Hoofdstuk 4 de peuter pbko

 • 3,365 views
Uploaded on

 

More in: Technology , Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,365
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
53
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ontwikkelingspsychologie 1
  De peuter
  (1,5 jaar – 3 jaar)
 • 2. 1. Lichamelijke ontwikkeling
  Groei lengte/gewicht vertraagt
  Blijft asynchroon
 • 3. 1. Lichamelijke ontwikkeling
  Baby Peuter
 • 4. 1. Lichamelijke ontwikkeling
  Peuter Jonge kleuter
 • 5. 1. Lichamelijke ontwikkeling
  Melkgebit volledig
 • 6. 2. Motorische ontwikkeling
  Fundamentele bewegingsactiviteiten
  Bvb. springen, rennen, klimmen, vangen, werpen, zwemmen, etc.
  Fundamenteel = Belangrijk in leven
  Zelfstandigheid/
  zelfredzaamheid 
 • 7. 2. Motorische ontwikkeling
  Middagdutje
  Zindelijkheidstraining
  Potje doet zijn intrede
  Stimuleren, NIET forceren!
 • 8. 3. Tekenontwikkeling
  Krabbelstadium blijft (tot 4 j)
  Oudere peuter: beheerst krabbelen
 • 9. 4. Perceptuele ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Voorwerp herkennen met ≠ zintuigen
  Globale waarneming
  Hoe ouder, hoe meer oog voor details
  Bvb. tekening van opa
  Peuter: opa = cirkel
  Jonge kleuter: opa = kopvoeter
  Schoolkind: opa heeft armen, benen, handen, voeten, hoofd, mond, neus, etc.
  Aandacht voor boeiende details
 • 10. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Pre-operationeel stadium (Piaget)
  ‘Geïnterioriseerd experimenteren’
  Imitatie van modellen
  = Leren via nabootsing, bvb. mama, zus, …
  Uitgesteld = Beginnend symbolisch denken
  • Voorstellingsvermogen - fantasie
  • 11. ‘Doen alsof’-spelletjes
  • 12. Geboeid door sprookjes, verhalen, etc.
  • 13. Anticiperen
 • 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Pre-operationeel stadium (Piaget)
  Voorstellingsvermogen
   Voorstelling van het zelf
  Geheugen
  Uitgestelde imitatie
  Absorberen, maar geen bewust/ intentioneel gebruik
 • 14. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  MAAR: Denkfouten!
  Enkele experimenten:
  Conservatieproeven
  Het ‘drie bergen’-experiment
  De ‘Sally en Anne’-proef
  Het klasse-inclusie-experiment
 • 15. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Conservatieproeven
  Inhoud
  Aantal
  Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o&feature=related
 • 16. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Conservatieproeven
  Massa
  Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=U64V-z56TRg
 • 17. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Verklaring conservatieproeven?
  3 denkfouten:
  Centratie: één opvallend kenmerk
  Geen reversibel (omgekeerd) denken
  Statisch-gericht denken: geen oog voor ‘overgang’ of transformatie
 • 18. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  ‘Drie bergen’-experiment
 • 19. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Verklaring ‘Drie bergen’-experiment
  4de denkfout
  Egocentrische perspectiefname
 • 20. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  ‘Sally en Anne’-proef
 • 21. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Klasse-inclusie-experiment
 • 22. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)
  Verklaring Klasse-inclusie-experiment
  5de denkfout
  Geen onderscheid deel-geheel
 • 23. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter)
  Verwarring fantasie – werkelijkheid
  Peuterverwarring
  Antropomorfisme of animisme
  Objecten krijgen eigenschappen die kind zelf ervaart
  Fysiognomisch waarnemen
  Objecten krijgen een ‘gezicht’ met emotionele geladenheid.
  Artificialisme
  Alles wordt door ‘iemand’ gemaakt.
 • 24. 5. Cognitieve ontwikkeling(Kleuter)
  Verwarring fantasie – werkelijkheid
  Kleuterverwarring
  Finalisme
  Alles heeft een bedoeling.
  Onlogische, irrationele verbanden
  Verbanden tussen dingen die toevallig samengaan.
  Magisch denken
  ‘Ik kan dingen beïnvloeden.’
 • 25. 6. Taalontwikkeling
  Betekenisvol taalgebruik
  Begrijpt meer dan het kan zeggen
  Volwassene = spreekbuis, want leren door ‘nazeggen’/ imitatie
  Bedmonologen
  ‘s Avonds in bed
  Over gebeurtenissen, verhalen, etc.
  Uiten van diepste wensen, fantasieën, angsten
  Soms al zingend brabbelen
 • 26. 6. Taalontwikkeling
  Betekenisvol taalgebruik
  Egocentrisch taalgebruik
  Vanaf 2j:
  Tweewoordzinnen 
  Gebruik persoonlijke voornaamwoorden
  Meertaligheid
  Tweede taal: associatie met persoon/situatie
  Langzamer leren praten en communiceren
  Hoe vroeger, hoe beter
 • 27. 7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Zelfbewustzijn
  Bvb. zichzelf herkennen op foto/in spiegel
  ‘Zelf doen’, ‘Niet willen’, ‘nee’,
  driftbuien, gilpartijen
  • peuterfase = koppigheidsfase
 • 7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Conflict zelfstandigheid - afhankelijkheid
  Bvb. in de war bij vertrek ouders
  Transitionele objecten: vervanging ‘ouders’ bij afwezigheid
  Gevoelens
  Schaamte versus trots
  Afgunst / jaloezie
  Agressie
 • 28. 8. Seksuele ontwikkeling
  Interesse voor eigen en ander lichaam
  Grote behoefte aan lichamelijk contact
  ‘Vieze woorden’-spelletjes
  Anale fase (Freud)
  Stoelgang op potje = lustbeleving
  Geschenk of protest?
 • 29. 9. Persoonlijkheidsontwikkeling
  Zelfbewustzijn
  ‘Ik kan zelf dingen willen en/of doen’
  Egocentrisch
  Peuter kijkt vanuit ‘eigen’ standpunt
  Ander standpunt bestaat niet
  Bvb. iemand pijn of verdriet doen, moeilijk te begrijpen want peuter voelt pijn zelf niet
 • 30. 9. Persoonlijkheidsontwikkeling
  Autonomie versus schaamte/twijfel (Erikson)
  Voorwaarde autonomie
  Veilige gehechtheid
  Exploreren binnen veilige
  grenzen
  Schaamte/twijfel
  Exploreren beperken
  Overbescherming
 • 31. 9. Persoonlijkheidsontwikkeling
  Genderidentiteit
  = Besef van eigen geslacht
  Uiterlijke kenmerken
  Seksestereotiep gedrag
  Gendergerelateerde verwachtingen
 • 32. 10. Morele ontwikkeling
  Weten wat mag en wat niet
  Gelinkt aan ‘aanwezigheid’ ouders
  Gericht op gevolgen van gedrag
  Beloning of straf = mag/mag niet
  Later:
  Weten wat niet mag maar ‘toch doen’
  Of schuld op iemand anders steken
  Geleidelijk ‘verinnerlijken’ van regeltjes
 • 33. 10. Morele ontwikkeling
  Straffen
  Fysiek, activiteit, sociaal/psychologisch
  Aandachtspunten
  Consequent zijn
  Gedrag bestraffen, niet de persoon
  Voorspelbare straf
  Uitvoerbare straf
  Volgen op ongewenste gedrag

 • 34. 10. Morele ontwikkeling
  Belonen
  Materieel, activiteit, sociaal, symbolisch
  Aandachtspunten
  Afspraken nakomen
  Volgen op gewenst gedrag
  Zorg voor afwisseling (verrassende beloning)
  Niet overdrijven
  Wegvallen van straf = beloning

 • 35. 11. Schoolse ontwikkeling
  School: Nieuwe wereld gaat open.
  6 basisbehoeften peuters/jongste kleuters:
  Lichamelijke behoeften
  Behoefte aan affectie, warmte en tederheid
  Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit
  Behoefte aan erkenning, ‘aan iemand zijn’
  Behoefte zichzelf als kundig te ervaren
  Behoefte om moreel in orde te zijn
 • 36. 13. Indien ontwikkeling anders loopt …
  Autisme
  Typisch autistisch gedrag bestaat niet
  Stoornis heeft betrekking op:
  Communicatie
  Sociaal inzicht
  Verbeelding
  Begeleiding/ondersteuning:
  Vertrekken van wat kind kan, zijn mogelijkheden
 • 37. 13. Indien ontwikkeling anders loopt …
  Eetstoornissen
  Voedingsstoornis op zuigelingenleeftijd
  Onvoldoende voedselinname
  Kind blijft achter op gewicht of verliest gewicht
  Prikkelbaar, ontroostbaar, ontwikkelingsachterstand, …
  Pica
  Eten van niet-voedzame stoffen
  Minimum 1 maand
 • 38. Samengevat
  Groei lengte/gewicht vertraagt
  Fundamentele bewegingsactiviteiten
  Zelfredzaamheid 
  Tekenen = krabbelen = bewegingsspel
  Globale waarneming
  Pre-operationeel stadium
  Denkfouten
  Verwarring fantasie – werkelijkheid
  Betekenisvol taalgebruik
 • 39. Samengevat
  Koppigheidsfase
  Ontwikkeling van sekse-identiteit
  Anala fase: stoelgang  lust
  Egocentrisch
  Morele regels  aanwezigheid ouders
  6 basisbehoeften ( schoolse aanpak)
  Bewegingsspel, ‘doen alsof’-spel, constructiespel maar parallel
  Autisme en eetstoornissen