Profil Talent Development Consulting NEW

1,170 views
1,111 views

Published on

Present to you NEW profile of Talent Development Consulting

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Profil Talent Development Consulting NEW

  1. 1. “Oasis Meraikan Bakat & Potensi Masa Hadapan” Talent Creativity & Innovation Branding Entrepreneurship Learning Consulting Technology
  2. 2. Kami berkerjasama dengan: Kata Aluan Dari Pengarah Urusan Talent Development Consulting iSchool Mobile Learning “Innovating The Power of Knowledge is at your hand The Nation’s Salam Sejahtera. Talent Development Consulting Future” diasaskan sebagai rakan utama kepada pembangunan dan kemajuan negara Malaysia terutama dalam bidang pembangunan bakat, kreativiti & inovasi, pejenamaan dan keusahawanan sosial melalui platform latihan, perundingan dan T a l e n t teknologi. Kam percaya hanya dengan transformasi minda eknologi Kami teknolog . Kam gi. m D e v e l o p m e n t melalu initiatif yang disebutkan bakal menjadi tonggak utama me alui init atif y melalui nitiatif kekuatan individu, organisasi, masyarakat dan negara di dalam kekuat individu kekuatan individu,du, Consulting ( TDC) adalah ma Consulting D nsul a dala ma era ekonomi gl bal yang berasaskan inovasi dan imaginasi. eko mi glob e nom glo ekonomi global latihan dan perundingan bakat dan lat ha dan perundingan bak dan han latihan rundin a bakat n kat Bertunjangka atas aspirasi itu, kami menawarkan khidmat Bert jangkan tunj n Bertunjangkan potensi individu dan organisasi. Kami potee individu rga s si. am potensi individu dan organisasi. Kami anis latihan, perundingan dan teknologi kepada pelbagai han latiha latihan, n kerajaan mahupun swasta sebagai usaha e organisasi di sektor ke organisasi mengkhusus masa, fokus, kepakaran, mengkhusus masa, fokus, kepaka a mengkhus s usus sa aka asa, fokus, kepakaran, u okus transformasi organisa dengan paradigma inovatif dan a organisasi kemahiran dan minat kami dalam menerok kemahiran dan minat ami l m ene oka kemah n da mina kami dalam meneroka hira a er Perundingan dan latihan kami berdasarkan bertaraf dunia. Perund d daripada pelbagai organisasi terkemuka amalan terbaik darip p dan membangunkan bakat individu secara mba gunk nka akat divid dan membangunkan bakat individu Bersam-sama kita menuju kecemerlangan. m diseluruh dunia. Bersam menyeluruh. Visi kami ingin menjadi menyeluruh. Visi kami ingi menyeluruh. Vi men m ingin penggerak utama program latihan, penggerak utama pr ngg a penggera t m perundingan dan teknologi berteraskan per ndingan da teknologi perundingan dan ru n bakat, baka kat bakat, kre reativiti, kreativiti, inovasi n dan ke saha keusah awanan untuk individu dan keusahawanan dan Ahmad Naim Jaafar A organisasi dalam era ekonomi Pengarah Urusan, berteraskan ilmu, kr kreativiti dan Talent Development Consulting T inovasi. Cabang Perkhidmatan TDC 1. Latihan Pembangunan Organisasi 3. Perundingan Penjenamaan Program latihan merangkumi pelbagai topik utama untuk Kami memiliki kepakaran dalam mengformulasi initiatif penjena- pembangunan organisasi seperti kreativiti, inovasi dan pelbagai maan dalam organisasi secara bersepadu mengikut keperluan dan lagi. Kesemua latihan anjuran TDC berteraskan talent & personal- wawasan organisasi. Ia merangkumi proses audit, strategi dan imej ity profiling untuk memberikan keberkesanan kepada latihan organisasi sehingga kepada komunikasi penjenamaan yang ingin yang dianjurkan. dicapai. Kami bekerjasama dengan pelbagai pakar termasuk pengiklan, pakar sosial media, pereka dalaman dan sebagainya. 2. Latihan Pembangunan Diri dan Bakat Program latihan merangkumi pelbagai topik utama untuk 4. Perundingan Inovasi pembangunan organisasi seperti kreativiti, inovasi dan pelbagai Inovasi menjadi kewajiban kepada organisasi di abad ke-21 ini. lagi. Kesemua latihan anjuran TDC berteraskan talent & personal- Namun masih banyak organisasi yang tidak mengetahui cara dan ity profiling untuk memberikan keberkesanan kepada latihan kaedah membangunkan organisasi yang inovatif. Oleh itu kami yang dianjurkan. menawarkan perundingan inovasi secara bersepadu yang merang- kumi keseluruhan amalan dan budaya inovasi (proses, produk, model bisnes, pemasaran, rekabentuk dan pengalaman). 5. Perundingan Perkembangan dan Pertumbuhan Organisasi mesti berkembang secara sihat jika hendak mencipta nilai kepada pemegang kepentingannya. Kami menawarkan khidmat perundingan untuk organisasi berkembang dengan konsis- ten dan mapan. 6. Perundingan Prestasi Tinggi Organisasi Organisasi yang memiliki strategi penjenamaan, inovasi dan pertumbuhan mesti juga memiliki strategi menjadi organisasi berprestasi tinggi. Dengan perlaksanaan yang agresif dan berdisip- lin, organisasi boleh mencapai kecemerlangan yang diinginkan. Kami menawarkan khidmat perundingan secara bersepadu merang- kumi proses formulasi Key Performance Index (KPI), penanda aras amalan terbaik daripada pelbagai organisasi di seluruh dunia
  3. 3. Antara Produk dan Perkhidmatan Talent Development Consulting Bengkel untuk golongan dewasa, mahasiswa dan Seminar untuk mengenalpasti bakat dan kelebihan belia bagi merungkai dilema kerjaya dan kerja mereka. Bengkel ini membangunkan kefahaman semulajadi pelajar. Diadakan diseluruh negara baru bagaimana hendak me’revolusi’kan bakat daripada umur 10-18 tahun. Peserta didedahkan seseorang walaupun sudah terpendam lama atas dengan ciri dan kelebihan bakat mereka dan cara sebab kerjaya dan desakan orang lain. Bengkel ini bagaimana hendak membangunkan bakat-bakat itu. mencetuskan fenomena dalam diri untuk memban- gunkan kekuatan sendiri tanpa meniru orang lain. School of Talent Learning Center adalah rangkaian School of Innovation merupakan modul inovasi dan pusat latihan pembangunan bakat pelajar di seluruh kreativiti untuk pelajar sekolah. Ia merupakan Malaysia. Diasaskan untuk menyediakan modul revolusi besar selepas penubuhan School of Talent pengkayaan bakat selari dengan sistem persekolahan yang mana bertujuan mendedahkan para pelajar cara berteraskan peperiksaan. Bermula dari umur 9 berfikir dan praktik inovasi dalam kehidupan sebenar tahun hingga 17 tahun, School of Talent Learning dengan kerjasama MACRI dan pelbagai organisasi Centre mendedahkan peserta dengan dengan yang mementingkan inovasi untuk masa hadapan pendidikan abad ke-21. seperti BMW, Google dan YTL dan lain-lain. Bengkel khusus untuk organisai perniagaan dalam Program Pembangunan Diri merangkumi pelbagai kursus untuk memantapkan lagi kualiti kendiri menjana idea dan pendekatan perniagaan inovatif. individu. Daripada kursus peningkatan produk- Berdasarkan konsep Disruptive Innovation oleh tiviti, motivasi, pengurusan stress dan lain-lain, Prof. Clayton Christensen daripada University peserta akan dilengkapkan dengan kesedaran, ilmu Harvard, bengkel ini akan memberikan cara dan kemahiran penting untuk membangunkan bagaimana mereka mampu mengalahkan pesaing kualiti diri mereka. Kursus kreativiti untuk organisasi mengembangkan Peserta akan menubuhkan syarikat atau perniagaan potensi mereka secara maksima. Organisasi hari ini sendiri dengan menggunakan bakat dan kemahiran memerlukan pekerja-pekerja yang kreatif dalam yang dipilih sendiri. Modal dan bimbingan akan menyelesaikan masalah organisasi. Kursus Creative diberikan oleh pakar dalam bidang masing-masing Connection membina perspektif baru bagaimana hendak membina minda dan amalan kreatif dalam bersama sokongan daripada syarikat korporat. organisasi. Terdiri daripada lebih 6 jenis ‘summer camps’, Talent Network adalah jaringan sosial yang menemukan bakat-bakat dari seluruh dunia di peserta didedahkan dengan jenis kepakaran dan laman web sosial. Ia bertujuan menghubungkan aplikasi bakat-bakat mereka dalam pelbagai bakat-bakat pelbagai secara global dan diterajui disiplin ilmu dan industri. Daripada pereka kereta, oleh para pembangun bakat (talent developer) yang jurutera marin sehingga pelukis seni halus, Talent berkerjasama dengan Talent Development Consult- Summer Camps adalah impian pelajar semua. ing. Talent Network adalah universiti abad ke-21. The Chemistry of Talent Workshop adalah bengkel The Chemistry of y Program Pembangunan Organisasi merangkumi bertujuan membangunkan organsasi berprestasi tinggi dengan menaplikasikan kepelbagaian bakat TALENT Wo r k s h o p pelbagai aspek pengurusan dan pentadbiran organisasi. Dianjurkan untuk memberikan halatuju dan kelebihan setiap orang dalam organisasi. dan sasaran organisasi kepada peserta serta membin- Organisasi mampu membangunkan bakat secara cangkan isu-isu penting dan strategik. Merangkumi terbuka dan memberi faedah kepada prestasi kursus seperti Pengurusan Bakat, Peningkatan organisasi dan mentransformasikan organisasi Prestasi dan lain-lain lagi mereka menjadi talent-powered organization. Terdiri daripada lebih 30 jenis bengkel praktikal Talentpreneurs Workshop adalah program keusaha- untuk mempertajamkan bakat tertentu. Daripada wanan unik yang menggabungkan empat teras utama pembangunan keusahawanan yang mapan iaitu bengkel fotografi profesional hingga Bengkel bakat, kreativiti dan inovasi, hijrah minda dan jihad Menjadi Kartunis Profesional, Talent Workshop bisnes dan ekonomi. Para peserta didedahkan dengan pelbagai teknik dan refleksi diri bagi memastikan TALENTPRENEURS Series adalah cara belajar terbaik untuk mengem- bangkan bakat bersama para pemain industri. bidang, kaedah dan strategi keusahawanan mereka W o r k s h o p selari dengan kesesuaian diri dan bakat semualajadi. Bengkel Penjenamaan Peribadi adalah untuk Bagi membangunkan bakat, peserta didedahkan individu yang ingin membangunkan jenama dengan pelbagai kemahiran penting untuk berjaya peribadi dan perkhidmatan mereka. Sesuai untuk dengan bakat mereka. Merangkumi 16 Modul profesional dan graduan universiti, bengkel ini Enrichments, peserta akan dipersiapkan dengan menganalisis secara bersepadu faktor-faktor penting kemahiran seperti cara menyediakan kertas kerja, penjenamaan seseorang daripada pelbagai sudut. kemahiran perundingan dan lain-lain lagi 4 Brain Innovation Workshop melatih peserta Program ini diadakan selepas peserta menghadiri kaedah memahami inovasi secara peribadi dan Seminar Apa Bakat Saya. Program ini memberikan organisasi. Berdasarkan kajian inovasi di seluruh peluang kepada peserta untuk meneroka sendiri dunia, bengkel ini mendedahkan cara berfikir minat dan kecenderungan mereka terutama kepada inovatif Da Vinci, Henry Ford, Micheal Dell, Bill peluang-peluang yang tidak wujud dalam perseki- Gates dan banyak lagi. Dianjurkan secara interaktif, para peserta sendiri akan menghasilkan inovasi taran harian mereka. mereka sendiri sepanjang bengkel diadakan.
  4. 4. Jurulatih & Talent Developer Talent Development Consulting Ahmad Naim Jaafar Mohd Ikram Moham- Mohd Helmi Md Saiful Izzuan Hussain adalah pengasas Program mad Nor Wazir adalah Suhaimi merupakan merupakan salah seorang Sekolah Bakat dan juga Pengarah Eksekutif Talent seorang Jurulatih Utama jurulatih Talent Develop- Pengarah Eksekutif Talent Development Consulting. Talent Development Consult- ment Consulting. Beliau Development Consulting. Berpengalaman luas dalam ing serta pengendali School of merupakan penulis Berkelulusan dan berpen- bidang penerbitan sejak Talent Learning Centre. Beliau bersama dengan Ahmad galaman dalam bidang beliau menyertai Kumpulan bertanggungjawab mem- Naim Jaafar untuk buku perundangan korporat. PTS. Menjadi ketua unit pener- perkenalkan konsep latihan Apa Bakat Saya? Beliau juga Memiliki Pengalaman luas bitan PTS Millennia Sdn. Bhd., pembangunan bakat ke adalah Member of dalam bidang latihan anak syarikat kumpulan PTS Malaysia melalui kerjasama Academic Committee modal insan di seluruh yang menerbitkan buku-buku dengan organisasi korporat Universiti Kebangsaan Malaysia melalui kursus, popular pelbagai judul dan siri dalam aktiviti tanggungjawab Malaysia. Beliau turut seminar dan persidangan. seperti buku motivasi, sosial korporat (CSR) serta terlibat dalam pembangu- Beliau menghasilkan 10 kepimpinan, pengurusan, pencerahan program Sekolah nan Sekolah Bakat. Berke- buah buku dalam bidang kesihatan, kecantikan, Bakat dan School of Innova- lulusan dari Universiti pengurusan, kecantikan perhubungan, biogra , isu tion. Seorang anak Felda Kebangsaan Malaysia dan ketampanan sosial dan semasa, Islam kontemporari (Generasi ke-dua) yang (UKM) dalam jurusan Sains kepimpinan organisasi. dan langkah demi langkah. ber kir dan berjiwa besar ini Aktuari. Beliau berpengala- Beliau merupakan anak Beliau juga berpengalaman mempunyai pengalaman luas man luas memberikan serta didik serta penulis bersama dalam menjadi jurulatih dan memberikan latihan kepada mengendalikan latihan Datuk Dr Mohd Fadzilah penceramah dalam bidang individu, kumpulan dan juga motivasi dan juga kewan- Kamsah. Beliau bertang- pembangunan diri khususnya organisasi seluruh Malaysia. gan. Membangunkan gungjawab memperkenal- dalam bidang kepimpinan, Beliau telah berkecimpung laman web Drinspirasi.com kan konsep latihan pengucapan awam dan dalam industri latihan sejak sebagai landasan beliau pembangunan bakat ke kecantikan dan ketampanan tahun 2001 sehingga kini. berkongsi maklumat Malaysia melalui kerjasama sosial sejak tahun 2000 Beliau berkelulusan Ijazah kepada orang ramai. dengan organisasi korporat sehingga kini.Beliau terlibat Sarjana Muda dalam bidang dalam aktiviti tanggung- secara langsung daripada Ekonomi pengkhususan jawab sosial korporat (CSR). awal lagi dengan pengasas dalam Ekonomi Islam di Beliau adalah ahli Malay- Program Sekolah Bakat iaitu Universiti Islam Antarabangsa sian Association of Creativ- Tuan Ahmad Naim Jaafar. Malaysia (UIAM) kemudian ity and Innovation (MACRI) Beliau bertanggungjawab menyambung Ijazah Sarjana dan The Goerge Lucas bersama-sama memban- (Master) di universiti yang Educational Foundation gunkan konsep latihan sama. Beliau merupakan yang beribu pejabat di pembangunan bakat di antara penerima Anugerah California, Amerika Syari- bawah Talent Development Pelajar Mithali Negeri Johor kat. Consulting. pada tahun 2000. helmisuhaimi.blogspot.com Talent Development Consulting No. 41-1, Jalan Metro Wangsa, Seksyen 2, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur, MALAYSIA Tel: 03-4143 1075 Faks: 03-4143 1075 H/P: 012-3052143 Web: www.talentdevelopmentconsulting.com Emel: info@talentdevelopmentconsulting.com

×