Presentatie Promotie

795 views
735 views

Published on

presentatie bij promotie op 11-11-11

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
396
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Onderzoek is uitgevoerd binnen het middelbaar beroepsonderwijs. MBO leidt jonge mensen op tot beginnende beroepsbeoefenaren. MBO staat daarmee midden in de samenleving. En als die samenleving verandert dan moet het mbo mee veranderen. Allerlei ontwikkelingen in die samenleving hebben geleid tot de invoering van competentiegericht onderwijs (CGO). Hier kom ik later op terug.
 • RdMC benaderd door Arcus, dus vanuit een behoefte uit de praktijk gestart. De invoering van CGO is een grote omslag binnen het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Besturen van mbo instellingen hebben om die invoering te kunnen volgen behoefte aan een meetinstrument dat zowel betrouwbaar als valide is en daarbij leraren en management voorziet van sturingsinformatie. Om aan deze behoefte tegemoet te komen is een onderzoek dat bestaat uit een viertal deelstudies uitgevoerd. Ontwikkelen monitor om de invoering van CGO bij de diverse opleidingen te volgen Gaandeweg bleek dat alleen monitoring niet voldoende was om veranderingen te bewerkstelligen. Gezocht is naar een methode om met behulp van datafeedback uit de monitor leraren aan te zetten tot innoveren en implementatie van die innovaties.
 • Aan bod komen: De context met daarin de belangrijkste economische en maatschappelijke ontwikkelingen die geleid hebben tot de invoering van CGO. Diverse definities van competenties en competentiegericht onderwijs. Hieruit zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken gedestilleerd. Wat in dit kader innoveren inhoudt. De monitoring van een zo grootschalige innovatie. Belangrijkste ontwikkelingen: de sterk veranderde maatschappij, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, schooluitval en veranderingen in opvattingen over opleiden Gemeenschappelijke kenmerken: specificiteit, integrativiteit en duurzaamheid en voor het mbo: leerlinggerichtheid en leerloopbaangerichtheid. Innoveren meer bottom-up, gericht op eigenaarschap, innoveren en presteren met elkaar verbinden (hfdstuk3 en 4 gaan hier dieper op in) 4 monitors bekeken en geanalyseerd op bruikbaarheid
 • monitor ontworpen aan de hand van de criteria uit de literatuurstudie. Deze bestaat uit acht schalen. Vijf schalen betreffende voornoemde criteria op het gebied van de inhoud van het CGO onderwijs en drie schalen die te maken hebben met faciliteiten om CGO in te voeren (middelen en professionaliteit van de leraar) en de percepties van leraren op het gebied van rendement. De CGO monitor is in eerste instantie ontworpen om aan te geven in welke mate de invoering van CGO is ingevoerd. Het doel was om met de uitkomsten van de monitor vanuit het management gericht op die invoering te kunnen sturen. Echter herhaalde metingen met behulp van deze monitor lieten zien dat de voortgang in de ontwikkeling richting competentiegericht onderwijs gering was. Lerarenteams waren in het algemeen niet bekend met de uitkomsten van de monitor. Alleen monitoren levert nog geen innovatie op. In dit hoofdstuk staan de statistische analyses centraal waarbij de ontworpen monitor is getest op validiteit en betrouwbaarheid, maar ook op bruikbaarheid binnen de ROC’s
 • Gezocht is naar een methode of werkwijze om met behulp van de CGO monitor innovaties binnen de lerarenteams op gang te brengen. Er is gebruik gemaakt van design-based onderzoek dat wordt toegepast in een “real life” context. Aan de hand van drie casestudies is onderzocht en beschreven hoe leraren innoveren en collectief leren. Hierbij is gebruik gemaakt van een collectieve leercyclus (Castelijns e.a., 2009). Met behulp van datafeedback uit de monitor verzamelen leraren informatie en interpreteren en analyseren deze. Daarna trekken zij hieruit consequenties voor het handelen in hun onderwijssituatie.
 • De casussen zijn zodanig opgezet dat de output uit eerdere fasen input is voor de volgende. Getracht wordt door middel van het doorlopen van de collectieve leercyclus en met behulp van diverse werkvormen én op grond van al dan niet expliciet geformuleerde ambities (zoals de invoering van CGO) betrokkenheid en eigenaarschap van leraren te genereren. Door te starten met het teruggeven van de data uit de monitor en leraren hier zelf betekenis aan te laten verlenen wordt de informatie geinterpreteerd en voelen de leraren zich meer betrokken bij de uitkomsten. Door vervolgens hieruit consequenties te trekken en knelpunten aan te geven voelen zij meer betrokkenheid en gaan zij zich eigenaar voelen van de problemen. Als zij voorts oplossingen bedenken en actieplannen maken om die oplossingen uit te voeren dan is de cirkel bijna rond, worden de actieplannen vervolgens uitgevoerd dan kunnen deze geevalueerd worden en hieruit kunnen nieuwe ambities ontstaan die weer tot een nieuwe leercyclus kunnen leiden.
 • De laatste fase in deze leercyclus van Castelijns et al. (2009) en in de PDCA Cyclus van Deming (1986), namelijk uitvoering geven aan de plannen, wordt veelal door de lerarenteams niet bereikt. Het blijft steken in de overgang van consequenties verbinden/plannen maken naar plannen uitvoeren in de cyclus van Castelijns et al (2009) en van check naar act in de PDCA cyclus. Deelstudie 4: De cyclus dóórlopen of doorlópen gaat over onderwijskundig leiderschap bij innovaties Ook de inzet van een leercyclus, waarin de data uit de monitor worden ingezet bij het implementeren en verder vormgeven van CGO, is niet voldoende. Verkend is wat de redenen kunnen zijn waardoor teams de collectieve leercyclus niet geheel doorlopen. Een belangrijke rol om dit proces te vervolmaken ligt in handen van de managers. Bij het management van diverse ROC’s is door middel van interviews en twee workshops met daarna een plenaire bijeenkomst voor managers bij het Arcus College nagegaan welke sturingsmechanismen en faciliteiten er zijn om de implementatie van CGO te bevorderen. De onderliggende vraag was hoe en in hoeverre de resultaten van de CGO monitor ingezet worden bij het maken van beleid.
 • Door de invoering van CGO kunnen leraren niet langer in een louter uitvoerende rol fungeren, maar worden zij gedwongen om mede ontwikkelaar en ontwerper van leerprocessen te worden. Zo doende worden innovaties vanzelfsprekende processen binnen ROC’s. Hierbij hebben leraren wel ondersteuning en stimulans van het management nodig. Gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke ambities, zowel van leraren als van het management leiden tot co-creatie van het onderwijs. Waarbij communicatie het proces is waarmee co-creatie tot stand kan komen. Wanneer de monitor voor meer dan alleen legitimatie gebruikt wordt dan moeten leraren en management actief samen aan de slag. Indien leraren en managers de data uit de CGO monitor inzetten bij het gezamenlijk vormgeven en innoveren van beroepsgericht onderwijs, dan is er Competent gemonitord!
 • Dit plaatje staat symbool voor ons tweede thuis in de Provence. Je komt aan de top via een bochtige weg omhoog, met hobbels en kuilen, maar ook met prachtige vergezichten. Sta je eenmaal boven op de top dan kun je de hele omgeving overzien (monitoren). Echter daal je af dan kom je eenmaal beneden onverwachte en nieuwe zaken tegen zoals een andere weg, een wegomlegging of een mooi plaat(s)je en moet je je blikveld weer aanpassen. Je bekijkt de zaken vanuit een ander perspectief en… Als je terugkijkt lijkt de berg ineens niet meer zo steil. Ik dank u voor uw aandacht!!!
 • Presentatie Promotie

  1. 1. Van C onstructie van een C GO-monitor tot C o-creatie in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland C ompetent gemonitord
  2. 2. MBO Een turbulente vorm van onderwijs!!!
  3. 3. <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>invoering van CGO een grote omslag binnen MBO </li></ul><ul><li>management wil invoering kunnen volgen </li></ul><ul><li>promotieonderzoek bestaat uit een viertal deelstudies </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Deelstudie 1: literatuurverkenning </li></ul><ul><li>aanleiding en context van invoering van CGO. </li></ul><ul><li>kenmerken van competenties en competentiegericht </li></ul><ul><li>onderwijs </li></ul><ul><li>innoveren </li></ul><ul><li>monitoring van een zo grootschalige innovatie. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Deelstudie 2: de CGO-monitor </li></ul><ul><li>De monitor bestaat uit acht schalen: </li></ul><ul><li>specificiteit, integrativiteit, duurzaamheid, leerlinggerichtheid, leerloopbaangerichtheid, middelen, professionaliteit van de leraren en rendementseffecten </li></ul><ul><li>Doel in eerste instantie: verschaffen van sturingsinformatie </li></ul><ul><li>Echter na diverse metingen bleek dat alleen monitoren niet voldoende was om innovatie te bewerkstelligen </li></ul><ul><li>Focus van onderzoek veranderde van alleen meten naar innoveren </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Deelstudie 3: design-based collectief innoveren </li></ul><ul><li>Gezocht naar een werkwijze om datafeedback in te </li></ul><ul><li>zetten bij innovaties </li></ul><ul><li>Gebruik gemaakt van design-based onderzoek in een </li></ul><ul><li>“ real life” context </li></ul><ul><li>Drie casestudies in drie verschillende ROC’s </li></ul><ul><li>Inzet van een collectieve leercyclus (Castelijns e.a., </li></ul><ul><li>2009) </li></ul>
  7. 7. Deelstudie 3: casestudies Casussen zijn oplopend van aard: output van voorgaande is input voor de volgende. Inzet van een collectieve leercyclus om betrokkenheid en eigenaarschap bij leraren te genereren. Interventies dragen wel bij aan processen van datafeedback, eigenaarschap en collectief leren maar niet alle zes de stappen van de collectieve leercyclus worden doorlopen Informatie verzamelen Actie uitvoeren Product en proces evalueren Informatie interpreteren Consequenties verbinden Ambitie ontwikkelen Collectief leren
  8. 8. <ul><li>Deelstudie 4: De cyclus dóórlopen </li></ul><ul><li>of doorlópen </li></ul><ul><li>Management speelt bij innoveren een </li></ul><ul><li>belangrijke rol </li></ul><ul><li>Sturen van innovatie verloopt volgens </li></ul><ul><li>drie principes: C-M-O- configuraties </li></ul><ul><li>zeven condities voor innoveren in onderwijs-organisaties: de 7 C’s van Waslander (2007) </li></ul><ul><li>Er blijkt nog een achtste C actief te zijn: Communicatie </li></ul>
  9. 9. Conclusies en discussie Leraren niet langer in een louter uitvoerende rol Ondersteuning en stimulans van het management is nodig Gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke ambities Communicatie is het proces waarmee co-creatie tot stand kan komen Indien leraren en managers de data uit de CGO monitor inzetten bij het gezamenlijk vormgeven en innoveren van goed beroepsgericht onderwijs, dan is er Competent gemonitord!
  10. 10. Waarom de Mont Ventoux?

  ×