Begroting 2012

1,451 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
591
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Begroting 2012

 1. 1. een tsunami vannieuwe fiscale maatregelen…! Een update … d.d. 10-04-2012 1
 2. 2. INHOUDI InleidingII Roerende voorheffingIII VennootschapsbelastingIV PersonenbelastingV BTW en indirecte belastingenVI Overige maatregelen uit het begrotingsakkoordVII Overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaams Gewest 2
 3. 3. INLEIDING 3
 4. 4. VAN BASISNOTA TOT BEGROTINGSAKKOORD 2012 Basis: nota Di Rupo d.d. 4 juli 2011 Streefdoel: begrotingstekort beperken tot 2,8% BBP in 2012, evenwicht in 2015 Inspanning: circa 11,3 miljard € in 2012 Hoe bereiken?: nieuwe inkomsten en bezuinigingen Begrotingsakkoord d.d. 27 november 2011 inmiddels gedeeltelijk goedgekeurd in het Parlement Update weerhouden belastingmaatregelen 4
 5. 5. ROERENDE VOORHEFFING 5
 6. 6. ROERENDE VOORHEFFING Harmonisering van het tarief van roerende voorheffing o interesten o dividenden Solidariteitsbijdrage: 4% 6
 7. 7.  Harmonisering van het tarief van roerende voorheffing opinteresten & dividenden  Interesten in de regel nu 15% wordt 21% o uitzondering spaarboekjes: blijft15% en tot 1.830 € per persoon vrijgesteld (AJ 2012) o uitzondering staatsobligatie december 2011: blijft 15% o uitzondering andere roerende inkomsten en diverse inkomsten met een roerend karakter: blijft 15%  Dividenden nu 15% of 25% o tarief 25% blijft o tarief 15% wordt 21% o tarief liquidatieboni blijft 10% o tarief inkoop eigen aandelen 10% wordt 21%  Nieuwe tarieven van toepassing met ingang van 1 januari 2012 7
 8. 8.  Solidariteitsbijdrage: 4%  Genieters van roerende inkomsten boven netto 20.020 €/jaar (indexeerbaar) per persoon o Interesten maar niet vrijgesteld gedeelde spaardeposito ad.1.830 € per persoon (AJ 2012) o dividenden o niet van toepassing op liquidatieboni en interesten Staatsbon december 2011 o niet van toepassing op interesten van spaarboekjes boven vrijgesteld gedeelte (1.830 €/jaar) maar deze worden wel meegeteld om grens van 20.020 €/jaar (indexeerbaar) te berekenen o niet van toepassing op andere roerende inkomsten (bijvoorbeeld auteursrechten)  Extra belasting van 4% 8
 9. 9.  Solidariteitsbijdrage: 4% (vervolg)  Belastingplichtige geeft schuldenaar inkomsten geen toestemming tot inhouding van 21% aan de bron -> o schuldenaar zendt alle gegevens inzake interesten en dividenden toe aan centraal aanspreekpunt, met identificatie van de verkrijger van de inkomsten o bijkomende heffing van 4% wordt in voorkomend geval gevestigd bij berekening personenbelasting op basis aangifte + eventuele bijkomende bij aanspreekpunt gemelde gegevens (geen aanvullende gemeentelijke opcentiemen op extra 4%)  Belastingplichtige geeft schuldenaar inkomsten toestemming tot inhouding van 21% + 4% aan de bron -> o geen melding aan centraal aanspreekpunt o 4% van toepassing vanaf de eerste Euro o geen verplichte vermelding in de aangifte PB o mogelijkheid tot recuperatie via aangifte indien totaal netto RI < 20.020 €/jaar (indexeerbaar) 9
 10. 10. VENNOOTSCHAPSBELASTING 10
 11. 11. VENNOOTSCHAPSBELASTING Notionele interestaftrek minder interessant Wijziging vrijstelling meerwaarde op aandelen in hoofde van vennootschappen Verstrenging toepassing thin cap regel Extra legaal pensioen aan banden 11
 12. 12.  Notionele interestaftrek minder interessant  Maximum tarief bedraagt voortaan 3% (+0,5% KMO blijft behouden). Ter vergelijking belastbaar tijdperk 2011 is 3,425% + 0,5% KMO.  Overdraagbaarheid o geen overdraagbaarheid voor NIA vanaf belastbaar tijdperk 2012 (overschotten definitief verloren) o niet benutte NIA (thans 7 jaar) overdraagbaarheid beperkt tot max. 60% van het belastbaar resultaat voor NIA (uitzondering voor eerste schijf van 1 mio € belastbaar resultaat)  Aftrek “stock” NIA wordt laatste bewerking om belastbaar resultaat te bepalen (na toepassing van de DBI-aftrek, verliezen en investeringsaftrek). Zo nodig wordt overdrachtstermijn van 7 opeenvolgende jaren hiervoor verlengd. 12
 13. 13.  Wijziging vrijstelling meerwaarde op aandelen in hoofde vanvennootschappen  100% vrijgesteld mits naleven: o taxatievoorwaarde o volle eigendom o minimum bezitstermijn één jaar  Meerwaarden behaald binnen het jaar: 25,75%  Verliezen (minderwaarden & waardeverminderingen) niet aftrekbaar 13
 14. 14.  Verstrenging toepassing thin cap regel  Beperking aftrekbaarheid interesten  Aanpassing huidige 7/1 regel o ratio wordt 5/1 o toepassingsgebied leningen verstrekt door kredietverstrekkers gevestigd in belastingparadijzen, wordt uitgebreid naar leningen verstrekt door groepsvennootschappen in de zin van artikel 11 Wetboek van Vennootschappen o niet van toepassing voor o.a. leasing- en factoringmaatschappijen 14
 15. 15.  Extra legaal pensioen aan banden  Berekening 80% regel thans ongelimiteerd wordt op circa 82.500 € gebracht. Dit zou overeenstemmen met de hoogste wedde van een ambtenaar.  Interne pensioenvoorzieningen o verplicht onder te brengen bij een externe verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds (4,4% verzekeringstaks) o overdracht/externaliseren bestaande interne pensioenvoorzieningen: binnen termijn van 3 jaar (mogelijks aan een lagere premietaks van 1,75% i.p.v. 4,4%) o bekend maken bestaande interne pensioenvoorzieningen aan databank o laatste nieuws: bestaande reserves zouden mogen behouden blijven, maar 1,75% taks blijft verschuldigd of te spreiden over drie jaar (3 x 0,6%) 15
 16. 16. PERSONENBELASTING 16
 17. 17. PERSONENBELASTING Bedrijfswagen minder interessant Verhoging voordeel alle aard gratis huisvesting Stock option plans Wijziging stelsel dienstencheques Extra legaal pensioen aan banden Verlaging fiscaal voordeel “energiebesparende uitgaven” en omvorming aftrekbare uitgaven in belastingvermindering (twee unieke tarieven) 17
 18. 18.  Bedrijfswagen minder interessant  Rijden met “propere” en “goedkope”auto wordt beloond, “vuile” en “dure” auto wordt afgestraft  Belastbaar voordeel alle aard wordt vanaf inkomstenjaar 2012 berekend op basis van: o percentage op 6/7 van de cataloguswaarde bij verkoop aan particulier inclusief opties (exclusief korting) en werkelijk betaalde BTW o percentage in functie van CO2 uitstoot en type brandstof: min. 4% en max. 18% o min. voordeel alle aard van 1.200 €/jaar voor AJ 2013 (indexeerbaar) o privé afgelegde kilometers zijn geen parameter meer o Cataloguswaarde daalt ieder jaar met 6% gedurende vijf jaar. Vanaf zesde jaar steeds 70% van catalogusprijs.  Ook van de werkgever wordt een bijdrage verwacht : 17% van VAA als verworpen uitgaven, waarop geen aftrekken kunnen toegepast worden (steeds minimum belastbare grondslag)  Zelfde principes: tweedehands wagens en leasingwagens (ook bij lichting optie) 18
 19. 19.  Verhoging voordeel alle aard gratis huisvesting  Verhoging multiplicator kadastraal inkomen tot 3,8 voor onroerende goederen met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen > 745 € o nu: geïndexeerd KI x 100/60 x 2 o wordt: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8  Verhoging voordelen in natura (indexeerbaar): o gratis elektriciteit 910 €/jaar o gratis verwarming 1.820 €/jaar 19
 20. 20.  Stock option plans  Verhoging forfaitaire waardering stock option plans (aandelenopties) o 15% wordt 18% (+ 1% per jaar indien optie > 5 jaar) o 7,5% wordt 9% (+ 0,5% per jaar indien optie > 5 jaar)  Aandelenopties aangeboden vanaf 1 januari 2012 20
 21. 21.  Wijziging stelsel dienstencheques  Belastingvermindering ad. 30% (absoluut max. 768 €) blijft ongewijzigd  Waarde dienstencheque verhoogt van 7,5 €/cheque tot 8,5 €/cheque in 2013 (indexeerbaar) 21
 22. 22.  Extra legaal pensioen aan banden  Verhoging eindtaxatie exclusief gemeentebelasting (naast RIZIV bijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage van 2%) thans: o 16,5% vanaf 60 jaar o 10% vanaf 65 jaar Wordt o 20% op 60 jaar o 18% op 61 jaar o 16,5% op 62, 63 en 64 jaar o 10% vanaf 65 jaar (tarieven telkens te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen) 22
 23. 23.  Verlaging fiscaal voordeel “energiebesparende investeringen”en omvorming aftrekbare uitgaven in belastingvermindering(twee unieke tarieven)  Fiscaal voordeel “energiebesparende investeringen” voortaan beperkt tot uitgaven voor isolatie van daken… o tarief 30% van de werkelijk betaald uitgaven o absoluut max. 2.930 EUR per belastbaar tijdperk en per woning o surplus is overdraagbaar  Andere energiebesparende uitgaven (voorbeeld vervanging stookketel, dubbele beglazing, zonnepanelen, …) o overeenkomst moet getekend zijn voor 28-11-2011 of werkelijk betaald in 2011 (ongeacht besteldatum) o stelsel van overdracht ook behouden voor de in 2012 werkelijk betaalde uitgaven (toeslag van 880 EUR voor zonnepanelen blijft van toepassing) 23
 24. 24.  Verlaging fiscaal voordeel “energiebesparende investeringen”en omvorming aftrekbare uitgaven in belastingvermindering(twee unieke tarieven) (vervolg)  Vanaf aanslagjaar 2013 omvorming aftrekbare uitgaven in belastingvermindering (twee unieke tarieven): tarief 30% o standaard aftrekken tarief 45% o giften o aftrek enige eigen woning o kinderopvang o … 24
 25. 25. BTW EN INDIRECTE BELASTINGEN 25
 26. 26. BTW EN INDIRECTE BELASTINGEN BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders Verhoging BTW kost bedrijfswagens Verhoging BTW tarief digitale TV Verhoging accijnzen 26
 27. 27.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders  Vanaf 1 januari 2012: geschrapt uit art. 44 W. BTW  Gevolgen: o identificatie voor BTW-doeleinden o aangifteplicht o facturatie o maatstaf van heffing  Historisch recht op aftrek 27
 28. 28.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Identificatie voor BTW-doeleinden o formulier 604A o uiterlijk 20 januari 2012  Aangifteplicht 28
 29. 29.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Periodieke BTW aangifte: o maandelijks o kwartaal (omzet max. 1 mio € en optie) Tolerantie: o maandaangever: januari, februari en maart opnemen in aangifte april, in te dienen uiterlijk 20 mei 2012 (nihil-aangiftes vereist!) o kwartaalaangever: eerste kwartaal opnemen in tweede kwartaal, in te dienen uiterlijk 20 juli 2012 (nihil-aangiftes vereist!)  Jaarlijkse klantenlisting, intracommunautaire opgave, … 29
 30. 30.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Facturatie o verplichte facturatie medecontractant o uiterlijk 5de werkdag maand volgend op opeisbaarheid BTW (geheel of gedeeltelijk) Tolerantie: o 30 april 2012 (tolerantieperiode BTW-aangifte) o voorwaarde: tolerantie aangifteplicht toepassen 30
 31. 31.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Maatstaf van heffing o ∈ alle door hem gemaakte kosten die hij doorrekent aan de klant incl. de belastingen en heffingen waarvan hij de schuldenaar is en die van hem gevorderd worden o ∈ o.m.: − het recht op geschriften; − het OVAM-attest Vlaanderen; − het BIM-attest Brussel; − kosten m.b.t. de aflevering van een kadastraal uittreksel; − kosten m.b.t. de inschrijvingen in de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten,… o ∉ voorschotten op voorwaarde dat de prijs van deze diensten door de dienstverrichter rechtstreeks op naam en voor rekening van de medecontractant wordt gefactureerd. 31
 32. 32.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Maatstaf van heffing (vervolg) o een door de notaris betaalde taks, recht of belasting is voorschot indien betaling werd gedaan in naam van de klant die er persoonlijk ten aanzien van de bevoegde overheid schuldenaar van is, en voor het juiste bedrag aan deze klant wordt doorgerekend. o voorschotten ∈ o.m.: − registratierechten; − hypotheekrecht en erelonen van de hypotheekbewaarder; − kosten van doorhaling van een hypothecaire inschrijving, overschrijving of kantmelding; − het rolrecht; − kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad van vennootschapsakten (VW factuur BS rechtstreeks op naam cliënt) 32
 33. 33.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid o voltooiing dienst TENZIJ voortijdige facturatie of incassering o concreet: − moment verlijden akte; − openbare verkoop: definitieve verkoop; − aangiften van nalatenschap, legalisatie van documenten, adviezen e.d.: moment voltooiing dienst o bij voortijdige facturatie of incassering: BTW opeisbaar ten belope van het geïncasseerde of gefactureerde bedrag Merk op: provisie is GEEN incassering, maakt BTW dus NIET opeisbaar 33
 34. 34.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Historisch recht op aftrek o recuperatie BTW op aankoop goederen en diensten en bedrijfsmiddelen o op voorwaarde dat: − ze nog niet verbruikt zijn OF − de herzieningstermijn (5 of 15 jaar) nog niet verstreken is; EN − een inventaris wordt ingediend. o inventaris: van de op 1 januari 2012 − nog niet gebruikte of verbruikte goederen en diensten EN − van een staat van de op dat tijdstip nog bruikbare bedrijfsmiddelen − bij lokaal BTW-controlekantoor − opmaken in tweevoud − uiterlijk op het einde van het aangiftetijdvak dat volgt op de effectief toegepaste tolerantieperiode, zoniet pas later regularisatie 34
 35. 35.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Historisch recht op aftrek (vervolg) o inventaris: vermeldt op gedetailleerde wijze − de goederen en diensten die nog in aanmerking komen voor de herziening; − de datum en het nummer van de factuur van de aankoop of het invoerdocument; − de maatstaf van heffing waarover ze met de BTW werden belast, en − het te regulariseren bedrag o herziening historische BTW: door toerekeningsmechanisme: − toerekening op het aan de Staat verschuldigde bedrag van de belasting in rooster 71 van de periodieke aangifte − wanneer eindresultaat van deze toerekening een door de Staat verschuldigd bedrag is: overdracht naar volgende aangiftetijdvakken tot passend beloop van rooster 71 van deze aangiften. 35
 36. 36.  BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg)  Praktisch: o eerste periodieke aangifte met bedragen: berekening eindresultaat volgens de gewone BTW-regels (nog geen rekening houden met de historische aftrek opgenomen in de inventaris).  Eindresultaat = een door de Staat verschuldigd bedrag (rooster 72): geen toerekening historische aftrek maar volgend tijdvak afwachten. Eindresultaat = een aan de Staat verschuldigd bedrag (rooster 71): de nog te herziene BTW in voordeel belastingplichtige (opgenomen in de inventaris) dient t.b.v. maximaal het bedrag in rooster 71 opgenomen te worden in rooster 62 . Bijgevolg dient rooster 71 opnieuw berekend te worden en resulteert het in een kleiner te betalen bedrag of 0,00 EUR. o de nog resterende te herziene BTW in voordeel belastingplichtige, opgenomen in inventaris, wordt overgedragen naar volgend aangiftetijdvak. o herhaling van deze werkwijze tot het volledige bedrag aan historische BTW waarop de belastingplichtige recht heeft, werd gerecupereerd. 36
 37. 37.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagensNieuwe bepaling: artikel 45, §1quinquies WBTW  Artikel 45, §1quinquies WBTW stelt dat de belastingplichtige de BTW geheven van de goederen en de diensten slechts tot beloop van het gebruik voor doeleinden van zijn economische activiteit in aftrek mag brengen o ten aanzien van uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en diensten die op grond van artikel 48, §2 aan herziening zijn onderworpen o die behoren tot vermogen van de onderneming o die gemengd worden gebruikt (vanaf het begin) (om niet). 37
 38. 38.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Nieuwe bepaling: artikel 45, §1quinquies WBTW (vervolg)  Behoren tot vermogen van belastingplichtige?  Theorie van vermogensetikettering!!!! o BP natuurlijk persoon heeft keuze − geheel opnemen in bedrijfsvermogen − gedeeltelijk opnemen in bedrijfsvermogen − niet opnemen in bedrijfsvermogen o BP rechtspersoon heeft deze keuze NIET (want uitsluitend bedrijfsvermogen) 38
 39. 39.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Nieuwe bepaling: artikel 45, §1quinquies WBTW (vervolg)  Behoren tot vermogen van belastingplichtige?  Theorie van vermogensetikettering!!!! o geen opname = => gevolgen? − Geen recht op aftrek en geen herziening mogelijk − Bij verkoop : geen BTW o gedeeltelijke opname = => gevolgen? − Geen positieve herziening mogelijk mbt gedeelte in privégebruik (i.e bij stijgend beroepsgebruik) − Bij verkoop : geen BTW over gedeelte in privévermogen o gehele opname = => gevolgen? − positieve/negatieve herziening mogelijk − Bij verkoop : BTW over gehele verkoopprijs (tenzij vrijstelling) 39
 40. 40.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Nieuwe bepaling: artikel 45, §1quinquies WBTW (vervolg)  Beoogd gebruik? o wanneer het tot het bedrijfsvermogend (deel van een) bedrijfsmiddel door de belastingplichtige gebruikt wordt zowel voor de doeleinden van zijn economische activiteit als voor andere doeleinden − gebruik voor eigen privédoeleinden door een belastingplichtige natuurlijk persoon − gebruik om niet voor de privédoeleinden van het personeel − gebruik voor doeleinden vreemd aan de economische activiteit o het beoogd gebruik moet geraamd worden op het moment van aankoop  Inwerkingtreding? o BTW geheven van bedrijfsmiddelen waarvoor belastbaar feit zich heeft voorgedaan vanaf 1 januari 2011 40
 41. 41.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Aanpassing van artikel 19, §1 WBTW  artikel 19, §1 WBTW bepaalt dat met een dienst verricht onder bezwarende titel wordt gelijkgesteld het gebruiken van een tot het bedrijf behorend goed ander dan dat bedoeld in artikel 45, §1quinquies, voor privédoeleinden van de belastingplichtige of van zijn personeel of, meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit van de belastingplichtige, wanneer voor dat goed recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de BTW is ontstaan.  maatstaf van heffing = gedane uitgaven o Uitgaven die aanleiding hebben gegeven tot een recht op aftrek van voorbelasting o Uitgaven met betrekking tot het gebruik van het goed zelf  gevolg : niet langer VVAA voor inkomstenbelasting als maatstaf 41
 42. 42.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Aanpassing van artikel 19, §1 WBTW (vervolg)  Aandachtspunten o artikel 19,§1 WBTW is slechts van toepassing op goederen die behoren tot bedrijfsvermogen van BP o artikel 19, §1 WBTW is niet van toepassing wanneer de prijs of normale waarde per in handel gebruikelijke eenheid van het goed lager is dan 250 euro o blijft van toepassing voor gevallen waar artikel 45, §1quinquies niet werd toegepast − aanschaf van bedrijfsmiddel vόόr 01.01.2011 − aanschaf vanaf 01.01.2011 voor uitsluitend beroepsgebruik o gehuurde goederen behoren niet tot bedrijfsvermogen: geen toepassing meer van artikel 19, §1 WBTW – aftrek wordt beperkt op basis van artikel 45, §1 en, in voorkomend geval, van artikel 45, §2 WBTW 42
 43. 43.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Aanpassing van artikel 19, §1 WBTW (vervolg)  Aandachtspunten (vervolg) o bedrijfswagens: artikel 19, §1 van toepassing indien gebruik voor andere doeleinden 50% overschrijdt en enkel tot beloop van die overschrijding (indien artikel 45, §1quinquies WBTW niet van toepassing is) (is administratieve tolerantie – afwachten tot publicatie van addendum of toepassing mogelijk blijft) 43
 44. 44.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Andere bedrijfsmiddelen  Smartphones, laptops, gebouwen, …. o nieuw stelsel ook van toepassing op smartphones, laptops, gebouwen, … − prijs per eenheid/waarde meer dan 250 euro − geen artikel 19, §1 (geen BTW-heffing voordeel in natura) − BTW-aftrek op aankoopprijs ab initio beperkt a rato van beroepsgebruik 44
 45. 45.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Wederverkoop van bedrijfsmiddelen  Principes o in principe ‘normale’ regels − BTW op wederverkoop van bedrijfsmiddel − mogelijks positieve herziening voor de niet-afgetrokken BTW o specifieke tolerantie voor bedrijfswagens − enkel BTW verschuldigd op 50% van maatstaf van heffing 45
 46. 46.  Verhoging BTW-kost bedrijfswagens (vervolg)Persbericht: tijdelijke schorsing  Persbericht, dd 4 november 2011 o toepassing van nieuw regime voor 2011 zorgt voor praktische moeilijkheden o nood aan praktische richtlijnen o addendum bij beslissing wordt momenteel voorbereid o beslissing wordt geschorst, niet ingetrokken!  Kalenderjaar 2011 o onroerend goederen: de beslissing is onverkort van toepassing o roerende goederen: de beslissing moet niet worden toegepast - alles blijft bij het oude – mondeling bevestigd door het Hoofdbestuur  Vanaf kalenderjaar 2012: ????? 46
 47. 47.  Verhoging BTW-tarief digitale TV  Verhoging BTW tarief digitale TV van 12% naar 21% Verhoging accijnzen  Verhoging accijnzen voor tabak en alcoholische dranken (andere dan bier en wijn) 47
 48. 48. OVERIGE MAATREGELEN UIT HET BEGROTINGSAKKOORD 48
 49. 49. OVERIGE MAATREGELEN Taks op beurstransacties Taks op omzetting aandelen aan toonder Strengere aanpak sociale en fiscale fraude 49
 50. 50.  Taks op beursverrichtingen  Verhoging van tarief en plafonds per transactie o thans percentages van 0,07% en 0,17% (plafond 500 €) wordt respectievelijk 0,09% en 0,22% (plafond 650 €) o thans percentage van 0,5% (plafond 750 €) wordt 0,65% (plafond 975 €)  Van toepassing op alle verrichtingen vanaf 1 januari 2012 gedaan 50
 51. 51.  Taks op omzetting aandelen aan toonder  Taks op omzetting aandelen aan toonder (dematerialisatie en nominatief maken) o 1% voor conversie in 2012 o 2% voor conversie in 2013  Tot 31 december 2011 vrij van taks  Taks berekend op: o laatste koers (beursgenoteerde waarden) o nominaal bedrag (effecten van schuldvorderingen) o laatst berekende inventariswaarde (deelneming in beleggingsinstellingen) o boekwaarde (alle andere gevallen) 51
 52. 52.  Strengere aanpak sociale en fiscale fraude  Sociaal o betere samenwerking met fiscale instanties o verstrenging toezicht sociale voordelen, grensoverschrijdende fraude, … o definitie “bezoldigingen” o verstrenging toezicht schijnzelfstandigheid: • weerlegbaar wettelijk vermoeden van het bestaan van een band van ondergeschiktheid; • indien meerdere, bij wet bepaalde criteria betreffende de economische afhankelijkheid vervuld zijn 52
 53. 53.  Strengere aanpak sociale en fiscale fraude  Fiscaal o nieuwe algemene anti-misbruikbepaling: herkwalificeerbaar indien fiscaal misbruik o fiscaal misbruik: • indien verrichting in strijd met doelstelling van de Wet. • aanspraak maken op een belastingvoordeel in strijd met de doelstelling van de Wet o belastingplichtige kan tegenbewijs leveren dat verrichting door andere motieven verantwoord is dan ontwijking van belastingen o ook van toepassing inzake registratierechten 53 B
 54. 54. OVERDRACHT FAMILIALE ONDERNEMINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN VLAAMS GEWEST 54
 55. 55. OVERDRACHT FAMILIALE ONDERNEMINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN VLAAMS GEWEST Historiek Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2012 Schenking aan 0% Vererving aan 3% of 7% Voorbeelden schenking en successie Besluit 55
 56. 56.  Historiek  Successierechten o vanaf 1 januari 1997: 3% o vanaf 10 oktober 1999: 0% o vanaf 1 januari 2012: 3% of 7%  Schenkingsrechten o vanaf 1 januari 2004: 2% o vanaf 1 januari 2012: 0% 56
 57. 57.  Nieuwe regeling van 1 januari 2012  Gelijkstelling van de voorwaarden o om te genieten van het nultarief voor schenkingen van familiale ondernemingen o om te genieten van het verlaagd tarief (3% of 7%) inzake de vererving van familiale ondernemingen 57
 58. 58.  Schenking aan 0%  Participatievoorwaarde familiale vennootschap o schenking van de VE, BE of VG van de activa die door de schenker, zijn echtgenoot of samenwonende partner beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming Uitz.: overdracht van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd 58
 59. 59.  Schenking aan 0% (vervolg)  Participatievoorwaarde familiale vennootschap(vervolg) o schenking van de VE, BE of VG van aandelen van een familiale vennootschap met zetel in de EER, mits de aandelen voor ten minste 50% in VE toebehoren aan de schenker of zijn familie. Uitz.: voor ten minste 30% in VE toebehoren aan de schenker of zijn familie: a)indien de schenker samen met 1 andere aandeelhouder en familie volle eigenaar is van minstens 70% van de aandelen b)indien de schenker samen met 2 andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar is van minstens 90% van de aandelen 59
 60. 60.  Schenking aan 0% (vervolg)  Activiteitsvoorwaarde o familiale onderneming: − nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of vrij beroep, − door de schenker of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen − persoonlijk geëxploiteerd en uitgeoefend o familiale vennootschap: − een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of van een vrij beroep tot doel heeft − managementvennootschappen vandaag “onzeker” 60
 61. 61.  Schenking aan 0% (vervolg)  Activiteitsvoorwaarde (vervolg) o holdingvennootschappen: − minstens 30% participatie vereist in minstens 1 directe dochtervennootschap, die aan de activiteitsvoorwaarde beantwoordt en haar zetel in de EER heeft. − kleindochtervennootschappen komen niet in aanmerking − de vrijstelling is beperkt tot de waarden van de aandelen die de holding houdt in de exploitatievennootschap. 61
 62. 62.  Schenking aan 0% (vervolg)  Activiteitsvoorwaarde (vervolg) o patrimoniumvennootschappen uitgesloten ! (geen reële economische activiteit) o patrimoniumvennootschap, als volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn: − bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ≤ 1,50% totale activa − terreinen en gebouwen ≥ 50% totale activa zoals dit blijkt uit de (geconsolideerde) jaarrekening van één van de laatste 3 boekjaren voorafgaand aan de datum van de authentieke schenking 62
 63. 63.  Schenking aan 0% (vervolg)  Definitie aandelen o elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt o de certificaten van aandelen: − uitgereikt door een rechtspersoon met zetel in de EER, − ter vertegenwoordiging van aandelen die aan de gestelde voorwaarden voldoen − met verplichting voor de rechtspersoon om de dividenden ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder  Vorderingen (bijv. R-C) voortaan uitgesloten ! 63
 64. 64.  Schenking aan 0% (vervolg)  Definitie samenwonende o de persoon die op de dag van de schenking met de schenker wettelijk samenwoont o de persoon of personen die op de dag van de schenking ten minste 3 jaar ononderbroken met de schenker samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. o bewijs: uittreksel uit het bevolkingsregister 64
 65. 65.  Schenking aan 0% (vervolg)  Definitie familie van de schenker of de aandeelhouder o de echtgenoot of samenwonende van de schenker of de aandeelhouder o de verwanten in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) van de schenker of de aandeelhouder alsook hun echtgenoten of samenwonenden o zijverwanten van de schenker of de aandeelhouder tot en met de tweede graad en hun echtgenoten of samenwonenden (broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters) o kinderen van vooroverleden broers en zusters van de schenker of aandeelhouder 65
 66. 66.  Schenking aan 0% (vervolg)  Vormvoorschriften o schenking bij authentieke akte o melding maken in de akte: − van de aanspraak op de vrijstelling − van het feit dat alle voorwaarden voor de vrijstelling zijn vervuld o bijvoegen van attest van de Vlaamse Belastingdienst, dat bevestigt dat aan de voorwaarden van artikel 140 bis W. Reg. is voldaan. Het attest dient te worden aangevraagd via een gemotiveerd en gedocumenteerd schrijven (Bezwaar mogelijk bij weigering attest binnen 3 maanden na verzending administratieve beslissing tot weigering; beslissing over bezwaar binnen 4 maanden na ontvangst bezwaar) 66
 67. 67.  Schenking aan 0% (vervolg)  Voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling (cumulatief) Familiale onderneming o voortzetting van de activiteit gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar na de schenking ( ↔ vroeger 5 jaar) o indien en in de mate dat de onroerende goederen, die met vrijstelling van schenkingsrechten werden overgedragen, gedurende voormelde periode van 3 jaar, niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd 67
 68. 68.  Schenking aan 0% (vervolg) Familiale onderneming (vervolg) o blijven kwalificeren als familiale vennootschap gedurende een periode van 3 jaar na de schenking o voortzetting van de activiteit gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar na de schenking o opmaak van een (geconsolideerde) jaarrekening en publicatie voor elk van de 3 jaar na de schenking o geen terugbetaling of uitkering van het kapitaal gedurende een periode van 3 jaar na de schenking o geen verplaatsing van de zetel naar staat die geen lid is van de EER 68
 69. 69.  Schenking aan 0% (vervolg)  Controle na 3 jaar o door de Vlaamse Belastingdienst van het blijvend vervuld zijn van de voorwaarden voor de vrijstelling  Melding gedurende de periode van 3 jaar o door de begiftigde indien de voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling niet langer vervuld zijn 69
 70. 70.  Schenking aan 0% (vervolg)  Verlenging van de ‘besmette’ periode vóór overlijden van 3 jaar tot 7 jaar o vanaf 1 januari 2012 Indien de erflater in de 7 jaar vóór zijn overlijden schenkingen van familiale activa en aandelen heeft gedaan, die niet aan het schenkingsrecht werden onderworpen of die ervan vrijgesteld waren, dan worden deze activa en aandelen vooralsnog onderworpen aan successierechten (3 of 7% of meer, indien de voorwaarden tot behoud van de vrijstelling van de schenkingsrechten niet langer vervuld zijn) o voor schenkingen vóór 1 januari 2012, blijft de termijn van 3 jaar gelden. 70
 71. 71.  Vererving aan 3% of 7%  Overgangsregeling o artikel 60 bis W. Succ. wordt opgeheven voor overlijdens vanaf 1 januari 2012. Voor overlijdens vanaf 1 november 2007 tot 31 december 2011 wordt, voor het behoud van de vrijstelling, de loonlastenvoorwaarde op nul gezet, op voorwaarde dat minstens 3 kwartalen van de 20 kwartalen na overlijden vallen in de periode vanaf het 3de kwartaal van 2008. o het vroegere artikel 60 bis § 1 W. Succ. wordt artikel 60/1 W. Succ. 71
 72. 72.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Artikel 60/1 W. Succ. o nultarief is vervangen door een verminderd tarief van successierechten: − 3% voor verervingen in rechte lijn en tussen echtgenoten − 7% voor verervingen tussen alle andere personen 72
 73. 73.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Artikel 60/1 W. Succ. (vervolg) o de in aanmerking komende activa en aandelen, de voorwaarden voor de vererving aan het verminderd tarief, zijn dezelfde als deze bij de schenking van familiale ondernemingen en vennootschappen 73
 74. 74.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Participatievoorwaarde familiale vennootschap o de nettowaarde van de verkrijging van de VE, BE of VG van de activa die door de schenker, zijn echtgenoot of samenwonende partner beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming Uitz.: verkrijging van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd 74
 75. 75.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Participatievoorwaarde familiale vennootschap (vervolg) o de nettowaarde van de verkrijging van de VE, BE of VG van aandelen van een familiale vennootschap met zetel in de EER, mits de aandelen voor ten minste 50% in VE toebehoren aan de erflater of zijn familie. Uitz.: voor ten minste 30% in VE toebehoren aan de erflater of zijn familie: a) indien de erflater samen met 1 andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar is van minstens 70% van de aandelen b) indien de erflater samen met 2 andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar is van minstens 90% van de aandelen 75
 76. 76.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Activiteitsvoorwaarde o familiale onderneming: − nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of vrij beroep, − door de erflater of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen − persoonlijk geëxploiteerd en uitgeoefend o familiale vennootschap: − een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of van een vrij beroep tot doel heeft 76
 77. 77.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Activiteitsvoorwaarde (vervolg) o holdingvennootschappen: minstens 30% participatie vereist in minstens 1 directe dochtervennootschap, die aan de activiteitsvoorwaarde beantwoordt en haar zetel in de EER heeft. Kleindochtervennootschappen komen niet in aanmerking De vermindering van het tarief is beperkt tot de waarden van de aandelen die de holding houdt in de exploitatievennootschap. 77
 78. 78.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Activiteitsvoorwaarde (vervolg) o patrimoniumvennootschappen uitgesloten! (geen reële economische activiteit) Patrimoniumvennootschap, als volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn: - bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ≤ 1,50% totale activa - terreinen en gebouwen ≥ 50% totale activa zoals dit blijkt uit de (geconsolideerde) jaarrekening van één van de laatste 3 boekjaren voorafgaand aan de datum van het overlijden 78
 79. 79.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Definitie aandelen o elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt o de certificaten van aandelen: − uitgereikt door een rechtspersoon met zetel in de EER, − ter vertegenwoordiging van aandelen die aan de gestelde voorwaarden voldoen − met verplichting voor de rechtspersoon om de dividenden ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder o vorderingen (bijv. R-C) voortaan uitgesloten ! 79
 80. 80.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Definitie samenwonende o de persoon die op de dag van het overlijden van de erflater met de erflater wettelijk samenwoont o de persoon of personen die op de dag van het overlijden van de erflater ten minste 3 jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. bewijs: uittreksel uit het bevolkingsregister 80
 81. 81.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Definitie familie van de erflater of de aandeelhouder o de echtgenoot of samenwonende van de erflater of de aandeelhouder o de verwanten in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) van de erflater of de aandeelhouder alsook hun echtgenoten of samenwonenden o zijverwanten van de erflater of de aandeelhouder tot en met de tweede graad en hun echtgenoten of samenwonenden (broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters) o kinderen van vooroverleden broers en zusters van de erflater of aandeelhouder 81
 82. 82.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Definitie nettowaarde o de waarde van de activa of de aandelen verminderd met de schulden, behalve deze die specifiek werden aangegaan om andere goederen te verwerven of te behouden 82
 83. 83.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Vormvoorschriften o melding maken in de aangifte van nalatenschap: − van de aanspraak op de vermindering − van het feit dat alle voorwaarden voor de vermindering zijn vervuld o bijvoegen van attest van de Vlaamse Belastingdienst, dat bevestigt dat aan de voorwaarden van artikel 60/1 W. Succ. is voldaan. Het attest dient te worden aangevraagd via een gemotiveerd en gedocumenteerd schrijven; (Bezwaar mogelijk bij weigering attest binnen 3 maanden na verzending administratieve beslissing tot weigering; beslissing over bezwaar binnen 4 maanden na ontvangst bezwaar) 83
 84. 84.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Voorwaarden voor het behoud van de vermindering (cumulatief) Familiale onderneming o voortzetting van de activiteit gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater o indien en in de mate dat de onroerende goederen, die met vermindering van successierechten werden overgedragen, gedurende voormelde periode van 3 jaar, niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd 84
 85. 85.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Voorwaarden voor het behoud van de vermindering (cumulatief) Familiale vennootschap o blijven kwalificeren als familiale vennootschap gedurende een periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater. o voortzetting van de activiteit gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater o opmaak van een (geconsolideerde) jaarrekening en publicatie voor elk van de 3 jaar na het overlijden van de erflater 85
 86. 86.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Voorwaarden voor het behoud van de vermindering (cumulatief) Familiale vennootschap (vervolg) o geen terugbetaling of uitkering van het kapitaal gedurende een periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater o geen verplaatsing van de zetel naar staat die geen lid is van de EER 86
 87. 87.  Vererving aan 3% of 7% (vervolg)  Controle na 3 jaar o door de Vlaamse Belastingdienst van het blijvend vervuld zijn van de voorwaarden voor de vermindering  Melding gedurende de periode van 3 jaar o door de verkrijgers/erfgenamen indien de voorwaarden voor het behoud van de vermindering niet langer vervuld zijn 87
 88. 88.  Voorbeeld schenkingWelke schenkingsrechten zijn verschuldigd ?  Vroeger o Aandelen NV Exploitatie: 2% o Aandelen NV Patrimonium: 3% o R-C NV Exploitatie: 3%  Vanaf 1/1/2012 o Aandelen NV Exploitatie: 0% o Aandelen NV Patrimonium: 3% o R-C NV Exploitatie: 3% 88
 89. 89.  Voorbeeld successieWelke successierechten zijn verschuldigd ?  Vroeger o Aandelen NV Exploitatie: 0% o Aandelen NV Patrimonium : 27 % of 0 % sinds de tijdelijke vrijstelling loonlastenvoorwaarde o R-C NV Exploitatie: 0%  Vanaf 1/1/2012 o Aandelen NV Exploitatie: 3% o Aandelen NV Patrimonium: 27 % (voor erfdeel per kind ≥ 250.000 EUR) o R-C NV Exploitatie: 27 % (voor erfdeel per kind ≥ 250.000 EUR) 89
 90. 90.  Besluit  Herziening van de successieplanningen: o holding met personeel niet meer voldoende: overwegen om een uitbatingsactiviteit toe te voegen, en rekening houden met de waarde van de onroerende goederen in de vennootschap o vermijden van tussenholdings  Vermijden van successierechten: o tijdig schenken van de aandelen met voorbehoud VG, eventueel gecombineerd met een burgerlijke maatschap o tijdig schenken van vorderingen op de vennootschap, eventueel met voorbehoud VG o omvorming naar een Comm. VA (statutair zaakvoerder met een vetorecht), gecombineerd met een schenking van de aandelen met voorbehoud van VG o in statuten voorzien dat alle zeggenschap in alle algemene vergaderingen aan de vruchtgebruiker toekomt 90
 91. 91. SCHENKING BOUWGROND IN HET VLAAMSE GEWEST: VERMINDERD TARIEF Voor schenkingen tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014 Voorwaarden en uitdrukkelijke vermelding in de authentieke schenkingsakte: o perceel grond is bestemd voor woningbouw volgens de stedenbouwkundige voorschriften o verbintenis door de begiftigde om binnen de 5 jaar na de datum van de akte zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van het verkregen goed (↔ tot 31 december 2011: indienen van een dossier tot het bekomen van een vergunning tot het bouwen van een woning binnen de 3 jaar na de datum van de akte) 91
 92. 92. Disclaimer: alle voorgaande slides zijn gebaseerd op inlichtingen verkregen uit diverse betrouwbare bronnen. Verderedetails omtrent de implementatie van het begrotingsakkoord 2012 dienen nog bekend gemaakt te worden. Wijzigingen invoorgaande slides zijn nog mogelijk. Reeds beslissingen nemen op basis van deze teksten is derhalve nog voorbarig. 92

×