User Experience 2012 - UX & Social Media

636 views
608 views

Published on

UX & SOCIALE MEDIER v/Rune Leth Andersen
Det kan som virksomhed være svært at håndtere de sociale medier – og når det samtidig er vanskeligt at vurdere klare resultater, er det et emne, der mødes med en vis skepsis i dele af forretningslivet. Men en virksomheds udbytte af sine sociale medier kan måles, og en social strategi kan udvikles. Rune svarer her på:

Hvorfor er sociale medier afgørende for din virksomheds fremtidige succes
Hvorfor er UX nødvendigt at medtage i sin strategi
Hvad er den forretnings- og marketingsmæssige værdi af sociale medier
Hvordan udvikler man en succesfuld social strategi
Hvor stor en rolle spiller UX i den proces

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Et hurtigthejsaHvemerjegHvad laver jegHvorforerjeg her
 • Hvadhedderjegpå TwitterHvadtalerjegom
 • Hararbejdet I næsten 10 år med webHarlavetmasseraf social media projekterDisse to ereksempler.
 • Mange ser social media som bare Facebook og TwitterMen detdækker over såmeget mere.Review sites og blogs erofteglemtsom dele af social media
 • Når man snakkerom social media ogværdienaf social for virksomhedererdetdetmenneskelige der giver værdienSocial media harfået word-of-mouth til at blive broadcasted på et enormtstort planHver 5. minut online erbenyttetsocialt, I 2007 var kun 6% benyttetsocialt.
 • Nårdetkommertilkøbafproduktersøger 81% afforbrugererådfravennerogfamilie via socialenetværk
 • Referalfra Facebook gikfra 1% til 40% efter Like button blevimplementeret I Levi store
 • http://www.brafton.com/news/socially-engaged-consumers-spend-20-to-40-percent-more-than-other-customers
 • American Eagle saw users referred by Facebook spend 57 percent more than average on the site.
 • ErikQualmanfraSocialnomicsSocial media katastroferkanskeselvom man ikke marketer sig I social. Kundenskalnokfinde en måde at kommunikerederesmening.
 • De populære analytics redskabersomfokuserepå web analytics and SEO analytics ersjældnetgodetil at håndtere Social media.Disseredskaberfølgerbrugerengennemderesfærden online indtildetpunkthvor de færdiggøre et køb.Starter brugerensfærden via et klikpå et Tweet eller et Facebook post erdetsjældnetregistreret.Robinaf Katie Ellsworthhttp://katieafterpreanimation.blogspot.com/2009/07/sad-robin.html
 • Før man begynder med social media erdetvigtigt at ledelsenerindforstået med hvad social media eroghvad der kanforventesaf social media.Social media erikke et salgsredskab. Det handler førstogfremmestom at skabeforholdtilbrugerenSocial media tagertidogvilhøjstsandsynligtikke give megetresultattil at starte medSocial media kosterpengehvis man ønsker at have nogen form for kontrol over hvad der forgår med ens brandSocial media kræver at virksomheden finder en balance mellembetalt, egetogtjent brand anderkendelse.
 • Før vi kansnakkeomhvordanværdienaf socialkanbevisesskal der skabesmulighed for at værdienkanfremkommeSocial media marketing erafhængigaf god UX for at brugerenkanledesfra social tilanden digital mediepå en positiv vis.For at skabedenne Social UX oplevelseer der en standard process man helstbørforholde sig til.Detteer et skridtvækfrahvad vi ervandtil.
 • The Social Media Conversion Loop
 • God UX skaber Loyalty
 • Loyalty I social media ledertil advocacy
 • Social media process diagram
 • Primærfokuser at lytte. Dettebørgøresom I har en social strategiellerej.Hvadermålgruppensholdningtil: jeresvirksomhed, konkurrenterneogbranchen.Hvorer de på social, hvemsnakker de med oghvadsnakker de om?Persona skabes.
 • The Social Media User Map
 • Jeresmål for jeres social media strategi. Ermålet at skabebevidsthed, loyalitetellersalg?
 • PERSON TYPE SIDE
 • PERSON TYPE SIDE
 • Best buy laderallemedarbejderefungeresom support. Over 2500 medarbejdereharbenyttetmulighedenHellobenyttersammekoncept med hashtagHellogroup
 • Find jeres niche. Social media hinges on passion, build on thatHer kunnebenyttes en SWOT analysetil at identifiserehvorvirksomheden ligger I detsocialelandskab
 • Tøjfirmaet Kenneth Cole besluttede at detvar en god ide at brugerevolutionen I Egyptentil at prøve at sælgederesvare. Påtrodsaf at folk døde under oprørene.Tydeligviser der ikke en klarstrategi bag deresaktiviteter.
 • Engagement metrix (likes, followers, shares) and Sentiment metrixbliverbenyttetistedettil at måleværdien.MarketingSherpa’s Marketing report 2011
 • Direct ROI. Dettekunnegøresgennem coupons eller service Twitter accountsCorrelated ROI er hvor man måler ens social media aktivitet over et tidsløb, dette kunne være en ny blog, nyt community site eller en Facebook kampagne. Relative ROI handler om at sammenligne den effekt og cost-effectiveness ens social media aktivitet har I forhold til andre marketing metoder så som TV, print, display osv.I social media marketing løber man ofte ind I begreber som sentiment,share of voiceog conversionvolume (buzz), som alle er former for proxy ROI.
 • Direct ROI. Dettekunnegøresgennem coupons eller service Twitter accountsCorrelated ROI er hvor man måler ens social media aktivitet over et tidsløb, dette kunne være en ny blog, nyt community site eller en Facebook kampagne. Relative ROI handler om at sammenligne den effekt og cost-effectiveness ens social media aktivitet har I forhold til andre marketing metoder så som TV, print, display osv.I social media marketing løber man ofte ind I begreber som sentiment,share of voiceog conversionvolume (buzz), som alle er former for proxy ROI.
 • Direct ROI. Dettekunnegøresgennem coupons eller service Twitter accountsCorrelated ROI er hvor man måler ens social media aktivitet over et tidsløb, dette kunne være en ny blog, nyt community site eller en Facebook kampagne. Relative ROI handler om at sammenligne den effekt og cost-effectiveness ens social media aktivitet har I forhold til andre marketing metoder så som TV, print, display osv.I social media marketing løber man ofte ind I begreber som sentiment,share of voiceog conversionvolume (buzz), som alle er former for proxy ROI.
 • Direct ROI. Dettekunnegøresgennem coupons eller service Twitter accountsCorrelated ROI er hvor man måler ens social media aktivitet over et tidsløb, dette kunne være en ny blog, nyt community site eller en Facebook kampagne. Relative ROI handler om at sammenligne den effekt og cost-effectiveness ens social media aktivitet har I forhold til andre marketing metoder så som TV, print, display osv.I social media marketing løber man ofte ind I begreber som sentiment,share of voiceog conversionvolume (buzz), som alle er former for proxy ROI.
 • Swedish twitter case
 • Swedish twitter case
 • Swedish twitter case
 • Swedish twitter case
 • User Experience 2012 - UX & Social Media

  1. 1. UX & Social media Præsenteret af Rune Leth Andersen
  2. 2. hejsa mit navn er Rune Leth Andersen og jeg er UX Architect
  3. 3. Online kan jeg findes som @theruneMin tid og tanker erfokuseret på:
  4. 4. Online kan jeg findes som @theruneMin tid og tanker erfokuseret på: UX
  5. 5. Online kan jeg findes som @theruneMin tid og tanker erfokuseret på: UX
  6. 6. Online kan jeg findes som @theruneMin tid og tanker erfokuseret på: UX
  7. 7. Social media er vigtigtKan ikke ignoreres Photo by las – initially on Flickr
  8. 8. Social media handler ommennesker ikke teknologi.
  9. 9. 81% af forbrugere søger råd & vejledningfra venner og familie via sociale netværk. ! ! ! ? !
  10. 10. Socialt engagerede brugere forbruger igennemsnit for 20-40% mere end andre.
  11. 11. 77% af online handlende bruger reviewstil at lave købs beslutninger.
  12. 12. We don’t have a choice onwhether we do Social media, thequestion is how well we do it. Erik Qualman
  13. 13. Social media er vanskeligtDer er ingen one-fits-all metode Photo by Electricnude on Flickr
  14. 14. 1 Social media bliver ofte ikke krediteret
  15. 15. De almindelige redskaber måler ikke socialAnalytics redskaber somGoogle Analytics bruger“Last Click” metoden til atmåle efter.Social media er sjældent“Last Click”.
  16. 16. 2 Ofte misforstået af virksomhedsledelse n
  17. 17. Ledelsen forventer for megetForstårvirksomhedsledelsen hvadSocial media er og hvad derkan forventes?Social media er ikke: et salgsredskab et “quick fix” gratis
  18. 18. 3 Social media marketing og analyse er ikke let
  19. 19. Værdien er ikke altid let at beviseVirksomhedsledelse vilofte se præcise tal - enROI der er til at forstå.Social media ROI kanvære vanskelig at måle.
  20. 20. Social UXKernen i succesfuld social media marketing
  21. 21. Hvad medDen ofte benyttede marketing tragt AIDAAIDA?fungerer stadig med social media marketing.Der skal blot tilføjes lidt til den.
  22. 22. Listen Identificer dit brand omdømme Find indflydelsesrige brugere og brand tilhængere Kortlæg hvor dårlig omtale og PR kriser opstår
  23. 23. Følg trendenTeknologi ændrer sig, mennesker gør ikke. Sørgfor at marketingfokus ikke er på en døendeplatform.
  24. 24. Define Identificer hvilke samtaler der forgår omkring virksomhedens brand og hvor disse samtaler finder sted. Afklar hvilken person type virksomheden skal fremstå som
  25. 25. ProduceKommunikation er tilpasset til alleredeeksisterende social media samtaler.
  26. 26. Measure47% af adspurgte virksomheder var ikke i stand tilat måle værdien af social media.
  27. 27. fire måder at måle Social media ROI
  28. 28. DirectHvor mandirekte kanmåleeffekten afsocialmedia.
  29. 29. Direct CorrelatedHvor man Her målerdirekte kan man over etmåle tids-forløb ogeffekten af sammenlignersocial med etmedia. lignende tidsforløb uden social.
  30. 30. Direct Correlated RelativeHvor man Her måler Hvor mandirekte kan man over et sammen-måle tids-forløb og lignereffekten af sammenligner effekten afsocial med et social medmedia. lignende effekten af tidsforløb andre uden social. medier.
  31. 31. Direct Correlated Relative ProxyHvor man Her måler Hvor man Begreberdirekte kan man over et sammen- sommåle tids-forløb og ligner ”sentiment”,effekten af sammenligner effekten af ”share ofsocial med et social med voice” ogmedia. lignende effekten af ”conversion tidsforløb andre volume” uden social. medier. (buzz) bruges her.
  32. 32. The ROI of Social media is yourbusiness will still exist in 5 years. Erik Qualman
  33. 33. En sidste tingSidst, men ikke mindst Photo by Andrew_D_Hurley on Flickr
  34. 34. RespekterEn god social media strategi tager tid ogsocialinvolverer hele virksomheden. Ofte er det overladttil en person med for lidt tid og et for lille budget.
  35. 35. Social media should be 1% of100 peoples’ job, not 100% ofone person’s job. Steve Rubel
  36. 36. I can accept failure but I cannotaccept not trying. Michael Jordan
  37. 37. Spørgsmål? www.hellogroup.com Flæsketorvet 68, 1sal Telefon: 8888 6600james.kelway@hellogroup.com tobias.hoegsberg@hellogroup.com@jameskelway @tobiashoegsbergjeppe.henckel@hellogroup.com rune.andersen@hellogroup.com@jeppehenckel @therune

  ×