Magazine Het Ondernemersbelang Zaanstreek 05 2011

 • 369 views
Uploaded on

Magazine Het Ondernemersbelang Zaanstreek 05 2011

Magazine Het Ondernemersbelang Zaanstreek 05 2011

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
369
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. NR. 5 2011 ZAANSTREEK Krijgt de crisis de bouw uit het lood?BouwCenter Floris opent Beste Zaanse Zakenvrouw Metalektro Zaanstreek De verkleinde schoenmaatvestiging in Purmerend van het Jaar 2011 viert jubileum van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 • 2. De Hoop opd’SwarteWalvis Culinair genieten aan de Zaan www.dewalvis.nl
 • 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanZaanstreek verschijnt vijf keer per jaar.Zevende jaargang, nummer 5, 2011 Inhoud KRIJGT DE CRISIS DE BOUW UIT HET LOOD?OPLAGE Op dinsdag 25 oktober vond in De Hoop op d’Swarte Walvis aan de Zaanse3500 exemplaren Schans, een door Het Ondernemers Belang georganiseerde Ronde Tafel bijeenkomst plaats. Op die sfeervolle plek gingen enkele vooraanstaandeCOVERFOTOV.l.n.r.: Guido van der Veen, Mariska Zaanse ondernemers uit de bouwsector in constructief debat over crisis,Minnesma, Martin Deurwaarder, concurrentie en samenwerking.Jos van Kooten en Jan GoedhartFotografie: JJFoto/Jan Jong 07 De Ronde Tafel was rijk geschakeerd, want bouw, projectontwikkeling, architectuur, constructie en advies ontmoetten elkaar. De door Het Onder- nemers Belang neergelegde stellingen prikkelden tot een levendig debat.UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 309860 AA Grootegast BOUWCENTER FLORIS OPENT VESTIGING IN PURMERENDWeegbree 19861 ES Grootegast In maart 2012 opent BouwCenter Floris, onderdeel van de Floris Groep uitT 0594 - 51 03 03 Wormerveer, een derde vestiging. De vijf jaar geleden geopende tweedeF 0594 - 61 18 63 vestiging in Amsterdam blijkt een succes. De derde komt nu in Purmerend.info@novema.nl Volgens commercieel directeur Bob Floris is dit heugelijke feit een eerstewww.ondernemersbelang.nl concrete resultante van het formuleren van een lange termijn visie. “We hebben dit een jaar of drie geleden serieus opgepakt,” zegt hij.EINDREDACTIEYmi Hut - Liemburgy.hut@novema.nl 13T 0594 - 59 74 70BLADMANAGERNovema BESTE ZAANSE ZAKENVROUW VAN HET JAAR 2011Martin Glimm.glim@novema.nl Op de vraag of haar leven sinds oktober 2010 ‘compleet is veranderd’,T 0228 - 32 12 53 moet ze hard lachen. Francis Blok, directeur/eigenaar van het in WormerveerVORMGEVING gevestigde Zaanstad Schilderwerken, kan ook niet meer precies herinnerenVDS Vormgeving, Drachten ‘wat er precies door haar heen ging’, maar feit is wel dat de onderneemster beslist trots is op haar titel Beste Zaanse Zakenvrouw van het Jaar 2011’.DRUKDrukkerij Veldhuis RaalteREDACTIE 15Jerry Helmers (Crown Media)Baart Koster (Koster teksten)Jeroen KuyperHenk Roede (strip) METALEKTRO ZAANSTREEK VIERT JUBILEUMAndré Staas – Comm’ArtAndré Vermeulen (columnist) Een gebundeld bedrijfsleven, met een krachtige vertegenwoordigingCock de Vries (ABCdV tekst & richting de overheid. Het spreekt allerminst vanzelf in de metaal- en elektro-communicatieadvies) technische branche. Met het motief daar verbetering in te brengen werdRené Zoetemelk tien jaar geleden belangenbehartiger Metalektro Zaanstreek opgericht.FOTOGRAFIE Er is in het eerste decennium van het bestaan van de organisatie al veel bereikt en dat werd op 4 en 5 november dan ook met reden gevierd.BlinkfotografieGerrit BoerJur Engelchor 20Luuk GosewehrJJFoto/Jan JongMarco MagielseADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeldt svp ook de editie er bij, dievindt u bovenaan in het colofon.ISSN: 1873 – 8087Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 • 4. Column■ En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston- den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.06 Deelnemende bedrijven rondetafelgesprek Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch13 Maart 2012: BouwCenter Floris opent vestiging in Purmerend probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning- nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan16 Ondernemerspanel: Heeft u nog vertrouwen in de euro? bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer, Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw-19 Met ESNW zit je er warmpjes bij oorden. In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin-23 Van Noort Gassler & Co bestaat tien jaar nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke24 Ambitieus bouwbedrijf IJbouw heeft vizier op toekomst ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver- liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 198027 Ontspanning voor lichaam en geest had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog geen 10 kilometer te overbruggen. Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens28 Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 • 5. Nieuws KERSTGALA OV Westerspoor Handige afvalzak vervangt dure vuilcontainer Wie een evenement organiseert, gemaakt van recycled plastic en wordt wil graag dat het terrein zo netjes geproduceerd in Nederland. Omdat en schoon mogelijk blijft. Dat kan de TyBin geleverd wordt met een full worden bereikt door vuilcontainers colour sticker, leent deze zich ook voor te plaatsen, maar dat brengt veel commerciële doeleinden: hij kan wor- kosten en andere nadelen met zich den voorzien van de naam van een mee. Het Zoetermeerse bedrijf MM sponsor, een logo of een wervende TyBin bv biedt een oplossing waarbij tekst. Zo is de TyBin niet alleen een dit niet aan de orde is. Het bedacht de handige afvalzak, maar ook een opval- zogeheten TyBin, een handige zak en lende reclamezuil. Door het gebruik bak in één, die gemakkelijk is in het van de TyBin is het niet meer nodig gebruik. De TyBin is een grootformaat om grote aantallen afvalcontainers afvalzak, voorzien van een gepaten- aan te schaffen of te huren. Zo wordtIn november 2011 bestond Onderne- de Oostzijderkerk in Zaandam voor haar teerd ophang- en sluitsysteem en veel geld uitgespaard. De TyBin is nietmers Vereniging Westerspoor 20 jaar. leden en genodigden de rode loper uit. is met behulp van een aanwezige alleen geschikt voor evenementen,In die jaren is de vereniging actief als Letterlijk. Want dan viert de vereniging ty-wrap overal en simpel op te han- maar is ook eenvoudig te gebruikenbelangenbehartiger opgetreden van in kerstsfeer haar 20 jarig bestaan. Er gen. De TyBin is voor een groot deel in drukke straten of bijvoorbeeld win-alle ondernemers in Westerspoor en wacht de gasten een uitbundig pro- kelcentra. Behalve voor ondernemersZuiderhout. Gemeente, politie, brand- gramma met cocktails en amuses, een is het dus ook voor gemeenten eenweer en andere instanties vinden in feestelijk meergangen menu en rijkelijk interessant product.de OVW een serieuze gesprekspartner. bruisende desserts. Natuurlijk mag erEn op de conduitestaat zien we dan worden gedanst. Want deze feestavond advertentieook een veelheid tot de verbeelding krijgt een passende muzikale omlijstingsprekende resultaten. Variërend van met live optredens van verschillendevernieuwing infrastructuur en beweg- artiesten. Ook enkele spraakmakendewijzering tot collectieve beveiliging en verrassingen maken deel uit van hetparkmanagement en van het keurmerk programma. Met dit kerstgala geeft OVveilig ondernemen tot collectieve Westerspoor haar leden dat positieveinkoop, bedrijfsbezoeken en business steuntje in de rug dat iedereen in deze BEDRIJFSWAGENINRICHTINGlunches voor de leden. donkere dagen goed kan gebruiken.Donderdag 8 december a.s. rolt de On-dernemers Vereniging Westerspoor bij Een heel mooi dankjewel voor alle trouwe leden en vrijwilligers..! WWW.ZEVIM.NL Strak in de lak Omweg 34, 1566 HP Assendelft tel.: 075-6871032, www.coaton.nl Coaton voor vloer en wandafwerking Egaliseren Grind- en Gietvloeren Coatings Betonreparatie (spuiten) Injecteren Schilderwerkzaamheden04 het ONDERNEMERS BELANG
 • 6. Nederlandse werkgevers onderschatten Design handtas dagje ziek van werknemer gevuld met elegante wijn Veel werkgevers nemen het ‘dagje ziek ruim 1 miljoen werknemers. Van het zijn’ van de werknemer niet serieus. totale verzuim is 72% kortdurend. Van de buitenkant lijkt het op een Het probleem van kortdurend verzuim Volgens Hoedeman is herhaling het designtas die is afgewerkt tot in detail. zit in de herhaling. Verzuim en vooral grootste probleem van kortdurend Wie beter kijkt ziet dat in deze stijl- de frequentie van verzuim toont een verzuim. Frequent verzuim verstoort volle tas een elegante wijn schuilgaat. patroon dat zich over de jaren herhaalt de planning, ontregelt de personele Vernissage is een nieuw en innovatief en dat in ongeveer 50% van de geval- bezetting, is slecht voor de sfeer en product binnen de wijnwereld en len binnen vier jaar leidt tot langdurig is ‘besmettelijk’. Een terugkerend pa- brengt stijl, smaak en gemak samen in verzuim. Werkgevers in Nederland zijn troon stopt niet als je er geen aandacht een design bag-in-box. In de verpak- gemiddeld 15% van de totale verzuim- aan besteedt. Het bespreekbaar maken king zit een speciaal ontworpen bag kosten kwijt aan kort verzuim. Dat stelt van dit verzuim én het vergroten van met drie liter robuuste rode of frisse Rob Hoedeman, verzuimexpert bij 365/ de bevlogenheid van werknemers is witte Franse wijn, welke voor het ArboNed. De HR-dienstverlener 365 cruciaal om kort frequent verzuim te gemak aan de buitenkant met het heeft een analyse uitgevoerd onder verlagen en te voorkomen. ingesloten tapkraantje kan worden ingeschonken. Hierdoor is Vernissage ideaal voor feestjes, als cadeau of als eyecatcher op de eettafel. Met de speciale design wijntas probeert Vernissage de Nederlanders kennis teUnit Portables: laten maken met deze vorm van wijnmeer dan een drinken en schenken. Wijn in een boxlaptoptas is erg praktisch voor wijnliefhebbers; de inhoud van drie liter is gelijk aanNiet alleen het aparte design, maar vier flessen wijn en het uitschenkenook de combinatiemogelijkheden gaat eenvoudig via het specialemaken Unit Portables tot een tapkraantje. De verpakking is zobijzonder concept. Unit Portables gemaakt dat de wijn zes weken langomvat een serie tassen, waarin goed blijft zonder dat dit invloedMacbook of laptop, oplader, iPhone, heeft op de kwaliteit, waardooriPod, digitale camera of Mp3- ook de occasionele wijndrinker eenspeler veilig opgeborgen kunnen wijntas in huis kan halen. Daarnaast isworden. Unit 01 is de basis van Unit de verpakking compleet recyclebaarPortables. Deze degelijke, stevige waardoor Vernissage ook bijdraagtlaptoptas biedt laptop of Macbook aan een beter milieu.een maximale bescherming. De Een heldere kijk op zekerheid De Vernissage wijntas bestaat in tweelaptoplader kan gescheiden opge- varianten. De witte tas bevat een frisseborgen worden. Iedere ondernemer is op zoek naar de drijfsRisicoVerkenner brengen wij uw mix van Chardonnay en Viognier. DeUnit 02 en Unit 03, die meegeleverd beste oplossing voor bedrijfsrisico’s. bedrijfsrisico’s in kaart. Wij adviseren zwarte tas bevat een robuuste mixworden, zijn kleinere tassen voor Ook voor u staat deze vraag centraal. u over maatregelen, u maakt keuzes. van Syrah en Cabernet Sauvignononder andere iPhone, iPod, camera Maar hoe kunt u voor de beste oplos- Welke risico’s zijn voor u acceptabel en waardoor deze een fruitig en kruidigof Mp3-speler. Unit 02 en Unit 03 sing kiezen als onvoldoende in beeld welke kunt u door preventie minimali- karakter heeft met mooie houttonen.zijn te bevestigen aan Unit 01. Dit is welk probleem opgelost moet seren? Of welke risico’s wilt u met eenkan zowel aan de buitenkant als aan worden? De Zicht, risico- en verzeke- verzekering afdekken? Alles gericht op Voor meer informatie:de binnenkant van laptoptas Unit ringsadviseurs vestiging in Alkmaar de continuïteit van uw onderneming. T 072 - 511 85 37 - www.josrijnaarts.nl01. Unit 04 is speciaal ontwikkeld helpt u graag hierbij. Met onze Be- www.zichtadviseurs.nl Verkoopadviesprijs:om iPad of iPad2 in op te bergen. € 29,95 per bag-in-box,Unit 04 wordt niet standaard mee- Alcoholpercentage:13,5 %geleverd, maar is apart te bestellen. Verkrijgbaar bij: de wijnspeciaalzaakDeze Unit kan gecombineerd wor- Qredits verruimt kredietmogelijkheid en alle vestigingen van de Bijenkorfden met basis Unit 01, maar is ook voor kleine ondernemers Verkoopinformatie NL:separaat te gebruiken door middel Wijnimport Jos Rijnaarts - Alkmaarvan het handvat. Startende en bestaande ondernemers Qredits dat een redelijk aantal aanvra-De Unit Portables zijn te bestellen kunnen sinds 15 september 2011 bij gen niet in behandeling kon wordenvia: www.i-customs.nl Qredits terecht voor een microkrediet genomen omdat het aangevraagde tot € 50.000,-. Met deze verhoging is krediet boven de € 35.000,- lag. Sinds Qredits in staat nog meer (startende) januari 2009 is Qredits dé landelijke mi- ondernemers te financieren en het crokredietinstelling voor ondernemers. ondernemerschap in het Kleinbedrijf Qredits is de handelsnaam van Stich-Uw nieuws verder te stimuleren. In overleg met ting Microkrediet Nederland. DezeIs er een nieuwe directie aangetre- het ministerie van Economische zaken, stichting (zonder winstoogmerk) is eenden? Heeft u productnieuws? Landbouw en Innovatie, ABN AMRO uniek samenwerkingsverband tussenGaat u verhuizen, een nieuwe Bank, ING Nederland en Rabobank ABN AMRO Bank, ING Nederland envestiging openen of fuseren? Nederland is besloten de hoogte van Rabobank Nederland en het FondsUw persberichten, bij voorkeur met het microkrediet te verhogen van € Werken aan Wonen, het ministerie vanfoto, kunt u sturen naar Novema, 35.000,- naar € 50.000,-. De vraag naar Economische Zaken, Landbouw ent.a.v. Martin Glim, m.glim@novema.nl, microkredieten is het afgelopen jaar Innovatie en het ministerie van SocialePostbus 61, 1600 AB Enkhuizen. sterk toegenomen. In de praktijk ziet Zaken en Werkgelegenheid. het ONDERNEMERS BELANG 05
 • 7. Rondetafelgesprek Tekst: Baart Koster (Koster teksten) • Fotografie: JJFoto/Jan Jong Krijgt de crisis de bouw uit het lood? Op dinsdag 25 oktober vond in De Hoop op d’Swarte Walvis aan de Zaanse Schans, een door Het Ondernemers Belang georganiseerde Ronde Tafel bijeenkomst plaats. Op die sfeervolle plek gingen enkele vooraanstaande Zaanse ondernemers uit de bouwsector in constructief debat over crisis, concurrentie en samenwerking.06 het ONDERNEMERS BELANG
 • 8. Jos van Kooten B22 Bouwkundig Teken- & Adviesbureau BV B22 Bouwkundig Teken- & Advies- bureau is een bureau voor bouw- kundige ondersteuning en biedt een uiteenlopend aanbod van diensten. Ons bureau heeft ruime ervaring op gebied van tekenen, calculeren, be- stekschrijven, bouwmanagement en aanverwante diensten. De medewer- kers van B22 leveren hun diensten tijdens alle fasen in het bouwproces, zowel aan aannemers, architecten, particulieren, woningbouwcorpora- ties en projectontwikkelaars. Onze medewerkers beschikken over een brede bouwtechnische kennis. Hierdoor wordt naast het meedenken over de financiële haal- baarheid van gekozen materialen en bouwtechnieken ook geadviseerd over kwaliteit en toepasbaarheid vanD e Ronde Tafel was rijk gescha- Goedhart: Ons overkwam dat half novem- materialen. keerd, want bouw, projectontwik- ber 2008. In enkele weken tijd verdampte Het voordeel van het door B22 keling, architectuur, constructie toen ruim dertig procent van onze projec- laten uitvoeren van verschillendeen advies ontmoetten elkaar. Martin Deur- ten. Of je nou in het ontwerpstadium zat of bouwkundige werkzaamheden is,waarder zat aan als directeur van bouwbe- in het bouwvoorbereidingstraject, het hield dat het betreffende werk gelijktijdigdrijf IJskes Bouw en Guido van der Veen gewoon op. Dat was een klap en wij heb- bekeken en gecontroleerd wordt opvan bouwer en projectontwikkelaar ben daarop gereageerd door de omvang volledigheid en samenhang. OnzeVan Wijnen sprak in zijn hoedanigheid als van ons bureau aan te passen. Maar het is medewerkers signaleren eventueleprojectontwikkelaar. Daarnaast waren Jos gek, elk jaar zie ik rond deze tijd, na de tegenstrijdigheden daardoor in eenvan Kooten, directeur van B22 Bouwkundig vakantie, een soort opleving van nieuw vroegtijdig stadium!Teken- & Adviesbureau, Mariska Minnesma, werk. Momenteel krijg ik hartstikke leukecommercieel manager bij Van Braam Min- klussen, maar het probleem is dat FKG B22 Bouwkundignesma bouwers en directeur Jan Goedhart normaal gesproken voor vijftig procent in Teken- & Adviesbureau BVvan FKG architecten aan de zaan, partners de woningbouw zit. Ik ontwerp in de goede Bonte Kraaiweg 22in het gesprek. De door Het Ondernemers tijd vijf- tot zeshonderd woningen per jaar 1521 RD WormerveerBelang neergelegde stellingen prikkelden en daar zit het probleem, dat zullen er T 075 - 687 11 19tot een levendig debat. volgend jaar maximaal tweehonderd zijn. info@b22.nl www.b22.nl Deurwaarder: Dat is inderdaad het pro-Het einde van de crisis is in beeld bleem, het volume. Er is te weinig en er zijn teveel partijen die op dat werk azen, dusJan Goedhart: Als iemand dat zou moeten is de concurrentie moordend. Jos zegt al te-zien, ben ik het wel. Want wij zitten als recht dat je een tijdje op je eigen vermogenarchitecten helemaal in de punt van projec- kunt teren en een paar jaar wat verlies kuntten en trajecten. Maar hoe graag ik het zou nemen. Maar op een gegeven momentwillen zien, ik zie het nog niet. We zullen houdt dat op. Je houdt het geen jarennog even geduld moeten hebben. vol om onder de kostprijs te blijven werken. Je ziet al dat het voor sommige bedrijvenGuido Van der Veen: Daar ben ik het mee te lang gaat duren. Nu de woningbouweens. Het dieptepunt is zelfs nog niet nagenoeg op zijn gat ligt, gaan alle partijenbereikt. die het van woningbouw moeten hebben hun energie op andere activiteiten richtenMartin Deurwaarder: Ik heb heel lang ge- waar nog wel wat werk in zit.dacht dat we door 2011 heen moesten omhet dieptepunt achter ons te laten, maar ik Van Kooten: Ja, we zitten allemaal invrees dat 2012 nog moeilijker gaat worden. dezelfde vijver te vissen.Jos van Kooten: In 2011 konden de meeste Van der Veen: Er is nog teveel aanbod inbedrijven nog een beetje op hun eigen ver- verhouding tot het bouwvolume in demogen teren. Maar dan bouw je uiteraard markt. Om meer bouwvolume te creëren,niks op. Volgend jaar wordt het daarom moeten woningen weer betaalbaar wordenerop of eronder en ik denk dat daarom in voor starters en Jan Modaal. Ik ben metdeze, maar ook in andere sectoren, veel be- een startersproject in Wieringerwerf bezig.drijven volgend jaar klappen gaan krijgen. Ik zit daar dicht op en zie dat starters >> het ONDERNEMERS BELANG 07
 • 9. Rondetafelgesprek tegenwoordig maximaal tot 135.000 euro onder kostprijs ingeschreven en hopen dat vrij op naam kunnen betalen. Dus dáárvoor in de toekomst ook niet te hoeven doen. zou je het moeten neerzetten. Dat lukt nog Je ziet nu zelfs gebeuren dat aannemers die in Wieringerwerf, maar in de Zaanstreek zet als zeer professioneel te boek staan, prijzen je het daarvoor niet neer. Er zitten verschil- afgeven waar het eigenlijk niet voor gerea- lende zaken scheef, waardoor we dit blijven liseerd kan worden. Soms wel 10 procent houden. Dus het einde van de crisis zal onder de kostprijs. voorlopig nog op zich laten wachten. Van Kooten: Je kunt natuurlijk wel eens een project onder de prijs aannemen, We blijven onder kostprijs calculeren, om strategische redenen of omdat je het want dat is de enige manier om nog een mooi werk vindt. Maar nu wordt er al omzet te draaien ruim een jaar structureel onder de prijs in- geschreven. Zo bouw je als ondernemer Van Kooten: In de praktijk gebeurt dat niks meer op en ben je alleen aan het inte- inderdaad. ren. Een werk dat je nu aanneemt en dat een jaar loopt, daar ben je tot eind 2012 Deurwaarder: Dat zijn soms heel bewuste geld voor aan het wegbrengen. keuzes, maar op een gegeven moment Mariska Minnesma héb je natuurlijk ook geen keuzes meer. Minnesma: Juist. En dan moet je nog geen Van Braam-Minnesma Je zult toch je mensen aan de gang moeten tegenvaller hebben ook. houden. Dus soms ga je met een vooraf Al 80 jaar biedt Van Braam- gecalculeerd verlies een aanbesteding in. Van Kooten: Het is bloedlink, want je kunt Minnesma duurzame diensten en Daar komt bij dat je opdrachtgevers, niet overzien wat er volgend jaar met de producten tegen een concurrerende met name de corporaties, ook nog een prijzen gebeurt. Dus een aangenomen prijs. bankgarantie eisen. Dus je komt in een project kan, naarmate de tijd verstrijkt, Het bedrijf is actief met projecten in neerwaartse spiraal. Je moet werk aanne- een steeds grotere zeperd worden. de utiliteit, woningbouw, industrie, men waar je niks meer aan kunt verdienen zorgsector, renovatie, restauratie en en op hetzelfde moment, terwijl je inteert Van der Veen: Je hebt partijen, ook corpo- onderhoud. Dit brede scala kunnen op je eigen vermogen, moet je een deel raties, die bij aanbestedingen bouwteam- wij bieden doordat wij vakmensen van je liquiditeit vastzetten voor je op- selecties doen en ik ben daar voorstander hebben die zich ieder met zijn drachtgever als bankgarantie. Je speel- van. Want zo kunnen wij bijvoorbeeld onze specialiteit kan bezighouden. ruimte wordt zo dus steeds kleiner. kracht van projectontwikkeling en bouw Van Braam-Minnesma heeft als combineren en kunnen we toch nog aan doelstelling: de klant staat voorop. Van der Veen: Ik hoor nu ook vanuit de wat knoppen draaien. Wel moet je vaak Dat houdt in goed luisteren naar bouwbedrijven dat als het gaat om de meteen een prijsgarantie afgeven, maar wij de wensen van de klant, een juiste onderaannemers en leveranciers, de hebben vanwege onze beide disciplines vertaalslag maken. ondergrens wel bereikt is. Er kan geen wel de mogelijkheid om er in het ontwerp- Van Braam-Minnesma is trouw dubbeltje meer vanaf. Dus een aannemer traject creatief en vanuit meerdere invals- gebleven aan haar oorspronkelijke kan er nog voor kiezen om onder kostprijs hoeken voor te zorgen dat we toch net op kwaliteiten: een nuchtere aanpak, in te schrijven op een bouwopdracht. Maar de nullijn of daarboven uitkomen voor een uitstekende bouwkwaliteit, aan de onderkant, bij zijn onderaannemers, opdracht. Dat hebben we al meermaals betrouwbaar. Van Braam-Minnesma is de rek eruit. met succes gedaan. Ik kan er alleen maar is lid van alle in de bouwbranche voor pleiten dat meer opdrachtgevers zo relevante organisaties, zoals Mariska Minnesma: Ja, absoluut. Dat mer- aanbesteden in plaats van een bestek op Bouwend Nederland, Stichting ken wij ook. Wij hebben tot nu toe niet de markt te gooien. Beoordeling Integriteit Bouwnijver- heid. Wij zijn een erkend leerbedrijf. Daarnaast is Van Braam-Minnesma VCA** 2008, NEN-EN-ISO 9001: 2008 en binnenkort FSC en PEFC gecertificeerd. Van Braam-Minnesma Rosbayerweg 140 1521 PX  Wormerveer Postbus 235 1520 AE  Wormerveer T 075 - 617 86 55 F 075 - 670 01 17 info@braam-minnesma.nl www.braam-minnesma.nl08 het ONDERNEMERS BELANG
 • 10. Martin Deurwaarder IJskes Bouw b.v. IJskes Bouw heeft zich gespecialiseerd in (kleinschalige) nieuwbouw, renovatie, restauratie, winkelverbouwingen, winkelin- richting, funderingsherstel en traditionele kelderbouw. Het werk- gebied is Noord Holland waarbij de Zaanstreek, Amsterdam en Haarlem de boventoon voeren, maar ook een winkelverbouwing in Groningen, Rotterdam of Den Haag worden voortvarend aangepakt. Het bedrijf beschikt over ca. 35 goed gemotiveerde vaklieden die het timmervak beheersen als geen ander. Door de lange dienstverbanden is er een nauwe band ontstaan met het bedrijf en met veel van de vaste opdracht- gevers. Het vakmanschap, wat al dateert van de oprichting van hetDe crisis heeft ook voordelen: Deurwaarder: Opdrachtgevers denken vaak bedrijf in 1955, wordt overgedragenzij scheidt het kaf van het koren dat oplag voor winst en risico puur winst is. van generatie op generatie.binnen de sector Momenteel zijn die opslagen hard nodig “Wij werken graag met leerlingen als dekking voor de risico’s die we lopen. om er voor te zorgen dat hetVan Kooten: Onlangs zei een directeur van De tegenvallers maken vaak dat je aan het vakmanschap voor het bedrijfeen groot bouwbedrijf dat hij wel blij was einde van een werk niet meer op nul, maar behouden blijft. Deze leerlingenmet de crisis om de reden die de stelling daaronder uitkomt. stromen ook nagenoeg altijd doornoemt. Maar toen dacht ik: dat kun je zo binnen ons eigen bedrijf”.toch echt niet stellen. Want het kaf wordt Goedhart: Nou waren er natuurlijk welwel van het koren gescheiden, maar op een hele rare dingen ontstaan. Voordat de crisis IJskes Bouw b.v.grove manier. Wie zijn organisatie goed uitbrak werd er op prijsniveaus ontwikkeld Breedweer 60heeft staan, goede resultaten in het verle- die helemaal buiten de realiteit stonden. Postbus 33den boekte en het hele traject kan begelei- Laten we dat niet vergeten. Je praat over 1540 AA Koog aan de Zaanden, die overleeft het wel. Maar er zitten er brutomarges op bouw- en installatiekosten T 075 - 635 31 51ook bij die al enkele klappen hebben gehad van 25 tot 30 procent. Nou ben ik niet F 075 - 670 06 06en die gaan kopje onder. En daar zitten ook tegen geld verdienen en ik gun het ook www.ijskes.nlprima bedrijven bij, vergis je niet! Er valt zo aannemers van harte. Maar we hebbeneen enorme brok kennis weg. Er zitten het op die manier natuurlijk wel kapotdaarom meer nadelen dan voordelen aan gemaakt. Dat is ook allemaal aan het lichtde crisis. gekomen, dus dat er momenteel weinig vertrouwen is in bouwteams, begrijpt dezeVan der Veen: In principe kan de stelling architect wel. Projecten in bouwen engelden. Als echter crisis op crisis volgt en er installeren gingen over de kop, maargeen rem op zit, dan gaan veel kwalitatief hetzelfde gebeurde in mijn branche.uitstekende partijen omvallen. Anderzijds Het kon niet op. Alles werd gefinancierdheb je niet alleen de bouwkant. Je hebt in door banken, je kon vijf tot zes keer jehet vastgoed ook een paar zeepbellen die jaarinkomen financieren.de crisis heeft doorgeprikt. Daarbij zie ikhet meer vanuit de projectontwikkelkant. Van der Veen: Maar om een voordeel vanAls je het bijvoorbeeld hebt over kantoren- de crisis te noemen: je ziet dat mensenmarkt en retail, dan zie je dat daar nu pas weer creatiever worden. Ook de kwaliteitde correctie begint plaats te vinden. En dat verbetert, want mensen moeten weer eenbeleggers nu langzaam beginnen in te zien tandje harder lopen. Ook op de bouw-dat ze moeten gaan afwaarderen en dat de plaats. Men realiseert zich weer dat je blijleegstand niet meer incidenteel is, maar moet zijn dat je überhaupt werk hebt.structureel. Beleggers vanuit het buiten-land wenden nu toch om de Zuidas heen. Goedhart: Inderdaad, het personeel wilDat soort ontwikkelingen kan bijdragen weer. Jaren was het een probleem omaan het uiteindelijke stenen stapelen. mensen gemotiveerd te krijgen en houden. Nu is dat geen probleem meer. In eenVan Kooten: Door de huidige gang van zaken bedrijf waarin dingen bedacht moetenteer je in op je liquiditeit, kun je nauwelijks of worden, zoals bij ons, merk ik wel dat wegeen klappen meer opvangen en loop je bij met zijn allen een tandje dieper gaan enveel opdrachten alleen nog maar risico. dat de producten beter voorbereid, >> het ONDERNEMERS BELANG 09
 • 11. Rondetafelgesprek beter onderzocht en verder uitgewerkt zijn. Ik vond het overheidsbesluit om de We doen nóg meer ons best om aan de bak overdrachtsbelasting te verlagen ook te blijven. Want wat je tegenwoordig in echt getuigen van een enorm slechte visie ieder geval goed moet doen is je werk. op de feitelijke situatie in de markt. Anders kom je überhaupt niet meer in beeld. Van der Veen: Het is een maatregel die niet op korte, maar juist op lange termijn effect sorteert. Vroeger steeg je woning De bouw ondervindt voldoende in waarde en daarmee compenseerde je medewerking van overheid en je kosten koper, maar als je woning niet gemeente meer in waarde stijgt is het prettig dat je bij aankoop niet meer dan twee procent Van Kooten: Momenteel is dat zeker niet zo. kosten hebt. Dus op langere termijn kan de Maar begin jaren tachtig, toen we ook een maatregel effect hebben, want de huizen slechte periode kenden, werkte de over- zullen de komende vijf tot acht jaar niet heid aan premie A, B en C- woningen en meer zo gaan stijgen als ze gedaan hebben. WIR en kleinschaligheidstoeslag. Dat is later Dus je maakt je kosten koper niet meer allemaal afgeschaft. Ik denk dat de over- goed. Maar wat natuurlijk echt zou helpen heid de woningmarkt en daarmee de is als de overheid haar grondprijzen eens bouwsector, een heel belangrijke stimulans zou herzien. Guido van der Veen zou kunnen geven door die premiestelsels Van Wijnen weer in te voeren. Dat kost de overheid in Goedhart: Precies! Dát zijn dingen die Projectontwikkeling Noord B.V. eerste instantie geld, maar levert zoveel de zaken in beweging brengen. Op het extra werkgelegenheid op. Mensen zijn dan moment dat de overheid de grondprijzen Kijk op mensen weer aan de slag, wat ook weer extra belas- aanpast komt alles en iedereen in Zo divers als mensen zijn, zo tinginkomsten oplevert. Die premieregelin- beweging. gevarieerd zijn onze oplossingen. gen zouden ook nu prima werken, want het Want ontwikkelen en bouwen, zou woningen voor starters bereikbaarder Van der Veen: Ook de regelgeving rond onderhouden en beheren doe maken. De overheid financierde destijds projectontwikkeling drijft de prijzen je voor mensen. Al meer dan een bijna je hele hypotheek. sterk op. Ik denk dat de overheid naar eeuw bouwen wij aan de meest een andere rol en taak zou moeten en uiteenlopende innovatieve en Deurwaarder: Maar ik denk toch niet dat het vanuit die rol anders en efficiënter duurzame projecten en kijken dat de oplossing is. De crisis in de jaren moet invullen voor de ontwikkelaar. verder dan alleen stenen. tachtig was aanzienlijk minder hevig dan Als de kwaliteitsslag gemaakt is en Het bouwproces is ons thuis. nu en deze duurt ook veel langer. Je ziet de goede partijen blijven over, die Daarom zijn wij net zo bekwaam het nu met de overdrachtsbelasting, die veilig kunnen ontwerpen, toetsen en in het initiëren en ontwikkelen als is verlaagd naar twee procent, maar het bouwen, dan hoeft de overheid niet in het bouwen en beheren. levert nagenoeg geen resultaat op. veel meer te regelen. Uiteindelijk is het Dat is Van Wijnen. Waarom schaffen ze die niet gewoon volgens mij zaak dat de overheid het tijdelijk helemaal af? middengebied, dus Jan Modaal en starters, Van Wijnen Projectontwikkeling ondersteunt. Want mensen die straks niet Noord B.V. Goedhart: Die maatregel is inderdaad genoeg kunnen lenen om iets te kopen en Vestiging Heerhugowaard een druppel op een gloeiende plaat, in de huur net buiten die 652 euro grens G. van der Veen want de angst en de beperkingen zijn veel vallen, zitten helemaal klem. De overheid Projectontwikkelaar groter dan die kleine lastenverlichting. zou er beleid op moeten voeren om Galileistraat 21 Dubbele woonlasten doordat je je huis niet woningen voor die groepen betaalbaarder Postbus 20 kunt verkopen, dát is het echte probleem. te maken. 1700 AA Heerhugowaard T 072 - 750 35 00 F 072 - 750 35 10 M 06 - 51 59 01 27 g.vander.veen@vanwijnen.nl10 het ONDERNEMERS BELANG
 • 12. Jan Goedhart FKG architecten aan de zaan FKG architecten aan de zaan is een middelgroot architectenbureau dat sinds 1959 is gevestigd in de Zaanstreek. FKG architecten aan de zaan werkt aan ontwerp- en bouwvoorbereiding van projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Het werkgebied van ons bureau is, op een enkele internationale opdracht na, Nederland. 70% van de opdrachten betreffen projecten in Noord-Holland met name in de regio Zaanstad, Water- land en Amsterdam. FKG architecten aan de zaan werkt aan duurzame architectuur en stedenbouw met aandacht voor optimaal grondge- bruik, locatie specifieke, historisch geïnspireerde beelden, uitgekiende bouw- en energietechniek en kostenbeheersing per projectfase. Momenteel wordt de orderporte-Goedhart: We hebben zo’n twintig jaar Minnesma: Wij krijgen nog steeds feuille van het bureau gevuld doorlang de ballon veel te ver opgepompt leerlingen van het SPB, MTS en HTS. projecten in de woningbouw, deen die loopt nu langzaam leeg tot normale Het verschil echter tussen vroeger en nu is zorg, het onderwijs, de retail en deproporties. Van de huidige maatregelen wel dat er minder stageplaatsen te vergeven voedingsmiddelenindustrie.van de overheid verwacht ook ik niets. Wat zijn en dat er niet altijd een baangarantienodig is, is dat mensen weer vertrouwen tegenover staat. Het blijvende werk wat wij FKG architecten aan de zaankrijgen. vroeger konden bieden was een groot Lagedijk 308Consumenten moeten zich weer veilig voordeel. Tevens is er een verandering 1544 BX Zaandijkvoelen en hun geld durven uitgeven, dan gaande van hoe jongeren qua loopbaan T 075 - 647 49 99komt het vanzelf goed. Je lost het op door tegen de toekomst aankijken. Was het www.fkg.nlhet aan de kant van de consumenten te vroeger belangrijk om een baan voor hetregelen en niet door dat met maatregelen leven te hebben, nu is het zeker zo belang-aan de kant van de bouwbedrijven rijk dat deze baan leuk is. Dat is een helete doen. verschuiving vergeleken met vroeger. Van der Veen: Ook de ontslaggolvenLeerlingen zijn straks kansloos waarover de media bericht, werken een toekomstig tekort aan arbeidskrachten inGoedhart: Niets is minder waar. de hand. Niemand ziet zijn kind graag voorWel als je nu van een HTS-opleiding werkloosheid opgeleid worden en datbouwkunde komt, maar als je nu begint beeld van onze branche bestaat nu wel.met studeren ben je straks precies op tijdklaar. Van Kooten: Daar komt bij dat jongeluiMet de vergrijzing en de uitstroom van tegenwoordig andere interesses hebben.ervaren krachten liggen er straks Vroeger werkte je bij een baas omdat jevolop kansen voor schoolverlaters. je gezin moest onderhouden. Je ging als krullenjongen aan het werk en bleef er totVan Kooten: Jongelui die nu stageplekken je 65 was. Jonge mensen hebben nu heelzoeken kunnen nergens terecht. Maar zij andere wensen. Ze willen genoeg vrijemoeten wel al over twee jaar klaar zijn om tijd, ’s avonds sporten. Ze hebben anderehet marktdeel, dat door uitstroom vrijkomt, prioriteiten.op te pakken.Maar zolang er geen werk is en opleidingen Goedhart: Maar dat verandert. Jij hebt heten stageplekken wegvallen, hebben we over de groep tussen dertig en veertig.straks inderdaad vakmensen tekort. Maar wat er momenteel aan jonge mensenNiet alleen bij ons kantoor, maar ook in binnenkomt is veel beter. Heel veel pittiger.de uitvoerende bouw. Want als je ziet water hier in Zaandam op het SPB, Samenwer- Van Kooten: Ja, dat herken ik. Ik heb vorigkingsverband Praktijkopleidingen Bouw, jaar drie jonge ingenieurs aangenomen.rondloopt. Vorig jaar zat er letterlijk één Ik heb nog nooit zulke gedreven mensenmetselaar in de opleiding, terwijl we er gezien. Dat biedt perspectief. Kanslooslandelijk op jaarbasis wel vijftienhonderd zijn leerlingen dus niet, zolang ze ervoortot tweeduizend nodig hebben! willen gaan. het ONDERNEMERS BELANG 11
 • 13. PROFESSIONELE BOUWSHOP Wij bouwen met natuursteen Engel Natuursteen geeft meerwaarde aan een bouwwerk en woning. Van dorpel of gevelbekleding van nieuwbouw of restauratie. Breed Wij hebben vakkundig opgeleid personeel die assortiment dit kunnen verzorgen. Sinds 1906 Industrieweg 3, tel. 075 - 62 83 953 Zijtocht 7, Zaandam, Tel. (075) 616 31 71,Meer vestigingen in de regio: Fax (075) 6 701 652, www.engelnatuursteen.nl DRUKKEN SCANNEN WEB2PRINT Aranea Grafimedia helpt Wij hebben de nieuwste apparatuur in huis om u snel en vakkundig van dienst te zijn. We reproduceren tekeningen en SIGN PLOTTEN documenten in kleur en zwart wit. Digitaal aanleveren via mail, PRINTEN bestaande documenten of tekeningen, het kan allemaal. Met onze eigen bezorgdienst worden deze snel gratis weer bij u of op de bouwlocatie afgeleverd. Van enkele stuks per dag of grote aantallen wij verzorgen het meerdere keren per dag voor u. Voor een vrijblijvende offerte of een proef kunt u contact opnemen met Hans Kingma. Telefonisch te bereiken onder nummer 06 5156 8693 of mail naar hans.kingma@araneagrafimedia.com
 • 14. Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Luuk Gosewehr BedrijfsreportageMaart 2012:BouwCenter Florisopent vestigingin Purmerend Commercieel directeur Bob FlorisIn maart 2012 opent BouwCenter Floris, onderdeel van de Floris Groep uit Wormerveer, een derde vestiging. De vijf jaar geledengeopende tweede vestiging in Amsterdam blijkt een succes. De derde komt nu in Purmerend. Volgens commercieel directeur BobFloris is dit heugelijke feit een eerste concrete resultante van het formuleren van een lange termijn visie. “We hebben dit een jaar of driegeleden serieus opgepakt,” zegt hij. “Het heeft tot gevolg gehad dat er veel veranderingen in onze organisatie hebben plaatsgevonden.We zijn structureel uit de waan van de dag. We hebben de ambitie om onze focus veel meer te leggen op de dingen waar we goed in zijn.”A ls je ambities uitspreekt, dan kun helemaal niet in deze tijden. We hebben Volgens Bob zullen deze keuzes uiteindelijk je dus niets anders doen dan het nu een eerste fase afgerond; we hebben ten goede komen aan het rendement. neerleggen van een basis van per divisie nauwkeurig de doelgroep “We waren te versnipperd bezig.waaruit gewerkt gaat worden. “Zo hopen omschreven. Door die focus kunnen we de We denken dat specialisatie het recept iswe over een jaar of vijf een groter netwerk kwaliteit van onze dienstverlening borgen. voor de toekomst. Daarnaast zullen weaan vestigingen te hebben geopend, Het is heel simpel: we weten nu veel beter onze bescheidenheid van ons afgooien.waardoor we onze klanten beter kunnen waar we mee bezig zijn.” Recentelijk is bij ons een medewerkerbedienen,” legt hij uit. “Bovendien zullen communicatie gestart, die onze groepwe voordelen genieten van ons groter Zo heeft de divisie BouwCenter Floris verder op de kaart zal trachten te zetten.inkoopvolume op dat moment. Maar bewust gekozen om de professionele Want, laten we eerlijk zijn: als je je visiedaarnaast willen we een onafhankelijk aannemer als doelgroep te definiëren. niet deelt met de buitenwereld, dan zullenfamiliebedrijf blijven. Ik ben er van “We leveren niet meer aan de consumen- klanten nooit weten waar je voor staat.overtuigd als je dan niet structureel ten,” zegt Bob. De divisie BinnenHuis- De eerste stap die we daarmee makeninzet op groei, dat je het op een gegeven Center richt zich echter wel weer op de is dus uitgebreid vertellen dat we inmoment zal moeten afleggen tegen de particulieren. “We zullen hier binnenkort Purmerend met de derde vestiginggrote jongens.” ook uitgebreid onze nieuwe naam gaan van start gaan. Juist ja, nog een communiceren. BinnenHuisCenter wordt paar maanden en dan is het zo ver.De gedurfde visie is niet onopgemerkt Floris Keukens en Tegels.” Het is de eerste stap op weg naar eengebleven. In juni ontving de Floris Groep ambitierijke toekomst van ons bedrijf.”het certificaat ‘Best Managed Company De divisie Floris Infra heeft de focus op2011’. de industrie en de overheid, waar het“Dat is een competitie op bestuurlijk voornamelijk om grondwerk gaat. BouwCenter Floris Wormerveerniveau,” zegt Bob. “Men heeft ons geana- HuurMax is een franchise die zich richt Vlasblomweg 24lyseerd op het gebied van strategie en op de verhuur van bouwmaterieel aan 1521 PW Wormerveer (Noord-Holland)marketing en hoe we dat implementeren. de professionele aannemer. “En tot slot T 075 - 647 89 89Ja, we zijn best trots op het certificaat. ADB Hout die zich met het oog op het werk F 075 - 647 89 79Maar dat betekent niet dat we achterover in de grond, weg- en waterbouw richt op info@bouwcenterfloris.nlkunnen leunen. Niets gaat vanzelf. En al de overheid en grote aannemers.” www.bouwcenterfloris.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 • 15. UNIEKE AANBIEDING INTERSELEKTIE bij Dekkerautogroep! Technische Uitzendorganisatie Interselektie Zaanstad T (075) 6218845 Rotterdam T (010) 4625985 Utrecht T (030) 2239792 Oosterhout T (0162) 424202 FordTransit Let op! écht technisch Zeer beperkt e 2.2 - 16v TDCi 63 kW (85 PK) met roetfilter (250Nm koppel) oplage! Inclusief Cool & Sound pack: NU RIJKLAAR € 16.000,- DEKKERAUTOGROEP werk? HEERHUGOWAARD www.interselektie.nl Provincialeweg 21a, 1561 KL Krommenie T(075) 621 88 45Prijzen zijn excl. BTW/BPM, incl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeeld model kan afwijken van standaardspecificaties. Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
 • 16. www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelenHoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijvenzijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies ofprijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu enstaat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een gezonde werkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 • 17. Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, iedereen gebruikt kantoor- artikelen. Wilt u even een notitie voor een collega achterlaten, die niet zo maar wegwaait, dan bieden de Post-it Super Sticky memoblaadjes uitkomst. Deze memoblaadjes vallen op door de van uw gegevens en bijvoorbeeld de Pentel Rollerpen BL77 felle kleur en kleven op alle soorten datum van binnenkomst. Art.nr. Omschrijving van voor ondergrond. Bezoekt u een klant dan 614441 zwart € 2,10 € 1,59 komt u goed voor de dag met de Op deze pagina vindt u nog veel meer 614442 rood € 2,10 € 1,59 Rillstab schrijfmap in lederlook, met handige en voordelig geprijsde kantoor- 614443 blauw € 2,10 € 1,59 een schrijfblok en opbergruimte voor artikelen. Uw kantoorvakhandel vertelt u 614449 paars € 2,10 € 1,59 A4-documenten en visitekaartjes. Daar- er alles over. Kijk op www.kantoorblok.nu naast zijn de verschillende Colop stem- voor de vakhandel bij u in de buurt en pels ideaal om documenten te voorzien nog meer topaanbiedingen. << Door deSuper Sticky lijmlaag zijn de memo’soveral op toe te passenPost-it Super Sticky Memoblok Rainbow Colop tekststempel Greenline Rillstab schrijfmap MaastrichtArt.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor392503 76x76mm blanco pak € 18,31 € 14,95 350851 47x18mm 513037 25mm zwart 98544 € 38,42 € 29,95 à 12 stuks 654SSU 4-5 regels 30G € 18,46 € 9,95 513038 40mm zwart 98504 € 39,80 € 32,50 350852 59x23mm 5-6 regels 40G € 23,24 € 12,95 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rapid Niettang Classic Art.nr. Omschrijving van voor 304200 chroom € 25,10 € 14,95>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met de producten van Loeff’s patent brengt u in een handomdraai orde op uw werkplek en in uw archief. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn modulair aan te passen aan uw organisatie. Met Loeff’s patent bespaart u ruimte, tijd en geld! Koop een van de actieproducten, kras en win een verblijf in Landal Loeff’s archiefdozen GreenParks! Op alle Loeff´s patent Art.nr. Omschrijving van voor producten vindt u een sticker metLoeff’s Bundelbeugels 531594 345x250x80mm daarop een krasvlak. Als u dezeArt.nr. Omschrijving van voor Filingbox 3003 € 0,77 € 0,59 wegkrast, vindt u een unieke code.531565 100mm 1222 € 31,80 € 24,95 531021 370x255x115mm U kunt deze code activeren via de531566 180mm 1224 € 37,20 € 28,50 Jumbobox 3007 € 1,50 € 1,29 website www.loeffs.nl.<<2 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 • 18. Verander regelmatig van houdingDe zelfstandige kantoorvakhandel is een betrouwbare partij,die weet waar ze het over heeft. Lokale aanwezigheid, een zeercompleet assortiment, een gunstige prijs en deskundig advies.Ook op gebied van ergonomie bent u bij uw kantoorvakhandelaan het juiste adres, want wist u dat de kantoorvakhandelu uitgebreid kan adviseren over een gezonde en prettigewerkomgeving? Zo is iedereen een stuk beter af.Vaak is een werkomgeving met een tueel ziekteverzuim met zich meebrengt.paar kleine aanpassingen al te ver- Uw kantoorvakhandel kan u adviserenbeteren. Wanneer u daarnaast zelf ook over welke meubels voor u het meesteen aantal stappen onderneemt om uw geschikt zijn. Zorg ook voor voldoendewerkomstandigheden te verbeteren, beweging. Wie een goede conditie heeft,bent u goed op weg. Richt uw werk- kan meer aan. Haal eens een kopje kof-plek bijvoorbeeld zo in dat u geen last fie of maak eens een praatje met eenheeft van te veel (zon)licht en verplaats collega op een andere afdeling. Maak inzonodig uw meubels. Indien nodig de pauze een korte wandeling door deverstelt u uw bureau en stoel en zet u omgeving. Met een frisse blik kunt u deuw bureaustoel op een stoelmat, zodat dag een stuk beter aan.u comfortabel aan de slag kunt. Met al uw vragen over ergonomischeLaten de arbeidsomstandigheden op kantoorartikelen kunt u terecht bijuw werk te wensen over, praat er dan uw kantoorvakhandel. Kijk opover met uw werkgever. De kosten van www.kantoorblok.nu en vind uween nieuwe bureaustoel staan niet in specialist in de buurt. <<verhouding tot de kosten die even- Afvalbakken die een speciale, stijlvolle Stoelmat voor harde vloeren uitstraling geven aan het interieur Art.nr. Omschrijving van voor van uw kantoor 489080 120x90cm polyester 97100 € 50,14 € 42,50 489077 120x150cm polyester 97173 € 79,70 € 69,00 489088 120x180cm polyester 97180 € 103,73 € 85,00Durable RVS-lijn metalen papierbakkenArt.nr. Omschrijving van voor Stoelmat voor zachte vloeren394442 RVS papierbak 15L met perforatie € 50,85 € 45,- Art.nr. Omschrijving van voor394441 RVS papierbak 15L € 42,42 € 35,- 489078 120x90cm polyester 97200 € 43,01 € 39,00394443 RVS papierbak met vlamdover € 69,92 € 59,- 489079 120x150cm polyester 97273 € 67,05 € 59,00890514 RVS staande as-papierbak € 132,75 € 109,- 489089 120x180cm polyester 97280 € 96,14 € 79,00 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<< 3
 • 19. A MEGLER L KNA nu ller. kna eve .me ga losi www exp eest De m aanbiedingen van uw kant oors peci alist e helderheid! Indrukwekkend 3M LCD-PROJECTOR X21 • Compacte projector met indrukwekkende helderheid. • Scherp beeld. • 2700 ANSI Lumen. • Ideaal voor de zaken–reiziger, slechts 2,2kg. • XGA (1024x768). • Fluisterstand. • Beste functionaliteit in zijn klasse. • Volledige connectiviteit. • Ideaal voor middelgrote tot grote vergaderruimten. Art.nr. Omschrijving Van Voor • Pincodebeveiliging. • Afmetingen 306x221x77mm. 484049 3M projector X21 695,00 599,00 De prijzen zijn exclusief BTW, bijzondere belastingen en heffingen. Geldig zo lang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 4 december 2011. Ga naar www.kantoorblok.nu voor de voorwaarden Met dit Navigator papier print u altijd opdikking, betere opaciteit en een milieuverantwoord. Het papier wordt uitstekende vlakliggendheid. Daarnaast namelijk vervaardigd met behulp van de is houtvrij en chloorvrij. Het papier is nieuwste technologie op het gebied van geschikt voor laser- en inkjetprinting de papierproductie. Navigator Universal en colourcopiers en voorzien FSC én heeft daarnaast een schitterende uni- Europese bloem certificering. Koop het versele hoogwitte papierkwaliteit Het nu ook nog extra voordelig! << papier bestaat uit 100% Eucalyptus Globulus vezel, waardoor het uitste- kende eigenschappen krijgt, zoals extra Pak à 500 vel, doos à 5 pakken, prijs per pak Art.nr. Omschrijving van voor 129097 1 doos A4 80gr wit € 8,15 € 3,95 129097 2 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,65 129097 20 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,50 129097 40 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,254 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 • 20. Kyocera multifunctionals en printers passen prima in een groene be-drijfsvoering door het ECOSYS-concept. Dit concept combineert milieu-effiëntie met economische efficiëntie.Dit betekent duurzame componenten, Checklist voor groen printenaangevuld met een milieugericht • Maak dubbelzijdige prints en kopieënontwerp, energiebesparende, stille en print eventueel meerdere pagina’sen schone technologie en minimali- op één kant van het vel om afval ensering van het gebruik van chemische kosten te besparenstoffen. • Print nooit te veel documenten • Gebruik de functie ‘controleren enKyocera Mita gebruikt ook gerecyclede vasthouden’ om een document te wanneer hij niet print of kopieertmaterialen bij de productie van haar ma- controleren voor dat u een grote • Recycle gebruikte tonercassetteschines. De behuizing wordt bijvoorbeeld printopdracht geeft • Zorg dat kantoorapparatuur goedvervaardigd uit gerecyclede hars van • Gebruik apparatuur met het wordt onderhouden, zodat deze zoplastic drankflessen en de verpakking Energy Star keurmerk efficiënt mogelijk werktwordt gemaakt van pulp dat afkomstig • Zorg dat kopieerapparaten, multi- • Gebruik voor al uw printwerk milieu-is van kringlooppapier. functionals en printers ’s nachts verantwoord papier dat niet met worden uitgeschakeld chloor gebleekt is, of 100%Wilt u dat uw zuinige machines ook • Activeer de slaapstand van uw kringlooppapier <<efficiënt printen, bekijk dan de checklist printer of kopieerapparaat, zodatvoor groen printen. het energieverbruik minimaal is Met de multifunctionals van Kyocera kunt u snel en eenvoudig printen, scannen, kopiëren én faxen! Deze machines zijnheel gemakkelijk aan te sluiten via USB 2.0 hi-speed interface. De capaciteit is uit tebreiden met verschillende papiercassettes. Kleurenlasermultifunctional FS-C2126MFP+ van € 1350,- voor € 995,- Lasermultifunctional FS-1128MFP van € 795,- voor € 595,- Met de laserprinters van Kyocera maakt u de mooiste afdrukken in zwart-wit of in kleur. Ook beide laserprinters zijn uit te breiden voor meer papiercapaciteit. Infor- meer bij uw kantoorvakhandel naar de geschikte papiercassettes. Alle printers van Kyocera zijn voorzien van het Energy Star keurmerk.Laserprinter FS-3920DN Kleurenlaserprinter Dit is een keurmerk voor energie-van € 665,- voor € 495,- FS-C5150DN efficiënte producten. van € 435,- voor € 295,- >>>> Specificaties en accessoires vindt u op www.kantoorblok.nu <<<<
 • 21. delaren staat en voor hen al 90 jaar de inkoop en logistiek verzorgd. Zodat zij zich kunnen richten op hun klant, u! De kantoorvakhandel is altijd in de buurt, biedt een zeer compleet Het breedste assortiment assortiment tegen een gunstige prijs en weet waar ze het over heeft. en een gunstige prijs Uw kantoorvakhandel beschikt over het Op de kantoorvakhandel kunt u vertrouwen. meest uitgebreide assortiment kantoor- artikelen, waar A-merken een groot deel van uitmaken. Quantore werkt nauw samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat uw kantoorvakhandel kan beschikken over het meest uitgebreide assortiment producten. Zo blijven de prijzen laag en daar profiteert u van. Duurzaam Ook op het gebied van duurzaamheid bent u bij uw kantoorvakhandel aan het juiste adres. Uw kantoorvakhandel vergroent namelijk waar mogelijk het bestaande assortiment en breidt het assortiment uit met nieuwe groene en innovatieve producten. Een deel daarvan bent u al tegen gekomen in Het Kantoorblok. Daarnaast beschikt de kantoorvakhandel over milieucatalogus het Groene Boek. Hierin staan meer dan 2.500 kantoorartikelen met een milieuvriendelijke claim. Vraag uw kan- toorvakhandel naar de catalogus en maak de juiste keuze voor uw kantoor- artikelen. Deskundig advies Bent u op zoek naar een specifiek artikel, heeft u vragen over bepaalde apparaten of bent u benieuwd naar de ideale kantoorinrichting? Uw kantoor- Altijd dichtbij vakhandel helpt u verder. Kijk voor meer Uw kantoorvakhandel is altijd dichtbij. Quantore, de grootste voorraadhou- informatie en een kantoorvakhandel bij Maar achter de gevel van de winkel dende in- en verkooporganisatie voor u in de buurt op de website. << gaat een grootse operatie schuil. Uw kantoorartikelen. Een sterke organisatie, www.kantoorblok.nu kantoorvakhandel is aangesloten bij die achter meer dan 500 kantoorvakhan- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Canon Rekenmachine BP26/36-LTS Deze Canon rekenmachines hebben een fluorescerend display, een ruim toetsenbord en voorzien van de fluisterstille Bubble Jet printtechnologie. De 3+1 Pritt Correct-it GRATIS printsnelheid is 5,6 regels per seconde. correctieroller Ecocomfort Deze correctieroller is speciaal ontworpen voor zijdelings corrigeren. De rollers zijn Art.nr. Omschrijving van voor Koop nu drie gemaakt van 89% natuurlijke materialen. correctierollers 423639 Canon BP26-LTS en krijg er één (10 cijfers) € 113,45 € 99,- Art.nr. Omschrijving van voor helemaal gratis bij! 423638 Canon BP36-LTS 416563 Correctieroller Pritt (12 cijfers) € 121,85 € 109,- Ecocomfort 4,2mm € 3,02 € 1,956 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 • 22. Tekst: René Zoetemelk • Foto: LMG|KCND BedrijfsreportageSuccesvol ondernemen is sterk afhankelijk van inzet en enthousiasme van de ondernemer. Perry Kentin is directeur van LMG|KCNDstrategie creatie. Een nuchtere Zeeuwse ondernemer die vooruit denkt en doelgericht is. Hij heeft in 10 jaar tijd het succesvolle fullservice reclamebureau opgezet. Vanuit de vestigingen van LMG|KCND in Leiden, Roosendaal en Goes wordt gewerkt voor landelijkeen internationale ondernemingen, organisaties en het MKB. “Van onze ontwikkelingskracht en internationale ervaring profiterenonze klanten. Veel ondernemers hebben moeite een strategie te bedenken en daar een vooruitgang aan te koppelen. Ik wil in vollevaart vooruit en dat de er een positieve ontwikkeling is bij mijn klanten. Als het moet gaan we dwars door de crisis naar de toekomst.”LMG|KCND strategie creatie maakt het verschilP erry Kentin: “Als ondernemer wil je “Het vaststellen van het DNA van een groeien, in omzet of naamsbekend- organisatie kun je alleen als je dicht bij heid bij de doelgroep. LMG|KCND de kern van de zaak komt. Er moet eenhelpt de juiste strategie te bepalen en vertrouwen zijn bij de klant. Alleen danwerkt dit uit in passende communicatie- kunnen we de zaak sturen in de richtingmiddelen zodat een onderneming als sterk van een goede toekomst. Daarin willen wemerk in de markt staat. Wij kunnen alles ons onderscheiden van andere bureaus.op het gebied van reclame, communicatie, Wij werken niet voor een klant, wij werkengrafische vormgeving en webdesign, met een klant. En dat voor een zeermaar het gaat uiteindelijk om het resultaat. concurrerende prijs.”En dat garanderen wij. Ons advies moetnaamsbekendheid en nieuwe klanten Creatieopleveren. Onze service stopt niet na het “Creatie brengt een idee tot leven.afronden van het advies. Wij gaan door tot Het maakt een boodschap niet zomaarhet resultaat zichtbaar is.” een bericht maar een communicatiemiddel dat wordt gevoeld. De merkidentiteit krijgtEigen team of deeladvies een gezicht met een logo en huisstijl.Voor een doordachte visie op strategie, Een passend ontwerp zorgt er voor datcreatie en mediapresentaties kan iedereen een magazine, flyer, brochure en websitebij LMG|KCND terecht. “We maken totaal aankomt bij de doelgroep en interactieconcepten voor reclamecampagnes, TV- oplevert. Met groei tot gevolg.”commercials, radiocommercials, richtensocial media in en kopen ook zendtijd in.” Trends zijn geen verrassingMeer dan 20 medewerkers staan klaar om Perry Kentin: “Laat je verrassen doorde toekomst van organisaties en bedrijven onze aanpak en het uiteindelijke resultaat.veilig te stellen en groei te garanderen. Organisaties en ondernemingen hebbenPerry Kentin: “Wij doen dat met vaste wij zien opbloeien. Ze werden weercontactpersonen voor persoonlijke succesvol. Anderen bouwden hun succesbinding. Dit kunnen complete teams zijn verder uit. Zekerheid over de toekomstvoor een totaal pakket aan diensten maar krijg je door in te spelen op ontwikkelingen.ook specialisten op deelgebieden.” Wij verkennen de markt en houden ontwik- kelingen op het gebied van marketing Perry Kentin: “Wij werken niet voor een klant, wij werken met een klant”Strategie nauwlettend in de gaten. Trends zijn voorEen sterk merk is gebaseerd op het DNA ons geen verrassing en wij houden devan een bedrijf. Het zorgt voor een concur- vaart er in. Je ziet in deze crisis, maar ook inrerende positie in de markt, waardoor het goede tijden, veel ondernemers achteruit LMG|KCND strategie creatieopvalt en onderscheidend is. LMG|KCND denken terwijl vooruit de toekomst ligt.helpt het DNA van een organisatie te be- Wij helpen ze terug op koers en brengen Roosendaal Leiden Goespalen en de juiste positionering te kiezen. vaart in positieve ontwikkelingen. Maak Markt 54 3e Binnenvestgracht 23P Frans den Hollanderlaan 7ADaar koppelen ze vervolgens de juiste het verschil door met ons te kijken naar 4701 PH Roosendaal 2312 NR Leiden 4461 HL Goesmarketing- en communicatiestrategie de toekomst en laat je verrassen door de T 0165 - 58 77 95 T 071 - 408 13 08 T 0113 - 85 08 99aan. Deze werkwijze geeft direct resultaat, resultaten en niet door de ontwikkelingenmaar heeft ook impact op de lange termijn. in de markt.” www.lmgkcnd.nl het ONDERNEMERS BELANG
 • 23. Interview Tekst: Jeroen Kuypers/Fotografie: Marco Magielse Regeren na de vanzelfsprekende meerderheid: De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Tussen het aantreden van de liberaal Rutte als premier en dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden zit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming die post overlaten aan christendemocraten en sociaaldemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste minister leveren is deze de leider van een minderheidskabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met een gedoogpartner of de oppositie. Volgens sommige commentatoren dreigt Rutte daardoor vooral de geschiedenis in te gaan als een kleurloze premier. Op 27 september jl. ging hij in de tegenaanval. Tijdens een rede in Antwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze eeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen en dat politiek succesvol beleid niet langer de verwezenlijking van een groots plan maar het zetten van vele kleine stapjes is geworden. J e weet niet wat het is, maar je zult hem De kwetsbare vrijheid van de reactie van premier Stoltenberg, die wel houden’, zo hielden Europees pre- In zijn boek ‘De open samenleving en weigerde de maatschappij af te sluiten met sident Herman van Rompuy en liberaal haar vijanden’ bestreed Karl Popper de beveiligingsmaatregelen. Politiek is geen fractievoorzitter in het Europees Parlement denkers die meenden dat de loop van de vak voor bange mensen. De vrijheid is geen Guy Verhofstadt hem voor. En zo had Mark geschiedenis aan net zulke wetmatigheden vanzelfsprekendheid, zelfs niet zo lang Rutte geen andere keuze dan in te gaan op onderworpen was als de banen van de na de val van de Muur.” de uitnodiging van de Vlaamse denktank planeten. De evolutie van de maatschappij Liberales om in het voetspoor van de twee is niet gedetailleerd te voorspellen en dus Verstikkende moltondeken illustere Belgen te treden en de jaarlijkse is de samenleving ook niet ‘maakbaar’. In de open samenleving die Popper voor- Popper lezing te geven. Het thema klinkt Geluk, wetenschap en economie kunnen staat vormen de rechten van het individu academisch: wat is de actualiteit van het niet worden gepland, enkel in een open de hoeksteen. “Het individu staat boven denken van Karl Popper? De inhoud van debat tussen vrije burgers stapje voor de groep. Ook de ondernemer moet zijn Ruttes lezing was echter zeer politiek. stapje worden verbeterd. “De wereld- ambities ten volle waar kunnen maken. Hij greep het denken van de Oostenrijkse verbeteraars die een utopische heilsleer De enige taak van de overheid is hem filosoof aan om de keuzes die hij sinds de aanhangen zijn sinds de ondergang van daarin te faciliteren, niet te reguleren. verkiezingsuitslag van 2010 had gemaakt het communisme zeldzamer geworden dan Dat laatste is een verstikkende moltondeken te rechtvaardigen. De stampvolle zaal van vroeger, maar de aanslag in Noorwegen over de economie werpen.” Maar hoewel het Antwerpse provinciehuis, waarin heel op 22 juni dit jaar bewijzen dat de open Rutte de grote overheid uit de jaren ze- wat Nederlandse klanken te horen waren, samenleving kwetsbaar blijft,” zei Rutte. ventig vervangen zag door een aanzienlijk verwachtte dan ook niets anders. “Daarom was ik ook zeer onder de indruk kleinere, ontwaarde hij buiten Nederland het ONDERNEMERS BELANG
 • 24. nog wel een hardnekkige gigant. “Europa leven nergens anders heeft gewerkt danis decennialang gestaag gegroeid. Over de bij diezelfde overheid.” De onwrikbaarheidinterne markt hebben we bijna vijftig jaar van de PVV op het gebied van sociaal-gedaan. Maar andere ontwikkelingen zijn te economisch beleid en buitenlandse politieksnel gegaan. Dat geldt voor de aansluiting liet Rutte geen andere keuze danvan tien voormalige Oostblokstaten en ook akkoorden te sluiten met de linksevoor de invoering van de euro. De eenheid oppositie. “Daardoor hebben we verenvan Europa is echter geen noodzaak, ze moeten laten om een pensioenakkoordis niets anders dan een praktisch middel te bereiken, maar we hebben het wel.”om meer welvaart en vrijheid te realiseren.De Europese Unie is een te groot verhaal Peespasgeworden. Nu ze in plaats van welvaart een Het definitieve afscheid van de ‘groteenorme schuldenberg oplevert herkennen verhalen’ heeft ook gevolgen voor hetveel burgers zich er steeds minder in, en karakter van de politici. “Verhagen en ikdat geeft aanleiding tot een ‘vroeger-was- hebben met opzet gezocht naar ministersalles-beter’- mentaliteit. Ik geloof dan ook zonder groot ego,” verduidelijkte Rutte.niet dat eurobonds de oplossing zijn voor “Typerend vond ik wat Yvo Opstelten over-de schuldencrisis. Zo worden de financiële kwam toen hij de ‘peespas’ wilde invoeren.ongelijkheden binnen Europa groter en Heel de kamer viel over zijn voorstel totstimuleren we de Grieken niet orde op een bordeelpas heen, zodat hij niet anderszaken te stellen. Vandaar onze steun aan de kon dan het intrekken. Toen ik hem vroeginstelling van een eurocommissaris en het of dat hard aankwam bromde hij met zijnstrikt naleven van de oorspronkelijke regels kenmerkende basstem: ‘Ach, dat hoortvan het stabiliteitspact.” er nou eenmaal bij als je lid bent van een minderheidskabinet.’”ZevenmijlslaarzenVan het Europa van de zevenmijlslaarzen Onvoorspelbaarheid en onvolledigheidnaar dat van de kleine stapjes, desnoods weten te transformeren in overtuigings-als een Echternachtse processie, vooruit kracht en dynamiek, van een zichtbareen achteruit. Ook binnenlands is Rutte zwakte en impliciete sterkte maken,naar een kleinere schoenmaat overge- dat is geen geringe politieke prestatie.gaan. “Met het verdwijnen van de grote Karl Popper is voor Mark Rutte actuelerideologieën zijn ook de vanzelfsprekende maar ook welkomer dan ooit. Van Rompuymeerderheden in de politiek verleden tijd. en Verhofstadt zullen niet hard hebbenMinderheidskabinetten zullen steeds vaker moeten aandringen om hem deze lezingde enige optie zijn. Denemarken, Zweden te laten houden.en Portugal gingen ons al voor en Het zal niet hoeven verbazen als deEngeland, waar altijd één partij regeerde, strekking van de Antwerpse lezing deheeft eindelijk weer een coalitieregering. komende jaren te pas en te onpas zalDat werkt niet destabiliserend, dat opduiken in het (verkiezings)debat.betekent extra checks and balances. Churchill ging in 1946 helemaal naar hetPolitici moeten meer uitleggen en over- Amerikaanse Fulton om in een speechtuigen, waardoor het debat opener wordt. de term ‘het IJzeren Gordijn’ te lanceren,Goed, de uitkomst van een debat wordt Rutte hoefde niet de Atlantische oceaanonvoorspelbaarder maar daardoor ook maar slechts de Schelde over te stekendynamischer. Dat is positief.” om zijn boodschap uit te dragen.Veren latenHet is vooral positief voor liberalen,meende Rutte. Zij geloofden toch al nietin de almachtige overheid. Het is ookniet slecht voor D66 en de PvdA, die alveel afstand hebben genomen van de‘maakbaarheidsillusie’. Maar het is slechtnieuws voor de voorstanders van geslotensamenlevingen: de SP en ook de PVV.Rutte noemde Wilders slechts enkele malenbij naam, maar het was duidelijk dat zijngedoogpartner degene was die het boekvan Popper dringend eens moest lezen.Wilders is niet voor een tragere en zuiverpraktische Europese eenwording, hij issimpelweg anti-Europees. “Voor hem gaathet buitenland niet verder dan Vlaanderenen Israel,” grapte Mark Rutte. “en vooriemand die zoveel aan te merken heeft opde overheid is het vreemd dat hij heel zijn het ONDERNEMERS BELANG
 • 25. Een heldere kijkop zekerheidVerzekeren is een vak, iets weloverwogen De goedkoopste verzekering kan duur uitpakkenníet verzekeren is dat ook Duur of goedkoop: een verzekering moet preciesVerzekeren is een vak: bepalen welke verzekeringen passen bij het risico dat afgedekt moet worden.nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit te beschermen Een dure verzekering is een verzekering waar uis alleen mogelijk met een goed zicht op de actuele wel premie voor betaalt maar die u niet nodig heeft.risicosituatie van een bedrijf. Dit betekent: veel Een dure verzekering is ook een verzekering dievan uw bedrijf weten en veel van uw bedrijf zien. goedkoop lijkt, maar niet precies past bij het risicoDe risicosituatie is bij geen twee bedrijven hetzelfde. dat u loopt. In dat geval betaalt u dan wel premieEen online risicoscan heeft geen ogen: een online maar keert de verzekering juist als het nodig is nietscan geeft dan ook vaak alleen inzicht in de risico’s of niet voldoende uit.die binnen een bepaalde branche veel voorkomen,de situatie in uw bedrijf kan hier sterk van afwijken. Zicht op risico’sOns uitgangspunt: verzekeren is niet altijd de beste Wij brengen uw bedrijfsrisico’s in kaart, analyserenoplossing. Soms is het verstandiger om een risico te de situatie en adviseren over mogelijke maatregelen,vermijden of te verminderen. Wij kijken hier bewust zodat u de continuïteit van uw onderneming zekernaar en adviseren u hierover, ook dat is een vak. kunt stellen.het ONDERNEMERS BELANG
 • 26. Verandering is echter de enige constante:Elk bedrijf verandert door de jaren heen Over Zichten dus verandert ook de risicosituatie. Wijvinden het belangrijk om regelmatig contact Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs biedt onder-met u te houden en uw bedrijf te blijven zien. nemers en particulieren inzicht in hun financiëleZo kunnen we er samen voor zorgen dat u situatie en adviseert hen over het voorkomen,goed zicht heeft op uw risico’s en verzekerd opvangen en verzekeren van financiële risico’s.bent van uw bedrijfscontinuïteit. Met als resultaat gemak, tijd- en kostenbesparing en de zekerheid, dat het goed geregeld is én blijft. Zicht (en haar rechtsvoorgangers) bestaat meer Wilt u een eerste indicatie of het in dan 100 jaar en is onderdeel van het betrouwbare uw situatie belangrijk is om een en solvabele Nationale-Nederlanden concern. uitgebreide risicoanalyse uit te laten voeren? Zicht kan in alle vrijheid en openheid producten van verschillende aanbieders adviseren. Vanuit ruim Doe de gratis risicocheck op onze 20 vestigingen en met circa 650 gemotiveerde site www.zichtadviseurs.nl/zakelijk/ medewerkers staat Zicht dagelijks voor u klaar. risicocheck of neem contact www.zichtadviseurs.nl op met een vestiging bij u in de buurt. het ONDERNEMERS BELANG
 • 27. ZAKELIJK SCOREN IN DUITSLAND Als dochter van Deutsche Post is DHL Global Mail dé Duitsland specialist voor uw zakelijke post en postpakketzendingen naar consumenten in Duitsland. Met onze kennis van de Duitse markt stellen wij u in staat om uw mailing campagne succesvol te maken, efficiënt nieuwe klanten te werven en snel en eenvoudig post-pakketten te versturen. Met DHL Global Mail scoort u in Duitsland! www.dhl-global-mail.nl
 • 28. Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer Bedrijfsreportage Veldhuis Mediainvesteert anticyclisch in mensen en machinesV eldhuis Media heeft zich in krap tien jaar tijd ontwikkeld tot een specialistische full colour drukkerijdie het hele grafische traject onder één dakaanbiedt. Directeur Erwin de Lange legt uit:‘We beschikken over een creatieve studiomet grafisch ontwerp en DTP. Daarnaast iser de drukkerij met drie 72/103 full colourdrukpersen en digitale printmachines.Ten slotte hebben we een eigen grafischeafwerking, waaronder snijden, vouwen,geniet brocheren en wire-o binden.Zo houden we maximale grip op het procesen daarmee op de kwaliteit. Voor onzeklanten betekent het vooral gemak.’De drukkerij telt veertig medewerkers. Inopdracht van uitgeverijen, reclamebureaus,drukwerkintermediairs en grote bedrijven De directeuren Erwin de Lange (l.) en Oscar Jagerworden in Raalte magazines, catalogi,tijdschriften, boeken, jaarverslagen enverkoopbrochures geproduceerd. In een tijd dat wekelijks gemiddeld drie drukkerijen op de fles gaan, groeit Veldhuis MediaDat gebeurt volcontinu, dat wil zeggen in met 20% per jaar. Het allround grafisch bedrijf in het Overijsselse Raalte investeert tegen3 ploegen, 5 dagen lang, 24 uur per dag. de stroom in. In machines en mensen. Door zowel op technisch als op relationeel gebiedTegen de stroom inDe grafische branche heeft forse tikken tot het uiterste te gaan, zijn en blijven de klanten tevreden.gekregen. Ook Veldhuis Media heeft moeilijkemomenten gehad. ‘Maar die hebben we over-wonnen doordat erin zijn blijven geloven en Duurzaamheid staat bij Veldhuis Media hoog kundige, ervaren en bovenal betrokkenjuist tegen de stroom in hebben geïnvesteerd. in het vaandel. ‘Onze prepress en de plaat- medewerkers. Die zijn heel betrokken bij hetWe zijn alleen maar gegroeid. Van 25 mede- vervaardiging 100% chemievrij en werken product, ons bedrijf, onze klanten en opwerkers in 2008 naar 40 nu, bij een jaarlijkse we met inkten die 100% afbreekbaar zijn. elkaar. Er heerst hier een prettig familiegevoel.omzetstijging van 20%.’ Veldhuis Media We zijn FSC-gecertificeerd, wat wil zeggen Een gevoel van: we staan en gaan ervoor.zet zwaar in op relatiebeheer en acquisitie. dat we papier gebruiken dat op duurzame De cultuur is informeel; drempels zijn er niet.‘Hiervoor hebben we vier accountmanagers in wijze is geproduceerd. En ons hele bedrijf We praten met en luisteren naar elkaar.dienst. We houden continu druk op de markt.’ draait op groene stroom. We zijn slechts een Met als gevolg een hoge productiviteit:De afgelopen jaren is geïnvesteerd in paar certificaten verwijderd van CO2-neutraal het ziekteverzuim is bij ons minder dan ééneen nieuw bedrijfspand en in machines. bedrijf.’ Ook heeft het bedrijf geïnvesteerd procent en de faalkosten zijn minimaal.‘‘Met onze moderne machines kunnen in zijn medewerkers. ‘Mensen maken bij ons Met anticyslisch investeren neemt en houdtwe een maximale snelheid en flexibiliteit het verschil. We doen er alles aan om mede- Veldhuis Media een voorsprong op zijngaranderen, naast een minimale kostprijs. werkers te vinden en te binden. We willen concurrenten. Het bedrijf en zijn klantenWe waarborgen de kwaliteit van onze medewerkers met initiatief, ondernemer- profiteren hiervan.producten door te werken binnen passende schap. Onze opdrachtgevers voelen feilloosprotocollen en normen; onze drukpersen, aan dat we investeren in kennis, motivatie,CTP en proefsystemen zijn ingericht op betrokkenheid, vakmanschap.’ Veldhuis MediaNEN-ISO 12647-2.’ Kanaaldijk Oostzijde 3 Industriële principes Postbus 2 Ook de komende jaren blijft Veldhuis Media 8100 AA Raalte investeren in mensen en machines. T 0572 - 34 97 00 ‘Van huis uit is de grafische branche nogal F 0572 - 34 97 99 ambachtelijk van aard. We willen dit loslaten. info@veldhuis.nl We benaderen onze drukkerij vanuit de www.veldhuis.nl industriële invalshoek. We produceren met nieuwe machines, die worden bediend door Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia het ONDERNEMERS BELANG
 • 29. InterviewHulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor hetbevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor de manier waarop UNICEF hulp biedt. Polio was tot ver in de vorige eeuw eenkinderziekte met desastreuze gevolgen. Nu vragen geleerden zich af of ze de laatste laboratoriumvoorraden van dit uitgeroeide virusmoeten bewaren. Somalië kent momenteel een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt erin, ondanks dezelfdedroogte, de eigen bevolking te blijven voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol, en de Nederlandse hulpver-leners en donateurs op hun beurt een verhoudingsgewijs zeer grote. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieveNederland namelijk in de top als het gaat om donaties. Bedrijven zetten stap van donateurschap naar partnership Kinderarbeid UNICEF ziet toe op de naleving van het verdrag voor de rechten van het kind, ook in Nederland zelf, en is zeer actief in ontwikkelingslanden om de basisbehoef- ten van kinderen te helpen garanderen: voeding, medische verzorging en natuurlijk scholing. “Kinderen horen niet te werken. Dat is wat IKEA met ons in contact bracht. Het bedrijf had last van beschuldigingen van kinderarbeid bij leveranciers in het Verre Oosten en zocht een manier om die in heel de keten aantoonbaar uit te bannen. Daar hebben wij het bij geholpen en sindsdien is IKEA wereldwijd een van onze grootste partners,” aldus Jan Bouke Wijbrandi. Typerend voor dit partnership is dat beide partijen er profijt van hebben. In dit opzicht past het dan ook goed in de huidige trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij bedrijven zich niet alleen met geld maar ook met activiteiten voor een goed doel willen inzetten. Wijbrandi: “We merken inderdaad dat MVO een rol speelt in het vergroten van de betrokkenheid van onze partners. M arketingmanagers zullen allicht Naties, terwijl Nederlanders als Monique ING bijvoorbeeld neemt graag werknemers met bewondering en jaloezie van de Ven en Paul van Vliet hetzelfde mee naar projecten, en maakt er ook ge- het UNICEF model bestuderen. doen in ons land. “We hebben het voordeel bruik van voor bijvoorbeeld teambuilding. Met een honderdtal medewerkers kana- dat iedereen zich graag associeert met Ik merk dat vooral de nieuwe generatie, liseert het Nederlandse UNICEF Comité kinderen,” zegt Jan Bouke Wijbrandi, hoog opgeleide werknemers, belang hecht jaarlijks een stroom donaties ter waarde algemeen directeur UNICEF Nederland. aan een band met een goed doel waarvoor van € 70 miljoen, daarbij geholpen door “Kinderen zijn onschuldig en kwetsbaar, meer van haar verwacht wordt dan enkel een opeenvolging van wereldberoemde overal en altijd. Maar onze ambassadeurs geld storten. Dat neemt niet weg dat onze en sympathieke ambassadeurs. Audrey zijn ook mensen die al lang en breed naam partnerships financieel van essentieel Hepburn, Danny Kaye en Roger Moore zijn hadden gemaakt vóór ze met ons in zee belang zijn voor ons. We krijgen jaarlijks de mondiale gezichten geweest van de gingen. Dat maakt hun inzet werkelijk € 13,5 miljoen van de Nationale Postcode- kinderrechtenorganisatie van de Verenigde belangeloos.” loterij, een groot bedrag, maar de bulk van het ONDERNEMERS BELANG
 • 30. Jan Bouke Wijbrandi: “We moeten actiever zijn in onze wervingscampagnes”onze middelen wordt opgebracht door jaren in de toekomst moeten worden dat we, als we ons meer richten op deonze 360.000 vaste donateurs, bestaande verschoven? allerarmste kinderen, uiteindelijk meeruit burgers én bedrijven. Van de VN zelf zullen bereiken. “Uit het onderzoek blijktkrijgen we namelijk geen geld. Wat mij Versneld succes dat we veel meer kinderen kunnen redden,betreft zouden die ondernemingen er best In sommige gebieden gaat het goed als we ons richten op de meest kwetsbarewat meer ruchtbaarheid aan mogen geven en liggen we op schema met de MDG’s, kinderen in afgelegen gebieden”, aldusdat ze UNICEF steunen , maar ik begrijp hun zegt Jan Bouke Wijbrandi. Regeringen en Jan Bouke. UNICEF gaat zich daarom meerrelatieve discretie en ik waardeer vooral hulporganisaties doen hun best om de richten op de allerarmste kinderen, diehun loyaliteit en generositeit.” Millenniumdoelen te bereiken. En er is al meestal moeilijk bereikbaar zijn voor de veel bereikt. De kindersterfte is afgenomen, hulpverlening.Millennium Development Goals steeds meer mensen hebben toegangHet kleine Nederland is ook voor de tot schoon water en meer kinderen dan Acute nood, veroorzaakt door natuur-internationale UNICEF organisatie van ooit gaan naar school. Maar ondanks alle rampen of menselijke catastrofes, zoalsgroot belang. Japan, Duitsland en de inspanningen, zullen niet alle doelstel- oorlog, zullen er altijd blijven bestaan.Verenigde Staten geven miljoenen meer, lingen voor 2015 worden bereikt. De kloof Acute hulp zal dus ook nodig blijven.maar ons land komt daarna. Ondanks de tussen arm en rijk neemt toe. Het lijkt erop Maar toch betekent een donatie aan UNI-aanslepende economische crisis hebben dat degenen die binnen de landen beter af CEF geen financiële steun voor de fabrikan-de voorbije twee jaar geen invloed zijn, ook het meeste van hulpprogramma’s ten van dweilen en open kranen. “Ethiopiëgehad op die hoge ranking. profiteren. is een goed voorbeeld van een land dat“We merken wel dat we actiever moeten Ook al zijn niet alle Millenniumdoelen  zich, mede dankzij ons, naar zo’n niveauzijn in onze wervingscampagnes, maar haalbaar in het streefjaar 2015, we kunnen heeft ontwikkeld dat het een natuurramphet aantal donateurs groeit nog steeds,” meer bereiken als we voor een andere als droogte grotendeels zelf de baas kan.stelt de algemeen directeur. Het kan echter aanpak kiezen. UNICEF is ervan overtuigd Dat was twintig jaar geleden wel anders.”niet anders of de bijna wereldwijdestagnatie heeft een negatieve invloed opde ambitieuze Millennium Development MKB’ers kunnen UNICEF supporter wordenGoals (MDG’s), die regeringen elf jaargeleden vol zelfvertrouwen formuleerden Grote bedrijven zijn niet de enige bedrijven die een partnership met UNICEF kunnen aangaan.en ondertekenden. Tegen 2015 zouden Speciaal voor het MKB introduceerde de hulporganisatie in 2010 de mogelijkheid supporter te worden.onder meer de kindersterfte en de armoede Voor een vast bedrag per maand (125 Euro) ontvangen UNICEF supporters een speciaal logo dat door henwereldwijd gehalveerd moeten zijn. gebruikt kan worden om de samenwerking met UNICEF naar buiten toe te communiceren; interessantZal het realiseren van die doelen enkele richting klanten, leveranciers, werknemers. Voor meer informatie, surf naar www.unicef.nl/supporter het ONDERNEMERS BELANG
 • 31. Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: JJFoto/Jan Jong Bedrijfsreportage Op de vraag of haar leven sinds oktober 2010 ‘compleet is veranderd’, moet ze hard lachen. Francis Blok, directeur/eigenaar van het in Wormerveer gevestigde Zaanstad Schilderwerken, kan ook niet meer precies herinneren ‘wat er precies door haar heen ging’, maar feit is wel dat de onderneemster beslist trots is op haar titel Francis Blok, directeur/eigenaar van het in Wormerveer gevestigde Beste Zaanse Zakenvrouw van het Jaar 2011’. Zaanstad Schilderwerken “Het winnen van deze prijs ervaar ik als een compliment. Onze organisatie werd beoordeeld op kennis, visie en sociaal personeelsbeleid. En dáár heb ik beslist ideeën over.” Zaanstad Schilderwerkengelooft in terugkomfactor klanten op basis van tevredenheidI k hou van innoveren en het in de tevredenheid. Daarnaast moeten bedrijven een garantie is dat klanten trouw blijven markt zetten van nieuwe technieken,” – klanten – bij je passen. aan een nieuwe eigenaar. Daarnaast ben vervolgt een zichtbaar gedreven Je moet een ‘match’ met elkaar hebben om ik een vrouw; misschien moet ik me in ditFrancis. “Daarnaast weet ik ook waar we tot het beste eindresultaat te komen.” vakgebied meer bewijzen dan een man?willen staan over een paar jaar. Over een Voor Francis als directeur/eigenaar is Het zou best kunnen. Ik laat in ieder gevaljaar of vijf hopen we meer medewerkers het daarom van het allergrootste belang het kaas niet van mijn brood eten; afspraakin dienst te hebben en een nog bredere om zelf ook feeling met de werkvloer te is afspraak. En daar mogen mensen mijvariëteit aan werkzaamheden in de regio te houden. “Ik vind het mijn taak om alles wat altijd op aanspreken. Maar daarnaast straalverrichten. Zowel binnen- als buitenwerk. er gebeurt ook echt te zien en te beleven. ik volgens mij plezier uit. Ik heb er elke dagEn…. ik ben een strebertje. Ik hou niet van Daarnaast ben ik vooral praktisch ingesteld. veel lol in dat ik dit bedrijf mag runnen.half werk. Ik hoop bovendien dat ik met Ik geloof niet in een oeverloze vergadercul- En zoals gezegd: ik ben nog lang niet klaar.deze prijs ook andere vrouwen stimuleer. tuur. Het is gewoon keihard aan de slag. Ik heb veel plannen voor de toekomst.Mijn advies is: maak keuzes. Ga er 200% Niets meer en niets minder. We kunnen Het feit dat ik me dit jaar Beste Zaansevoor, geef je eigen talenten en ambities met z’n allen wel mopperen en twijfelen Zakenvrouw van het Jaar mag noemende ruimte.” over onze economische toekomst, maar heeft me dan ook beslist weer een extraMet Zaanstad Schilderwerken gaat het niets doen is zéker geen optie.” zetje gegeven. Het is een prachtiggoed, ondanks de onrustige economische Al deze karaktertrekken en competenties compliment in deze roerige tijden!”tijden. “We hebben niets te klagen,” legt waren voor Francis zélf overigens eenFrancis uit. “We zien wel dat het bedrijfs- reden om niet te twijfelen toen ze de kansleven kritischer is geworden op de inkoop. kreeg om Zaanstad Schilderwerken vijf jaar Zaanstad SchilderwerkenHet werk komt niet meer vanzelf binnen. geleden over te nemen. “Ik wilde mezelf én Witte Vlinderweg 70Toch blijf ik vertrouwen op ons eigen het bedrijf verder ontwikkelen. Bovendien 1521 PS Wormerveerkunnen; we willen ook niet altijd op kende ik alle in’s en out’s van de organisatie T 075 – 631 01 54prijs concurreren. Integendeel. Ik geloof omdat ik er al vijftien jaar werkte. Ik reali- F 075 – 631 89 82vooral in de terugkomfactor op basis van seerde me overigens goed dat het nooit www.zaanstadschilderwerken.nl het ONDERNEMERS BELANG 15
 • 32. OndernemerspanelHeeft u nog vertrouwenin de euro?Miljarden euro’s worden beschikbaar gesteld om Griekenland te behoeden voor een faillissement.Italië, Spanje en Portugal dreigen eveneens een beroep te moeten doen op het Europees Noodfonds.De positie van de euro verzwakt steeds verder. Beursen reageren met steeds lagere koersen.Banken raken in de problemen en zijn terughoudend in het verstrekken van kredieten aan ondernemers.Heeft u nog vertrouwen in de euro of ziet u liever een terugkeer van de gulden?De mening van ons panel. ■ Merel Kan Merel Kan – Verkoopbureau Kan permanent opgeschrikt door informatie over alles en Wie bepaalt wat en hoeveel er gedrukt mag worden en iedereen.” De gulden past in een tijd waarin Nederland aan de hand waarvan de waarde van een stukje papier op zoek gaat naar zichzelf. De biljetten waren vrolijk van wordt bepaald is voor mij een raadsel. Wel snap ik de kleur en hadden afbeeldingen van Joost van den Vondel, hang naar de gulden. Ik kwam een zin van Marc Cha- Rembrandt van Rijn of een zonnebloem. Toen was geluk vannes tegen die volgens mij de huidige situatie prima heel gewoon. Economisch kan ik niets zinnigs zeggen samenvat: mensen zijn „individualistischer geworden, over de effecten van invoering van de gulden. Mijn uit- meer in de rol van klant gedrukt, in een wijd open- spraak ”door terug te keren naar de gulden verandert er staande wereld, zonder ideologische schuilplaatsen maar geen klomp” kunt u dus gerust naast u neerleggen. ■ Tom van Roon Tom van Roon – directeur bedrijven landen die bewust verkeerde informatie hebben verstrekt Rabobank Zaanstreek om tot de euro te worden toegelaten. In normale mensen- Het is, met alle (soms tegenstrijdige) berichtgeving wel taal heet dat de boel belazeren. De harde maatregelen van lastig, maar ik heb nog steeds vertrouwen in de euro. nu hadden veel eerder genomen moeten worden. De euro blijft voor een handelsland als Nederland van Toch vertrouw ik er op dat de regeringsleiders, waar- groot (economisch) belang. Minder vertrouwen heb ik in schijnlijk geholpen door de crisisdruk, zich herpakken en de politieke aanpak. De afspraken van destijds hebben gezamenlijk de schuldencrisis aan gaan pakken aan de de huidige situatie mede in de hand gewerkt. Er is een hand van een gedragen en onderling afgestemd beleid gemeenschappelijke munt zonder gemeenschappelijk gecombineerd met een strakke begrotingsdiscipline (met beleid. De nationale belangen prefereren altijd, begro- sanctiemogelijkheden en de uittreding uit de euro van tingsdiscipline geldt alleen voor andere landen en er zijn niet presterende landen). ■ Wim Schoonebeek Wim Schoonebeek – Schoonebeek & Partners niet de fiducie dat daar nog iets van terugbetaald gaat De terugkeer naar de euro heeft totaal geen zin. In worden. Misschien dat bijvoorbeeld Griekenland wèl principe is de euro een perfect Europees betaalmiddel. uit de eurozone gezet moet worden. Laten zij met hun Geen wisselkoersen en devaluaties, zodat men ook in eigen drachme maar eens proberen de eigen broek op het handelsverkeer weet “wat ’t kost” en niet afhanke- te houden en hun eigen economie op te bouwen. Van lijk is van de nukken van de afzonderlijke eurolanden. het laatste is klaarblijkelijk tot op vandaag niets terecht De miljarden euro’s die in de failliete landen worden gekomen. Maar goed, zelfs de geleerden zijn het nog gestopt moeten wij als verloren beschouwen. Ik heb steeds niet eens, dus hoe belangrijk is mijn mening?16 het ONDERNEMERS BELANG
 • 33. ■ Rob WickenhagenRob Wickenhagen – Seniorstaff te stoppen met de euro word je als handelspartnerEén gemeenschappelijke munt, de euro. Vereenvoudi- echter ongelooflijk onbetrouwbaar. Niet alleen voor deging van grensoverschrijdende handel in de eurozone eurozone maar ook voor de hele wereld. Dus doorgaan.en een wereldspeler van formaat door schaalvergroting Veranderingen kunnen meestal alleen doorgevoerdzijn belangrijke argumenten geweest bij deze keuze. worden als de nood het hoogst is. Door de huidigeMen zag kansen en heeft deze ook gegrepen. Eigenlijk problemen groeit de eurozone gegarandeerd meer nafantastisch dit Europees ondernemerschap binnen elkaar toe, het moet zelfs. Een sterkere eurozone in eenzo’n enorm politiek landschap. Alleen jammer dat men voortdurende veranderende wereld zal dan ook de po-teveel gericht is geweest op haar kansen en te weinig sitieve uitkomst van de huidige economische pijn zijn.aan haar verdediging, haar risico’s heeft gewerkt. Door Van ‘ding flof bips’ naar ‘sms ff bondige clips’ naar .....? ■ Rick van Putten Rick van Putten – Pensioenplaza wat is dat nou eigenlijk vertrouwen? Als ik dat begrip onder Vertrouwen of geen vertrouwen, een weg terug naar de de loep neem, komt een oplossing voor het euro-probleem gulden is er niet. Als de stabiele landen zich nu zouden niet dichterbij. In de ogen van een socioloog is vertrouwen terugtrekken uit de euro, zakt de munt zeker door het ijs een noodzakelijke bouwsteen van elke samenleving. en kunnen de schulden door de landen in nood niet terug- Terwijl vertrouwen in de psychologie wordt uitgelegd als betaald worden. Hetzelfde gebeurt echter als de probleem- het geloof dat de persoon die u vertrouwt zal doen wat u landen zich uit de euro zouden terugtrekken, zij moeten van hem verwacht. Bij de sociologische zienswijze past de dan nog altijd hun schulden in euro’s terugbetalen. Dit kun eurowaakhond van De Jager en Rutte, terwijl een psycho- je beschouwen als een loterij met alleen maar nieten, maar loog waarschijnlijk de ultieme vorm van zelfregulering ik zie dit pact liever als dé kracht van de euro. In tijden van zal voorstaan: namelijk soevereiniteit van de lidstaten. nood moet je kunnen vertrouwen op je bondgenoten.Maar Wie het nog weet, mag het nu zeggen. ■ Rob P. BeerenRob P. Beeren – Diligence gemaakt is van vertrouwen, de aperte misvatting dat je on-Heb ik ooit vertrouwen in de euro gehad? De euro werd ons beperkt op de pof kunt leven, het negeren van de afsprakenruim 10 jaar geleden door de strot geduwd door politici die in het stabiliteitspact door de belangrijkste landen van deons met deze euro de wereld beloofden. En als we de euro Eurozone en - de belangrijkste - het feit dat politici uit 17tegen zouden houden, dan zouden hel en verdoemenis ons Europese lidstaten eensgezind moeten beslissen over Euro-lot zijn. En wat zien we nu? Hel en verdoemenis is ons lot en pees brede financiële zaken. En dus moddert de kruiwagenwel door de euro. Maar niet zozeer de euro is het probleem. met kikkers voort en zullen we nooit de Verenigde StatenHet probleem is het gebrek aan solidariteit tussen arme en van Europa worden. Een terugkeer naar de gulden is in iederrijke landen in Europa, de grote cultuurverschillen tussen geval niet de oplossing. Dan zullen we met z’n allen voor dede noordelijke en de zuidelijke landen, het misbruik dat tweede keer bestolen worden… ■ Gemma Oude Veldhuis Gemma Oude Veldhuis – GO Personeelsadvies met hun kapitaal, waarvan personeel een groot (zo Een keuze als het wisselen van munteenheid lijkt me niet het grootste) deel uitmaakt. Het is zaak hier zuinig er één die weloverwogen en doordacht gemaakt mee om te gaan. Echter merk ik wel dat elke onderne- wordt. Persoonlijk denk ik niet dat dit een optie is; mer goed wel inziet dat het personeel met elkaar de eenmaal exit, blijft exit. Daarnaast gaat de samen- klus moeten klaren en dat het toch het vloeibare goud werking tussen de Eurolanden verder dan alleen het van het bedrijf is en dat mag wat kosten. Personeel gebruik van dezelfde munteenheid, waardoor de wat niet goed functioneert is een groter probleem problemen die nu spelen niet opgelost zullen worden en kost meer geld. Ik vind het mooi om te zien dat door weer over te gaan op de gulden. De invloed die ondernemers hierin wel hele bewuste keuzes maken ‘wij’ als ondernemers nog hebben is beperkt. Als ex- en daardoor ook wel het gewenste resultaat bereiken. tern personeelsadvies dienst kan ik alleen zeggen dat Met andere woorden geen vertrouwen in de euro, organisaties genoodzaakt zijn efficiënter om te gaan maar wel in het eigen ondernemen. het ONDERNEMERS BELANG 17
 • 34. ”Als mijn vak net zo makkelijk was als Online Boekhouden met MUIS Software zou ik nooit meer in de stress schieten.” Citaat van één van onze 11.397 cliënten. Ga voor een gratis demo-pakket of een (Online) webinar naar www.muis.nl. Scan de QR-code met uw iPhone of Android om de film over MUIS Software op uw mobile te bekijken. MUIS SoftwareTop-of-the-Line Administratieve Software
 • 35. Tekst: Cock de Vries (ABCdV tekst & communicatieadvies) • Fotografie: Luuk Gosewehr Bedrijfsreportage Met ESNW zit je er warmpjes bijEnergie Service Noord West, in de volksmond beter bekend als de (voormalige) Gaswacht, adviseert steeds vaker overtoepassing van en besparing op energie. Dat leidt vaak tot een beter werkklimaat en een lagere energienota. En hetis ook nog goed voor het milieu!B esparing op energie(kosten) is een hot item in het bedrijfsleven. Ingegeven door de steeds stijgende energie-kosten en dankzij de voortschrijdendetechnieken en de huidige kijk op energie-verbruik, is er afgelopen jaren op dat gebiedveel veranderd. Besparen willen we allemaal.Daarom kan een kritische blik op de manierwaarop bedrijfspanden zijn geïsoleerd of eengedegen advies over een aangenaam werk-klimaat nooit kwaad. Dat is het vakgebied vanESNW. Hun motto luidt niet voor niets ‘Uwcomfort is onze zorg’. Het bedrijf stond albekend om zijn service- en onderhouds-contracten voor verwarmingsinstallaties.De laatste jaren richt ESNW zich specifiekop toepassing van duurzame techniekenen adviseren over energiebesparende “We weten inmiddels dat maar liefst negentig procent (!) van demaatregelen. Samen met de 60 aangesloten energierekeningen omlaag kan”, aldus directeur Marc Kokinstallatiebedrijven kan ook direct voor dejuiste uitvoering daarvan worden gezorgd. maar liefst negentig procent (!) van de veldtest met vier in serie geschakelde energierekeningen omlaag kan, aldus verwarmingsketels die elektriciteit opwekken.Moderne inzichten directeur Marc Kok. Met diverse maatregelen Ook staat een implementatie van het auto-Uitgangspunt van de adviezen is het principe kan fors worden bespaard op het energie- matisch bestrijden van legionellabacteriënvan de Trias Energetica. Daarmee worden gebruik. Bijvoorbeeld door koudebruggen te in veertig verzorgingstehuizen in de regiode drie stappen naar een zo duurzaam elimineren, warmtewerende voorzieningen op de agenda. Begin 2012 worden tweemogelijke energievoorziening aangeduid. In op het dak aan te brengen, van moderne elektrische onderhoudswagens afgeleverd.feite gaat het om het beperken van de vraag warmtepompen gebruik te maken of gewoon Als die bevallen, worden op termijn allenaar energie (stap 1), het gebruik van zoveel door een nieuwe, hoogwaardige ketel aan te onderhoudsauto’s vervangen door eenmogelijk duurzame energiebronnen zoals schaffen. Daarnaast kan een kritische blik op elektrische variant. En met de nieuwezonne-energie of aardwarmte (stap 2) en de bestaande energieleverancier nooit kwaad, generatie warmtepompen, die de luchtde inzet van CO2-arme elektriciteit om het mogelijk leidt collectieve inkoop tot financiële als massa gebruikt en daardoor efficiënterresterende energieverbruik op te wekken voordelen. In al die gevallen kunnen wij kunnen worden ingezet, worden inmiddels(stap 3). In de praktijk komt dit vaak neer op adequaat adviseren. Daarnaast beschikken we bij het hoofdkantoor goede ervaringenisolatie, andere energiebronnen zoals bijvoor- over ruim honderd mobiele monteurs die op opgedaan. Besparen op de energiekosten isbeeld warmtepompen, zonnecollectoren of afroep beschikbaar zijn. En hebben we in alle veelal mogelijk zonder dat wordt gekort opPV-panelen en zo mogelijk collectieve inkoop windstreken van de provincie Noord-Holland het werkklimaat. Sterker nog, het comfortvan groene stroom. In al deze aspecten kan een vestiging. Ons servicegebied is geheel voor medewerkers gaat er vaak op voor-ESNW een praktische bijdrage leveren. Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, ruit, vooral als de installaties goed worden met uitzondering van Texel.” onderhouden! Met de steeds maar stijgendeQuick scan hoge energierekening energiekosten toch iets om rekening meeJarenlange ervaring heeft geleid tot een Verstand van energiezaken te houden!perfect inzicht in het gemiddelde energie- Kok weet waar hij over praat. Het hoofd-verbruik van zakelijke afnemers. “Huishoudens kantoor in Alkmaar is een schoolvoorbeeld Energie Service Noord West heeft vestigingenzijn vrij gemakkelijk met elkaar te vergelijken van zuinigheid. Toch is er sprake van een in Alkmaar, Den Helder, West-Knollendam enals het gaat om energieverbruik. Bij bedrijven aangenaam werkklimaat en beheersbare Zwaag, allemaal bereikbaar via het mailadresligt dat anders. “We weten inmiddels dat kosten. Binnenkort start de kaasstad een info@esnw.nl of via www.esnw.nl het ONDERNEMERS BELANG 19
 • 36. Bedrijfsreportage Tekst: Baart Koster (Koster teksten) • Fotografie: JJFoto/Jan Jong Metalektro Zaanstreek viert jubileum Bedrijven in metaal en elektrotechniek weten elkaar al tien jaar goed te vinden H et interview met Het maar officieel vertegenwoordigen we Ondernemers Belang vindt natuurlijk exclusief onze aangesloten leden. plaats in het centrum van Niet-leden mogen dan indirect van onze de Zaanse maakindustrie, bij Royal Duyvis lobby profiteren, toch is het verstandiger Wiener in Koog aan de Zaan. als zij zich aansluiten, want het opent voor Hilda Kluessien is er werkzaam als HR hen een heel interessant kennisnetwerk. manager. “Wij zijn niet de Duyvis van de Ze komen bij Metalektro collega’s tegen nootjes. Wij maken machines voor de met wie ze ervaringen kunnen uitwisselen chocolade verwerkende industrie. Er is en samen kunnen werken. Daar wordt overigens wel een relatie met de nootjes. iedere ondernemer beter van.” Wij bestaan sinds 1885 en vierden vorig jaar ons 125-jarig jubileum en zijn hier Kennis delen en eenduidig communiceren, sindsdien gevestigd. De Duyvis van deze dan wordt 1+1 2 ½ machinefabriek was de vierde zoon van het Zo’n twaalf jaar geleden leefde al het besef roemruchte Duyvis gezin. Je praat dus over dat ondernemers in deze sector te weinig aparte, zelfstandige bedrijven, die door over hun tuinhekje keken en vooral op onzichtbare familiebanden zijn verbon- hun eigen business focusten. “Lydia de den.” Vries startte destijds vanuit de Kamer van Koophandel, een belangrijke partner van Samenwerking centraal ons, een brainstorm om de industrie in de Verbondenheid is ook in het vervolg een Zaanstreek een positieve impuls te geven. belangrijk gespreksthema met Kluessien Want duidelijk was dat er een potentieel en Leegwater. “Er zijn circa 500 metaal- en synergievoordeel op straat bleef liggen. elektrotechnische bedrijven binnen de Iedere ondernemer liep tegen zijn eigen Zaanstreek van verschillende pluimage problemen en vragen aan. Daar individueel en schaalgrootte. Metalektro behartigde over gaan zitten sippen, helpt natuurlijk in eerste instantie met name de belan- niet. Juist door met elkaar te praten en gen van de MKB-bedrijven. Later sloten samen een eenduidig geluid richting zich ook grotere bedrijven bij Metalek- andere belanghebbenden te laten horen, tro aan, zoals Royal Duyvis Wiener en kun je zaken voortvarend aanpakken.” Meyn Foodprocessing. In totaal zijn Die gedachte leidde 10 jaar geleden tot de nu 53 bedrijven actief lid.” Dat neemt daadwerkelijke oprichting van Metalektro niet weg, nuanceert Leegwater, dat Zaanstreek, door Paul van Dam, onder- Metalektro ook de niet aangesloten nemer met hart voor de Zaanstreek. Ook bedrijven wil vertegenwoordigen. Gerrit Aafjes van Instacom en Jan Willem “Daarover woedt regelmatig een Kaaijk waren er vanaf de start bij betrokken. levendig debat binnen ons bestuur. Een belangrijk motief voor oprichting was Wij willen weliswaar de belangen om bedrijven elkaar te laten helpen in de behartigen voor de hele sector, werving van werk en nieuwe medewerkers.20 het ONDERNEMERS BELANG
 • 37. Een gebundeld bedrijfsleven, met een krachtige vertegenwoordiging richting de overheid. Het spreekt allerminst vanzelf in demetaal- en elektrotechnische branche. Met het motief daar verbetering in te brengen werd tien jaar geleden belangenbehartigerMetalektro Zaanstreek opgericht. Er is in het eerste decennium van het bestaan van de organisatie al veel bereikt en dat werd op4 en 5 november dan ook met reden gevierd. Jan Leegwater, bestuurslid en lid van de Werkgroep Opleidingen en Hilda Kluessien,bestuurslid en lid van de Werkgroep Communicatie, kijken terug én vooruit. “Samenwerking en Opleidingen, dat zijn voor ons decodewoorden, óók voor de toekomst.”“Vandaar dat we naast Opleidingen Tijd voor ’n feest! Metalektro is het waard. De belangen-en Communicatie ook de Werkgroep Het mes snijdt binnen Metalektro dus behartiger heeft tijdens de eersteToeleveren en Uitbesteden kennen. Door aan twee kanten. De leden vormen 10 bestaansjaren al laten zien wat degezamenlijk de markt op te gaan en ons als het stevige draagvlak voor vruchtbare meerwaarde is van samenwerking tussencollectief te presenteren, onder andere ook contacten met het, technisch, onderwijs aangesloten leden, maar óók namensrichting de Amsterdamse haven, waar onze in de Zaanstreek. Andersom profiteren de leden met overheid en onderwijs.bedrijven individueel geen voet aan de zij van een goede voorlichting over wat En toekomstambities zijn er ook.grond kregen, konden we meer werk van er binnen de industrie en in opleidin- “De komende 10 jaar zullen opleidingenbuiten de Zaanstreek aantrekken.” genland gebeurt. Dat kost ze bovendien een speerpunt blijven, maar daarnaast weinig tijd, want enkele vergaderingen willen we aandacht besteden aan duur-Ondersteunen van opleidingen is per jaar zijn al voldoende om goed op zaamheid, denk aan energiebesparing eninvesteren in de toekomst de hoogte te blijven van interessante groene, duurzame productieprocessen.Dat leden goed garen spinnen bij hun kansen die de markten bieden. Ook de Zaanse industrie en onze anderelidmaatschap bewijst Jan Willem Kaaijk. Die bundeling door Metalektro spreekt afnemers willen we in die belangrijke“Jan Willem was de voorganger van overigens ook andere sectoren aan. ontwikkelingen adviseren en begeleiden.Hilda op de Werkgroep Communicatie en “Ook de ICT-sector heeft ons samen- Zodat ook ons 20-jarig bestaan straksmaakte 10 jaar deel uit van ons bestuur. werkingsmodel overgenomen. aanleiding zal zijn voor een mooi feest.”Hij is als zelfstandig ondernemer onlangs Wij juichen het toe dat ook anderein de prijzen gevallen, want zijn metaal- sectoren zich willen verenigen en met Metalektro Zaanstreekbewerkingsbedrijf is recent gekozen tot één stem willen spreken, want voor Me- Postbus 196Beste Leerbedrijf 2011 van Kenteq. talektro Zaanstreek beperkt samenwer- 1500 ED ZaandamJan Willem heeft er nooit een geheim king zich niet tot onze leden onderling. T 075 - 631 07 61van gemaakt dat zijn succes ook deels te Ook door met andere sectoren kennis info@metalektro-zaanstreek.nldanken is aan zijn lidmaatschap van het te delen en samenwerking te zoeken www.metalektro-zaanstreek.nlMetalektro bedrijfscluster.” kunnen ondernemers interessante com- merciële kansen creëren en benutten.”Daarmee komt Leegwater op een thema Het 10-jarig jubileum moet anderedat hem, als lid van de Werkgroep ondernemers bovendien moed geven.Opleidingen, aan het hart gaat: goede Metalektro bewijst daarmee tenslotteopleidingen en ruimte voor leerlingen hoe succesvol clustering is. “We hebbenom zich bij Metalektro lidbedrijven te het jubileum natuurlijk niet ongemerktbekwamen in een technisch vak. “Onze voorbij laten gaan”, aldus Kluessien.Werkgroep Opleidingen is belangrijk, want “Op vrijdag 4 en zaterdag 5 novemberdaardoor krijgen we namens onze leden op openden 12 lidbedrijven hun deureneen gecentraliseerde en daardoor efficiënte om toekomstige medewerkers, omwo-manier voeling met regionale onderwijsin- nenden en andere geïnteresseerdenstellingen. Het zou uiteraard onbegonnen een kijkje in hun keuken te geven. Datwerk zijn als alle 500 bedrijven uit de elek- deden ze in het kader van de door onstrotechnische- en metaalsector individueel georganiseerde Open Dag. Vanaf halfnaar de scholen zouden gaan. Daarvoor vier op zaterdag opende Royal Duyvisontbreekt voor ondernemers ook simpel- Wiener haar deuren voor alle ledenweg de tijd. Bovendien profiteren het ROC, met hun partners, plus diverse specialede vijf vmbo scholen en onze Zaanse be- genodigden. Zij konden onder hetdrijfstakscholen, Tetrix bedrijfsopleidingen genot van een hapje en een drankjeen InstallatieWerk Noord-Holland, op hun genieten van een historische schets diemanier ook van onze organisatie. Zij krijgen ex-wethouder EZ van Zaanstad, Hans Jan Leegwater, bestuurslid en lid van de Werkgroepimmers een sterke vertegenwoordiging Luiten, gaf van de metalektrische indu- Opleidingen en Hilda Kluessien, bestuurslid en lid vanop bezoek die namens vele ondernemers strie en opleidingen in de Zaanstreek. de Werkgroep Communicatie, kijken terug én vooruit.komt praten.” Gevolgd door een sprankelend buffet.” het ONDERNEMERS BELANG 21
 • 38. www.ameco.nl Uw technisch personeel professionaliseren? Het opleiden van mensen is mensenwerk. Het Regio College onderkent het belang van waar- devolle werknemers. Samen met u investeren wij graag in het menselijk kapitaal van uw bedrijf. Het Regio College heeft een geva- rieerd opleidingsaanbod binnen de techniek. Alle opleidingen kunnen wij ook in de vorm van een traject op maat bieden. Het voordeel hier- van is dat we daarbij rekening kun- nen houden met de ervaringen en kwaliteiten van uw medewerker(s). www.regiocollege.nl
 • 39. Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Blinkfotografie Bedrijfsreportage Van Noort Gassler & Co bestaat tien jaarH Op donderdag 6 oktober vierde de vestiging van Van Noort Gassler & Co in Zaandam het et zijn dus beslist niet meer alleen de cijfers waar naar wordt gekeken. “Het gaat ook om het tienjarig bestaan. En dat gebeurde uiteraard in aanwezigheid van vele zakelijke relaties. Inverhaal erachter,” legt Reumann uit.“Wat is de interpretatie? En, welke beslis- De Tweekoppige Phoenix, het Likeur en Distilleermuseum in Zaandam, werd in informelesing moet je dan als ondernemer nemen?”Je ziet dat men steeds vaker de stand van sfeer teruggeblikt. En er werd ook vooruitgekeken. “Want het accountancyvak is behoorlijkzaken letterlijk per maand wil achterhalen,”vervolgt Van Gils. “Ondernemers zijn zich veranderd,” zeggen belastingadviseur Mieke van Gils en registeraccountant Marcel Reumanner van bewust geworden dat ze sneller danooit moeten schakelen in hun dagelijkse tegelijkertijd. “De behoefte aan actuele managementinformatie wordt groter. De economi-bedrijfsvoering. De waan van de dag iscomplex en daar willen ze bij een bezoek sche reuring is ongewis en dus wil elke ondernemer steeds sneller bijsturen.”aan ons even uit; om te kunnen bijsturenen voor het optimaliseren van de eigenstrategie. Wij menen dat we daarin moeten tantskantoor opgegeven en hebben we toegangsmogelijkheden tot subsidies enondersteunen. Natuurlijk moeten cijfers ons aangesloten bij Van Noort Gassler & stimuleringsmaatregelen.”kloppen en dient de output aan alle wet- Co. Daardoor is er voor ons een enorme De ambities voor de komende jaren zijn inen regelgeving te voldoen. Echter, wij zien backoffice ontstaan met alle expertise die ieder geval helder. De twee hopen met dehet ook als onze taak om te adviseren. nodig is om de advisering op een hoger 11 collega’s een verdere groei in ZaandamWe kruipen meer dan ooit in de haarvaten niveau te brengen.” te bereiken. “We zullen dan beslist weervan de bedrijfsprocessen van onze klanten. Toch is in de loop der jaren gebleken dat een feestje gaan vieren,” besluiten Van GilsVanzelfsprekend moet de klant het ook het bedrijfsleven zélf niet heeft stil en Reumann lachend. “Maar ook dan zullenuiteindelijk zelf doen. Deze blijft immers gezeten. “Je ziet heel duidelijk dat men we concluderen dat de informatiebehoefteverantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. kritischer is op de eigen bedrijfsprocessen. bij ondernemers nog groter is gewordenMaar, we sparren graag met als doel de Men weet veel. Vroeger overhandigde men en dat ze nóg sneller moeten schakelen.ondernemer een weloverwogen, door- ons de schoenendoos met alle administra- Regeren is immers vooruitzien…!”dacht en goed besluit te laten nemen.” tie, nu houdt men veel in eigen hand. EnDe toenemende digitalisering is volgens dat is een goede zaak. Elke ondernemerReumann en Van Gils de belangrijkste móet gewoon weten wat er speelt, zoweloorzaak van het sneller willen schakelen. in zijn eigen organisatie als in de markt. Van Noort Gassler & Co“Dat betekent automatisch dat wij onze Wij zien het als onze uitdaging om aan Ronde Tocht 24kennis dus ook sneller moeten delen,” die kennis meer waarde te leveren; of dit 1507 CC Zaandamvertelt Van Gils. “Maar dat gaat goed. Niet nu gaat om alle regeltjes met betrekking T 075 - 653 99 99voor niets hebben we tien jaar geleden tot de fiscale wetgeving, de ins en outs zaandam@noortgassler.nlons bestaan als onafhankelijk accoun- van o.a. de werkkostenregeling of de www.noortgassler.nl het ONDERNEMERS BELANG 23
 • 40. Bedrijfsreportage Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Luuk Gosewehr Ambitieus bouwbedrijf IJbouw bv heeft vizier op toekomst‘Omzetgroei zet zich voort’Het bedrijf bestaat weliswaar al bijna 25 jaar maar Ja, dat kan er wel eens toe leiden dat je voor “We blijven onze organisatie als multidiscipli- de uiteindelijke uitvoering een hoger budget nair sterk profileren,” zegt Hermes. “Maar depas sinds zes jaar staan Kurt Hermes en Jan Slootman nodig hebt. Maar, het gaat om de bedrijfs- disciplines moeten wel in evenwicht blijven. economische effecten voor de lange termijn. Verder zetten wij in op een omzetgroei vanals DGA’s aan het roer van het in Amsterdam- Opportuun zaken doen past niet bij ons. 50% in de komende drie jaar. Maar ook daar En wij triggeren onze opdrachtgevers om geldt; processen moeten beheersbaar blijvenNoord gevestigde IJbouw bv. En samen met hun ook uit de waan van de dag te stappen en om naar de markt toe snel te kunnen blijven niet enkel te selecteren op prijsniveau. schakelen. Vanuit organisatorisch oogpuntmedewerkers hebben zij een opvallende prestatie We willen samen het effect van investeringen menen we dat ons middenkader breder op de lange termijn analyseren; we merken moet worden. We zijn daarbij altijd op zoekgeleverd; noem het maar tegen de klippen op. dat dit vaak onderschat wordt.” naar kundige en inventieve mensen. Die competentie wordt in onze organisatie zeerOf omschrijf het als een bewijs van opvallend en Collega Martin Eman, directielid, vertelt dat gewaardeerd. We willen geen enkele rem IJbouw bv in de laatste jaren groot is gewor- leggen op de creativiteit. Maar ook blijven weinspirerend ondernemerschap. Want, waar de den in vier verschillende disciplines. “Dat zijn plat georganiseerd; wij als management team Beton- en Waterbouw Infrabouw, Industriële staan daarom nog regelmatig met de voeteneconomische time out in 2008 toesloeg, zo bleef bouw, en Bouw- en Interieurwerk. Feitelijk in de klei. Geen top-down structuur dus; we dus van heel groot en grof tot aan de kleine weten waar we het over hebben. IedereenIJbouw groeien. En hoe… “In 2005 hadden we een finesses. Natuurlijk is dit ook strategisch weet dus van elkaar waar men mee bezig ingegeven; elke discipline heeft immers zijn is en die visie geldt ook ten aanzien van deomzet van 1,5 miljoen, nu draaien we het vijfvoudige eigen conjunctuur. Maar het is wel één van wijze waarop we met klanten omgaan: samen de succesfactoren van onze groei geworden staan we sterk.”op jaarbasis. Het geheim? We zijn niet op zoek en de basis voor meer.”naar werk, maar naar relaties.” Wat het drietal betreft gaat de groei door. IJbouw bv De ambities voor de komende jaren Hardwareweg 10 zijn helder omschreven. 1033MX Amsterdam E n daar slaat Hermes meteen de T 020 - 486 80 65 spreekwoordelijke spijker op de F 020 - 486 80 66 kop. “We hebben er bij de overname info@ijbouw.nl bewust voor gekozen om niet in de prijs- www.ijbouw.nl vechtersmarkt te opereren. We willen ons onderscheiden op kwaliteit en een compleet antwoord geven op de vragen van onze klanten, zonder onze concurrerende positie te verliezen. En dat is gelukt; we zijn actief in een breed vakgebied waardoor we niet meer één van de partijen zijn, die in een bouwproject de benodigde werkzaamheden verricht. Integendeel, we zijn de regisseur geworden van alle soorten uitdagingen. We komen door onze brede expertise steeds vaker al helemaal in het begin traject – dus zelfs ook nog in de fase van onderzoek – aan tafel te zitten.” Volgens Bob van Soest, hoofd bedrijfsbureau, is het op dat moment altijd de uitdaging om ‘het probleem’ van de klant meer inzichtelijk te maken. “We zijn als het ware de aan- nemingsadviseur geworden. We zoeken altijd naar onderliggende knelpunten om met een nog betere oplossing voor de dag te komen. Soms moet je diep graven, maar de scope moet wel exact worden vastgesteld.24 het ONDERNEMERS BELANG V.l.n.r.: De heren Eman, Hermes, Slootman en Van Soest voor het onlangs in bouwteam gerealiseerde D&C silo – fixatieproject inclusief kadeherstel voor het internationale concern Cargill/IGMA
 • 41. Machinefabriek Jef Holterman B.V., is sinds 1968, actief als toeleverancier in de meest uiteenlopende industrieën. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een moderne machinefabriek, en bedienen vele vaste klanten in landen als Nederland, België, Duitsland, Engeland, Australië en Rusland.Wij zijn gespecialiseerd in de verspanende metaalbewerking en fabriceren onderdelen en completeproducten. Zowel draaien, frezen en slijpen of een combinatie hiervan.Tevens assemblage van devervaardigde onderdelen behoort tot de mogelijkheden. Reviseren van bestaande machines/productenbehoort tot ons dagelijks werk.Wij beschikken over een onlangs gemoderniseerd machinepark met CNC- en conventionele machines.Hierdoor is het mogelijk enkelstuks, kleine en grote series in diverse afmetingen te vervaardigen. Op onze CNC-machinesproduceren wij met de nieuwste CAD-CAM software. Tevens beschikken wij over een geconditioneerde meetkamer.Sluispolderweg 44D, 1505 HK ZaandamT 075 - 616 68 47info@jefholterman.nl, www.jefholterman.nlKiest u voor samenwerking met ons, dan kiest u tevens voor continuering in jaren!!Moderne technieken en gedegen vakmanschap:twee peilers waarop wij onze reputatie hebben gevestigd. En dat willen wij u graag bewijzen.
 • 42. Communicatie is mensenwerkBarbara Slooten van Le Detail in Zaandam loopt al een paar jaar mee in het moeten worden. De Zaanse Woningkrant is daar een goed voorbeeld van.”communicatievak. Sinds 1996 zwaait zij de scepter over de Zaanse uitgeverij. Le Detail biedt opmaak- en redactionele on-Een tijd waarin binnen haar vakgebied veel is veranderd. De digitalisering dersteuning voor elk gewenst medium. Ac- quisitie is een andere tak binnen hetheeft veel mogelijkheden geschapen. Belangrijk pluspunt van deze ontwik- veelzijdige bedrijf. “Ons netwerk is groot, zowel in als om de Zaanstreek. Maar wekeling, is de compactheid van de productie waardoor meer aandacht over- gaan, op dit vlak, juist graag over de grens.”blijft voor de mensen áchter de opdracht, de zender en vooal de ontvanger. Jarenlange ervaring met commercie, busi- ness-to-business èn business-to-consumer, heeft kennis en vaardigheden opgeleverd Zonder de ogen te sluiten voor de mogelijk- waar, zo weet Slooten, behoefte aan is binnen heden van internet ligt het hart van Le Detail de Zaanse bedrijvigheid. “Verkopen is geen nog altijd bij het papier. “Kwestie van een kunst maar een vaardigheid. Le Detail ver- boodschap brengen of die laten halen”, vat zorgt verkooptrainingen, gebaseerd op de da- Slooten het verschil samen, “ik ben overtuigd gelijkse praktijk van de opdrachtgever. dat de bereidheid van de consument om uit- Zonder poespas en theoretische verhandelin- gebreid te zoeken nog wel eens overschat gen maar met inzicht in de beweegredenen wordt. Om een latente behoefte aan te wak- van de consument. Want communicatie is keren, zal een goed gemikte trigger geplaatst mensenwerk.” fotografie: www.bertilvanbeek.nl L e Detail bestaat inmiddels drieën- twintig jaar. “Beproefd, gelouterd en volwassen geworden”, lacht Slooten. “We hebben in ruim twee decennia onze por- tie ups en downs gehad en zijn daardoor niet groter maar wel sterker geworden.” Het resul- taat is een stabiel bedrijf met een krachtige U HOEFT NIET VER visie en een hoge kwaliteitsnorm. TE ZOEKEN... De focus binnen Le Detail is de laatste jaren DE WEG NAAR EEN meer verlegd naar communicatie in het alge- STERKE COMMUNICATIE meen dan alleen het pure uitgeven, aldus IS KORTER DAN U DENKT. Slooten. “Van oudsher doen we de opmaak voor de adverteerders in onze bladen, waar- van lokaal de Zaanse Woningkrant de be- FULL COLOUR MAGAZINES kendste is, en onze adviserende rol werd SPECIAL INTEREST BLADEN steeds groter.” Slooten benadrukt: “wij zijn ADVERTENTIE ACQUISITIE géén reclamebureau maar als eenmaal een REDACTIONELE ONDERSTEUNING logo en een huisstijl voorhanden zijn, kun- COMMERCIËLE TRAINING nen wij binnen deze kaders alle mogelijke OPMAAK EN DRUKWERK communicatiemiddelen aan.” info@ledetail.nl Kleine Tocht 4-a Zaandam www.ledetail.nl Tel (075) 670 21 56
 • 43. Tekst: Cock de Vries (ABCdV tekst & communicatieadvies) BedrijfsreportageOntspanning voor lichaam en geest“Holistische massage is vooral bedoeld voor mensen die langere tijdklachten hebben waar de huisarts of fysiotherapeut niets aan kan doen,omdat er geen medische oorzaken te vinden zijn. De aanpak richt zich opheel de mens”, aldus Ingrid Nagel van de Praktijk voor Holistische Massage-therapie in Koog aan de Zaan.I eder mens heeft wel eens een pijntje van de oorzaken wegnemen. “Daarom of voelt zich niet helemaal honderd begin ik met een uitgebreide intake. In dat procent. Als dat tijdelijk is, hoef je je gesprek komen diverse zaken aan de orde,daarover geen zorgen te maken. Het wordt zoals de klachten, medische geschiedenis,anders als de klachten chronisch zijn en de achtergrond, eventuele doorverwijzingenreguliere gezondheidszorg de pijn niet kan en mogelijke fysieke belemmeringenwegnemen. In die gevallen kan holistische als hartklachten, hoge bloeddruk ofmassage een oplossing bieden. De fysieke huidaandoeningen. Daarna probeerbehandeling gaat uit van bewustwording ik te achterhalen wat er aan de hand is.van pijn of spanning. Door letterlijk te Wie te veel last op zijn schouders neemt,voelen wat er aan de hand is, eventuele kan daar letterlijk onder gebukt gaan.verbanden te achterhalen en daar de hand Of als iets je dwars zit, kan dat pijn doen.op te leggen, kan de pijn of de spanning Wellicht zijn dat de oorzaken van deworden bestreden. Dat is het uitgangspunt fysieke klachten.”van holistische massage. Overigens biedtde praktijk van Ingrid Nagel verschillende Pijnpunten aanrakenmassages aan. Holistische massage is een fysieke behan- HOLOS te Utrecht, startte ze in 2008 haar deling die bestaat uit diverse aanrakingen praktijk. Als lid van de Vereniging vanIeder mens is uniek in combinatie met een aantal vragen en Natuurgeneeskundig Therapeuten (NVT)Uitgangspunt van de holistische massage het aanhoren van ervaringen. “Het is een volgt ze jaarlijks diverse cursussen om haaris ‘de complete mens’. Dat klinkt logisch, kwestie van letterlijk de aandacht erbij kennis op peil te houden. Het lidmaatschapmaar menig behandeling gaat uit van de houden, zowel geestelijk als lichamelijk. is niet alleen een waarborg voor kwaliteit,fysieke persoon. In die gevallen is veelal Door verstoringen aan te raken kunnen bij- maar betekent ook dat de behandeling insprake van symptomenbestrijding in plaats voorbeeld spanningen naar boven komen, aanmerking kan komen voor een vergoe- waar de cliënt zich bewust van kan worden ding door de verzekering. Dat laatste is en ze vervolgens kan benoemen. Na enkele afhankelijk van het afgesloten pakket. behandelingen nemen als regel de span- In alle gevallen is de aanpak maatwerk: ningen af en wordt de cliënt zich bewust “Er zijn cliënten die twee jaar lang elke van de last die hij meedraagt. Uiteindelijke maand langskomen om te voorkomen zal dat ertoe leiden dat lichamelijke klach- dat ‘de batterij leegraakt’ en ervaren het ten verminderen of helemaal verdwijnen. als een ‘uurtje voor zichzelf om helemaal Dat de behándelingen niet gebonden zijn te ontspannen’. Anderen stoppen na aan leeftijd en geslacht. Het is een combi- tien massages omdat hun klachten zijn natie van een fysieke en een gevoelsmatige verdwenen en ze afdoende inzicht aanpak. Vaak zijn geestelijke klachten hebben in de oorzaken en de gevolgen. aanleiding voor lichamelijk ongemak. Mijn uitgangspunt is dat lichaam en geest Door verbanden te leggen en de oorzaken elkaar beïnvloeden. Door geestelijke zien te achterhalen, kun je het probleem pijnpunten te benoemen, kun je fysieke oplossen. Het gaat om een combinatie van klachten oplossen.” bewustwording en aanvoelen.” Lidmaatschap VNT Praktijk voor Holistische Massagetherapie Voor haar zelfstandige bestaan was Ingrid Louisestraat 1 zestien jaar lang werkzaam in de reguliere 1541 GD Koog aan de Zaan gezondheidszorg. Na een vierjarige info@ingridnagel.nl opleiding tot holistisch masseur aan het www.ingridnagel.nl het ONDERNEMERS BELANG 27
 • 44. BedrijfsreportageBeijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving neemt zorg over ontwerp, bouwaanvraag, aanbesteding en toezicht uit handen momenteel volop bezig met de laatste bruggen, het graven van de gracht en de Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving, sinds 1 mei 1995 gevestigd aan de promenades te bestraten. Industrieweg 16 in Wormerveer. Centrum Jeugd en Gezin Velsen Voor de Viva! Zorggroep en de gemeente Velsen verzorgen we de verbouwing van W e hebben momenteel een Voorbouw Zaantoren te Zaandam een kantoorruimte naar een centrum voor breed scala aan opdracht- Voor de kantoortoren aan het Ankers- Jeugd en Gezin. We verzorgen hiervoor gevers en verschillende mitplein worden momenteel 60 apparte- het ontwerp, de omgevingsaanvraag, de projecten van klein tot groot. menten, winkels en een stallingsgarage technische omschrijving, de aanbesteding Zo doen we gebouwaanpassingen gebouwd. Voor deze nieuwbouw verzor- en de bouwdirectie tijdens de bouw. Het voor woningcorporaties uit Zaandam gen wij de bouwdirectie. Op dit moment interieurontwerp is in samenwerking met en Amsterdam, Stadsschouwburg is de Rabobank en de Sting al geruime tijd MB architecten tot stand gekomen. Amsterdam, de Balie Amsterdam, geopend. De Primark is volop bezig met de Rijksgebouwendienst, bedrijfsgebouwen winkelinrichting en zal begin december ge- Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving in de Zaanstreek. opend worden. De 30 stuks huurwoningen Industrieweg 16 En natuurlijk complete woningen, en 30 stuks koopwoningen zijn ook opge- 1521 NC Wormerveer restauratie van monumenten, leverd. De laatste werkzaamheden hebben T 075 - 621 98 65 verbouwingen, aan- en/of dakopbouwen nog betrekking met de openbare ruimten info@beijaard.nl voor particuliere opdrachtgevers. in het kantoorgebouw. De gemeente is www.beijaard.nl28 het ONDERNEMERS BELANG
 • 45. TREKT U MET EEN GERUST HART DE DEUR ACHTER U DICHT? Kennis van vastgoed 7 vestigingen in Noord-Holland sinds 1922 Business Wonen Financiele diensten www.krk.nlEffectief, innovatief en betrokken. Sinds 1931 dè funda-menten van Hazet. Wij zijn een totaalleverancier vanschoonmaakmiddelen en veiligheidsartikelen. Met hoog-waardige milieuvriendelijke producten lopen wij duidelijkvoorop in de branche. Onze specialisten adviseren hoeu met deze producten en service milieubewust excelleert.Hazet levert dan ook topmerken. Door ons geavanceerdbestelsysteem en modern logistiek centrum heeft u deprofessionele producten van Hazet snel in huis. Waardan ook in Nederland. Hazet floreert al tachtig jaar.Het bewijs van onze succesvolle formule. E-mail: info @ hazet.igefa.nl Website: www.hazet.igefa.nl Tel. Zaandam (075) 650 40 30 Tel. Dordrecht (078) 621 22 00 www.inpacs.com www.igefa.nl