Skrivetips

3,069 views
3,073 views

Published on

Konkrete tips og eksempler på hvordan du kan skrive om tekster så de blir tydeligere

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,317
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skrivetips

 1. 1. Skriv klart og tydelig norsk Hilde Kari Nylund Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 2. 2. Hva fremmer forståelse i tekster? Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 3. 3. orden Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 4. 4. Å lese er å tolke innhold... t=6’, T=29 °C; t=3’, T=37 °C; t=12’, T=32°C; t=9’;T=31°C Temperatur[°C] Tid [min] 0 25 3 27 6 29 9 31 12 37 15 33 Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 5. 5. Hva slags orden vil vi ha? Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 6. 6. Vi leter etter svar på to spørsmål Hvem handler? Hva skjer? Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 7. 7. Hvem og hva er fyrtårn i teksten Alle ord mellom dem oppfatter vi ofte som støy Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 8. 8. Her er fyrtårnene i denne setningen Evidens for negative effekter hos personer med rusmiddelproblemer er dokumentert i kunnskaps- oppsummeringen Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 9. 9. Veiledende prinsipp 1 Vis hvem som handler Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 10. 10. Veiledende prinsipp 2 verb La beskrive de viktigste handlingene Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 11. 11. Hvem handler? Viktigste handling? Evidens for negative effekter hos personer med rusmiddelproblemer er dokumentert i kunnskaps- oppsummeringen Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 12. 12. Ikke lag store gap hvem - verb Helseplager hos en referansegruppe på 513 tilfeldig valgte personer fra den norske befolkning, men ble matchet på alder, kjønn og bosted, sammenliknet med helseplager hos pasientene ved oppfølgingstidspunktet Pasientenes helseplager ble sammenliknet med helseplager hos en referansegruppe på 513 tilfeldig valgte personer fra den norske befolkningen Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 13. 13. Hvem handler her? Særlig bør det gjøres en vurdering av om det kan oppstå avvik etter at vurderingen av dokumentasjonen er avsluttet. Vi kan ikke vite det ut fra denne setningen. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 14. 14. Hvilke ord beskriver de viktigste handlingene her? Preparatene har en raskt innsettende effekt og er lite toksiske Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 15. 15. Noen praktiske konsekvenser av disse tre prinsippene: Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 16. 16. Bruk personlige pronomen (vi) Det ble søkt etter litteratur i .. Vi søkte etter litteratur i… Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 17. 17. Unngå substantivering Foreta en vurdering Vurdere Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 18. 18. Skriv aktivt i størst mulig grad Metodisk kvalitet ble vurdert av to uavhengige personer. To personer vurderte metodisk kvalitet uavhengig av hverandre. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 19. 19. Prøv selv... ut fra prinsipp 1 og 2 Det vurderes som nødvendig at de 2 nye stillingene lyses ut som faste stillinger, da det ellers vil være vanskelig å rekruttere gode kandidater. Informasjon om uønskede hendelser som blir kjent for Nasjonal enhet for pasientsikkerhet skal håndteres utelukkende med forbedring og læring som formål. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 20. 20. Noen forslag til eksemplene Det vurderes som nødvendig at de 2 nye stillingene lyses ut som faste stillinger, da det ellers vil være vanskelig å rekruttere gode kandidater. Vi mener vi bør lyse ut de to nye stillingene som faste stillinger, fordi det ellers vil være vanskelig å rekruttere gode kandidater. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 21. 21. Forslag forts... Informasjon om uønskede hendelser som blir kjent for Nasjonal enhet for pasientsikkerhet skal håndteres utelukkende med forbedring og læring som formål. Nasjonal enhet for pasientsikkerhet skal bare bruke informasjon om uønskede hendelser til forbedring og læring. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 22. 22. Sjekk dine egne tekster Substantivering? søk etter ing (av) Unødvendig passiv? søk etter det ble, foreta, det er Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 23. 23. Veiledende prinsipp 3 Sørg for at teksten henger logisk sammen – Plasser kjent informasjon først i en setning (informasjon som peker bakover i teksten) – Plasser ny/ukjent informasjon på slutten av en setning (informasjon som peker framover) Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 24. 24. Logisk sammenheng De fleste forgiftningsuhell skjer med barn mellom 1-3 år. I denne alderen er barn mobile og opptatt av å utforske omgivelsene. De åpner skuffer og skapdører, skrur av korken på flasker, åpner bokser og tester ting ved å putte dem i munnen. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 25. 25. Logisk sammenheng? flaskene? For å unngå ulykker med etsende husholdningskjemikalier, er det viktig at disse oppbevares utilgjengelig for barn, for eksempel i låste skap. Flaskene har ofte barnesikring, men mange barn klarer å åpne dem likevel. Tenk også over om du virkelig trenger å ha så farlige produkter hjemme. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 26. 26. Kontrollspørsmål Hva handler dette avsnittet om? Temasetningen svarer på det Første setning er ofte temasetning Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 27. 27. Gift-eksempel For å unngå ulykker med etsende husholdningskjemikalier, er det viktig at disse oppbevares utilgjengelig for barn, for eksempel i låste skap. Flaskene har ofte barnesikring, men mange barn klarer å åpne dem likevel. Tenk også over om du virkelig trenger å ha så farlige produkter hjemme. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 28. 28. Omskrevet med temasetning Du bør oppbevare etsende husholdnings- kjemikalier utilgjengelig for barn, for eksempel i låste skap. Slik kan du unngå ulykker. For selv om kjemikalieflasker ofte har barnesikring, klarer mange barn å åpne dem likevel. Du bør også tenke over om du virkelig trenger å ha så farlige produkter hjemme. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 29. 29. Skriv om denne teksten I prosessen med å etablere ny organisasjonsmodell, er det også utarbeidet forslag på hvordan møtestrukturen i Kunnskapssenteret skal være bl.a. på toppledernivå, avdelings-, seksjonsnivå og administrasjon. Det vil også være opp til avdelingen, seksjonene å vurdere hva som er hensiktsmessige møtearenaer og at dette avklares internt når disse er etablert. Det er generelt ønskelig at det føres korte punktreferatet fra alle møter, slik at de som ikke er tilstede har mulighet for å bli oppdatert. Hvorvidt det skal gjøres, avklares internt når avdelingene og seksjonene er etablert. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 30. 30. Ta deg god tid .... Prøv litt til før du går videre Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 31. 31. Hvem handler? Gult = subjekt I prosessen med å etablere ny organisasjonsmodell, er det også utarbeidet forslag på hvordan møtestrukturen i Kunnskapssenteret skal være bl.a. på toppledernivå, avdelings-, seksjonsnivå og administrasjon. Det vil også være opp til avdelingen, seksjonene å vurdere hva som er hensiktsmessige møtearenaer og at dette avklares internt når disse er etablert. Det er generelt ønskelig at det føres korte punktreferatet fra alle møter, slik at de som ikke er tilstede har mulighet for å bli oppdatert. Hvorvidt det skal gjøres, avklares internt når avdelingene og seksjonene er etablert. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 32. 32. Hva skjer? Rosa = verb I prosessen med å etablere ny organisasjonsmodell, er det også utarbeidet forslag på hvordan møtestrukturen i Kunnskapssenteret skal være bl.a. på toppledernivå, avdelings-, seksjonsnivå og administrasjon. Det vil også være opp til avdelingen, seksjonene å vurdere hva som er hensiktsmessige møtearenaer og at dette avklares internt når disse er etablert. Det er generelt ønskelig at det føres korte punktreferatet fra alle møter, slik at de som ikke er tilstede har mulighet for å bli oppdatert. Hvorvidt det skal gjøres, avklares internt når avdelingene og seksjonene er etablert. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 33. 33. Avsnittet kan deles i to Ledelsen har utarbeidet forslag for møtestruktur i den nye organisasjonsmodellen. Forslaget omfatter møtestruktur for toppledelse, avdelinger, seksjoner og administrasjonen. Avdelingene og seksjonene kan også selv vurdere møtestruktur og bestemme det internt når den nye organisasjonsmodellen er på plass. Ledelsen anbefaler å føre korte punktreferater fra alle møter. Slik får de som ikke er tilstede mulighet til å oppdatere seg. Avdelingene og seksjonene må selv avgjøre om de ønsker å følge denne anbefalingen. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 34. 34. og forkortes... Ledelsen har utarbeidet et forslag for møtestruktur i den nye organisasjonsmodellen, men overlater til avdelinger og seksjoner å bestemme egen møtestruktur. Vi anbefaler alle enheter å føre korte punktreferater fra møter. Slik får de som ikke er tilstede mulighet til å oppdatere seg. Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 35. 35. Skriv om denne brukerveiledningen... Alle ansatte i kunnskapssenteret skal registrere sine timer hver uke innen påfølgende mandag kl 24.00. Eventuell manglende timeliste vil bli purret opp tirsdag. Gruppeleder vil attestere timelistene før de overføres til lønn (dette gjøres en gang i måneden). Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 36. 36. Tips: Hvem prøver forfatteren å få til å handle? Husk at dette er et utdrag fra en brukerveiledning.... Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 37. 37. Leseren skal handle – bruk du Du må registrere timene dine for hver uke, og fylle inn Agresso senest kl 24 mandag uka etter. Vi purrer manglende timelister hver tirsdag. Gruppeleder attesterer timelistene før de overføres til lønn. (Dette skjer en gang i måneden). Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 38. 38. Ny utfordring...: Hvis det skal være utredningsgruppe i prosjektet skal det fylles ut en avtale om oppdrag i to eksemplarer. Ett eksemplar går til APL i SHdir, det andre eksemplaret til utredningsmedlemmet og en kopi til arkiv. Habilitetsskjema og avtale undertegnes i første møte. Habilitetsskjema sendes til arkiv. Det ligger også et honorarskjema i samme fil som avtalen, i arkfanen bakerst. Honorar utbetales som regel et par ganger i året. Utredningsmedlemmene fyller ut skjemaet, undertegner og sender det til prosjektleder som sjekker at det stemmer. Gruppesekretærene er opplært i disse rutinene og administrerer avtaler, utbetaling av honorar og reiseregninger fra utredningsmedlemmer. Husk at det kun er gruppesekretærer som skal bestille mat til møter (navn på deltakere skal følge med bestillingen). Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 39. 39. Hvem handler og hva skjer? Hvis det skal være utredningsgruppe i prosjektet skal det fylles ut en avtale om oppdrag i to eksemplarer. Ett eksemplar går til APL i SHdir, det andre eksemplaret til utredningsmedlemmet og en kopi til arkiv. Habilitetsskjema og avtale undertegnes i første møte. Habilitetsskjema sendes til arkiv. Det ligger også et honorarskjema i samme fil som avtalen, i arkfanen bakerst. Honorar utbetales som regel et par ganger i året. Utredningsmedlemmene fyller ut skjemaet, undertegner og sender det til prosjektleder som sjekker at det stemmer. Gruppesekretærene er opplært i disse rutinene og administrerer avtaler, utbetaling av honorar og reiseregninger fra utredningsmedlemmer. Husk at det kun er gruppesekretærer som skal bestille mat til møter (navn på deltakere skal følge med bestillingen). Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 40. 40. Forslag: Del opp og uthev det viktigste Hvis du skal ha utredningsgruppe i prosjektet ditt, må du fylle ut flere skjemaer: Avtale om oppdrag. Denne skal dere fylle ut to eksemplarer av og undertegne i det første møtet. Du skal sende ett til APL i SHdir, utredningsmedlemmene skal ha ett selv og arkivet skal ha en kopi. Habilitetsskjema fyller dere også ut i det første møtet. Dette sender du til arkivet. Honorarskjema. Utredningsmedlemmene fyller ut dette skjemaet, undertegner og sender til deg. Du sjekker at opplysningene i skjemaet stemmer. Honorarskjemaet finner du i samme fil som avtale om oppdrag, i arkfanen bakerst. Honorarene utbetaler vi som regel et par ganger i året. Gruppesekretærene kjenner disse rutinene. De administrerer avtaler og utbetaling av honorar og reiseregninger fra utredningsmedlemmer. NB. Bare gruppesekretærer skal bestille mat til møter, og navn på deltakere skal følge med bestillingen.Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com Hilde
 41. 41. Huskeliste for dine egne tekster Har et avsnitt én (tydelig) idé? Finner du en tydelig temasetning? Henger en setning godt sammen med den forrige? Kan du dele opp noen avsnitt? Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com
 42. 42. http://skrivetips.wordpress.com Hilde Kari Nylund © 2007 skrivetips.wordpress.com

×