0
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
EKONOMI RUMAH TANGGA 77
DOKUMEN STANDARD P...
0
Cetakan 2011
© Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia 2011
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah ...
0
KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKA SURAT
1 PENDAHULUAN 1
2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2
3 MATLAMAT MATA PELAJARAN 3
4 OBJEKT...
1
PENDAHULUAN
Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi,...
2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi ind...
3
MATLAMAT
Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham tek...
4
OBJEKTIF PENTAKSIRAN
Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif ...
5
TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digun...
6
KERANGKA STANDARD PRESTASI
1
2
3
4
5
6
Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab
Tahu
FahamTahu
Boleh BuatFahamTahu
Tahu
Bole...
7
PERNYATAAN STANDARD
BAND PERNYATAAN STANDARD
6
(Tahu, Faham dan Boleh Buat
dengan Beradab Mithali)
Mengaplikasikan penge...
8
STANDARD PRESTASI
KHB EKONOMI RUMAH TANGGA
TINGKATAN 1
9
BAND 1
10
STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA
BAND
STANDARD
Penerangan generik tentang
tahap pertumbuhan
pembelajaran
DESC...
11
B1D5
Mengetahui tentang mesin jahit.
B1D6
Mengetahui tentang kaedah
pembiakan tanaman hiasan.
B1D7
Mengetahui tentang p...
12
BAND 2
13
STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA
BAND
STANDARD
Penerangan generik tentang
tahap pertumbuhan
pembelajaran
DESC...
14
Menerangkan – secara lisan atau bertulis
B2D6
Mengetahui dan memahami
tentang medium semaian tanaman
hiasan.
B2D7
Menge...
15
BAND 3
16
STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA
BAND
STANDARD
Penerangan generik tentang
tahap pertumbuhan
pembelajaran
DESC...
17
dan kefahaman tentang
penyemaian tanaman hiasan.
B3D6
Mengaplikasi pengetahuan dan
kefahaman tentang pemakanan
dan peng...
18
BAND 4
19
STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA
BAND
STANDARD
Penerangan generik tentang
tahap pertumbuhan
pembelajaran
DESC...
20
BAND 5
21
STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA
BAND
STANDARD
Penerangan generik tentang
tahap pertumbuhan
pembelajaran
DESC...
22
BAND 6
23
STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA
BAND
STANDARD
Penerangan generik tentang
tahap pertumbuhan
pembelajaran
DESC...
24
Lembaga Peperiksaan,
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1, 2, 5 – 15, Blok E11,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pent...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

19 dsp khb ert 77 tingkatan 1 2012

884 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

19 dsp khb ert 77 tingkatan 1 2012

 1. 1. 0 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1
 2. 2. 0 Cetakan 2011 © Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun tanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.
 3. 3. 0 KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2 3 MATLAMAT MATA PELAJARAN 3 4 OBJEKTIF MATA PELAJARAN 3 5 OBJEKTIF PENTAKSIRAN 4 6 TAFSIRAN 5 7 KERANGKA STANDARD PRESTASI 6 8 PERNYATAAN STANDARD 7 9 STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA 8
 4. 4. 1 PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, serta Perniagaan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran teras Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan kemahiran teknologi dan keusahawanan dalam usaha membangunkan modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik. Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponen elektif iaitu Ekonomi Rumah Tangga sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
 5. 5. 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 6. 6. 3 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. OBJEKTIF MATA PELAJARAN OM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit. OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. OM3 Menjalankan kerja-buat-sendiri, menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. OM4 Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit. OM5 Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu. OM6 Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. OM7 Mengenal pasti kepentingan perniagaan, perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. OM8 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan. OM9 Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran, kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. OM10 Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. OM11 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 hingga 3 (semakan) Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia 2003)
 7. 7. 4 OBJEKTIF PENTAKSIRAN Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan; OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem (Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia. 2005)
 8. 8. 5 TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Descriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidence (murid) ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu descriptor. o Evidence (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi dan ujian amali. o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran, peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.
 9. 9. 6 KERANGKA STANDARD PRESTASI 1 2 3 4 5 6 Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Tahu FahamTahu Boleh BuatFahamTahu Tahu Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Faham Tahu Boleh Buat dengan Beradab Mithali Faham
 10. 10. 7 PERNYATAAN STANDARD BAND PERNYATAAN STANDARD 6 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif 5 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif 4 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik 3 (Tahu, Faham dan Boleh Buat) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan 2 (Tahu dan Faham) Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan 1 (Tahu) Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan
 11. 11. 8 STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1
 12. 12. 9 BAND 1
 13. 13. 10 STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 1 Tahu Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. Murid boleh: B1D1 Mengetahui tentang pengurusan organisasi bengkel. B1D2 Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi serta proses penghasilan projek. B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik. B1D4 Mengetahui tentang kerja paip. Murid boleh: B1D1E1 Menyatakan tiga jawatan dalam struktur organisasi bengkel. B1D2E1 Menyatakan lima faktor utama reka bentuk. B1D2E2 Menyatakan tujuh alatan tangan termasuk mesin. B1D2E3 Menyatakan pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. B1D3E1 Menyatakan tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar. B1D4E1 Menyatakan dua sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip.
 14. 14. 11 B1D5 Mengetahui tentang mesin jahit. B1D6 Mengetahui tentang kaedah pembiakan tanaman hiasan. B1D7 Mengetahui tentang pakaian. B1D8 Mengetahui tentang jahitan. B1D9 Mengetahui tentang perniagaan. B1D5E1 Menyatakan tiga jenis mesin jahit. B1D6E1 Menyatakan dua jenis keratan batang. B1D7E1 Menyatakan dua jenis fabrik asli. B1D8E1 Menyatakan dua jenis kelim. B1D9E1 Menyatakan empat alat pembayaran masa kini. Menyatakan – secara lisan atau bertulis
 15. 15. 12 BAND 2
 16. 16. 13 STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 2 Tahu dan Faham Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. Murid boleh: B2D1 Mengetahui dan memahami tentang keselamatan di bengkel. B2D2 Mengetahui dan memahami tentang proses penghasilan projek. B2D3 Mengetahui dan memahami tentang asas elektrik. B2D4 Mengetahui dan memahami tentang kerja paip. B2D5 Mengetahui dan memahami tentang mesin jahit. Murid boleh: B2D1E1 Menerangkan amalan 4M. B2D2E1 Menerangkan proses kemasan menggunakan syelek. B2D3E1 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian. B2D4E1 Menerangkan fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air. B2D4E2 Menerangkan fungsi enam jenis penyambung paip. B2D5E1 Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.
 17. 17. 14 Menerangkan – secara lisan atau bertulis B2D6 Mengetahui dan memahami tentang medium semaian tanaman hiasan. B2D7 Mengetahui dan memahami tentang pakaian. B2D8 Mengetahui dan memahami tentang jahitan. B2D9 Mengetahui dan memahami tentang perniagaan. B2D6E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian. B2D7E1 Menerangkan dua ciri fabrik asli. B2D8E1 Menerangkan langkah menjahit kelim belah kangkung. B2D8E2 Menerangkan langkah menjahit kelepet. B2D8E3 Menerangkan langkah memendek pola skirt berkasing. B2D9E1 Menerangkan perniagaan runcit, borong dan antarabangsa.
 18. 18. 15 BAND 3
 19. 19. 16 STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. Murid boleh: B3D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek. B3D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik. B3D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja penyenggaraan perpaipan. B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang mesin jahit. B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan Murid boleh: B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P. B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium
 20. 20. 17 dan kefahaman tentang penyemaian tanaman hiasan. B3D6 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang pemakanan dan pengurusan sajian. B3D7 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang bater. B3D8 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan. B3D9 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang pakaian. B3D10 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang jahitan. semaian. B3D6E1 Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan. B3D7E1 Memasak sejenis makanan daripada bater cair. B3D8E1 Memasak sejenis kuih tempatan. B3D9E1 Memilih stail dan corak pakaian yang sesuai dengan bentuk badan. B3D10E1 Menjahit contoh jahitan kelim belah kangkung. B3D10E2 Menjahit contoh jahitan kelepet. B3D10E3 Memendek pola skirt berkasing.
 21. 21. 18 BAND 4
 22. 22. 19 STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik Murid boleh: B4D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek secara sistematik. B4D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik secara sistematik. B4D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja penyenggaraan perpaipan secara sistematik. B4D4 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan secara sistematik. Murid boleh: B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur. B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan. B4D4E1 Memasak sejenis kuih tempatan mengikut * prosedur. * Peraturan : Lakaran mesti menggunakan pensel, tidak boleh menggunakan pembaris, lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik * Prosedur : Mengikut langkah kerja yang betul * Urutan : Susunan yang teratur
 23. 23. 20 BAND 5
 24. 24. 21 STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. secara berinisiatif. Murid boleh: B5D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek secara berinisiatif. B5D2 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan secara berinisiatif. Murid boleh: B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan *daya usaha. B5D2E1 Memasak sejenis kuih tempatan dengan *daya usaha. *daya usaha : lakaran kemas dan bersih : rasa ,tekstur, warna dan hiasan
 25. 25. 22 BAND 6
 26. 26. 23 STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. Murid boleh: B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek secara kreatif dan inovatif. B6D2 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan secara kreatif dan inovatif. Murid boleh: B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah. B6D2E1 Memasak sejenis kuih tempatan dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah
 27. 27. 24 Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, 2, 5 – 15, Blok E11, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www.moe.gov.my/lp e-mel weblpm@moe.gov.my

×