Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 0312

1,554 views
1,471 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 0312

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 0312

 1. 1. NR. 3 2012 RIVIERENLANDAnticiperen op de arbeidskrapte:Kwaliteit is nietleeftijdsgebondenAdvies, strategie en training Er zit muziek in elke baan Een bedrijfsgebouw Van ‘Wimbledon op straat’ tot ontwikkelen gesubsidieerde studiebeurzen•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG
 2. 2. VanNoord accountants & belastingadviseurs Je herkent ze meteen Betrokken ondernemersBeesd - Culemborg - Gorinchem - Leerdam - Papendrecht (Drechtsteden) - Tiel - Vianen - IJsselstein - Zaltbommel www.vannoord.nl Omdat we zelf ook ondernemers zijn, weten we dat je altijd vooruit moet lopen. Proactief zijn. Met mensen, producten en diensten waar je écht mee verder komt.Persoonlijk en zeer deskundig. U kunt van ons eerlijke adviezen, grote betrokkenheid enbetrouwbaarheid verwachten. Onderneem nu één actie: mail ons via info@vannoord.nl. Wij zijn altijd in de buurt. A12 Utrecht A12 A12 A27 A12 A2 Nieuwegein/Houten IJsselstein Vianen A27 Arnhem/Nijmegen A2 Culemborg A15 A27 Leerdam A15 Rotterdam Tiel Beesd A15 A15 A15 A2 Gorinchem Papendrecht A27 (Drechtsteden) Zaltbommel ‘s-Hertogenbosch
 3. 3. Advies Controle van de jaarrekening levert op Controle van uw jaarrekening. VanNoord Audit & Assurance heeft aan deze activiteit haar corebusiness. Wij voeren voor controleplichtige cliënten van de VanNoord groep en daarbuiten de controle op de jaarrekening uit. Voor veel ondernemers voelt de controle van de jaarrekening als een kostenpost. VanNoord Audit begrijpt dat de uitvoering van de werkzaamheden geld kost, maar wij streven ernaar dat u uiteindelijk de baten van deze controle ervaart. Die baten moeten niet alleen bestaan uit de oplevering van een (goedkeurende) controleverklaring. Ons doel is dat u ook de toegevoegde waarde ervaart door waardevolle adviezen met betrekking tot uw organisatie. Peter Deege (links) en Cees HoogendoornD e laatste jaren zijn er helaas veel nega- als input voor onze managementletters, waarin onafhankelijke accountant het resultaat kan tieve berichten in de media verschenen wij onze cliënten/opdrachtgevers voorstellen worden. En zo’n verklaring geeft weer vertrouwen over missers in de controle van de doen voor verbetering van hun organisatie of te aan uw bankier, leveranciers, kredietbeoordelaarsjaarrekening door de accountant. Graag maken doen aan risicobeheersing. en veel meer partijen. Het nut van accountants-wij in dit artikel van de gelegenheid gebruik om u controle!te tonen dat de controle van de jaarrekening wel Denk ook eens aan uw automatisering of admi-degelijk voordelen heeft. nistratie. Een crash kan grote gevolgen hebben Accountantscontrole brengt de effectiviteit van voor uw bedrijf. Deze zaken komen bij een de beheersing van uw eigen onderneming inWeet u bijvoorbeeld als ondernemer dat de accountantscontrole naar boven. En stuurt u beeld. Doe iets met de uitkomsten van decontrole van de jaarrekening veel verder gaat uw onderneming aan op de juiste kengetallen? accountantscontrole. Goede aanbevelingen zijndan de werkzaamheden vanuit een samen- Veel MKB ondernemingen worden nog gestuurd een kans voor uw bedrijf! VanNoord Audit kanstellingsopdracht? De andere zeer bekende op gevoel en intuïtie van de ondernemer. Door deze toegevoegde waarde voor uw ondernemingverklaring van een accountant die in het MKB juiste en tijdige managementinformatie kan een bieden. Wilt u dit ook ervaren? Bel of mail onswordt afgegeven. Een verklaring die echter op ondernemer goed monitoren hoe het met zijn dan!grond van het Burgerlijk Wetboek onvoldoende is onderneming gaat. Er zijn helaas te weinig bedrij-bij ondernemingen die zogenaamd middelgroot ven met een echt goed, maar vooral ook beknopt, Contactpersonenzijn. Middelgroot bent u als de onderneming ge- managementinformatiesysteem. drs. C.H. Hoogendoorn AA,durende 2 jaar voldoet aan twee van de volgende Lage Biezenweg 1, Vianen,criteria: omzet > 8,8 miljoen euro, balans > 4,4 Op de jaarrekening voeren wij tot slot een tel. 0347 - 32 02 02miljoen euro en meer dan 50 personeelsleden. controle uit op de materiële balans- enBij een controleopdracht begint het al vanaf het resultaatposten. Materieel is echt een begrip in drs. P. Deege AA,eerste moment als wij een zo volledig mogelijke accountantsland. Voor de leek is de term ‘rele- Nieuwland Parc 76, Papendrecht,risicoanalyse doen van uw organisatie op zoek vant’ misschien beter. Wij gaan na of de relevante tel. 078 - 890 72 89naar de sterke en zwakke plekken. Daarvoor han- posten in de jaarrekening juist en/of volledig zijnteren wij als VanNoord Audit doorontwikkelde verantwoord. Het kan gebeuren dat wij dit niet, www.vannoord.nlrisicoanalyselijsten die ingaan op rentabiliteit, zonder binnen proportionele tijdsbestedingomgevingsfactoren, automatisering, de gege- te blijven, kunnen vaststellen. Doordat allerleivensverwerking, transactiestromen en uiteindelijk objectieve zaken dit verhinderen. Dan komt hetzelfs ook frauderisico factoren. Uiteraard zijn helaas niet tot een goedkeurende verklaring.de uitkomsten van deze risicoanalyse voor ons Wel zullen wij dan aanbevelingen doen om dezerichtinggevend voor de verdere aanpak van de objectieve verhinderingen op te heffen zodat eencontrole. Maar wij gebruiken deze informatie ook goedkeurende controleverklaring van de het ONDERNEMERS BELANG 01
 4. 4. het ONDERNEMERSCOLOFON B E L A N GHet Ondernemersbelang van Rivieren-land verschijnt vijf keer per jaar. Inhoud ADVIES, STRATEGIE EN TRAINING ROND ARBEIDSVOORWAARDEN EN ONDERHANDELINGENNegende jaargang, nummer 3, 2012 Arbeidsvoorwaarden. Ieder bedrijf met personeel heeft ermee te maken.OPLAGE Je merkt er niets van, tot er een conflict is. Avistra helpt bedrijven en organisa-5.000 exemplaren ties bij het opstellen van juridisch waterdichte arbeidsvoorwaarden die recht doen aan beide partijen. Avistra biedt workshops, trainingen en intervisie rondCOVERFOTO onderhandelingsvaardigheden, medezeggenschap en persoonlijke presentatieV.l.n.r.: Astrid Hendriks, Kiek Diepen-horst, Hella Bolte, Rudy Jan van Zende-ren, Petra de Bruijn en Jopie Ebbers 07 en effectiviteit. Eigenaar-directeur Petra de Bruijn voorziet een nieuwe trend: de geïndividualiseerde arbeidsvoorwaarden binnen een CAO.FOTOGRAFIE:Marco MagielseUITGEVER ANTICIPEREN OP DE ARBEIDSKRAPTE:Jelte Hut KWALITEIT IS NIET LEEFTIJDSGEBONDENNovema Uitgevers bvPostbus 30 De economische crisis verdoezelt het zicht op de demografische. De komende9860 AA Grootegast jaren vindt er een kleine volksverhuizing plaats op de arbeidsmarkt wanneer deWeegbree 1 babyboomgeneratie met pensioen gaat. De krapte, die in sommige beroepen9861 ES Grootegast nu al structureel lijkt, zal dan in alle sectoren voelbaar worden. Bedrijven zoudenT 0594 - 510303 zich daar reeds tegen moeten wapenen, onder andere door van elkaars arbeids-F 0594 - 611863info@novema.nlwww.ondernemersbelang.nl 08 reserve en kennis gebruik te maken. De ideeën en praktijkvoorbeelden zijn in deze regio al te vinden. Het Ondernemersbelang liet een aantal HRM-specialis- ten erover van gedachten wisselen in café-restaurant Metropool in GorinchemEINDREDACTIEBaukje BosmaT 0594 - 69 56 16b.bosma@novema.nl . WIE DURFT ER NOG EEN BEDRIJFSGEBOUW TE ONTWIKKELEN? “Wij!” zegt Hans van der Hoek vol overtuiging, “omdat het project op een uniekeBLADMANAGER locatie ligt en een visitekaartje is voor ondernemers die zich willen profileren. Het isNovema Helmond de mooiste plek in Zaltbommel die we bebouwen met vijf prachtige bedrijfspanden.T 0492 - 82 01 57Danny van Alphen Het project is flexibel opgezet. Ondernemers kunnen zelf bepalen hoeveel ruimte zed.vanalphen@novema.nl willen huren of kopen én het een eigen uitstraling geven, zodat hun eigen identiteit gewaarborgd blijft.” Het kleurrijke project dat de naam ‘De Waluwewal’ draagt wordtVORMGEVINGSprog strategie + communicatie,Sneek 12 gerealiseerd door Waard Bouw Coördinatie.DRUKDrukkerij Veldhuis, RaalteAAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: ER ZIT MUZIEK IN ELKE BAANBlinkfotografie Maar, dan moet een medewerker wel op de goede werkplek zitten! Alleen dan haalJur Engelchor je er als werkgever het beste rendement uit. Daar moet je dus alert op zijn. Dat bete-Jerry Helmers kent een goede personeel- en organisatieafdeling. Heb je daar als ondernemer geenJeroen KuypersMarco Magielse interne afdeling voor, dan kun je voor externe hulp op dit vakgebied kiezen. Perso-Martin Neyt neel verdient aandacht, waardering en goede coaching, want zonder goed personeelJelmer van Nimwegen is een ondernemer niets. Investeer in personeel. Zij zijn het belangrijkste kapitaal!Henk Roede (strip)Wendy van SchieHieke StekFrank Thooft 22Henk VeenstraAndré VermeulenMark VerweyAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kunt uper mail doorgeven aan Tiny Klunder, Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlt.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. In het kader van de bezuinigingen O, ik heb al Dat scheelt Maar watook de editie er bij, die vindt u boven- heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet! allesbrander gekocht! gas! dan in?aan in het colofon.ISSN: 1872 - 6038Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming vande uitgever. De uitgever kan niet aan-sprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder Verjaardagscadeau01 Controle van de jaarrekening levert op Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal04 Nieuws voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties05 Nieuw personeel zoeken via social media? te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen11 Is uw organisatie klaar voor de ontwikkelingen of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor niet-verleende diensten. op de arbeidsmarkt? Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien11 Kennis, op een nieuwe manier bekeken... heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden.13 Nu moeten we ervoor gaan Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie.14 Wat wij zochten in een reclamebureau? Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men helaas weinig of niets voor u kan doen.17 Ondernemerspanel: Hoe verder na het kabinet Rutte? Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds19 Waarom een ondernemer voor autobedrijf Visscher kiest de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid-21 Kosten van verzuim en ontslag beperken dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief■ In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster te het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingsponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vanFoundation te steunen. Het Ondernemersbelangsprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de herenhet vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is- Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van steeds meer bedrijven uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen Tweede Women’s Conference Europe nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is op 30 november in Den Haag ingedrukt. Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is André Vermeulen initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG het 03
 6. 6. NieuwsBusiness Bootcamp voor meer productiviteitZin in een kort, sportief en enerverend uitstapje? Wilt u van uw personeel een hechter team maken? Hoe kunt u het ziekte-verzuim terugdringen? Moet de productiviteit van uw werknemers omhoog? Probeer dan eens: business Bootcamp. Of hetnou gaat om één Bootcamp Training, een survivaltraining of om trainingsprogramma over een langere periode, gezamenlijkeinspanning in de buitenlucht blijkt al snel een effectieve vorm van teambuilding te zijn. SportBikkels Bootcamp Gorinchemtraint de deelnemers op doorzettingsvermogen, flexibiliteit en ontspannen in de optimale verhouding. Graag bespreken zijalle mogelijkheden en luisteren naar uw wensen. Een mini-uitje tegen een bijzonder aantrekkelijke prijs! Ook in uw omgeving.Tevens zijn mini-events mogelijk zoals bootcamp/mini survival met bijvoorbeeld kanovaren of boogschieten.Nieuwsgierig?Kijkt u dan nu op de website: www.SportBikkels.nl ‘back to the basic met fun’. LeasePocket 2012 - 2013: hét naslagwerk over zakelijke automobiliteit en autoleasing De LeasePocket is weer beschikbaar. Dit boek van LeasePlan wordt in Nederland gezien als hét naslagwerk voor wagenparkbeheerders. Het biedt de lezer inzicht in alle aspecten van zakelijke automobiliteit en geeft een overzicht van trends en ontwikkelingen in de leasebranche. De eerste exemplaren van deze achtste editie van de LeasePocket werden tijdens het jaarlijkse Fleetma- nagement Congres door LeasePlan Nederland uitgereikt aan ruim 400 wagenparkbeheerders. De LeasePocket is ook te bestellen via LeasePocket.nl. In het ruim 150 pagina’s tellende naslagwerk staat LeasePlan stil bij de laatste ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van zakelijk rijden. De LeasePocket geeft de lezer antwoord op vragen omtrent verzekeringen, brandstofbeleid en alle vormen van leasing. Bovendien geeft het boek aan de hand van definities, (reken-)voorbeelden en praktische tips inzicht in belastingregels, verzekeringen, wagenparkbe- heer en allerhande mobiliteitsoplossingen. Jaarlijks verspreidt LeasePlan Nederland 3.000 Lease- Pockets onder wagenparkbeheerders. De pocket is in Nederland hét naslagwerk dat zich richt op dit vakgebied en is daarmee een onmisbaar boek voor wagenparkbeheerders, HR- en financiële afdelingen, inkopers en ondernemers. De LeasePocket is gratis te bestellen op www.leasepocket.nl. Op de website zijn ook alle hoofdstukken online terug te vinden. Bovendien kan men op de site gericht zoeken op een specifiek onderwerp. Daar zijn gedurende het jaar ook actuele ontwikkelingen te vinden zoals bijvoorbeeld fiscale maatregelen. Erik Staat, Marketing Directeur van LeasePlan Nederland overhandigde de eerste exemplaren van de Leasepocket aan de bezoekers van het Fleetmanagement Congres ADVERTENTIE Huur een reclamewagen De Nederlandsche Bank lanceert campagne ‘Over op IBAN’ Sinds kort kunnen bedrijven bij MMX Design ook een reclamewagen huren. Klanten kunnen de reclamewagen De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 9 mei het startschot gegeven voor bij het ontwerpbureau bestellen en krijgen er het gewenste de nationale campagne ‘Over op IBAN’. De campagne moet consumentenspandoek bij geleverd. Zo de weg op gaan, zorgt natuurlijk voor veel doeltref- maar vooral bedrijven ervan bewust maken dat ze zich moeten voorberei-fende reclame. De klant kan de reclamewagen kant-en-klaar ophalen of in den op de overgang naar het International Bank Account Number (IBAN).overleg kan deze ook bezorgd worden. De reclamewagen is geschikt voor Uit onderzoek van DNB blijkt dat Nederlandse bedrijven en consumentendiverse doeleinden: evenement, beurs, opening, bruiloft, receptie, productpre- nog weinig kennis hebben over het gebruik van IBAN als rekeningnummer.sentatie, congres, braderie of een jubileum. Kijk op www.recwa.nl voor meer De komende periode gaan steeds meer organisaties dit rekeningnummerinformatie. Bij MMX Design kunt u ook terecht voor belettering, reclameborden, gebruiken voor alle binnen- en buitenlandse eurobetalingen. Vanafspandoeken, vlaggen, klein- en grootformaat full colour prints, canvas, drukwerk, 1 februari 2014 maakt iedereen alleen nog maar gebruik van IBAN voortextielbedrukking, webdesign, vormgeving, stickers, specials of etc. Wilt u ook het overschrijven van euro’s.een reclamewagen huren neem dan contact op met:MMX Design, Prinses Marijkeweg 1, 4233 HJ Ameide. Tel. 0183 -510785;info@mmx-design.nl of www.mmx-design.nl of www.recwa.nl Hermans & Partners B.V. neemt De Rijke & Partners B.V. over Hermans & Partners, dé financieel vormgever met vestigingen in Mijnsheeren- land en Gorinchem, heeft zich versterkt met branchegenoot De Rijke & Partners uit Bergen op Zoom. De overname van De Rijke & Partners door Hermans & Part- ners biedt diverse voordelen. Zo neemt Hermans & Partners de medewerk(st)ers, de diensten en de locatie over. Dit betekent dat cliënten en relaties profiteren van meer kennis en ervaring. Hermans & Partners is gevestigd in Mijnsheeren- land, Gorinchem en met de overname van De Rijke & Partners nu ook in Bergen op Zoom. Met ruim 50 medewerkers en drie kantoren in de regio richt deze financieel vormgever zich op het midden- en kleinbedrijf (waaronder ook fami- liebedrijven) en hun eigenaren, alsmede op particulieren. De multidisciplinaire dienstverlening van Hermans & Partners uit zich in een veelheid aan diensten, zoals accountancy, bedrijfseconomische en administratieve ondersteuning, fusie- en overnameadvies, financiële planning, pensioenspecialisme, belasting- en subsidieadvies, loon- en salarisadministratie, HRM- en automatiseringsadvies, mediation en juridisch advies en begeleiding bij werving & selectie van financiële functionarissen.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. ColumnNieuw boek: Echte leiders hebben een goed verhaalIn dit boek laat de bekende storytellingdeskundige Astrid Schutte zien waaromje met een goed verhaal scoort, welke storytellingtechnieken in je gereed-schapskist moeten zitten en hoe je die kunt gebruiken. Wie als leider mensen wilraken heeft een verhaal nodig met een glasheldere visie, een concrete vertalingvan die visie én persoonlijke bouwstenen. Iedereen kan zo’n verhaal vertellen,in dit boek lees je hoe je dat aanpakt. In dit levendige boek beschrijft AstridSchutte de verhalen van bekende en minder bekende Nederlandse managers,ondernemers en professionals uit onder meer de zorg, het onderwijs, de politiek, Nieuwde milieubescherming, de goededoelen-, de financiële en de IT-sector. Met dezevoorbeelden laat ze zien welke verhalen werken, en welke jammerlijk falen. Met personeeldit boek in de hand heb je geen excuus meer voor een slap verhaal. Titel: Echteleiders hebben een goed verhaal. ISBN: 9789461260291. Auteur: Astrid Schutte. zoekenOmvang: 302 pagina’s. Uitvoering: gebonden. Prijs: € 24,95. Te bestellen viainternetboekhandels bol.com en managementboek.nl of natuurlijk viauw lokale boekhandel. via social media? ComEC universele energie controller geïntroduceerd op Nederlandse markt Als u door de groei van uw bedrijf op zoek bent naar nieuw personeel, ComEC voor energiebesparing tot 15% op het gehele pand, met een terugverdientijd van dan zijn er verschillende methodes veelal tussen één en vier jaar.Het principe is eenvoudig. De geleverde spanning fluctueert van om nieuw personeel te zoeken. onder 220 Volt tot meer dan 240 Volt. Een hogere spanning zorgt voor toenemende verliezen, De meest oude methode is via onnodige slijtage en verspilling van energie. Door installatie van de ComEC wordt de spanning een advertentie in een krant, maar met maximaal 20V gereduceerd en gestabiliseerd tussen 215 en 225 Volt, waarbij verlichting en aangezien het lezersaantal daarvan elektrische apparaten het meest efficiënt werken. Dit levert een energiebesparing en daarmee ieder jaar afneemt is het niet meer kostenbesparing tot 15% op. De ComEC wordt geleverd met een Remote Energy Management het sterkste medium. Een goed Systeem waarmee u op elk moment, op elke plaats inzicht krijgt in uw real-time en historische alternatief is internet. Via bekende energieverbruik en de behaalde besparingen. Door het terugdringen van het elektriciteits- vacaturesites als Monsterboard verbruik wordt een reductie van de CO2 uitstoot gerealiseerd. Dit levert een belangrijke en Nationale Vacaturebank kunt bijdrage op voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. u tegen betaling uw advertentie online zetten en op zoek gaan naar ADVERTENTIE kandidaten. Deze methode werkt Energielabel voor vaak voor veel vacatures, maar is erg utiliteitsgebouwen duur. Wat u natuurlijk ook kunt doen is uw vacature delen via social media. Wie een kantoor, fabriekspand of Als u een bericht plaatst met daarin instellingsgebouw wil verkopen, de functienaam, locatie, uren per moet met een label aantonen hoe week en vervolgens een linkje plaatst energiezuinig het gebouw is. Deze naar uw online vacature, dan kunnen energielabels worden afgegeven door geïnteresseerden direct contact met speciaal daarvoor gecertificeerde u opnemen. Deze methode is gratis bedrijven. Sinds kort is RTP Elektro- en kost u alleen tijd. techniek BV er daar een van. RTP is Naast dat social media ingezet kan met het behalen van de benodigde worden om personeel te zoeken certificaten officieel EPA-bedrijf. EPA kunt u Twitter, LinkedIn en Facebook staat voor Energie Prestatie Advies. ook gebruiken om sollicitanten na te Op utiliteitsgebied zijn er zo’n 70 zoeken. Ik heb al meerdere recruiters EPA-bedrijven in heel Nederland, met gesproken en allemaal gaven zij speciale adviseurs. EPA-adviseur bij aan de naam van de kandidaat te RTP is Bas van Coolwijk. Een energiela- googelen. Vaak kunt u al veel over de bel is verplicht bij verhuur en verkoop persoon vinden zonder dat u deze van een bedrijfspand of instellings- hebt gesproken. Mijn tip hierbij wel gebouw. Maar het is daarnaast voor is dat u zich niet moet blindstaren op elke eigenaar waardevol om te weten alles wat online staat van een sollici- welk label bij zijn gebouw hoort. tant. Veel foto’s of andere informatie Volgens Bas van Coolwijk gaat het er kan ook door vrienden of anderen echter vooral om wat je vervolgens online gezet zijn, zonder de toestem- met die kennis doet. Een van de eerste ming van de persoon zelf. Ik wil u opdrachtgevers voor een energiela- graag nog een aantal tips geven over bel, was aannemersbedrijf Vamele uit het zoeken van nieuw personeel Boven-Leeuwen. Voor hen heeft RTP via social media. Scan deze code en de energie-index berekend en een bekijk een video van A-label afgegeven. mij met 5 tips. Leon Tindemans TTM Communicatie het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. In the spotlights! Bedrijfswageninrichtingen Nederland B.V. Van Ree Accountants Gamerschestraat 39A, 5301 AP ZALTBOMMEL De Panoven 29A, 4191 GW Geldermalsen T. 0418 - 683 617 www.binnederland.nl T. 0345-589000 www.vanreeacc.nl KWA B.V. Devault bv Spijksedijk 18c, 4207GN GORINCHEM Het Spoor 60, 3994 AK Houten T. 0183- 649 556 www.kwakamp.nl T:088 338 28 58 www.devault.nl STATON BOUW B.V. GCC personal printers Hulsenboschstraat 7, 4251 LR Werkendam Spijksedijk 28A, 4207 GN Gorinchem T (0183) 67 81 94 www.staton.nl T 0183 628 288 www.gcc.nl Eerland Certification BV LANDER werk & participatie Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen De Panoven 23, 4191 GW Geldermalsen Telefoon:0345-585000 www.eerlandweb.nl T. 0345 - 686 222 www.landergroep.nl JanSterk Winkelcentrum Nieuw Dalem Gorinchem-Oost PLUS Jan Sterk Het Nut Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein 37, 4207NA Gorinchem Voorstraat 56, 4153 AM Beesd T. 0183-622361 Fax: 0183-649072 T. 0345 56 56 52 www.hetnut.nl
 9. 9. Tekst: Jelmer van Nimwegen | Fotografie: Avistra BedrijfsreportagePetra de Bruijn:“De in marmer gebeitelde collectievearbeidsoverkomsten hebben hun langstetijd gehad”Avistra, DrutenAdvies, strategieen trainingrond arbeidsvoorwaardenen onderhandelingenArbeidsvoorwaarden. Ieder bedrijf met personeel heeft ermee te maken. Je merkt er niets van, tot er een conflict is. Avistra helptbedrijven en organisaties bij het opstellen van juridisch waterdichte arbeidsvoorwaarden die recht doen aan beide partijen.Avistra biedt workshops, trainingen en intervisie rond onderhandelingsvaardigheden, medezeggenschap en persoonlijke presentatie eneffectiviteit. Eigenaar-directeur Petra de Bruijn voorziet een nieuwe trend: de geïndividualiseerde arbeidsvoorwaarden binnen een CAO.D e in marmer gebeitelde collectieve Dat maakt transparant en integer onderhandelen een vier modules durende masterclass, waarin arbeidsoverkomsten hebben hun mogelijk en voorkomt dat daarbij de relatie averij deelnemers in een dagdeel per maand via de langste tijd gehad. We gaan in de nabije oploopt. De resultaten zijn, zo is uit onderzoek DISC-methode inzicht krijgen in eigen kwaliteitentoekomst al naar CAO’s toe waarbinnen mensen gebleken, op de lange duur tenminste net zo en valkuilen, effectiever leren communiceren enindividuele keuzes kunnen maken, die passen goed als de ‘law-of-the-jungle’-methode waarbij hun zelfvertrouwen vergroten.bij hun levensfase en hun lifestyle. Meer vrije de sterkste overleeft. Maar: op weg naar hettijd, of liever cash? Opleidingen volgen of een resultaat is de sfeer veel prettiger.” Intervisieeindejaarsuitkering? De eerlijke versleuteling van Voor wie systematisch aan persoonlijke professi-deze zaken is natuurlijk een lastige zaak, maar Medezeggenschap vanuit kracht onaliteit, creativiteit en succes wil werken, is er dehet is mogelijk. Het gebeurt al. En jonge mensen Eindeloos touwtrekken of constructief overleg? intervisiegroep. Vier tot acht collega’s die, ondervinden het geweldig...” De juristen van Avistra Directie en OR-leden krijgen in de tweedagdelen- leiding van Petra de Bruijn, op een systematischeweten precies hoe zo’n systeem gebalanceerd training praktische handreikingen over een manier werkproblemen bespreken, om nieuwekan worden opgezet. andere en effectievere manier van onderhande- oplossingen te vinden en om van elkaar te leren. len. Betrokkenheid, openstaan voor de belangen De Bruijn: “We werken met al onze trainingenOnderhandelen voor managers van de ander en de wil om bij te dragen aan graag ‘in company’, omdat de transfer dan hetPetra de Bruijn is ‘op de vloer’ arbeidsvoorwaar- het succes van de organisatie staan daarbij grootst is. Het gaat er uiteindelijk om dat hetdenspecialist geworden. Ze was personeels- centraal. “Ik zie vaak minder goed functionerende geleerde daadwerkelijk wordt toegepast in demanager, voerde overleg met vakbonden overlegvergaderingen tussen OR en directie; er is werkomgeving. Dat heeft ook alles meten ondernemingsraden. Al 10 jaar is zij CAO- onvoldoende commitment. In deze training leren effectiviteit te maken!”onderhandelaar en bestuurder in een aantal beide partijen medezeggenschap vorm te gevenbranches. “Bij onderhandelen is het de kunst om vanuit optimale betrokkenheid.het zó te doen, dat je je onderhandelingspartnerbij een latere gelegenheid weer recht in de Persoonlijke presentatieogen kunt kijken. In de ouderwetse manier van Wie een presentatie geeft, heeft daarbij vaak eenonderhandelen, bij ‘hard spelen’ kun je weliswaar doel, al was het maar de luisteraar te overtuigenhelemaal je zin krijgen, maar daarbij kan de relatie van de juistheid van de inhoud. Geloofwaardig-zoveel schade oplopen, dat de manager zich heid en daarmee de effectiviteit van een presen- Avistramoet afvragen wat hij gewonnen heeft.” Avistra tatie heeft veel te maken met de persoonlijke Postelkamp 12werkt daarom volgens het Harvard-protocol voor presentatie. Daadkrachtig en zelfverzekerd zijn, 6652 BE Drutencomplexe onderhandelingen. Daarbij wordt ‘de geeft meer kans op een succesvol optreden T 024 - 820 03 09zaak’ zorgvuldig gescheiden van ‘de relaties’. dan afwachtend en timide. Petra de Bruijn biedt www.avistra.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Tekst: Jeroen Kuypers | Fotografie: Marco MagielseAnticiperen op de arbeidskrapte:Kwaliteit is nietleeftijdsgebondenDe economische crisis verdoezelt het zicht op de demografische. De komende jaren vindt er een kleine volksverhuizing plaats opde arbeidsmarkt wanneer de babyboomgeneratie met pensioen gaat. De krapte, die in sommige beroepen nu al structureel lijkt,zal dan in alle sectoren voelbaar worden. Bedrijven zouden zich daar reeds tegen moeten wapenen, onder andere door van elkaarsarbeidsreserve en kennis gebruik te maken. De ideeën en praktijkvoorbeelden zijn in deze regio al te vinden. Het Ondernemersbelangliet een aantal HRM-specialisten erover van gedachten wisselen in café-restaurant Metropool in Gorinchem.08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. L eeftijdsbewust personeelsbeleid passen je competenties nog bij de huidige heeft met name bij veel kleinere tijd? Die bepalen je arbeidsmarktwaarde als ondernemingen geen prioriteit werknemer,” zegt Petra de Bruijn van Avis-omdat daar alle aandacht wordt opgeslokt tra in Druten. “Een leven lang leren is eendoor de noodzaak van het overleven,” zegt verantwoordelijkheid van zowel werkgeverKiek Diepenhorst, van het Werkgevers als werknemer, die daar beiden in moetenAdviespunt Rivierenland in Tiel. “Eerst maar investeren. Kwaliteit is niet leeftijdsgebon-eens zien of ik het personeel dat ik nu heb den. Daarnaast beschikken in veel zwareaan het werk kan houden, is de gedachte. beroepen, zoals dat van stratenmaker,Misschien bestaat mijn bedrijf wel niet waar de werknemers op oudere leeftijdmeer tegen de tijd dat de krapte toeslaat.” fysiek niet goed meer konden presteren, de werkgevers steeds meer over technologieOnmiskenbare tendens om hen het werk te ontlasten, zodat langerMaar de krapte komt niet met trom- doorwerken mogelijk wordt. Ook een feno-petgeschal en sluipt met stille trom de meen als Het Nieuwe Werken speelt het inbestanden in. Het aantal schoolverlaters dienst nemen en houden van ouderen inen afgestudeerden zal dalen en de gemid- de hand. Als werkgever reken je personeeldelde leeftijd van de werkzoekende gaat al daarbij niet langer op aanwezigheid afeen tijd lang omhoog. “Nu al zien we dat de maar op output. Het aantal mogelijkhedenhelft van onze klanten vijfenveertig jaar of om oudere werknemers effectief aan teouder is,“ aldus Astrid Hendriks, regiomana- sturen is dus alleen maar toegenomen.”ger UWV WERKbedrijf Rivierenland in Tiel.“De rest bestaat uit jeugdigen. De tendens Volledige contracten opeisenvan het vergrijzen is onmiskenbaar. Daar Markten zoeken gewoonlijk automatischmoeten werkgevers rekening mee houden. naar een nieuw evenwicht. Ook de arbeids- Metropole was ooit een hotel en restaurant van bijzondereAls je continuïteit wilt creëren in je perso- markt zou de vergrijzing van het aanbod klasse, een beetje het Krasnapolsky van Gorinchem, maar inneelsbestand kun je er niet omheen dat het op een vanzelfsprekender manier oplossen een provinciestad werd het steeds moeilijker een dergelijkaanbod steeds meer uit ouderen bestaat.” als de mobiliteit groot genoeg zou zijn, etablissement te handhaven. Het oorspronkelijke Metropole maar die laatste wordt door allerlei factoren uit 1921 ‘verdween’. In 2009 werd het opnieuw verbouwdArbeidsmarktwaarde afgeremd. “Binnen onze organisatie is en ingericht, maar wel als lunch restaurant, en niet langer alsIs die vergrijzing op zich een onover- ongeveer een derde van de 1200 perso- hotel. Toch is de historische grandeur gehandhaafd en dekomelijk probleem? Eigenlijk niet. Dat de neelsleden boven de veertig. Toch maakt huidige generatie horecabedienden die er werkt doet haarproductiviteit met de jaren afneemt blijkt juist die groep het moeilijker voor jongeren best de sfeer die Metropole van oudsher heeft te behouden.in veel beroepen een fabeltje. Vijftigers om volledige contracten te krijgen, aange-en zelfs zestigers kunnen nog zeer goed zien de ouderen die min of meer voor zich- Vruchten plukkenpresteren, al was het maar omdat ervaring zelf hebben opgeëist. Als je jongeren geen Dat de dertien werknemers hierin slagen is des te opmerkelijkerhet verlies aan jeugdige overvloed aan alternatief kunt bieden word je minder omdat het stuk voor stuk mensen met een beperking zijn. En ookenergie compenseert. Ouderen leren wel aantrekkelijk voor hen als werkgever,” zegt als je werkt naar vermogen is het soms hard aanpoten om dedegelijk bij en blijven gemotiveerd. “De Jopie Ebbers, clustermanager bij Syndion in gasten tevreden te stellen en te laten terugkeren. Niemandvraag is niet: ben je te oud? De vraag is: Gorinchem. betaalt voor een ‘beperkte’ maaltijd of bediening. Natuurlijk kunnen ze dit niet zonder de inzet van de drie begeleiders vanuit Syndion, maar uiteindelijk doen ze het zelf en plukken ze er ook Astrid Hendriks, UW V WERKbedrijf Rivier zelf de vruchten van. Zowel in hun werk als in hun persoonlijk enland leven worden ze zelfstandiger. Zelfvertrouwen en levensvreugde gaan hand in hand. De kwaliteit van het werk en die van het leven eveneens. n Jopie Ebbers, Syndio Schotten slopen Metropole is slechts een van de leer/werkbedrijven van Syndion. En met de nieuwe regelgeving in subsidiëring voor werk in het verschiet, neemt het belang van deze leer/werk- bedrijven toe. Syndion anticipeert daarop. De wetgever wil de schotten tussen de verschillende categorieën werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt wegnemen. Dat betekent dat er meer ruimte moet komen voor het plaatsen van een werknemer met een beperking in een reguliere baan, ook al is het maar één dag in de week, en meer leer/werkplekken Hella Bolte, Brainfish voor mensen uit de bijstand dienen vrij te komen in de bedrijven van Syndion. Als Den Haag papieren schotten sloopt kunnen werkgevers en instanties in de regio maar beter vast de geestelijke schotten verwijderen. We hebben slechts het beperkende van de regelgeving te verliezen en een wereld van leerervaringen en arbeidsvreugde te winnen. Jopie Ebbers, Clustermanager Syndion Voor meer informatie, surf naar: www.syndion.nl het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Rondetafelgesprek Astrid Hendriks. “Ook bij ons is een en elke minuut te verantwoorden veel espunt Rivierenland aanzienlijk deel daarvan ouder dan Kiek Diepenhorst, Werkgevers Advi ouderen parten speelt. Die willen terug veertig jaar. Dan geef je de zekerhe- naar het zorgen zelf en knappen niet op het den niet zo makkelijk meer op voor eigenlijk werk af maar op de rompslomp het avontuur van een nieuwe baan. eromheen.” Hella Bolte maakt duidelijk dat Om die overstap zo aantrekkelijk de combinatie van vergrijzing en crisis ook mogelijk te maken geven we werkne- een verschillend effect heeft op de jongere mers de mogelijkheid voor een aantal werknemers. “Er zijn er die de banen nog maanden of langer gedetacheerd te steeds min of meer voor het uitzoeken worden bij een andere werkgever. hebben, met name in de financiële dienst- Als het beide partijen bevalt kan de verlening, en er zijn er die de recessie detachering worden omgezet in een goed voelen en hard moeten studeren en ander dienstverband, als het niet werken om er te komen.” lukt kan de werknemer terugkeren naar UWV. Dit is een methode die Human capital op de balans? Astrid Hendriks voegt hieraan toe, dat de ook door andere werkgevers kan worden Hoe lang de recessie ook duurt, het is een riante voorwaarden van een sociaal plan bij toegepast.” feit dat de komende jaren telkens honderd- ontslag na een reorganisatie ook remmend duizend mensen meer de arbeidsmarkt werken voor ouderen om een andere baan Overgangssituatie creëren verlaten dan er betreden en dat de krim- te zoeken. “En ook het vasthouden aan Gebruik maken van elkaars arbeidsreserve pende beroepsbevolking bedrijven parten hogere salariseisen maakt het voor werk- - het is feitelijk een volkomen logisch gaat spelen. Bij een sterke opleving van de gevers aanlokkelijk de voorkeur te blijven antwoord op een arbeidsmarkt waarin economie zou die krapte zich weleens als geven aan jongere kandidaten.” ofwel de mensen ofwel de competenties een schok kunnen laten voelen - en niet in schaarser beginnen te worden. Als werkge- staat zijn gevraagde producten of diensten Uitlenen ver kun je voorkomen dat kundig personeel te leveren is voor het bedrijfsresultaat De vergrijzing is demografisch een gelei- moet worden doorbetaald in tijden van uiteindelijk even desastreus als geen orders delijke trend, maar voor een individueel duimendraaien of doldraait in periodes van weten binnen te halen. Daarom is het bedrijf kan ze van de ene op de andere dag grote drukte. Hella Bolte, van Brainfish in strategisch inzetten van de arbeidsreserve problemen opleveren. “Elk macro-beleid Gorinchem, ziet er een ruime markt voor: via detachering en uitlening bij en aan wordt onmiddellijk micro,” zegt Petra de “Met name de familiebedrijven zijn gevoe- elkaar een slimme zet om die schok zoveel Bruijn, “omdat je als werkgever oplos- lig voor de argumenten en dus makkelijker mogelijk te dempen. Maar het personeel singen moet zien te formuleren voor jouw te overtuigen dan de grote bedrijven. Zij dat in tijden van conjuncturele neergang werknemers.” Rudy-Jan van Zenderen, van beseffen misschien beter wat de kwalitei- maar al te vaak als kostenpost wordt DeWerkopener, geeft een voorbeeld: een ten van hun medewerkers zijn omdat ze beschouwd zal onvermijdelijk een steeds organisatie liet een man van 62 met pen- die vaak langer in dienst hebben. Het is kostbaarder bezit worden. “Misschien komt sioen gaan. Men was zich niet bewust van ook verstandig nu al te beginnen met het het er toch nog van dat het human capital de specifieke kennis van deze medewerker strategisch inzetten van de arbeidsreserve, op de balans wordt gezet,” besluit en de gedachte was we vinden gewoon een overgangssituatie te creëren, en niet Rudy-Jan van Zenderen. “Die beslissing een vervanger. Maar die vervanger, die te wachten tot de arbeidskrapte toeslaat. hoeft zich niet te blijven beperken tot voet- diende zich niet aan. De oplossing was de Bovendien kunnen werkgevers HRM spe- balclubs die hun spelers - terecht - als hun gepensioneerde alsnog voor twee dagen cialisten zoals wij bij het proces betrekken. belangrijkste kapitaal beschouwen.” in de week in dienst te nemen waarbij hij Wij kennen het concept en weten wat er vanuit zijn huis in Italië zijn werk doet. Zijn allemaal bij komt kijken.” droom was namelijk na zijn pensioen naar Kiek Diepenhorst voegt daar aan toe, dat De WerkOpener Rudy-Jan van Zenderen, het buitenland te verhuizen. Ik denk, dat dit bedrijven hiervoor met elkaar een samen- in de toekomst steeds meer zal gebeuren: werkingsverband kunnen aangaan en zestigers die op project of parttime basis instanties als het Werkgevers Adviespunt terugkeren in het bedrijfsleven om hun bij de vorming daarvan kunnen betrekken. specifieke kennis in te blijven zetten. “Wij willen niets liever dan actief hierin mee Daarom vinden wij het belangrijk dat een denken.” bedrijf nu al weet welke kennis het straks nodig heeft. Op die manier anticipeer je op Het gevaar van generaliseren bijvoorbeeld de vergrijzing maar probeer je Denken en praten over een thema als de ook talenten juist in huis te houden. Kijk je vergrijzing van de arbeidsmarkt heeft als naar specifieke kennis, dan let je veel min- risico dat er in generaliseringen verval- der op de leeftijd van een medewerker; het len wordt, maar ‘de’ oudere werknemer gaat om wat de persoon kan overdragen. bestaat evenmin als ‘de’ jongere. “Op de Petra de Bruijn, Avistra Zo heeft een bedrijf dat zich op de export- vraag ‘hoe flexibel is de 45+ werknemer markt wil richten ons benaderd. Wij vonden kun je geen eensluidend antwoord een medewerker die nu twee dagen kennis geven,” zegt Astrid Hendriks. “Er zijn van Rusland in de organisatie brengt.” mensen van 55 die zich zeer flexibel en enthousiast opstellen en er zijn er Aantrekkelijke overstap van 45 die een stuk minder beweeglijk Over de schutting kijken, de schotten zijn.” Jopie Ebbers stipt aan, dat veel weghalen - dat blijkt inderdaad een manier oudere werknemers niet door zichzelf om de arbeidsmobiliteit van (oudere) maar door hun werkomgeving wor- werknemers te bevorderen. “Het is bekend den afgeremd. “Dat geldt met name dat UWV moet bezuinigen en dus snijden voor de zorg, waar de administratieve in het eigen personeelsbestand,” zegt verplichting om elke handeling10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Hella Bolte Fotografie: Assiéfotografie Bedrijfsreportage Is uw organisatie klaar voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen zich in razend tempo op. De vooruitzichten zijn onveranderd, dit gaat nog een tijdje door en zal van elk bedrijf in meer of mindere mate aanpassing vragen. Brainfish neemt u graag mee in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt… Social Media de krapte merkbaar en dit zal uiteindelijk voor veel Brainfish ziet deze ontwikkelingen als uitdaging en Wordt recruitment en HR overbodig binnen een vakgebieden gaan gelden. Met deze ontwikkeling in een goed moment om als bedrijf eens kritisch te bedrijf door de opkomst van social media? het achterhoofd, is het zeer raadzaam, misschien zelfs kijken naar uw visie op de huidige arbeidsmarkt en Personeelzaken blijft mensenwerk, dus overbodig zal noodzakelijk, om nu al naar uw Human Capital te kij- uw Human Capital. Het is een markt van innovatie het niet worden. Maar er vindt wel een verschuiving ken. Welke kennis gaat de komende jaren verloren? en daarin moet je mee bewegen, dit maakt onderne- plaats binnen deze specialismen naar een meer Hoe waarborgt u die kennis? Geeft u jong talent de merschap interessant. marktgerichte instelling. Afhankelijk van de doel- kans om in de schoenen van de oudere werknemer groep, zal een bedrijf zich anders moeten profileren te stappen? Bepaal nu al de personeelsplanning Als eigen ondernemer binnen de personeelsbemid- op de arbeidsmarkt. De nieuwe generatie zoekt via voor de komende jaren zodat de kennis ook in de deling, denkt Brainfish graag met u mee. de nieuwe kanalen en kijkt naar de uitstraling van toekomst gewaarborgd wordt. een organisatie op het internet en naar wat een Brainfish werving & selectie bedrijf te bieden heeft. Stem je arbeidscommunicatie Flexibele schil Hella Bolte af op je doelgroep, zorg voor zichtbaarheid op Snel inzetbare vakkennis op tijdelijke basis, zonder Paulus van der Lindenstraat 6 facebook, twitter en linkedin. enig risico! Als bedrijf wilt u flexibel zijn en met de 4206 AZ Gorinchem markt mee kunnen bewegen. Daarom zal de inzet T 0183 - 85 05 75 Vergrijzing van kleine zelfstandigen steeds groter worden. M 06 - 23 50 87 72 Binnen nu en 10 jaar zal een groot deel van de werk- Daarnaast zal het gaan om tijdelijk delen van kennis. hella@brainfish.nl nemers vanwege de pensioenleeftijd uitstromen, de Kennis die bedrijven onderling kunnen gaan delen, www.brainfish.nl bekende babyboomgeneratie. Daarnaast zien we door het tijdelijk uitlenen van Human Capital aan dat de instroom op arbeidsmarkt kleiner wordt de elkaar. Bent u als organisatie ingericht voor deze komende jaren. Nu al is op een aantal specialismen flexibele manier van kennis delen? Kennis, op een nieuwe manier bekeken... De Werkopener uit Gorinchem kijkt met een frisse blik naar de arbeidsmarkt; dit doen we door de bril van kennismanagement. Of het nu gaat om kennis die nodig is omdat er iemand met pensioen gaat of om talentontwikkeling. Kennis is eigenlijk een kwestie van vraag en aanbod en dat regisseren wij op de arbeidsmarkt. Dat het werkt, blijkt uit verschillende verhalen van organisaties. kennis verdwijnt onze strategie kwam met de kennisscan in beeld. sche vormgever die huisstijlconcepten ontwerpt. Jan, 64 jaar een gouden kracht voor de organi- Hiermee zijn we voorbereid op de toekomst. Verschillende verhalen van samenwerking met satie. Natuurlijk wisten we dat hij zou vertrekken Wij zijn een MKB bedrijf, te klein om een dure De Werkopener. En uw verhaal? Bel maar de exacte gevolgen kenden we niet. Jan specialist in huis te halen. De Werkopener loste Rudy Jan van Zenderen, 06 - 22214093 of kijk bezat een schat aan cruciale kennis en ervaring. dit op: onze financiële specialist werkt 2 dagen op www.dewerkopener.nl De Werkopener maakte net op tijd een kennis- per week voor ons en 3 dagen bij onze buurman! scan van ons bedrijf waardoor Jan zijn kennis In het begin leek dat vreemd, maar het werkt tijdig deelde. fantastisch. Door kennis te delen versterken we onze eigen positie en onze regio! kennis behoefte We wilden uitbreiden door te exporteren naar kennis ontwikkelen Rusland. Maar de kennis van die exportmarkt Karen, een talentvolle medewerker wilde meer ontbrak. Met De Werkopener brachten we in leren over huisstijl. Het eerste wat je bedenkt: een De Werkopener beeld welke kennis we nodig hadden voor deze dure training. De Werkopener vertelde ons over Weessteeg 2b markt. De Werkopener vond een collega die een nieuwe manier van talentontwikkeling. Karen 4201 CM Gorinchem tijdelijk 2 dagen per week kennis overdraagt aan is voor 2 dagen in de week aan de slag bij een info@dewerkopener.nl onze medewerkers. Ook de kennisbehoefte in ondernemer uit de regio. Dat bedrijf? Een grafi- www.dewerkopener.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Bedrijfsreportage Tekst: Hieke StekWie durft er nog eenbedrijfsgebouw te ontwikkelen?“Wij!” zegt Hans van der Hoek vol overtuiging, “omdat het project op een unieke locatie ligt en een visitekaartje is voor ondernemersdie zich willen profileren. Het is de mooiste plek in Zaltbommel die we bebouwen met vijf prachtige bedrijfspanden. Het project isflexibel opgezet. Ondernemers kunnen zelf bepalen hoeveel ruimte ze willen huren of kopen én het een eigen uitstraling geven, zodathun eigen identiteit gewaarborgd blijft.” Hans van der Hoek: werking een viertal kantoorpanden ontwikkeld biliteit van kopen en huren plus dat de gewenste “Het is nu tijd om onze voor verhuur en verschillende verkoopprojecten ruimte naar eigen inzicht ingedeeld en ingericht plannen naar buiten gerealiseerd. Dit unieke stukje grond lag al jaren kan worden. Totaal biedt het project 3800 m² te brengen” braak, maar is als bedrijfslocatie vrijgegeven. Dit vloeroppervlakte. Inmiddels ligt er een optie op was voor ons ook een unieke kans, dus hebben één pand, en heeft er zich een aantal huurders we een ontwerp ingediend. Er lagen meer kapers aangemeld.” op de kust, maar van ons idee waren ze het meest gecharmeerd. Daar zijn we best wel trots Duurzaam op natuurlijk! Het is nu tijd om onze plannen De Waluwewal is een duurzaam project dat naar buiten te brengen. Het perceel is een echte traditioneel gebouwd wordt met hoogwaardige eyecatcher: het is de eerste kennismaking met materialen. “Daarnaast willen we gezien onze Zaltbommel vanaf de A2 en daar hebben wij ons positieve ervaringen met warmtepompen die door laten inspireren. We hebben vijf bedrijfspan- graag als optie aanbieden voor verwarming den ontworpen die door hun kleur en vorm óók en koeling, eventueel gecombineerd met PV- meteen in het oog springen.” panelen op het dak voor stroomopwekking. Dan zijn we voorbeeldig met het milieu bezig, terwijl Geen kantoordeur op een gang de nodige subsidies het rendabel kunnen maken. Waard Bouw Coördinatie richt zich hiermee op Verder is het zo onderhoudsvriendelijk mogelijk bedrijven die 5 tot 15 medewerkers hebben of ontworpen. Het project kan gefaseerd worden meer. “In deze tijd toch deze panden bouwen? Ja, uitgevoerd. Bij voldoende animo kan het ook in want het is onderscheidend. In de eerste plaats één keer gerealiseerd worden. We verwachten koop of huur je geen kantoordeur op een gang, met de bouw te starten in het najaar. Heeft uH et kleurrijke project dat de naam ‘De maar heb je een eigen toegang! Met dit project til interesse? Wij informeren u graag!” besluit Hans. Waluwewal’ draagt wordt gerealiseerd je jouw bedrijf naar een hoger niveau. Het is een door Waard Bouw Coördinatie, waarin visitekaartje met individuele uitstraling. Waar je Waard Bouw Coördinatiedrie bedrijven participeren: Aannemersbedrijf trots op kunt zijn. Ten tweede is het een goede Steenweg 79Henk van Alphen, CAZ Dak en Architecten As- bedrijfsinvestering. Een gemiddeld kantoor kost 5 5301 HK Zaltbommelsociatie Zaltbommel, waar Hans van der Hoek tot 10% van de omzet. Met een verkoopprijs van T 0418 - 51 50 55directeur van is. “Als drietal versterken we elkaar. € 1560 per m² en een huurprijs vanaf € 109,-- per vanderhoek@aa-z.nlWe hebben inmiddels al succesvol in deze samen- m² is dat hier ook mogelijk. En als derde: de flexi- www.aa-z.nl 12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Blinkfotografie Bedrijfsreportage Zorgeloos ondernemen met de MasterCard BusinessOndernemers kunnen niet meer zonder creditcard. In Nederland is het nog ICS laat ondernemers graag kennismaken met de MasterCard Business en biedt deze daarom het eersteniet in alle situaties vanzelfsprekend de creditcard te gebruiken, maar dat is jaar gratis aan.snel aan het veranderen. De creditcard biedt namelijk behalve betaalgemak Zie het bijgevoegde aanvraagformulier of ga naar de website: www.icsbusinesscards.nl/ondernemersbelangook veel andere zakelijke voordelen, vertelt Mike van der Voort, managerSales en Marketing Commercial Cards van International Card Services (ICS). International Card Services Wisselwerking 32 1112 XP DiemenMasterCard Business Rentevrij werkkapitaalICS heeft een nieuwe zakelijke creditcard Bovendien kan de ondernemer Postbus 23225gelanceerd: de MasterCard Business. beschikken over rentevrij werkkapitaal. 1100 DS DiemenEen bankonafhankelijke creditcard die “De creditcard is een betaalproduct en T 020 - 660 09 88ondernemers veiligheid, zekerheid en geen kredietproduct, maar kan als gratis businesscards@icscards.nlgemak biedt. “Een zakelijke creditcard voorfinanciering worden gebruikt.” www.icsbusinesscards.nlverschaft tijd en liquiditeit en houdt privé Van der Voort rekent het voor: “Wij sluitenen zakelijk goed gescheiden”, aldus Van af op de vierde van de maand. Dan sturender Voort. “Het is bijvoorbeeld niet meer we een rekeningoverzicht. Als we datnodig om bonnetjes te verzamelen. vooraf hebben afgesproken, dan kanWij verstrekken maandelijks een overzicht de ondernemer het bedrag binnenvan de uitgaven. Als medewerkers een 30 dagen overmaken. Wie dus op decreditcard van de zaak gebruiken, spreken vijfde van de maand een aankoop doetwe van tevoren af wie het rekeningoverzicht met de creditcard, hoeft pas tweekrijgt en wie betaalt: de medewerker of maanden later te betalen.” Zo kan dehet bedrijf. Ook kunnen we voor bepaalde baat voor de kost uit gaan.uitgaven het gebruik uitschakelen.” Altijd veilig betalenOnline managementinformatie De creditcard is een zeer veilige manier vanNeemt een bedrijf meer dan 25 creditcards betalen. “De Card is uitstekend beveiligd.af, dan is een online tool beschikbaar. Voor internetgebruik zijn er aanvullende“Daarmee kunnen de transacties altijd beveiligingsprotocollen met een zelfge-online worden bekeken en heeft de kozen wachtwoord. Raakt de Card zoek,ondernemer direct toegang tot dan kunnen wij binnen 24 uur zorgenwaardevolle managementinformatie.” voor een nieuwe, ook in het buitenland.Het systeem kan worden gekoppeld aan Ook kan de gebruiker in geval van noodhet eigen boekhoudsysteem, waardoor de heel snel over contant geld beschikken.interne declaratieprocessen sterk worden Met een creditcard van ICS weet je zekervereenvoudigd. dat je altijd overal kunt betalen.”International Card Services (ICS) verzorgt de uitgifte, verwerking en service van creditcards vanVisa en MasterCard. ICS is in 1988 ontstaan en is op het gebied van de uitgifte van creditcardsmarktleider in de Benelux. Met inbegrip van de Duitse en Belgische vestigingen werken er bijICS circa 500 medewerkers. ‘Operational Excellence’ is het motto. De serviceafdelingen van ICSzijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Alle servicewerkzaamheden voert ICS ineigen huis uit. Mike van der Voort: “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct, maar kan als gratis voorfinanciering worden gebruikt” het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. Interview Tekst: Jerry Helmers – Crown Media • Fotografie: Jur EngelchorWat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!)constatering dat slechts 6% van de topposities in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? Nederland was toch uitgeëmancipeerd?Het antwoord op al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid vanhet algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. Afgelopen november voor de eerstekeer georganiseerd, komend november weer op de agenda. “Het principe dat vrouwen hun carrière afbreken, zit veel te diep in onzegenen geworteld. We moeten daarom het statement blijven maken.”Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag ‘Vrouwen moetencalvinistische grondslag doorbreken’ TIPS voor vrouwen die willen empoweren…. 1. Besef dat je een maatschappelijke verantwoorde- lijkheid hebt. Transformeer van consumptief handelen naar productief denken. Het is je verplichting om bij te dragen aan de maatschappij waarin je leeft. 2. Doe niet alles zelf. Heb focus. En laat dingen los. Alleen dán kun je succesvol zijn. Je kunt niet alles tegelijk. (Mannen kunnen dit ook niet!) 3. Vrouwen dienen onderling veel meer solidariteit te hebben. Het lijkt er op alsof we elkaar alleen maar een hak willen zetten. Stop daarmee. het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. B reeveld maakt zich grote zorgen over de toekomst van Nederland. “Waar is onze handelsgeest gebleven?Enkele eeuwen geleden waren we hétondernemersvoorbeeld voor de rest vande wereld. Nu zakken we langzaam weg opinternationale ranglijsten. De reden? Carmen Breeveld:We verliezen concurrentiekracht. De oorzaak? “Nederland zaktWe zitten in een mechanisme waarin we langzaam wegniet al het talent (willen) benutten dat op internationalewe hebben. Enerzijds met dank aan het ranglijsten”ongelooflijke gepamper en betuttel vantraditioneel ingestelde vakbonden,anderzijds zijn er maatschappelijke, fiscaleen sociaal-culturele aspecten die er nog steedsvan uitgaan dat mannen de kostwinnermoeten zijn. Het is grote noodzaak om diecalvinistische grondslag vaarwel te zeggenen in te zetten op een nog grootser debatwaarin we onszelf kritisch afvragen waaromwe het blijkbaar vanzelfsprekend vindendat vrouwen niet mogen bijdragen aan degroei en dynamiek van de economie.”Het gaat om bewustwording in optima “De leden denken immers hetzelfde. hebben over corporate responsability?forma. “We zijn op zoek naar een krachten- Maar wil je meer rendement, dan heb je Verder hebben we Angela Merkel enbundeling van vrouwen. Eigenlijk wat The meer innovatie nodig. En dán moet je Michelle Obama uitgenodigd. Te hoogOld Boys altijd deden en doen. Ze hielpen op zoek naar verschillende gedachten, gegrepen? Helemaal niet. Sowieso is deelkaar. Vrouwen kunnen elkaar echter ook visies en discussies. Vrouwen hebben Women’s Conference een initiatief datempoweren. In een netwerk van Fresh een andere kijk op ooit al succesvolGirls. Maar begrijp me niet verkeerd; we het leven. En op in Amerika waszijn helemaal niet van mening dat mannen zakendoen. Nee, ‘Vrouwen moeten het ontstaan. We zijnmoeten worden uitgesloten. Integendeel. het is niet altijd dus zeker geenZelfs ook op onze conferentie hebben beter, maar die lef hebben effectievere lokaal clubje.we manlijke gastsprekers. En, mannen diversiteit kan wel Ook in Amerika isworden van harte uitgenodigd om de veel opleveren. keuzes te maken’ de conferentie eenconferentie te bezoeken. Zo moeten we Op dit moment doorslaand succesgezamenlijk aan de slag om bijvoorbeeld sluiten we bewust met als gevolg dathet diversiteitsvraagstuk op een hoger en onbewust vrouwen uit. Wat mij er een groot maatschappelijk debat opniveau te brengen. We kunnen veel meer betreft hebben we Nieuw Leiderschap gang is gebracht. Ik vond het van belangdan we denken. Vrouwen moeten het lef nodig om onszelf, ons land dus, weer om het Event ook jaarlijks in Europa tehebben effectievere keuzes te maken. écht vooruit te helpen. Creëer een organiseren en te laten zien dat wij vrouwenZe doen alles maar ‘een beetje’. Maar als ondernemender klimaat waarin vrouwen met elkaar verbonden zijn en dat weje alles maar ‘een beetje’ doet, dan kun je volop meedoen!” onszelf ook verplicht moeten voelennooit excelleren.” een bijdrage te leveren.” “In deze snel veranderende wereldZelf heeft Breeveld altijd duidelijke keuzes moeten we ons dan ook weer zien te Tijdens de conferentie wordt er opgemaakt. “En ja, ik heb ook ‘gewoon’ twee onderscheiden,” vervolgt ze. “Natuurlijk strategisch niveau dieper ingegaan opkinderen, die niets te kort komen. Ik ben is dat lastig voor een land met ‘slechts’ het vraagstuk van Empowerment voorer voor mijn man, en hij is er voor mij. 17 miljoen inwoners. Wij kunnen wat dat vrouwen en de rol die vrouwen kunnenMaar ik zeg wel; het gesprek over je eigen betreft nooit op tegen een Brazilië, of innemen in het ondernemersklimaat vanontplooiing begint al aan de keukentafel. een China . Of een India. De focus moet Nederland. “We gaan reflecteren.Ik weet nog dat mijn man ooit zei, nog dus op het slimmer laten worden van de We gunnen onszelf die kritische noot.vóórdat we kinderen hadden, dat hij mensen. Investeer in onderwijs. Het komt We gaan het daar allemaal op 30 novembergeen behoefte had aan een vaatwasser. onze economische kracht ten goede. over hebben. Maar bovenal hopen weToen ik hem duidelijk maakte, dat hij dan Maar laten we daarbinnen vrouwen wel op een sterkere bewustwording bij al diedegene zou zijn, die dan ’s avonds de afwas heel veel kansen geven.” inspirerende vrouwen. Laten we onzezou moeten doen, was er in no time een talenten vol benutten; uiteraard moetenvaatwasser. Want, zo kon ik ’s avonds – na Aan de gastsprekers van de tweede we daar zelf keihard voor werken en onzehet eten – ook nog aan het werk waarbij ik Conference zal het niet liggen. Trots meldt verantwoordelijkheid in nemen maardus geen tijd hoefde te besteden aan al die Breeveld, dat intussen Carla Bruni, de laten we vooral ook op sociaal-cultureelflauwe keukenklusjes. Ik wilde me namelijk echtgenote van de Franse president vlak de ingesleten waarden durvenook ontwikkelen. Ik wilde ook een carrière.” Sarkozy, is gestrikt als gastspreekster. te doorbreken. Dat is goed voor deVolgens Breeveld moeten organisaties de “Maar ook Neelie Kroes – beschermvrouwe vrouwen. Dat is goed voor alle mannen.uitdaging aangaan om écht het beste uit van de conferentie – zal haar zegje doen. Het is bovendien goed voor de kwaliteitzichzelf te halen. “Leiding geven aan een En wat te denken van voormalig premier van ons ondernemerschap. En dus is hetmonocultuur is niet zo moeilijk,” zegt ze. Jan Peter Balkenende, die het met ons wil goed voor Nederland.” het ONDERNEMERS BELANG

×