Burgerparticipatie raad hilversum

293 views
192 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Burgerparticipatie raad hilversum

 1. 1. Sectie titel1Workshop burgerparticipatieGemeenteraad HilversumFrank HessHein Albeda
 2. 2. Burgerparticipatie•Huidige situatie in Hilversum•Burgerparticipatie en de raad, het college en het ambtelijk apparaat•Wat kunnen we leren van andere gemeenten?•Bespreking casus•Wat leren we uit de casus afspraken rond college, raad en organisatie•Vervolg?Avond burgerparticipatie
 3. 3. Wat is het doel van burgerparticipatie?1. Met name principieel: recht meepraten en legitimiteit2. Door verschillen kans op innovatie3. Profiteren van de (straat)kennis van burgers4. Begrip voor elkaar5. Kans op samenwerking6. Meer acceptatie bij uitvoering en toekomstig beheer(vrij vertaald uit Hilversum In Gesprek).
 4. 4. Burgerparticipatie?‘Participatie is een proces waarinstakeholders invloed hebben open delen in de controle overinitiatieven en de besluiten enmiddelen die hen raken’Inspraak is het inbrengen van bedenkingen enbezwaren tegen concrete voorstellen.
 5. 5. Gemaakte afspraken(Advies werkgroep HIG 2008)Versterken Kaderstellende rol raad 2009College Akkoord (Hilversummers goed te betrekken bij het maken vanplannen. Wethouders krijgen speciale aandachtswijken zodat de relatietussen Hilversummers uit de diverse wijken en het gemeentebestuurwordt versterkt. Voor inspraakprocedures en planontwikkeling volgen wijde aanbevelingen uit de nota ‘Hilversum in gesprek) 2010Burgerparticipatie in Hilversum Bestuurlijke intenties rond betrekken envormgeving. (Zichtbaar maken afweging in beslissing, tijdig informeren,maatwerk) en participatieladder (zes treden, te beginnen metzelforganisatie, meebeslissen, co-produceren, adviseren, raadplegen,informeren) 2012
 6. 6. Beleidsparticipatie en burgerinitiatievenOphalen kennisBeter aansluiten op wensenBetere en belangen-overstijgende oplossingenZorgvuldige uitvoeringWij als burgers gaan over de invulling vanonze buurtWij ouders nemen initiatieven rond onzeschoolWij als gemeenschap nemen initiatievenrond armoede binnen onzegemeenschap
 7. 7. Frustraties van burgers over beleidsparticipatie• De politiek heeft al besloten;• Burgers worden te laat betrokken;• Inbreng wordt genegeerd;• Gemeente verstrekt geen, onjuiste of onvolledige informatie;• Verwachtingen van burgers stroken niet met de realiteit;• Gemeente handelt niet zorgvuldig;• Gemeente wil geen gesprek met haar burgersErkenning, serieus nemen en juiste verwachtingen
 8. 8. Uit Hilversum in GesprekOnderling wantrouwen een risicofactor voor samenwerkingGeen overeenstemming over de doelen die met participatie wordenbereikt en over de werkprincipes die kunnen worden gehanteerd omprocessen goed te laten verlopen;Primair gericht op de verschillen in standpunten en niet opovereenkomsten en oplossingen;Start van projecten vaak onvoldoende doordacht en gedefinieerd;Tijdens de uitvoering wordt te onzorgvuldig gewerkt;Er wordt niet of nauwelijks geëvalueerd en dus niet geleerd
 9. 9. Zijn burgers alleen geinteresseerd in hun zin krijgen?Gemeente honoreert mijn wensja neeLuistert ja 76% 52%nee 23% 41%Besluit lag vastNam mij serieusja 46% 75%nee 46% 6%ja 69% 17%nee 23% 81%
 10. 10. Toetsen of je participatie werkwijze goed is: Het CLEAR-model• Can they participate? raad• Do the Like to participate? organisatie• Are they Enabled to particpate? organisatie• Are they Asked to participate? organisatie• Are they Responded to if they do participate raadCLEAR
 11. 11. Evalueren en borgenRaad• Kadernota, evaluatie tot nu toe• Vaste participatieparagraaf, wanneer start dit?• Na twee jaar deze periode de kwaliteit van de procedures voorburgerparticipatie evalueren: toetspunten meegevenOrganisatie:• Vaste werkwijze in organisatie evalueren• Vaste verantwoordelijke aanspreken• Participatie onderdeel functioneringsgesprek• Blijven vernieuwen!
 12. 12. Rol van de raad• Kaders stellen: werken met startnotities en stappenplan• Kies bewust welke participatievorm en geef ruimte• Ga met raad naar de wijken toe• Experimenteer en leer• Koppel terug wat de inbrengen waren en je deed met de inbreng• Wees duidelijk wanneer participatie niet aan de orde– Vb: daklozenopvang, waar– Aantrekkende werking verkeer– …. bovenwijkse noodzakelijke en politiek gevoelige zaken
 13. 13. Keuze rol: tijd, belang, ruimte
 14. 14. Versnellen, waar speel je op in?CollegeEvaluatie toetspunten vaststellenOnafhankelijke evaluatieEvaluatie concrete projectenBurgerbegrotingRaadAdoptie participatieprojecten (+ geld?)Raadsklachtencommissie bezwaarparticipatieWijkbudgetten, smederijenVergaderen in de buurtenBurgervisitatieBurgersParticipatieregels bekend maken +laten controlerenDag van de burgerparticipatieWijkcontractenAmbtelijk apparaatDuidelijke doelen BPToetspunten voor startnotitieOverleg wijkcoordinatorenExperimenteren met wijkbudgettenGeld??
 15. 15. CasusMega SkatebaanIn een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aanspeelgelegenheid voor jongeren. Nu is er een ondernemer gekomenmet een plan voor een Mega Skatebaan.Hilversum in Gesprek stelt dat hiervoor inhoudelijke en maatschappelijkeverkenning gemaakt moet worden.Wat zijn de dilemmas bij zon casus voor ambtenaren, college en raad?Op welke wijze kan de raad zon casus aangrijpen om versnelling te gevenin de werkwijze Hilversum voor burgerparticipatie?
 16. 16. Casussen: skatebaan en wellness centrum1. Mega SkatebaanIn een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aanspeelgelegenheid voor jongeren. Nu is er een ondernemer gekomenmet een plan voor een Mega Skatebaan. De gemeenteraad wil wel eenvoorziening maken voor jongeren, maar wat wil de buurt zelf?2. Mega wellness fysiotherapieIn een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aan mogelijkhedenvoor ontspanning en fysiotherapie voor ouderen. Nu is er eenondernemer gekomen met een plan voor een Beauty/wellness/fysiotherapie centrum. De gemeenteraad wil wel een dergelijkevoorziening en tot nu toe zag geen enkele fysiotherapeut er brood in.Maar wat wil de buurt zelf?
 17. 17. Casussen: skatebaan en wellness centrum1. Mega SkatebaanIn een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aanspeelgelegenheid voor jongeren. Nu is er een ondernemer gekomenmet een plan voor een Mega Skatebaan. De gemeenteraad wil wel eenvoorziening maken voor jongeren, maar wat wil de buurt zelf?2. Mega wellness fysiotherapieIn een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aan mogelijkhedenvoor ontspanning en fysiotherapie voor ouderen. Nu is er eenondernemer gekomen met een plan voor een Beauty/wellness/fysiotherapie centrum. De gemeenteraad wil wel een dergelijkevoorziening en tot nu toe zag geen enkele fysiotherapeut er brood in.Maar wat wil de buurt zelf?
 18. 18. Vragen bij de casusHoe zou het ideaal-plaatje er volgens de raad uitzien qua proces?Het komt het dat dit vaak niet het geval is?Wat kan de raad doen om dit te verbeteren– Als tips voor apparaat– Als richting voor het college– Als werk voor de raad zelfKies eventueel voor jezelf een specifiek aandachtspunt (raad-zelf,apparaat, college, cultuur in hilversum)
 19. 19. Vragen bij de casusHoe zou het ideaal-plaatje er volgens de raad uitzien qua proces?Het komt het dat dit vaak niet het geval is?Wat kan de raad doen om dit te verbeteren– Als tips voor apparaat– Als richting voor het college– Als werk voor de raad zelfKies eventueel voor jezelf een specifiek aandachtspunt (raad-zelf,apparaat, college, cultuur in hilversum)
 20. 20. Trechter het proces en knip in stuken voor politieke sturingBeeldvorming: Wat is het probleem, watis het doel, wat zijn demogelijkheden en voorkeuren?Oordeelsvorming: startbesluit metkaders, de opinie van de raad, aanwelke voorwaarden moetenoplossingen voldoen?BesluitvormingControle en nazorgVoorkeuren vindenKennis ophalen
 21. 21. Let op:• Geef de tijd voor veranderproces• Stel duidelijk doel wanneer de kwaliteit gemeten wordt• Vermeng niet de participatiekwaliteit met de inhoud• Leer van anderen: werkbezoeken en expertmeetings• Leer los te laten
 22. 22. Goede rolverdelingRaad•Kaders voor instrumentarium en doelenparticipatie•Op goede momenten sturing geven•Afweging doelen en middelen•Toetsen of het gaat zoals afgesprokenCollege•Inzicht in kwaliteit (BM)•Acceptatie opnemen in P&C en meekijken BM(weth)OrganisatieUitvoerder is verantwoordelijkKwaliteit participatie in functioneringsgesprekkenCommunicatie:Hulp bij keuze rol burgerHulp bij keuze communicatievorm
 23. 23. Burgerinitiatieven• Trekt de gemeente het beleid naar zich toe? Of steunt ze de burgers in hun activiteit?• Werkvormen– Wijkcontracten (Haarlem)– Dorpsbudgetten en smederijen (Hoogeveen)– Eigen Kracht Centrales– Burgerinitiatief op agenda toelaten– Referendum, Keuzereferendum, e-petitiesBedankt
 24. 24. Leerpunten voor jezelf en vervolgstappenWat leerde je? Wat ga je nu anders doen?
 25. 25. MateriaalParticipatiewijzer (IPP)Stappenplan (Utrecht)We gooien het de inspraak in (Ombudsman)De harde kant van burgerparticipatiewww.ipp-participatiewijzer.nlwww.verantwoording.nl

×