ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI                   Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  Kysely etsivän työn hankke...
  4) Mikäli toinen etsivän työn hankkeen työpareista on työsuhteessa eri organisaatioon kuin kyselyyn vastaaja: kirjoittak...
ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI                 Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  TAUSTATIETOJA ETSIVÄN TYÖN HANK...
10) Lisäsikö etsivä työpari valtionapua saaneen organisaation henkilöresursseja verrattuna tilanteeseen ennen etsivä työpa...
ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI                   Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  ETSIVÄN TYÖN HANKKEEN TYÖPA...
16) Työparin kielitaito?Parets språkkunskaper? Henkilö D / Person D            Henkilö E / Person E      ...
ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI                    Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  ARVIOIDUN KOHDERYHMÄN NU...
ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI                     Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  TAVOITETUN KOHDERYHMÄN ...
24 a) Mitä kautta tavoitetut nuoret tulivat/ohjautuivat etsivän työparitoiminnan piiriin 1.1. ­31.12.2010 ? Merkitkää luku...
25) Millaiset koulutustaustat tavoitetuilla nuorilla on? Hurudan utbildningsbakgrund har de unga som nåddes via projektet?...
27 a) Mikä oli nuoren tilanne tavoittamisen aikaan työn, toimentulon ja asumisen suhteen? Vad var utgångsläget för den ung...
28) Tavoitettujen nuorten tilanne 31.12.2010Situationen för de unga som nåtts per den 31.12.2010.Toimenpiteissä olevaksi  ...
ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI                    Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  NUORET TOIMENPITEISSÄ  (k...
järjestöjen palvelut yht.               naisten määrä           miesten määräföreningars tjänster...
Lop lomake
Lop lomake
Lop lomake
Lop lomake
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lop lomake

876 views
778 views

Published on

Etsivän työn lomake 2010

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lop lomake

 1. 1. ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI  Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  Kysely etsivän työn hankkeen edistymisestä ajanjaksolla  1.1.2010 ­ 31.12.2010. Toimintaa hallinnoiva organisaatio täyttää yhden kyselylomakkeen oman hankkeensa parin/parien osalta. Frågeformulär om hur projektet för uppsökande arbete har avancerat vad gäller arbete i par under tidsperioden 1.1.2010 ­ 31.12.2010. Den organisation som administrerar projektet fyller i ett frågeformulär för paret/paren.  Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn  perjantaihin 25.2.2011 mennessä . Vi vill att ni svarar på frågeformuläret  senast fredagen den 25.2.2011 .  Mahdollisiin kyselyihin ja tiedusteluihin vastaa sivistystoimentarkastaja Erik Häggman, sposti;  erik.haggman@ely­keskus.fi  tai 0400 158844 Inspektör Erik Häggman svarar på eventuella frågor och ger tilläggsinformation. YHTEYSTIEDOT/KONTAKTINFORMATION  (kysymykset/frågorna 1 ­4)  1) Avustuksen saajan yhteystiedotKontaktinformation om mottagaren av statsunderstöd:Korjaa mahdolliset virheet tai lisää puuttuva tietoÄndra felaktig information eller fyll i uppgift som saknasorganisaation nimi osoiteorganisationens namn adress    postinumero postitoimipaikkapostnummer postanstalt    hankkeen nimi hankkeen kotikuntaprojektets namn projektets hemkommun    maakunta ely­keskuslandskap ely­central      2) Kyselyyn vastaajan (yhden henkilön) tiedotInformation om den (en person) som besvarar frågorna:Korjatkaa mahdolliset virheet. Täyttäkää tyhjät kohdat. Korrigera möjliga felaktigheter.Fyll i uppgift som saknasYhteystietolomake/Blankett för kontaktinformation   Etunimi/Förnman Sukunimi/Efternamn Sähköposti/E ­post GSM Postiosoite/Postadress Postinumero/Postnummer Postitoimipaikka/Postanstalt Puhelin/Telefon  3) Etsivän työn hankkeen työntekijöiden sähköpostiosoitteetE­postadresser till dem som arbetar inom projektet för uppsökande arbete:työparin henkilö A/person A työparin henkilö B/person B työparin henkilö C/person C      työparin henkilö D/person D työparin henkilö E/person E työparin henkilö F/person F      työparin henkilö G/person G työparin henkilö H/person H työparin henkilö I/person I        3 b) Etsivän työn verkko ­osoite / Projektets webadressHankkeenne verkkosivjuen osoite    3 c) Hankkeenne Facebook sivustojen osoiteAdressen till projektets Facebook sidorOsoite/Adressen  
 2. 2.   4) Mikäli toinen etsivän työn hankkeen työpareista on työsuhteessa eri organisaatioon kuin kyselyyn vastaaja: kirjoittakaa avoimeen tilaan etsivän työn hankkeen kumppaniorganisaation tiedot Om den ena av de personer som arbetar i par är anställd hos en annan organisation än den person som besvarar frågorna, bör information om kompanjonorganisationen för projektet för uppsökande arbete antecknas i fältet nedan.    Keskeytä   Seuraava ­­>    Sivu 1 / 7    
 3. 3. ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI  Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  TAUSTATIETOJA ETSIVÄN TYÖN HANKKEESTA  (kysymykset 5 ­13)BAKGRUNDSUPPGIFTER OM PROJEKTET FÖR UPPSÖKANDE ARBETE  (frågorna 5 ­13)  5) Kuinka paljon valtionavustusta etsivän työn hankkeenne sai vuonna 2010? Hur stort belopp fick Ert projekt för uppsökande arbete i statsunderstöd år 2010?Korjaa mahdolliset virheet/Gör ändringar om felaktig information Merkitkää summa täysinä euroina (ilman pilkkuja/pisteitä)/Fyll  summan i fulla eurobelopp (utan punkter eller komma    6 a) Mitkä olivat etsivän työn hankkeenne kokonaiskustannukset 2010 euroissa? Vad var de totala kostnaderna för Ert projekt för uppsökande arbete år 2010?Merkitkää summa täysinä euroina ilman pilkkuja/pisteitä. Hankkeet, joilta siirtyi vuoden 2009 valtionavusta vuodelle 2010, merkitsevät myös siirtyneen summan ao. kohtaan. Muu rahoitus (kuntien ym) kohdistuu vuoteen 2010Anteckna totalbeloppet i euro utan punkter eller komma. Projekt som använt delar av statsunderstödet för 2009 för verksamheten år 2010 fyller i summan i ifrågavarande punkt.Kokonaiskustannukset, euroina 2010Totala kostnader i euro 2010  josta vuoden 2009 valtionavusta jäänyt osuusvarav andel av som blivit över av statsbidraget 2009  vuoden 2010 valtionavun osuusstatsbidraget för år 2010  vuoden 2010 kunnan/kuntien osuus kommunen/kommunerna andel 2010  vuoden 2010 toteuttaja organisaation osuus organisationen som verkstället projektet 2010  vuoden 2010 muut tulotandra intäkter 2010    6b) Kommentteja kysymykseen 6a.Komentarer till fråga 6a.Tässä voit kommentoida hankkeen taloudellisia edellytyksiä ja rahoituskysymyksiä.Här kan du kommentera projektets ekonomi och resursfrågor  7) Onko etsivän työn hankkeelle perustettu oma kustannuspaikka tilikarttaan?Har det skapats ett eget kostnadsställe för projektet för uppsökande arbete i kontoplanen? j k l m n  kyllä/ja n  ei/nej   j k l m  8) Kuinka monen kunnan alueella etsivän työn hanketta on toteutettu 1.1 ­31.12.2010? Merkitkää lukumäärä  numeroina .Inom hur många kommuner har projektet för uppsökande arbete genomförts 1.1 –31.12.2010? Anteckna antalet i  siffror .  9) Luettele kuntien nimet, joiden alueella etsivän työn hanketta on toteutettu 1.1 ­31.12.2010Räkna upp namnen på de kommuner inom vilkas område projektet för uppsökande arbete har genomförts 1.1–31.12.2010. Kirjoita kuntien nimet muodossa x, y, zSkriv kommunernas namn i följande form x, y, z  10) Lisäsikö etsivä työpari valtionapua saaneen organisaation henkilöresursseja verrattuna tilanteeseen ennen etsivä työpari toiminnan aloittamista paikkakunnalla? Merkitkää htv määrä numeroina 
 4. 4. 10) Lisäsikö etsivä työpari valtionapua saaneen organisaation henkilöresursseja verrattuna tilanteeseen ennen etsivä työpari toiminnan aloittamista paikkakunnalla? Merkitkää htv määrä numeroina (htv=henkilötyövuosi)Ledde det uppsökande arbetet som utförs i par till att personalresurserna inom organisationen, som fick statsunderstöd, ökade jämfört med situationen innan verksamheten startade? Visa antalet årsverken (=åv) i siffro r. Htv määrä j k l m n  Kyllä / Ja   Htv määrä j k l m n  Ei / Nej   jos ei, miksi?/ om inte, varför?      11) Mitkä yhteistyötahot ovat mukana etsivän työn toiminnassa?Vilka samarbetspartner är med i verksamheten för uppsökande arbete? c d e f g  Kela/FPA c d e f g  c d e f g  nuoren huoltaja/huoltajat/  mielenterveystoimisto/mentalvårdsbyrån  vårdnadshavare c d e f g  nuorisotoimi/ungdomsväsendet c d e f g  nuorten työpajat/arbetsverkstäder för  c d e f g  peruskoulu/grundskolan unga c d e f g  poliisi/polisen  c d e f g  puolustusvoimat/försvarsväsendet c d e f g  päihdehuolto/rusvården c d e f g  rikosseuraamuslaitos/ c d e f g  seurakunta/församling c d e f g  sosiaalitoimi/socialväsendetbrottspåföljdsmyndigheten c d e f g  terveystoimi/hälso och  c d e f g  toisen asteen koulutuksen järjestäjä c d e f g  työhallinto/arbetsförvaltningensjukvåredsväsendet c d e f g  Muut, mitkä  c d e f g  yhdistykset/föreningar c d e f g  yritykset/företag      12) Onko paikallisella etsivän työn hankkeella jokin erityispainotus esim. monikulttuurisuus, seksuaalikasvatus, katutyö?Har det lokala projektet för uppsökande arbete någon särskild accentuering, t.ex. mångkulturalism, sexualfostran, gatuarbete?  13 a) Ovatko hankkeen työntekijät edustettuina monialaisen yhteistyön ryhmissä?Är projektets arbetspar representerat i olika grupper för mångproffessionellt samarbete? j k l m n  Kyllä/ja n  Ei/nej   j k l m  13 b) Jos vastasitte kyllä, niin missä ryhmissä?Om ni svarade ja, i vilka grupper?    Keskeytä   <­­ Edellinen   Seuraava ­­>    Sivu 2 / 7      
 5. 5. ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI  Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  ETSIVÄN TYÖN HANKKEEN TYÖPARIA KOSKEVAT ASIAT  (kysymykset 14 ­17FRÅGOR SOM GÄLLER DEM SOM ARBETAR I PAR INOM PROJEKTET FÖR UPPSÖKANDE ARBETE  (frågorna 14 ­17)  14) Milloin etsivä työparin toiminta käynnistyiNär inleddes verksamhetenKorjatkaa tieto jos väärä.( kirjoita muotoon esim 08/2008)Korrigera uppgiften om felaktig (skriv i följande form t.ex. 08/2008)Kuukausi/vuosiMånad/år    15) Perustiedot työntekijöistäBasuppgifter om de som arbetar i parHenkilö A/Person A Henkilö B/Person B Henkilö C/Person CNimi/Namn Nimi/Namn Nimi/Namn      Milloin aloittanut hankkeessa? Milloin aloittanut hankkeessa? Milloin aloittanut hankkeessa?( kuukausi )När inledde han/honsitt  ( kuukausi )När inledde han/honsitt  ( kuukausi )När inledde han/honsitt arbete? (månad) arbete? (månad) arbete? (månad)      Koulutus/Utbildning  (Tutkinto ja aste,  Koulutus/Utbildning  (Tutkinto ja aste,  Koulutus/Utbildning  (Tutkinto ja aste, korkein) korkein) korkein)      Kuinka pitkä työkokemus on nuorten  Kuinka pitkä työkokemus on nuorten  Kuinka pitkä työkokemus on nuorten parissa tehtävästä työstä?/ Erfarenhet  parissa tehtävästä työstä?/ Erfarenhet  parissa tehtävästä työstä?/ Erfarenhet av arbete med unga?(Numeroina/i  av arbete med unga?(Numeroina/i  av arbete med unga?(Numeroina/i Siffror) Siffror) Siffror)        15) Perustiedot työntekijöistäBasuppgifter om de som arbetar i parHenkilö D/Person D Henkilö E/Person E Henkilö F/Person FNimi/Namn Nimi/Namn Nimi/Namn      Milloin aloittanut hankkeessa? Milloin aloittanut hankkeessa? Milloin aloittanut hankkeessa?( kuukausi )När inledde han/honsitt  ( kuukausi )När inledde han/honsitt  ( kuukausi )När inledde han/honsitt arbete? (månad) arbete? (månad) arbete? (månad)      Koulutus/Utbildning  (Tutkinto ja aste,  Koulutus/Utbildning  (Tutkinto ja aste,  Koulutus/Utbildning  (Tutkinto ja aste, korkein) korkein) korkein)      Kuinka pitkä työkokemus on nuorten  Kuinka pitkä työkokemus on nuorten  Kuinka pitkä työkokemus on nuorten parissa tehtävästä työstä?/ Erfarenhet  parissa tehtävästä työstä?/ Erfarenhet  parissa tehtävästä työstä?/ Erfarenhet av arbete med unga?(Numeroina/i  av arbete med unga?(Numeroina/i  av arbete med unga?(Numeroina/i Siffror) Siffror) Siffror)        16) Työparin kielitaito?Parets språkkunskaper?Henkilö A/Person A Henkilö B / Person B Henkilö C / Person C c d e f g  suomi/finska c d e f g  suomi/finska c d e f g  suomi/finska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  saame/samiska c d e f g  saame/samiska c d e f g  saame/samiska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  ranska/franska c d e f g  ranska/franska c d e f g  ranska/franska c d e f g  saksa/tyska c d e f g  saksa/tyska c d e f g  saksa/tyska c d e f g  somali/somaliska c d e f g  somali/somaliska c d e f g  somali/somaliska c d e f g  venäjä/ryska c d e f g  venäjä/ryska c d e f g  venäjä/ryska c d e f g  muu/annat  c d e f g  muu/annat  c d e f g  muu/annat         16) Työparin kielitaito?Parets språkkunskaper? Henkilö D / Person D Henkilö E / Person E Henkilö F / Person F c d e f g  suomi/finska c d e f g  suomi/finska c d e f g  suomi/finska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  saame/samiska c d e f g  saame/samiska c d e f g  saame/samiska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  ranska/franska c d e f g  ranska/franska c d e f g  ranska/franska c d e f g  saksa/tyska c d e f g  saksa/tyska c d e f g  saksa/tyska
 6. 6. 16) Työparin kielitaito?Parets språkkunskaper? Henkilö D / Person D Henkilö E / Person E Henkilö F / Person F c d e f g  suomi/finska c d e f g  suomi/finska c d e f g  suomi/finska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  ruotsi/svenska c d e f g  saame/samiska c d e f g  saame/samiska c d e f g  saame/samiska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  eesti/estniska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  englanti/engelska c d e f g  ranska/franska c d e f g  ranska/franska c d e f g  ranska/franska c d e f g  saksa/tyska c d e f g  saksa/tyska c d e f g  saksa/tyska c d e f g  somali/somaliska c d e f g  somali/somaliska c d e f g  somali/somaliska c d e f g  venäjä/ryska c d e f g  venäjä/ryska c d e f g  venäjä/ryska c d e f g  muu/annat  c d e f g  muu/annat  c d e f g  muu/annat         17 a) Onko työntekijöille järjestetty työnohjausta?Har det ordnats arbetshandledning för arbetstagarna? c d e f g  kyllä, yksilötyöohjausta/ja, individuell handledning c d e f g  kyllä, ryhmätyöohjausta/ ja, grupp handleding c d e f g  ei/nej  17 b) Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, niin kuinka usein työnohjausta on järjestetty?Om ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta har ni erhållit arbetshandledning?Kuinka usein?Hur ofta?      Keskeytä   <­­ Edellinen   Seuraava ­­>    Sivu 3 / 7      
 7. 7. ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI  Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  ARVIOIDUN KOHDERYHMÄN NUORET  (kysymykset 18  ­ 21) UNGA I DEN BERÄKNADE MÅLGRUPPEN  (frågorna 18 ­21)Etsivän työn kohderyhmäksi on määritelty alle 29 ­vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä.Målgruppen för uppsökande arbete är ungdomar som är yngre än 29 år och som inte deltar i någon utbildning eller som befinner sig utanför arbetsmarknaden och behöver stöd för att kunna ta del av de tjänster som erbjuds inom den offentliga sektorn eller för att knytas fastare till denna typ av tjänster. De här ungdomarna under 29 år riskerar annars att slås ut.  18) Onko mikään virallinen taho toiminta ­alueellanne määritellyt etsivän työn kohderyhmää ja selvittänyt sen tarkka suuruutta?Har någon officiell instans inom ert verksamhetsområde definierat målgruppen och utrett dess exakta storlek?Taholla tarkoitetaan kuntaa ja hallintokuntaa, hankkeen ylläpitäjää, yhdistystä.  Toiminta­alueella tarkoitetaan niitten kuntien aluetta, jotka olette nimenneet kohdealueeksi kysymyksissä 8 ja 9 Med instans avses kommun och förvaltningsgren, projektets ägare, förening. Med  verksamhetsområde  avser vi de kommuner ni nämt i svaren på fråga 8 och 9 j k l m n  Kyllä, mikä taho     j k l m n  Ei  19) Minkä ikäisiä ovat  arvioidun  kohderyhmän nuoret?I vilken ålder är de unga i den  beräknade  målgruppen?alaikäraja yläikärajanedre åldersgräns övre åldersgräns      20) Kuinka suuri on  arvioitu  kohderyhmä  toiminta ­alueellanne ? Merkitkää arvio numerona. Hur stor är den  beräknade  målgruppen inom ert  verksamhetsområde ? Anteckna beräkningen i siffror.  21) Kuinka moneen naiseen ja mieheen etsivän työn hanke oli yhteydessä 2010? Merkitkää lukumäärä numeroina . Hur många kvinnor och män var projektet för uppsökande arbete i kontakt med år 2010 ? Anteckna antalet  i siffrorTyöparien pyynnöstä kysytään tänäkin vuonna myös tietoja siitä moneenko nuoreen työpari on vuoden aikana ollut yhteydessä. Yhteydessä olemisella ("nuoren löytämisellä") tarkoitetaan tilannetta, jossa nuori on ollut yhteydessä työpariin tai johon työpari on ollut yhteydessä. Yhteydenotoksi lasketaan nuoren käynti työntekijän tai työntekijän käynti nuoren luona, yhteistyö ­ tai palveluverkostosta tullut yhteydenotto nuoresta tai yhteistyö ­ ja palveluverkoston yhteydenotto nuoreen etsivien pyynnöstä. Yhteydenotoksi lasketaan puhelinsoitto, sähköpostiviesti, yhteydenotto verkon kautta, kirjallinen yhteydenotto jne.På begäran av arbetsparen frågar vi i år också efter uppgifter om hur många unga uppsökande verksamheten varit i kontakt med. Med ungdom som paret varit i kontakt med ("hittad ung") avser vi en ung som varit i kontakt med paret eller som paret kontaktat. Som kontakt räknas visit hos den unga eller av den unga, kontakt om den unga som tagits av någon medlem i nätverket för uppsökande arbete, kontakt som nätverket tagit till den unga på begäran av de uppsökande, telefonsamtal, epost, kontakt via nätet, eller skriftlig kontakt etc­ 15v. yhteensä/totalt  ­ 15v. naiset/kvinnor   ­ 15v. miehet/män       16 ­ 20v. yhteensä/totalt  16 ­ 20v. naiset/kvinnor   16 ­ 20v. miehet/män       21 ­ 25v. yhteensä/totalt  21 ­ 25v. naiset/kvinnor   21 ­ 25v. miehet/män       26 ­ 28v. yhteensä/totalt  26 ­ 28v. naiset/kvinnor   26 ­ 28v. miehet/män       Ei tietoa yhteensä/totalt Ei tietoa naiset/kvinnor Ei tietoa miehet/män      yhteensä/totalt yhteensä naiset/kvinnor yhteensä miehet/män          Keskeytä   <­­ Edellinen   Seuraava ­­>    Sivu 4 / 7      
 8. 8. ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI  Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  TAVOITETUN KOHDERYHMÄN NUORET  (kysymykset 22 ­28)UNGA I MÅLGRUPPEN SOM PROJEKTET NÅDDE  (frågorna 22 ­28Tavoitetuilla nuorilla/ tavoitetulla kohderyhmällä  tarkoitetaan niitä nuoria joiden kanssa on käyty keskustelua henkilökohtaisemmalla tasolla . Esimerkiksi selvitetty tuen tarve. Med unga som nåddes  avses sådana ungdomar som paret haft ngn kontakt  med på ett mer personligt plan.  Tex utredning av stödbehovet.  22) Minkä ikäisiä ovat, 1.1.  ­ 31.12.2010 tavoitetun  kohderyhmän nuoret?   I vilken ålder är de unga i den målgrupp som  nåddes  via projektet 1.1.  ­ 31.12.2010 alaikäraja yläikärajanedre åldersgräns övre åldersgräns      23) Kuinka monta naista ja miestä etsivän työn hanke tavoitti 1.1. ­31.12.2010? Merkitkää lukumäärä numeroina . Hur många kvinnor och män nådde projektet för uppsökande arbete 1.1. ­31.12.2010 ? Anteckna antalet  isiffror.­ 15v. yhteensä/totalt  ­ 15v. naiset/kvinnor   ­ 15v. miehet/män       16 ­ 20v. yhteensä/totalt  16 ­ 20v. naiset/kvinnor   16 ­ 20v. miehet/män       21 ­ 25v. yhteensä/totalt  21 ­ 25v. naiset/kvinnor   21 ­ 25v. miehet/män       26 ­ 28v. yhteensä/totalt  26 ­ 28v. naiset/kvinnor   26 ­ 28v. miehet/män       Ei tietoa yhteensä/totalt Ei tietoa naiset/kvinnor Ei tietoa miehet/män      yhteensä/totalt yhteensä naiset/kvinnor yhteensä miehet/män        24 a) Mitä kautta tavoitetut nuoret tulivat/ohjautuivat etsivän työparitoiminnan piiriin 1.1. ­31.12.2010 ? Merkitkää lukumäärä  numeroina . Hur kom de nådda unga till projektet Uppsökande arbete 1.1  ­ 31.12.2010? Anteckna antalet i siffror  Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymys 23:n määrän kanssaObs! Totala antalet bör stämma med motsvarande totala antal i fråga nummer 23Peruskoulun kautta. yhteensä naiset miehetVia grundskolan totalt kvinnor män      Lukion kautta yhteensä naiset miehetVia gymnasiet totalt kvinnor män      Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kautta yhteensä naiset miehetVia andra stadiets yrkesutbildning totalt kvinnor män      Nuorisotyön kautta yhteensä naiset miehetVia ungdomsarbetet totalt kvinnor män      Työpajan kautta yhteensä naiset miehetVia ungdomsverkstaden totalt kvinnor män      Sosiaalitoimen kautta yhteensä naiset miehetVia socialförvaltningen totalt kvinnor män      Terveystoimen kautta yhteensä naiset miehetVia hälsovården totalt kvinnor män      Työ­ ja elinkeinohallinnon kautta yhteensä   naiset miehetVia arbets ­ och närigslivsförvalningen totalt   kvinnor män      Vanhempien/vanhemman yhteydenotto yhteensä naiset miehetVia föräldrar/förälder totalt kvinnor män      Kaverien kautta yhteensä naiset miehetVia kamrater totalt kvinnor män      Katutyön kautta yhteensä naiset miehetVia streetwork totalt kvinnor män      Nuoren yhteydenotto sähköisen median kautta;yhteensä naiset miehetDen unga tagit kontakt via elektronisk media;totalt kvinnor män      Nuoren suoran yhteydenoton kautta yhteensä naiset miehet
 9. 9. 24 a) Mitä kautta tavoitetut nuoret tulivat/ohjautuivat etsivän työparitoiminnan piiriin 1.1. ­31.12.2010 ? Merkitkää lukumäärä  numeroina . Hur kom de nådda unga till projektet Uppsökande arbete 1.1  ­ 31.12.2010? Anteckna antalet i siffror  Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymys 23:n määrän kanssaObs! Totala antalet bör stämma med motsvarande totala antal i fråga nummer 23Peruskoulun kautta. yhteensä naiset miehetVia grundskolan totalt kvinnor män      Lukion kautta yhteensä naiset miehetVia gymnasiet totalt kvinnor män      Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kautta yhteensä naiset miehetVia andra stadiets yrkesutbildning totalt kvinnor män      Nuorisotyön kautta yhteensä naiset miehetVia ungdomsarbetet totalt kvinnor män      Työpajan kautta yhteensä naiset miehetVia ungdomsverkstaden totalt kvinnor män      Sosiaalitoimen kautta yhteensä naiset miehetVia socialförvaltningen totalt kvinnor män      Terveystoimen kautta yhteensä naiset miehetVia hälsovården totalt kvinnor män      Työ­ ja elinkeinohallinnon kautta yhteensä   naiset miehetVia arbets ­ och närigslivsförvalningen totalt   kvinnor män      Vanhempien/vanhemman yhteydenotto yhteensä naiset miehetVia föräldrar/förälder totalt kvinnor män      Kaverien kautta yhteensä naiset miehetVia kamrater totalt kvinnor män      Katutyön kautta yhteensä naiset miehetVia streetwork totalt kvinnor män      Nuoren yhteydenotto sähköisen median kautta;yhteensä naiset miehetDen unga tagit kontakt via elektronisk media;totalt kvinnor män      Nuoren suoran yhteydenoton kautta yhteensä naiset miehetDen unga tagit direkt kontakt totalt kvinnor män      Muuta kautta yhteensä naiset miehetVi andra kanaler totalt kvinnor män      Yhteensä naiset miehetTotalt kvinnor män        24 b) Kommentteja, tädennyksiä kysymykseen 24 a. Kommentarer, tillägg till fråga 24 a.Tässä voitte mm yksilöidä esim mitä muuta kautta nuoria on tavoitettu. Här kan ni precisera t.ex. via vilka andra kanaler ni nått de unga  25) Millaiset koulutustaustat tavoitetuilla nuorilla on? Hurudan utbildningsbakgrund har de unga som nåddes via projektet?Merkitkää nuorten kokonaislukumäärä sekä tyttöjen/naisten ja poikien/miesten määrät  numeroina .Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymys 23:n määrän kanssaAnteckna det totala antalet unga och antalet flickor/kvinnor och pojkar/män i  siffror.Obs! Totala antalet bör stämma överens med motsvarande totala antal i fråga nummer 23peruskoulussa yhteensä naisten määrä miesten määräi grundskolan totalt kvinnor antal män antal      peruskoulu keskeytynyt yhteensä naisten määrä miesten määrägrundskolan avbruten totalt kvinnor antal män antal      peruskoulu suoritettu yhteensä naisten määrä miesten määrägenomförd grundskola totalt kvinnor antal män antal      suorittamassa lukiota yhteensä naisten määrä miesten määrägenomför gymnasiet totalt kvinnor antal män antal      lukio keskeytynyt yhteensä naisten määrä miesten määräavbrutit gymnasiet totalt kvinnor antal män antal      lukio suoritettu yhteensä naisten määrä miesten määrägenomfört gymnasium totalt kvinnor antal män antal
 10. 10. 25) Millaiset koulutustaustat tavoitetuilla nuorilla on? Hurudan utbildningsbakgrund har de unga som nåddes via projektet?Merkitkää nuorten kokonaislukumäärä sekä tyttöjen/naisten ja poikien/miesten määrät  numeroina .Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymys 23:n määrän kanssaAnteckna det totala antalet unga och antalet flickor/kvinnor och pojkar/män i  siffror.Obs! Totala antalet bör stämma överens med motsvarande totala antal i fråga nummer 23peruskoulussa yhteensä naisten määrä miesten määräi grundskolan totalt kvinnor antal män antal      peruskoulu keskeytynyt yhteensä naisten määrä miesten määrägrundskolan avbruten totalt kvinnor antal män antal      peruskoulu suoritettu yhteensä naisten määrä miesten määrägenomförd grundskola totalt kvinnor antal män antal      suorittamassa lukiota yhteensä naisten määrä miesten määrägenomför gymnasiet totalt kvinnor antal män antal      lukio keskeytynyt yhteensä naisten määrä miesten määräavbrutit gymnasiet totalt kvinnor antal män antal      lukio suoritettu yhteensä naisten määrä miesten määrägenomfört gymnasium totalt kvinnor antal män antal      ylioppilas yhteensä naisten määrä miesten määrästudentexamen totalt kvinnor antal män antal      suorittamassa ammatillista perustutkintoa yhteensä naisten määrä miesten määrägenomför yrkesinriktad grundexamen totalt kvinnor antal män antal      keskeytynyt ammatillinen perustutkinto yhteensä naisten määrä miesten määräavbrutna studier för yrkesinriktad grundexamen totalt kvinnor antal män antal      ammatillinen perustutkinto suoritettu yhteensä naisten määrä miesten määrägenomfört yrkesinriktad grundexamen totalt kvinnor antal män antal      keskeytynyt alempi korkeakoulututkinto yhteensä naisten määrä miesten määräavbrutna studier för lägre högskoleexamen totalt kvinnor antal män antal      alempi korkeakoulututkinto yhteensä naisten määrä mimiesten määrälägre högskoleexamen totalt kvinnor antal män antal      keskeytynyt ylempi korkeakoulututkinto yhteensä miesten määrä naisten/kvinnor määrä/antalavbrutna studier för högre högskoleexamen totalt män antal      ylempi korkeakoulututkinto suoritettu yhteensä naisten määrä miesten määrägenomfört högre högskoleexamen totalt kvinnor antal män antal      Muu yhteensä naisten määrä miesten määräannat totalt kvinnor antal män antal      Lähtömaassa suoritettu koulutus/tutkinto määrä naisten määrä miesten määräI avgångslandet genförd utbildning/examen antal kvinnor antal män antal      ei tietoa yhteensä naisten määrä miesten määräingen uppgift totalt kvinnor antal män antal      kaikki yhteensä naisten määrä miesten määräalla totalt kvinnor antal män antal        26) Mitä äidinkieliä tavoitetun kohderyhmän nuoret puhuvat? Vilket modersmål har de unga som nåddes via projektet?Merkitkää kieltä puhuvien nuorten lukumäärä  numeroina . Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymys 23:n luvun kanssaVisa hur många som hade respektive språk som sitt modersmål  i siffror OBS! Totala antalet bör stämma överens med motsvarande  antal i fråga nr 23suomi/ ruotsi/ saame/ eesti/ englanti/finska svenska samiska estniska engelska          ranska/ saksa/ somali/ venäjä/ albania/franska tyska somaliska ryska albanska          arabia/ muut kielet määrä nuoria/ muut kielet, mitkä/ ei tietoa, määrä/ kaikki yhteensä/arabiska annat språk antal unga andra språk, vilka ingen uppgift, antal alla totalt            27 a) Mikä oli nuoren tilanne tavoittamisen aikaan työn, toimentulon ja asumisen suhteen? Vad var utgångsläget för den unga beträffande arbete, inkomst och boende, när de nåddes?Etsivän työparitoiminnan ja monialaisen yhteistyön kehittämisen kannalta on tärkeää saada tietoja tavoitettujen nuorten lähtötilanteesta koulutustaustasta ja ikäryhmäsijoittumista laajemmin. Haluamme tällä kysymyksellä tietoja nuoren pääasiallisesta  toiminnasta, toimeentulosta ja asumismuodosta. Kysymys on siten hiukan uudistunut viime vuodesta. Toivomme teidän kommentoivan kysymystä kohdassa 27 b, niin jaottelun kuin muidenkin asioiden suhteen. Ymmärämmeettä kaikki eivät ole seuranneet näitä asioita, mutta merkitkää siltä osin kuin tiedossa. Merkitkää nuorten lukumäärä numeroina.  Huomio yhteismäärän tulee täsmätä kysymys 23 yhteismäärän kanssa
 11. 11. 27 a) Mikä oli nuoren tilanne tavoittamisen aikaan työn, toimentulon ja asumisen suhteen? Vad var utgångsläget för den unga beträffande arbete, inkomst och boende, när de nåddes?Etsivän työparitoiminnan ja monialaisen yhteistyön kehittämisen kannalta on tärkeää saada tietoja tavoitettujen nuorten lähtötilanteesta koulutustaustasta ja ikäryhmäsijoittumista laajemmin. Haluamme tällä kysymyksellä tietoja nuoren pääasiallisesta  toiminnasta, toimeentulosta ja asumismuodosta. Kysymys on siten hiukan uudistunut viime vuodesta. Toivomme teidän kommentoivan kysymystä kohdassa 27 b, niin jaottelun kuin muidenkin asioiden suhteen. Ymmärämmeettä kaikki eivät ole seuranneet näitä asioita, mutta merkitkää siltä osin kuin tiedossa. Merkitkää nuorten lukumäärä numeroina.  Huomio yhteismäärän tulee täsmätä kysymys 23 yhteismäärän kanssaFör utvecklandet av den uppsökande verksamheten och mångsektorella samarbetet är det viktigt att få också annan bakgrundsfakta, än utbildning och ålder om de ungdomar, som nåtts. Vi vill med denna fråga få information om ungdomarnas huvudsakliga aktivitet, inkomst och boende. Frågan har förändrats lite sedan snaste år. Vi hoppas ni kommenterar uppställning etc i punkt 27 b. Vi har förstelse att alla inte har följt dessa data, men fyll i i den mån ni har uppgifter. Anteckna antalet i  siffror. Obs totalta antalet bör stämma överns med  antalet i svaret på fråga 23Pääasiallinen toiminta/ Pääasiallinen toimeentulo/ Pääasiallinen asumismuotoHuvudsakliga aktivitet Huvudsaklig inkomst Huvudsakligt boendeperuskoulussa/ palkka/ vanhempien asunnossa/elev i grundskolan löneinkomst hos föräldarna      työssä käyvä/ työttömyysturva/ omassa vuokra ­asunnossa / i arbete arbelöshetsstöd i egen hyreslägenhet      työttömäksi ilmoittautunut työnhakija/ pitkäaikainen toimeentulotuki/ omassa omistusasunnossa/ anmäld som arbetslös långvarigt inkomsstöd i egen lähenhet      työtön , ei työttömäksi ilmoittautunut/ kuntoutus tuki/ sukulaisten luona/arbetslös icke registrerad rehabiliteringsstöd hos släktingar      opiskelija/ opintotuki/ kaverien luona/studerande studiestöd hos kamrater      sairaana/ vanhempien tuki/ opiskelija ­asunnossa/asuntolassasjuk föräldarnas stöd i studentbostad/internat      eläkkeellä/ sairauspäiväraha/ asunnoton/pension sjuk penning bostadslös      asevelvollisuus/ eläke/ tukiasunnossa/beväring pension stött boende      kotona (lastenhoito)/ vanhempainetuudet/ laitoksessa/ hemma (sköter barn) föräldrastöd på institution      kotoutumis tp:ssä/ kotoutumistuki/ vastaanottokeskuksessa/integrations åtgärd integrationsstöd i mottagningscentral      muu/ muu/ muu/annat annat annat      ei tietoa/ ei tietoa/ ei tietoa/ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift      yhteensä/ yhteensä/ yhteensä/sammanlagt sammanlagt sammanlagt        27 b) Kommentteja kysymyksen 27 a vastaukseenKomentarer till svaret på fråga 27 aTähän voitte kirjata myös mahdollisia muita taustatekijöitä ja tuloksia, joita seuraatte.Här kan ni anteckna eventuella andra bakgrundsfaktorer och resultat som ni följer.  28) Tavoitettujen nuorten tilanne 31.12.2010Situationen för de unga som nåtts per den 31.12.2010.Toimenpiteissä olevaksi  katsotaan myös eteenpäin ohjautut nuoret ( esim työhön, opiskelemaan, oppisopimukseen lähteneet nuoret, jotka ovat ao toiminassa) Nuori joka on ainoastaan ohjauksessa katsotaan kuuluvan ryhmään ei toimenpiteitä, samoin nuori joka on keskeyttänyt ohjauksen.Erittleyt toimenpiteistä kysymyksissä 30 ja 31 Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymys 23:n luvun kanssa. Som i åtgärd  varande ung anses ocså sådana ungdomar som hänvisats vidare t.ex tills studier, arbete, lärlingsavtals utbildning, som fortfarande är i denna aktivitet . Ungoms som är enbart i handleding eller som avbrutit hänförs till kategorin icke i åtgärd. Specificering av åtgärd i frågorna 30 och 31 OBS! Totala antalet bör stämma överens med motsvarande  antal i fråga nr 23 Kieltäytynyt kokonaan yhteistyöstä  ­ Tavoitetut ­15v. Toimenpiteissä  ­ 15v./  Ei vielä toimenpiteitä ­15v./ 15Antal som nåtts ­15 I åtgärder  ­15 inte ännu i åtgärder ­15 Vägrat samarbeta totalt  ­ 15          Kieltäytynyt kokonaan yhteistyöstä Tavoitetut 16 ­ 20v.  Toimenpiteissä 16 ­20v. Ei vielä toimenpiteitä 16­20v. 16 ­20v.Antal som nåtts 16 ­ 20  I åtgärder 16 ­20 inte ännu i åtgärder 16­20 Vägrat att samarbeta totalt 16 ­20         Kieltäytynyt kokonaan yhteistyöstä Tavoitetut 21 ­ 25v.  Toimenpiteissä 21 ­25v. Ei vielä toimenpiteitä 21­25v. 21 ­25v..Antal som nåtts 21 ­ 25  I åtgärder 21 ­25 inte ännu i åtgärder 21­25 Vägrat att samarbeta totalt 21 ­25        
 12. 12. 28) Tavoitettujen nuorten tilanne 31.12.2010Situationen för de unga som nåtts per den 31.12.2010.Toimenpiteissä olevaksi  katsotaan myös eteenpäin ohjautut nuoret ( esim työhön, opiskelemaan, oppisopimukseen lähteneet nuoret, jotka ovat ao toiminassa) Nuori joka on ainoastaan ohjauksessa katsotaan kuuluvan ryhmään ei toimenpiteitä, samoin nuori joka on keskeyttänyt ohjauksen.Erittleyt toimenpiteistä kysymyksissä 30 ja 31 Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymys 23:n luvun kanssa. Som i åtgärd  varande ung anses ocså sådana ungdomar som hänvisats vidare t.ex tills studier, arbete, lärlingsavtals utbildning, som fortfarande är i denna aktivitet . Ungoms som är enbart i handleding eller som avbrutit hänförs till kategorin icke i åtgärd. Specificering av åtgärd i frågorna 30 och 31 OBS! Totala antalet bör stämma överens med motsvarande  antal i fråga nr 23 Kieltäytynyt kokonaan yhteistyöstä  ­ Tavoitetut ­15v. Toimenpiteissä  ­ 15v./  Ei vielä toimenpiteitä ­15v./ 15Antal som nåtts ­15 I åtgärder  ­15 inte ännu i åtgärder ­15 Vägrat samarbeta totalt  ­ 15          Kieltäytynyt kokonaan yhteistyöstä Tavoitetut 16 ­ 20v.  Toimenpiteissä 16 ­20v. Ei vielä toimenpiteitä 16­20v. 16 ­20v.Antal som nåtts 16 ­ 20  I åtgärder 16 ­20 inte ännu i åtgärder 16­20 Vägrat att samarbeta totalt 16 ­20         Kieltäytynyt kokonaan yhteistyöstä Tavoitetut 21 ­ 25v.  Toimenpiteissä 21 ­25v. Ei vielä toimenpiteitä 21­25v. 21 ­25v..Antal som nåtts 21 ­ 25  I åtgärder 21 ­25 inte ännu i åtgärder 21­25 Vägrat att samarbeta totalt 21 ­25         Kieltäytynyt kokonaan yhteistyöstä Tavoitetut 26 ­ 28v.  Toimenpiteissä 26 ­28v. Ei vielä toimenpiteitä 26­28v. 26 ­28v.Antal som nåtts 26 ­ 28  I åtgärder 26 ­28 inte ännu i åtgärder 26­28 Vägrat att samarbeta helt 26 ­28        Tavoitetut  Toimenpiteissä  Ei vielä toimenpiteitä  Kieltäytynyt kokonaan yhteistyöstä nuoret yhteensä/ yhteensä/ yhteensä/ yht.Antal som nåtts totalt I åtgärder totalt inte ännu i åtgärder totalt Vägrat att samarbeta helt tot.            Keskeytä   <­­ Edellinen   Seuraava ­­>    Sivu 5 / 7      
 13. 13. ETSIVÄN TYÖN RAPORTOINTI  Kohdennettu valtionapu vuosi 2010  NUORET TOIMENPITEISSÄ  (kysymykset 29 ­31)UNGA I ÅTGÄRD  (frågorna 29 ­31)  29) Millainen on etsivän työparin toimintaan ohjaamien nuorten lukumäärä, ikä ­ ja sukupuolijakauma?   Hur många unga  har av arbetsparet hänvisats till aktiviteter och hurdan är de ungas antal, ålder och könsfördelning?Merkitkää nuorten kokonaislukumäärä sekä naisten ja miesten määrät  numeroina . Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymys 28:n luvun kanssa. Tavoitetut  ­ (Ei toimenpiteissä+kieltätynyt)=toimenpiteissäAnteckna det totala antalet unga och antalet kvinnor och män  i siffror.OBS! Totala antalet bör stämma överens med motsvarande  antal i fråga nr 28. Nådda  ­ (ej i åtgärd+vägrat)= i åtgärd.  yhteensä/totalt ­15v. naiset/kvinnor  ­15v. miehet/män ­15v.      yhteensä/totalt 16­20v. naiset/kvinnor 16 ­20v. miehet/män 16­20v.      yhteensä/totalt 21­25v. naiset/kvinnor 21 ­25v. miehet/män 21­25v.      yhteensä/totalt 26­28v. naiset/kvinnor 26 ­28v. miehet/män 26­28v.      yhteensä/totalt ei tietoa/ingen uppgift naiset/kvinnor ei tietoa/ingen uppgift miehet/män ei tietoa/ingen uppgift      kaikki/alla yhteensä/totalt naiset/kvinnor yhteensä/totalt miehet/män yhteensä/totalt        30 a) Mihin erilaisiin palveluihin/toimenpiteisiin/toimintoihin nuoria on ohjattu prosessin aikana 2010? Till hurudana olika tjänster/verksamheter/åtgärder har de unga hänvisats under processen 2010?Tavoitettu nuori on usein ohjattu useaan palveluun/toimenpiteeseen/toimintoihin. Tällä kysymyksellä haemme näitten yhteismäärää. Eli jos nuori on esimerkiksi ensin ohjattu työ ­ ja elinkeinotoimistoon ja sitten työpajalle ja pajan jälkeen oppisopimukseen hänet lasketaan tässä kysymyksessä kerran jokaisen toimminnon kohdalta, siis yhteensä 3 toimintoa. Osa palveluista toimenpiteistä, toiminnoista on eritelty. Osa ei ole eritelty, vaan ovat järjestäjätahona ( esim muut työ­ ja elinkeinotoimiston palvelut.) Merkitkää kokonaislukumäärä, poikien/miesten määrä sekä tyttöjen/naisten määrä  numeroina .Den unga som nåtts har ofta hänvisats till flera olika aktivter/tjänster/åtgärder. Med denna fråga vill vi ha reda på åtgärdernas antal. Mao om den unga först hänvisats till arbetskraftsbyrån, sedan till verkstaden och därifrån till läroavtal antecknas han en gång för varje aktivitet, eller sammanlagt tre åtgärder.En del av åtgärderna specifiecerade. Andra ej utan hänförda till organisation som står för åtgärd. (t.ex andra arbets ­ och näringsbyråns tjänster) Anteckna det totala antalet unga och antalet flickor/kvinnor och pojkar/män i  siffror.viranomaisverkon luominen nuorelle yht. naisten määrä miesten määräskapande av myndighetsnätverk åt den unga tot. kvinnor antal män antal      mielenterveystoimiston palvelut yht. naisten määrä miesten määrämentalvårdsbyråns tjänster tot. kvinnor antal män antal      päihdekuntoutus yhteensä naisten määrä miesten määrärehabilitering pga missbruk totalt kvinnor antal män antal      muu terveyskeskuspalvelu yht. naisten määrä miesten määräannan hälsovårdscentralens tjänst tot. kvinnor antal män antal      asumiseen liittyvät palvelut yht naisten määrä miesten määrätönster som hänför sig till boende tot. kvinnor antal män antal      Kuntouttava työtoiminta yht. naisten määrä miesten määräRehab. arbetsverksamhet tot. kvinnor antal män antal      toimeentuloon liittyvät palvelut yht. naisten määrä miesten määrätjänster som berör inkomststöd tot. kvinnor antal män antal      velkaneuvonta yhteensä naisten määrä miesten määräskuldrådgivning totalt kvinnor antal män antal      lastensuojelutoimenpide naiset määrä miehet määräbarnskyddsåtgärd kvinnor antal män antal      muu sosiaalitoimen palvelu yht. naisten määrä miesten määräannan socialväsendets tjänst tot kvinnor antal män antal      nuorisotoimen palvelut yht. naisten määrä miesten määräungdomsväsendets tjänster tot. kvinnor antal män antal      liikuntatoimen palvelut yht. naisten määrä miesten määräidrottsväsendets tjänster tot. kvinnor antal män antal      
 14. 14. järjestöjen palvelut yht. naisten määrä miesten määräföreningars tjänster tot. kvinnor antal män antal      muu vapaa ­ajan palvelut yht. naisten määrä miesten määräandra fritids tjänster tot. kvinnor antal män antal      aloittanut opinnot yht. naisten määrä miesten määräinlett studier tot. kvinnor antal män antal      jatkanut opintoja yht. naisten määrä miesten määräfortsatt studier tot. kvinnor antal män antal      oppisopimuskoulutus yht. naisten määrä miesten määräläroavtalsutbildning tot. kvinnor antal män antal      työpajaan yht. naisten määrä miesten määräi arbetsverkstad tot. kvinnor antal män antal      ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi,yht. naisten määrä miesten määräanmälan som arbetslös totalt kvinnor antal män antal      työ­ ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnan ohjaus yht  naiset yhteensä miehet yhteensäarbets­ och näringsbyråns yrkesvägledning tot.   kvinnor totalt män totalt      kotouttamistoimet yht. naisten määrä miesten määräintegrationsåtgärd tot. kvinnor antal män antal      työvomapoliittiset tp yht. naisten määrä miesten määräarbetsmarknadspol. åtgärder tot. kvinnor antal män antal      työ­ ja elinkeinotoimistot muu palvelu yht   naisten määrä miesten määräannan arbets ­ och näringsbyråns tjänst tot.   kvinnor antal män antal      työhön yht. naisten määrä miesten määräi arbete tot. kvinnor antal män antal      poliisi yhteensä naisten määrä miesten määräpolisen totalt kvinnor antal män antal      muut toimenpiteet yht. naisten määrä miesten määräandra åtgärder tot. kvinnor antal män antal      Kaikki tp yhteensä naiset yhteensä miehet yhteensäAlla åtgärder totalt kvinnor totalt män totalt        30 b) Listatkaa kolme sellaista palvelua, joista on alueellanne puutetta tavoitettujen nuorten näkökulmastaNämn tre tjänster, som det finns brist på i er region ur de nådda ungdomarnas synvinkel  30 c) Kommentteja, täydennyksiä, esityksiä jne kysymykseen 30 aKommentarer, tillägg, förslag etc till fråga 30 a  31 a) Millaisiin toimintoihin nuoria on  ensisijaisesti  ohjattu?    Till hurdana verksamheter har de unga  i första hand  hänvisat  Tässä kysytään  ensisijaista toimenpidettä  ( päätoimenpide, yksi/nuori). Merkitkää kokonaislukumäärä, poikien/miesten määrä sekä tyttöjen/naisten määrä  numeroina . Huomio! Kokonaislukumäärän tulee täsmätä kysymyksessä 29 annettujen tietojen ka nssa. Nuorten osalta työpaja  merkitään aina toimenpiteeksi riippumatta onko työrkokeilu, työharjoittelu tai jonkin muu toimenpide. Jos vastaavalla toimeenpiteellä  on sijoitettu muualle kuin pajalle niin silloin kirjataan työvoimahallinnon alle.Här frågar vi efter  förstahands åtgärd  (huvudåtgärd, en per ungdom). Anteckna det totala antalet unga och antalet flickor/kvinnor och pojkar/män i  siffror. OBS! Totala antalet bör stämma överens med motsvarande uppgina antal i fråga nr 29 . Om placerirngställe är verkstad läggs uppgifterna på verkstad oberoende av arbetsmarknadspolitiskåtgärd. Är placeringstället annat antecknas åtgärden som arbets och näringsbyråns åtgärd.mielenterveys palvelut yhteensä naiset yhteensä miehet yhteensämentalvårds tjänster totalt kvinnor totalt män totalt      päihdekuntoutus yhteensä naisten määrä miesten määrärehabilitering pga missbruk totalt kvinnor antal män antal

×