UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIAFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
PERANCANGAN KULIAH                       LECTURE PLAN              MAKLUMAT KURSUS (CO...
MATLAMAT (GOALS):Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengajaran, teknologi danpenaksiran....
MINGGU    KANDUNGAN                            PENTAKSIRAN (WEEK)    (CONTENT)    ...
KEHADIRAN / PERATURAN SEMASA KULIAH (LECTURE ATTENDANCE / REGULATION)  (1) Pelajar mesti hadir tidak kurang dari 80% masa...
Faculty of Civil and Environmental Engineering         Universiti Tun Hussein Onn Malaysia            ...
The Faculty’s engineering programme shall produce Civil Engineers who are:1. Knowledgeable and technically competent in ci...
Menunjukkan kepakaran teknikal yang menyeluruh dalam bidang kejuruteraan awam. (Kemahiran  praktikal)3. Communicate effec...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rpp+perancangan+kuliah

879 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpp+perancangan+kuliah

 1. 1. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIAFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
 2. 2. PERANCANGAN KULIAH LECTURE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER/SESI (SEMESTER/SESSION) : I – 2011/2012 KOD KURSUS (COURSE CODE) : BBD 34806 PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN NAMA KURSUS (NAME OF COURSE) : PENAKSIRAN 11 BEBAN AKADEMIK PELAJAR : (STUDENT ACADEMIC LOAD) Aktiviti Pembelajaran Minggu Jam/Minggu Bilangan Jam / (Learning Activity) (Week) (Hour Semester /Week) (Hour/Semester) Kuliah (Lecture) 5 8 40 Kuiz (Quiz) - - - Ujian (Test) - - - Peperiksaan Akhir (Final Exam) - - 2 Pembelajaran Kendiri (Independent Study) 5 124 Lain-lain (Others) 1. Rancangan Awal (Project) 4 8 32 2. Pengajaran Mikro 2 8 16 3. Pembentangan ABBM 2 8 16 Presentation) JUMLAH JAM BELAJAR (JJB) 240 TOTAL STUDENT LEARNING TIME (SLT) Kursus Pra-syarat (Pre requisite courses) : Tiada Nama Pensyarah (Lecturer’s name)(Penyelaras) : Hj. Ali Suradin ( Penyelaras) Nama Pensyarah (Lecturer’s name) : PM Dr. Asri bin Selamat PM Dr. Ahmad bin ESa PM Dr. Yusop Hadi Pn. Yusmawati Yusop Hjh. Sarebah Warman Hj. Hassan Asran En. Shafie bin Idris En. Tan King Hiyang Pn. Maziana Bte Mohamad En. Noorazman bin Abd. SamadDisediakan oleh (Prepared by) : Disahkan oleh (Approved by) :Tandatangan (Signature) : Tandatangan (Signature) :Nama (Name) : HJ. ALI BIN SURADIN Nama (Name) : PM Dr. HJ. SAPON B. IBRAHIMTarikh (Date): 2.07.11 Tarikh (Date): 2.07.11
 3. 3. MATLAMAT (GOALS):Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengajaran, teknologi danpenaksiran.HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES): Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1) Menjelaskan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran (C6). 2) Membina perlakuan selaras dengan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P4). 3) Mempertahankan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3, CS3). 4) Berkebolehan mengenalpasti masalah dalam pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran, serta mencari penyelesaian alternatif (TS3).SINOPSIS (SYNOPSIS):Kursus ini ialah sambungan kursus EDU 3046 yang lalu. Ia akan mengukuhkan lagi kemahiran pelajarmerancang dan melaksanakan pengajaran melalui pembentangan dan pengajaran mikro, merangkumiaspek-aspek utama berikut: (a) pernyataan objektif, (b) perancangan kurikulum: penyusunan kandungandan bahan pengajaran; (c) pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d) penggunaan mediadan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran; (e) membina, memilih, mengguna alat dan kaedahpenilaian yang sesuai untuk mengukur serta menaksir hasil pembelajaran. Pelajar akan dibimbingberkaitan prosedur dan kaedah dalam penyelidikan tindakan yang akan membolehkan merekamengaplikasikannya semasa menjalani latihan mengajar dalam semester.ISI KANDUNGAN (CONTENT) : ASSIGNMENT KULIAH ISI PERTEMUAN dan NOTA 1 Sesi Pagi. Maklumat subjek Maklumat mengenai perjalanan kuliah. Peraturan kuliah  Jadual waktu pertemuan Teori.  Takwim semester  Pakaian kuliah Mengedarkan:  Kehadiran kuliah – kurang 80% tak boleh P/akhir. Borang biodata  Pengelibatan RPP4  Penilaian Berterusan (PB) Fail folio o Peperiksaan Akhir- 20% o Rancangan Awal- 20% o Pembentangan ABBM- 20% Nota dalam Author: o Pengajaran mikro- 30% RPP  Merujuk kepada Buku ‘Panduan Senarai kumpulan dan Penyeliaan Pembimbing’ tajuk tugasan o Penglibatan dan kehadiran 10%  Pembahagian kumpulan ( 5 org /kumpulan)  Pemilihan tajuk subjek KH – berbeza antara kumpulan.  Biodata pelajar  Fail folio Sesi Petang: Pengenalan Keguruan Profesion Perguruan Standard Guru Malaysia (SGM) Etika Pakaian & Pekeliling Ikhtisas dari KPM Nota Author:
 4. 4. MINGGU KANDUNGAN PENTAKSIRAN (WEEK) (CONTENT) (ASSESSMENT) 4 Pengajaran Mikro (Microteaching) - 6 kumpulan Amali PnP dan penilaian Sabtu Persembahan pelajar dan penilaian Buku Panduan penyeliaan 3/12/11 Perbincangan – komen dan saranan 5 Pengajaran Mikro (Microteaching) – 6 kumpulan Amali PnP dan penilaian Sabtu Persembahan pelajar dan penilaian Buku Panduan penyeliaan 17/12/11 Perbincangan - komen dan saranan 7-20/1/2012 Peperiksaan Akhir Masa peperiksaan : (2 1/4 jam) Peperiksaan akhir Jenis soalan : Aneka pilihan Jumlah soalan : 90 soalanTUGASAN / PROJEK (ASSIGNMENT / PROJECT)Kursus ini mengandungi tugasan yang meliputi 126 jam belajar pelajar.PENILAIAN (ASSESSMENT): Kemahiran Insaniah Pembelajaran Sepanjang Hayat (Pembentangan ABBM) (20%) (20%) Kerja Kursus a. Rancangan Awal RMH (20%) (60%) b. Pengajaran Mikro (30%) c. Penglibatan dan Kehadiran (10%) Peperiksaan Akhir (20%) (20%) Jumlah 100%RUJUKAN (REFERENCES):
 5. 5. KEHADIRAN / PERATURAN SEMASA KULIAH (LECTURE ATTENDANCE / REGULATION) (1) Pelajar mesti hadir tidak kurang dari 80% masa pertemuan yang ditentukan bagi sesuatu mata pelajaran termasuk mata pelajaran Hadir Wajib (HW) dan mata pelajaran Hadir Sahaja (HS). Students must attend lectures not less than 80% of the contact hours for every subject including Compulsory Attendance Subjects (Hadir Wajib – HW) and Attendance Only Subjects (Hadir Sahaja – HS) (2) Pelajar yang tidak memenuhi perkara (1) di atas tidak dibenarkan menghadiri kuliah dan menduduki sebarang bentuk penilaian selanjutnya. Markah sifar (0) akan diberikan kepada pelajar yang gagal memenuhi perkara (1). Manakala untuk mata pelajaran Hadir Wajib (HW), pelajar yang gagal memenuhi perkara (1) akan diberi Hadir Gagal (HG). Students who do not fulfill item (1) will not be allowed to attend further lectures and sit for any further examination. Zero mark (0) will be given to students who fail to comply with item (1). While for Compulsory Attendance Subjects (Hadir Wajib – HW), those who fail to comply with item (1) will be given Failure Attendance (Hadir Gagal – HG). (3) Pelajar perlu mengikut dan patuh kepada peraturan berpakaian yang berkuatkuasa dan menjaga disiplin diri masing-masing untuk mengelakkan dari tindakan tatatertib diambil terhadap pelajar. Students must obey all rules and regulations of the university and must discipline themselves in order to avoid any disciplinary actions against them. (4) Pelajar perlu mematuhi peraturan keselamatan semasa pengajaran dan pembelajaran. Student must obey safety regulations during learning and teaching process.
 6. 6. Faculty of Civil and Environmental Engineering Universiti Tun Hussein Onn Malaysia FACULTY VISION:Aspires to lead the application of civil and environmental engineering knowledge in providing innovative and sustainable solutions for the benefits of mankind. FACULTY MISSION:To produce and train professionals who are creative, innovative, competent and responsible to fulfill the societal and environmental needs in a progressive and sustainable manner. FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Programme Educational Objectives – PEO
 7. 7. The Faculty’s engineering programme shall produce Civil Engineers who are:1. Knowledgeable and technically competent in civil engineering discipline in-line with the industry requirement. Berpengetahuan dan berketrampilan teknikal dalam bidang kejuruteraan awam selaras dengan kehendak industri.(Pengetahuan dan Kemahiran Teknikal)2. Effective in communication and demonstrate good leadership quality in an organization. Berkomunikasi secara berkesan dan menunjukkan kualiti kepemimpinan yang baik di dalam sesebuah organisasi.(Kemahiran Insaniah – CS, LS, TS)3. Capable to solve civil engineering problems innovatively, creatively and ethically through sustainable approach. Berkebolehan menyelesaikan masalah bidang kejuruteraan awam secara inovatif, kreatif dan beretika melalui pendekatan yang mapan..(Kemahiran Insaniah – CTPS, M&PE)4. Able to demonstrate entrepreneurship skills and recognize the need of life long learning for successful career advancement. Mampu menunjukkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang berjaya. .(Kemahiran Insaniah – ES, LLL&IM) Programme Learning Outcomes – PLOUpon graduation, the FKAAS students will be able to:1. Acquire and apply knowledge of sciences and engineering fundamentals to civil engineering field. Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan sains dan asas kejuruteraan dalam bidang kejuruteraan awam. (Pengetahuan)2. Demonstrate comprehensive technical expertise in civil engineering.
 8. 8. Menunjukkan kepakaran teknikal yang menyeluruh dalam bidang kejuruteraan awam. (Kemahiran praktikal)3. Communicate effectively both in written and spoken form with engineers, other professionals and community. Berkomunikasi secara berkesan dalam bentuk penulisan dan percakapan di antara para jurutera, ahli-ahli profesional yang lain serta komuniti. (Kemahiran komunikasi)4. Identify, formulate and provide creative, innovative and effective solution to civil engineering problems. Mengenalpasti, memformulasi dan memberikan penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif kepada permasalahan bidang kejuruteraan awam. (Kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran kritikal)5. Function individually or in teams, effectively, with a capability to be a leader. Berfungsi dengan berkesan secara individu atau berkumpulan dengan keupayaan untuk menjadi pemimpin. (Kemahiran kerja berkumpulan)6. Recognize the need for and to engage in, life-long learning and professional development. Menyedari keperluan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat serta pembangunan profesional. (Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat)7. Self motivate and enhance entrepreneurship skills for career development. Memotivasikan diri dan meningkatkan kemahiran keusahawanan untuk pembangunan kerjaya. (Kemahiran keusahawanan)8. Understand and commit professionally, ethically and with humane responsibility, in line with the engineer’s code of conduct. Memahami dan melakukan kewajipan profesional dan kemanusiaan secara beretika selaras dengan kod tatalaku jurutera. (Moral dan etika professional)9. Realize and demonstrate effective leadership responsibility. Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang berkesan. (Kemahiran kepimpinan)

×