Zuid West Nederland stelt wensen bedrijf centraal

454 views
384 views

Published on

West-Brabant nr. 1 logistieke hotspot van 2012! West-Brabant gooit ieder jaar hoge ogen bij de strijd om de titel Logistieke Hotspot van het jaar. Maar eigenlijk is heel Zuid-West Nederland een logistieke topregio.
Zuidwest-Nederland stelt wensen bedrijf centraal.
Het nieuwe distributiecentrum van Forever Direct, ontwikkeld door HVBM Vastgoed, is gevestigd op bedrijventerrein Borchwerf, Roosendaal
Bron: Logistiek Vastgoed Nederland 2012

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zuid West Nederland stelt wensen bedrijf centraal

  1. 1. West-Brabant gooit ieder jaar hoge ogen bij destrijd om de titel Logistieke hotspot van het jaar.Maar eigenlijk is heel Zuidwest-Nederland eenlogistieke topregio, betogen Guido van Liefland enErwin van der Meer.Zuidwest-Nederlandstelt wensen bedrijf centraal V an Hazeldonk tot Werkendam, van Moerdijk Ligging tot aan de Kanaalzone bij Terneuzen: Toch wil Van Liefland aan de hand van een voorbeeld Zuidwest-Nederland is een fijnmazig geheel eerst inzoomen op die ligging. “Voor Abbott Logistics van (diverse soorten) logistieke gebieden. De ideale bijvoorbeeld was die prima ligging destijds doorslag- ligging van de regio tussen Rotterdam en Antwerpen gevend bij de keuze voor Breda. Het bedrijf wil al zijn met goede verbindingen naar het Duitse achterland klanten in Europa binnen een bepaalde levertijd kun-Het bedrijventerrein Noordland in is al vaak geroemd. Maar de regio biedt meer dan nen leveren. Dat is helemaal doorgerekend en bleekBergen op Zoom een fijne ligging en dito verbindingen, leggen Guido alleen vanuit Breda te kunnen. Dus niet vanuit de regio van Liefland, Hoofd Promotie en Acquisitie van de Rotterdam of Antwerpen, en dat heeft alles te makenErwin van der Meer van Impuls (links) en regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West- met de minimale congestie hier.” Met de aanleg van deGuido van Liefland van REWIN (rechts). Brabant en Erwin van der Meer, Senior Acquisiteur van A4 verbetert de verbinding met Rotterdam en ook deInzet Freek van den Heuvel (REWIN) Economische Impuls Zeeland uit. beoogde verbreding van de A58 komt de bereikbaar-2
  2. 2. REWIN & IMPULS MarktverhaalNieuw Prinsenland, ook voor logistieke activiteiten Bouwactiviteiten voor Panalpina op Moerdijkheid nog verder ten goede. De strategische ligging en scase van het bedrijf. Pas als dat plaatje klopt, heb je Meer informatie?die goede verbindingen zijn aantrekkelijke vestigings- samen een goed verhaal dat ook toekomstbestendigvoorwaarden voor veel bedrijven. Dat blijkt wel uit de is.” Om dat te bereiken moet je de initiële vraag om NV REWIN West-Brabantlange lijst van nieuwe vestigers van de afgelopen jaren, een geschikte locatie kunnen ontleden, zeggen beide Guido van Lieflandwaaronder internationale bedrijven als Abercrombie heren. Van der Meer: “Je moet precies weten wat ze Postbus 3182& Fitch, Forever 21, Ceva Logistics en Hollister. De nodig hebben.” Van Liefland: “Afhankelijk van de vraag- 4800 DD Bredalogistieke sector is dan ook één van de belangrijkste stelling halen we alles erbij wat nodig is. We hebben 076 – 564 6790werkgelegenheidssectoren van Zuidwest-Nederland. mensen met juridische en financiële expertise in huis, g.vanliefland@rewin.nl maar het kan ook een externe expert zijn om bepaalde www.rewin.nlNieuwste plannen aspecten nog diepgaander uit te zoeken. BijvoorbeeldZuidwest-Nederland kent dus veel interessante logis- het optimaliseren van de fiscale structuur door een Economische Impuls Zeelandtieke vestigingsplaatsen en er zijn nieuwe in ontwikke- accountant. Ook assisteren we bij het verkrijgen van de NV Economische Impuls Zeelandling (zie ook kader/kaart). Een daarvan is het Logistiek vergunningen en subsidies of het doen van markton- Erwin van der MeerPark Moerdijk (LPM). Het park van 150 hectare komt derzoek naar de aanwezigheid van voldoende human Postbus 6004direct ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder capital. We gaan dus zeker een stap verder dan het 4330 LA Middelburg(A16/A17) en is bedoeld voor bedrijven in transport opsturen van een informatiemap of een bustour langs 0118 - 673 580en logistiek. Het LPM heeft hoge ambities op het interessante locaties.” erwinvandermeer@impulszeeland.nlvlak van duurzaamheid, landschappelijke inpassing, Die begeleiding kreeg ook Post NL dat begin 2012 koos www.impulszeeland.nlenergie, water en ruimte. In Vlissingen liggen plannen voor Roosendaal als vestigingsplaats voor een nieuwvoor het ontwikkelen van een containerterminal. Van distributiecentrum. Van Liefland: “Dit soort bedrijven Zie ook: www.uwpand.nlder Meer: “Het moet de grootste containerterminal kijkt heel rationeel naar de mogelijkheden van diversevan Zeeland worden en komt op een nieuwe locatie locaties. Wij assisteren daarbij door die locaties te ver-nabij Vlissingen.” De kade gaat ruimte bieden aan gelijken, bijvoorbeeld op arbeidsmarktpotentieel en Havenactiviteiten Vlissingen Oostvijf á zes containerschepen. Langs de A4 krijgt het kosten. Dat doen we voor locaties in onze eigen regio,nieuwe bedrijventerrein Nieuw-Prinsenland vorm. maar ook daarbuiten. Sterker nog, we maken dergelij-Van Liefland: “Dit terrein is vooral aantrekkelijk voor ke vergelijkingen ook met mogelijke vestigingslocatiesbedrijven die actief zijn in de agro-logistiek.” Beide buiten Nederland.” Overigens gaat het bij het zoekenheren kijken graag verder dan de bestaande paden. Zo naar een geschikte locatie niet per se om nieuwbouw,loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar de moge- zegt Van Liefland. “Als we de vraag kunnen koppelenlijkheden om de buisleidingenstraat tussen Rotterdam aan een bestaand pand, dan doen we dat natuurlijk.en Antwerpen uit te breiden, met vertakkingen naar Maar ook dan geldt, dat de businesscase leidend is.”bijvoorbeeld Nieuw-Prinsenland en Moerdijk. En erzijn hele prille ideeën om vliegveld Seppe te gebruiken Nieuwe concepten ontwikkelenvoor kleinschalig expressevervoer. Zeeland onderzoekt Freek van den Heuvel is bij REWIN onder anderede mogelijkheden voor een multimodaal knooppunt verantwoordelijk voor het opzetten van projectenbij Kapelle. om nieuwe businesskansen voor bedrijven te genere- ren. Van den Heuvel: “De internationale concurrentieBusinesscase dwingt ons om na te denken over nieuwe logistiekeDe ligging in de Rijn-Schelde delta is mooi, maar bij concepten. Daarom is de vestiging van het Dutchhet zoeken naar een geschikte vestigingsplaats moet Institute for Advanced Logistics (Dinalog) in Bredaje verder kijken dan alleen de bereikbaarheid of de ook zo welkom. Dinalog is weliswaar een landelijksituering van de locatie, vindt Van Liefland. “Wij willen kennisinstituut, maar Impuls en REWIN vertalen de ini-het juiste bedrijf op de juiste plek. Daarom moet je niet tiatieven van Dinalog naar de regio. Wij zorgen ervoorredeneren vanuit de locatie, maar vanuit de busines- dat de lokale logistieke bedrijven optimaal profiteren 3
  3. 3. DirecteurArn van der Vorstvan MepavexLogistics in Bergenop Zoom:“De prima ligging tus-sen de wereldhavensis natuurlijk bekend.Een deel van de maakindustrie is vertrok-ken, maar via de zeehavens komen degoederen toch weer terug om de Europesemarkt te bedienen. Daar speelt de regioop in, onder andere met de inlandterminalhier in Bergen op Zoom. Zo halen we veelcontainers van de weg. Als je een grootachterland bedient, moet je ook zorgendat de infrastructurele verbindingen goedzijn. Daar maak ik me sterk voor, zowel inde werkgeversvereniging BZW als in deregionale Stuurgroep Logistiek.” Bedrijventerrein de Poel in Goes. Gunstige ligging lagns de A59.Water/weg-gebied“Er is hier veel minder congestie dan in de van de aanwezigheid van het instituut. Dat doen we tieke dienstverleners samen bij het afhandelen van deRandstad, hoewel er wel zorgen zijn op onder meer met allerlei projecten om de sector te containerstroom van hun klanten. Dankzij een goededat gebied. Daar moeten we als regio dus verstevigen.” Een succesvol project van REWIN betreft coördinatie gaan de lege containers niet terug naarnu al op ingrijpen en dat gebeurt geluk- het bundelen van goederenstromen van verschil- de haven, maar direct door naar een andere verladerkig ook. De A4 komt eraan en gaat de A58 lende verladers. Operationele kosten gaan omlaag, de op het industrieterrein. De deelnemers delen de winstontlasten. De A4 is gelukkig niet alleen een servicegraad omhoog en het is nog duurzaam ook. Van die ze ermee halen. Wij ondersteunen initiatieven opdoorvoer-as, maar een ontwikkel-as met den Heuvel: “Dankzij het project bundelen onder meer dat gebied van harte. In 2011 participeerden honderdbijvoorbeeld het nieuwe bedrijventerrein Philips Lighting en Hunter Douglas hun exportzen- bedrijven in negen logistieke projecten en werd erNieuw-Prinsenland en de Green ChemistryCampus in Bergen op Zoom. Als die ont- dingen naar Midden-Engeland. Er liggen raamwerk- voor 7,2 miljoen euro geïnvesteerd in de sector.”wikkelingen straks gaan lopen, dan zal dat contracten voor nieuwe bundelaars en er is softwareenorme kansen bieden aan de logistieke ontwikkeld voor het real time uitwisselen van vracht De regio is niet alleen aantrekkelijk voor de bedrijven,sector. Het nieuwe kanaal van Parijs naar tussen vervoerders.” Diverse healthcarebedrijven zul- maar ook voor hun werknemers, vinden Van der MeerZeeland is ook zo’n ontwikkeling. De regio len met steun vanuit het project later dit jaar een pilot en Van Liefland. “Uit onderzoek blijkt dat er voldoendeis een water/weg-gebied waar alles moge- draaien om pakketzendingen te bundelen naar afne- arbeidspotentieel is in Zuidwest-Nederland. Daarnaastlijk is, als we allemaal maar dezelfde kant mers in Europa. “Alle vervoersmodaliteiten zijn in de blijken nieuwkomers het ook een prettige woonom-uitkijken.” regio aanwezig . Er liggen volop kansen voor bedrijven geving te vinden.” Van der Meer tot slot: “Zuidwest- om meer toegevoegde waarde te leveren door samen Nederland is een veelzijdige regio waarin altijd eenSlim ondernemen te werken. In Bergen op Zoom werken enkele logis- optimale locatie is te vinden.”“Bedrijven moeten zelf ook verder dan huneigen belang durven kijken en slim onder- Artist impression pand Forever Direct, vestiger op bedrijventerrein Borchwerf bij Roosendaal, grondgebied gemeentenemen, bijvoorbeeld door echt samen tewerken. Zo vermijden wij samen met een Halderbergegroep verladers lege kilometers door slimhergebruik van containers. De kostenbe-sparingen delen we samen. Je moet hierininnovatief zijn. Ook dat soort initiatievenlukken prima in Zuidwest-Nederland. Alsbedrijven krijgen we daarbij vaak steunvan organisaties zoals Impuls en REWIN. Zebrengen je op ideeën, brengen bedrijvenbij elkaar en zorgen voor wat financiëleondersteuning in de opstartfase.”“Kortom, het is prima ondernemen in dezeregio. Mijn kreet is dan ook ‘grijp je kans’,maar ik zeg erbij dat je die kans wel zelfmoet maken. De focus ligt in Zuidwest-Nederland op biobased economy, main-tenance en logistiek. De basis is er nu en erzijn volop nieuwe ontwikkelingen gaande.Samen moeten we er volle bak voor gaan.”4
  4. 4. MEDIACOMPLEX REWIN & IMPULS MarktverhaalDe belangrijkste logistieke locaties van Zuidwest-Nederland op een rij.West-BrabantRoosendaal: Borchwerf I & II. Nieuw en ruim opgezet gemengd bedrijventerrein. Hindercategorie middel/zwaar. Met containerterminal.Bergen op Zoom: Theodorushaven/Noordland. Geschikt voor zware industrie. Met containerterminal, ookoverslag van bulkgoederen.Steenbergen: AFC Nieuw Prinsenland. Nieuw duurzaam bedrijventerrein voor agrologistiek direct langs deA4. Met biomassavergister en mogelijkheden voor het uitwisselen van reststromen.Moerdijk: Bedrijventerrein Moerdijk. Zeehaventerrein geschikt voor zware industrie. Ruimte voor bedrijvengroter dan 5.000m2. Met containeroverslag en bulkoverslag.Moerdijk: Logistiek Park Moerdijk. Nieuw te ontwikkelen duurzaam terrein van 150ha, speciaal voor logis-tieke bedrijven.Breda: Hazeldonk. Logistiek terrein bekend als uitvalsbasis naar Zuid-Europa.Oosterhout: Weststad. Geschikt voor zware industrie. Met containerterminal, ook voor bulkgoederen. Kapelle de beste keuze voor OrangeWerkendam: Binnenhaven. Gemengd bedrijventerrein met toeleveranciers voor binnenvaart. Met contai- Logiscticsnerterminal. Orange Logistics is een internationaleZeeland logistieke dienstverlener en verleentTerneuzen: Diverse gemengde bedrijventerreinen met uitstekende vestigingsmogelijkheden voor logistieke zogenoemde 4PL-diensten (ketenregis-dienstverleners. In de Braakmanhaven is een containerterminal aanwezig. seur –red.) voor met name grote retailbe-Terneuzen: Axelse Vlakte. Multimodaal ontsloten locatie met 70 ha. grond beschikbaar voor kadegebonden drijven. De activiteiten omvatten ware-faciliteiten. De Autrichehaven biedt toegang aan schepen met een diepgang van 12,5 meter. housing, value added services en (inter)Terneuzen: Valuepark Terneuzen. Ideale locatie voor chemische productie en distributie. Er is 80 ha. aan nationale transporten. Het bedrijf is sterkbedrijventerrein beschikbaar. in Europese en wereldwijde deepsea dien-Terneuzen: Sasse Poort. Multifunctioneel bedrijventerrein gelegen aan het kanaal Gent/Terneuzen. Zeer sten met onder meer FCL en LCL-vervoergeschikt voor logistieke bedrijven. Goed bereikbaar via de nabij gelegen N-474 en N-252. Kadefaciliteit vanuit China, India en Zuidoost-Aziëmogelijk. naar Antwerpen, Rotterdam, Duitsland,Terneuzen: Koegorsstraat. Modern grootschalig gemengd bedrijventerrein. Uitstekende uitvalsbasis richting Frankrijk en Engeland. Orange LogisticsBelgië en Frankrijk. is sinds recent gevestigd in Zeeland.Vlissingen: Vlissingen-Oost. Bedrijventerrein op een zeer strategische plek in de Quarleshaven. Direct aan het Directeur Peter Dubbeld over de keuzewater en vlakbij de ingang van de haven. Met containerterminal. voor Zeeland: “Nederland heeft een sterkeVlissingen: Sloepoort. Planvorming rond nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein van 30 ha. voor met name positie als gateway to Europe. Er was eenindustrie en logistieke dienstverleners. Nog niet in realisatie. duidelijke vraag van onze cliënten omRilland: De Poort. Goed gelegen grootschalig gemengd bedrijventerrein dat huisvesting biedt aan verschil- ons in Nederland te vestigen. We kozenlende logistieke bedrijven. uiteindelijk voor Kapelle vanwege de uit-Goes: De Poel II. Nieuw ontwikkeld bedrijventerrein aan de A58. stekende geografische ligging op de asKapelle: Smokkelhoek. Grootschalig bedrijventerrein gelegen aan de A58. Vestigingslocatie van verschil- Rotterdam-Antwerpen, de beschikbaar-lende logistieke dienstverleners. heid van de juiste medewerkers, de kos-Hulst: Hogeweg V. Hoogwaardig modern bedrijventerrein bij uitstek geschikt voor logistieke bedrijvigheid. tenstructuur en het aanbod van opslagfa-Nabij de N258 (richting Terneuzen) en de N290 (richting Hulst). ciliteiten versus de vraag van onze cliën- ten. We hebben ook actief gekeken naar Oostvoorne = Logistieke hotspots West-Brabant en Zeeland andere vestigingsopties, onder andere in Brielle Rotterdam (CT = locatie met containerterminal) e Hoogvliet en rond Rotterdam, maar Kapelle was voor e Goedereede Hellevoetsluis Spijkenisse Binnenhaven Werkendam ons de beste keuze. De steun van Impuls z Ouddorp Stellendam Oud Beijerland Sleeuwijk Woudrichem Dordrecht d H Werkendam ar Zeeland tijdens het keuzeproces was zeer N57 in Woudrichem Melissant gv e r lie Hoekse Waard ed A29 N215 t rw Me Middelharnis Wijk en Aalburg prettig. Het is een proactieve en betrok- o Dirksland en Nieuw- Goeree-Overflakkee Hank Aalburg ov Renesse Scharendijke B Dussen A27 Haamstede Brouwershaven G re o Nieuwe-Tonge Schouwen-Duiveland ve Am er Burgh- lin Moerdijk & Bergsche Maa ken club.” 7 Serooskerke Haamstede N5 ge Holla s N5 Oude-Tonge n ds D (CT) Raamsdonksveer N 9 N59 n i ep Westenschouwen Geertruidenberg Willemstad Moerdijk Made N257 Zierikzee Bruinisse ke ra k Weststad (CT) Nieuwerkerk N59 Kra ol Klundert A59 mm V e er 7 Zijp A1 Anna N57 N256 Sluis Jacobapolder Nieuw Prinsenland AFC Zevenbergen Oosterhout A261 Terheijden Sint- Fijnaart E1 at Philipsland Teteringen 11 9 stg Standdaarbuiten E3 Ma Sint Annaland Supply Chain 7 A2 N25 Halderberge Nieuw- 7 CampusPrinsenbeek A17 Wissenkerke Oud-Gastel Oudenbosch Stavenisse Vossemeer Breda N255 Oostkapelle Tilburg N2 55 Vee rse Noord-Beveland Kamperland O Steenbergen Borchwerf (CT) Hoeven Kortgene o Seppe Domburg Serooskerke s Oud-Vossemeer Bavel Veere Veere t e Sint Maartensdijk Poortvliet Etten-Leur A58 r E312 Wolphaartsdijk s Scherpenisse A58 Ulvenhout Westkapelle c Theodorushaven / Mee N256 h e r Middelburg Wemeldinge l d Noordland (CT) Rucphen Zoutelande Middelburg Arnemuiden Goes e Wouw Rijsbergen Hazeldonk A58 Goes Koudekerke Chaam Roosendaal ‘ Alphen- 4 Smokkelhoek A16 Oost N2 54 N25 Bergen op Zoom Chaam Souburg De Poel II Alphen Vlissingen ‘ s Gravenpolder Green Chemistry ‘ Campus Zundert Baarle-Hertog Dartford Kwadendamme Kruiningen Krabbendijke Vlissingen-Oost (CT) A58 Huijbergen Baarle Nassau Wes Oudelande Woensdrecht Hoogerheide ters e s t e r s chel W ReimerswaalDe Poort c Aviolanda Woensdrecht A4 de h Breskens e l d Ossendrecht N58 Westerschelde N60 e tunnel Putte Oostburg Schoondijke Valuepark Terneuzen (CT) Kloosterzande Hontenisse N61 Oostburg IJzendijke N58 Terneuzen N61 N252 N60 Koegorsstraat / 1 A1 Sluiskil Hulst Aardenburg Axelse Vlakte (CT) Hulst België Axel Hogeweg V Antwerpen B e l g i ë Sas van N253 Gent N49 Maldegem N49 Sasse Poort (CT) Zwijndrecht 5

×