Energia, ilmasto ja ympäristö

Konsultit 2HPO

17.4.2013

2HPO.FI

1
Hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu ilmakehässä

Lähde: IPCC ja VNK
17.4.2013

2HPO.FI

2
Maailman kasvihuonepäästöt

Lähde: Baumert, K. A. ja VNK
17.4.2013

2HPO.FI

3
Maailman kasvihuonepäästöjen
arvioitu kehitys

Lähde: EIA
17.4.2013

2HPO.FI

4
Suomen kasvihuonekaasupäästöt
1990-2011
milj. tonnia CO2-ekv.

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

5
Suomen kasvihuonekaasupäästöt
1990-2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

6
Suomen kasvihuonekaasupäästöt
1990-2009

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

7
Suomen kasvihuonekaasupäästöt
sektoreittain 1990-2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

8
Suomen kasvihuonekaasupäästöt
sektoreittain 1990-2010
milj. tonnia CO2-ekv.

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

9
Suomen kasvihuonekaasupäästöt
sektoreittain vuonna 2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

10
Suomen hiilidioksidipäästöt
toimialaryhmittäin 2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

11
Energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt
1990-2010
milj. tonnia CO2-ekv.

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

12
Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen
kehitys 1970-2007

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

13
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
kehitys ajoneuvotyypeittäin 1970-2007

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

14
Liikenteen hiilidioksidipäästöjen
jakautuminen liikennelajeittain

Lähde: TTKK ja VNK
17.4.2013

2HPO.FI

15
Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen
kehitys 1970-2007

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

16
Maiden tuotantoperusteisten hiilidioksidipäästöjen suhde kulutusperusteisiin päästöihin

Lähde: Peters, G. ja Hertwich, E....
Kasvihuonekaasupäästöt kunnittain 2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

18
Kasvihuonekaasupäästöt kunnittain 2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

19
Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla

Ilman ilmastopolitiikkaa

Ilmastopolitiikan kanssa

Lähde: MIT, Sokolov et al. ...
Arvio Suomen keskilämpötilan kehityksestä

Lähde: EU komissio ja VNK
17.4.2013

A2-skenaariossa päästöjen kasvu jatkuu nop...
Epävarmuustekijöiden vaikutus arvioissa
lämpötilan kehityksestä

Lähde: Räisänen, J. ja Ruosteenoja, K. sekä VNK
17.4.2013...
Arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista
eri lämpenemistasoilla

Lähde: Stern, Nicholas ja VNK
17.4.2013

2HPO.FI

23
Päästöjen puolittamiseen tähtääviä
päästöpolkuja

Lähde: Meinshausen, ja VNK
17.4.2013

2HPO.FI

24
Maailman energiaperäisten päästöjen
puolittaminen eri keinoin

Lähde: OECD
17.4.2013

2HPO.FI

25
Suuntaa antavia polkuja kohti tavoitetta
Suomessa

Lähde: VNK
17.4.2013

2HPO.FI

26
BKT:n, energian loppukulutuksen ja
sähkönkulutuksen muutos 1998-2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

27
Energia- ja sähköintensiteetti 1970-2012*

Energian kok.kulutus/BKT
Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

28
Energian kokonaiskulutus 1970-2010*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

29
Energian kokonaiskulutus 1975-2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

30
Energian kokonaiskulutus energialähteittäin
2011

Noin 1,39 milj. terajoulea
Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

31
Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö
sektoreittain 1970-2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

32
Energian loppukäyttö sektoreittain 2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

33
Energian kokonaiskulutus ja
hiilidioksidipäästöt 1990-2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

34
Sähkön kulutus sektoreittain 1970-2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

35
Sähkön kulutus sektoreittain 1980-2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

36
Sähkön kulutus sektoreittain 2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

37
Sähkön kysyntäarvio vuoteen 2030

Lähde: Energiateollisuus ja EK
17.4.2013

2HPO.FI

38
Sähkön hankinta 1970-2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

39
Sähkön tuonti ja vienti 1990-2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

40
Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin 1997-

Lähde: Energiamarkkinavirasto ja Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

41
Nord Pool Spot –sähköpörssin
kuukausikeskiarvot 1998-

Lähde: Nord Pool Spot ja Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

42
Sähkön ja lämmön tuotanto 2000-2011
TWh

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

43
Lämmön tuotanto 2000-2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

44
Sähkön ja lämmön tuotanto
tuotantomuodoittain 2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

45
Sähkön tuotanto
energiamuodoittain 2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

46
Sähkön tuotanto
energiamuodoittain 2000-2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

47
Kaukolämmön tuotanto
energiamuodoittain 2000-2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

48
Teollisuuslämmön tuotanto
energiamuodoittain 2000-2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

49
Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön
tuotannossa 2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

50
Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön
tuotannossa 2010–2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

51
Polttoaineiden käyttö sähkön
erillistuotannossa 2010–2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

52
Polttoaineiden käyttö lämmön
erillistuotannossa 2010–2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

53
Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön
yhteistuotannossa 2010–2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

54
Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain
2000–2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

55
Sähkön tuotanto uusiutuvilla
energialähteillä 2000–2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

56
Uusiutuvien energialähteiden
käyttö 1970-2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

57
Uusiutuvan energian osuus 2012*

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

58
Uusiutuvien energialähteiden osuus
loppukulutuksesta 2009 ja tavoite 2020

Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat
17.4.2013

2HP...
Uusiutuvan energian edistäminen Suomessa
%
• EU-velvoite (38 % energian loppukulutuksesta 2020)

Lisäenergiaa
(TWh) Tukea ...
Teollisuuden energiankäyttö
energialähteittäin 2011

Noin 565 petajoulea
Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

61
Teollisuuden energiankäyttö
toimialoittain 2010-2011

Noin 565 petajoulea
Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

62
Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa
2011

Noin 41,4 TWh
Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

63
Teollisuuden ympäristöinvestoinnit
2008-2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

64
Teollisuuden ympäristöinvestointien
kohdentuminen 2008-2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

65
Teollisuuden ympäristönsuojelun
toimintamenot 2008-2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

66
Teollisuuden ympäristönsuojelun käyttö- ja
kunnossapitomenot 2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

67
Teollisuuden ympäristönsuojelun muut
toimintamenot 2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

68
Julkisen sektorin menot ympäristönsuojeluun 1994-2006

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

69
Jätemäärät sektoreittain 2010

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

70
Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

71
Julkinen energia-alan T&K-rahoitus IEA-maissa

Lähde: OECD
17.4.2013

2HPO.FI

72
BKT:n ja GPI-indikaattorin kehitys Suomessa

Lähde: Tilastokeskus ja VNK
17.4.2013

2HPO.FI

73
Suomen kansantalouden materiaaliintensiteetti
materiaalikäyttö (kg)/ BKT (€), v. 2000 hinnoin

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2...
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö
materiaaliryhmittäin Suomessa

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

75
Tulevaisuusselonteon skenaariot

Lähde: VNK
17.4.2013

2HPO.FI

76
Teollisuuden energiankulutuksen kehitys

Lähde: VNK
17.4.2013

2HPO.FI

77
Liikenteen energiankulutuksen kehitys

Lähde: VNK
17.4.2013

2HPO.FI

78
Ilmastopäästöt eri skenaarioissa 2050

Lähde: VNK
17.4.2013

2HPO.FI

79
Päästökauppaan kuuluvien teollisuuden
päästöjen kehitys vuoteen 2050

Lähde: VNK
17.4.2013

2HPO.FI

80
Sähkön hinnan määräytyminen

Lähde: Teknologiateollisuus ja Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu
17.4.2013

2HPO.FI

81
Ympäristöverojen tuotto 1990-2011

Lähde: Tilastokeskus
17.4.2013

2HPO.FI

82
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Energia, ilmasto ja ymparisto

81

Published on

Energia, ilmasto ja ympäristö / Energy, Climate and Environment in Finland

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
81
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energia, ilmasto ja ymparisto

 1. 1. Energia, ilmasto ja ympäristö Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI 1
 2. 2. Hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu ilmakehässä Lähde: IPCC ja VNK 17.4.2013 2HPO.FI 2
 3. 3. Maailman kasvihuonepäästöt Lähde: Baumert, K. A. ja VNK 17.4.2013 2HPO.FI 3
 4. 4. Maailman kasvihuonepäästöjen arvioitu kehitys Lähde: EIA 17.4.2013 2HPO.FI 4
 5. 5. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2011 milj. tonnia CO2-ekv. Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 5
 6. 6. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 6
 7. 7. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2009 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 7
 8. 8. Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain 1990-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 8
 9. 9. Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain 1990-2010 milj. tonnia CO2-ekv. Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 9
 10. 10. Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuonna 2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 10
 11. 11. Suomen hiilidioksidipäästöt toimialaryhmittäin 2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 11
 12. 12. Energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt 1990-2010 milj. tonnia CO2-ekv. Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 12
 13. 13. Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 1970-2007 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 13
 14. 14. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ajoneuvotyypeittäin 1970-2007 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 14
 15. 15. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen jakautuminen liikennelajeittain Lähde: TTKK ja VNK 17.4.2013 2HPO.FI 15
 16. 16. Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 1970-2007 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 16
 17. 17. Maiden tuotantoperusteisten hiilidioksidipäästöjen suhde kulutusperusteisiin päästöihin Lähde: Peters, G. ja Hertwich, E. sekä VNK 17.4.2013 100 % alittavat maat ovat päästöjen nettotuojia eli maihin tuotavien tuotteiden valmistus aiheuttaa enemmän päästöjä kuin näistä maista vietävien tuotteiden valmistus. 2HPO.FI 17
 18. 18. Kasvihuonekaasupäästöt kunnittain 2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 18
 19. 19. Kasvihuonekaasupäästöt kunnittain 2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 19
 20. 20. Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Ilmastopolitiikan kanssa Lähde: MIT, Sokolov et al. ja VNK 17.4.2013 2HPO.FI 20
 21. 21. Arvio Suomen keskilämpötilan kehityksestä Lähde: EU komissio ja VNK 17.4.2013 A2-skenaariossa päästöjen kasvu jatkuu nopeana. B1-skenaariossa päästöjä puolestaan rajoitetaan tehokkaasti. A1B-skenaario kuvaa kahden edellisen skenaarion välimuotoa. 2HPO.FI 21
 22. 22. Epävarmuustekijöiden vaikutus arvioissa lämpötilan kehityksestä Lähde: Räisänen, J. ja Ruosteenoja, K. sekä VNK 17.4.2013 2HPO.FI 22
 23. 23. Arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri lämpenemistasoilla Lähde: Stern, Nicholas ja VNK 17.4.2013 2HPO.FI 23
 24. 24. Päästöjen puolittamiseen tähtääviä päästöpolkuja Lähde: Meinshausen, ja VNK 17.4.2013 2HPO.FI 24
 25. 25. Maailman energiaperäisten päästöjen puolittaminen eri keinoin Lähde: OECD 17.4.2013 2HPO.FI 25
 26. 26. Suuntaa antavia polkuja kohti tavoitetta Suomessa Lähde: VNK 17.4.2013 2HPO.FI 26
 27. 27. BKT:n, energian loppukulutuksen ja sähkönkulutuksen muutos 1998-2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 27
 28. 28. Energia- ja sähköintensiteetti 1970-2012* Energian kok.kulutus/BKT Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 28
 29. 29. Energian kokonaiskulutus 1970-2010* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 29
 30. 30. Energian kokonaiskulutus 1975-2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 30
 31. 31. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 2011 Noin 1,39 milj. terajoulea Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 31
 32. 32. Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö sektoreittain 1970-2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 32
 33. 33. Energian loppukäyttö sektoreittain 2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 33
 34. 34. Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990-2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 34
 35. 35. Sähkön kulutus sektoreittain 1970-2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 35
 36. 36. Sähkön kulutus sektoreittain 1980-2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 36
 37. 37. Sähkön kulutus sektoreittain 2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 37
 38. 38. Sähkön kysyntäarvio vuoteen 2030 Lähde: Energiateollisuus ja EK 17.4.2013 2HPO.FI 38
 39. 39. Sähkön hankinta 1970-2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 39
 40. 40. Sähkön tuonti ja vienti 1990-2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 40
 41. 41. Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin 1997- Lähde: Energiamarkkinavirasto ja Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 41
 42. 42. Nord Pool Spot –sähköpörssin kuukausikeskiarvot 1998- Lähde: Nord Pool Spot ja Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 42
 43. 43. Sähkön ja lämmön tuotanto 2000-2011 TWh Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 43
 44. 44. Lämmön tuotanto 2000-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 44
 45. 45. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 45
 46. 46. Sähkön tuotanto energiamuodoittain 2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 46
 47. 47. Sähkön tuotanto energiamuodoittain 2000-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 47
 48. 48. Kaukolämmön tuotanto energiamuodoittain 2000-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 48
 49. 49. Teollisuuslämmön tuotanto energiamuodoittain 2000-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 49
 50. 50. Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 50
 51. 51. Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2010–2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 51
 52. 52. Polttoaineiden käyttö sähkön erillistuotannossa 2010–2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 52
 53. 53. Polttoaineiden käyttö lämmön erillistuotannossa 2010–2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 53
 54. 54. Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa 2010–2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 54
 55. 55. Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2000–2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 55
 56. 56. Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2000–2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 56
 57. 57. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1970-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 57
 58. 58. Uusiutuvan energian osuus 2012* Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 58
 59. 59. Uusiutuvien energialähteiden osuus loppukulutuksesta 2009 ja tavoite 2020 Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat 17.4.2013 2HPO.FI 59
 60. 60. Uusiutuvan energian edistäminen Suomessa % • EU-velvoite (38 % energian loppukulutuksesta 2020) Lisäenergiaa (TWh) Tukea (M€/v) Tukea (M€) • Tuulivoima 5,8 200 • Biokaasu 0,7 13 • Metsäenergia 19 141 • Liikennepolttoaineet 6,5 118 • Muut (lämpöpumput) 6 ? _____________________________________________________ • Yhteensä 38 354 118 • Lisäksi ”ylimääräinen” energiatuki Lähde: Työ- ja elinkeinomisteriö 17.4.2013 2HPO.FI 60
 61. 61. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin 2011 Noin 565 petajoulea Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 61
 62. 62. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain 2010-2011 Noin 565 petajoulea Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 62
 63. 63. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa 2011 Noin 41,4 TWh Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 63
 64. 64. Teollisuuden ympäristöinvestoinnit 2008-2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 64
 65. 65. Teollisuuden ympäristöinvestointien kohdentuminen 2008-2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 65
 66. 66. Teollisuuden ympäristönsuojelun toimintamenot 2008-2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 66
 67. 67. Teollisuuden ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomenot 2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 67
 68. 68. Teollisuuden ympäristönsuojelun muut toimintamenot 2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 68
 69. 69. Julkisen sektorin menot ympäristönsuojeluun 1994-2006 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 69
 70. 70. Jätemäärät sektoreittain 2010 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 70
 71. 71. Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 71
 72. 72. Julkinen energia-alan T&K-rahoitus IEA-maissa Lähde: OECD 17.4.2013 2HPO.FI 72
 73. 73. BKT:n ja GPI-indikaattorin kehitys Suomessa Lähde: Tilastokeskus ja VNK 17.4.2013 2HPO.FI 73
 74. 74. Suomen kansantalouden materiaaliintensiteetti materiaalikäyttö (kg)/ BKT (€), v. 2000 hinnoin Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 74
 75. 75. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaaliryhmittäin Suomessa Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 75
 76. 76. Tulevaisuusselonteon skenaariot Lähde: VNK 17.4.2013 2HPO.FI 76
 77. 77. Teollisuuden energiankulutuksen kehitys Lähde: VNK 17.4.2013 2HPO.FI 77
 78. 78. Liikenteen energiankulutuksen kehitys Lähde: VNK 17.4.2013 2HPO.FI 78
 79. 79. Ilmastopäästöt eri skenaarioissa 2050 Lähde: VNK 17.4.2013 2HPO.FI 79
 80. 80. Päästökauppaan kuuluvien teollisuuden päästöjen kehitys vuoteen 2050 Lähde: VNK 17.4.2013 2HPO.FI 80
 81. 81. Sähkön hinnan määräytyminen Lähde: Teknologiateollisuus ja Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu 17.4.2013 2HPO.FI 81
 82. 82. Ympäristöverojen tuotto 1990-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 82
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×