Master class eerste lijns bestuurders - Hans ter Brake

621 views
496 views

Published on

Master class eerste lijns bestuurders, november 2012

Published in: Health & Medicine
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Master class eerste lijns bestuurders - Hans ter Brake

 1. 1. Ehealth …De heilige graal van meer gezondheid, beteregezondheidszorg én minder kosten Verbeter de gezondheid van de populatie Verbeter de ‘zorg-experience’ (incl. kwaliteit, Verlaag de kosten Hans ter Brake toegankelijkheid van zorgverlening Oktober 2012 en veiligheid) per hoofd van de populatie
 2. 2. Programma …• Waarom Ehealth – maatschappelijk issue, sense of urgency• Hoe – triple aim!• Wat is dan allemaal zinnig?
 3. 3. Te beantwoorden vragen …1. Hoe draagt ehealth bij aan een ‘gezonde eerste lijn’: a) Selfservice b) Zelfmanagement c) Co-creatie2. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om met E-Health: a) Echte substitutie te creëren, waardoor ‘minder stenen, minder personeel en minder middelen’ nodig zijn’? b) Groei of wijziging van zorgvraag te kunnen opvangen zonder extra uitbreiding in … ? c) Randvoorwaarden in ehealth-projecten …3. Hoe genereer je voldoende verkeer, voldoende gebruikers, van je ehealth oplossingen … a) En wat is voldoende en realistisch … 20% 40% of 80%?
 4. 4. De uitdaging … Toenemende vraag Toenemende vraag Zorg  Dubbele vergrijzing Vraag  Consumentisme  Nieuwe ziekten naar zorg  Betere behandelingen van bestaande ziekten Hoe kloof overbrug- gen? Afnemend aanbod  Afnemend aantal werkkrachten Aanbod  Stabiele professionele capaciteit van zorg  Controle van de kosten Jaar 2000 2010 2020 2030 2040
 5. 5. Voorbeeld: demografie ouderenPercentage van de totale bevolking Bron: Nimwegen en Beets, 2000
 6. 6. Krachtenveld … Zorgvraag / Kosten Verlagend ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Maatschappelijke Medische en Demografische trends –en Economische urgentie Technische ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Wild Card ? Regulering en Financiering Maatschappelijke trends –Zorgverbeteringspotentieel Welvaart en Verwachting • Stijgende kosten/premie • Grote variatie in aanpak/resultaten van zorg • Patiëntveiligheid • Solidariteit verder onder druk 5 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 7. 7. Beter en Slimmer organiseren … Zorgvraag / Kosten Verlagend ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Maatschappelijke Medische en Demografische trends –en Economische urgentie Technische ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Wild Card ? • Kwaliteit omhoog, kosten omlaag Regulering en financiering Maatschappelijke Trends –Zorgverbeteringspotentieel • Trends Patiënt centraal Welvaart en Verwachting • Patiënt-participatie • Multidisciplinair • Specialisatie • Samenwerking • Reallocatie Ketenzorg / Netwerkzorg • Health Knowledge Management • Virtualisatie en Substitutie • Verspilling eruit halen 6 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 8. 8. Doorlopend nieuwe ‘regelingen’ van buiten af … Zorgvraag / Kosten Verlagend ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Maatschappelijke Medische en Demografische trends –en Economische urgentie Technische ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Wild Card ? Regulering en Financiering Maatschappelijke trends –Zorgverbeteringspotentieel Welvaart en Verwachting • Marktwerking • Pakketverkleining • Meer eigen betaling • Zorgonthouding en ontmoediging • Ketenbeloning • Generieke korting • Outcome Based Beloning • Prijs/Beloning-reductie • Performance Management • Aanpassing Financiering 7 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 9. 9. ‘Zonder visie, regeert de boekhouder …’ Zorgvraag / Kosten Verlagend • ~ Snel / Korte termijn Zorgvraag / Kosten Verhogend • Afdwingbaar en meetbaar Medische en Technische Ontwikkelingen Maatschappelijke • Demografische Trends – Ten koste van individuele zorgaanbieders en Economische urgentie Dubbele Vergrijzing • Ten koste van burger Wild Card ? Regulering en Financiering Maatschappelijke trends –Zorgverbeterings-potentieel Welvaart en verwachting • Brede betrokkenheid over Netwerk/Keten heen nodig • Vaak herdefiniëring van rol zorgorganisaties • Vaak nog slechts Indirect Meetbaar en Opvolgbaar • Grote inspanning • Investeringskarakter • Vaak geen eenduidig aanspreekpunt (“factuuradres”) 8 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 10. 10. Er staat echter veel op het spel … Het uitblijven van daadwerkelijke ZorgOptimalisatie (i.p.v. ZorgKostenBeheersing) leidt tot: Reductie Zorgbeloning Zorg-onthouding “Zorgkostenbeheersing is het onvermijdelijke Plan B als echte Optimalisatie niet lukt” 9 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 11. 11. Samenvattend (1): Waarom?• Zorgkosten zullen de meeste aandacht opeisen in de discussies rond het zorgsysteem de komende 10 jaar.• Dit houdt het risico in dat de aandacht relatief meer naar korte termijn zorgkostenbeheersing zal uitgaan ten nadeel van zorg-levering- optimalisatie, zeker indien kosten sneller stijgen dan het BNP.• De zorgsector en zorgICT zullen zoveel mogelijk samen moeten werken aan het nastreven van betere gezondheid en gezondheidszorg en verlaging van kosten … in het zorgnetwerk van de patiënt.• Deze zorginnovatie niet meer vrijblijvend maken! Taakstellend, met consequenties. Met rol voor patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars … en zorgICT. 10 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 12. 12. Zorginnovatie door de eeuwen heen …Periode Aanleiding Ideaal Focus Innovatie Verheffing van Hygiëne19e eeuw Sterfte Volksgezondheid het volk Statistiek Medische20e eeuw Ziekte Vooruitgang Zorgverlener technologie eHealth mHealth21e eeuw Gezondheid Empowerment Patiënt Preventie Predictie Persoonlijk‘De uitdaging is niet meer het bedenken, maar hetimplementeren en opschalen van innovaties …’ Bron: VitaValley, bewerkt
 13. 13. Tien (andere) innovatieoverwegingen …1. Van ZZ naar GG2. Cure, care en welzijn dichter bij elkaar … rond chronische patiënten3. Relatie leggen met centra voor jeugd en gezin …4. Taakherschikking met o.a. wijkverpleegkundigen …5. Bedrijfsarts erbij …6. Regelluwe instroom in AWBZ en WMO7. Acute zorg overdag een plaats geven8. Preventie bekostigen uit minder verwijzingen9. Ehealth … Online afspraak maken met huisartsen10. Ehealth … Digitaal berichtenverkeer verbeteren tussen alle professionals (netwerk/keten) en met patiënt (PGD) (vrij naar prof. Guus Schrijvers)
 14. 14. Triple aim … Verbeter de gezondheid van de populatie Verbeter de ‘zorg-experience’ (incl. kwaliteit, Verlaag de kosten toegankelijkheid van zorgverlening en veiligheid) per hoofd van de populatie Ambitie/Actie:Beoordelingskader innovaties: 1. Voorop lopen• Goed voor gezondheid van patiënten? 2. Welwillend meedoen• Goed voor jezelf? 3. Wat moet dat moet• Goed voor je organisatie (werkdruk) ? 4. Afremmen• Goed voor je inkomen? 5. Façade beleid(vrij naar prof. Guus Schrijvers) 6. Weglopen
 15. 15. Samenvattend 2: Hoe = Triple aim (NL) …1. Regionale aanpak van patiënten (klanten), zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars2. Eerst lange termijn (waarom) en de weg waarlangs bepalen (wat, hoe)3. Motivatie van professionals is startpunt4. Coalities op basis van ideeën5. Doelmatigheidswinst wordt ingezet voor preventie en betere zorg • 50% voor regio/zorg en 50% terug naar zorgverzekeraar / gemeente6. Eenheid van beleid is belangrijker dan eenheid van bestuur7. Ontwikkelen vanuit demonstratie projecten8. Daarna doorrekenen en uitwerken9. Innoveren en opschalen tegelijk(vrij naar prof. Guus Schrijvers) Golden Circle (Simon Sinek, 2009)
 16. 16. Internet en gezondheid …• 90% van de Nederlanders die zijn huisarts bezoekt googelt voor een doktersconsult. In 2003 was dit nog maar 35% (2011)• 80% van de internetgebruikers gebruikt internet voor het vinden van gezondheidsinformatie• 80% wil via internet onderzoeksuitslagen inzien (chronisch zieke internetgebruikers 89%), (RVZ 2009)• 75% van de Nederlanders wil online contact met zorgverlener (RVZ 2009)• 66% van de huisartsen overweegt eConsult in de komende jaren• 58% van de huisartsen is betrokken bij teledermatologie (AD 2010)• 34% heeft ervaringen van anderen over gezondheidsissues gelezen op websites, fora of blogs• 25% keek een video over een gezondheidsthema• 25% gebruikt internet voor het bijhouden van gezondheidsdata (bloeddruk, gewicht, menstruatie, stemmingen) of het doen van testen• 24% gebruikte internet voor het lezen van reviews over medicijnen of medische behandeling• 18% ging op internet op zoek naar iemand met vergelijkbare gezondheidsproblemen• 15% raadpleegde online rankings of reviews over artsen, andere zorgprofessionals of zorgorganisatiesEchter, willen is geen doen!(PEW Internet, mei 2011 e.a.)
 17. 17. NIA ehealth 2012 …
 18. 18. 2010 …
 19. 19. Flevoziekenhuis (vanaf 2004)
 20. 20. Patiënte aan het woord (webspreekuur, 2008) …‘Op de poli is elk consult een uitwedstrijd voor de patiënt …’
 21. 21. 2012 Apeldoornse HAP …
 22. 22. 2020 …
 23. 23. Veel initiatieven … de patiënt raakt de weg kwijt … 25
 24. 24. Regio Rijnmond …
 25. 25. PAZIO …
 26. 26. De ene patiënt is de andere niet … • Minder zelfredzame zorgcliënten (50%) Volgzaam, consumptiegericht, gemakgericht, weinig tevreden met eigen gezondheid, wil eenvoudige informatie, hoge zorgvraag, lokaal georiënteerd, voorkeur voor zorgvoorziening in de buurt. • Pragmatische zorgcliënten (40%) Resultaatgericht, kwaliteit van zorgaanbod staat voorop; gericht op nieuwe medische technologie, actief op zoek naar informatie, weinig moeite met toenemende keuzemogelijkheden, kiest als het nodig is voor behandeling elders (in het buitenland) • Maatschappijkritische zorgcliënten (10%) Gezonde levensstijl, tevreden over eigen gezondheid, minder technische en materieel ingesteld, kritische en mondig, zoeken betrouwbare en verdiepende informatie, willen keuzevrijheid en inspraak bij keuze van zorginstelling en behandelaar Bron: VWS, Wat werkt bij wie
 27. 27. Ziek zijn en informatie zoeken … Bron: RVZ
 28. 28. Klassieke patiënt CliëntPatiënt die regie volledig bij Patiënt consulteert de zorgverlenerzorgverlener legt: en overlegt. Patiënt als meedenker:• Volgt instructie • Informatie verstrekken• Vertrouwt volledig op • In onderling overleg zorgtraject behandelaar vaststellen• Behoefte aan informatie op maat • Alternatieven bespreken en• Één aanspreekpunt, belangrijke doorvragen rol huisarts Patiënt rollenRegisseur Co-producentPatiënt als meebeslisser: Patiënt als meedoener. De• Eigen initiatief, actieve ervaringsdeskundige, vooral bij informatieverzamelaar chronische ziekten.• Eigen keuzes • Inhoudelijke verbetering van zorg• Gebruik van ehealth • Waarden registreren, zelfmonitoring ziekteproces • Zelf acteren op signalen, zelfmanagement Bron: CWZ, portaalstrategie
 29. 29. En, regelt de patiënt het zelf (?) …
 30. 30. De dokter heeft ook een uitdaging …Twee orthopeden besluiten om standaard poliklinische controles na eenheupvervanging te vervangen door patiënten via het internet een vragenlijstover het functioneren van de heup beantwoorden.Slimme software selecteert op basis van de gegeven antwoorden welkepatiënten alsnog een uitnodiging krijgen om op de poli te komen. De proefdie met de nieuwe werkwijze wordt uitgevoerd, is zeer succesvol.Echter, de orthopeden krijgen een vergoeding voor een face-to-face consult,maar niet voor het monitoren van patiënten via Internet. Hun inkomsten zijndus afgenomen en hun kosten toegenomen …De proef wordt niet voortgezet …‘Een dienstverlener investeert tijd van zich zelf, 32in de experience economie krijgt hij tijd van zijn gast …‘
 31. 31. ‘Een app op recept …’ Uit de app-otheek van?
 32. 32. Stand van zaken 2012 …‘Houd moed … ik kom nog uit het tijdperk van de stemmachines …‘
 33. 33. Ehealth als methode om te innoveren … Thuiszorg/Care 1elijn … in het zorgnetwerk van de patiënt Huisarts. Patiënt Zelfservice Zelfmanagement Co-productieInformatie (leren) Download brochure Patiëntspecifieke info. PatiëntervaringenLogistiek Afspraken maken Herhaalafspraak Afspraakfrequentie Route naar spreekkamerService Better in / Better out Maaltijden regelen (voeding)Zorgverlening Telemonitoring HF Webspreekuur Anamnese vooraf ‘app op recept’ ErvaringsdeskundigenZorgverz./polis Selecteren mogelijkhedenPreventie App’s voor gewicht etc. Dagboeken Inentingen Doblin, 10 types of innovation Finance Process. Offering DeliveryBusiness Networking Enabling Core Product Product Service Channel Brand Customer model process process performance system experience
 34. 34. Samenvattend 3: Wat …• Wegnemen belemmeringen: • Financieel, regelingen • Ehealth = health• Geïntegreerde (e)health: • Vanuit experience en zorgnetwerk van patiënt – doelgroepen • Empowerment (van anderen) • Substitutie – ‘van je af organiseren’ • Organisatie/Regionaal – opschaalbaar, integreerbaar • Investeren vanuit samenwerkende zorgverleners • Bewezen oplossingen inzetten – ‘no more pilots’ • Traffic genereren • Businesscase … waarmaken‘De geschiedenis van de economische vooruitgang 36bestaat uit het vragen van geld voor iets dat ooit gratis was … ’
 35. 35. Anders en Beter organiseren ... 37
 36. 36. Dank voor uw aandacht!Hans ter Brake0629525292htbrake@vitalinnovators.nlhttp://Hansterbrake.wordpress.com @hansterbrake

×