v/Fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad
Morgendagens helsearbeidere i Sapmi – fleksibelt studiebehov <ul><li>1. INNLEDNING </li></ul><ul><li>Nasjonalt Utviklings...
1.1.Visjon <ul><li>Nasjonalt Utviklingssenteret for sykehjemstjenester til samisk befolkning (NUSH) har som visjon; </li>...
1.2.Hovedmål <ul><li>Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen er pådriver og bid...
1.3.Delmål <ul><li>Utviklingssenteret er: </li></ul><ul><li>Pådriver for fag – og tjenesteutvikling innen samiske helse-...
1.3.Delmål fortsetter <ul><li>Pådriver for kompetanseutvikling og kulturforståelse hos ansatte som gir tjenester til per...
1.4. NSUH skal bidra til <ul><li>At ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommuner i forvaltningsområdet for samisk...
1.4.NSUH skal forts. <ul><li>At kompetansen om den samiske brukerens behov i helse- og omsorgstjenestene har økt betydel...
2.0.NSUH mener; <ul><li>NSUH vil med bakgrunn i følgende forhold beskrive hvordan disse vil sette nye krav til helse- og ...
2.1. Dagens helseutfordringer <ul><li>Lengre levetid større og sammensatte helseproblemer </li></ul><ul><li>Økning i kr...
2.2. Endringene i helse og omsorgstjenestene <ul><li>Strammere økonomi/ krav til effektivitet </li></ul><ul><li>Endringene...
2.3. Samhandlingsreformen ; <ul><li>Det vil bli satt større faglige krav til helse og omsorgsarbeidere i kommune helsetj...
2.3. Samhandlingsreformen fortsetter <ul><li>Vi vet at dette innebærer blant annet at; </li></ul><ul><li>rammene for en ...
2.3. Samhandling fortsetter <ul><li>samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse og omsorgstjeneste sk...
3.0. Hva skal ivaretas og hvordan  <ul><li>Befolkninga skal sikres lik tilgang til gode og likeverdige helse og omsorgs...
4.0.Behov -helsepersonell samisk samfunn <ul><li>Leger som er villig til å forstå den samiske pasient </li></ul><ul><li>S...
5.0. Hvordan er r ekrutteringa  <ul><li>Vanskelig å rekruttere samiske studenter til helse og omsorgsyrker </li></ul>...
6.0. Hvor trengs samiske helse-og omsorgspersonell <ul><li>Sykestuer/Sykehjem/hjemmetjenesten i kommunene </li></ul><u...
6.0. hvor trengs <ul><li>RUS klinikker/poliklinikker (Finnmarksklinikken) </li></ul>
7.0.Fleksibelt studiebehov <ul><li>Videregående skole – tilrettelegg helse og omsorgsfag – oppfølging fra helsemiljøer </...
7.0.F leksible studier fortsetter <ul><li>Årskull som fokuserer på helse og omsorgsforhold i det samiske samfunnet </li><...
7. 0 Fleksible studiebehov forts <ul><li>Samisk kultur og språkkurs og opplæringsprogram </li></ul><ul><li>(Tilleggspoe...
8.0  Oppsummering <ul><li>Helse og omsorgsutdanningsinstitusjoner må ta et ansvar for at helse og omsorgspersonell klare...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Morgendagens helsearbeidere i nord, Ragnhild Nystad

592 views
529 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Morgendagens helsearbeidere i nord, Ragnhild Nystad

 1. 1. v/Fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad
 2. 2. Morgendagens helsearbeidere i Sapmi – fleksibelt studiebehov <ul><li>1. INNLEDNING </li></ul><ul><li>Nasjonalt Utviklingssenter for sykehjemstjenester til samisk befolkning – godkjent i 2010 – prosjekt som evalueres innen 2013 </li></ul><ul><li>Virksomhetplanen godkjent for perioden i 2011 </li></ul>
 3. 3. 1.1.Visjon <ul><li>Nasjonalt Utviklingssenteret for sykehjemstjenester til samisk befolkning (NUSH) har som visjon; </li></ul><ul><li>Utvikling gjennom kunnskap </li></ul>
 4. 4. 1.2.Hovedmål <ul><li>Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen er pådriver og bidrar til kunnskaps- og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene til samiske brukere/pasienter og deres pårørende </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 5. 5. 1.3.Delmål <ul><li>Utviklingssenteret er: </li></ul><ul><li>Pådriver for fag – og tjenesteutvikling innen samiske helse- og omsorgstjenester lokalt og nasjonalt med definerte satsingsområder </li></ul><ul><li>Pådriver for tilrettelegging og videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter som vektlegger samiske helse- og omsorgstjenester </li></ul>
 6. 6. 1.3.Delmål fortsetter <ul><li>Pådriver for kompetanseutvikling og kulturforståelse hos ansatte som gir tjenester til personer med samisk språk og som har en samisk identitet </li></ul><ul><li>Tilrettelegger for forskning og utvikling innen samiske helse- og omsorgstjenester </li></ul>
 7. 7. 1.4. NSUH skal bidra til <ul><li>At ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk har grunnleggende kompetanse og kulturforståelse for å gi brukere med samisk bakgrunn tjenester av god kvalitet. </li></ul>
 8. 8. 1.4.NSUH skal forts. <ul><li>At kompetansen om den samiske brukerens behov i helse- og omsorgstjenestene har økt betydelig i prosjektperioden. </li></ul><ul><li>Å legge til rette for erfaringsoverføring og implementering av gode tilrettelagte tjenestetilbud </li></ul>
 9. 9. 2.0.NSUH mener; <ul><li>NSUH vil med bakgrunn i følgende forhold beskrive hvordan disse vil sette nye krav til helse- og omsorgsarbeidere og deres utdannings/opplæringsbehov i det samiske samfunnet. </li></ul>
 10. 10. 2.1. Dagens helseutfordringer <ul><li>Lengre levetid større og sammensatte helseproblemer </li></ul><ul><li>Økning i kroniske sykdommer </li></ul><ul><li>Endring i demografi </li></ul><ul><li>Sosiale helseforskjeller </li></ul><ul><li>Psykisk helse </li></ul><ul><li>Alderdom og demens </li></ul><ul><li>Livsstil og levekår </li></ul>
 11. 11. 2.2. Endringene i helse og omsorgstjenestene <ul><li>Strammere økonomi/ krav til effektivitet </li></ul><ul><li>Endringene i behandlingsformene </li></ul><ul><li>Krav til tverrfaglighet </li></ul><ul><li>Kortere liggetid/større pasientflyt </li></ul><ul><li>Pasientenes vilje/uvilje til forflytning </li></ul>
 12. 12. 2.3. Samhandlingsreformen ; <ul><li>Det vil bli satt større faglige krav til helse og omsorgsarbeidere i kommune helsetjenesten </li></ul><ul><li>1. Ny folkehelselov </li></ul><ul><li>2. Ny lov om kommunale helse- og </li></ul><ul><li>omsorgstjenester </li></ul><ul><li>3. omsorgsplan 2015 </li></ul>
 13. 13. 2.3. Samhandlingsreformen fortsetter <ul><li>Vi vet at dette innebærer blant annet at; </li></ul><ul><li>rammene for en ny kommunerolle synliggjøres– kommunenes oppgaver skal tydeliggjøres </li></ul><ul><li>det skal bli økt satsing på folkehelse og forebygging </li></ul><ul><li>legetjeneste i kommunene skal bli bedre </li></ul><ul><li>pasientrollen skal klarere med helhetlig pasient forløp </li></ul>
 14. 14. 2.3. Samhandling fortsetter <ul><li>samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse og omsorgstjeneste skal legges bedre til rette. </li></ul><ul><li>Spesialist -helsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse </li></ul>
 15. 15. 3.0. Hva skal ivaretas og hvordan <ul><li>Befolkninga skal sikres lik tilgang til gode og likeverdige helse og omsorgstjenester </li></ul><ul><li>Helhetlig og tverrfaglige tilbud tilpasset den enkelte bruker </li></ul><ul><li>Tjenestene skal skape trygghet og respekt, ta individuelle hensyn og gi valgfrihet, skal ha faglig god kvalitet og pasientene skal ha medvirkning og selvbestemmelse </li></ul><ul><li>Etisk forsvarlig praksis </li></ul>
 16. 16. 4.0.Behov -helsepersonell samisk samfunn <ul><li>Leger som er villig til å forstå den samiske pasient </li></ul><ul><li>Sykepleiere som vil se den samiske pasient </li></ul><ul><li>Ergoterapeuter, sosionomer, fysioterapeuter, logopeder m.m </li></ul><ul><li>Økt behov omsorgspersonell/hjelpepleiere </li></ul>
 17. 17. 5.0. Hvordan er r ekrutteringa <ul><li>Vanskelig å rekruttere samiske studenter til helse og omsorgsyrker </li></ul><ul><li>Sykehjem/hjemmetjenesten - personalet mange fremmedspråklige og fremmedkulturelle </li></ul><ul><li>Grunnutdanningen forskjellig - mobilitet </li></ul><ul><li>Mange ufaglærte </li></ul>
 18. 18. 6.0. Hvor trengs samiske helse-og omsorgspersonell <ul><li>Sykestuer/Sykehjem/hjemmetjenesten i kommunene </li></ul><ul><li>Spesialisthelsetjenesten – klinikker og poliklinikker </li></ul><ul><li>Psykiatri; </li></ul><ul><li>Klinikker som f.eks UNN/Åsgård/andre sengeavdelinger </li></ul><ul><li>DPS/SANKs </li></ul>
 19. 19. 6.0. hvor trengs <ul><li>RUS klinikker/poliklinikker (Finnmarksklinikken) </li></ul>
 20. 20. 7.0.Fleksibelt studiebehov <ul><li>Videregående skole – tilrettelegg helse og omsorgsfag – oppfølging fra helsemiljøer </li></ul><ul><li>Desentraliserte utdanningsforløp </li></ul><ul><li>Nettbasserte studier med samlinger og med tilrettelagt praksis i samiske bosetnings områder og institusjoner </li></ul><ul><li>Kurspakker om samiske emner </li></ul>
 21. 21. 7.0.F leksible studier fortsetter <ul><li>Årskull som fokuserer på helse og omsorgsforhold i det samiske samfunnet </li></ul><ul><li>Endring av fokus på praksis -tilrettelagte praksistilbud i det samiske samfunnet med fokus på den samiske pasient </li></ul><ul><li>Helse og omsorgsutdanninger som er tilpasset samisk kultur og språk </li></ul>
 22. 22. 7. 0 Fleksible studiebehov forts <ul><li>Samisk kultur og språkkurs og opplæringsprogram </li></ul><ul><li>(Tilleggspoeng for samisk språk og kultur ved opptak til studier på Universitet) </li></ul><ul><li>Tolkeopplæring </li></ul>
 23. 23. 8.0 Oppsummering <ul><li>Helse og omsorgsutdanningsinstitusjoner må ta et ansvar for at helse og omsorgspersonell klarer tilpasse sin praksis det samfunnet de skal jobbe i og utvikle sin profesjonelle yrkespraksis henhold til pasientens språk og kultur. </li></ul>

×