Prosjekt 2011 – 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora...
Nesten ikke til å tro <ul><li>20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt </li></ul><u...
Dagens medisin 26.11.2009 Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal være nedfelt skriftlig på hver enkel...
Ref. ntnu.no Pas/brukerens erfaring, kunnskap, verdier og preferanser Utvikles i praksis via refleksive prosesser der prak...
Hva vet vi om KBP? <ul><li>Hvorfor gjør vi det vi gjør i arbeidet vårt? </li></ul><ul><li>Kunnskapskildene varierer </li>...
Hvorfor KBP? <ul><li>Nasjonal satsing på kvalitet </li></ul><ul><li>Styresak 42/10 –pasientsikkerhet og kvalitet </li></u...
Bakgrunn/hensikt <ul><li>Det er ønskelig at vi i Nordlandssykehuset ligger i front når det gjelder å tilby tjenester av go...
Overordnet mål <ul><li>Innen 2014 skal Nordlandssykehuset være kjent for å ha en medisinsk og helsefaglig praksis som er k...
Delmål <ul><li>I 2011 innføres kunnskapsbasert praksis (KBP) ved 18 utvalgte enheter ved Nordlandssykehuset </li></ul><ul>...
Organisering av prosjektet <ul><li>Det startet med en idè som ble til et samarbeid og prosjekt…… </li></ul><ul><li>Organis...
Gjennomføring <ul><li>Ledelsesforankring – </li></ul><ul><li>direktører og 8 klinikksjefer </li></ul><ul><li>Utvelgelse a...
<ul><li>Struktur og kunnskapsspredning </li></ul>2 3 4 5 6 7 8 1 ” makttung” ” fagtung” Klinikk 18 enheter Ressurspersoner...
Utvelgelse av 18 enheter og nøkkelpersoner <ul><li>Alle klinikksjefer får tilbud om å velge ut to enheter fra sin klinikk ...
Anbefalinger for utvelgelse av enheter <ul><li>Motiverte avdelingsledere og enhetsledere </li></ul><ul><li>Enheter som kli...
Nøkkel-/ressurspersonene <ul><li>40 fra høyskolegruppen gjennomfører en videreutdanning i KBP høsten 2011 (15 stp) </li></...
Anbefalinger for utvelgelse av nøkkelpersoner/ressurspersoner til implementere KBP i NLSH <ul><li>Gode rollemodeller i pra...
Hva er minimumskompetanse? <ul><li>Ha en forståelse av formål og prosessen ved KBP </li></ul><ul><li>Kunne stille relevant...
Evaluering <ul><li>Måle endring i organisasjonen ved hjelp av spørreundersøkelser </li></ul><ul><li>Prøve ut ulike modelle...
Utfordringer <ul><li>Å gjøre brukerkunnskapen tilgjengelig </li></ul><ul><li>Å finne de ”riktige” brukerne </li></ul><ul>...
Den kompetente bruker <ul><ul><li>Høyt utdanningsnivå </li></ul></ul><ul><ul><li>Stiller flere og klarere krav enn noen ga...
Samarbeid utdanning - praksis <ul><li>Sikre felles begrepsforståelse </li></ul><ul><li>Veilede kunnskapsbasert </li></ul>...
Akademisering av praksis? Praksis i akademia? <ul><li>Ja takk, begge deler   </li></ul>
  Vi må samarbeide for å implementere KBP i Nordlandssykehuset
Takk for oppmerksomheten !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem

460 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Begrunnelsene er mange: &amp;quot;Vi gjør det vi pleier å gjøre&amp;quot;, &amp;quot;vi gjør det vi lærte på kurs&amp;quot;, &amp;quot;vi gjør det vi av erfaring vet virker&amp;quot;. Kildene kan for eksempel være kollegaer, eksperter, forskning, retningslinjer, kursing osv. Vi som arbeider i klinisk praksis, må være bevisst på disse styrkene og svakhetene.
 • (Psykisk helse og rusklinikk får tilbud om fire enheter)
 • Morgendagens helsearbeidere i nord, Astrid Jacobsen og Nora Frydendahl Hoem

  1. 1. Prosjekt 2011 – 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset
  2. 2. Nesten ikke til å tro <ul><li>20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt </li></ul><ul><ul><li>I Norge utgjør dette ca 1000 dødsfall </li></ul></ul><ul><ul><li>Mer enn 10000 varige skader </li></ul></ul><ul><li>20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig </li></ul><ul><li>30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon </li></ul>BMJ 2005, PE Hjort 2007
  3. 3. Dagens medisin 26.11.2009 Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal være nedfelt skriftlig på hver enkelt avdeling. Slik er det dessverre ikke i dag…….
  4. 4. Ref. ntnu.no Pas/brukerens erfaring, kunnskap, verdier og preferanser Utvikles i praksis via refleksive prosesser der praktikeren lærer fra erfaring. Viktig for å utvikle ferdigheter, vurderingsevne, kommunikasjon og empati Miljøet eller settingen KBP foregår. Knyttet til kultur, forståelsesrammer, ressurser, etiske forhold og politikk. Konteksten påvirker alle elementene i modellen Framskaffes gjennom empiriske, praktisk rettet forskning. Systematisk fremgangsmåte basert på vitenskapelige artikler og referansebaser som eks Helsebiblioteket Kontekst Hva er kunnskapsbasert praksis (KBP)? Er å ta avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon
  5. 5. Hva vet vi om KBP? <ul><li>Hvorfor gjør vi det vi gjør i arbeidet vårt? </li></ul><ul><li>Kunnskapskildene varierer </li></ul><ul><li>Kildene har styrker og svakheter </li></ul><ul><li>KBP hjelper deg med å øke bevisstheten om og reflektere over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på. </li></ul>
  6. 6. Hvorfor KBP? <ul><li>Nasjonal satsing på kvalitet </li></ul><ul><li>Styresak 42/10 –pasientsikkerhet og kvalitet </li></ul><ul><li>Nordlandssykehuset er valgt ut som ett av landets pilotsykehus for ”Ledelse av pasientsikkerhet” </li></ul><ul><li>Oppdragsdokumentet oppfordrer til evidensbasert praksis </li></ul>
  7. 7. Bakgrunn/hensikt <ul><li>Det er ønskelig at vi i Nordlandssykehuset ligger i front når det gjelder å tilby tjenester av god kvalitet </li></ul><ul><li>Et viktig bidrag til forbedring av pasientsikkerhet og kvalitet er implementering av kunnskapsbasert praksis </li></ul><ul><li>Hensikten med prosjektet er å gi helsepersonell redskaper til å utvikle praksis gjennom en systematisk og reflektert bruk av ulike kunnskapskilder </li></ul>
  8. 8. Overordnet mål <ul><li>Innen 2014 skal Nordlandssykehuset være kjent for å ha en medisinsk og helsefaglig praksis som er kunnskapsbasert. </li></ul>
  9. 9. Delmål <ul><li>I 2011 innføres kunnskapsbasert praksis (KBP) ved 18 utvalgte enheter ved Nordlandssykehuset </li></ul><ul><li>I 2014 har hele sykehuset trinnvis implementert KBP </li></ul><ul><li>NLSH skal utvikle kunnskapsbaserte fagprosedyrer og bidra i nasjonalt nettverk for fagprosedyrer </li></ul><ul><li>Øke interessen for medisinsk og helsefaglig forskning </li></ul><ul><li>Øke bevisstheten rundt brukerens kompetanse og integrere denne i alle deler av prosjektet </li></ul>
  10. 10. Organisering av prosjektet <ul><li>Det startet med en idè som ble til et samarbeid og prosjekt…… </li></ul><ul><li>Organisering </li></ul><ul><ul><li>Styringsgruppe: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Makttung” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bredt sammensatt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektgruppe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prosjektleder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fagtung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klinikk-, støtte-, bruker- og samarbeidsorientert </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Referansegruppe? </li></ul></ul>
  11. 11. Gjennomføring <ul><li>Ledelsesforankring – </li></ul><ul><li>direktører og 8 klinikksjefer </li></ul><ul><li>Utvelgelse av 18 enheter som skal starte </li></ul><ul><li>Kompetanseheving i KBP </li></ul><ul><li>Implementering </li></ul><ul><li>Formidling </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Struktur og kunnskapsspredning </li></ul>2 3 4 5 6 7 8 1 ” makttung” ” fagtung” Klinikk 18 enheter Ressurspersoner 2 personer fra hver enhet + 4 fra psyk.helse = totalt 36 4 ressurspersoner fordeles i samarbeid med SKB 2 – 3 leger fra hver klinikk = totalt ca 20 Totalt gis det kompetanseheving av 60 ressurspersoner
  13. 13. Utvelgelse av 18 enheter og nøkkelpersoner <ul><li>Alle klinikksjefer får tilbud om å velge ut to enheter fra sin klinikk </li></ul><ul><li>To nøkkelpersoner innen helsefag velges ut fra hver av de 18 enhetene. Disse skal være ressurspersoner for enhetslederne i implementeringsprosessen </li></ul><ul><li>Minimum to nøkkelpersoner innen legegruppen velges fra hver klinikk. Disse skal være ressurspersoner i implementeringsprosessen på de utvalgte enhetene </li></ul>
  14. 14. Anbefalinger for utvelgelse av enheter <ul><li>Motiverte avdelingsledere og enhetsledere </li></ul><ul><li>Enheter som klinikksjef tror vil lykkes </li></ul><ul><li>Enheter som har stort faglig fokus </li></ul><ul><li>Enheter som er endringsvillige </li></ul><ul><li>Enheter som er villige til å bruke ressurser på fagutvikling </li></ul><ul><li>Enheter som i neste omgang kan bidra til kunnskapsspredning om KBP til resten av klinikken </li></ul><ul><li>Være villig til å delta i en planlagt systematisk evaluering underveis </li></ul>
  15. 15. Nøkkel-/ressurspersonene <ul><li>40 fra høyskolegruppen gjennomfører en videreutdanning i KBP høsten 2011 (15 stp) </li></ul><ul><li>Gjennomfører kurs i KBP for ca. 20 leger / psykologer </li></ul><ul><li>Disse nøkkelpersonene deltar sammen med enhetslederen i utarbeidelsen og gjennomføringen av tiltaksplan for implementering av KBP i enheten </li></ul><ul><li>Sikrer et tilstrekkelig kunnskapsnivå hos resten av personalet ved enheten </li></ul>
  16. 16. Anbefalinger for utvelgelse av nøkkelpersoner/ressurspersoner til implementere KBP i NLSH <ul><li>Gode rollemodeller i praksis </li></ul><ul><li>Faglig dyktige og engasjerte </li></ul><ul><li>Interessert i fagutvikling </li></ul><ul><li>Naturlige mentorer i enhetene </li></ul><ul><li>God formidlingsevne </li></ul>
  17. 17. Hva er minimumskompetanse? <ul><li>Ha en forståelse av formål og prosessen ved KBP </li></ul><ul><li>Kunne stille relevante kliniske spørsmål som angår egen praksis </li></ul><ul><li>Kunne finne og vurdere retningslinjer og fagprosedyrer </li></ul><ul><li>Kunne vurdere om egen praksis er i tråd med faglige retningslinjer </li></ul>
  18. 18. Evaluering <ul><li>Måle endring i organisasjonen ved hjelp av spørreundersøkelser </li></ul><ul><li>Prøve ut ulike modeller for kunnskapsoverføring av KBP (e-læring vs seminarer, bruk av nøkkelpersonene) </li></ul><ul><li>Evaluere kvaliteten på fagprosedyrene </li></ul><ul><li>Evaluering av prosessen </li></ul>
  19. 19. Utfordringer <ul><li>Å gjøre brukerkunnskapen tilgjengelig </li></ul><ul><li>Å finne de ”riktige” brukerne </li></ul><ul><li>Å velge ut de ”egnete” nøkkelpersonene </li></ul><ul><li>Å skape driv og opprettholde motivasjon </li></ul><ul><li>Å etablere gode samarbeidsformer med utdanningsinstitusjoner </li></ul>
  20. 20. Den kompetente bruker <ul><ul><li>Høyt utdanningsnivå </li></ul></ul><ul><ul><li>Stiller flere og klarere krav enn noen gang tidligere </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan velge mer – ut fra kompetanse hos helsearbeiderne og at tjenestene som gis er gode og trygge </li></ul></ul><ul><ul><li>” Globalisert” </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruker teknologiske verktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruker media som kommunikasjonsmiddel </li></ul></ul><ul><ul><li>Brukermedvirkning vil få et sterkere helsepolitisk fokus </li></ul></ul>
  21. 21. Samarbeid utdanning - praksis <ul><li>Sikre felles begrepsforståelse </li></ul><ul><li>Veilede kunnskapsbasert </li></ul><ul><li>Tradisjon og kultur forenes </li></ul><ul><li>Styrker forskningssamarbeidet </li></ul><ul><li>Trekke feltstudier fra HF’ene inn i masterstudier </li></ul><ul><li>Samarbeid basert på gjensidig respekt og ydmykhet </li></ul>
  22. 22. Akademisering av praksis? Praksis i akademia? <ul><li>Ja takk, begge deler  </li></ul>
  23. 23.   Vi må samarbeide for å implementere KBP i Nordlandssykehuset
  24. 24. Takk for oppmerksomheten !

  ×