Magazine Het Ondernemersbelang Peelland 05 2011

1,032 views
976 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Peelland 05 2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,032
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magazine Het Ondernemersbelang Peelland 05 2011

 1. 1. NR. 5 2011 peellaNd peellaNd Meer energie halen uit bestaande stroomcapaciteitVerhees en van dijk is “Wij vertalen complexe problemen Úw partner wanneer het de verkleinde schoenmaatuw logische partner naar functionele oplossingen” om glasvezel gaat! van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. het zware werk doe Geldrop Logistics je samen met idys! ...en trouwens niet alleen het zware werk..! Logistieke dienstverlening Pallet in - en verkoop Alle maten pallets uit voorraad leverbaar.Leverancier van: veiligheidskleding en -schoenen persoonlijke veiligheidsmiddelen en beschermingBPHerock bedrijfskleding voor o.a techniek, horeca, zorg enHydrowear representatieve beroepenGreiffChaud Devant Bezoekadres: Spaarpot 12 Nijverheidsweg 25GevaviEmma 5667 KX Geldrop 5731 HZ MierloUvexCatTranemo Postadres: postbus 106 tel.: 0492-667588Port WestMaddogBram’s Paris 5730 AC Mierlo Fax.: 0492-667556B&C idys bedrijfskleding - persoonlijke veiligheid Mobiel: 06-53310003 Mobiel: 0653310003 Engelseweg 129a 5705 AC Helmond E-mail: geldrop.logistics@planet.nl E-mail: geldrop.logistics@planet.nl E: info@idys.nl I: www.idys.nl www.geldroplogistics.nl www.geldroplogistics.nl
 3. 3. De GS Staalwerken Groep legt de nadruk opsamenwerking tussen een aantal grotere- enkleinere staalconstruc e bedrijven. + GS Staalwerken Bladel + GS Staalwerken Helmond + GS Staalwerken Rheden + GS Staalwerken Beringe + Moeskops Staalbouw + GS Staalwerken Gerwen + GS Staalbouw Montage + Koreman Staalbouw + GS Staalwerken Portugal Specialisme gekoppeld aan uitstekende kwaliteit! www.gsstaalwerken-groep.nl
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang peellandverschijnt vijf keer per jaar.zevende jaargang, nummer 5, 2011 Inhoud MeeR eNeRGIe HaleN UIT BeSTaaNde STROOMCapaCITeITOplaGe Met stijgende energieprijzen, slinkende voorraden fossiele brandstoffen en toe-5000 exemplaren nemende klimaatproblemen is energiebesparing een van de belangrijkste op- gaven voor het bedrijfsleven. Maar besparen kun je ook door optimaler gebruikCOVeRfOTO te maken van de bestaande stroomcapaciteit, en met de producten van HyTEPSperry van Hoof (links) &jorlan peeters kan die besparing zelfs substantieel zijn. De innovatieve oplossingen van dit Bra- 08fotografie: Heidi Wils bantse bedrijf worden momenteel gretig opgepakt door zowel grotere en klei- nere ondernemingen als zorginstellingen en gemeenten. Dat succes zou echterUITGeVeR niet mogelijk zijn geweest zonder de grootschalige steun van Technische Unie.jelte HutNovema Uitgevers BVpostbus 309860 aa GrootegastWeegbree 1 VeRHeeS eN VaN dIjk IS UW lOGISCHe paRTNeR9861 eS GrootegastT 0594 - 51 03 03 Het is een tijd vol met uitdagingen. Geen gemakkelijke tijd, maar wel een tijdf 0594 - 61 18 63 waarin een creatieve en innovatieve ondernemer de duidelijke winnaar is.info@novema.nl Want ondernemen vergt vandaag-de-dag vooral innovatief denken. Zowelwww.ondernemersbelang.nl wat betreft de eigen productontwikkeling en het eigen productieproceseINdRedaCTIe maar zeker ook wat betreft alle installatietechniek. 12Novema Grootegastfemke HutT 0594 - 51 03 03f.hut@novema.nlBladMaNaGeRNovema Wijchendanny jansen “WIj VeRTaleN COMplexe pROBleMeN NaaR fUNCTIONeleT 024 - 355 22 92 OplOSSINGeN”d.jansen@novema.nl Zero-defect tijdens de productie. Dat is een kolfje naar de hand van TFT Asten.VORMGeVING Het bedrijf heeft onlangs een assemblagelijn ontworpen voor een producentVdS Vormgeving! in autostoeltjes. De lijn wordt bemand door medewerkers van een socialedrachten werkplaats. Ze mogen nul fouten maken. Het autostoeltje moet immers 14dRUk voldoen aan de strenge veiligheidseisen van de EU.Scholma druk, BedumRedaCTIeHubertine van den Biggelaar(Tekst en Teken)jack van eekelen (Tekst en Teken)jeroen kuypers MezeNBeRG TeCHNIek: ÚW paRTNeR WaNNeeR HeT OMHenk Roede (strip) GlaSVezel GaaT!andré Staas (Comm’art)Hieke Stek De vraag naar bandbreedte blijft toenemen. Betrouwbare bandbreedteandré Vermeulen (columnist) welteverstaan. Deze behoefte vindt zijn oorsprong in technieken die eenloes Wijdeveld hogere bandbreedte vragen zoals Triple Play (Data, Voice, IPTV). De vraag naarRené zoetemelk bandbreedte wordt vandaag de dag steeds groter door de komst van nieuwe 17 toepassingen en applicaties. Voor toepassingen met een hoge bandbreedte zijnfOTOGRafIeHans van asch koperverbindingen niet voldoende. Koperkabels kunnen weliswaar kilometersGerrit Boer overbruggen, maar de verzwakking van het signaal wordt dan te groot.jur engelchorMarco MagielseUgur OzdemirHieke StekHeidi Wilsadreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlkunt u per mail doorgeven aan Helaas Frits, na modernisering is jouw functie Hmm… internet …dat is misschien ookTiny klunder, t.klunder@novema.nl. op onze postkamer overbodig… en mail… wel een idee…Vermeld svp ook de editie er bij, dievindt u bovenaan in het colofon. Daar was ik al bang voor in deze tijd van internet en mail…ISSN 1875 – 3825Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. de uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Columnn En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel06 “Contactloos meten wordt de toekomst” is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston- den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.07 Hé......kom van dat dak af! Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij10 “Elke dag een mooi staaltje teamwerk” stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch11 Van de Laar fijnmetaaltechniek klaar voor de toekomst probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning-13 “Wij leveren hoogwaardige kwaliteit tegen ouderwetse service” nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan15 “Onze aanpak is in alle opzichten duurzaam” bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer,16 Uw elektrotechnische internist! Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw-18 “Deze regio trekt gelukkig technisch personeel aan” oorden.19 Budelse ondernemer Herman Ummels over coating polyurea In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin-21 Culinair en sfeervol genieten, voor lunch of diner nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij21 “Wij houden nog van ouderwets zaken doen” het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke22 Ondernemers zijn knokkers... ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver-23 Verbetering van Power Quality & Energy Saving liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 198024 Culinair Centrum Aarle-Rixtel al 20 jaar een begrip in de regio! had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog25 Met een 7 als rapportcijfer moet je werven. Met een 9 word je gevraagd. geen 10 kilometer te overbruggen. Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens26 Ondernemerspanel: Heeft u nog vertrouwen in de euro? nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in27 Elektronisch afval: niet illegaal dumpen, maar legaal recyclen! een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan28 Hoe houd je jezelf staande in de schommelende markt? vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto overn In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. Nieuws Een heldere kijk op zekerheid Ondernemerscafé Helmond op 8 november Iedere ondernemer is op zoek naar de brengen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart. Helmondse multinationals beste oplossing voor bedrijfsrisico’s. Wij adviseren u over maatregelen, u Ook voor u staat deze vraag centraal. maakt keuzes. Welke risico’s zijn voor in de kijker Maar hoe kunt u voor de beste oplossing u acceptabel en welke kunt u door kiezen als onvoldoende in beeld is welk preventie minimaliseren? Of welke probleem opgelost moet worden? De risico’s wilt u met een verzekering Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs afdekken? Alles gericht op de vestiging in Eindhoven helpt u graag continuïteit van uw onderneming. hierbij. Met onze BedrijfsRisicoVerkenner www.zichtadviseurs.nlNederlandse werkgeversonderschatten dagje Op dinsdag 8 november vindt in Hotel West-Ende weer een editie van Onder-ziek van werknemer nemerscafé Helmond plaats. TijdensVeel werkgevers nemen het ‘dagje ziek het interviewprogramma komenzijn’ van de werknemer niet serieus. de bestuurders van vier HelmondseHet probleem van kortdurend verzuim multinationals aan het woord.zit in de herhaling. Verzuim en vooralde frequentie van verzuim toont een Tot nu toe stond het Ondernemerscafépatroon dat zich over de jaren herhaalt in het teken van het MKB. Dit keeren dat in ongeveer 50% van de gevallen is gekozen voor een aantal groterebinnen vier jaar leidt tot langdurig Helmondse bedrijven. Vier directie-verzuim. Werkgevers in Nederland leden van internationaal opererendezijn gemiddeld 15% van de totale bedrijven zullen vragen beantwoordenverzuimkosten kwijt aan kort verzuim. over de specifieke kracht, maar ookDat stelt Rob Hoedeman, verzuimexpert over de problematieken waarmee dezebij 365/ArboNed. De HR-dienstverlener ondernemingen te maken hebben op365 heeft een analyse uitgevoerd onder het moment dat zich wereldwijd eenruim 1 miljoen werknemers. Van het nieuwe recessie aftekent. Aan tafel bijtotale verzuim is 72% kortdurend. de gastheren Rob van Oorschot en UdoVolgens Hoedeman is herhaling het Holtappels zit Chris Mezger, CEO bij degrootste probleem van kortdurend Koninklijke Nedschroef Holding. Mezgerverzuim. Frequent verzuim verstoort Qredits verruimt kredietmogelijkheid voor kleine is sinds 2003 bestuursvoorzitter bij dezede planning, ontregelt de personele ondernemers wereldwijd opererende producent vanbezetting, is slecht voor de sfeer en is auto-onderdelen. De tweede gast is Jan‘besmettelijk’. Een terugkerend patroon Startende en bestaande ondernemers medewerkers en 10 vestigingen door van Rijsingen, één van de stuwendestopt niet als je er geen aandacht aan kunnen vanaf 15 september 2011 bij het hele land. Er zijn inmiddels 1.750 krachten achter de Foodsector in Hel-besteedt. Het bespreekbaar maken van Qredits terecht voor een microkrediet microkredieten verstrekt. Mede als mond. Zijn bedrijven leveren al vijftigdit verzuim én het vergroten van de tot € 50.000,-. Met deze verhoging is gevolg van coaching en intensieve jaar voedingsproducten, met namebevlogenheid van werknemers is Qredits in staat nog meer (startende) begeleiding is het aantal ondernemers verse, gezonde groenten, maar bijvoor-cruciaal om kort frequent verzuim te ondernemers te financieren en het in de achterstand zeer beperkt gebleven. beeld ook duurzaam gekweekte vis.verlagen en te voorkomen. ondernemerschap in het Kleinbedrijf Qredits staat voor een persoonlijke Ook te gast is Hans Ouwendijk. Ouwen- verder te stimuleren. In overleg met benadering en kredietverlening op dijk is nog vrij nieuw in de Helmondse advertentie het ministerie van Economische zaken, een maatschappelijk verantwoorde netwerken. In september 2010 werd Landbouw en Innovatie, ABN AMRO manier. Zo wordt er bij de beoordeling hij CEO bij Vlisco, het bedrijf dat stof- Bank, ING Nederland en Rabobank van de aanvragen van ondernemers fen maakt voor de grillige Afrikaanse Nederland is besloten de hoogte van uitgebreid stilgestaan bij de privé- modemarkt. De laatste gast is Jan van het microkrediet te verhogen van situatie, om bijvoorbeeld overcredite- Hout. Van Hout, gekend Helmonds €35.000,- naar €50.000,-. De vraag ring te voorkomen. Ook het uitgebreide ondernemer, geeft leiding aan de Van naar microkredieten is het afgelopen persoonlijk contact en een bezoek Hout Group. De samenwerkende bedrij- BEDRIJFSWAGENINRICHTING jaar sterk toegenomen. In de praktijk aan het huis of bedrijfslocatie van de ven in deze groep houden zich over de WWW.ZEVIM.NL ziet Qredits dat een redelijk aantal aanvragen niet in behandeling kon ondernemer draagt bij aan het zorg- vuldig verstrekken van nieuwe hele wereld bezig met het terugwinnen van grondstoffen als koper, lood en worden genomen omdat het aan- kredieten. Sinds januari 2009 is Qredits aluminium uit de meest uiteenlopende gevraagd krediet boven de €35.000,- dé landelijke microkredietinstelling voor soorten afval. Daarnaast is Jan van HoutUw nieuws lag. Daarnaast blijkt dat bij een aantal ondernemers. Qredits is de handelsnaam een van de ondernemers die collega’s aanvragen de kredietbehoefte bewust van Stichting Microkrediet Nederland. in Brainport verband ondersteunt inIs er een nieuwe directie aangetreden? naar beneden wordt gesteld om onder Deze stichting (zonder winstoogmerk) crisistijd. De zaal van Hotel West-EndeHeeft u productnieuws? Gaat u de maximale €35.000,- uit te komen. is een uniek samenwerkingsverband gaat open om 20.00 uur. Het praatpro-verhuizen, een nieuwe vestiging Mede door de kredietverhoging kan tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland gramma begint om 20.30 uur en duurtopenen of fuseren? Uw persberichten, Qredits het Kleinbedrijf in Nederland en Rabobank Nederland en het Fonds precies een uur. De toegang is gratis.bij voorkeur met foto, kunt u mailen verder ondersteunen. In ruim 2,5 jaar Werken aan Wonen, het ministerie van Gezien de drukte wordt belangstellen-naar Novema, f.hut@novema.nl, heeft Qredits microkrediet in Nederland Economische Zaken, Landbouw en den verzocht om tijdig aanwezig te zijn.vermeld er dan even bij dat het om op de kaart gezet en hiermee een Innovatie en het ministerie van Sociale Tekst: Arnold Otten (ComText), Fotografie:de regio Peelland gaat. solide basis opgebouwd met ruim 30 Zaken en Werkgelegenheid. Johan Bakels (B&C Fotografie BV)04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Vliegende start voor Talenz Groep!Ruim een jaar na de oprichting is Talenz regio actief maar ook daar buiten.Groep (Werving & Selectie, Coaching & Tot haar vaste klantenkring behorenTrainingen) al toe aan een groter MKB bedrijven en gerenommeerdeonderkomen. Per september 2011 is internationals. Talenz Groep bemid-dan ook een nieuw bedrijfspand in delt in zeer diverse functies. TalenzBoxtel betrokken waar vanuit het nu Groep onderscheidt zich door haar7-koppig professioneel en enthousiast transparante, energieke, praktischeteam opereert. Talenz Groep kan en no-nonsense aanpak, wat zichdoor deze uitbreiding met ervaren vertaalt in een zeer concurrerendemedewerkers nog beter aan de vraag prijs/kwaliteit propositie.van de markt voldoen met haar motto Bent u als bedrijf geïnteresseerd in“OOG VOOR TALENT”. Talenz Groep een nadere kennismaking bel danbemiddelt in vaste banen op MBO+, 06 14 13 0900. Wilt u zich als kandidaatHBO en WO niveau. Zowel kandidaten aanmelden, bezoek dan de websiteals bedrijven zijn KLANT en ondervinden www.talenzgroep.nl en schrijfde kracht en toegevoegde waarde van u in via “Solliciteer nu!”. Talenz Groep, Ton Walet (links) en Arold Moonen gaan vol enthousiasme de toekomst tegemoeteen sterk gemotiveerd team dat voor met haar OOG VOOR TALENT, kan uwu het verschil maakt. Vanuit Boxtel is loopbaan of bedrijfsresultaat een Nieuwe mede-eigenaar BLW KunststoffenTalenz Groep zeer succesvol in de positieve impuls geven! Binnen BLW Kunststoffen, de kunst- Man van de praktijk Fotografie: Raoul Hollants stofbewerker uit Nuenen, vond op 9 Voor klanten is Arold Moonen geen september een grote verandering onbekend gezicht. Hij was vanaf 2008 plaats. Arold Moonen (41) verwierf verantwoordelijk voor de commerciële vijftig procent van de aandelen en activiteiten van BLW Kunststoffen. Van werd hierdoor mede-eigenaar van het huis uit is Moonen techneut en hij heeft bedrijf. Moonen neemt de aandelen zich vanuit de werkvloer opgewerkt over van Loek Bressers, een van de tot zijn huidige positie. “Ik ben echt oprichters van het bedrijf. Samen een man van de praktijk. Dat is wel zo met Ton Walet is hij nu eigenaar van prettig, want ik heb daardoor goed BLW Kunststoffen. inzicht in de dagelijkse werkzaamheden van technische medewerkers en de “Onze klanten en medewerkers merken mensen achter de bureaus, in innovaties, niets van de aandelenovername”, aldus de meerwaarde ervan, de mate waarin Moonen. “Behalve dan in het feit dat wij ze nodig hebben en in onze markt.” we onze klanten nog beter kunnen bijstaan en dat ons bedrijf kan groeien, BLW KunststoffenTechnische handelsonderneming VVS-techniek BV vooral in ons aanbod. Dat wordt nog In 1983 startten Loek Bressers, Peterviert binnenkort haar vijfjarig bestaan completer, nog vernieuwender en Laermans en Ton Walet een bedrijf voor nog flexibeler in te zetten. We blijven kunststofbewerking in Nuenen: BLWVVS-techniek in Deurne maakt haar techniek en aanwezigheid van kennis dezelfde koers varen, en door mijn Kunststoffen. De firma groeide uit vandoelstelling waar en groeit in een op vele vakgebieden waardoor de nieuwe positie stellen we de continuïteit een bedrijf in een garage van 200 m2 totperiode van 5 jaar uit tot een serieuze service de verwachtingen van klanten en innovativiteit van BLW Kunststoffen een onderneming met een uitgebreideconcurrent voor de gevestigde orde regelmatig overstijgt. Laatste nieuws veilig. Daar ga ik me ongeveer de en diverse klantenkring in binnen- enin deze branche. Met een breed pakket bij VVS-techniek is de uitbreiding van komende 25 jaar vol op richten. Nieuwe buitenland, een ultramodern machine-aan onder andere aandrijftechniek, het pakket lastechniek door het in huis technieken en verbeteringen, daar zijn park en tientallen medewerkers.smeermiddelen, gereedschappen en nemen van een wereldmerk waardoor wij heel alert op. En die alertheid, die Kijk voor meer informatie oppbm’s is VVS-techniek het one-stop- ze de concurrentie in deze bedrijfstak borgen we nu.” www.blw-kunststoffen.nl.shopping adres voor bedrijven uit de met een gerust hart aan durven gaan. advertentieindustrie in de regio. Sleutel tot dit Voor meer informatie verwijzen wij usucces is een ongekende passie voor naar de website: www.vvs-techniek.nl het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Bedrijfsreportage Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Heidi Wils “Contactloos meten wordt de toekomst”Als je ontdekt dat een complex product niet meer verkrijgbaar is, laat je het natuurlijk maken. Maar wat als geen tekeningbeschikbaar is? “Dan had je tot voor kort een probleem”, aldus Paul van der Kampen en Ruud Steijvers van VanderKampen SolidModeling in Someren. “Maar problemen zijn er om op te lossen en dat is ons gelukt.” W e schrijven 2006 als Paul van beschikken die het product opmeet om passen we reverse engineering toe, der Kampen van start gaat deze vervolgens met NX uit te werken. zodat het mogelijk wordt nieuwe mallen met VanderKampen Solid Dat heeft geleid tot de aanschaf van te vervaardigen. Vervolgens kan de klant Modeling, een werktuigbouwkundige een draagbare meetarm, de Faro Fusion. exacte kopieën laten maken van het bureau dat zich richt op ontwerp, Voordeel van het apparaat is dat we origineel. Maar ook machineonderdelen, ontwikkeling en advies op basis van het ook bij klanten op locatie kunnen kinderzitjes en andere producten van het 3D CAD-systeem NX (voorheen inzetten. Nadeel van de Faro Fusion is, maximaal 1,5 meter breed en hoog Unigraphics). Inmiddels zijn de activiteiten dat het apparaat het te meten product kunnen we met de scanner dermate nauw- verder toegespitst op reverse engineering met een voeler moet aftasten. En dat keurig meten dat de resultaten en daarmee uitgegroeid tot een kan bij zeer complexe of bijzonder 1 op 1 bruikbaar zijn.” specialisme. Bovendien mag kwetsbare producten een probleem Vanderkampen Solid Modeling zich zijn. De zoektocht naar innovatieve De SIDIO is het pronkstuk van Vanderkampen vanaf 1 juli de enige importeur in meetapparatuur heeft ons naar Solid Modeling, maar het duo is inmiddels Nederland noemen van de SIDIO- Nub3D gebracht.” een stap verder. “We hebben als enige in scanners een innovatie van de Spaanse Nederland de import- en verkooprechten meetspecialist Nub3D. Tot de klanten SIDIO verworven van de SIDIO-productlijn. De van VanderKampen Solid Modeling De SIDIO productlijn van Nub3D is volgens noviteit is inmiddels doorontwikkeld behoren onder meer bedrijven in de het duo van VanderKamen Solid Modeling tot een meetsysteem dat rechtstreeks turbine- en auto-industrie, producenten een revolutionaire ontwikkeling op het inzetbaar is in productieprocessen. Voor van consumentenartikelen, matrijzen gebied van meetapparatuur. “Het apparaat ondernemers betekent dat een optimale en gereedschappen, machinebouwers, scant op basis van wit licht tot op de kwaliteitsborging. Op deze manier zijn et cetera in heel Nederland. honderdste millimeter nauwkeurig en dat wij in staat om de klant niet alleen een zonder het product aan te raken. We meten productoplossing, maar ook een proces- “Onze basis was en is nog steeds dus contactloos. De SIDIO-scanner kan niet oplossing te bieden. De SIDIO is de engineering en reverse engineering”, alleen complex vormgegeven producten toekomst en die zien wij rooskleurig in.” verzekeren Paul van der Kampen en Ruud feilloos meten, maar ook kwetsbare zoals Steijvers. “Dat wil zeggen: we ontwikkelen bijvoorbeeld gipsen ornamenten. Stel je VanderKampen Solid Modeling samen met de klant nieuwe producten, wilt een authentiek herenhuis uit de 18e Trasweg 6a maar werken ook omgekeerd. Van een eeuw in oude glorie herstellen. Een deel 5712 BB Someren-Eind product maken wij een tekening, zodat het van de ornamenten is in tact. De rest is T 0493 - 47 15 50 opnieuw geproduceerd kan worden. Om zwaar beschadigd. Zo’n ornament kunnen F 0493 - 47 10 14 reverse engineering mogelijk te maken, we met de SIDIO-scanner meten zonder info@vanderkampen.nl moet je over nauwkeurige meetapparatuur het product te beschadigen. Daarna www.vanderkampen.nl06 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. Tekst en fotografie: Hieke Stek BedrijfsreportageHé......kom van dat dak af!Maar Tiny Endevoets klimt er juist op! Endevoets Dakbedekkingen biedt u meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Zij leveren bijaan een prettig woon - en werkcomfort door u, vanuit ervaring en kennis, een goed advies te geven over materiaal, constructie enventilatie: Uw dak wordt weer storm -, wind -, regen – en sneeuwbestendig.E en dak is niet alleen vormbepalend Wij werken ‘voor de voet af’. Dat wil zeggen en kleuren. De isolatie bekijk ik per situatie: voor uw pand, maar de kwaliteit dat we één klus aanpakken en die meteen met welk materiaal en op welke manier ervan heeft ook invloed op de afwerken. Een gemiddeld dak is binnen kunnen we het hoogste rendement halen.waardebepaling. Die kwaliteit zorgt er twee dagen waterdicht en in anderhalve Al die dienstverlening zit bij ons dustevens voor dat u zorgeloos woont en/of week klaar. We hebben een klein, betrouw- onder één dak.”werkt: dat u niet steeds geconfronteerd baar en vakkundig team van vier vastewordt met weer een lekkage en dat er geen dakbedekkers en indien nodig huren Betrouwbare partnerpaniek uit hoeft te breken als het stormt. we uit ons netwerk ZZP’ers in. Wij zijn Endevoets werkt veel voor woningcor-Is uw dak verouderd en aan vervanging gespecialiseerd in het leggen van poraties en een select groepje aannemers.toe? Dan kunt u, voor renovatie of voor traditionele daken: alle soorten, behalve “We streven ernaar om zo min mogelijkeen nieuw dak, vertrouwen op het vakman- rietgedekte daken. Dat is een vak apart, net opleveringspunten te hebben. Het liefstschap van Endevoets Dakbedekkingen. als het onze,” legt Tiny Endevoets uit. Hij géén. Dan ben je een betrouwbare partner“We verwijderen het oude dak tot op de is ruim 20 jaar werkzaam als zelfstandige en dat zijn we! Mond op mond reclame isbalklaag en bouwen het vandaar af weer dakbedekker. Zijn zoon Jules is één van zijn en blijft het beste. Dat houd je alert. Onzestapsgewijs op met isolerende dakplaten, vaste teamleden. “Zoals het er nu uitziet kracht ligt bij het afleveren van goed werk,panlatten, dakpannen, boeiboorden kan hij straks mijn bedrijf overnemen.” afspraken nakomen en de oplevertijdrondom het dak en zinken of koperen nauwgezet in de gaten houden. Als ergoten (zowel in beugels als ingelegd). “Ik ben weerbestendig” problemen zijn lossen we die meteen op. Als 16-jarige zat Tiny al op het dak. “En dat Het hele logistieke proces van afbreken en zit ik nog steeds. Ik ben weerbestendig”, opbouwen is ons vertrouwd en ons materieel grinnikt hij: “Een echt buitenmens, anders is hierop gebaseerd. En als de klus klaar is, houd je het geen 35 jaar vol. Timmerman kijk ik altijd nog één keer achterom......” is de basis voor dit werk en op het dak leer je de rest. Voordeel? Alle bijkomende Endevoets Dakbedekkingen timmerwerkzaamheden kunnen we ook Everbest 13 verzorgen. Plus natuurlijk het adviseren 5741 PL Beek en Donk in materiaalkeuze, zoals dakpannen en T 0492 - 71 45 77 isolatie. Voor de dakpannen verwijs ik de M 06 - 123 105 05 klant meestal naar mijn leveranciers zodat endevoetsdakbedekkingen@hetnet.nl ze een goed beeld krijgen van alle vormen www.endevoetsdakbedekkingen.nl (in ontwikkeling) het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Heidi WilsJorlan Peeters Meer energie halen uit bestaande stroomcapaciteit Met stijgende energieprijzen, slinkende voorraden fossiele brandstoffen en toenemende klimaatproblemen is energiebesparing een van de belangrijkste opgaven voor het bedrijfsleven.Maar besparen kun je ook door optimaler gebruik te maken van de bestaande stroomcapaciteit, en met de producten van HyTEPS kan die besparing zelfs substantieel zijn. De innovatieve oplossingen van dit Brabantse bedrijf worden momenteel gretig opgepakt door zowel grotereen kleinere ondernemingen als zorginstellingen en gemeenten. Dat succes zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de grootschalige steun van Technische Unie. De technologische durf en visie van HyTEPS worden perfect aangevuld door de logistieke en educatieve evenknie van Technische Unie. Twee zijden van één succes die elk even onmisbaar ervoor zijn. 08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. J orlan Peeters was jarenlang werkzaam bij multinationale ondernemingen en als zodanig betrokken bij het uittesten,beoordelen en in de markt zetten vandiverse elektrotechnische producten. Vierjaar geleden besloot hij zijn expertise nietlanger in loondienst maar als zelfstandigondernemer te gelde te maken en richttehij HyTEPS op. Peeters verzamelde enkeletoegewijde medewerkers om zich heen enstelde een portfolio aan producten samen.Ruim drie jaar geleden zocht hij contact metTechnische Unie om bij deze groothandelinteresse los te weken voor zijn assortiment.Geen traditionele relatieleverancier/groothandel“Tijdens de gesprekken met TechnischeUnie werd vrij snel duidelijk dat hetassortiment van HyTEPS veel kansen biedtin de gezamenlijke markt en een ‘missenddeel’ was in het productportfolio vanTechnische Unie. Dit was de belangrijkstereden om direct tot zaken te komen”,zegt Peeters. Hiermee liet Technische Uniezien, dat distribueren een gelijkwaardigevorm van ondernemen kan zijn, want de het echte verschil maken,” aldus Perry sloten apparaten niet de hoeveelheid Perry van Hoofverhouding tussen HyTEPS en Technische van Hoof. “Zeker voor de producten van energie krijgen die ze nodig hebben.Unie was er van meet af aan een die afweek HyTEPS geldt dat de installateur die ze bij de Power quality is een relatief nieuw terrein.van de traditionele relatie tussen leverancier/ eindgebruiker brengt moet weten hoeveel Daarom zijn we bereid over te gaan totgroothandel. “In ons geval kozen twee energie zijn klant ermee kan besparen en proefopstellingen om de klant de resultatenbedrijven voor elkaar,”verduidelijkt Perry hoe ze optimaal worden geïnstalleerd en zelf te laten ervaren. We werken ook inten-van Hoof, manager van de vestiging in onderhouden. Daarom beschikken we over sief samen met de Technische UniversiteitHelmond. “Daarbij zijn we vanzelfsprekend een eigen opleidingscentrum in Utrecht en Eindhoven, die een eigen leergang hierinniet over één nacht ijs gegaan, maar de per- organiseren we ook op de verkoopkantoren heeft. Er staat materiaal van ons opgesteldsoon van Jorlan Peeters was bij een aantal zelf opleidingsdagen. Die dagen zijn niet en we doen mee aan proefnemingen invan ons, waaronder ikzelf, ook al jaren goed alleen bestemd voor onze medewerkers een power quality laboratorium.”bekend. We wisten wat hij had gepresteerd maar nadrukkelijk ook voor onze klanten.bij zijn vorige werkgevers en we konden vrij We schakelen geregeld externe deskundi- Bedrijven als Bavaria, Salzgitter en Unidekgoed inschatten wat hij met de producten gen in en waar nodig de fabrikanten zelf. En hebben de energiebesparing als gevolgvan HyTEPS zou gaan presteren.” voor onderwerpen als energiedistributie, van de toepassing van deze technieken power quality en energiebesparing hebben al ondervonden. Zorginstellingen enLeversnelheid en bestelgemak we zelfs speciale cursussen ontwikkeld.” gemeenten tonen zich ook zeer geïnteres-Een keuze voor elkaar heeft enkel zin als seerd. De gemeente Amsterdam is bijvoor-je er ook beiden voluit voor durft te gaan. Power quality laboratorium beeld momenteel een aantal apparaten aanHyTEPS zocht geen contact met andere Power quality en energiebesparing zijn het testen. Maar de besparing op energiegroothandels en Technische Unie zette haar dan ook thema’s waarmee bedrijven forse wordt bij elk bedrijf steeds voorafgegaanvolle gewicht achter de promotie en verkoop besparingen kunnen realiseren. HyTEPS door een besparing in tijd en energie opvan de producten, in elk van de vijfendertig biedt bijvoorbeeld LEC units aan die het gebied van adviseren en installeren.autonome verkoopkantoren. De technische ervoor zorgen dat de grote hoeveelheden Voor dat laatste zijn de medewerkers en hetgroothandel profileert zich enerzijds door gasontladingslampen die niet zelden logistieke apparaat van Technische Unieeen indrukwekkende leversnelheid en een vierentwintig uur per dag en zeven verantwoordelijk. Ook in dit opzicht snijdtgroot bestelgemak voor de klant. Dagelijks dagen in de week branden in de Brabantse het besparingsmes aan twee kanten.verwerkt Technische Unie niet minder dan industriehallen minder energie verbruiken60.000 orders, van een assortiment dat in en tegelijk langer mee gaan. Het besparings-totaal uit zo’n 240.000 verschillende artikelen mes snijdt voor de fabrikant aan twee HyTEPS B.Vbestaat. Dat deze goederenstroom zonder kanten en loopt op tot gemiddeld 25% Binderseind 55ahaperen verloopt is te danken aan de uitge- van dit deel van de energierekening. 5421 CH Gemertkiende systemen die Technische Unie ervoor Nog aanzienlijker zijn de besparingen die T 0492 - 37 12 12heeft uitgedacht, met een maximum aan HyTEPS helpt realiseren met zijn producten info@hytpes.nlzoek- en vergelijkgemak en een minimum op het gebied van power quality. www.hyteps.nlaan administratieve rompslomp en kosten. “Power quality komt erop neer dat je Technische Unie B.VOpleidingsdagen power quality een bedrijf helpt meer uit zijn bestaande Schootenseloop 8en energiebesparing stroomcapaciteit te halen,” zegt Jorlan 5708 HX HelmondAnderzijds is het niet enkel met logistieke Peeters. “Omdat er zoveel apparaten op T 0492 - 50 65 06perfectie dat Technische Unie het verschil het net staan aangesloten krijg je een F 0492 - 50 65 82wil maken. “Wij geloven dat mensen, en zogeheten vieze sinus. Het stroomverloop helmond@technischeunie.comvooral hun kennis en ervaring, uiteindelijk wordt daardoor grilliger, zodat de aange- www.technischeunie.com het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Bedrijfsreportage Tekst: Hubertine van den Biggelaar • Fotografie: Hans van AschAutomatisering heeft de metaalsector grondig veranderd. Machines produceren steeds sneller en nauwkeuriger. Maar achter elkemachine schuilt een vakman, die in moet spelen op de snel veranderende metaalindustrie. Juist daarom is Huub Aarts, eigenaar vanAarts Verspaningstechnieken B.V. in Deurne, zo trots op zijn team. Aarts Verspaningstechnieken investeert in mens en machine: “Elke dag een mooi staaltje Huub Aarts: “We zijn we nog steeds zoekende naar vakmensen, zoals CNC frezers en CNC draaiers (multitask draai/freesmachine).” teamwerk” O nze mensen leveren elke dag klanten aan. Natuurlijk speelt ook de goede ons dagelijkse kost. Dat is interessant en een mooi staaltje teamwerk door prijs-kwaliteitverhouding een rol. En omdat uitdagend werk. Bovendien is de metaal cao onderling goed samen te werken we formaten tussen de 70mm en 550mm prima. In ons vak kun je een goede boterham en te communiceren. Maar ze vormen ook rond kunnen bewerken, zijn we voor verdienen.” Reden voor Aarts Verspanings- een eenheid met ons machinepark. Ze weten sommige klanten buitengewoon interessant. technieken om te investeren in de opleiding de mogelijkheden van onze ultramoderne Juist op de grotere formaten hebben we veel van eigen medewerkers én stagiairs. “In ons apparatuur op de juiste manier te benutten. capaciteit. Dat is best bijzonder.” Het levert vak gaan de ontwikkelingen erg snel. De Juist dat is een voorwaarde om zulke grote Aarts Verspaningstechnieken een heel divers mogelijkheden worden steeds groter en investeringen terug te verdienen. Uiteindelijk klantenbestand op, zoals machinefabrieken, klanten willen die vanzelfsprekend benutten. maakt de mens de machine. Opvallend is high tech industrie, offshorebedrijven en Dat betekent dat ons team open moet staan dat Aarts Verspaningstechnieken als relatief gereedschapsmakerijen. “Juist die diversiteit voor nieuwe werkwijzen en toepassingen. klein bedrijf investeert in nieuwe machines. maakt ons werk zo aantrekkelijk,” vindt Huub Daarbij kan iedereen zich ontwikkelen in de “Je moet vooruit durven kijken,” vindt Huub Aarts. “Elke opdracht is anders. Als vakman richting die hij interessant vindt. Het hart van Aarts. “Als een machine aan vervanging toe word je uitgedaagd om elke opdracht zo de een ligt bij het programmeren, de ander is, moet je investeren in nieuwe apparatuur goed en inventief mogelijk aan te pakken. vindt het een uitdaging om de productie met meer mogelijkheden. Zo kun je je klanten En er is volop variatie in je werk.” feilloos te laten verlopen. Tegelijkertijd ben optimaal blijven bedienen. Reden dat we in ik blij dat ik een mix van oudere en jongere ons bedrijf beschikken over low budget én Goede boterham medewerkers heb. De oudere medewerkers high end machines.” Sinds kort beschikt Aarts Daarmee roert Huub een belangrijk punt dragen hun kennis en ervaring over op over een ultramoderne DMU 65 monoblock aan: het beeld van de metaalbranche. Veel jongeren. Terwijl de jongeren juist oudere van DMG . “Op deze vijfassig freesmachine jongeren denken dat de metaal vies, vuil, werknemers stimuleren om mee te gaan in kunnen we producten in alle posities en saai werk is waar geen droog brood mee de nieuwe ontwikkelingen. Juist dat maakt vanaf alle kanten bewerken.” te verdienen valt. “Doodzonde. Door ons bedrijf ijzersterk!” de vergrijzing en afvloeiing van oudere Proefwerk werknemers is er al langere tijd een tekort Juist om die klant draait het allemaal bij aan vaklui. Alleen al daarom is in onze Aarts Verspaningstechnieken B.V. Aarts Verspaningstechnieken. Huub: “Onze branche automatisering bittere noodzaak. Haspelweg 23a klanten zijn blijvertjes. We doen altijd open De machines nemen tegenwoordig het Postbus 162 en eerlijk zaken. Maar het allerbelangrijkste: saaie, eentonige werk voor hun rekening. 5750 AD Deurne we leveren vakwerk. Elk onderdeel dat De vakman vindt enorm veel uitdaging T 0493 - 35 42 27 we bewerken beschouwen we als een bij ons bedrijf. Extern programmeren met F 0493 - 31 59 77 proefwerk. Je wilt daarvoor een goed Hyper Mill/Turning, adviseren aan klanten info@aartsverspaning.nl punt halen. Die mentaliteit spreekt onze en innovatieve producten maken is bij www.aartsverspaning.nl10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Tekst: Hubertine van den Biggelaar • Fotografie: Ugur Ozdemir Bedrijfsreportage Al vanaf 1989 werkt Van de Laar fijnmetaaltechniek met hart en ziel aan prototypes en 0-series. In die tijd is er veel veranderd. Machines werken steeds nauwkeuriger, sneller en veiliger. Automatisering en programmering hebben hun intrede gedaan. En klanten rekenen steeds vaker op de expertise en turnkeyprojecten van hun leverancier. Juist dan wzijn ze bij Van de Laar fijnmetaaltechniek aan het juiste adres. die machine moeten programmeren en bedienen. Mens en machine zijn bij ons een perfecte match.” Nieuwe machine Van de Laar fijnmetaaltechniek klaar voor de toekomst “Mens en Ton van de Laar wil dat zijn medewerkers letterlijk en figuurlijk goed gereedschap in handen hebben. Daarom investeert hij regelmatig in nieuwe machines van machine zijn uitstekende kwaliteit. “Sinds kort beschikken we over een tweede, gloednieuwe vijfas- sige DMU65 monoBlock. Die werkt sneller, waardoor we nóg flexibeler kunnen werken en onze levertijden kunnen verkorten.” Dat bij ons een is broodnodig, want door de aantrekkende economie is er voor Van de Laar meer dan voldoende werk aan de winkel. “Enige jaren perfecte match” geleden heb ik een draaimachine aange- schaft, zodat ik kan frezen en draaien. Dat was een goede investering, die me diverse nieuwe klanten heeft opgeleverd omdat ik nu alle soorten fijnmetaalbewerkingen in eigen huis kan uitvoeren. Overigens isW investeren in software minstens zo belangrijk e maken vooral prototypes en snel en flexibel kunnen schakelen. Daarom als in machines. Dankzij betrouwbare, 0-series en dat is uitdagend hebben we in ons bedrijf korte lijntjes. stabiele cad/camsoftware kunnen we turnkey werk, vindt eigenaar Ton van Daarnaast is eigen initiatief en meedenken producten voor onze klanten uitvoeren.de Laar. “Meedenken met de klant en zijn erg belangrijk. Soms zitten innovaties Bovendien kunnen we in 3D-simulatiesidee omzetten in een concreet onderdeel: of verbeteringen in relatief eenvoudige vooraf zien of er tijdens de productiedaarvoor heb je kennis en ervaring nodig.” aanpassingen. Een simpel voorbeeld is problemen kunnen ontstaan. Door dieJuist dat spreekt Ton erg aan. “Ons team het gebruik van ‘vliegtuigaluminium’ dat vooraf te verhelpen, verlagen we de kansheeft grondige kennis van fijnmetaal. relatief licht maar oersterk is. Het kan het op storingen en foutenmarges enorm.”We weten waar valkuilen zitten in de lastiger te bewerken staal vervangen, Tevreden klanten, voldoende uitdagendeontwikkeling van een prototype en waardoor een klant sneller en relatief opdrachten en een geolied team. Geenhoe je die kunt voorkomen. Juist dit goedkoper onderdelen kan laten maken wonder dat Van de Laar in het huidige pandmeedenken met de klant wordt steeds van dezelfde hoogwaardige kwaliteit.” een beetje krap in zijn jasje zit. “Reden om opbelangrijker. Daarbij verschuift onze rol Zo’n advies lijkt heel eenvoudig. Maar er termijn in Someren een eigen bedrijfspandsteeds nadrukkelijker van leverancier zit wel veel kennis van engineering achter. te willen bouwen,” vertelt Ton. “Niet omdatnaar partner. Advies, meedenken, Het is bovendien typerend voor de inzet en we groter willen groeien. Mijn team heeft deflexibiliteit, betrouwbare levertijd, het vakmanschap van Tons medewerkers. perfecte omvang. Maar we willen wel genoegnauwkeurigheid en toegevoegde waarde “Ik heb een vaste ploeg, die elkaar perfect ruimte maken om onze klanten ook in dein kennis en ervaring: dat is wat onze aanvult. De een is helemaal thuis in toekomst goed van dienst te zijn.”hightech-klanten van ons verwachten.” programmeren, de ander weet alles van draaien, de volgende is een ster in frezen. Van de Laar FijnmetaaltechniekVaste ploeg Omdat we in ons bedrijf afwisselend werk Postbus 31Daarnaast verwachten opdrachtgevers bieden, is het verloop nagenoeg nihil. 5710 AA Somerenvooral ook flexibiliteit. Ton: “Onze Die stabiliteit draagt zeker bij aan onze T 0493 - 47 12 77producten zijn vaak essentieel onderdeel kwaliteit,” vertelt Ton. “Mijn medewerkers F 0493 - 47 12 84van een ontwikkeltraject. Dat vergt een zijn goud waard. Want een machine kan info@vandelaarfmt.nlbepaalde aanpak en mentaliteit. Je moet veel maken, maar uiteindelijk zal een mens www.vandelaarfmt.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. BedrijfsreportageHet is een tijd vol met uitdagingen. Geen gemakkelijke tijd, maar wel een tijd waarin een creatieve en innovatieve ondernemerde duidelijke winnaar is. Want ondernemen vergt vandaag-de-dag vooral innovatief denken. Zowel wat betreft de eigenproductontwikkeling en het eigen productieproces maar zeker ook wat betreft alle installatietechniek. Het is tijd voor innovatie in installatietechniek is uw logische partner betekent een maximale besparing op uw perfecte warmteregeling per ruimte energieverbruik én beperking van de CO2 probleemloos mogelijk is. Het moderne uitstoot. bedrijf is dynamisch en vraagt ook om een dynamische verwarming. Met de CentroSolar PV zonnepanelen, moderne ruimteregeling kan prima op duurzame zonnestroom van Nefit deze wensen worden ingespeeld. Alle Als een van de eerste dealers bieden wij ruimtes kunnen individueel verwarmd het Nefit programma zonnepanelen aan worden, waarbij comfort en kosten- voor de opwekking van elektriciteit met besparing hand-in-hand gaan. zonne-energie. Naast de verschillende standaardsystemen zijn uiteraard ook Uiteraard zijn we aangesloten bij UNETO- systemen voor grootschalige projecten VNI, de ondernemersorganisatie voor de beschikbaar. U krijgt 10 jaar garantie op installatiebranche en de Stichting Erkenning het systeem en 26 jaar garantie op het Installatiebedrijven (SEI). Dat betekent dat we vermogen van de PV-panelen. Dankzij de op een veilige manier alle installaties voor u I geavanceerde materialen en technieken kunnen verzorgen, van ontwerp tot aanleg. nnovatieve installatietechniek draagt levert een CentroSolar systeem van Nefit in belangrijke mate bij aan duurzaam de hoogste opbrengst (kWh) per Door voortdurende training en scholing produceren en duurzaam ondernemen, geïnvesteerde euro. blijven we steeds op de hoogte van de het zorgt voor een prettige kostenbeheersing nieuwste technologieën. Zo zijn we altijd en geeft u daarmee een beslissende Duurzaam uw bedrijfspand verwarmen up-to-date en het eerst op de hoogte van voorsprong op uw concurrenten. met evohome, besparen was nog nooit nieuwe normering, technische richtlijnen en zo comfortabel installatie-eisen en werken we altijd volgens Verhees en van Dijk is een ervaren, erkende Evohome is het nieuwe draadloze, de meest recente wettelijke richtlijnen. installateur voor duurzame energie, centrale geavanceerde systeem voor zoneregeling verwarming, sanitair en loodgieterswerk. van Honeywell. Met evohome kan de Dankzij onze efficiënte organisatie kunnen Wij hebben innovatie in installatietechniek temperatuur voor elke ruimte individueel we snel reageren op al uw vragen en tot ons speerpunt gemaakt en kunnen u dan worden geregeld. Evohome maakt een kunnen we u vooruitstrevende oplossingen ook perfect adviseren over de toepassing vraaggestuurde temperatuurregeling per aanbieden. geavanceerde systemen in uw gebouw. zone mogelijk, waardoor besparingen tot Samenwerking met Verhees en van Dijk Een paar voorbeelden uit de veelheid aan 30% binnen handbereik zijn. De intelligente levert u tal van voordelen op. U profiteert van oplossingen die we u kunnen bieden: zoneregeling zorgt er namelijk voor dat de onze grote kennis van innovatieve installatie- ruimtes alleen worden verwarmd wanneer techniek en u krijgt een flexibele partner die Nefit SolarLine-zonneboiler, besparen dat nodig is. De juiste temperatuur op het ook bij onverwachte situaties snel met een op energie voor warm water juiste moment. Evohome is geschikt voor oplossing komt. Een partner die als vanzelf Nefit SolarLine zonneboilersysteem; verwarming met radiatoren, vloerverwar- zorgt dat u uw voorsprong kunt behouden. degelijk, betaalbaar en overal toepasbaar. ming of combinaties daarvan. Het systeem Uw water wordt gratis verwarmd door is draadloos en kan worden geplaatst de zon. De geavanceerde collectoren zijn zonder hak- en breekwerk. Verhees en van Dijk Installatietechniek bv afgestemd op het Nederlandse klimaat. Piet Mondriaanstraat 10 De perfect geïsoleerde SolarLine zonneboiler Wij zijn ook specialist in ruimteregeling 5753 DJ Deurne zorgt dat er geen warmte verloren gaat. voor uw cv-installatie T 0493 - 34 16 34 De Nefit SolarLine zonneboiler kan praktisch Wij hebben ons de afgelopen jaren F 0493 - 34 26 39 overal worden geplaatst, snel en meestal gespecialiseerd in hoogwaardige regel- info@verheesenvandijk.nl zonder extra voorzieningen. Nu plaatsen techniek voor uw cv, waardoor een www.verheesenvandijk.nl12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Heidi Wils BedrijfsreportageDe nieuwe freesrobot is volgens Frank en Ans Tijs van METEC Metaaltechniek in Helmond een absolute aanwinst, waardoor meerwerk met minder handen verricht kan worden. “De robot kan snel omschakelen van het ene naar het andere product of het nuom een enkel stuk gaat of om een serie. Dat maakt ons uitermate flexibel. Als een klant belt voor een spoedklus kunnen we daaropdirect inspelen.”METEC Metaaltechniek“Wij leveren hoogwaardige kwaliteit tegen ouderwetse service” conform de opgegeven specificaties werken, leveren we veelal een meet- protocol bij de vervaardigde onderdelen. Dat geldt zeker voor de medische industrie. We vervaardigen onder meer onderdelen voor microscopen en dat is een echte precisie klus. Dat vraagt niet alleen veel ervaring, maar vooral vakkundigheid, geduld en nauwkeurigheid. Vandaar dat wij veel aandacht besteden aan interne begeleiding en scholing van onze medewerkers. Een must voor wie de ontwikkelingen in het vak wil bijbenen.” Doorgaans werkt METEC Metaaltechniek exact volgens tekening, maar niet altijd. “Soms bekijk je een tekening en dan zie je ineens dat het beter en/of goedkoper kan. Op zo’n moment schakelen we terug naar de opdrachtgever en leggen de optie aanF hem voor. We denken dus ook met de klant rank Tijs is geen prater. Hij is een aluminium, staal, gereedschapsstaal, mee. In andere gevallen overlegt een klant vakman die recht door zee gaat. rvs en kunststof tot fijnmechanische een minimale schets van een prototype Type pur sang die in goede saam- componenten. METEC beschikt over bijvoorbeeld die hij vervolgens uitgebreidhorigheid met zijn zeven medewerkers een goed geoutilleerde werkplaats met mondeling toelicht. Hij kan rekenen opde schouders eronder zet, elke dag weer. CNC-gestuurde frees-, draai-, slijpmachines onze ervaring, vakkennis en creativiteitDe belangrijkste boodschap van METEC et cetera. Onlangs is een 5-assige frees- om zijn idee tot uitvoering te brengen.”luidt volgens Frank en Ans Tijs: wij zijn er robot aangeschaft, waardoor het bedrijfvoor de klant, desnoods 24 uur per dag en niet alleen enkelstuks en kleine series “We willen graag klein blijven. Want7 dagen in de week. “Onze schaalgrootte kan vervaardigen, maar ook grote series. dankzij die kleinschaligheid kunnen wemaakt het mogelijk om zeer flexibel in te Tot de klanten behoren bedrijven in hoogwaardige kwaliteit bieden tegenspelen op wensen van klanten. Spoed- een groot aantal sectoren waaronder welhaast ouderwetse service”, aldus Frankopdrachten kunnen immers niet wachten. de sigaren- en verpakkingsindustrie, en Ans Tijs. “Dat wil zeggen: korte lijnen,Als een productieproces onverwacht stil machinebouw, de semiconductorindustrie, directe communicatie, snelle oplossingenkomt te liggen omdat een onderdeel stuk medische sector en producenten van en afspraak is afspraak. Dat geldt nu enis, kost dat handen volg geld. Dan moet groene energie in Noord-Limburg en het in de toekomst.”je als toeleverancier direct klaar staan en oostelijke deel van Noord-Brabant.die direct helpen.” Volgens Frank en Ans Tijs vindt er in METEC MetaaltechniekWe schrijven 1991 als Frank Tijs van start de metaaltechniek een duidelijk waar- Hoofdstraat 41Bgaat met METEC Metaaltechniek in Mierlo. neembare trend plaats richting kleiner 5706 AJ HelmondTwee jaar later verhuist het bedrijf naar de en nauwkeuriger. “Machines worden T 0492 - 55 15 68Hoofdstraat in Helmond. De hoofdactiviteit steeds geavanceerder; onderdelen steeds F 0492 - 54 14 66bestaat uit de machinale bewerking van kleiner. Om aan te tonen dat we exact metec.bv@tiscali.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. Bedrijfsreportage Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Ugur OzdemirZero-defect tijdens de productie. Dat is een kolfje naar de hand van TFT Asten. Het bedrijf heeft onlangs een assemblagelijnontworpen voor een producent in autostoeltjes. De lijn wordt bemand door medewerkers van een sociale werkplaats. Ze mogen nulfouten maken. Het autostoeltje moet immers voldoen aan de strenge veiligheidseisen van de EU. “Wij vertalen complexe problemen naar functionele oplossingen” W e houden wel van een verhuist TFT naar Asten. Anno 2011 telt TFT die bewerkt of gelast moeten worden en technische uitdaging, 11 medewerkers. Tot de klanten behoren zijn afhankelijk van de wens, handmatig, verzekeren Jos van de Ven productiebedrijven in de kunststof- en pneumatisch of hydraulisch te bedienen. en Huub Gerardts van Technical Finishing aluminiumverwerkende industrie, offshore Een van de afnemers van lasmallen op maat Touch (TFT). “We zijn immers een machine- sector en automotive in het oostelijke deel is DAF TRUCKS. Voor deze autofabrikant bouwer die louter klantspecifieke machines van Zuid-Nederland en de Belgische en verzorgen we zowel de engineering als de ontwerpt. In het geval van de autostoeltjes Duitse grensgebieden. realisatie van deze gereedschappen.” hebben we samen met onze opdrachtgever De automatisering van productieprocessen een methode van assemblage ontworpen De basis voor het succes van TFT is het neemt hand over hand toe. Een must. waarbij elk onderdeel tot op het kleinste vertalen van eenvoudige en complexe, “Bedrijven streven naar minder mensen schroefje nauwkeurig maar op één manier klant specifieke vraagstukken naar functio- en constante, foutloze productie zonder geassembleerd kan worden. De halfauto- nele oplossingen. “We gaan altijd recht op stilstand. Het draait immers om de kosten. matische assemblagelijn biedt telkens de het probleem af en laten dat niet meer los. Goedkoop produceren in Nederland kan juiste zijde van het stoeltje aan. Vervolgens Na een zorgvuldige risicoanalyse ontstaat alleen door automatisering. Lukt dat niet, wordt een onderdeel geassembleerd. een concept met bijbehorende kosten- dan vertrekt de productie van zo’n bedrijf Gebeurt dat niet correct, dan blijft het indicatie. Als dat concept goed is, start naar een lage-lonen-land”, aldus het duo stoeltje in positie totdat de fout hersteld is. de engineeringsfase en vervolgens de van TFT. “De vraag naar klantspecifieke Zero fouten dus. En dat was ook de wens realisatie van het prototype dat doorgaans machines groeit evenals de problematiek van de opdrachtgever.” ook het definitieve ontwerp van de machine waarmee wij geconfronteerd worden. is. We gebruiken onze interne ervaring en Prima, want wij staan voor onze producten. We schrijven 1998 als Huub Gerardts en knowhow, om complete productielijnen op We gaan net zo lang door tot een machine Jos van de Ven van start gaan met TFT. Het te tunen, door delen te vervangen of toe te perfect werkt. Met minder nemen we duo beschikt dan al over een jarenlange voegen. Bovendien hebben we onderdelen geen genoegen.” ervaring in de algemene machinebouw en uit eerder ontworpen machines zodanig zoekt in TFT een nieuwe uitdaging om hun gestandaardiseerd dat we deze voor meer TFT B.V. knowhow en expertise toe te passen. Het toepassingen kunnen gebruiken. Voorbeelden Industrieterrein Nobis jonge bedrijf start in een klein bedrijfspand daarvan zijn draaitafelmachines, pick & Kortijzer 8 in Someren met als missie: de ontwikke- place units, aanvoer- en sorteermachines 5721 VE Asten ling en het realiseren van klantspecifieke en transportsystemen. Ook mallenbouw is T 0493 - 44 03 99 machines en gereedschappen. Na twee een specialiteit van TFT. De mallen worden F 0493 - 44 03 98 jaar blijkt het pand in Someren te klein en gebruikt voor het opspannen van producten www.tft-bv.nl14 het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. Tips, aanbiedingen en informatie van uw kantoorvakhandel www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelen Hoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijven zijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies of prijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu en staat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een ge onde werkplek gezonde erkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 18. 18. Handige kantoorartikelen voor iedereen Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, iedereen gebruikt kantoor- artikelen. Wilt u even een notitie voor een collega achterlaten, die niet zo maar wegwaait, dan bieden de Post-it Super Sticky memoblaadjes uitkomst. Deze memoblaadjes vallen op door de van uw gegevens en bijvoorbeeld de Pentel Rollerpen BL77 felle kleur en kleven op alle soorten datum van binnenkomst. Art.nr. Omschrijving van voor ondergrond. Bezoekt u een klant dan 614441 zwart € 2,10 € 1,59 komt u goed voor de dag met de Op deze pagina vindt u nog veel meer 614442 rood € 2,10 € 1,59 Rillstab schrijfmap in lederlook, met handige en voordelig geprijsde kantoor- 614443 blauw € 2,10 € 1,59 een schrijfblok en opbergruimte voor artikelen. Uw kantoorvakhandel vertelt u 614449 paars € 2,10 € 1,59 A4-documenten en visitekaartjes. Daar- er alles over. Kijk op www.kantoorblok.nu naast zijn de verschillende Colop stem- voor de vakhandel bij u in de buurt en pels ideaal om documenten te voorzien nog meer topaanbiedingen. << Door deSuper Sticky lijmlaag zijn de memo’soveral op toe te passenPost-it Super Sticky Memoblok Rainbow Colop tekststempel Greenline Rillstab schrijfmap MaastrichtArt.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor392503 76x76mm blanco pak € 18,31 € 14,95 350851 47x18mm 513037 25mm zwart 98544 € 38,42 € 29,95 à 12 stuks 654SSU 4-5 regels 30G € 18,46 € 9,95 513038 40mm zwart 98504 € 39,80 € 32,50 350852 59x23mm 5-6 regels 40G € 23,24 € 12,95 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met deze producten bespaart u ruimte, tijd en geld! Rapid Niettang Classic Art.nr. Omschrijving van voor 304200 chroom € 25,10 € 14,95>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met de producten van Loeff’s patent brengt u in een handomdraai orde op uw werkplek en in uw archief. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn modulair aan te passen aan uw organisatie. Met Loeff’s patent bespaart u ruimte, tijd en geld! Kras en win Koop een van de actieproducten, kras en win een verblijf in Landal Loeff’s archiefdozen GreenParks! Op alle Loeff´s patent Art.nr. Omschrijving van voor producten vindt u een sticker metLoeff’s Bundelbeugels 531594 345x250x80mm daarop een krasvlak. Als u dezeArt.nr. Omschrijving van voor Filingbox 3003 € 0,77 € 0,59 wegkrast, vindt u een unieke code.531565 100mm 1222 € 31,80 € 24,95 531021 370x255x115mm U kunt deze code activeren via de531566 180mm 1224 € 37,20 € 28,50 Jumbobox 3007 € 1,50 € 1,29 website www.loeffs.nl.<<2 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<

×