<ul><li>Hvorfor satser St. Olavs Hospital på rekruttering av helsefagarbeidere og hvilket kompetansebehov fyller denne fag...
St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim
Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid Namsos Røros DPS Volda Ålesund Kristiansund Hjelset Molde...
Oppdraget <ul><li>Hvorfor satser St. Olavs Hospital på </li></ul><ul><li>rekruttering av helsefagarbeidere? </li></ul><ul...
<ul><li>St. Olav engasjert i utdanning av helsefagarbeidere </li></ul><ul><ul><li>Høring på fagplaner </li></ul></ul><ul><...
Lange tradisjoner med lærlinger <ul><li>Ambulansefag – 18 lærlinger </li></ul><ul><li>Institusjonskokk – 6 lærlinger ?? </...
Hvorfor helsefagarbeider? <ul><li>Bidra med å utdanne helsepersonell </li></ul><ul><li>Samfunnsansvar – prestisjeutdanning...
Lærling i sykehuset <ul><ul><li>Opprettelse av stillinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Budsjett </li></ul></ul><ul><li>Samar...
Kommunens plikter <ul><li>Skrive lærekontrakt </li></ul><ul><li>Veiledningskurs for veiledere i sykehuset </li></ul><ul><...
Sykehusets plikter <ul><li>Sørge for kvalifiserte veiledere </li></ul><ul><li>Delta på 4 dagers veilederkurs </li></ul><ul...
Utfordringer <ul><li>Rekruttere flere lærlinger </li></ul><ul><ul><li>Utdanningsmessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Møte med ...
Utdanningsmessa 2011
Hvor har vi lærlinger? <ul><li>8 lærlinger fra 01.03.11 </li></ul><ul><li>Psykisk helsevern – 4 </li></ul><ul><li>Medisins...
Utfordringer i sykehuset <ul><li>Færre hjelpepleiere til å veilede </li></ul><ul><li>Forventninger til hva lærlingene kan ...
Utfordringer - <ul><li>Økende antall studenter i praksis </li></ul><ul><li>Balansegangen mellom antall studenter, lærlinge...
HMN satser ! <ul><li>Ønsker økt satsing på helsefaglærling i hele regionen </li></ul>
Noen forslag: <ul><li>St. Olav representert i fagprøvenemnda? </li></ul><ul><li>Styrke samarbeide med kommunene gjennom sa...
Erfaringer <ul><li>Gode! </li></ul><ul><li>God hjelp i avdelingen </li></ul><ul><li>Vil fortsette med lærlinger </li></ul>...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Morgendagens helsearbeidere i nord, Vigdis Nesgård

531 views
459 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Takk for invitasjonen
 • Systemet og ordningen for forvaltning av lærlinger innen helsearbeiderfaget, samarbeidsavtaler, og lærlingenes produksjon og muligheten for å redusere vikarbruk  kan gjerne belyses
 • Har hatt lærlinger i ambulansefag, institusjonskokk, dataelektroniker i mange år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget tidligere. Nytt – sikkerhetsfag. Til sammen har vi 27 lærlinger utenom helsefagarbeiderlærlingen. Høringsrunde på fagplaner Informasjonsarbeid – Sykepleiefaglig nettverk, fagdager, KILDEN med mer. Mye motreaksjoner – ville beholde hjelpepleierutdanningen og skeptisk til lærlingeordningen. Fagplanen brukte andre ord enn den kjente hjelpepleierutdanningen. Møter med HMN – prestisjeutdanning for regjering --- bedre å bli med enn å stritte i mot. HMN var klar tale: ta i mot lærlinger eller dere risikerer pålegg. Tatt inn i Styringsdokumentet de siste to årene. Helseminister gitt tydelige signaler på at HF ene må ta inn flere helsefaglærlinger. St. Olav var del av Rekrutteringspatrulje i Trondheim som Aksjon Helsefagarbeider sto bak.
 • Det var aldri tvil – lærlinger skulle vi ta i mot, men antallet? Hvor skulle de være? Prinsippvedtak 20 helårsstillinger. Sentralt kostnadssted Samarbeidsavtale St. Olav – Trondheim kommune. 18 år, lite fravær, bestått alle fag. God orden og atferd. Kjent rusproblem eller tilknyttet LAR rekrutteres ikke inn. Skriftlig søknad. Intervju og referanser. 6 mnd i andre læreåret. Fagprøve våren.
 • Lærlingene er ansatt – samme rettigheter og plikter som andre ansatte, men i tillegg har de
 • De som har hatt lærlinger har i hovedsak gjort gode erfaringer. Flinke lærlinger – hjelp i de daglige gjøremålene. Flere avdelinegr som ikke har tatt i mot lærlinger enda, har fortsatt et ståsted om at de heller ikke vil ha lærlinger. Mange avdelinger er spesialiserte og har og vil fortsatt trenge arbeidstakere med høyere kompetanse enn helsefaglærlinger. Noen av de som har avlagt fagprøve ved St. Olav har fått faste deltidsstillinger og benyttes som vikar.
 • Morgendagens helsearbeidere i nord, Vigdis Nesgård

  1. 1. <ul><li>Hvorfor satser St. Olavs Hospital på rekruttering av helsefagarbeidere og hvilket kompetansebehov fyller denne faggruppen i spesialisthelsetjenesten.   </li></ul><ul><li>Vi vil gjerne høre kort om systemet og ordningen for forvaltning av lærlinger innen helsearbeiderfaget hos dere (avtale med kommunene, omfang av inntak m.m) , og lærlingenes produksjon og muligheten for å redusere vikarbruk  kan gjerne belyses. </li></ul><ul><li>Innsyn i hvordan lærlingene blir mottatt i sykehuset og hva som er tilbakemeldingen fra klinikkene. Gjerne eksempler der det har fungert godt, men det vil være interessant å høre om utfordringene også. </li></ul><ul><li>Hvordan ordningen har fungert som rekrutteringstiltak ville vi gjerne også hørt noe om.   </li></ul>
  2. 2. St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim
  3. 3. Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid Namsos Røros DPS Volda Ålesund Kristiansund Hjelset Molde Tiller Trondheim Haltdalen Orkdal Leistad Stjørdal Levanger Larsnes Somatiske sykehus Psykisk helsevern: sykehus og DPS-døgntilbud Rusbehandling Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner m. avtale Meråker Lokalsykehusområder Kastvollen Muritunet Selli Bjørnang Desentraliserte deltjenester Ørland Aure Tingvoll Rissa Morken Steinkjer Halsa Vestmo Oppdal Private sykehus m. avtale Private røntgeninstitutter m. avtale
  4. 4. Oppdraget <ul><li>Hvorfor satser St. Olavs Hospital på </li></ul><ul><li>rekruttering av helsefagarbeidere? </li></ul><ul><li>Opplæring av lærlinger, samarbeidsavtale </li></ul><ul><li>Utfordringer knyttet til mottak av lærlinger </li></ul><ul><li>Helsefaglærlingen en rekrutteringstiltak? </li></ul>
  5. 5. <ul><li>St. Olav engasjert i utdanning av helsefagarbeidere </li></ul><ul><ul><li>Høring på fagplaner </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekrutteringspatrulje i Trondheim </li></ul></ul><ul><ul><li>Hele tiden klart at det skulle være lærlinger i sykehuset – omfanget usikkert </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjonsarbeid - fra motstand og skepsis til velvillighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi vil ha hjelpepleier og har ikke bruk for helsefagarbeider. Dårligere utdanning? </li></ul></ul>
  6. 6. Lange tradisjoner med lærlinger <ul><li>Ambulansefag – 18 lærlinger </li></ul><ul><li>Institusjonskokk – 6 lærlinger ?? </li></ul><ul><li>Dataelektroniker – 2 lærlinger ?? </li></ul><ul><li>Sikkerhetsfag – 1 lærling </li></ul><ul><li>Helsefagarbeider – hvor mange? </li></ul><ul><li>Tidligere også BU - lærlinger </li></ul>
  7. 7. Hvorfor helsefagarbeider? <ul><li>Bidra med å utdanne helsepersonell </li></ul><ul><li>Samfunnsansvar – prestisjeutdanning for myndighetene </li></ul><ul><li>Samhandlingsreformen </li></ul><ul><li>Sykehus- kommune gjensidig avhengig av hverandre </li></ul><ul><li>Egen rekruttering </li></ul>
  8. 8. Lærling i sykehuset <ul><ul><li>Opprettelse av stillinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Budsjett </li></ul></ul><ul><li>Samarbeidsavtale Trondheim kommune og Fosenkommunene </li></ul><ul><ul><li>Plikter kommune, sykehus, lærling </li></ul></ul><ul><ul><li>Inntakskriterier </li></ul></ul><ul><ul><li>Varighet opplæring i sykehus </li></ul></ul>
  9. 9. Kommunens plikter <ul><li>Skrive lærekontrakt </li></ul><ul><li>Veiledningskurs for veiledere i sykehuset </li></ul><ul><li>Opplæring i Classfronter </li></ul><ul><li>Lærlingesamlinger </li></ul><ul><li>Oppmelding til fagprøve </li></ul><ul><li>Utbetale fast månedslønn </li></ul>
  10. 10. Sykehusets plikter <ul><li>Sørge for kvalifiserte veiledere </li></ul><ul><li>Delta på 4 dagers veilederkurs </li></ul><ul><li>Faglig ansvar for lærlingene </li></ul><ul><li>Skriftlig vurdering </li></ul><ul><li>Dekke fast månedslønn etter refusjonskrav </li></ul><ul><li>Klinikk betaler vakttillegg </li></ul>
  11. 11. Utfordringer <ul><li>Rekruttere flere lærlinger </li></ul><ul><ul><li>Utdanningsmessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Møte med 1.års lærlinger før søknadsfrist </li></ul></ul><ul><li>Fylle opp antall stillinger! </li></ul><ul><ul><li>For få søkere </li></ul></ul><ul><ul><li>”ikke kvalifiserte” søkere </li></ul></ul>
  12. 12. Utdanningsmessa 2011
  13. 13. Hvor har vi lærlinger? <ul><li>8 lærlinger fra 01.03.11 </li></ul><ul><li>Psykisk helsevern – 4 </li></ul><ul><li>Medisinsk klinikk – 4 </li></ul><ul><li>Høst 2010 – 12 lærlinger </li></ul><ul><li>(lunge, hud, ryggmargsskader) </li></ul>
  14. 14. Utfordringer i sykehuset <ul><li>Færre hjelpepleiere til å veilede </li></ul><ul><li>Forventninger til hva lærlingene kan brukes til – arbeidsoppgaver. </li></ul><ul><li>Som lærling har du tidsbegrenset ansettelse i motsetning til elever i praksis </li></ul><ul><li>Turnus, verdiskapning, opplæring </li></ul><ul><li>Økonomi </li></ul>
  15. 15. Utfordringer - <ul><li>Økende antall studenter i praksis </li></ul><ul><li>Balansegangen mellom antall studenter, lærlinger og behandling av pasienter </li></ul>
  16. 16. HMN satser ! <ul><li>Ønsker økt satsing på helsefaglærling i hele regionen </li></ul>
  17. 17. Noen forslag: <ul><li>St. Olav representert i fagprøvenemnda? </li></ul><ul><li>Styrke samarbeide med kommunene gjennom samarbeidsavtaler </li></ul><ul><li>Evaluere dagens ordning – ettårig opplæringstid i sykehuset? </li></ul><ul><li>Utarbeide felles rekrutteringsstrategi sammen med Trondheim kommune? </li></ul><ul><li>Regionalt opplæringskontor? </li></ul>
  18. 18. Erfaringer <ul><li>Gode! </li></ul><ul><li>God hjelp i avdelingen </li></ul><ul><li>Vil fortsette med lærlinger </li></ul><ul><li>Noen fortsetter i deltidsstilling, noen benyttes som vikarer under og etter læretiden </li></ul>

  ×