Ouder infoavond hogeschool pxl

676 views

Published on

Presentatie tijdens Ouder-Infoavond Hogeschool PXL

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Een generatiestudent is een student die zich voor het eerst inschrijft voor een basisopleiding in het Vlaams hoger onderwijs. Dit statuut wordt gedurende het volledige academiejaar behouden.
  Een niet-generatiestudent is een student die reeds eerder was ingeschreven in het Vlaams hoger onderwijs, vóór academiejaar 2013-2014
 • INSPRAAK op 2 niveaus
  Niveau van de opleiding : STUDENTENCOMMISSIE waarin ook 1 stuver zetelt en hogeschoolbreed: STUVERS zetelen in STUDENTENRAAD. (hogeschoolbrede studentenaangelegenheden) en STUVORAAD: (studentenvoorzieningen) advies uitbrengen aan het hogeschoolbestuur
  First generation students is een groep voor en door studenten die als eerste in de familie studies in het hoger onderwijs aanvatten . Hun ouders hebben nooit in het hoger onderwijs gestudeerd en zij hebben vaak andere vragen/noden die ze in deze groep met elkaar kunnen bespreken.
 • Ouder infoavond hogeschool pxl

  1. 1. Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 20 november 2013 Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook
  2. 2. INHOUD 1.Situering van de opleiding 2.Studielast 3.Leerkrediet 4.Studiegids en “Mijn PXL” 5.Examens en rapport 6.Studentenbegeleiding en ombudspersonen 7.Studenteninspraak 8.Internationalisering
  3. 3. 1. Situering van de opleiding 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en “Mijn PXL” Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering
  4. 4. 1. Situering van de opleiding 1.1 Structuur hoger onderwijs HBO5 Professionele opleidingen 8 Academische opleidingen ro gr am m a Doctor Vo or be re id i ng sp 7 a mm gra r o st p lp 0 ke ha 45-9 Sc Bachelor na bachelor (Banaba) Min. 60 stp Master na master (Manama) Min. 60 stp Master (Ma) Min. 60 stp VOORBEREIDINGSPROGRAMMA Professionele bachelor (PBA) 180 stp 6 Aanvullingstraject HBO5 / graduaat 90 of 120 stp 5 CVO, HOGESCHOOL, SECUNDAIR ONDERWIJS Academische bachelor (ABA) 180 stp HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
  5. 5. 1. Situering van de opleiding 1.2 Opleidingsaanbod Hogeschool PXL Zie www.pxl.be voor volledig opleidingsaanbod.
  6. 6. 1. Situering van de opleiding 1.3 Facts & figures • • • • • 1 centrale dienst, 9 departementen 22 basisopleidingen (19 prof. bachelors, 3 masters) 5 bachelor na bacheloropleidingen 1 specifieke lerarenopleiding 22 postgraduaten  7200 studenten in basisopleidingen  1300 professionals studeren jaarlijks af
  7. 7. 2.Studielast 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en “Mijn PXL” Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering
  8. 8. 2. Studielast • 1 studiepunt = 25 à 30 studiebelastingsuren (SBU) • 1 opleidingsjaar = 60 studiepunten = 1500 à 1800 SBU • 38 weken per opleidingsjaar: – Ongeveer 28 lesweken – 6 examenweken – 4 vakantieweken • Wat wordt er per week van een student verwacht? – 1 week = 1500 à 1800 SBU = ongeveer 40-47 uren per week 38 weken – 40 à 47 uur Contacturen (lessen, werkcolleges) Leertijd (leren, teksten samenvatten,…) Werktijd (taken, opdrachten,…) ZELFSTUDIE
  9. 9. 2. Studielast • Voorbeeld van een studiegrafiek voor semestersysteem 80 70 60 50 40 30 20 10 se pt n ke ov rs tv EX ak . A M EN S fe br m aa rt ap ril m EX ei A M EN S ok t se pt 0
  10. 10. 3. Leerkrediet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en “Mijn PXL” Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering
  11. 11. 3. Leerkrediet 3.1 Uitleg • “Rugzak met 140 punten aan leerkrediet” • Doel: – Stimuleren goede studiekeuze – Bewaken en ondersteunen studievoortgang – Verantwoordelijkheid instelling EN student • Rekenwerk! – Bij inschrijving: MIN aantal ingeschreven studiepunten – Einde opleidingsjaar: PLUS aantal geslaagde studiepunten (de eerste 60 verworven studiepunten krijg je dubbel terug, indien je niet heropbouwt) • Uitzondering: Voor generatiestudent (nieuwe student in hoger onderwijs!) – Wijziging voor 1 december: recuperatie totaal opgenomen leerkrediet (bij heroriëntering!) – Wijziging voor 15 maart: recuperatie helft opgenomen leerkrediet (bij heroriëntering!) TI IENTA R HERO E Meer info: brochure PXL leerkrediet
  12. 12. 3. Leerkrediet 3.2 Oefening
  13. 13. 3. Leerkrediet 3.3 Studievoortgangsbewaking • Elke student die 2 keer na elkaar niet geslaagd is op zijn volledig opgenomen pakket studiepunten in eender welke instelling komt langs voor een studievoortgangsonderzoek alvorens hij of zij zich kan (her-)inschrijven.
  14. 14. 4. Studiegids en MIJN PXL 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en “Mijn PXL” 5. Examens en rapport 6. Studentenbegeleiding en ombuds 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering
  15. 15. 4. Studiegids en “Mijn PXL” 4.1 Studiegids, Academische kalender en OER
  16. 16. 4. Studiegids en “Mijn PXL” 4.1 Studiegids, Academische kalender en OER • Nuttige informatie voor de student – Academische kalender – OER (onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling) – Opleidingsprogramma’s –…
  17. 17. 4. Studiegids en “Mijn PXL” 4.2 “Mijn PXL”
  18. 18. 4. Studiegids en “Mijn PXL” 4.2 “Mijn PXL” • “Mijn PXL” = het online studentensecretariaat. • De student kan hier : – – – – – – zijn leerkrediet raadplegen zijn studentendossier raadplegen zijn resultaten raadplegen overzicht bekijken van zijn studiehistoriek (reeds behaalde credits) vragen van het studentensecretariaat beantwoorden kennisnemen (bv. Inschrijvingscontract goedkeuren) van allerhande documenten en attesten en deze ook afprinten (bv. Inschrijvingsbewijs afdrukken) • Het is aan te raden om dit wekelijks te raadplegen
  19. 19. 5. Examens en Rapport 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en “Mijn PXL” 5. Examens en rapport 6. Studentenbegeleiding en ombuds 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering
  20. 20. 5. Examens en rapport 5.1 Uitleg termen Secundair: (studie)jaar vakken gewicht (hoofd- en bijvakken) Hoger: TRAJECT- STUDIEPUNTEN SCHIJF (TS) Vb.: OPLEIDINGSONDERDELEN (OOD) (SP) 1e bachelor Frans Engels Duits … 6sp 8sp 3sp …  TOTAAL 60SP/TS
  21. 21. 5. Examens en rapport 5.1 Uitleg termen
  22. 22. 5. Examens en rapport 5.2 Evaluatie • In de voorziene examenperiode • Buiten de voorziene examenperiodes (permanente evaluatie) Labo’s, praktijken, excursies … Stage Medewerking tijdens de lessen … • Gevolg: om te kunnen evalueren moeten studenten aanwezig zijn in de lessen
  23. 23. 5. Examens en rapport 5.3 Afwezigheden  Ziekte / omstandigheden  Wettigen indien afwezig op moment van evaluatie (geldt zowel tijdens de examens als bij permanente evaluatie, telefonisch of per mail melden de dag zelf, binnen de 4 kalenderdagen het bewijs bezorgen) Volgen wij dit op?  Ja, in geval van langdurige afwezigheid zonder wettiging kan de student uitgeschreven worden. Kan een examen ingehaald worden?  Enkel bij ernstige overmacht kan heel uitzonderlijk een examen worden ingehaald. Het departementshoofd dient hiervoor toestemming te verlenen.
  24. 24. Wanneer gewettigd afwezig? • Ziekte gewettigd met doktersattest (uitgeschreven op dag 1 van de ziekte) • Overlijden tot in de tweede graad • Ongeval gestaafd met officiële documenten • BELANGRIJK ! Verwittig campussecretariaat en betrokken lector. Bewijsstukken ten laatste op campussecretariaat op 4e dag na 1e dag afwezigheid
  25. 25. 5. Examens en rapport 5.4 Examenkansen • Per academiejaar recht op twee examenkansen • EK1 = 1e examenkans = 1e zittijd  Kan bestaan uit 3 trimesters, 2 semesters of meerdere blokken • EK2 = 2e examenkans = 2e zittijd / herexamen  Eind augustus – begin september  Voor bepaalde OOD geen 2e zit mogelijk • Examenkansen kunnen niet opgespaard worden!
  26. 26. 5. Examens en rapport 5.4 Examenkansen
  27. 27. 5. Examens en rapport 5.5 Examenresultaten eerste examenkans • Score = cijfer op 20 • Creditbewijs = 10/20 of meer = geslaagd • Tweede examenkans • Vrijstelling EVK  Vrijstelling op grond van eerder verworven kwalificaties
  28. 28. 5. Examens en rapport 5.5 Examenresultaten eerste examenkans • Getolereerd  Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerd • Moet hernomen worden  Opleidingsonderdeel dat niet gedelibereerd kan worden en waarvoor geen tweede examenkans mogelijk is • Beslissing uitgesteld  Opleidingsonderdeel waarvoor geen tweede examenkans mogelijk is, maar dat wel delibereerbaar is na de tweede zittijd.
  29. 29. 5. Examens en rapport 5.6 Examenresultaten tweede examenkans • Creditbewijs • Getolereerd  Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerd
  30. 30. 5. Examens en rapport 5.6 Examenresultaten tweede examenkans • Moet hernomen worden • in het volgende academiejaar  Indien geen creditbewijs behaald in 2e examenkans en het cijfer niet gedelibereerd werd of kon worden.  Indien 2e examenkans niet mogelijk was en het cijfer niet gedelibereerd werd of kon worden. • Niet geslaagde opleidingsonderdelen: verplicht opnemen in volgend academiejaar
  31. 31. 5. Examens en rapport 5.7 Wat is slagen? • Geslaagd o geslaagd voor elk opleidingsonderdeel waarvoor 10/20 behaald = creditbewijs o geslaagd voor het volledig pakket (eventueel na deliberatie) • Gedelibereerd  Conform de ‘tolerantieregels’  Getolereerd: Opleidingsonderdeel waarvoor men niet slaagt, niet overdoen maar geen creditbewijs
  32. 32. 5. Examens en rapport 5.7 Wat is slagen? • Beslissing examencommissie* + evt niet-bindend studieadvies • Geslaagd • Geslaagd met getolereerde tekorten • Niet geslaagd (ev. met creditbewijzen) * De examencommissie bestaat uit het departementshoofd als voorzitter, de examinatoren van de opleiding, de examenombuds, de trajectbegeleider en het opleidingshoofd.
  33. 33. 5. Examens en rapport 5.7 Wat is slagen? • Beslissing examencommissie diploma • Geslaagd / niet geslaagd en graad van verdienste • De graad van verdienste wordt voor de basisopleidingen berekend op basis van de 3e trajectschrijf.
  34. 34. 5. Examens en rapport 5.8 Studievoortgangsbewaking • Elke student die 2 keer na elkaar niet geslaagd is op zijn volledig opgenomen pakket studiepunten in eender welke instelling komt langs voor een studievoortgangsonderzoek alvorens hij of zij zich kan (her-)inschrijven. • Studievoortgangsonderzoek door de cel studievoortgang. • Het niet-bindend studieadvies, bij eigen studenten, van de examencommissie is mede bepalend in de beslissing (vermelding onderaan op het rapport).  Positief advies  Negatief advies
  35. 35. 5. Examens en rapport 5.9 Slaagkansen? Slaagkans = Bekwaamheid x motivatie x inzet x steun x studiekeuze x … Steun van … • ouders – vrienden • opleiding • studentenondersteuning & trajectbegeleiding • studentenvoorzieningen
  36. 36. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en “Mijn PXL” Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering
  37. 37. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.1 Niveaus studentenbegeleiding • 1. Basisbegeleiding: in de opleiding / het studentpoint • 2. Gespecialiseerde begeleiding binnen PXL: indien basisbegeleiding onvoldoende, (sociale dienst, cel studievoortgang, PXL-brede trainingen …) • 3. Gespecialiseerde hulpverleningen buiten PXL: doorverwijzing indien begeleiding binnen Hogeschool PXL onvoldoende is, (samenwerkingsovereenkomst CAW Limburg)
  38. 38. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.2 Studentpoints • Een studentpoint is een zone op de campus waar je elke lesdag terecht voor alle vragen in verband met studentenbegeleiding • In Hogeschool PXL zijn er 4 studentpoints. – Studentpoint campus Elfde Linie (PXL- IT, PXL Business, PXL- Music, PXL-MAD-Faculty) – Studentpoint campus Vildersstraat (PXL-Media & Tourism, PXL -Social Work, PXL-Education) – Studentpoint campus Diepenbeek (PXL-Tech) – Studentpoint campus Guffenslaan (PXL-Healthcare)
  39. 39. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.2 Studentpoints • Wie vind ik in of rondom het studentpoint? – de trajectbegeleiders – de studentenondersteuners – de ombudspersonen • Aan elke opleiding zijn een trajectbegeleider , studentenondersteuner en ombudspersoon verbonden. • Het is een “support” point waar iedereen met vragen terecht kan (studenten, kandidaat-studenten, ouders …) met of zonder afspraak
  40. 40. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.2 Studentpoints Voor wat kan ik bij de trajectbegeleider terecht? Aanvraag individueel traject (IT) Aanvraag vrijstellingen/EVK/EVC/wijziging IT Aanvraag afwijkingen OER Aanvraag faciliteiten (topsporter, werkende student, stuver, functiebeperking in geval van minimumfaciliteiten) • Opvolging bindende maatregelen • Afhaakgesprekken • Studiekeuzebegeleiding • • • •
  41. 41. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.2 Studentpoints Voor wat kan ik bij de studentenondersteuner terecht? • Psychosociale vragen/problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie …) • Studiebegeleiding • Afname leerstijlen- en motivatietest (LEMO-test) • Opvolging van de GON-begeleiding • Gepersonaliseerde faciliteiten/ondersteuning voor studenten met een functiebeperking • Afhaakgesprekken • Studiekeuzebegeleiding
  42. 42. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.3 Ombuds • Je kan bij de ombuds terecht voor: – Klachten over de onderwijs- en examenregeling (organisatie van examens, uitstellen of verplaatsen van examens, faciliteiten, permanente evaluatie) • De ombudspersoon zal bemiddelen bij geschillen, en zal jouw belangen behartigen in alle onafhankelijkheid. – bespreek klachten eerst met de betrokken lector. – als dit niet het gewenste resultaat oplevert kan je contact opnemen met de ombudspersoon.
  43. 43. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.4 Cel studievoortgang Je kan hier voor volgende zaken terecht: • Studievoortgangsbewaking • Bijzondere toelatingsvoorwaarden • Inschrijving onder creditcontract zonder diploma S.O. • Inschrijving met buitenlands diploma • Inschrijving zonder diploma S.O • Aanvraag van een statuut • • • • • studenten met een functiebeperking studenten met een topsportstatuut studenten die werken en studeren combineren studenten in bijzondere omstandigheden studentenvertegenwoordigers.
  44. 44. 6. Studentenbegeleiding en ombuds 6.5 Studentenvoorzieningen (STUVO) • • • • • • • Sociale dienst (inclusief studiefinanciering) Huisvestingsdienst Jobdienst Cultuur Sport Catering Algemene studentenwerking  Je kan hier terecht voor alle vragen i.v.m. studietoelage, huisvestiging, studentenstatuut …  Alle voorzieningen zijn gevestigd in gebouw D, campus Elfde Linie, 2e verdieping
  45. 45. 7. Studenteninspraak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en “Mijn PXL” Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering
  46. 46. 7. Studenteninspraak 1. Studenteninspraak IN DE OPLEIDING: In iedere trajectschijf worden studenten aangeduid om in de studentencommissie de noden, bemerkingen en suggesties die verband houden met het onderwijs (stages, curriculum, examens, …) te signaleren en te bespreken met het opleidingshoofd. HOGESCHOOL BREED: Studentenvertegenwoordigers (stuvers) worden verkozen , zij zetelen in de Studentenraad en de Stuvoraad en brengen advies uit aan hogeschoolbestuur • Studentengroep First Generation Students  Voor studenten wiens ouders niet in het hoger onderwijs studeerden (contact: astrid.alders@pxl.be) • Samenwerking met ‘erkende’ studentenverenigingen
  47. 47. 8.Internationalisering 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Situering van de opleiding Studielast Leerkrediet Studiegids en “Mijn PXL” Examens en rapport Studentenbegeleiding en ombuds Studenteninspraak Internationalisering
  48. 48. 8. Naar het buitenland Waarom? – – – – Een boost voor je talenkennis Je leert de wereld kennen, wordt zelfstandig, flexibel … Je oefent je toekomstig beroep uit in een internationale context Voorbereiding op een internationaal getinte carrière Wat? – – – – Studeren in het buitenland: Europa, VS … Stage in het buitenland: Europa, ontwikkelingssamenwerking, VS … Studeren of stage over de taalgrens: het “buitenland” dichter bij huis Een kort intensief internationaal programma van enkele weken Wanneer? – 3de bachelor, – Aanvraag: 2de bachelor Info – www.pxl.be – www.studeerinhetbuitenland.be
  49. 49. 1. Nog vragen? Meer info op de website www.pxl.be U kan terecht bij: - De studentpoints - Cel studievoortgang - 011 77 58 02 Directeur Directeur student en student en voorzieningen voorzieningen heidi.croes@pxl.be Coördinator studentenCoördinator studentenondersteuning ondersteuning eline.grouwels@pxl.be Coördinator Coördinator studieloopbaanstudieloopbaanbegeleiding begeleiding anneleen.huisman@pxl.be Coördinator Coördinator studentenstudentenadministratie administratie ellen.machiels@pxl.be
  50. 50. 2. Nog vragen? Contact met studentenvoorzieningen - Tel.: 011 77 58 40 - Mail: greet.roosen@pxl.be Diensthoofd Diensthoofd studentenvoorstudentenvoorzieningen zieningen greet.roosen@pxl.be
  51. 51. Nog vragen? Journalistiek 3. Contact met studentenondersteuner/trajectbegeleider/ departementshoofd/ opleidingshoofd? • - Ga naar onze website: www.pxl.be • - E-mail studievoortgang@pxl.be • S DepartementsDepartementshoofd hoofd • renilde.dexelle@pxl.be Opleidingshoofd Opleidingshoofd andre.hemeryck@pxl.be StudentenonderStudentenondersteuner steuner tilly.volckaerts@pxl.be TrajectTrajectbegeleider begeleider gwendolyn.verhulst@pxl.be
  52. 52. Nog vragen? Toerisme & recreatiemanagement 3. Contact met studentenondersteuner/trajectbegeleider/ departementshoofd/ opleidingshoofd? • - Ga naar onze website: www.pxl.be • - E-mail studievoortgang@pxl.be • DepartementsDepartementshoofd hoofd renilde.dexelle@pxl.be Opleidingshoofd Opleidingshoofd agna.thys@pxl.be Studentenonder Studentenonder -steuner -steuner tilly.volckaerts@pxl.be TrajectTrajectbegeleider begeleider diana.bottu@pxl.be
  53. 53. Nog vragen? Communicatiemanagement 3. Contact met studentenondersteuner/trajectbegeleider/ departementshoofd/ opleidingshoofd? • - Ga naar onze website: www.pxl.be • - E-mail studievoortgang@pxl.be DepartementsDepartementshoofd hoofd renilde.dexelle@pxl.be Opleidingshoofd Opleidingshoofd herve.vandeweyer@pxl.be Studentenonder Studentenonder -steuner -steuner tilly.volckaerts@pxl.be TrajectTrajectbegeleider begeleider nico.ballet@pxl.be
  54. 54. Nog een vraag? Waarover heeft u nog een vraag? ………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………............ Aan wie stelt u de vraag? ……………………………………………………………………………………. Hoe kunnen we u bereiken? Uw naam, adres of e-mail:……………………………………………. DEPONEER DIT IN DE DOOS BIJ DE UITGANG Wij danken u voor uw aanwezigheid!
  55. 55. Wij nodigen u graag uit voor onze receptie!

  ×