.98 Khá Du h c070662 DL071A Nguy n Ng c Phương Uyên 2.88 Khá Khách s n Nikko070602 DL071A Huỳnh T Uy n 2.95 Khá
 34. 34. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080233 DL081A Châu B o Phương Anh 2.9 Khá080232 DL081A oàn Nguy n Hoàng Anh 2.94 Khá H c liên thông080206 DL081A Huỳnh Kim Anh 3.09 Khá H c liên thông080234 DL081A Tr n Th Thanh Bình 2.98 Khá080235 DL081A Ph m Th M Chi 2.87 Khá H c liên thông080193 DL081A Văn H ng ào 2.89 Khá H c liên thông080208 DL081A Ph m Nguy n Ki u Di m 2.87 Khá DNTN Gió Xanh080246 DL081A Võ Th Thu Hà 2.96 Khá Ngân hàng ông Á080240 DL081A Nguy n Lê Thanh H ng 2.87 Khá080241 DL081A Ph m Vi t H ng 2.83 Khá H c liên thông080209 DL081A Nguy n Th M H nh 2.81 Khá H c liên thông080210 DL081A L i Minh H u 2.86 Khá H c liên thông080248 DL081A Huỳnh Phương Hi n 2.99 Khá080194 DL081A Nguy n Th Thanh Hi n 2.89 Khá H c liên thông080245 DL081A Huỳnh Song Hương 2.81 Khá080244 DL081A Nguy n Th M Hương 2.68 Khá Khách s n Legend080251 DL081A Lê Ng c Huy n 2.85 Khá080252 DL081A Lê Ki u Khanh 2.98 Khá H c liên thông
 35. 35. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080253 DL081A Nguy n ăng Trư ng Lam 2.81 Khá080254 DL081A Phan Th Ng c Lan 2.8 Khá Khách s n Bezu080215 DL081A Bùi Th C m Linh 2.96 Khá Nhà hàng Tokyo Deli080258 DL081A Nguy n Ng c Phương Linh 3 Khá Café Take Away080195 DL081A Trương Ph m Kim Loan 2.9 Khá Family Mart Công ty TNHH MTV DVHK Sân080197 DL081A i n H ng Uyên Ly 2.79 Khá bay Tân Sơn Nh t080229 DL081A Mai Th Ly Ly 2.79 Khá080259 DL081A Nguy n Ng c B u Minh 2.94 Khá080263 DL081A Nguy n Ng c Nga 2.66 Khá Công ty TNHH Vòng Liên K t080262 DL081A Võ Th Thúy Ngà 3.05 Khá080261 DL081A Võ Th Thu Ngân 3.01 Khá080212 DL081A Th Bích Ng c 2.85 Khá H c liên thông080198 DL081A Phùng Th Thanh Nhã 2.88 Khá080266 DL081A Vương Th Kim Phát 2.99 Khá H c liên thông080270 DL081A Nguy n oan Quyên 2.89 Khá Du h c
 36. 36. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080213 DL081A Lê Thanh Tâm 2.84 Khá080276 DL081A Lê Th Thanh Th o 3.04 Khá080278 DL081A Nguy n Th Th o 2.83 Khá H c liên thông080277 DL081A Dương Ng c Th o 2.97 Khá080280 DL081A Ph m Ng c Kim Thoa 3.01 Khá H c liên thông080274 DL081A Nguy n Song Anh Thư 3.07 Khá080287 DL081A Nguy n Ng c Trâm 2.96 Khá H c liên thông080285 DL081A Lê Th Thanh Trâm 2.83 Khá Khách s n Sheraton080228 DL081A Ngô Th H ng Trang 2.84 Khá H c liên thông080290 DL081A Nguy n Thanh Quỳnh Trang 3.05 Khá080289 DL081A Nguy n Thu Trang 2.96 Khá H c liên thông An Lâm Sài Gòn Resort080225 DL081A Tr n Th Di m Trang 2.98 Khá Riverside080200 DL081A Nguy n Lê Minh Trí 2.95 Khá Khách s n Palace Sài Gòn080291 DL081A Tr nh Th Tuy t Trinh 2.78 Khá Công ty Du l ch Hello Tour080282 DL081A Thông M Tú 2.97 Khá080292 DL081A Mai Lê Minh Tuy n 3.06 Khá Trung tâm Anh ng ILA080202 DL081A Nguy n Vũ Hoàng Vân 3.04 Khá080295 DL081A Nguy n Hoàng B o Vi t 3.1 Khá H c liên thông080223 DL081A Ph m Châu Như Ý 3.15 Khá Công ty Th i trang My One080298 DL081A Ngô Th Kim Y n 2.99 Khá Khách s n Hoàng Phú Gia
 37. 37. KHOA ÀO T O CHUYÊN NGHI PNgành Qu n tr Văn phòng (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A060454 VP061A Lê Th Kim Vy 2.96 KháKhóa 071A071377 VP071A Hoàng Ng c Hưng 2.63 Khá Th gi i Di ng071285 VP071A Dương Bích Ng c 2.91 Khá Công ty Ph n m m IrelandKhoá 081A081589 VP081A Nguy n Minh c 2.7 Khá H c liên thông081579 VP081A Châu M Dung 2.78 Khá081594 VP081A Hoàng Văn H nh 2.59 Khá H c liên thông081581 VP081A Lê Th H ng Hoa 2.62 Khá081597 VP081A Ph m Minh Hoàng 2.73 Khá H c liên thông081592 VP081A Ngô Th Thu Hương 3.08 Khá H c liên thông081598 VP081A Tr n Lâm Huy 2.86 Khá H c liên thông081600 VP081A Dương Th Lên 3.03 Khá H c liên thông081603 VP081A Hoàng Khánh Ngân 2.89 Khá H c liên thông081604 VP081A Hoàng Th Ng c 2.84 Khá H c liên thông Công ty TNHH XD-KT- T Cát081587 VP081A Lê Th Huỳnh Như 2.87 Khá M c081607 VP081A Huỳnh Anh Tài 2.8 Khá H c liên thông
 38. 38. Ngành Qu n tr Văn phòng (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081A081611 VP081A H Thiên Thanh 3.08 Khá H c liên thông081610 VP081A Huỳnh ào Thanh Th o 3.11 Khá H c liên thông081609 VP081A Nguy n Th Thanh Th o 2.87 Khá H c liên thông081608 VP081A Huỳnh Ng c Anh Thư 2.8 Khá H c liên thông081612 VP081A Tr n Th Thùy Trâm 2.83 Khá H c liên thông081613 VP081A àm Th Ki u Trang 2.74 Khá081614 VP081A Võ Ng c Ki u Trang 2.9 Khá Công ty TNHH Phương Phát081585 VP081A Mã Th Tú Trinh 2.92 Khá Công ty Taekwang081615 VP081A Quách M Trinh 3.02 Khá H c liên thông081584 VP081A Tr n Th Thanh Trúc 2.86 Khá H c liên thôngNgành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C/2 Trung06848K AV06C/2 L Thành Phú 6.79 Công ty tin h c Vi n Sơn bìnhKhóa 07C/107442K AV07C/1A Ngô Hoàng Cúc 7.58 Khá Trung07309K AV07C/1A Tr n H u Long 6.03 bình
 39. 39. Ngành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C1 Trung08438K AV08C/1A inh Khánh Di u 5.88 Công ty MTV Indochina Sky bình Trung Công ty CP TMDV V n Cát08234K AV08C/1B Tr n Th Ng c Dung 6.12 bình Tư ng Trung08456K AV08C/1A Trương Hoàng Minh 6.4 bình Trung08135K AV08C/1B Trương Cát Quỳnh 5.87 Công ty TNHH Vĩnh Th nh bình Trung08125K AV08C/1A Nguy n Th Di m Tuy n 6.29 bìnhKhóa 09C1 Trung09024K AV09C/1A Võ Nguyên An 6.7 bình Trung09014K AV09C/1A Cao Ng c Trâm Anh 6.73 English Zone bình09030K AV09C/1A Nguy n Th Vân Anh 7 Khá Trung tâm ào t o chi nhánh09033K AV09C/1A Nguy n Hoàng Quỳnh Anh 7.74 Khá Bình Th nh Trung09071K AV09C/1A Nguy n Bá Vũ B o 5.99 Lotteria bình09051K AV09C/1A ng Ti u Bình 7.47 Khá H c các khóa h c ng n h n09005K AV09C/1A Bùi Th Phương ông 7.03 Khá H c các khóa h c ng n h n Trung09013K AV09C/1A Nhâm Lê Thùy Dương 6.71 H c các khóa h c ng n h n bình Trung H c Paris Est c a trư ng H08176K AV09C/1A Nguy n Th L H ng 5.88 bình Hoa Sen Trung09004K AV09C/1A Trang Tuy t Hoàn 6.56 Englishzone bình09037K AV09C/1A Lê Ng c Hưng 7.31 Khá H c NIIT Trung09025K AV09C/1A Quang Hoàng Linh 6.96 Quán Cafe IDEN Garden bình
 40. 40. Ngành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 09C109064K AV09C/1A Nguy n Th Thanh Loan 7.53 Khá Công ty TNHH XNK Bình Minh Trung09056K AV09C/1A Tri u D Luân 6.72 H c các khóa h c ng n h n bình08051K AV09C/1A Viên M Oanh 7.18 Khá09006K AV09C/1A Nguy n Hoàng Oanh 7.02 Khá H c các khóa h c ng n h n09067K AV09C/1A Tr n Cao H i Quý 7.17 Khá Trung08020K AV09C/1A Tr n Th c Quỳnh 6.81 bình Trung09076K AV09C/1A L m Dì Sênh 6.95 bình Trung09026K AV09C/1A Nguy n Xuân L Sơn 6.67 bình09072K AV09C/1A Th Thanh Th o 7.24 Khá H c các khóa h c ng n h n09023K AV09C/1A Lê Th Ng c Thư 7.62 Khá H c các khóa h c ng n h n Trung09075K AV09C/1A Trương Th Minh Thư 6.85 H c các khóa h c ng n h n bình Công ty TNHH 1TV TM, VT Du09015K AV09C/1A Lương Minh Thư ng 7.08 Khá l ch Minh Ki t Trung Công ty TM & Qu ng cáo09041K AV09C/1A Võ Chí Ti n 6.88 bình Vút Lên Trung09045K AV09C/1A Lâm Nguy n Toàn 5.95 bình Trung09065K AV09C/1A Vũ oan Trang 6.63 bình09055K AV09C/1A Nguy n Ng c Thanh Trung 7.21 Khá09214K AV09C/1A Nghê Thiên Vũ 7.76 Khá
 41. 41. Ngành K thu t âm thanh (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C1 Trung08344K AT08C/1 Ch Nguyên Khôi 6.86 bình08513K AT08C/1 Nguy n Thái Long 7.39 Khá Trung08514K AT08C/1 Nguy n H u Quy n 6.32 H c l p Camera bìnhQu n tr Du l ch KSNH (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C2 Trung06836K KS06C/2 Nguy n Thanh Vân 6.61 Khách s n Nikko Sài Gòn bìnhKhóa 07C107416K KS07C/1B Lê Thiên Kiêu 7.29 Khá Trung07484K KS07C/1B Huỳnh Ng c Linh 6.56 bình Trung07417K KS07C/1B Nguy n Châu Hoàng Oanh 6.7 bình Trung07032K KS07C/1B Nguy n H ng Phúc 6.44 bình Trung Công ty Th m nh giá07397K KS07C/1A Lê Kh c Thanh H ng Trân 6.8 bình Tây Nam BKhóa 08C108071K KS08C/1A Ph m Tr n Ng c Anh 7.52 Khá Western Union08121K KS08C/1A Võ Cao Huỳnh 7.33 Khá Khách s n Nikko Sài Gòn08414K KS08C/1A Vy ình Nam 7.08 Khá Khách s n Sheraton Trung06800K KS08C/1A Nguy n Ph m H ng Nhung 6.72 bình Trung08441K KS08C/1A T Lâm B o Trang 6.32 bình08017K KS08C/1A c Trung 7.34 Khá Trung08192K KS08C/1A Tr nh Thái Vân 6.65 Highland Coffee bình
 42. 42. Ngành K toán (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C2 Trung06713K KT06C/2 Lâm Huỳnh Phương Loan 6.76 bìnhKhóa 07C1 Trung07268K KT07C/1B Tr n Tr ng Th ng 6.71 bình Trung07279K KT07C/1B Tr nh Thanh Tú 6.00 bìnhNgành Thi t k th i trang (Mod Art- HSU) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C Trung08366K MH08C/1 Trương Minh Nghĩa 6.65 Báo Bazaar bình08506K MH08C/2 Ngô Quỳnh Phương 7.87 KháKhóa 09C109217K HM09C/1 Ki u Giang 7.49 Khá Công ty Quỳnh Paris09218K HM09C/1 Nguy n Th Phương Hà 7.95 Khá Trung09219K HM09C/1 H Th Giáo Hi u 6.17 H c Văn b ng 2 bình Trung09220K HM09C/1 Võ Nguy n Anh Huân 6.7 bình Trung09221K HM09C/1 Vũ H ng Quang 6.79 Công ty Minh Hoàng bình Trung09225K HM09C/1 Lê Th C m Trang 6.56 H c các khóa h c ng n h n bình
 43. 43. Ngành Thư ký Y khoa (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 07C1 Trung07085K YK07C/1 Nguy n Th Thiên Trang 5.83 bình Trung07082K YK07C/1 Nguy n C m Vân 5.44 Công ty XD Ng c Anh bìnhKhoá 08C1 Trung07064K YK08C/1A inh Th Thanh Hoa 6.54 bình Trung08053K YK08C/1A àm Trúc Quỳnh 6.23 Phòng khám M Qu c bình Trung08174K YK08C/1A Nguy n Th Thu Th o 6.03 bình Trung08103K YK08C/1A Lê Kim Minh Thư 6.17 H c v t lý tr li u bình Trung08213K YK08C/1A Tr n Th M Xong 6.05 bìnhKhoá 09C109199K YK09C/1A Nguy n Th Thanh An 7.04 Khá Trung09176K YK09C/1A Nguy n Tri u Hoàng Ân 6.98 B nh vi n a khoa Hoàn M bình Trung09189K YK09C/1A Lê Th Kim Anh 6.9 bình09177K YK09C/1A Nguy n Vân Anh 7.39 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09190K YK09C/1A Ph m Th Ng c Châu 7.15 Khá Phòng khám David Shepherd Trung09209K YK09C/1A T Kim Châu 6.41 bình Trung09173K YK09C/1A Nguy n Th Phương Dung 6.59 bình09184K YK09C/1A Nguy n Th Ng c Dung 7.73 Khá B nh vi n Hoàn M09210K YK09C/1A Ph m H H nh Dung 7.39 Khá B nh vi n M t TP.HCM09175K YK09C/1A Mai Khánh Duy 7.25 Khá
 44. 44. Ngành Thư ký Y khoa (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 09C109195K YK09C/1A Tr n Th Kim Duyên 7.16 Khá Trung09179K YK09C/1A Lê Nguy n Liên Hân 6.66 bình09211K YK09C/1A Dương Th Ng c Hi n 7.08 Khá09201K YK09C/1A Lê Th Vi n Hương 7.26 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09172K YK09C/1A Ph m Mai Lan 7.46 Khá B nh vi n M t TP.HCM09239K YK09C/1A Tr n Th ánh Loan 7.26 Khá B nh vi n Hoàn M09196K YK09C/1A oàn Th ánh Loan 7.36 Khá09187K YK09C/1A Lưu Hà Di u Lý 7.24 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09237K YK09C/1A Nguy n Kim Ngân 7.88 Khá Trung09169K YK09C/1A Tr n Th H ng Nhung 6.5 bình Trung09206K YK09C/1A Nguy n Ng c H Phi 6.94 B nh vi n a khoa Hoàn M bình Trung09204K YK09C/1A Võ Th H ng Phư ng 6.32 bình Trung09183K YK09C/1A Nguy n Th Minh Phư ng 6.49 bình Trung09178K YK09C/1A Tr n Th Thu Sương 6.44 bình Trung09197K YK09C/1A Lê Thiên Thanh 6.88 bình Trung09181K YK09C/1A Nguy n Th Thanh Th o 6.98 bình

×