Your SlideShare is downloading. ×
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem

352

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
352
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Begrunnelsene er mange: "Vi gjør det vi pleier å gjøre", "vi gjør det vi lærte på kurs", "vi gjør det vi av erfaring vet virker". Kildene kan for eksempel være kollegaer, eksperter, forskning, retningslinjer, kursing osv. Vi som arbeider i klinisk praksis, må være bevisst på disse styrkene og svakhetene.
 • (Psykisk helse og rusklinikk får tilbud om fire enheter)
 • Transcript

  • 1. Prosjekt 2011 – 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset
  • 2. Nesten ikke til å tro
   • 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt
    • I Norge utgjør dette ca 1000 dødsfall
    • Mer enn 10000 varige skader
   • 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig
   • 30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon
   BMJ 2005, PE Hjort 2007
  • 3. Dagens medisin 26.11.2009 Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal være nedfelt skriftlig på hver enkelt avdeling. Slik er det dessverre ikke i dag…….
  • 4. Ref. ntnu.no Pas/brukerens erfaring, kunnskap, verdier og preferanser Utvikles i praksis via refleksive prosesser der praktikeren lærer fra erfaring. Viktig for å utvikle ferdigheter, vurderingsevne, kommunikasjon og empati Miljøet eller settingen KBP foregår. Knyttet til kultur, forståelsesrammer, ressurser, etiske forhold og politikk. Konteksten påvirker alle elementene i modellen Framskaffes gjennom empiriske, praktisk rettet forskning. Systematisk fremgangsmåte basert på vitenskapelige artikler og referansebaser som eks Helsebiblioteket Kontekst Hva er kunnskapsbasert praksis (KBP)? Er å ta avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon
  • 5. Hva vet vi om KBP?
   • Hvorfor gjør vi det vi gjør i arbeidet vårt?
   • Kunnskapskildene varierer
   • Kildene har styrker og svakheter
   • KBP hjelper deg med å øke bevisstheten om og reflektere over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på.
  • 6. Hvorfor KBP?
   • Nasjonal satsing på kvalitet
   • Styresak 42/10 –pasientsikkerhet og kvalitet
   • Nordlandssykehuset er valgt ut som ett av landets pilotsykehus for ”Ledelse av pasientsikkerhet”
   • Oppdragsdokumentet oppfordrer til evidensbasert praksis
  • 7. Bakgrunn/hensikt
   • Det er ønskelig at vi i Nordlandssykehuset ligger i front når det gjelder å tilby tjenester av god kvalitet
   • Et viktig bidrag til forbedring av pasientsikkerhet og kvalitet er implementering av kunnskapsbasert praksis
   • Hensikten med prosjektet er å gi helsepersonell redskaper til å utvikle praksis gjennom en systematisk og reflektert bruk av ulike kunnskapskilder
  • 8. Overordnet mål
   • Innen 2014 skal Nordlandssykehuset være kjent for å ha en medisinsk og helsefaglig praksis som er kunnskapsbasert.
  • 9. Delmål
   • I 2011 innføres kunnskapsbasert praksis (KBP) ved 18 utvalgte enheter ved Nordlandssykehuset
   • I 2014 har hele sykehuset trinnvis implementert KBP
   • NLSH skal utvikle kunnskapsbaserte fagprosedyrer og bidra i nasjonalt nettverk for fagprosedyrer
   • Øke interessen for medisinsk og helsefaglig forskning
   • Øke bevisstheten rundt brukerens kompetanse og integrere denne i alle deler av prosjektet
  • 10. Organisering av prosjektet
   • Det startet med en idè som ble til et samarbeid og prosjekt……
   • Organisering
    • Styringsgruppe:
     • ” Makttung”
     • Bredt sammensatt
    • Prosjektgruppe
     • Prosjektleder
     • Fagtung
     • Klinikk-, støtte-, bruker- og samarbeidsorientert
    • Referansegruppe?
  • 11. Gjennomføring
   • Ledelsesforankring –
   • direktører og 8 klinikksjefer
   • Utvelgelse av 18 enheter som skal starte
   • Kompetanseheving i KBP
   • Implementering
   • Formidling
   • Evaluering
  • 12.
   • Struktur og kunnskapsspredning
   2 3 4 5 6 7 8 1 ” makttung” ” fagtung” Klinikk 18 enheter Ressurspersoner 2 personer fra hver enhet + 4 fra psyk.helse = totalt 36 4 ressurspersoner fordeles i samarbeid med SKB 2 – 3 leger fra hver klinikk = totalt ca 20 Totalt gis det kompetanseheving av 60 ressurspersoner
  • 13. Utvelgelse av 18 enheter og nøkkelpersoner
   • Alle klinikksjefer får tilbud om å velge ut to enheter fra sin klinikk
   • To nøkkelpersoner innen helsefag velges ut fra hver av de 18 enhetene. Disse skal være ressurspersoner for enhetslederne i implementeringsprosessen
   • Minimum to nøkkelpersoner innen legegruppen velges fra hver klinikk. Disse skal være ressurspersoner i implementeringsprosessen på de utvalgte enhetene
  • 14. Anbefalinger for utvelgelse av enheter
   • Motiverte avdelingsledere og enhetsledere
   • Enheter som klinikksjef tror vil lykkes
   • Enheter som har stort faglig fokus
   • Enheter som er endringsvillige
   • Enheter som er villige til å bruke ressurser på fagutvikling
   • Enheter som i neste omgang kan bidra til kunnskapsspredning om KBP til resten av klinikken
   • Være villig til å delta i en planlagt systematisk evaluering underveis
  • 15. Nøkkel-/ressurspersonene
   • 40 fra høyskolegruppen gjennomfører en videreutdanning i KBP høsten 2011 (15 stp)
   • Gjennomfører kurs i KBP for ca. 20 leger / psykologer
   • Disse nøkkelpersonene deltar sammen med enhetslederen i utarbeidelsen og gjennomføringen av tiltaksplan for implementering av KBP i enheten
   • Sikrer et tilstrekkelig kunnskapsnivå hos resten av personalet ved enheten
  • 16. Anbefalinger for utvelgelse av nøkkelpersoner/ressurspersoner til implementere KBP i NLSH
   • Gode rollemodeller i praksis
   • Faglig dyktige og engasjerte
   • Interessert i fagutvikling
   • Naturlige mentorer i enhetene
   • God formidlingsevne
  • 17. Hva er minimumskompetanse?
   • Ha en forståelse av formål og prosessen ved KBP
   • Kunne stille relevante kliniske spørsmål som angår egen praksis
   • Kunne finne og vurdere retningslinjer og fagprosedyrer
   • Kunne vurdere om egen praksis er i tråd med faglige retningslinjer
  • 18. Evaluering
   • Måle endring i organisasjonen ved hjelp av spørreundersøkelser
   • Prøve ut ulike modeller for kunnskapsoverføring av KBP (e-læring vs seminarer, bruk av nøkkelpersonene)
   • Evaluere kvaliteten på fagprosedyrene
   • Evaluering av prosessen
  • 19. Utfordringer
   • Å gjøre brukerkunnskapen tilgjengelig
   • Å finne de ”riktige” brukerne
   • Å velge ut de ”egnete” nøkkelpersonene
   • Å skape driv og opprettholde motivasjon
   • Å etablere gode samarbeidsformer med utdanningsinstitusjoner
  • 20. Den kompetente bruker
    • Høyt utdanningsnivå
    • Stiller flere og klarere krav enn noen gang tidligere
    • Kan velge mer – ut fra kompetanse hos helsearbeiderne og at tjenestene som gis er gode og trygge
    • ” Globalisert”
    • Bruker teknologiske verktøy
    • Bruker media som kommunikasjonsmiddel
    • Brukermedvirkning vil få et sterkere helsepolitisk fokus
  • 21. Samarbeid utdanning - praksis
   • Sikre felles begrepsforståelse
   • Veilede kunnskapsbasert
   • Tradisjon og kultur forenes
   • Styrker forskningssamarbeidet
   • Trekke feltstudier fra HF’ene inn i masterstudier
   • Samarbeid basert på gjensidig respekt og ydmykhet
  • 22. Akademisering av praksis? Praksis i akademia?
   • Ja takk, begge deler 
  • 23.   Vi må samarbeide for å implementere KBP i Nordlandssykehuset
  • 24. Takk for oppmerksomheten !

  ×