• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011
 

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011

on

 • 659 views

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011

Statistics

Views

Total Views
659
Views on SlideShare
659
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011 Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011 Document Transcript

  • NR. 5 2011 NOORD-HOLLAND NOORD Regionale bouwers slaan handen ineenGroene ambitie op De Vork Breekland: open én veilig Ketensamenwerking: maak De verkleinde schoenmaat gebruik van elkaars kracht van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
  • Met de juiste adviseur kan het toch een goed jaar worden Pieter van Stempvoort | JuristAls ondernemer probeert u zoveel mogelijk bedrijfsrisico’s uit te sluiten. De huidige economische situatie vergt meeraanpassingsvermogen van ondernemingen dan ooit. De Hooge Waerder kan u helpen bij het inspelen op de veranderdeomgeving met een reeks professionele diensten. Zoals advies over risicomanagement, managementinformatiesystemen,juridische hulp bij wanbetaling, professionele ondersteuning op fiscaal gebied, HRM en corporate finance. We hebbenzelfs een speciaal kredietteam geformeerd om financieringsaanvragen te begeleiden.
  • Brandpreventie vraagt om strenge eisen!De overheid stelt in het bouw- en gebruiksbesluit hoge eisen aan brandbeveiligingsinstallaties. Deze hogeeisen zijn nodig om de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en omliggende gebouwen zoveel mogelijkte garanderen. Naast de overheid kunnen verzekeringsmaatschappijen of de gebruiker ook eisen stellen. Dezeworden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Protectiepartners kan u hierbij als erkend installatiebedrijfvolledig mee van dienst zijn. Wij leveren en installeren gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatiesaangelegd conform de huidige regelgeving en normen. Focus op veiligheid. Focus op Protectiepartners! k inventarisatie gespre Bel voor een GRATIS ntoor, binnen uw bedrijf, ka over brandbeveiliging ma il l 072 - 53 4 85 86 of winkel of woning. Be pa rt ne rs .n l na ar in fo @p ro te ct ie BRANDBEVEILIGING Einsteinstraat 26 TOEGANGSCONTROLE 1704 RT Heerhugowaard T: 072 - 534 85 86 CAMERABEVEILIGING E: info@protectiepartners.nl www.protectiepartners.nl INBRAAKBEVEILIGING Protectiepartners is onderdeel van Elektropartners Kijk voor ons actuele vacatureoverzicht op www.protectiepartners.nl
  • het ONDERNEMERSHet Ondernemersbelang B E L A N GNoord-Holland Noord verschijntvijf keer per jaar. Inhoud REGIONALE BOUWERS SLAAN HANDEN INEENNegende jaargang, nummer 5, 2011 Deze zomer is de federatie Bouwend Nederland Noord-Holland NoordOPLAGE opgericht. Het initiatief daarvoor lag bij de besturen van de afdeling Alkmaar,5000 exemplaren De Noordkop en West-Friesland van Bouwend Nederland. De voorzitters daarvan,COVERFOTO respectievelijk Franc Kuyper, Klaas de Leeuw en Cor van Vliet, waren bereid een enFranc Kuyper (l.) & Cor van Vliet ander toe te lichten. Naast het voorzitterschap leiden ze tevens een bouwbedrijf.Fotografie: JJFoto /Jan JongUITGEVER 08 Bij het nieuwe verbond zijn meer dan 200 bedrijven aangesloten. Zij slaan de handen ineen voor de toekomst van de bouw in deze regio.Jelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 309860 AA GrootegastWeegbree 1 GROENE AMBITIE OP DE VORK9861 ES GrootegastT 0594 - 51 03 03 De Vork wordt waarschijnlijk het meest duurzame bedrijventerrein vanF 0594 - 61 18 63 Heerhugowaard. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij deinfo@novema.nl gemeente: het virtuele informatieloket over De Vork is inmiddels geopend.www.novema.nl “Het terrein wordt begin 2012 bouwrijp gemaakt, in januari kan de eersteEINDREDACTIE schop in de grond.”Femke Hutf.hut@novema.nlT 0594 - 51 03 03 11WEBSITEwww.ondernemersbelang.nl BREEKLAND: OPEN ÉN VEILIGBLADMANAGERNovema Grootebroek Er komt cameratoezicht op bedrijventerrein Breekland in Oudkarspel. RedenArnold Stins is dat het terrein vrij geïsoleerd ligt van woonwijken, en er ook geen bewoninga.stins@novema.nl is bij de bedrijfspanden. “De camera’s geven bedrijven nog meer reden omT 0228 - 32 12 53 zich hier te vestigen.”VORMGEVING 19VDS Vormgeving!DrachtenDRUKDrukkerij Veldhuis, RaalteREDACTIEIsabelle Brus KETENSAMENWERKING: MAAK GEBRUIK VAN ELKAARS KRACHTJerry Helmers (Crown Media)Jeroen Kuypers Ketenintegratie in de bouw…. Het klinkt mooi; intensievere samenwerking, hetHenk Roede (strip) willen reduceren van faalkosten en het optimaliseren van logistieke processenAndré Staas (Comm’Art) in de bouw. Maar werkt het ook in de praktijk? De deelnemers aan het RondeAndré Vermeulen (columnist) Tafel Gesprek menen van wel. Sterker nog: ze zijn er van overtuigd. En ze zijnCock de Vries (ABCdV het er tevens over eens dat de behoefte aan ketensamenwerking zeker niet istekst & communicatieadvies) geboren uit nood. Integendeel: “Crisis of niet; je moet altijd nadenken overRené ZoetemelkFOTOGRAFIE 20 slimmer werken!” zo roepen de zeven deelnemers aan het gesprek bijna in koor.Gerrit BoerJur EngelchorLuuk GosewehrJan Jong (JJFoto)Marco MagielseADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeldt svp ook de editie er bij,die vindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
  • Column■ En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston- den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.06 Sparren met specialisten Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch13 Gomes opent eerste Mercedes-Benz bedrijfswagen probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning- nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan Experience Center in Nederland bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer, Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw- oorden.15 Het belang van het juiste juridische fundament; de valkuilen In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin- nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij16 Ondernemerspanel: Heeft u nog vertrouwen in de euro? het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver- liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 198025 Met ESNW zit je er warmpjes bij had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog geen 10 kilometer te overbruggen.26 Koken met kristallen! Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in28 An American dream in Noord-Holland een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
  • NieuwsDebiteurenbeheer Esther van Bronkhorst traint 700ste cursist bijVandaag de dag is een gedegen de Notaristelefoondebiteurenbeleid een must. Bedrijvenhebben nog nooit zoveel te kampen Maandag 19 september hebben degehad met openstaande facturen als medewerkers van de Notaristelefoonin het afgelopen jaar. Niet alleen de geproost op de 700ste getrainde cursist.recessie speelt hierbij een belangrijke De notaris ontving een hotelbon. Derol, ook het betalingsgedrag van medewerkers hebben een intensieveschuldenaren is erg verslechterd. Dit maatwerk training gevolgd met veelbetekent dat het debiteurenbeleid diepgang. De cursisten hebben veelhierop moet zijn aangepast en niet geleerd en adviezen van de traineralleen in slechtere economische tijden. ontvangen. Reacties cursisten: “De sfeerBetalingstermijnen dienen scherp in was zeer ontspannen en je bent nooitde gaten te worden gehouden en bij te oud om te leren. Het is interessantoverschrijding hiervan dient actie te op communicatief gebied te leren enworden ondernomen, want u dient ook niet alleen op vakinhoudelijk gebied.op tijd uw facturen te betalen, toch? Een heldere kijk op zekerheid Bijzonder dat ons telefoonteam erva-Meer info: de Ruijter & Willemsen ringen met andere deelnemers kondenGerechtsdeurwaarders en Incasso, Iedere ondernemer is op zoek naar de brengen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart. delen, goede interactie. Het is prettigtelefoon: 072-8510011, www.drenw.nl beste oplossing voor bedrijfsrisico’s. Wij adviseren u over maatregelen, u dat onze praktijk en theorie op elkaar Ook voor u staat deze vraag centraal. maakt keuzes. Welke risico’s zijn voor u aansluiten. Mijn complimenten.” Maar hoe kunt u voor de beste oplossing acceptabel en welke kunt u door www.telefoontrainingopmaat.nl - kiezen als onvoldoende in beeld is welk preventie minimaliseren? Of welke telefoon: 072- 5280884 probleem opgelost moet worden? De risico’s wilt u met een verzekering Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs afdekken? Alles gericht op de vestiging in Alkmaar helpt u graag continuïteit van uw onderneming. hierbij. Met onze BedrijfsRisicoVerkenner www.zichtadviseurs.nl advertentie Transactus maakt nu deel uit van Sophista Interconsult Sophista Interconsult groeit: Paul Bossers versterkt team Sinds september 2011 maken alle bedrijfsactiviteiten van Transactus Misser Gemeente! uit Eindhoven deel uit van Sophista Interconsult te Alkmaar. Sophista is Het is weer eens gebeurt, afgelopen een adviesbureau op het gebied van zomer wilde een gemeente de bedrijfsoverdracht en corporate finance. vergunning van een flink aantal Paul Bossers, eigenaar van Transactus, ondernemers flink beperken. PreciesVeilig en zeker versterkt het team van Sophista met zijn tijdens de bouwvak is het bewuste jarenlange ervaring en deskundigheid besluit door de gemeente gepubliceerd.ondernemen en als specialist in bedrijfsoverdrachten. Als AMA hier niet scherp op wassuccesvol zijn Sophista, opgericht in 2000 door Pieter geweest hadden een flink aantal van den Berg en Jan Ziel, heeft zich bedrijven nog maar 10% van hunWist u dat binnen het MKB de in ruim tien jaar ontwikkeld tot een normale bedrijfsvoering uit kunnencoöperatie als organisatievorm in landelijk opererend adviesbureau voor voeren. De gemeente wilde deopmars is? Juist in deze tijd is het het midden- en kleinbedrijf. De negen hoeveelheid geluid die de bedrijvenheel aantrekkelijk om bepaalde medewerkers zetten zich met kennis bekend met het ondernemingsvak en mogen maken flink aanpakken. Doordatsamenwerkingsvormen om te zetten in van zaken, maar ook met hart en ziel daarmee gaat zijn bijdrage verder dan AMA namens meerdere ondernemerseen coöperatie. De fiscale en financiële in om ondernemers te adviseren en cijfers en wetten. Na een aantal andere zeer duidelijke zienswijzen heeftvoordelen van het oprichten van een te begeleiden bij bedrijfsovername, bedrijfsactiviteiten maakt hij nu weer ingediend heeft de gemeente eierencoöperatie zijn voor velen onbekend bedrijfswaardering, corporate finance, de overstap naar de dynamische markt voor haar geld gekozen en het besluitterwijl die juist zo aantrekkelijk zijn. business development en fiscaaljuri- van bedrijfsovernames. Bossers: voorlopig ingetrokken.Zo zijn de oprichters niet wettelijk dische zaken. De ondernemer zelf is “Juist in deze economisch onzekere Zo blijkt maar weer dat je alsverplicht geld in te leggen zoals bij een daarbij altijd het uitgangspunt. tijden is het van belang dat onder- ondernemer niet alleen op je klantenB.V. wel het geval is. Tegenwoordig kan Inmiddels heeft Sophista vele bedrijven nemers zich deskundig laten bege- en leveranciers moet letten. Ookdie verplichte inleg voor het opzetten in de regio en daarbuiten succesvol leiden, want een bedrijf verkopen ontwikkelingen binnen de gemeentevan een B.V. een struikelblok zijn voor naar een overname of fusie begeleid.  of aankopen vergt een zorgvuldige waarin het bedrijf is gevestigd kunnenstartende ondernemers. De groei van Sophista heeft geresul- voorbereiding. Op bedrijfseconomisch, grote gevolgen hebben.Wilt u meer weten, neem dan contact teerd in de inlijving van Transactus en juridisch, maar zeker ook op persoonlijk Meer info: www.arbomilieuadvies.nlop met de experts van Meerloo@Co, daarmee gewenste uitbreiding van het gebied.” Voor meer informatie overbegeleiders in bedrijfseconomische, team. Paul Bossers is jurist en heeft ruim de dienstverlening van Sophistafiscale en administratieve zaken. 10 jaar ervaring in de begeleiding van Interconsult kunt u terecht opTelefoon: 0226-31 83 84 bedrijfsovernames. Hij is van huis uit www.sophista.nl.04 het ONDERNEMERS BELANG
  • ColumnOptimale luchtonvochtiging met eenadsorptiedrogerHVAC Nederland levert een breed capaciteit gerealiseerd wordt.assortiment aan luchtontvochtigers. De adsorptiedroger kan wordenNieuw in het assortiment zijn de aangedreven door vrijwel elke energie-adsorptiedrogers. Adsorptiedrogers zijn bron waaronder: stoom, gas, elektrisch,geschikt voor elk soort luchtdroging warm water, warmtepomp en zonne- Bouwen aanen speciaal voor luchtontvochtiging bij energie. Op deze manier kan de meestlage temperaturen en een lage Relatieve goedkope en milieuvriendelijke vormVochtigheid. Voor veel vocht en van energie gebruikt worden.klimaatproblemen is de adsorptiedroger Voor koel- en vriescellen zijn specialede enige oplossing. Naast de standaardunits levert HVAC Nederland op maatgemaakte systemen. adsorptiedrogers leverbaar welke ontworpen zijn voor drogen bij temperaturen van -25°C. Tevens de toekomstCapaciteiten tot meer dan 220 kg/h behoren er zogenaamde mobielemet luchtvolumes tot 50.000 m3/h. De adsorptiedrogers tot het leverings- Op 21 september heeft VNO-NCW Noordwest Holland samen met HDC mediaontvochtigers worden toegepast voor programma welke worden ingezet haar jaarlijkse miljoenenontbijt in Noordwest Holland georganiseerd. Wat opvielbescherming tegen corrosie, schimmel, bij tijdelijk taken zoals het drogen van was de positieve sfeer die tijdens de bijeenkomst heerste. Kenmerkend voorvoorkomen van condensatie, proces gebouwen bij waterschade. ondernemers zagen de aanwezigen de kansen van de toekomst en niet zozeerdrogen, droogopslag en het drogen De units worden compleet plug en play alleen maar bedreigingen. Elco Brinkman was de spreker die kwam vertellen watvan gebouwen. Industrieën waar deze geleverd met RV regelingen, sensoren, er globaal in de miljoenennota staat en wat dit betekent voor het land. Kernpuntontvochtigers gebruikt worden zijn filters en montagematerialen zoals van zijn verhaal was dat het allemaal nog niet zo slecht gaat. De bestedingen vanonder andere: voedsel industrie, wandhouders en vloersteunen. de overheid nemen nog steeds toe, het bruto nationaal product stijgt nog steedsfarmaceutische industrie, schepen, EN…. mensen blijven in huizen wonen…..ijsbanen/skihallen en waterbehandeling. Voor meer informatie kunt u contactAdsorptiedrogers hebben een roterend opnemen met: In mijn vorige column had ik al aangekondigd daar iets over te zullen zeggen.warmtewiel voorzien van een vocht HVAC Nederland Even wat cijfers: er zijn ongeveer 7 miljoen huizen in Nederland. Laten we zeggenabsorberende silicagel. De rotor bestaat Telefoon: (0255) 52 24 20 dat een huis 100 jaar meegaat. Dat betekent dat elk jaar 1% van de bestaandevoor meer dan 70 procent uit silicagel E-mail: info@hvac.nl voorraad vervangen moet worden. Dat zijn 70.000 huizen per jaar die we nieuwwaardoor een hoge ontvochtigings Internet: www.hvac.nl moeten bouwen, alleen al om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. In 2010 zijn er bijna 56.000 nieuwe woningen opgeleverd (bron CBS). Dit betekent dat we zelfs de meest conservatieve prognose van de vervangingsvraag niet halen en 2011 zal echt niet veel beter zijn. De komende jaren zal het bouwvolume echt moeten toenemen, anders krijgen we tekorten op de woningmarkt. Wil ik nog even kijken naar de verdeling over het land naar de behoefte van nieuwe woningen. Als je bedenkt dat in sommige delen van Limburg nu al sprake is van een krimpende bevolking, dan zullen daar niet veel nieuwe woningen worden gevraagd. De prognose is dat de noordvleugel van de Randstad ook de komende 25 jaar blijft groeien in bevolkingsomvang. Dat betekent dat we daar wel nieuwe woningen nodig hebben, 60.000 wordt geroepen, maar waar? De discussie is natuurlijk al druk gaande: het kabinet zet in op de groei van Almere. Vanuit verschillende kanten wordt meegedaan in de discussie waar de groei moet plaatsvinden. Maar in plaats van elkaar te beconcurreren kunnen we elkaar ook helpen en versterken. Onze regio kan de ruimtelijke problematiek mee helpen oplossen. Wij hebben de ruimte, de inwoners en de infrastructuur. advertentie Onze regio moet haar verantwoordelijkheid nemen. Noordwest Holland moet de helpende hand toesteken en ruimhartig helpen met het bouwen van woningen voor de mensen die in de buurt van Amsterdam willen wonen. Laten we wel wezen: Amsterdam ligt een half uurtje van Hoorn en Alkmaar en met de nieuwe Coentunnel die er straks komt, is er ruimte genoeg op de weg. Dan is de file op de A7 weg en met de spitsstrook op de A9 rijden we daar ook weer. Ik voorzie voor de toekomst dat wij in Noordwest Holland intensief samenwerken met de metropoolregio Amsterdam. Leg je een stad als groot Londen over Amsterdam heen, dan blijkt Den Helder opeens een buitenwijk te zijn. Wij kunnen een oplossing bieden voor de vragen van de toekomst: waar bouwen we de benodigde woningen? Daarbij is niet alleen de locatie van belang, maar ook het tijdstip. Ja, het klopt dat er nu weinig woningen worden verkocht, maar dat heeft vele redenen en die zijn op te lossen. Het tijdstip is nu, nu moeten we gaan bou- wen aan de toekomst met nieuwe toekomstbestendige woningen die de vraag van de toekomstige bewoner van de noordvleugel kan invullen. Guido de Wit, Voorzitter VNO-NCW Noordwest Holland het ONDERNEMERS BELANG 05
  • Bedrijfsreportage Tekst: Isabelle Brus • Fotografie: JJFoto / Jan JongZodra ik de drempel overstap is mij letterlijk in een flits duidelijk wat voor bedrijf Blom Elektrotechniek is: de lichten in het kantoorgaan automatisch aan. “Lichtschakelaars zijn inderdaad niet meer helemaal van deze tijd.” Uitgebreid vooroverleg met bouwpartners voorkomt faalkosten voor klant Sparren met specialisten B lom Elektrotechniek is een begrip niet had gewild. Door in een vroeg stadium kantoren, hotels, scholen, zorginstellingen, in de regio. Het bedrijf heeft goede met elkaar rond de tafel te gaan zitten, maken grote en kleine woningbouwprojecten. Ook contacten met diverse aannemers we veel gedetailleerdere plannen.” Door deze luxe villa’s met ‘slimme’ domotica-installaties. en bouwbedrijven, waaronder de buren in vorm van ketenintegratie -de engineering “Gevarieerd werk, dat steeds om een eigen, Warmenhuizen: M.J. de Nijs en Deurwaarder. wordt feitelijk gewoon naar voren gehaald- specifieke aanpak vraagt”, vertelt Blom. “Van BAM Woningbouw Alkmaar en Amster- valt de begroting altijd goedkoper uit. De meeste medewerkers zijn daarom dam, en met Dura Vermeer Bouw Amsterdam gespecialiseerde vakmensen. Heel waardevol en Haarlemmermeer zijn we zelfs officieel Allround voor je bedrijf, aldus Blom. “Het zijn tenslotte ketenpartner”, vertelt directeur Arnold Arnold Blom nam het bedrijf vijf jaar geleden uiteindelijk altijd de mensen die het verschil Blom. Ketenpartner zijn betekent dat er over van zijn vader Peter Blom die begin moeten maken. Straks zit de Nederlandse voorafgaand aan een project intensief over- jaren zeventig in Tuitjenhorn Blom Elektro- bouw-sector te springen om goed opgeleide leg wordt gevoerd tussen de verschillende techniek startte. In 2007 verhuisde Blom naar en deskundige vakmensen.” Tot de uitgangs- partijen die erbij betrokken zijn om zo Warmenhuizen. “In Warmenhuizen werken punten van Blom Elektrotechniek horen de onnodige faalkosten te voorkomen. nu ongeveer zeventig mensen en op onze korte lijnen. “Onze klanten praten altijd met “Absoluut een belangrijk punt. Geen vestiging in Beverwijk werken er circa dertig”, één contactpersoon die precies weet wat er opdrachtgever wil betalen voor zaken die hij vertelt Blom. De Beverwijkse vestiging is speelt. Dan kun je altijd snel schakelen, en het gevolg van een overname in 2010 van dat is in het belang van de klant.” een bestaand elektrotechnisch bedrijf. “Zij Specialisten én allround zijn onder andere ook gespecialiseerd in Blom Elektrotechniek beschikt over de De medewerkers van Blom Elektrotechniek verstaan service en onderhoud, beveiligingswerk en certificaten BRL6000, NCP en VCA**. hun vak. Leerlingen vinden bij ons een perfecte verbouwingen. Dat deden wij ook, maar in “Wij zetten altijd gecertificeerde specialisten opleidingsplaats! Zo zijn we bezig met zaken als: mindere mate”, zegt Blom, die zijn klanten nu in. Ook als we die niet zelf in huis hebben.” • installaties voor licht- en kracht een compleet concept aanbiedt: ontwerpen, • centrale energievoorziening installeren en onderhouden, een belangrijke • noodstroom onderscheidende factor. Blom Elektrotechniek • nood- en transparantverlichting De Camper 10 • toegangscontrole Breed pakket 1749 BX Warmenhuizen • CCTV De meeste klanten van Blom Elektrotechniek T 0226 - 39 25 50 • CAI zitten in Noord-Holland en in en rond warmenhuizen@blomelektrotechniek.nl • inbraakbeveiliging Amsterdam. Onder de projecten vallen www.blomelektrotechniek.nl • brandmelding en ontruiming • CO/LPG detectie • veiligheidsaarding • bliksembeveiliging • glasvezelnetwerken voor data en telefoon. Van ontwerp tot oplevering en nazorg. V.l.n.r: Steef Vader, Marco Dekker, Arnold Blom en Pascal Groot06 het ONDERNEMERS BELANG
  • groenmeesters, meesterlijk groen tuinaanleg | interieurbeplantingPER SALDO HET BESTE !Factureren is één, betaald krijgen is een tweede.Blijkt de derde stap erg lastig?
  • Interview Tekst: Cock de Vries (ABCdV tekst en communicatieadvies) • Fotografie: JJFoto / Jan JongCor van Vliet (l.) & Franc Kuyper Regionale bouwers slaan handen ineen Kille sanering De bouw kenmerkt zich traditioneel door Deze zomer is de federatie Bouwend Nederland Noord-Holland Noord opgericht. Het initiatief pieken en dalen die met enige regelmaat de kop opsteken. Afgelopen dertig jaar was daarvoor lag bij de besturen van de afdeling Alkmaar, De Noordkop en West-Friesland van er elk decennium wel een stevige dip. Maar Bouwend Nederland. De voorzitters daarvan, respectievelijk Franc Kuyper, Klaas de Leeuw en vandaag de dag speelt een aantal factoren een rol die een grote invloed hebben op Cor van Vliet, waren bereid een en ander toe te lichten. Naast het voorzitterschap leiden ze de sector. De economische malaise laat diepe sporen na. De woningmarkt is weinig tevens een bouwbedrijf. Bij het nieuwe verbond zijn meer dan 200 bedrijven aangesloten. Zij mobiel, onder meer door de strenge regels bij het afsluiten van een hypotheek. De slaan de handen ineen voor de toekomst van de bouw in deze regio. potentiële koper blijft dus voorlopig zitten waar hij zit. Bovendien nemen financiële prikkels, zoals de startersssubsidie en H et gaat niet goed in de bouw. pers, bouwers en afbouwers. Maar ook om koopgaranties, af. Waardoor voor veel Die stelling wordt van harte vertegenwoordigers van de politiek en starters de vurig gewenste eigen woning onderschreven door boven- woningcorporaties. En niet in de laatste onbereikbaar is geworden. Ook het beleid genoemd trio. Zij kennen de markt, plaats om de potentiële bewoners en ge- van de woningcorporaties is gewijzigd. Het hebben verstand van zaken en zijn goed bruikers. Klagen en passief afwachten past eigen vermogen is fors gedaald, waardoor ingevoerd in zowel de bouw als de poli- niet bij deze ondernemers. Bovendien lost minder investeringen plaatsvinden. Veel tiek. Die harde constatering leidde tot een dat niets op. Hun stelling luidt: “De ma- voormalig huurwoningen worden verkocht overwogen initiatief, namelijk de oprich- laise in de bouw is een maatschappelijk en er is weinig nieuwbouw. Een grote groep ting van de federatie. Om de malaise in probleem waar alle inwoners van deze potentiële kopers verdient overigens net te de bouw een halt toe te roepen, zijn de regio vroeg of laat mee te maken krijgen. veel om voor huursubsidie in aanmerking te krachten gebundeld. Met de intentie om Waar mensen zijn, is bouw. Die twee komen en te weinig om een hypotheek af te met alle betrokkenen af te stemmen hoe kunnen niet zonder elkaar. Dat maakt kunnen sluiten. Met alle gevolgen van dien. de bouw vlot kan worden getrokken. Het de situatie in de bouw tot een branche- Ook de utiliteitsbouw ligt op zijn gat. Er is gaat om projectontwikkelaars, ontwer- overstijgend probleem.” een overvloed aan leegstaande kantoren- 08 het ONDERNEMERS BELANG
  • panden en bedrijven investeren sinds het bieders gekeken. Met als gevolg dat bij een uitstroom van vijf procent tegen eenuitbreken van de crisis in 2008 nauwelijks aanbestedingen offertes, waar weken werk instroom van 1.5 procent. Bovendienin nieuwbouw. Daarnaast heeft de sector in is gaan zitten, binnen enkele minuten van lekt vakkennis weg. Dat betekent datte maken met een gestage uitstroom. tafel worden geveegd. Degene die het werk er op termijn kwalitatief en kwantitatiefVeel vaklieden zijn de afgelopen jaren als wel wordt gegund, krijgt nauwelijks tijd minder gebouwd gaat worden. Espeq, hetZZP’er aan de slag gegaan, anderen hebben voor de voorbereiding omdat je bij wijze opleidingscentrum van en voor de bouw,de bouw definitief de rug toegekeerd. van spreken dezelfde dag moet beginnen. levert vakbekwame mensen af. HelaasBranches die direct gekoppeld zijn aan de De uiteindelijke gunning kan leiden tot zorgen de beroepsopleidingen van diversebouw, zoals architecten, projectontwik- hectische situaties als bij de oplevering de ROC’s niet altijd voor de juiste mensenkelaars, grondverzetbedrijven en de afbouw kwaliteit onder de maat blijkt te zijn. Dat met de gewenste inslag. De overheid en(schilders, behangers, loodgieters en instal- kost uiteindelijk meer geld. Bovendien krijgt het onderwijs zouden zich dus wat meerlateurs) delen in de malaise. Daarentegen de aannemer de Zwarte Piet toegespeeld. moeten laten leiden door de vraag uit deworden de regels en voorschriften steeds Terwijl die er in een aantal gevallen markt. Dat geldt ook voor allerlei voorwaar-strenger. “De bouw ondergaat de laatste nauwelijks iets aan kon doen.” Ook ridicule den. Overheid, onderwijs en bouw kijkenjaren een kille sanering met verregaande voorschriften op het gebied van onder naar elkaar, maar overzien nauwelijks hetgevolgen”, aldus de drie voorzitters. meer veiligheid en milieu moeten eens totaalproces. Dat willen we bespreekbaar“Een aantal ontwikkelingen houden we onder de loep. Waarbij bouwend Nederland maken. Dat is het enige voordeel van eenniet tegen. Maar we kunnen wel partijen beslist geen voorstander is van ‘Chinese crisis, dan moet je wel met alternatievenmobiliseren en de handen ineen slaan om praktijken’. “Als in Azië een stuwmeer wordt komen. Op dat snijvlak bevinden we onsadequaat op deze ontwikkelingen in te aangelegd of een stadswijk wordt ontwik- momenteel. Ruim tweehonderd bouwge-spelen. Dat is goed voor de sector, maar ook keld, zorgt de overheid er wel voor dat de relateerde bedrijven in deze regio hebbenvoor de maatschappij.” grond vrij komt. Dat gaat vaak ten koste elkaar gevonden. Zij kennen de praktijk, van de oorspronkelijke bewoners. Zo iets omdat zij in het bouwproces letterlijk metKetenintegratie is in Nederland ondenkbaar. Daarentegen hun ‘poten in de klei staan’. Namens henDe belangrijkste motieven voor het oprich- kunnen de sporen van beschermde planten gaan wij met gemeenten en corporaties inten van de federatie zijn de bevordering of dieren in ons land leiden tot jarenlange gesprek over de praktijk van de bouw envan de onderlinge samenwerking, het procedures of hoge kosten. Daar zit geen de aanbestedingen. Wij zitten bewust aaninitiëren van activiteiten en initiëren van zinnig mens op te wachten.” de voorkant van het traject om begrip tefaciliteiten, het ondersteunen en stimuleren krijgen voor het standpunt van onze sector.van opleidingsfaciliteiten en een kostenbe- Oog voor de praktijk Dat moet leiden tot transparante afsprakensparing door meer samenwerking en betere Het moet dus anders in de bouw, vindt de over mogelijkheden en voorwaarden. Deonderlinge afstemming. “Het uitgangspunt federatie. Uitgangspunt is een afweging opdrachtgever heeft vaak geen idee van deis ketenintegratie. Dat wil zeggen dat alle van alle – soms tegenstrijdige – belangen praktijk. Wel hebben we allemaal baat bijbetrokken partijen belang hebben bij en begrip voor elkaars standpunt. Daarover een kwalitatief goede, betaalbare bouw eneen optimale onderlinge afstemming en moeten overheid en branche gerichte een optimale openbare infrastructuur. Deverregaande samenwerking. De tijd dat afspraken maken en meer samenwerken. dagelijkse praktijk bewijst dat het andersarchitecten zich verheven konden voelen Ook de opleidingen kunnen beter. “Voor moet. Daar gaan wij namens de bouwsectorboven de aannemers of dat projectontwik- de toekomst van de bouw moeten we de met alle relevante partijen eens goed overkelaars de toon bepaalden, ligt achter ons. vakopleidingen waarborgen. Er is jaarlijks praten.”We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.Daarom moeten we er ook samen aan wer-ken om het totale bouwtraject zo efficiëntmogelijk te laten verlopen. De bouw was Klaas de Leeuwaltijd redelijk traditioneel. De afzonderlijkepartijen bewaakten vooral de belangenvan de eigen bloedgroep. Samenwerkingkwam wel voor, maar was geen standaarduitgangspunt. In diverse andere branches isde ketenintegratie al jaren gemeengoed. Debouw heeft daar nog niet zo lang ervaringmee. Het levert wel voordelen op omdat af-stemming tussen de afzonderlijke delen vande keten een meerwaarde oplevert. Heldereafspraken en duidelijke voorwaardenmoeten er uiteindelijk toe leiden dat hetbouwproces transparanter wordt. Dat ideebegint aardig te wortelen in onze sector.”IntegriteitsbeginselOp dit moment is het integriteitsbeginselactueel. Bij openbare aanbestedingen wilde overheid de regels tijdens de procedurenog wel eens veranderen. Ook is de laagsteprijs bijna altijd het criterium. “In een tijdvan economische krimp is dat verklaarbaar,maar er wordt nauwelijks naar de kwaliteitvan het werk of de ervaring van de aan- het ONDERNEMERS BELANG 09
  • Tekst: Isabelle Brus • Fotografie: JJFoto / Jan Jong BedrijfsreportageHeerhugowaard wil slagvaardig van start met nieuw bedrijventerreinGroene ambitie op De Vork De Vork wordt waarschijnlijk het meest duurzame bedrijventerrein van Heerhugowaard. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij de gemeente: het informatieloket over De Vork is inmiddels geopend. “Het terrein wordt begin 2012 bouwrijp gemaakt, in januari kan de eerste schop in de grond.”H et nieuwe bedrijventerrein De Duurzaam voorop De Vork. “We willen beslist geen park Vork beslaat 110 hectare en De gemeente mag de harde all-electric vol zogenaamde blokkendozen”, zegt komt te liggen ten oosten van eis voor de eerste fase van De Vork Baijards, die voor meer informatie over dede Zandhorst-terreinen, net ten noorden hebben laten vallen (alleen gas indien architectonische eisen verwijst naarvan de sportvelden De Vork. Het terrein nodig voor productieprocessen), aan de de deskundigen bij het virtuele loket.wordt begrensd door de Middenweg en duurzaamheidsambities is in principe niets “Die kunnen ook helpen bij het aanvragende Hasselaarsweg. De Vork zal te bereiken veranderd, aldus Baijards. “Ik spreek het van subsidies en het leggen van contactzijn via de nog aan te leggen Westfrisiaweg liefst over een klimmende ambitie. Als tussen verschillende bedrijven om eenover de Zandhorst naar de N242, en in de gemeente hebben we onze ogen niet duurzame energievoorziening zoalstoekomst via een ontsluitingsweg met de willen sluiten voor de actuele realiteit, warmte-koude-opslag.” Om het groeneHasselaarsweg. “De Middenweg zal geen maar we willen bedrijven wel verleiden aanzicht van het park te waarborgen,extra verkeer te verwerken krijgen”, stelt om via het verkooploket een zo hoog legt de gemeente veel groen en water-wethouder Gretha Baijards. mogelijk niveau te halen.” Met andere partijen aan op De Vork. Zo komt er voor woorden: er is nog wel degelijk sprake elke kavel een groene heg om het zichtBedrijven erbij van stimuleren van de ondernemers tot op auto’s zoveel mogelijk te ontnemen,Met de aanleg van het nieuwe bedrijven- de hoge duurzaamheid op De Vork waar worden er wandelpaden aangelegd voorterrein wil Heerhugowaard het aantal de gemeente naar streeft. De wethouder lunchende werknemers en komt er om hetbedrijven in de gemeente omhoog brengen. constateert dat er vanuit het bedrijfsleven terrein heen een brede groenstrook.“We focussen echt op nieuwe bedrijven, al wel degelijk interesse is in duurzaamzullen er vast een paar bedrijven van andere ondernemen, er valt immers gewoonterreinen binnen de gemeente verhuizen geld mee te verdienen. “Maar er gaannaar De Vork.” Het nieuwe bedrijventerrein ook investeringen mee gepaard die onder-moet een aanvulling zijn. Om die reden heeft nemers in deze krappe economische tijd Gemeente Heerhugowaardde gemeente de oudere Heerhugowaardse niet altijd op kunnen brengen.” Parelhof 1bedrijventerreinen al gerevitaliseerd. “Voor 1703 EZ Heerhugowaardhet stationsgebied is een ruimtelijke visie in Groene blik T 140 72 (nieuw, zonder netnummer)de maak zodat ook dit gebied opgeknapt Naast duurzaamheid hecht de gemeente info@heerhugowaard.nlkan worden”, vertelt Baijards. ook veel belang aan architectuur op www.heerhugowaard.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
  • Bedrijfsreportage Gomes opent eerste Mercedes-Benz bedrijfswagen Experience Center in NederlandVrijdag 30 september beleefde Mercedes-Benz dealer Gomes Noord-Holland B.V. een primeur in Nederland. Aan Jorus Vos, directeurbedrijfswagens Mercedes-Benz Nederland, de eer om het eerste bedrijfswagen Experience Center van Nederland te openen. Metde opening speelt Gomes helemaal in op de wensen die de huidige markt verwacht van een showroom voor bedrijfswagens.V oor de huidige berijders van bedrijfsauto’s is de bestelwagen allang niet meer een eenvoudigvervoersmiddel om hun werk uit teoefenen. Vandaag de dag worden erhoge eisen gesteld aan comfort, duur-zaamheid, veiligheid en milieu. Wie inde laatste generatie Mercedes-Benz Vitoof Sprinter heeft gereden, moet ookbeamen dat de beleving meer weg heeftvan een luxe personenwagen dan eenbedrijfswagen.ShowroomGomes Noord-Holland B.V. heeft als eerstebedrijfswagendealer van Nederlandhierop ingespeeld. Op de vestiging inAlkmaar is de complete bovenverdiepingmet een oppervlakte van 900 m² ingerichtals showroom voor bedrijfswagens.Het unieke van het concept is dat de Regionale functie Bezoekshowroom een thematische indeling Het Experience Center vervult de vestiging Ook op zaterdagen is het Experiencekent. Geheel conform de eisen van van Gomes in Alkmaar een regionale Center geopend van 10.00 tot 16.00 uur.Daimler AG is een ontwerp gemaakt functie voor acht vestigingen. Verkopers Iedereen is van harte welkom.waarbij merkbeleving en de standaards van bedrijfswagens van alle vestigingendie de klant van een Mercedes-Benz dealer kunnen, indien gewenst, met klantenverwacht, zijn verwerkt tot een Experience naar Alkmaar gaan om hier een bezoek te Gomes Noord-Holland B.V.Center. Naast het complete producten brengen of om hun bedrijfswagen te laten Robbenkoog 2gamma zijn er diverse ontvangst- en afleveren. Hierbij moet gezegd worden dat 1822 BB  Alkmaarpresentatiemogelijkheden. Met het de verkoopfunctie op de andere vestigin- T 072 - 567 04 00Experience Center is Gomes klaar voor gen gewoon in stand blijft inclusief de F 072 - 567 04 01de komst van de “Small Van” die medio bijbehorende voorraad voertuigen alkmaar@gomes.nl2012 wordt verwacht. en demo’s. www.gomes.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
  • Schagen T: 0224-29 87 11 E: info@BBSvW.nl I: www.BBSvW.nl * Ontwerptekeningen * Produc etekeningen * Direc e-begro ngen * Bestektekeningen * Werkvoorbereiding * Inschrijf-begro ngen * Technische omschrijvingen * Projectleiding * Kostenramingen * Vergunningen * Advies * Budget-bewaking * Bouw-begeleiding * Bouw-Toezicht * Bouw-Direc e
  • www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelenHoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijvenzijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies ofprijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu enstaat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een gezonde werkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
  • Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, iedereen gebruikt kantoor- artikelen. Wilt u even een notitie voor een collega achterlaten, die niet zo maar wegwaait, dan bieden de Post-it Super Sticky memoblaadjes uitkomst. Deze memoblaadjes vallen op door de van uw gegevens en bijvoorbeeld de Pentel Rollerpen BL77 felle kleur en kleven op alle soorten datum van binnenkomst. Art.nr. Omschrijving van voor ondergrond. Bezoekt u een klant dan 614441 zwart € 2,10 € 1,59 komt u goed voor de dag met de Op deze pagina vindt u nog veel meer 614442 rood € 2,10 € 1,59 Rillstab schrijfmap in lederlook, met handige en voordelig geprijsde kantoor- 614443 blauw € 2,10 € 1,59 een schrijfblok en opbergruimte voor artikelen. Uw kantoorvakhandel vertelt u 614449 paars € 2,10 € 1,59 A4-documenten en visitekaartjes. Daar- er alles over. Kijk op www.kantoorblok.nu naast zijn de verschillende Colop stem- voor de vakhandel bij u in de buurt en pels ideaal om documenten te voorzien nog meer topaanbiedingen. << Door deSuper Sticky lijmlaag zijn de memo’soveral op toe te passenPost-it Super Sticky Memoblok Rainbow Colop tekststempel Greenline Rillstab schrijfmap MaastrichtArt.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor392503 76x76mm blanco pak € 18,31 € 14,95 350851 47x18mm 513037 25mm zwart 98544 € 38,42 € 29,95 à 12 stuks 654SSU 4-5 regels 30G € 18,46 € 9,95 513038 40mm zwart 98504 € 39,80 € 32,50 350852 59x23mm 5-6 regels 40G € 23,24 € 12,95 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rapid Niettang Classic Art.nr. Omschrijving van voor 304200 chroom € 25,10 € 14,95>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met de producten van Loeff’s patent brengt u in een handomdraai orde op uw werkplek en in uw archief. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn modulair aan te passen aan uw organisatie. Met Loeff’s patent bespaart u ruimte, tijd en geld! Koop een van de actieproducten, kras en win een verblijf in Landal Loeff’s archiefdozen GreenParks! Op alle Loeff´s patent Art.nr. Omschrijving van voor producten vindt u een sticker metLoeff’s Bundelbeugels 531594 345x250x80mm daarop een krasvlak. Als u dezeArt.nr. Omschrijving van voor Filingbox 3003 € 0,77 € 0,59 wegkrast, vindt u een unieke code.531565 100mm 1222 € 31,80 € 24,95 531021 370x255x115mm U kunt deze code activeren via de531566 180mm 1224 € 37,20 € 28,50 Jumbobox 3007 € 1,50 € 1,29 website www.loeffs.nl.<<2 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
  • Verander regelmatig van houdingDe zelfstandige kantoorvakhandel is een betrouwbare partij,die weet waar ze het over heeft. Lokale aanwezigheid, een zeercompleet assortiment, een gunstige prijs en deskundig advies.Ook op gebied van ergonomie bent u bij uw kantoorvakhandelaan het juiste adres, want wist u dat de kantoorvakhandelu uitgebreid kan adviseren over een gezonde en prettigewerkomgeving? Zo is iedereen een stuk beter af.Vaak is een werkomgeving met een tueel ziekteverzuim met zich meebrengt.paar kleine aanpassingen al te ver- Uw kantoorvakhandel kan u adviserenbeteren. Wanneer u daarnaast zelf ook over welke meubels voor u het meesteen aantal stappen onderneemt om uw geschikt zijn. Zorg ook voor voldoendewerkomstandigheden te verbeteren, beweging. Wie een goede conditie heeft,bent u goed op weg. Richt uw werk- kan meer aan. Haal eens een kopje kof-plek bijvoorbeeld zo in dat u geen last fie of maak eens een praatje met eenheeft van te veel (zon)licht en verplaats collega op een andere afdeling. Maak inzonodig uw meubels. Indien nodig de pauze een korte wandeling door deverstelt u uw bureau en stoel en zet u omgeving. Met een frisse blik kunt u deuw bureaustoel op een stoelmat, zodat dag een stuk beter aan.u comfortabel aan de slag kunt. Met al uw vragen over ergonomischeLaten de arbeidsomstandigheden op kantoorartikelen kunt u terecht bijuw werk te wensen over, praat er dan uw kantoorvakhandel. Kijk opover met uw werkgever. De kosten van www.kantoorblok.nu en vind uween nieuwe bureaustoel staan niet in specialist in de buurt. <<verhouding tot de kosten die even- Afvalbakken die een speciale, stijlvolle Stoelmat voor harde vloeren uitstraling geven aan het interieur Art.nr. Omschrijving van voor van uw kantoor 489080 120x90cm polyester 97100 € 50,14 € 42,50 489077 120x150cm polyester 97173 € 79,70 € 69,00 489088 120x180cm polyester 97180 € 103,73 € 85,00Durable RVS-lijn metalen papierbakkenArt.nr. Omschrijving van voor Stoelmat voor zachte vloeren394442 RVS papierbak 15L met perforatie € 50,85 € 45,- Art.nr. Omschrijving van voor394441 RVS papierbak 15L € 42,42 € 35,- 489078 120x90cm polyester 97200 € 43,01 € 39,00394443 RVS papierbak met vlamdover € 69,92 € 59,- 489079 120x150cm polyester 97273 € 67,05 € 59,00890514 RVS staande as-papierbak € 132,75 € 109,- 489089 120x180cm polyester 97280 € 96,14 € 79,00 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<< 3
  • A MEGLER L KNA nu ller. kna eve .me ga losi www exp eest De m aanbiedingen van uw kant oors peci alist e helderheid! Indrukwekkend 3M LCD-PROJECTOR X21 • Compacte projector met indrukwekkende helderheid. • Scherp beeld. • 2700 ANSI Lumen. • Ideaal voor de zaken–reiziger, slechts 2,2kg. • XGA (1024x768). • Fluisterstand. • Beste functionaliteit in zijn klasse. • Volledige connectiviteit. • Ideaal voor middelgrote tot grote vergaderruimten. Art.nr. Omschrijving Van Voor • Pincodebeveiliging. • Afmetingen 306x221x77mm. 484049 3M projector X21 695,00 599,00 De prijzen zijn exclusief BTW, bijzondere belastingen en heffingen. Geldig zo lang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 4 december 2011. Ga naar www.kantoorblok.nu voor de voorwaarden Met dit Navigator papier print u altijd opdikking, betere opaciteit en een milieuverantwoord. Het papier wordt uitstekende vlakliggendheid. Daarnaast namelijk vervaardigd met behulp van de is houtvrij en chloorvrij. Het papier is nieuwste technologie op het gebied van geschikt voor laser- en inkjetprinting de papierproductie. Navigator Universal en colourcopiers en voorzien FSC én heeft daarnaast een schitterende uni- Europese bloem certificering. Koop het versele hoogwitte papierkwaliteit Het nu ook nog extra voordelig! << papier bestaat uit 100% Eucalyptus Globulus vezel, waardoor het uitste- kende eigenschappen krijgt, zoals extra Pak à 500 vel, doos à 5 pakken, prijs per pak Art.nr. Omschrijving van voor 129097 1 doos A4 80gr wit € 8,15 € 3,95 129097 2 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,65 129097 20 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,50 129097 40 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,254 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
  • Kyocera multifunctionals en printers passen prima in een groene be-drijfsvoering door het ECOSYS-concept. Dit concept combineert milieu-effiëntie met economische efficiëntie.Dit betekent duurzame componenten, Checklist voor groen printenaangevuld met een milieugericht • Maak dubbelzijdige prints en kopieënontwerp, energiebesparende, stille en print eventueel meerdere pagina’sen schone technologie en minimali- op één kant van het vel om afval ensering van het gebruik van chemische kosten te besparenstoffen. • Print nooit te veel documenten • Gebruik de functie ‘controleren enKyocera Mita gebruikt ook gerecyclede vasthouden’ om een document te wanneer hij niet print of kopieertmaterialen bij de productie van haar ma- controleren voor dat u een grote • Recycle gebruikte tonercassetteschines. De behuizing wordt bijvoorbeeld printopdracht geeft • Zorg dat kantoorapparatuur goedvervaardigd uit gerecyclede hars van • Gebruik apparatuur met het wordt onderhouden, zodat deze zoplastic drankflessen en de verpakking Energy Star keurmerk efficiënt mogelijk werktwordt gemaakt van pulp dat afkomstig • Zorg dat kopieerapparaten, multi- • Gebruik voor al uw printwerk milieu-is van kringlooppapier. functionals en printers ’s nachts verantwoord papier dat niet met worden uitgeschakeld chloor gebleekt is, of 100%Wilt u dat uw zuinige machines ook • Activeer de slaapstand van uw kringlooppapier <<efficiënt printen, bekijk dan de checklist printer of kopieerapparaat, zodatvoor groen printen. het energieverbruik minimaal is Met de multifunctionals van Kyocera kunt u snel en eenvoudig printen, scannen, kopiëren én faxen! Deze machines zijnheel gemakkelijk aan te sluiten via USB 2.0 hi-speed interface. De capaciteit is uit tebreiden met verschillende papiercassettes. Kleurenlasermultifunctional FS-C2126MFP+ van € 1350,- voor € 995,- Lasermultifunctional FS-1128MFP van € 795,- voor € 595,- Met de laserprinters van Kyocera maakt u de mooiste afdrukken in zwart-wit of in kleur. Ook beide laserprinters zijn uit te breiden voor meer papiercapaciteit. Infor- meer bij uw kantoorvakhandel naar de geschikte papiercassettes. Alle printers van Kyocera zijn voorzien van het Energy Star keurmerk.Laserprinter FS-3920DN Kleurenlaserprinter Dit is een keurmerk voor energie-van € 665,- voor € 495,- FS-C5150DN efficiënte producten. van € 435,- voor € 295,- >>>> Specificaties en accessoires vindt u op www.kantoorblok.nu <<<<
  • delaren staat en voor hen al 90 jaar de inkoop en logistiek verzorgd. Zodat zij zich kunnen richten op hun klant, u! De kantoorvakhandel is altijd in de buurt, biedt een zeer compleet Het breedste assortiment assortiment tegen een gunstige prijs en weet waar ze het over heeft. en een gunstige prijs Uw kantoorvakhandel beschikt over het Op de kantoorvakhandel kunt u vertrouwen. meest uitgebreide assortiment kantoor- artikelen, waar A-merken een groot deel van uitmaken. Quantore werkt nauw samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat uw kantoorvakhandel kan beschikken over het meest uitgebreide assortiment producten. Zo blijven de prijzen laag en daar profiteert u van. Duurzaam Ook op het gebied van duurzaamheid bent u bij uw kantoorvakhandel aan het juiste adres. Uw kantoorvakhandel vergroent namelijk waar mogelijk het bestaande assortiment en breidt het assortiment uit met nieuwe groene en innovatieve producten. Een deel daarvan bent u al tegen gekomen in Het Kantoorblok. Daarnaast beschikt de kantoorvakhandel over milieucatalogus het Groene Boek. Hierin staan meer dan 2.500 kantoorartikelen met een milieuvriendelijke claim. Vraag uw kan- toorvakhandel naar de catalogus en maak de juiste keuze voor uw kantoor- artikelen. Deskundig advies Bent u op zoek naar een specifiek artikel, heeft u vragen over bepaalde apparaten of bent u benieuwd naar de ideale kantoorinrichting? Uw kantoor- Altijd dichtbij vakhandel helpt u verder. Kijk voor meer Uw kantoorvakhandel is altijd dichtbij. Quantore, de grootste voorraadhou- informatie en een kantoorvakhandel bij Maar achter de gevel van de winkel dende in- en verkooporganisatie voor u in de buurt op de website. << gaat een grootse operatie schuil. Uw kantoorartikelen. Een sterke organisatie, www.kantoorblok.nu kantoorvakhandel is aangesloten bij die achter meer dan 500 kantoorvakhan- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Canon Rekenmachine BP26/36-LTS Deze Canon rekenmachines hebben een fluorescerend display, een ruim toetsenbord en voorzien van de fluisterstille Bubble Jet printtechnologie. De 3+1 Pritt Correct-it printsnelheid is 5,6 regels per seconde. GRATIS correctieroller Ecocomfort Deze correctieroller is speciaal ontworpen voor zijdelings corrigeren. De rollers zijn Art.nr. Omschrijving van voor Koop nu drie gemaakt van 89% natuurlijke materialen. correctierollers 423639 Canon BP26-LTS en krijg er één (10 cijfers) € 113,45 € 99,- Art.nr. Omschrijving van voor helemaal gratis bij! 423638 Canon BP36-LTS 416563 Correctieroller Pritt (12 cijfers) € 121,85 € 109,- Ecocomfort 4,2mm € 3,02 € 1,956 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
  • Tekst: René Zoetemelk • Foto: LMG|KCND BedrijfsreportageSuccesvol ondernemen is sterk afhankelijk van inzet en enthousiasme van de ondernemer. Perry Kentin is directeur van LMG|KCNDstrategie creatie. Een nuchtere Zeeuwse ondernemer die vooruit denkt en doelgericht is. Hij heeft in 10 jaar tijd het succesvolle fullservice reclamebureau opgezet. Vanuit de vestigingen van LMG|KCND in Leiden, Roosendaal en Goes wordt gewerkt voor landelijkeen internationale ondernemingen, organisaties en het MKB. “Van onze ontwikkelingskracht en internationale ervaring profiterenonze klanten. Veel ondernemers hebben moeite een strategie te bedenken en daar een vooruitgang aan te koppelen. Ik wil in vollevaart vooruit en dat de er een positieve ontwikkeling is bij mijn klanten. Als het moet gaan we dwars door de crisis naar de toekomst.”LMG|KCND strategie creatie maakt het verschilP erry Kentin: “Als ondernemer wil je “Het vaststellen van het DNA van een groeien, in omzet of naamsbekend- organisatie kun je alleen als je dicht bij heid bij de doelgroep. LMG|KCND de kern van de zaak komt. Er moet eenhelpt de juiste strategie te bepalen en vertrouwen zijn bij de klant. Alleen danwerkt dit uit in passende communicatie- kunnen we de zaak sturen in de richtingmiddelen zodat een onderneming als sterk van een goede toekomst. Daarin willen wemerk in de markt staat. Wij kunnen alles ons onderscheiden van andere bureaus.op het gebied van reclame, communicatie, Wij werken niet voor een klant, wij werkengrafische vormgeving en webdesign, met een klant. En dat voor een zeermaar het gaat uiteindelijk om het resultaat. concurrerende prijs.”En dat garanderen wij. Ons advies moetnaamsbekendheid en nieuwe klanten Creatieopleveren. Onze service stopt niet na het “Creatie brengt een idee tot leven.afronden van het advies. Wij gaan door tot Het maakt een boodschap niet zomaarhet resultaat zichtbaar is.” een bericht maar een communicatiemiddel dat wordt gevoeld. De merkidentiteit krijgtEigen team of deeladvies een gezicht met een logo en huisstijl.Voor een doordachte visie op strategie, Een passend ontwerp zorgt er voor datcreatie en mediapresentaties kan iedereen een magazine, flyer, brochure en websitebij LMG|KCND terecht. “We maken totaal aankomt bij de doelgroep en interactieconcepten voor reclamecampagnes, TV- oplevert. Met groei tot gevolg.”commercials, radiocommercials, richtensocial media in en kopen ook zendtijd in.” Trends zijn geen verrassingMeer dan 20 medewerkers staan klaar om Perry Kentin: “Laat je verrassen doorde toekomst van organisaties en bedrijven onze aanpak en het uiteindelijke resultaat.veilig te stellen en groei te garanderen. Organisaties en ondernemingen hebbenPerry Kentin: “Wij doen dat met vaste wij zien opbloeien. Ze werden weercontactpersonen voor persoonlijke succesvol. Anderen bouwden hun succesbinding. Dit kunnen complete teams zijn verder uit. Zekerheid over de toekomstvoor een totaal pakket aan diensten maar krijg je door in te spelen op ontwikkelingen.ook specialisten op deelgebieden.” Wij verkennen de markt en houden ontwik- kelingen op het gebied van marketing Perry Kentin: “Wij werken niet voor een klant, wij werken met een klant”Strategie nauwlettend in de gaten. Trends zijn voorEen sterk merk is gebaseerd op het DNA ons geen verrassing en wij houden devan een bedrijf. Het zorgt voor een concur- vaart er in. Je ziet in deze crisis, maar ook inrerende positie in de markt, waardoor het goede tijden, veel ondernemers achteruit LMG|KCND strategie creatieopvalt en onderscheidend is. LMG|KCND denken terwijl vooruit de toekomst ligt.helpt het DNA van een organisatie te be- Wij helpen ze terug op koers en brengen Roosendaal Leiden Goespalen en de juiste positionering te kiezen. vaart in positieve ontwikkelingen. Maak Markt 54 3e Binnenvestgracht 23P Frans den Hollanderlaan 7ADaar koppelen ze vervolgens de juiste het verschil door met ons te kijken naar 4701 PH Roosendaal 2312 NR Leiden 4461 HL Goesmarketing- en communicatiestrategie de toekomst en laat je verrassen door de T 0165 - 58 77 95 T 071 - 408 13 08 T 0113 - 85 08 99aan. Deze werkwijze geeft direct resultaat, resultaten en niet door de ontwikkelingenmaar heeft ook impact op de lange termijn. in de markt.” www.lmgkcnd.nl het ONDERNEMERS BELANG
  • Interview Tekst: Jeroen Kuypers/Fotografie: Marco Magielse Regeren na de vanzelfsprekende meerderheid: De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Tussen het aantreden van de liberaal Rutte als premier en dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden zit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming die post overlaten aan christendemocraten en sociaaldemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste minister leveren is deze de leider van een minderheidskabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met een gedoogpartner of de oppositie. Volgens sommige commentatoren dreigt Rutte daardoor vooral de geschiedenis in te gaan als een kleurloze premier. Op 27 september jl. ging hij in de tegenaanval. Tijdens een rede in Antwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze eeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen en dat politiek succesvol beleid niet langer de verwezenlijking van een groots plan maar het zetten van vele kleine stapjes is geworden. J e weet niet wat het is, maar je zult hem De kwetsbare vrijheid van de reactie van premier Stoltenberg, die wel houden’, zo hielden Europees pre- In zijn boek ‘De open samenleving en weigerde de maatschappij af te sluiten met sident Herman van Rompuy en liberaal haar vijanden’ bestreed Karl Popper de beveiligingsmaatregelen. Politiek is geen fractievoorzitter in het Europees Parlement denkers die meenden dat de loop van de vak voor bange mensen. De vrijheid is geen Guy Verhofstadt hem voor. En zo had Mark geschiedenis aan net zulke wetmatigheden vanzelfsprekendheid, zelfs niet zo lang Rutte geen andere keuze dan in te gaan op onderworpen was als de banen van de na de val van de Muur.” de uitnodiging van de Vlaamse denktank planeten. De evolutie van de maatschappij Liberales om in het voetspoor van de twee is niet gedetailleerd te voorspellen en dus Verstikkende moltondeken illustere Belgen te treden en de jaarlijkse is de samenleving ook niet ‘maakbaar’. In de open samenleving die Popper voor- Popper lezing te geven. Het thema klinkt Geluk, wetenschap en economie kunnen staat vormen de rechten van het individu academisch: wat is de actualiteit van het niet worden gepland, enkel in een open de hoeksteen. “Het individu staat boven denken van Karl Popper? De inhoud van debat tussen vrije burgers stapje voor de groep. Ook de ondernemer moet zijn Ruttes lezing was echter zeer politiek. stapje worden verbeterd. “De wereld- ambities ten volle waar kunnen maken. Hij greep het denken van de Oostenrijkse verbeteraars die een utopische heilsleer De enige taak van de overheid is hem filosoof aan om de keuzes die hij sinds de aanhangen zijn sinds de ondergang van daarin te faciliteren, niet te reguleren. verkiezingsuitslag van 2010 had gemaakt het communisme zeldzamer geworden dan Dat laatste is een verstikkende moltondeken te rechtvaardigen. De stampvolle zaal van vroeger, maar de aanslag in Noorwegen over de economie werpen.” Maar hoewel het Antwerpse provinciehuis, waarin heel op 22 juni dit jaar bewijzen dat de open Rutte de grote overheid uit de jaren ze- wat Nederlandse klanken te horen waren, samenleving kwetsbaar blijft,” zei Rutte. ventig vervangen zag door een aanzienlijk verwachtte dan ook niets anders. “Daarom was ik ook zeer onder de indruk kleinere, ontwaarde hij buiten Nederland het ONDERNEMERS BELANG
  • nog wel een hardnekkige gigant. “Europa leven nergens anders heeft gewerkt danis decennialang gestaag gegroeid. Over de bij diezelfde overheid.” De onwrikbaarheidinterne markt hebben we bijna vijftig jaar van de PVV op het gebied van sociaal-gedaan. Maar andere ontwikkelingen zijn te economisch beleid en buitenlandse politieksnel gegaan. Dat geldt voor de aansluiting liet Rutte geen andere keuze danvan tien voormalige Oostblokstaten en ook akkoorden te sluiten met de linksevoor de invoering van de euro. De eenheid oppositie. “Daardoor hebben we verenvan Europa is echter geen noodzaak, ze moeten laten om een pensioenakkoordis niets anders dan een praktisch middel te bereiken, maar we hebben het wel.”om meer welvaart en vrijheid te realiseren.De Europese Unie is een te groot verhaal Peespasgeworden. Nu ze in plaats van welvaart een Het definitieve afscheid van de ‘groteenorme schuldenberg oplevert herkennen verhalen’ heeft ook gevolgen voor hetveel burgers zich er steeds minder in, en karakter van de politici. “Verhagen en ikdat geeft aanleiding tot een ‘vroeger-was- hebben met opzet gezocht naar ministersalles-beter’- mentaliteit. Ik geloof dan ook zonder groot ego,” verduidelijkte Rutte.niet dat eurobonds de oplossing zijn voor “Typerend vond ik wat Yvo Opstelten over-de schuldencrisis. Zo worden de financiële kwam toen hij de ‘peespas’ wilde invoeren.ongelijkheden binnen Europa groter en Heel de kamer viel over zijn voorstel totstimuleren we de Grieken niet orde op een bordeelpas heen, zodat hij niet anderszaken te stellen. Vandaar onze steun aan de kon dan het intrekken. Toen ik hem vroeginstelling van een eurocommissaris en het of dat hard aankwam bromde hij met zijnstrikt naleven van de oorspronkelijke regels kenmerkende basstem: ‘Ach, dat hoortvan het stabiliteitspact.” er nou eenmaal bij als je lid bent van een minderheidskabinet.’”ZevenmijlslaarzenVan het Europa van de zevenmijlslaarzen Onvoorspelbaarheid en onvolledigheidnaar dat van de kleine stapjes, desnoods weten te transformeren in overtuigings-als een Echternachtse processie, vooruit kracht en dynamiek, van een zichtbareen achteruit. Ook binnenlands is Rutte zwakte en impliciete sterkte maken,naar een kleinere schoenmaat overge- dat is geen geringe politieke prestatie.gaan. “Met het verdwijnen van de grote Karl Popper is voor Mark Rutte actuelerideologieën zijn ook de vanzelfsprekende maar ook welkomer dan ooit. Van Rompuymeerderheden in de politiek verleden tijd. en Verhofstadt zullen niet hard hebbenMinderheidskabinetten zullen steeds vaker moeten aandringen om hem deze lezingde enige optie zijn. Denemarken, Zweden te laten houden.en Portugal gingen ons al voor en Het zal niet hoeven verbazen als deEngeland, waar altijd één partij regeerde, strekking van de Antwerpse lezing deheeft eindelijk weer een coalitieregering. komende jaren te pas en te onpas zalDat werkt niet destabiliserend, dat opduiken in het (verkiezings)debat.betekent extra checks and balances. Churchill ging in 1946 helemaal naar hetPolitici moeten meer uitleggen en over- Amerikaanse Fulton om in een speechtuigen, waardoor het debat opener wordt. de term ‘het IJzeren Gordijn’ te lanceren,Goed, de uitkomst van een debat wordt Rutte hoefde niet de Atlantische oceaanonvoorspelbaarder maar daardoor ook maar slechts de Schelde over te stekendynamischer. Dat is positief.” om zijn boodschap uit te dragen.Veren latenHet is vooral positief voor liberalen,meende Rutte. Zij geloofden toch al nietin de almachtige overheid. Het is ookniet slecht voor D66 en de PvdA, die alveel afstand hebben genomen van de‘maakbaarheidsillusie’. Maar het is slechtnieuws voor de voorstanders van geslotensamenlevingen: de SP en ook de PVV.Rutte noemde Wilders slechts enkele malenbij naam, maar het was duidelijk dat zijngedoogpartner degene was die het boekvan Popper dringend eens moest lezen.Wilders is niet voor een tragere en zuiverpraktische Europese eenwording, hij issimpelweg anti-Europees. “Voor hem gaathet buitenland niet verder dan Vlaanderenen Israel,” grapte Mark Rutte. “en vooriemand die zoveel aan te merken heeft opde overheid is het vreemd dat hij heel zijn het ONDERNEMERS BELANG
  • Een heldere kijkop zekerheidVerzekeren is een vak, iets weloverwogen De goedkoopste verzekering kan duur uitpakkenníet verzekeren is dat ook Duur of goedkoop: een verzekering moet preciesVerzekeren is een vak: bepalen welke verzekeringen passen bij het risico dat afgedekt moet worden.nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit te beschermen Een dure verzekering is een verzekering waar uis alleen mogelijk met een goed zicht op de actuele wel premie voor betaalt maar die u niet nodig heeft.risicosituatie van een bedrijf. Dit betekent: veel Een dure verzekering is ook een verzekering dievan uw bedrijf weten en veel van uw bedrijf zien. goedkoop lijkt, maar niet precies past bij het risicoDe risicosituatie is bij geen twee bedrijven hetzelfde. dat u loopt. In dat geval betaalt u dan wel premieEen online risicoscan heeft geen ogen: een online maar keert de verzekering juist als het nodig is nietscan geeft dan ook vaak alleen inzicht in de risico’s of niet voldoende uit.die binnen een bepaalde branche veel voorkomen,de situatie in uw bedrijf kan hier sterk van afwijken. Zicht op risico’sOns uitgangspunt: verzekeren is niet altijd de beste Wij brengen uw bedrijfsrisico’s in kaart, analyserenoplossing. Soms is het verstandiger om een risico te de situatie en adviseren over mogelijke maatregelen,vermijden of te verminderen. Wij kijken hier bewust zodat u de continuïteit van uw onderneming zekernaar en adviseren u hierover, ook dat is een vak. kunt stellen.het ONDERNEMERS BELANG
  • Verandering is echter de enige constante:Elk bedrijf verandert door de jaren heen Over Zichten dus verandert ook de risicosituatie. Wijvinden het belangrijk om regelmatig contact Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs biedt onder-met u te houden en uw bedrijf te blijven zien. nemers en particulieren inzicht in hun financiëleZo kunnen we er samen voor zorgen dat u situatie en adviseert hen over het voorkomen,goed zicht heeft op uw risico’s en verzekerd opvangen en verzekeren van financiële risico’s.bent van uw bedrijfscontinuïteit. Met als resultaat gemak, tijd- en kostenbesparing en de zekerheid, dat het goed geregeld is én blijft. Zicht (en haar rechtsvoorgangers) bestaat meer Wilt u een eerste indicatie of het in dan 100 jaar en is onderdeel van het betrouwbare uw situatie belangrijk is om een en solvabele Nationale-Nederlanden concern. uitgebreide risicoanalyse uit te laten voeren? Zicht kan in alle vrijheid en openheid producten van verschillende aanbieders adviseren. Vanuit ruim Doe de gratis risicocheck op onze 20 vestigingen en met circa 650 gemotiveerde site www.zichtadviseurs.nl/zakelijk/ medewerkers staat Zicht dagelijks voor u klaar. risicocheck of neem contact www.zichtadviseurs.nl op met een vestiging bij u in de buurt. het ONDERNEMERS BELANG
  • ZAKELIJK SCOREN IN DUITSLAND Als dochter van Deutsche Post is DHL Global Mail dé Duitsland specialist voor uw zakelijke post en postpakketzendingen naar consumenten in Duitsland. Met onze kennis van de Duitse markt stellen wij u in staat om uw mailing campagne succesvol te maken, efficiënt nieuwe klanten te werven en snel en eenvoudig post-pakketten te versturen. Met DHL Global Mail scoort u in Duitsland! www.dhl-global-mail.nl
  • Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer Bedrijfsreportage Veldhuis Mediainvesteert anticyclisch in mensen en machinesV eldhuis Media heeft zich in krap tien jaar tijd ontwikkeld tot een specialistische full colour drukkerijdie het hele grafische traject onder één dakaanbiedt. Directeur Erwin de Lange legt uit:‘We beschikken over een creatieve studiomet grafisch ontwerp en DTP. Daarnaast iser de drukkerij met drie 72/103 full colourdrukpersen en digitale printmachines.Ten slotte hebben we een eigen grafischeafwerking, waaronder snijden, vouwen,geniet brocheren en wire-o binden.Zo houden we maximale grip op het procesen daarmee op de kwaliteit. Voor onzeklanten betekent het vooral gemak.’De drukkerij telt veertig medewerkers. Inopdracht van uitgeverijen, reclamebureaus,drukwerkintermediairs en grote bedrijven De directeuren Erwin de Lange (l.) en Oscar Jagerworden in Raalte magazines, catalogi,tijdschriften, boeken, jaarverslagen enverkoopbrochures geproduceerd. In een tijd dat wekelijks gemiddeld drie drukkerijen op de fles gaan, groeit Veldhuis MediaDat gebeurt volcontinu, dat wil zeggen in met 20% per jaar. Het allround grafisch bedrijf in het Overijsselse Raalte investeert tegen3 ploegen, 5 dagen lang, 24 uur per dag. de stroom in. In machines en mensen. Door zowel op technisch als op relationeel gebiedTegen de stroom inDe grafische branche heeft forse tikken tot het uiterste te gaan, zijn en blijven de klanten tevreden.gekregen. Ook Veldhuis Media heeft moeilijkemomenten gehad. ‘Maar die hebben we over-wonnen doordat erin zijn blijven geloven en Duurzaamheid staat bij Veldhuis Media hoog kundige, ervaren en bovenal betrokkenjuist tegen de stroom in hebben geïnvesteerd. in het vaandel. ‘Onze prepress en de plaat- medewerkers. Die zijn heel betrokken bij hetWe zijn alleen maar gegroeid. Van 25 mede- vervaardiging 100% chemievrij en werken product, ons bedrijf, onze klanten en opwerkers in 2008 naar 40 nu, bij een jaarlijkse we met inkten die 100% afbreekbaar zijn. elkaar. Er heerst hier een prettig familiegevoel.omzetstijging van 20%.’ Veldhuis Media We zijn FSC-gecertificeerd, wat wil zeggen Een gevoel van: we staan en gaan ervoor.zet zwaar in op relatiebeheer en acquisitie. dat we papier gebruiken dat op duurzame De cultuur is informeel; drempels zijn er niet.‘Hiervoor hebben we vier accountmanagers in wijze is geproduceerd. En ons hele bedrijf We praten met en luisteren naar elkaar.dienst. We houden continu druk op de markt.’ draait op groene stroom. We zijn slechts een Met als gevolg een hoge productiviteit:De afgelopen jaren is geïnvesteerd in paar certificaten verwijderd van CO2-neutraal het ziekteverzuim is bij ons minder dan ééneen nieuw bedrijfspand en in machines. bedrijf.’ Ook heeft het bedrijf geïnvesteerd procent en de faalkosten zijn minimaal.‘‘Met onze moderne machines kunnen in zijn medewerkers. ‘Mensen maken bij ons Met anticyslisch investeren neemt en houdtwe een maximale snelheid en flexibiliteit het verschil. We doen er alles aan om mede- Veldhuis Media een voorsprong op zijngaranderen, naast een minimale kostprijs. werkers te vinden en te binden. We willen concurrenten. Het bedrijf en zijn klantenWe waarborgen de kwaliteit van onze medewerkers met initiatief, ondernemer- profiteren hiervan.producten door te werken binnen passende schap. Onze opdrachtgevers voelen feilloosprotocollen en normen; onze drukpersen, aan dat we investeren in kennis, motivatie,CTP en proefsystemen zijn ingericht op betrokkenheid, vakmanschap.’ Veldhuis MediaNEN-ISO 12647-2.’ Kanaaldijk Oostzijde 3 Industriële principes Postbus 2 Ook de komende jaren blijft Veldhuis Media 8100 AA Raalte investeren in mensen en machines. T 0572 - 34 97 00 ‘Van huis uit is de grafische branche nogal F 0572 - 34 97 99 ambachtelijk van aard. We willen dit loslaten. info@veldhuis.nl We benaderen onze drukkerij vanuit de www.veldhuis.nl industriële invalshoek. We produceren met nieuwe machines, die worden bediend door Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia het ONDERNEMERS BELANG
  • InterviewHulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor hetbevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor de manier waarop UNICEF hulp biedt. Polio was tot ver in de vorige eeuw eenkinderziekte met desastreuze gevolgen. Nu vragen geleerden zich af of ze de laatste laboratoriumvoorraden van dit uitgeroeide virusmoeten bewaren. Somalië kent momenteel een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt erin, ondanks dezelfdedroogte, de eigen bevolking te blijven voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol, en de Nederlandse hulpver-leners en donateurs op hun beurt een verhoudingsgewijs zeer grote. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieveNederland namelijk in de top als het gaat om donaties. Bedrijven zetten stap van donateurschap naar partnership Kinderarbeid UNICEF ziet toe op de naleving van het verdrag voor de rechten van het kind, ook in Nederland zelf, en is zeer actief in ontwikkelingslanden om de basisbehoef- ten van kinderen te helpen garanderen: voeding, medische verzorging en natuurlijk scholing. “Kinderen horen niet te werken. Dat is wat IKEA met ons in contact bracht. Het bedrijf had last van beschuldigingen van kinderarbeid bij leveranciers in het Verre Oosten en zocht een manier om die in heel de keten aantoonbaar uit te bannen. Daar hebben wij het bij geholpen en sindsdien is IKEA wereldwijd een van onze grootste partners,” aldus Jan Bouke Wijbrandi. Typerend voor dit partnership is dat beide partijen er profijt van hebben. In dit opzicht past het dan ook goed in de huidige trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij bedrijven zich niet alleen met geld maar ook met activiteiten voor een goed doel willen inzetten. Wijbrandi: “We merken inderdaad dat MVO een rol speelt in het vergroten van de betrokkenheid van onze partners. M arketingmanagers zullen allicht Naties, terwijl Nederlanders als Monique ING bijvoorbeeld neemt graag werknemers met bewondering en jaloezie van de Ven en Paul van Vliet hetzelfde mee naar projecten, en maakt er ook ge- het UNICEF model bestuderen. doen in ons land. “We hebben het voordeel bruik van voor bijvoorbeeld teambuilding. Met een honderdtal medewerkers kana- dat iedereen zich graag associeert met Ik merk dat vooral de nieuwe generatie, liseert het Nederlandse UNICEF Comité kinderen,” zegt Jan Bouke Wijbrandi, hoog opgeleide werknemers, belang hecht jaarlijks een stroom donaties ter waarde algemeen directeur UNICEF Nederland. aan een band met een goed doel waarvoor van € 70 miljoen, daarbij geholpen door “Kinderen zijn onschuldig en kwetsbaar, meer van haar verwacht wordt dan enkel een opeenvolging van wereldberoemde overal en altijd. Maar onze ambassadeurs geld storten. Dat neemt niet weg dat onze en sympathieke ambassadeurs. Audrey zijn ook mensen die al lang en breed naam partnerships financieel van essentieel Hepburn, Danny Kaye en Roger Moore zijn hadden gemaakt vóór ze met ons in zee belang zijn voor ons. We krijgen jaarlijks de mondiale gezichten geweest van de gingen. Dat maakt hun inzet werkelijk € 13,5 miljoen van de Nationale Postcode- kinderrechtenorganisatie van de Verenigde belangeloos.” loterij, een groot bedrag, maar de bulk van het ONDERNEMERS BELANG
  • Jan Bouke Wijbrandi: “We moeten actiever zijn in onze wervingscampagnes”onze middelen wordt opgebracht door jaren in de toekomst moeten worden dat we, als we ons meer richten op deonze 360.000 vaste donateurs, bestaande verschoven? allerarmste kinderen, uiteindelijk meeruit burgers én bedrijven. Van de VN zelf zullen bereiken. “Uit het onderzoek blijktkrijgen we namelijk geen geld. Wat mij Versneld succes dat we veel meer kinderen kunnen redden,betreft zouden die ondernemingen er best In sommige gebieden gaat het goed als we ons richten op de meest kwetsbarewat meer ruchtbaarheid aan mogen geven en liggen we op schema met de MDG’s, kinderen in afgelegen gebieden”, aldusdat ze UNICEF steunen , maar ik begrijp hun zegt Jan Bouke Wijbrandi. Regeringen en Jan Bouke. UNICEF gaat zich daarom meerrelatieve discretie en ik waardeer vooral hulporganisaties doen hun best om de richten op de allerarmste kinderen, diehun loyaliteit en generositeit.” Millenniumdoelen te bereiken. En er is al meestal moeilijk bereikbaar zijn voor de veel bereikt. De kindersterfte is afgenomen, hulpverlening.Millennium Development Goals steeds meer mensen hebben toegangHet kleine Nederland is ook voor de tot schoon water en meer kinderen dan Acute nood, veroorzaakt door natuur-internationale UNICEF organisatie van ooit gaan naar school. Maar ondanks alle rampen of menselijke catastrofes, zoalsgroot belang. Japan, Duitsland en de inspanningen, zullen niet alle doelstel- oorlog, zullen er altijd blijven bestaan.Verenigde Staten geven miljoenen meer, lingen voor 2015 worden bereikt. De kloof Acute hulp zal dus ook nodig blijven.maar ons land komt daarna. Ondanks de tussen arm en rijk neemt toe. Het lijkt erop Maar toch betekent een donatie aan UNI-aanslepende economische crisis hebben dat degenen die binnen de landen beter af CEF geen financiële steun voor de fabrikan-de voorbije twee jaar geen invloed zijn, ook het meeste van hulpprogramma’s ten van dweilen en open kranen. “Ethiopiëgehad op die hoge ranking. profiteren. is een goed voorbeeld van een land dat“We merken wel dat we actiever moeten Ook al zijn niet alle Millenniumdoelen  zich, mede dankzij ons, naar zo’n niveauzijn in onze wervingscampagnes, maar haalbaar in het streefjaar 2015, we kunnen heeft ontwikkeld dat het een natuurramphet aantal donateurs groeit nog steeds,” meer bereiken als we voor een andere als droogte grotendeels zelf de baas kan.stelt de algemeen directeur. Het kan echter aanpak kiezen. UNICEF is ervan overtuigd Dat was twintig jaar geleden wel anders.”niet anders of de bijna wereldwijdestagnatie heeft een negatieve invloed opde ambitieuze Millennium Development MKB’ers kunnen UNICEF supporter wordenGoals (MDG’s), die regeringen elf jaargeleden vol zelfvertrouwen formuleerden Grote bedrijven zijn niet de enige bedrijven die een partnership met UNICEF kunnen aangaan.en ondertekenden. Tegen 2015 zouden Speciaal voor het MKB introduceerde de hulporganisatie in 2010 de mogelijkheid supporter te worden.onder meer de kindersterfte en de armoede Voor een vast bedrag per maand (125 Euro) ontvangen UNICEF supporters een speciaal logo dat door henwereldwijd gehalveerd moeten zijn. gebruikt kan worden om de samenwerking met UNICEF naar buiten toe te communiceren; interessantZal het realiseren van die doelen enkele richting klanten, leveranciers, werknemers. Voor meer informatie, surf naar www.unicef.nl/supporter het ONDERNEMERS BELANG
  • AdviesOnlangs was het weer in de media: 25% van de ondernemers gebruikt geen algemene voorwaarden. En als ze er wel zijn, dan bestaande algemene voorwaarden vaak uit voorwaarden die zijn samengesteld door op diverse websites te “knippen en plakken”. Mede doorde economische situatie proberen ondernemers te bezuinigen op hun uitgaven door standaardovereenkomsten te gebruiken. Deze zijnvaak gratis op Internet te vinden, maar voorzichtigheid is geboden ten aanzien van dergelijke “collage-contracten”. De gevolgen van hetgebruik daarvan kunnen immers maar zelden worden overzien en uiteindelijk voor de ondernemer een flinke financiële strop blijken dieeenvoudig had kunnen worden voorkomen. In het navolgende ter illustratie een aantal veelvoorkomende valkuilen. Het belang van het juiste juridische fundament; de valkuilen Arbeidsovereenkomst levertijd in zijn algemene voorwaarden Wist u bijvoorbeeld dat de opzegtermijn geregeld zal willen hebben. voor de werknemer normaliter één maand bedraagt, maar als u twee maanden op Toch wordt er ook op het gebied van heeft genomen in de arbeidsovereenkomst, algemene voorwaarden veel “geknutseld”. de opzegtermijn voor de werkgever op Hierbij wordt maar zelden aandacht grond van de wet niet korter mag zijn dan besteed aan de rechtsmacht/rechtskeuze het dubbele van die voor de werknemer? die veelal in algemene voorwaarden is Dit betekent dus dat u als werkgever een opgenomen. Vaak wordt een (dure en opzegtermijn van vier maanden heeft veelal langdurige) arbitrageprocedure en loon over deze periode verschuldigd voorgeschreven, waardoor de gang naar bent. U mag, niet rekeninghoudende met de kantonrechter op grond van deze afwijkende regelingen in CAO’s, met een algemene voorwaarden zonder mede- werknemer een maximale opzegtermijn werking van de wederpartij is uitgesloten. overeenkomen van zes maanden, maar dit betekent wel dat u een opzegtermijn van Conclusie: Natuurlijk kunt u zelf een op een jaar in acht moet nemen. het oog eenvoudige overeenkomst of de algemene voorwaarden samenstellen. Algemene voorwaarden Maar om vervelende verrassingen in de Ten aanzien van algemene voorwaarden toekomst te voorkomen, verdient het moet onderscheid worden gemaakt tussen aanbeveling deze wel te laten checken de voorwaarden die worden gebruikt door een jurist. Een geroutineerde jurist is in relatie tot consumenten of andere hier vaak korter mee bezig dan u denkt, ondernemers (professionele marktpartijen). dus de rekening valt reuze mee. En u heeft Consumenten genieten wettelijk immers in dat geval wel de gemoedsrust van de een veel verdergaande bescherming juiste contracten, die u een financiële strop dan professionele marktpartijen. Voorts in de toekomst kunnen besparen. zullen de algemene voorwaarden zoals gehanteerd door een dienstverlener Mr. Pieter van Stempvoort is jurist bij niet klakkeloos kunnen worden ingezet De Hooge Waerder Accountants - door een leverancier van elektronische Belastingadviseurs – Juristen. apparatuur, die immers bepalingen met U kunt contact opnemen met Pieter via (072) 518 00 00 betrekking tot verleende garantie en of via pvstempvoort@dehoogewaerder.nl het ONDERNEMERS BELANG 15
  • OndernemerspanelHeeft u nog vertrouwen inde euro?Miljarden euro’s worden beschikbaar gesteld om Griekenland te behoeden voor een faillissement.Italië, Spanje en Portugal dreigen eveneens een beroep te moeten doen op het Europees Noodfonds.De positie van de euro verzwakt steeds verder. Beursen reageren met steeds lagere koersen. Banken rakenin de problemen en zijn terughoudend in het verstrekken van kredieten aan ondernemers. Heeft u nogvertrouwen in de euro of ziet u liever een terugkeer van de gulden? De mening van ons panel. ■ Maik Passchier Maik Passchier - AMA Milieuadvies kop koffie zal dan toch als snel zo’n fl. 5,50 kosten, Terugkijken naar “die goeie ouwe tijd” is altijd gemakkelijk, wie wil dat nog betalen voor een lekker bakkie? Helpt er zijn nog velen onder ons die de prijs in euro’s terug- het ons uit de crisis als wij terug gaan naar guldens? rekenen naar guldens. Nederland en Europa hebben Ik denk het niet, de onrust op de financiële markt zal destijds na rijp overleg de kansen ingeschat en zagen alleen maar groter worden en we zullen nog harder de Euro als een sterke munt. Jarenlang is de munt ons best moeten doen om uit deze crisis vandaan te ook sterk geweest en heeft (ondanks veel gemopper komen. Als iedereen zich beseft dat we het met zijn over bijvoorbeeld de prijs van een kop koffie) vrijwel allen ruime tijd erg goed hebben gehad en nu tevreden iedereen kunnen profiteren van vette jaren. Nu terug- kunnen zijn met minder zijn we al een heel een eind keren naar de gulden zal veel onrust veroorzaken, een op weg! ■ Herke Dekker Herke Dekker - Herke ICT Group positie. Voor Nederland betekent het dat er weer “Verder bezuinigen is eindig, investeren in de toekomst een crisis op ons afkomt. We hebben gezien dat is oneindig” Herke ICT Group heeft zeker nog vertrouwen bedrijven die blijven investeren in innovatie en in de euro. De euro heeft Nederland veel gebracht toekomstgerichte ontwikkelingen, zich sterk hebben met de open grenzen en het heeft onze concurrentie- ontwikkeld. Ook tegen de economische verwachtingen positie op de wereldmarkt sterk verbeterd. Dat vergeten in. Voor Herke ICT Group betekent dit dat wij anticy- de mensen nogal eens. Nu we naast de lusten ook de clisch en eigenwijs blijven investeren. Onze kracht komt lasten krijgen moeten we daar ook eensgezind mee nu extra naar boven, wat zich terug betaalt in bedrijven omgaan. Uiteraard moet de Europese Unie dit wel die juist nu voor ons en onze producten en diensten meenemen in het beleid voor de toekomst en landen kiezen en daarmee voor hun eigen toekomst (met scherp in de gaten houden omtrent hun financiële de euro!). ■ Hans Koning Hans Koning - MKB Accountants Vanhier geld voor een groot deel met internationale handel. Door alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd is het Als we de gulden weer zouden invoeren, worden we vertrouwen in de euro zeker niet toegenomen. Maar een eilandje met alle economisch nadelige gevolgen dit geldt ook voor de Amerikaanse dollar en de Japanse van dien. Wat veel belangrijker is voor de oplossing van yen. En zelfs de Zwitsers komen in de problemen met de huidige crisis is de krachtenbundeling in Europa. hun dure frank. De roep om de terugkeer naar de Wij zijn monetair wel een eenheid maar politiek gezien gulden is volgens mij ingegeven door een soort nog weinig slagvaardig. Om onze concurrentiepositie heimwee naar vroeger “toen alles nog goed was”. Dit te verstevigen t.o.v. Amerika, Japan, China, India en gaat ons probleem echter niet oplossen. Wij zijn op de de andere opkomende grootheden is er een grote wereldbol maar een piepklein landje en verdienen ons noodzaak voor een daadkrachtig Europa.16 het ONDERNEMERS BELANG
  • ■ mr. Evert Hoekstramr. Evert Hoekstra - Castelijns Kaandorp in de wind geslagen. Het zou zo’n vaart niet lopen.Hoekstra Advocaten Helaas, Europa anno 2011 is een verzamelplaatsDe huidige economische problemen hebben niet van (enige) sterke broeders maar vooral ook zwakkemet de invoering van de euro te maken, maar eerder zusters. De familiebanden staan onder druk en ermet een zwalkend economisch beleid binnen de moet een overstelpende hoeveelheid geld richtingEuropese Unie. Sinds de invoering is de euro juist Zuid-Europa om op z’n minst de schijn te wekken dateen uitermate sterke en concurrerende munteenheid we daar de boel draaiende kunnen houden. Helaas, datgebleken, met onder meer tot gevolg een (op het zal niet gaan lukken. Zuid-Europa is failliet en verdienteerste oog) sterk economisch Europa. Achteraf gezien het eigenlijk niet (meer) om bij de Europese eurozonehebben de grote banken en de nationale en Europese te horen. Mijn advies: loslaten en verder gaan metoverheden echter te weinig oog gehad voor de gevaren degene(n) die het nog wel waar kunnen (blijven)van deze sterk stijgende welvaart; de zwakkere econo- maken om de euro sterk te houden. Dat lijkt mij demieën werden uit het oog verloren en diverse waar- enige optie om het vertrouwen in de euro overeindschuwingen van toezichthoudende instanties werden te houden en te herstellen. ■ drs. Maurice Karel RA drs. Maurice Karel RA - De Hooge Waerder oplossing voor de schuldenlast die Griekenland met Accountants & Adviseurs zich meetorst. Het wordt juist eenvoudiger om te Het vertrouwen in de euro heb ik nog steeds. De devalueren als zij los zijn van de euro. Per saldo schieten invoering van de eurozone heeft grote welvaart en de schuldeisers er niets mee op. De appel is zuur, maar stabiliteit in de Europese economie gebracht. De euro is we zullen er doorheen moeten bijten. Een afboeking op nog steeds één van de stabielste valuta van de wereld. slechte landen van 250 miljard euro is veel geld, maar Voor een exportland als Nederland is het wegvallen van relatief is het “slechts” 2,5% van het bruto binnenlands de valutabelemmering door de invoering van de euro product van de eurozone. De oplossing voor dit soort destijds van groot belang geweest en dat is het nog problemen in de toekomst is een grotere bevoegdheid steeds. Een teruggang naar de gulden lost niets op aan tot inmengen in de lokale economieën vanuit de euro- de fundamentele tekortkomingen van bijvoorbeeld de politiek. Weer een kans om nog zo’n mooi Nederlands Griekse economie. Ook levert het geen bijdrage aan de product te exporteren: de Zalm-norm! ■ Leonie SnijderLeonie Snijder - Snijder Incasso en pas de noodzaak om de beslissingsbevoegdheid meer teGerechtsdeurwaarders centraliseren, en het was beter geweest als dat eerder wasTerugkeer naar de gulden is geen optie. Vergeet dat gebeurd. We moeten Europa wel de middelen gevengewoon. Naar het verleden kijken doen we met een zich te handhaven. Het is geen kwestie van nu een paargekleurde bril op. En met de invoering van de euro miljard weggooien, het is een kwestie van met een paarwilden we misschien te graag dat iedereen meedeed en miljard proberen veel grotere (economische) schades tezijn we misschien niet kritisch genoeg geweest. Maar beperken. Hier wordt het kaf van het koren gescheiden;de Europese potentie is er nog steeds. Helaas is er nú laat ons dat als een uitdaging aanpakken! ■ Duncan Renses Duncan Renses - De Band Uitzendbureau BV de inkomsten uit export waar Nederland zwaar op leunt. Er waren verschillende redenen voor de invoering Misschien voelt het als ‘de sterken lijden onder de van één Europese munt: een eind aan schommelende zwakkeren’. Maar uiteindelijk investeer je om er samen wisselkoersen, minder omwisselkosten en stimulering sterker uit te komen, en zo om die investering weer van de economie binnen de EU. terug te krijgen. Neemt niet weg dat er duidelijke Of we nu sterker hadden gestaan als we de gulden afspraken gemaakt moeten worden. Ik zie het als nog hadden, weet ik niet. De landen die in de ondernemen: met een klant maak je ook ‘leverings- problemen zitten, hadden misschien ook met hun eigen afspraken’. Worden die niet nagekomen, zoek je eerst munteenheid in de problemen gekomen. Ook dan was naar oplossingen om de samenwerking te verbeteren. het nadelig geweest voor Nederland: het had kunnen Dat zou dan ook maar bij de probleemlanden zo leiden tot een te dure gulden met consequenties voor moeten zijn. En anders worden ze uit de EU gezet. het ONDERNEMERS BELANG 17
  • Uitzendbureau 65plus, al 35 jaar dé uitzendspecialist voor fitte,enthousiaste, kundige en gemotiveerde arbeidskrachten met eenleeftijd vanaf 65 jaar.Uitzendbureau 65plus heeft landelijk 10 vestigingen en vanuit onzevestiging te Koog aan de Zaan bedienen wij organisaties van deZaanstreek tot en met Texel.Wij komen graag met uw organisatie in contact om u te informerenover de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Of u nu een chauffeurnodig heeft op invalbasis, een ingenieur of communicatiespecialistvoor een project, wij zijn u graag van dienst.Hebben wij uw interesse gewekt? Bel voor een geheel vrijblijvendeafspraak met Joke Holkamp (accountmanager), Astrid OwensSoligane (intercedent), Cynthia Elmers (vestigingsmanager) ofIlona Vrieze (intercedent) op 075 616 1906.Langskomen mag altijd, u bent van harte welkom opDe Ruyterstraat 2, 1541 CW te Koog aan de Zaan.www.65plus.nlKLEURRIJKE MENSENVERGRIJZEN NIET
  • Tekst: Isabelle Brus • Fotografie: JJFoto/ Jan Jong BedrijfsreportageCameratoezicht op bedrijventerrein vergroot aantrekkingskrachtBreekland: open én veiligEr komt cameratoezicht op bedrijventerrein Breekland in Oudkarspel. Reden is dat het terrein vrij geïsoleerd ligt van woonwijken, ener ook geen bewoning is bij de bedrijfspanden. “De camera’s geven bedrijven nog meer reden om zich hier te vestigen.”L uc Jan Bulthuis is voorzitter van de Direct voordeel voor de bedrijven is terrein af is, hevelt de gemeente meer bedrijvenvereniging Parkmanage- financieel van aard: dankzij de camera’s taken over naar de bedrijvenvereniging”, ment Breekland en zeer verheugd kunnen individuele ondernemingen vertelt Bulthuis. Dat zal in de eerste plaatsmet de toestemming voor de te plaatsen korting krijgen op hun verzekering. Die gaan om het algemeen onderhoud vanbeveiligingscamera’s. “Het vergroot de korting kan volgens Bulthuis, afhankelijk het terrein en het groenonderhoud.waarde van het bedrijventerrein en dat van de voorwaarden van de verzekeraar, Maar de bedrijvenvereniging heeft meertrekt hopelijk weer nieuwe bedrijven aan.” hoger uitvallen dan de kosten die de plannen. Gezamenlijke energie inkopen bedrijvenvereniging voor de camera- bijvoorbeeld, en de collectieve afvoer van beveiliging doorberekent in het verplichte vuil. “Met een grote groep bedrijven ben je lidmaatschap. “Gemiddeld genomen zijn interessanter voor een energieleverancier de camera’s gratis voor de bedrijven op of een afvalverwerker.” Op dit moment Breekland.” speelt dat nog niet. Bulthuis schat dat ongeveer tweederde van de kavels op Openheid Breekland nog niet verkocht is. Dat is Het bedrijventerrein is volop in ontwik- volgens hem een direct gevolg van de keling, en er zijn nog voldoende kavels economische crisis en de daarmee beschikbaar. De gemeente zet volop in samenhangende terughoudendheid op promotie van Breekland. Een van de bij ondernemers om te investeren of uit aandachtspunten is duurzaamheid. Dat te breiden. is terug te zien in de inrichting van het park: veel groen en water en een open Schakel karakter. “Een hek om het terrein zetten Breekland kan een schakel worden voor de ter beveiliging was daarom ook nooit zaadveredelings- en productiebedrijven in een optie. De camera’s waarborgen in Warmenhuizen en bij Hoorn, waaraan soms zekere zin die openheid van Breek- ook wordt gerefereerd als ‘Seed Valley’. land.” Duurzaamheid is in een aantal Maar ook energie (‘Energy Valley’) is een zaken terug te zien. Zo mag er alleen interessante focus voor Breekland. “En dat met FSC-hout gebouwd worden. hangt dan weer samen met duurzaam- “Verder vullen de bedrijven het heid”, vertelt Bulthuis. Samen met de duurzaamheidsaspect naar Bedrijfskring Langedijk trekt Breekland nu eigen inzicht in. Zo hebben op voor verbetering van de bereikbaarheid een aantal bedrijven van het bedrijventerrein. Hun voorstel zonnepanelen op hun is om de doorgaande oost-westweg die dak geplaatst. En bij nu dwars door Oudkarspel en Noord- InnoVfoam hebben Scharwoude loopt bij het kruispunt in we een aardwarmte- de dorpen te ondertunnelen en van installatie”, aldus de begin tot eind te verbreden. “Dan behoud directeur. je de lintdorpstructuur en verbeter je de ontsluiting van dit gebied enorm”, legt Toekomst Bulthuis uit. Tot de taken van de bedrijvenvereniging hoort nu met name Bedrijvenvereniging Parkmanagement Breekland de bewegwijzering en Postbus 55 beveiliging op het 1723 ZH Noord-ScharwoudeLuc Jan Bulthuis terrein. “Zodra het lucjan@bulthuis.biz het ONDERNEMERS BELANG 19
  • Ronde Tafel Gesprek Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: JJFoto / Jan Jong Ronde Tafel Gesprek Ketenintegratie in de Bouw Ketensamenwerking:20 het ONDERNEMERS BELANG
  • Ketenintegratie in de bouw…. Het klinkt mooi; intensievere samenwerking, het willen reduceren van faalkosten en het optimaliseren van logistieke processen in de bouw. Maar werkt het ook in de praktijk? De deelnemers aan het Ronde Tafel Gesprek menen van wel. Sterker nog: ze zijn er van overtuigd. En ze zijn het er tevens over eens dat de behoefte aan ketensamen- werking zeker niet is geboren uit nood. Integendeel: “Crisis of niet; je moet altijd nadenken over slimmer werken!” zo roepen de zeven deelnemers aan het gesprek bijna in koor. J an van Veen van BouwCenter Eiland de dat het soms effectiever kan. Juist ja, door Wild komt meteen met het scherpste samen te werken!” statement. “Ik heb me er altijd over verbaasd dat er zo veel afscherming is van Werner Botman van De Jong & Roos BV is elkaars kennis. Ten opzichte van allerlei het daarmee eens. “Kansen creëer je door andere branches loopt de bouw achteraan het delen van kennis. Vooral in deze tijden. met transparantie. We zijn wat traditioneel Bouwen is een zeer gecompliceerd proces terwijl het juist noodzakelijk is om soms geworden. Er is veel meer wet- en regel- met je concurrenten aan tafel te zitten. Het geving gekomen, er zijn keurmerken en…. houdt je scherp en als je elkaar informeert regeltjes spreken elkaar ook nogal eens over hoe het gaat, dan kom je er ook achter tegen. Dat heeft dus niets met de crisis te Bedrijf: BouwCenter Eiland de Wild d dat ketensamenwerking Vestigingsmanager Jan van Veen, actief in Zwaag en Alkmaar, is er van overtuig één van de concepten is, die er voor kan zorgen dat de bouw een gezonde bedrijfstak blijft. “Het is de toe waarom hij bij dit gesprek nieuwe wereld. Sterker nog: vernieuwen is hard nodig,” zo licht Van Veen is aangeschoven. Vanuit BouwCenter Eiland de Wild houdt hij zich bezig met het managen van de aan klanten. Van de ZZP’er tot vestigingen Alkmaar en Zwaag. “Wij leveren aan een brede diversiteit aan de middelgrote aannemer. Maar, de professioneel klussende particulier is ook van harte welkom bij van de dienstverlening. Daarbij ons. De succesfactor van onze dienstverlening zit hem in de kwaliteit denk ik aan het vinden van logistieke oplossingen en het zoeken van de juiste bouwproducten bij elke zijn gericht op continuïteit en een bouwkundige uitdaging. We zijn actief op verschillende markten, we beheersbare groei, waarbij de menselijke maat altijd centraal blijft staan.” Bedrijf: De Jong & Roo s BV Namens het in Schagen gevestigde De Jong & Roo Botman bij het gesprek. s BV, technische grooth “Het onderwerp keteninte andel voor de bouwnijve gratie speelt al heel lan rheid en industrie, zit We heden liggen op dit vla g in onze organisatie. We rner k omdat er nog te veel faa zien al tijden dat er mogel zijn in hiaten in commu lkosten worden gemaak ijk- nicatie, organisatie en ken t. We ontdekten dat de nis. Als je dit door keteni oorzaken met name gel gevers daar veel profijt ntegratie uit handen kun egen van trekken. Het past ook t nemen, dan zullen opd in de markt bij onze kla in onze missie: we willen racht- nten kenbaar te maken klanten zo goed mogelijk en hierdoor impulsen te helpen door de mogelijkh samenwerking en uiteraa geven aan de kwaliteit eden rd de kosten.” De Jong van onze dienstverlening gaan erg ver in het aanbie & Roos BV levert aan bou , de den van diensten op het wbedrijven en de aannem gebied van ICT,” legt Bot erij, van klein tot groot. door het leveren van tot man uit. “Ons doel is het “We aalconcepten. Alle ambit ontzorgen van de klante ies van ketenintegratie n worden met dat doel ber eikt.”Bedrijf: A. Timmerman’s IJzerhandel IJzerhandel in Alkmaar. Dennis: “Ik ben aangeschoven bij ditDennis Timmerman runt samen met zijn broer Steven A. Timmerman’s kreeg van zijn opdrachtgever om met meerdere partijen uitgesprek op verzoek van één van onze klanten, die op zijn beurt de vraag van een renovatieproject. Daar heb ik vanzelfsprekendde keten intensiever overleg te willen voeren over een doelmatiger aanpak e projecten meegemaakt en er komen altijd interessante‘Ja’ op gezegd. We hebben namelijk een soortgelijk proces al op meerder de essentie om waarde toe te voegen en verspillingen teoplossingen voor gecompliceerde vraagstukken naar voren. Voor ons is sport bezighoudt. “Zo hebben we de focus op bouwtechniekreduceren.” Dennis legt uit dat de IJzerhandel zich met drie takken van aannemers), raam- en deurtechniek (levering van raam- en(de levering van ijzerwaren, hang- en sluitwerk en gereedschappen aan van elektronische sluitsystemen).deurbeslag specifiek voor de timmerindustrie) en toegangstechniek (levering het ONDERNEMERS BELANG 21
  • Ronde Tafel Gesprek maken. Los van het feit dat je dus kennis je niet kunt. Je moet de gesprekspartners opdoet over hoe het beter kan, is de klant in hun waarde laten en ook goed begrijpen er uiteindelijk ook bij gebaat. Die zit niet wat de belangen van de ander zijn.” te wachten op ineffectieve werkprocessen. Die wil slagkracht.” De deelnemers aan het Ronde Tafel Gesprek geloven niet dat ketenintegratie Rogier de Waard van Mastermate is het hier en ketensamenwerking zal vervagen zodra volledig mee eens. “Maar we moeten nog de economie weer aantrekt. “Wie weet hoe wel goed op zoek naar de juiste modus,” lang we dan nog moeten wachten?” lacht stelt hij. “Hoe moeten we het precies André Kruisdijk van Koninklijke Jongeneel. vormgeven in de bouw? Inderdaad, de “Als je economen hoort, dan hoor je zo veel bouw is een conservatieve wereld. verschillende geluiden. Wat moet je gelo- Realiseren we ons voldoende dat lang- ven? Gaat het in 2018 pas weer aantrekken? zamerhand een ieders rol wezenlijk is Wel, daar kunnen we toch niet op wachten? veranderd. Klanten zijn niet gek. Die weten Ik vind ketenintegratie juist dé oplossing Dennis Timmerman door de transparantie van het internet al om misschien zelf weer de regie over de vaak heel goed wat ze willen. Zijn we het branche te kunnen krijgen. We hebben nu onszelf niet verplicht om gehoor te geven alle tijd om de processen branchebreed op aan de kritischere vragen vanuit de markt?” orde te brengen. Ik vind het een fantastische uitdaging.” Dennis Timmerman van Timmer- Volgens Ivar Boerebach van PontMeyer man IJzerhandel is het daar mee eens. “Het Alkmaar kan effectieve ketensamenwerking is hoe dan ook een voorbereiding op een echter alleen ontstaan als je de bereidheid betere toekomst. Want laten we wel zijn: toont om tijd te investeren in de andere er ontstaat met zekerheid schaarste op het stadia van de bouw. “Als je niet wilt weten gebied van grondstoffen, tijd en personeel. hoe de rest van de kolom is georganiseerd En dús móet je nadenken over meer en waar precies de problemen of uitdagingen efficiency. En dat kan alleen als je elkaar zitten, dán kan het nooit wat worden. Het opzoekt in de gehele kolom.” is een zoektocht naar een groter begrip voor elkaar.” Richard Beentjes van Stoel Garantieverlenging van Klaveren meent wel dat je in de visie Volgens Rogier de Waard zit er nog een op ketensamenwerking op één lijn moet ander interessant aspect aan het effectief zitten. “Je moet niet aan iets beginnen wat inrichten van ketenintegratie. “Als je André Kruisdijk en in Alkmaar. Bedrijf: Stoel van Klaver van Stoel van Klaveren anager bij de vestiging Richar d Beentjes is vestigingsm bouwmateriaal, variërend van ig met de verkoop van alle Het bedrijf houdt zich bez en bouwmaterialen, zan d en cement. egels, isolatie- stenen , dakpannen, vloer-wandt en –voegers, nemers, tegelzetters taat voornamelijk uit aan “Onze klantenkring bes tallatiebedrijven én stu cadoors.” n, dakdekkers en ins me tselaars, timmerbedrijve een goed initiatief in de regio Ronde Tafel Gesprek als Beentjes vertelt dat hij het n uitgewisseld over de uitdagingen van e kennis kan worde bes chouwt waarbij met nam gistiek en just-in-tim e leveringen zijn van tiewerkzaamheden. “Lo binnenstedelijke renova En, juist in de samenwerk ing kunnen van de werkzaamheden. bel ang voor de voortgang Klaveren levert een breed scala van sel besparen.” Stoel van we veel geld, tijd en die gemaakt van verschillende n waarbij gebruik wordt bou w- en afbouwmateriale t een landelijk opererend Jan van Veen rijven, gecombineerd me ges pecialiseerde zusterbed ruim 80 vestigingen. expeditienetwerk voor Bedrijf: Mastermate van Ree Rogier de Waard, algemeen directeur bij Mastermate van Ree Alkmaar, is ontstaan uit het overleg bij Espeq tusse bij het gesprek aangeschoven als verte n Woonwaard, aannemers en leveranc genwoordiger uit een stuurgroep van iers. Volgens de Waard is de Masterma leveranciers, die is tegratie en ketensamenwerking in te organisatie al langer landelijk bezi de bouw. “Toen ik werd uitgenodigd g om ketenin- delen met alle andere partijen. Je doet voor dit gesprek, heb ik de kans aang altijd nuttige informatie op waardoo egrepen omdat we graag onze erva r je de nieuw verworven kennis en ringen en kennis willen Mastermate is een technische groo ervaring ook weer kunt delen in de thandel voor de bouw en bouwgere eigen klantenkring.” het hang- en sluitwerk, bevestigingsm lateerde bedrijven met vestigingen aterialen en gereedschappen. De Waa in praktisch heel Nederland. Klanten rd omschrijft de missie als het bouw kunnen er terecht voor al – met de pijlers vakmanschap en kwa en aan een toonaangevende en tren liteit – waar klanten, medewerkers dsettende organisatie logistiek, toegepaste ICT en klantger en leveranciers zich thuis voelen. “Dit ichte vernieuwende concepten.” realiseren we door onder andere veel te investeren in kennis,22 het ONDERNEMERS BELANG
  • uiteindelijk kunt bouwen tegen een lagere kun je eigenlijk niet tégen ketenintegratie prijs, maar wel efficiënter en met een hogere zijn. Maar elke situatie is anders. Misschien kwaliteit, dan zal de garantietermijn kunnen leent de ene uitdaging zich er beter voor. worden opgeschroefd. Dat is interessant Maar ja, het is wel waar: je eigen organisatie voor de klant én de eind-gebruiker. Ik denk moet er 100% achter staan.” Dennis dat dit voor de bouw zelfs een positiever Timmerman knikt: “We moeten er rekening imago kan opleveren.” Jan van Veen is het mee houden dat je altijd met mensen hier volmondig mee eens. “De consument is blijft werken. Het is een kwestie van hierbij gebaat. Dát zullen we meer dan ooit communiceren. Als je dat goed doet, dan in onze gedachten moeten prenten. Dus: kun je soms ongekende en verrassende niet meer kijken naar het verleden maar potentie ontdekken. Je moet echt je hele naar de kansen van de toekomst. We dienen organisatie er bij betrekken!” in de traditionele bouw van de gebaande paden af te wijken.” André Kruisdijk legt uit dat binnen zijn organisatie de omgeving ‘klaar’ is voor Organisatorische uitdagingen volledige ketenintegratie. “We hebben Werner Botman (l) en Ivar Boerebach Toch erkennen alle deelnemers aan het het zelfs in onze visie verwoord; we zijn gesprek dat voor échte ketenintegratie je bewust, betrokken en bekwaam. Het eerst binnen je eigen organisatie de zaken zijn de drie aspecten van succesvolle volledig op orde moet hebben. Werner ketenintegratie.” Richard Beentjes erkent Botman ziet dit ook als een management dat zijn organisatie nog niet zo ver is. “Maar uitdaging. “Je moet het over dit onderwerp dat geeft niet. Het komt wel op de agenda. met je eigen medewerkers hebben. Ook Ook door dit soort gesprekken. Wat ik die moet je uit de waan van de dag trekken hier vandaag leer, breng ik mee naar mijn en ze vertellen dat het nuttig is om over eigen club. Belangrijk blijft echter dat de de schutting heen te springen. In onze hoofdaannemer op tijd de leveranciers de organisatie zijn de lijnen vrij kort. En mogelijkheid geeft mee te denken in een daarom kunnen we aan onze medewerkers vroegtijdig stadium om wellicht slimmere sneller hun ideeën op het gebied van en goedkopere oplossingen te kunnen ketenintegratie vragen.” Ivar Boerebach aandragen dan aangegeven in het bestek. sluit zich daarbij aan maar stipt wel aan Eén ding is wel duidelijk: in ketensamen- dat de ‘colour local’ nooit mag worden werking zit toekomst. We zullen veel meer vergeten. “Door alle goede argumenten van elkaars kracht gebruik gaan maken.” Richard Beentjes Bedrijf: Pont Meyer Volgens Ivar Boerebach, vestigingsma nager bij Pont Meyer in Alkmaar, wil de meest complete toeleverancier voor zijn organisatie de bouwprofessional zijn en blijven. vestigingen werken wij volgens het “In vrijwel alle drive-in-systeem. Onze klanten kunn naar binnenrijden voor het afhalen van en hier zonder afspraak materialen. Alle afhaalcentra bieden uitgekiend assortiment om een prof een enorm en essionele vakman van dienst te kunn draagt voor de bouwprofessional bij en zijn. Deze formule aan het snel en efficiënt kunnen inko direct weer aan het werk kan. Lean pen, waarna hij werken dus.” Maar het gaat uiteraard“Alle materialen voldoen dan ook aan ook om kwaliteit. de hoogste eisen en zijn in principeVan bevestigingsartikelen, gereedsc altijd op voorraad. happen, lijmen, kitten tot aan vervenOverigens kunnen wij de materiale en machines. n ook just-in-time op de bouwplaavertelt op uitnodiging van een klan ts bezorgen.” Boerebach t bij het gesprek aanwezig te willende bouw is niet alleen een interessa zijn. “Ketenintegratie in nt onderwerp om over te praten; hetbittere noodzaak. We moeten met is in deze tijden ook Rogier de Waard z’n allen slimmer gaan werken!” en industrie via de professionele bouw afbouwmaterialen aan Bedrijf: Koninklijke Jon geneel e hout, plaat-materiaal, s, plafonds, isolatie en nog veel zijn organisatie met nam ied van deuren, keuken isdijk legt uit dat vanuit een specialist op het geb en, gronden en pro- Verkoopleider André Kru kocht. “Daarnaast zijn wij en, schaven, frezen, bor 41 vestigingen worden ver en van het ma teriaal zoals het zag de professionele een landelijk netwerk van ons bezig met bewerking afbouwproducten voor wmate rialen. Tevens houden we ncier te zijn van hout, plaatmateriaal en zijn wij er van meer aanverwante bou toonaangevende levera sie en de lean filosofie, t is onze ambitie om een sprek. “Vanuit onze mis van deze producten. He n aan het Ronde Tafel Ge r productkennis en fileren fsprekend om mee te doe loed van leverancier ken merkt zich doo r Kruisdijk was het vanzel eindresultaat. Onze inv ing nemen logistieke bouw en industrie.” Voo ct van invloed is op het . Door ketensamenwerk een bouwproje jd van een proces overtuigd dat de hele keten binnen het effect op de doorloopti wij ons zeer bewust van verhoogd rendement.” ijkheden. Hierdoor zijn optimaal resultaat en een ruime logistieke mogel cesfactor op weg naar een communicatie is de suc mogelijkheden toe. Goede het ONDERNEMERS BELANG 23
  • Tekst: Cock de Vries (ABCdV tekst & communicatieadvies) • Fotografie: Luuk Gosewehr Bedrijfsreportage Met ESNW zit je er warmpjes bijEnergie Service Noord West, in de volksmond beter bekend als de (voormalige) Gaswacht, adviseert steeds vaker overtoepassing van en besparing op energie. Dat leidt vaak tot een beter werkklimaat en een lagere energienota. En hetis ook nog goed voor het milieu!B esparing op energie(kosten) is een hot item in het bedrijfsleven. Ingegeven door de steeds stijgende energie-kosten en dankzij de voortschrijdendetechnieken en de huidige kijk op energie-verbruik, is er afgelopen jaren op dat gebiedveel veranderd. Besparen willen we allemaal.Daarom kan een kritische blik op de manierwaarop bedrijfspanden zijn geïsoleerd of eengedegen advies over een aangenaam werk-klimaat nooit kwaad. Dat is het vakgebied vanESNW. Hun motto luidt niet voor niets ‘Uwcomfort is onze zorg’. Het bedrijf stond albekend om zijn service- en onderhouds-contracten voor verwarmingsinstallaties.De laatste jaren richt ESNW zich specifiekop toepassing van duurzame techniekenen adviseren over energiebesparende “We weten inmiddels dat maar liefst negentig procent (!) van demaatregelen. Samen met de 60 aangesloten energierekeningen omlaag kan”, aldus directeur Marc Kokinstallatiebedrijven kan ook direct voor dejuiste uitvoering daarvan worden gezorgd. maar liefst negentig procent (!) van de veldtest met vier in serie geschakelde energierekeningen omlaag kan, aldus verwarmingsketels die elektriciteit opwekken.Moderne inzichten directeur Marc Kok. Met diverse maatregelen Ook staat een implementatie van het auto-Uitgangspunt van de adviezen is het principe kan fors worden bespaard op het energie- matisch bestrijden van legionellabacteriënvan de Trias Energetica. Daarmee worden gebruik. Bijvoorbeeld door koudebruggen te in veertig verzorgingstehuizen in de regiode drie stappen naar een zo duurzaam elimineren, warmtewerende voorzieningen op de agenda. Begin 2012 worden tweemogelijke energievoorziening aangeduid. In op het dak aan te brengen, van moderne elektrische onderhoudswagens afgeleverd.feite gaat het om het beperken van de vraag warmtepompen gebruik te maken of gewoon Als die bevallen, worden op termijn allenaar energie (stap 1), het gebruik van zoveel door een nieuwe, hoogwaardige ketel aan te onderhoudsauto’s vervangen door eenmogelijk duurzame energiebronnen zoals schaffen. Daarnaast kan een kritische blik op elektrische variant. En met de nieuwezonne-energie of aardwarmte (stap 2) en de bestaande energieleverancier nooit kwaad, generatie warmtepompen, die de luchtde inzet van CO2-arme elektriciteit om het mogelijk leidt collectieve inkoop tot financiële als massa gebruikt en daardoor efficiënterresterende energieverbruik op te wekken voordelen. In al die gevallen kunnen wij kunnen worden ingezet, worden inmiddels(stap 3). In de praktijk komt dit vaak neer op adequaat adviseren. Daarnaast beschikken we bij het hoofdkantoor goede ervaringenisolatie, andere energiebronnen zoals bijvoor- over ruim honderd mobiele monteurs die op opgedaan. Besparen op de energiekosten isbeeld warmtepompen, zonnecollectoren of afroep beschikbaar zijn. En hebben we in alle veelal mogelijk zonder dat wordt gekort opPV-panelen en zo mogelijk collectieve inkoop windstreken van de provincie Noord-Holland het werkklimaat. Sterker nog, het comfortvan groene stroom. In al deze aspecten kan een vestiging. Ons servicegebied is geheel voor medewerkers gaat er vaak op voor-ESNW een praktische bijdrage leveren. Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, ruit, vooral als de installaties goed worden met uitzondering van Texel.” onderhouden! Met de steeds maar stijgendeQuick scan hoge energierekening energiekosten toch iets om rekening meeJarenlange ervaring heeft geleid tot een Verstand van energiezaken te houden!perfect inzicht in het gemiddelde energie- Kok weet waar hij over praat. Het hoofd-verbruik van zakelijke afnemers. “Huishoudens kantoor in Alkmaar is een schoolvoorbeeld Energie Service Noord West heeft vestigingenzijn vrij gemakkelijk met elkaar te vergelijken van zuinigheid. Toch is er sprake van een in Alkmaar, Den Helder, West-Knollendam enals het gaat om energieverbruik. Bij bedrijven aangenaam werkklimaat en beheersbare Zwaag, allemaal bereikbaar via het mailadresligt dat anders. “We weten inmiddels dat kosten. Binnenkort start de kaasstad een info@esnw.nl of via www.esnw.nl het ONDERNEMERS BELANG 25
  • Bedrijfsreportage Koken met kristallen! Een nieuwe vorm van specerijen in uw keukenDe essentiële olie kristallen zijn met recht een revolutie in de Nederlandse horeca te noemen. Via een geavanceerde en gepatenteerdetechniek wordt essentiële olie ingekapseld in kristallen van biologische agave. Deze kristallen bevatten alle smaakstoffen en werkzamestoffen van de betreffende essentiële olie. De kristallen bevatten geen zout, suiker en calorieën en zijn 100% biologisch en natuurlijk D e toepassingen in de keuken zijn bevatten de pure smaak van de De voordelen van de olie kristallen zijn: eindeloos. Van ijs tot pasta’s, betreffende essentiële olie zonder een • Intense en pure smaak thee, soepen, desserts, salades bittere nasmaak (wat essentiële olie wel • Slechts een kleine hoeveelheid nodig en nog veel meer. De kristallen zijn zowel heeft). De kristallen lossen makkelijk op • Oplosbaar in vloeistof in koude als warme gerechten en zowel in vloeistof. • 100% biologisch in vaste als vloeibare vorm te verwerken. • Makkelijk doseerbaar Strooi een snufje direct over uw gerechten, In Frankrijk is het product reeds bekend en • Bevat geen zout, suiker en calorieën op dezelfde manier als een specerij of een heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder kruid. Het beste resultaat wordt verkregen de prestigieuze innovation award op de wanneer de kristallen aan het einde van SIAL in Parijs. Daarnaast worden de olie het kookproces worden toegevoegd. kristallen reeds gebruikt door diverse chef Slechts een kleine hoeveelheid is koks waaronder Guy Demarle, Luc Rabanel De Nederlandse distributie is in handen voldoende voor het krachtige aroma, van Rabanel (2 Michelin sterren), Eric van AlchemiA, contactpersoon 1 potje bevat circa 400 porties. Bij elke Briffard van George V, Joseph Trotta Jiri Verstraaten: 06 - 46 08 01 75 verpakking zijn recepten toegevoegd. (Franse kampioen cocktails maken) en diverse leerlingen van de Escoffier school. www.alchemia.nl Momenteel zijn er 10 varianten verkrijgbaar, te weten: • Basilicum • Bergamot Onderstaand 2 receptideeën: • Citrus Melange • Geranium Bourbon ROMIGE COURGETTE SOEP • Kaneel Snijd de courgette in blokjes en stoom 10 minuten. Mix (met staafmixer of blender) de • Kardamon courgette met blokjes geitenkaas en voeg wat venkel essentiële olie kristallen toe. • Lemongrass Voeg zout en 20 cl water toe en mix nogmaals. De soep kan warm of koud gegeten worden. • Mint Strooi naar smaak voor het opdienen een paar snufjes venkel essentiële olie kristallen over de • Venkel soep. Mint, lemongrass en citrus melange essentiële olie kristallen zijn ook zeer geschikt • Ylang Ylang voor dit recept. Met de essentiële olie kristallen hebben de Nederlandse restaurants een nieuwe KOMKOMMER MET MINT IN EEN GLAASJE smaakmaker in handen. Met slechts een Snijd een halve komkommer, een tomaat en een stengel bleekselderij in blokjes. zeer kleine hoeveelheid kunnen gerechten Rooster in een licht geoliede en gezouten koekenpan 50 g pijnboompitjes. op een natuurlijke manier op smaak Meng dit alles in een schaal. Voeg olijfolie, peper, zout, citroensap en een paar snufjes worden gebracht. De kristallen zijn mint essentiële olie kristallen toe. Goed mengen. Verdeel het mengsel over verschillende volledig biologisch en natuurlijk. Ze glaasjes en serveer gekoeld.26 het ONDERNEMERS BELANG
  • ”Als mijn vak net zo makkelijk was als Online Boekhouden met MUIS Software zou ik nooit meer in de stress schieten.” Citaat van één van onze 11.397 cliënten. Ga voor een gratis demo-pakket of een (Online) webinar naar www.muis.nl. Scan de QR-code met uw iPhone of Android om de film over MUIS Software op uw mobile te bekijken. MUIS SoftwareTop-of-the-Line Administratieve Software
  • Bedrijfsreportage Middelbeek Cars An American dream in Noord-Holland De verkopen stijgen wel, maar wordt vooral Ferrari is als enige in staat geweest om naast veroorzaakt door de overheidsmaatregelen. de auto’s er een hele belevingswereld omheen“Grab life by the horns” Het is het motto van Als ze morgen de BPM- en wegenbelasting- te bouwen. Dat ervaar je pas als je er zelf eenDodge, maar Theo Middelbeek had het zelf kunnen vrijstellingen afschaffen, is het weer mis.’ bezit.’ Maar uniek of niet, Theo Middelbeekbedenken. ‘De kunst is om het leven zo op te pakken De klant extra verwennen verloochent de Amerikaan, zijn eerste grote De crisis was voor Middelbeek Cars geen reden liefde, niet. ‘Mijn vader begon in 1945 in dedat je naast ‘gewone’ zaken ook leuke dingen doet om over te stappen op ‘kleine‘ belastingvrije autobranche. Ik leerde als klein jongetje op zijn auto’s, zoals Theo ze noemt. ‘Wij gaan door schoot rijden in een Amerikaan. Daar blijft mijnen exceptionele handel naar je toe haalt.’ met waar wij goed in zijn, met Amerikanen. hart liggen, tenslotte hebben de Amerikanen Dat betekent wel dat we kwetsbaarder zijn. ons na de oorlog weer mobiel gemaakt.’ Maar we zagen dit in 2008 al aankomen en Niet verwonderlijk dus dat zowel Theo als ook hebben op tijd maatregelen genomen. zijn beide broers in de autobranche zijn gaan T heo Middelbeek, ondernemer en direc- Kostenreductie, betere efficiency, van 23 naar werken. ‘Ik ben hier in 1997 net buiten de teur van Middelbeek Cars in Alkmaar, is 12 medewerkers ingekrompen. En vooral: Alkmaarse ring begonnen, toen dit nog een niet direct de gemiddelde autodealer. nog betere klantenbinding. We leveren een kale weide was en de hazen door de showroom Als dealer van Jeep, Dodge en Chrysler en sinds compleet pakket, met winterbanden, liepen. Nu is het een prachtig bedrijf en net kort van Cadillac, heeft hij zijn hart verpand verzekeringen, montage, schade, keuringen, uitgebreid met een prachtige nieuwe show- aan Amerikanen en mikt hij op de exclusievere ruitreparaties en aircoservice. We houden room voor de merken Jeep & Cadillac, op een modellen. ‘Ik kan er echt van genieten dat ik ervan om onze klanten te verwennen. Bij een schitterende zichtlocatie langs de randweg van de enige handgemaakte Dodge Startech ter bezoek aan ons bedrijf wordt de auto gratis Alkmaar net naast het AZ stadion.’ wereld heb kunnen bemachtigen en één van gewassen en is er een vertrouwd aanspreek- de drie Vipers SRT 10 in Nederland heb. punt binnen ons bedrijf. Ons motto voor de Vertrouwen omgang met de klant is: aandacht. Korte lijnen, Ondanks de crisis en het wegvallen van de zelf- De crisis overleven niet van het kastje naar de muur, daar hou ik standige Chrysler importeur heeft Theo Mid- Uiteraard hebben de economische crisis en de zelf als klant ook niet van.’ delbeek een stevig verankerde toekomstvisie. dalende autoverkopen Middelbeek Cars niet ‘Ons team is helemaal klaar voor de toekomst. onberoerd gelaten. De Chryslerdealer maakte An American dream De focus komt vanaf nu te liggen op Jeep & in 2008 opsplitsing van DaimlerChrysler mee Behalve nieuwe auto’s verkoopt Middelbeek Cadillac, onze nieuwe vaandeldrager. Chrysler en kort daarop het dreigende faillissement Cars ook occasions. ‘De verhouding is ongeveer en Dodge blijven we servicen en op aanvraag van Chrysler in de VS, dat door overheidssteun fifty fifty,’ vertelt Theo. ‘Het prettige van importeren. We verkopen het laatste anderhalf werd afgewend. Theo Middelbeek: ‘Maar nu occasions is dat je als ondernemer minder jaar steeds meer buiten de eigen regio. Dat heeft Chrysler Fiat als partner, wat vooralsnog afhankelijker bent van importeur en fabrikant. komt mede door onze internetactiviteiten en positieve invloed heeft. Chrysler en vooral Jeep Je kunt zelf je inkoop- en verkoopbeleid website. doen het zeker in de VS weer heel goed. Voor bepalen en het is natuurlijk een belangrijke Cadillac en Jeep aangevuld met een altijd ons is het een mooie reden om bijzondere afdeling indien de verkoop van nieuwe attractieve collectie van kwaliteitsoccasions auto’s in huis te halen, zoals de ABARTH 695 auto’s stagneert, zoals nu.’ gaan wij de komende jaren met vertrouwen Tributo Ferrari!’ Tussen de “mooie occasions“ prijken ook tegemoet.’ De cijfers voor de Nederlandse autoverkopen enkele Ferrari’s. De ultieme droom van elke leven in 2010 en 2011 weliswaar weer op, maar autoliefhebber? ‘Ach,’ zegt Theo, ‘ik heb U bent van harte welkom in ons bedrijf! dat zegt niet alles, vindt Theo: ‘Een rendement eigenlijk niets bijzonders met sportauto’s, van 1 à 1,5 procent is netjes in onze branche, maar Ferrari is iets aparts. We hebben Middelbeek Cars maar een groot deel van de dealers draait nog inmiddels een paar mooie exemplaren Koraalstraat 3, Alkmaar onder nul. voor de verkoop. www.middelbeekcars.nl28 het ONDERNEMERS BELANG