Your SlideShare is downloading. ×
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Revista Lanbide 2010

1,676

Published on

Revista Lanbide 2010 en PDF

Revista Lanbide 2010 en PDF

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,676
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 2010eko urria H E T E L - H E Z I K E TA T E K N I K O K O E L K A R T E AOctubre 2010 Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi 29 zkOctober 2010 A sso c i a ti o n o f Vo c a ti o n a l Trai ni ng Centres of the Bas que Country Nº 29Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Prestakuntzaeta Gizarteratze SailburuordearekinEntrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Formación,Empleo e Inclusión socialInterview with Javier Ruiz, Deputy Regional Ministerfor Employment, Training and Social InclusionLanbide Heziketarekiko konpromisoari HETELSariaren 2. edizioa antolatu du HETELek 2010 urteanHETEL celebra la 2ª edición del Premio HETEL decompromiso con la Formación Profesional 2010HETEL celebrates the 2nd HETEL Awardfor commitment to Vocational TrainingNetwork of Networks: LHko hiru ikastetxe sarekosatutako nazioarteko komunitatearen lorpenakNetwork of Networks: Los logros de nuestra comunidadinternacional de tres redes de centros de FPNetwork of Networks: Achievements in our internationalcommunity of three VET Schools’ NetworksSHARE proiektua: Telekomunikazio eta Informatikakoikasleekin buruturiko berrikuntza pedagogikokoproiektu berriaEl proyecto SHARE: un nuevo proyecto de innovaciónpedagógica con alumnos de Telecomunicacionese InformáticaThe SHARE project: a new pedagogical innovation projectfor Telecommunications and Computer Science studentsEcojob: funtsezko gaitasunak ebaluatzeko tresna errezaEcojob: una herramienta para evaluar competencias claveEcojob: a user friendly tool to assess key competencesIKASTETXEEI BURUZKO BERRIAKNOVEDADES EN LOS CENTROSNEWS FROM THE SCHOOLS
 • 2. LANBIDE 20102010eko urria Octubre 2010 October 2010 Aurkibidea Índice Index Editoriala/ Editorial/Editorial........................3 Enpresa praktikak Europako beste herrialde batzuetan: Mugi zaitez! Ekonomia berria, lehiakortasuna Prácticas en empresa en otro país europeo: eta lanbide heziketa ¡Muévete! Nueva economía, competitividad In-company work experience in another y Formación profesional European country: Move! New economy, competitiveness Iker Gibello ...............................................31Ekoizpena and vocational trainingProduceProduced by Jorge Arévalo .............................................5 HETEL Herbehereetako Lanbide heziketako zenbait ikastetxetan izan daHETELwww.hetel.org Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, HETEL visita varios centros de Prestakuntza eta Gizarteratze Formación profesional de HolandaKoordinazioa Sailburuordearekin HETEL visits several VocationalCoordinación Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero Training schools in HollandCoordinated by de Formación, Empleo e Inclusión social Blanqui Gómez .........................................35Amaia Guijarro Interview with Javier Ruiz, Deputy Regional Minister for Employment, Training and Network of Networks: LHko hiruDiseinua eta Social Inclusion ikastetxe sarek osatutako nazioartekomaketazioa Estela Suero ................................................9 komunitatearen lorpenakDiseño y maquetación Network of Networks: Los logros de nuestraDesigned by Lanbide Heziketarekiko konpromisoari comunidad internacional de tres redes dedi-da HETEL Sariaren 2. edizioa antolatu du centros de FPInprimaketa HETELek 2010 urtean Network of Networks: Achievements in ourImpresión HETEL celebra la 2ª edición del Premio HETEL de international community of three VET Schools’ compromiso con la Formación Profesional 2010 NetworksPrinted byGráficas Lizarra HETEL celebrates the 2nd HETEL Award for Lenny van Kempen ...................................39 commitment to Vocational Training Amaia Guijarro..........................................16 SHARE proiektua: Telekomunikazio eta Informatikako ikasleekin buruturiko berrikuntza pedagogikoko proiektu berria LOE goi mailako Lanbide Heziketa zikloak: Proiektu modulu berria El proyecto SHARE: un nuevo proyecto de innovación pedagógica con alumnos de Los Ciclos formativos de grado superior LOE: Telecomunicaciones e Informática el nuevo módulo de Proyecto The SHARE project: a new pedagogical LOE High degree Training Coursess: innovation project for Telecommunications the new Project Module and Computer Science students Julen Elgeta ..............................................20 Josu Arriaga / Txema Saénz .................43Ondorengo hauen kidea:Asociado a: CERET zentro berri bat: Urnietako Salesiar Ecojob: funtsezko gaitasunakMember of: ikastetxearen industria grafikoko proiektua ebaluatzeko tresna erreza Un nuevo centro CERET: El proyecto de Ecojob: una herramienta para industrias gráficas de Salesianos Urnieta evaluar competencias clave New CERET school: Graphic Industry Project Ecojob: a user friendly tool at Salesianos Urnieta School to assess key competences Luis Enrique Gallego ..............................24 Jesús Obrero .............................................48 Lanbide Heziketarako materiala euskaraz IKASTETXEEI BURUZKO BERRIAK guztion eskuragai: Lanbide Ekimena proiektua NOVEDADES EN LOS CENTROS Material didáctico de Formación Profesional en euskera al alcance de todos: el proyecto NEWS FROM THE SCHOOLS .......................52 Lanbide Ekimena Teaching materials for Vocational Training in Basque for all: the Lanbide Ekimena project Iñaki Konde................................................28 2
 • 3. LANBIDE 2010Editoriala Editorial EditorialDuela urte batzuk, ikastetxe elkarte- HETEL, en su afán por HETEL actively seekskideei beren kudeaketa alderdiak hobe- que sus Centros aso- to provide optionstzeko aukera eta alternatibak eskaintzeko ciados tengan otras and alternatives fornahiak eraginda, HETEL Europako beste opciones y alternativas its member schools toherrialde batzuetako Lanbide heziketa- para poder mejorar di- improve the way theyko erakunde eta ikastetxeetara bisitak ferentes aspectos de su work. For some yearsegiteko aukera ematen hasi zen bere gestión, comenzó hace now it has arrangedantolamenduko pertsonei (zuzendariei, algunos años, a posibili- for individuals in itsburuei, teknologia arlo jakin batzuetako tar que personas de sus organisations (princi-adituei…). Aipatutako topaketei esker, organizaciones (direc- pals, executives, ex-gauzak egiteko beste modu batzuk eza- tores/as, directivos/as, perts in certain tech-gutu ditugu Lanbide heziketaren hainbat personas expertas en nology fields, etc.) toalderditan: adibidez, ikastetxeak eta per- determinados sectores have the opportunitytsonak kudeatzeko ereduak, ekintzailetza, tecnológicos, ) realiza- of visiting Vocationalenpresekiko elkarreragin motak, teknolo- sen visitas a Organis- Training schools andgia proiektuak, hezkuntza metodologiak, mos y Centros de For- institutions in othergaitasunen tratamendua, ikaskuntza ere- mación profesional de European countries.mu berriak, berrikuntza jardunbideak… otros países de Europa. These experiences A raíz de estos encuen- Julen Elgeta have given us theIldo horretan, ikasketa bisitak egin ditugu tros, hemos tenido la chance to compareSuediako, Finlandiako, Alemaniako, Holan- oportunidad de contrastar otras maneras de hacer different ways of working in the various ar-dako... Lanbide heziketako ikastetxeetara. en diferentes ámbitos que conforman la Forma- eas that comprise Vocational Training suchBisitak positiboak izan dira, oro har, gure ción profesional, como por ejemplo, modelos de as, for example, school management models,ikastetxeetan erabiltzeko moduko ideia be- gestión de Centros, gestión de personas, empren- people management, entrepreneurship, waysrriak ekartzeaz gain, harremanak, lankide- dizaje, formas de interactuar con las empresas, of interacting with companies, technologicaltzak, aliantzak... egin baititugu. proyectos tecnológicos, metodologías educativas, projects, educational methodologies, how to tratamiento de las competencias, nuevos espa- develop skills, new learning spaces and inno-Gogoeta horiek egin ondoren, aipatzekoa cios de aprendizaje, prácticas de innovación... vative practices...da argi eta garbi egiaztatu dugula Euska-diko eta, zehazki, HETELeko LHko ikaste- En este sentido, hemos realizado visitas de To this purpose, we have carried out studytxeen egungo egoera eta maila bikainak estudio a Centros de FP de Suecia, Finlandia, visits to Vocational Training schools in Swe-direla. Baieztapen hori egitea inoiz baino Alemania, Holanda… Las visitas han resul- den, Finland, Germany, Holland... The visitsbeharrezkoagoa da, Administrazioak etor- tado positivas en su conjunto, puesto que have been positive as a whole, as we havekizunean plantea ditzakeen plangintza hemos obtenido nuevas ideas para aplicar en learnt new ideas to apply in our schools, asestrategikoan gure Lanbide heziketaren nuestros Centros, además de contactos, co- well as making new contacts, reaching co-erreferentzialtasuna kontuan ez hartzea, operaciones, alianzas… operation agreements and forging alliances.jarrera bidegabea ez ezik, okerra ereizango bailitzateke. LHko ikastetxeek ho- Pero, más allá de estas consideraciones, cabe However, beyond these considerations,rrenbeste urtetan egindako ahalegina ga- también constatar una evidencia: la situación there is something that can be readily as-rrantzitsua izan da, gure lorpenen sekretu y nivel de calidad actual de los centros de FP serted: the current condition and quality ofbakarra. de Euskadi en general y de los centros HETEL VT schools in the Basque Country in general, en particular, es excelente. Es necesario hacer and HETEL schools in particular, is excellent.Euskadiko LHko ikastetxeek eta HETELe- esta afirmación, ahora más que nunca porque It is necessary to state this, now more thankoek erreferentziazkoak eta, zergatik ez, sería, además de injusto, equivocado no tener ever, because it would be unfair and wrongliderrak behar dute izan, orain arte Euro- en cuenta esta referencialidad de nuestra For- not to take into account our Basque Voca-pako iparraldeko beste toki batzuetako mación profesional en futuras planificaciones tional Training as a reference model in theikastetxeak izan diren bezala, Lanbide estratégicas que pueda plantear la Administra- Basque Public Administration’s future plans.heziketan gauzak moldez egiteko gaita- ción. El esfuerzo realizado durante tantos años Our VT schools have made a major effortsunari dagokionez. Gure lorpenak, ña- por los Centros de FP ha sido importante y es over many years and that is the only secretbardurak, balioak, hobekuntza proiektuak el único secreto de los logros conseguidos. behind their achievements.eta arazoak beste eremu eta foru han-diago batzuetan ezagutzera emateko eta Los Centros de FP de Euskadi, los Centros de VT schools in the Basque Country, HETELhedatzeko garaia iritsi da. Arrazoi sen- HETEL, deben asumir una referencia y por qué schools, should become a benchmark and, whydoak eta egiaztatuak ditugu, Estatuko eta no, un liderazgo, tradicionalmente asociado a not, play that leading role in Vocational Train-Europako Lanbide heziketaren alorrean otras ubicaciones más al norte de Europa, en ing that is traditionally associated to other lo-erreferentziazko tokia hartu nahi izateko. el saber hacer relativo a la Formación Profe- cations in more northerly parts of Europe. It isGure erreferentziak argi izan behar ditu- sional. Ya va siendo hora de dar a conocer y about time that we disseminate our achieve-gu, beraz. de exportar nuestros logros, nuestros matices, ments, our nuances, our values, our improve- 3
 • 4. LANBIDE 2010Editoriala Editorial EditorialHETELeko kideak Europako Lanbide hezi- nuestros valores, nuestros proyectos de mejo- ment projects and our issues in other, amplerketako ikastetxeak dira, eta ikasten, par- ra, nuestros problemas, en otros espacios y spaces and discussion forums. We have solid,tekatzen eta hazten jarraitzea da guztien foros más amplios. Tenemos motivos sólidos proven arguments to serve as a reference, notnahia. Baina, batik bat, beren gain hartu y contrastados para tratar de ocupar un lugar only in Spain but also within European Voca-nahi dute, gogo onez eta profesionaltasu- de referencia, no solamente en el Estado, sino tional Training. We should therefore be quitenez, Lanbide Heziketari dagokion erantzu- en la Formación profesional europea. Tenga- clear about our references.kizuna, hau da, gure ekonomiari hazten eta mos, por tanto, claras nuestras referencias.iraunkor bihurtzen laguntzea, ekoizpen The European Vocational Training schools be-edo zerbitzu prozesuen bikaintasuna eta HETEL está compuesto por Centros de Forma- longing to HETEL wish to continue learning,pertsonen prestakuntza oinarri hartuta. ción profesional europeos que quieren seguir sharing and growing. And, above all, they wishHorretarako, ezinbestekoa da (zoritxarrez, aprendiendo, compartiendo y creciendo. Y que, to take on —in a professional and commit-azken urtean halakorik egin ez den arren) sobre todo, quieren asumir con profesionalidad ted manner— the share of responsibility thatgogoetan eta plangintzen ardatza, neurri y con ilusión la cuota de responsabilidad que Vocational Training should have in helping tohandi batean, industria zikloetan finkatzea, la Formación Profesional debe jugar para ayu- make our economy grow and become sustain-ekonomia sendoaren eragile eraginkorrak dar a lograr que nuestra economía crezca y sea able, that is, basing it on the excellence of itsizateaz gain, Euskadiko Lanbide heziketa- sostenible, es decir, se cimente en la excelen- production processes and services and in theren balio bereizgarriak direlako. cia de sus procesos productivos o de servicios qualification of its people. To do this it is es- y en la cualificación de sus personas. Para ello sential to focus (although unfortunately thisDena den, HETELeko kideon ustez, Lanbide resulta imprescindible (aunque desafortuna- has not been the case in the last year) on theHeziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako damente no ha sido así este último año) fijar reflections and plans and, to a large extent, onSailburuordetzako talde berriarekin bat el foco de las reflexiones y planificaciones, en industrial vocational training degrees —effec-egiteko, laguntzeko eta elkarlanean aritze- buena parte, en los ciclos industriales, motores tive drivers of any solid economy which con-ko unea da, LHren alorreko eragileen ar- eficaces de una economía sólida y que consti- stitute a value that sets Vocational Training intean partekatzeko eta eztabaidatzeko unea tuyen un valor diferenciador de la Formación the Basque Country apart.da, zintzotasunez eta ekarpen konstrukti- profesional de Euskadi.boak eginez betiere, zer urrats eman nahi However, at HETEL we understand thatditugun eta zer lortu nahi dugun erabaki- No obstante, desde HETEL entendemos que this is a time for joining, co-operating withtzeko. Ildo horretan, nahitaezkoa da gure es momento de sumar, de colaborar, de ayu- and helping the new team at the RegionalLanbide heziketako eragile ordezkariek dar al nuevo equipo de la Viceconsejería de Vice - Ministry of Vocational Training andparte hartzea, guztion artean Lanbide He- Formación Profesional y Aprendizaje Perma- Lifelong Learning, for sharing and debatingziketa are berritzaileagoa egiteko. Izan ere, nente, de compartir y debatir entre los agen- among Vocational Training stakeholders inlidergo sendoa eta ikuspegi partekatua, tes de la FP de una manera sincera y cons- a sincere and constructive way, to decideirmoa, desafiatzailea eta propioa behar di- tructiva, de decidir cómo queremos avanzar y how we wish to advance and what we wishtugu, aurrera egin dezagun. Nahi hori egia qué queremos lograr. En este sentido, resulta to achieve. It is therefore essential to bebihurtzea guztion lana da. imprescindible contar con los agentes repre- able to count on the representatives of our sentativos de nuestra Formación profesional Vocational Training and reinvent Vocational y reinventar entre todos una Formación Profe- Training among all of us, making it even sional aún más innovadora, que navegue con more innovative, so it will sail forward un- un liderazgo firme y con una Visión comparti- der a firm leadership with a shared, power- da, poderosa, retadora y propia. Es trabajo de ful, challenging and proprietary Vision. It is todos que este deseo fructifique. up to us all to turn this desire into a reality.Julen Elgeta Julen Elgeta Julen ElgetaHETELen lehendakaria Presidente de HETEL President of HETELjelgeta@hetel.org jelgeta@hetel.org jelgeta@hetel.org 4
 • 5. LANBIDE 2010Ekonomia berria, lehiakortasunaeta lanbide heziketaNueva economía, competitividady formación profesionalNew economy, competitivenessand vocational training Asier Barrio (www.sxc.hu)Egun, ia ezinezkoa da aurreikustea gure En la actualidad es casi imposible predecir la It is currently almost impossible to predictgizarteak hurrengo hamar urteetan zer bi- evolución de nuestra sociedad en los próximos how our society will evolve over the nextlakaera izango duen. Ezin gara axolagabe diez años. Y no podemos permanecer impasi- ten years. And we cannot remain impassiveegon, kontuan harturik zenbat aldaketa bles ante el cúmulo de cambios que se van a to the amount of changes that are going togertatuko diren, eta aztertu behar dugu producir sin analizar las consecuencias que se take place without analysing the resultingaldaketa horiek nolako ondorioak izango derivan para los procesos de formación. Nos consequences for training. We are facingdituzten prestakuntza prozesuetan. Oso enfrentamos a cambios sociales muy importan- major social changes that are going to cre-aldaketa handiak gertatuko dira gizartean. tes que van a conformar un modelo de sociedad ate a different, unknown model of societyIzan ere, beste gizarte eredu bat sortuko desconocido y diferente, con profundos cambios with deep structural changes that will resultda, ezezaguna eta desberdina. Aldaketa estructurales, que creará un nuevo equilibrio, in a new balance, great complexity and ex-sakonak gertatuko dira haren egituran, eta mucha complejidad y demasiada incertidumbre. cessive uncertainty. 5
 • 6. LANBIDE 2010Ekonomia berria, lehiakortasuna Nueva economía, competitividad New economy, competitivenesseta lanbide heziketa y formación profesional and vocational traininghorren ondorioz, beste oreka bat sortuko The greatest strength that we have developed overda, baina baita konplexutasun handia etazalantza ugari ere. the past few years is the work of vocational training schools, working as a networkAldaketa horiek lanbide heziketan izangodituzten ondorioak eta aldaketei beraieiaurre egiteko modua kontuan izanda, Las consecuencias de estos cambios en la The consequences of these changes uponbeharrezkoa izango da lanbide heziketa- formación profesional y la manera en que vocational training and the way they needren barne egitura goitik behera aldatzea; debe afrontar los mismos, requieren una to be faced require a deep internal, struc-izan ere, helburu, metodo eta antolamen- profunda modificación estructural interna tural modification that will respond to newdu sistema berriak hartu beharko dira ain- que responda a nuevos objetivos, nuevos goals, new methods and new organisationaltzat. Euskal lanbide heziketa berrasmatze- métodos y nuevos sistemas organizativos. Es systems. This is the time to try to reinventko unea da. el momento de volver a reinventar la forma- Basque vocational training. ción profesional vasca.Beharbada, Euskal Autonomia Erkidegoko Quite possibly, vocational training in theLanbide heziketaren historiako erronkarik Muy posiblemente la formación profesional Basque Country is facing one of the greatesthandienetako bat da. Azken 15 urteetan, del País Vasco está ante uno de los retos más challenges in its history. If, over the last 15Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide hezi- importantes de su historia. Si a lo largo de years, we have been capable of establish-ketan ezarritako sistemak bermez eta era- los últimos 15 años hemos sido capaces de ing a system that has responded with guar-ginkortasunez erantzun die produkzio sis- establecer un sistema que ha respondido con antees and efficiency to the various needstemak izan dituen beharrei. Orain, ordea, garantía y eficacia a las diversas necesida- that the production system required of us,beste erantzukizun bat hartu behar dugu des que desde el sistema productivo se nos now is the time to take on a new responsi-etorkizunean izango dugun egoerari begi- ha requerido, ahora es el momento de asumir bility, given the future scenario that we arera. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia una nueva responsabilidad ante el escenario starting to glimpse. If the economy of theeta enpresak lehiakorrak izango badira, futuro que se empieza a vislumbrar. Si la eco- Basque Country and its companies wish tobeharrezkoa da lanbide heziketa garai be- nomía del País Vasco y sus empresas quieren be competitive, they need vocational train- ing to prepare and develop a new organisa- tional scheme, a new functional structure that will advance on new roads, some as yet unknown, and to join that progress that we need in our society, our companies, our human resources and our training systems, if we want the Basque Country to maintain the levels of competitiveness and welfare that we all want. If, in 1997, we designed and agreed on a vocational training model that has signifi- cantly improved the level of qualification of our human resources and, from 2001, we managed to place our vocational training on the road to excellence and innovation, now is the time to rethink the whole sys- tem and propose, design, plan and imple- ment a new model that is even more am- bitious and brave than the previous ones —one that will place the Basque Country’s vocational training at the forefront of train- ing in Europe. The greatest strength that we have devel-rrietara egokitzea eta beste antolamendu ser competitivas, necesitan que la formación oped over the past few years is the workeskema bat garatzea. Beste egitura fun- profesional se prepare y desarrolle un nuevo of vocational training schools, working as atzional bat garatu behar da, bide berrieta- esquema organizativo, una nueva estructura network —effective, generous, productivetik ibiltzeko, bide ezezagunetatik ibiltzeko. funcional que avance por nuevos caminos, and often exciting. Now is the time to re-Eta funtsezkoa da egitura horrek bat egi- algunos aún desconocidos, y que se sume a inforce this networking, fostering creativitytea gure gizartean, gure enpresetan, gure ese avance que necesitamos se produzca, en in new projects, developing new activities,giza baliabideetan eta gure prestakuntza nuestra sociedad, nuestras empresas, nues- firmly supporting companies, particularlysistemetan gertatzea behar dugun aurre- tros recursos humanos y nuestros sistemas de SMEs, and advancing along different roadsrapenarekin, Euskal Autonomia Erkidegoak formación, si queremos que el País vasco se that will serve to guide our working popu-lehiakortasun eta ongizate mailei eustea mantenga en los niveles de competitividad y lation with guarantees and give it qualifica-nahi badugu. bienestar que todos queremos. tions with efficiency. 6
 • 7. LANBIDE 2010Ekonomia berria, lehiakortasuna Nueva economía, competitividad New economy, competitivenesseta lanbide heziketa y formación profesional and vocational training1997an diseinatu eta adostu genuen lanbi- Si en el año 1997 diseñamos yde heziketaren ereduari esker, nabarmen acordamos un modelo de FP quehobetu da gure giza baliabideen koalifi- ha sido capaz de mejorar ostensi-kazio maila. 2001ean, gure lanbide hezi- blemente el nivel de cualificaciónketa bikaintasunaren eta berrikuntzaren de nuestros recursos humanos, y abidean jartzea lortu genuen. Eta orain, partir de 2001 conseguimos situarsistema osoa berriro pentsatzeko unea nuestra formación profesional enda. Beste eredu bat mahaigaineratu, di- el camino de la excelencia y la in-seinatu, planifikatu eta ezarri behar dugu, novación, ahora es el momento deaurrekoak baino asmo handiagokoa eta repensar todo el sistema y plan-ausartagoa, Euskal Autonomia Erkidegoko tear, diseñar, planificar e implantarlanbide heziketa Europako prestakuntzako un nuevo modelo aún más ambi-aitzindaria izan dadin. cioso y valiente que los anteriores, y que sitúe a la formación profe-Azken urteetan garatu dugun indargunerik sional del País Vasco a la cabezahandiena LHko ikastetxeen lana izan da. de la formación en Europa.Sare lana izan da, eraginkorra, eskuzaba-la, emankorra eta, askotan, ilusionatzailea. La mayor fortaleza que hemos de-Orain da garaia sare lan hori indartzeko, sarrollado a lo largo de estos añosgure proiektuetan sormena sustatzeko, jar- ha sido el trabajo de los centrosduera berriak garatzeko, enpresei –batez de FP, un trabajo en red, efectivo,ere ETEei– gure laguntza sendoa erakuste- generoso, productivo y en muchosko eta zenbait bide berri urratzeko, Euskal casos ilusionante. Ahora es el mo-Autonomia Erkidegoko biztanleria aktiboak mento de reforzar ese trabajo enbermeko orientabidea eta prestakuntza era- red, de potenciar la creatividad enginkorra izan ditzan. nuevos proyectos, el desarrollo de nuevas actividades, el apoyo firmeHori lortzeko, ezinbestekoa da osotasuna- a las empresas, en especial a lasren ikuspegi estrategikoa izatea, gure gain pymes, y el avance por caminos diferentes que To achieve all this it is essential to havelehentasunezko hainbat ekintza hartzea eta sirvan para orientar con garantías y cualificar a strategic vision of the whole that willhaiek martxan jartzea. Horretarako: con eficiencia a nuestra población activa. take on and initiate various priority ac- tions. To do that: 1. Berriz ere estrategikoki pentsatzeko ga- Para conseguir esto es imprescindible tener raia da, eta inguruneko zer faktorek era- una visión estratégica de conjunto, que asu- 1. This is the time to begin thinking stra- giten diguten jakiteko. Jakin behar dugu ma y ponga en marcha diversas acciones prio- tegically again and ascertain what vari- zein diren lehiatzeko dugun abantaila- ritarias. Para ello: ables in our surroundings influence us. ren oinarrizko ardatzak. Horretarako, We must know which are the essential gune estrategiko espezializatuak sortu 1. Es el momento de volver a pensar es- axes of our possible competitive advan- beharko genituzke, eta haien bidez, ba- tratégicamente y de conocer cuáles son tage. To do this, we should create spe- lioa sortzen lagundu gure ekonomiako las variables del entorno que nos influ- cialised strategic settings that will pro- lehentasunezko sektoreetan. Gune ho- yen. Debemos saber cuáles son los ejes vide coverage for the creation of value rietan, LHko ikastetxeek lidergoa hartu esenciales de nuestra posible ventaja in the priority sectors of our economy. beharko lukete. competitiva. Para ello deberíamos crear In these settings, the schools should entornos estratégicos especializados, que take on a significant leading role. 2. Sistema koherentea eta sendoa sortu den cobertura a la creación de valor en behar da, eta horretarako, erakunde bat los sectores prioritarios de nuestra eco- 2. We have to make the system consistent soilik arduratu beharko litzateke Euskal nomía. En estos entornos los centros de- and strong, with a single institution be- Autonomia Erkidegoan lanbide heziketa- berían asumir un liderazgo importante. ing responsible for all vocational train- ren arloan egiten diren politika guztiez. ing policies in the Basque Country. 2. Hay que dar coherencia y fuerza al sistema, 3. Are gehiago indartu behar da lanbide he- teniendo una única institución responsable 3. We have to further empower the network ziketako ikastetxeen sarea, bai eta haien de todas las políticas de formación profe- of vocational training schools, their auton- autonomia, finantzazioa eta jarduerak ere. sional que se realicen en el País Vasco. omy, their funding and their activities. 4. Pertsonen eta gizartearen beharrak ain- 3. Hay que potenciar aún más la red de cen- 4. We have to cater to and understand the tzat hartu eta ulertu behar ditugu. Gainera, tros de formación profesional, su autono- needs of individuals and society and konfiantza eta segurtasuna eman behar mía, su financiación y sus actividades. transmit a sense of confidence, safety dizkiegu, eta eraginkorrak garela erakutsi. and efficiency to them. 4. Debemos atender y entender las necesi- 5. Beharrezkoa da lanbide heziketako dades de las personas y de la sociedad 5. Vocational training schools need to sup- ikastetxeek ETEei laguntzea prozesuak, y transmitirles confianza, seguridad y efi- port the SMEs in improving their proc- antolamendua eta kudeaketa hobetzen. ciencia. esses, organisation and management. 7
 • 8. LANBIDE 2010Ekonomia berria, lehiakortasuna Nueva economía, competitividad New economy, competitivenesseta lanbide heziketa y formación profesional and vocational training 6. Gune estrategiko lehiakorrak sortu behar 5. Es necesario apoyar a las PYMES desde 6. Competitive strategic settings have dira, eta haien bidez, ingurune berritzai- los centros de formación profesional en to be created that will develop an in- lea, kalitatezkoa eta ekintzailea lortu, la mejora de sus procesos, de su organi- novative, quality, entrepreneurial en- ikasketa eta lankidetza maila handia lortze zación y de su gestión. vironment aimed at achieving a high aldera. Gune horiek balioa sortzen lagun- level of learning and co-operation, du behar dute, bai eta ahalik eta ikastetxe 6. Se deben crear entornos estratégicos seeking the creation of value and eta enpresa gehienek gauzatzeko moduko competitivos, que desarrollen un entor- starting projects that can be adapted proiektuak martxan jartzen ere. no, innovador, de calidad y emprendedor, to as many schools and companies as dirigido a obtener un alto nivel de apren- possible. 7. Berrikuntza poloak sustatu behar dira dizaje y de cooperación, que busquen la Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia- creación de valor, y ponga en marcha pro- 7. We need to foster Innovation Poles ko sektore estrategikoetan. Berrikuntza yectos transferibles al mayor número de in strategic sectors of our economy, polo horiek ezagutza, espezializazioa eta centros y empresas posibles. where there is know-how, specialisa- elkarlana sortu behar dituzte. tion and co-operation. 7. Hay que fomentar Polos de Innovación enBadakigu zer egin behar den, badakigu nola sectores estratégicos de nuestra econo- We know what we have to do, we knowegin, eta egiteko prest gaude. Egin ahal iza- mía, donde exista conocimiento, especia- how to do it and we are ready to do it. Alltea falta dugu. lización y colaboración. we need is to be able to do it. Sabemos qué hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y estamos dispuestos a hacerlo. Sólo nos falta poder hacerlo.Jorge Arévalo Jorge Arévalo Jorge Arévalojorgearevalo.fp@gmail.com jorgearevalo.fp@gmail.com jorgearevalo.fp@gmail.com 8
 • 9. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,Prestakuntza eta Gizarteratze SailburuordearekinEntrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Empleo,Formación e Inclusión socialInterview with Javier Ruiz, Regional Vice-Ministerfor Employment, Training and Social InclusionJavier Ruiz Eusko Jaurlaritzako Enplegu, Javier Ruiz es el nuevo Viceconsejero de Javier Ruiz is the new Regional Vice - Min-Prestakuntza eta Gizarteratze Sailburuorde Formación, Empleo e Inclusión Social del ister for Training, Employment and Socialberria da. Kargu horretaz 2009ko azaroan Gobierno vasco. Aunque tomó posesión en Inclusion of the Basque Government. Al-jabetu zen arren, Javier Ruiz, psikologian noviembre de 2009, no es la primera vez though he took up his position in Novem-lizentziatua, lehenago ere aritu izan da Eus- que este licenciado en Psicología ocupa ber 2009, this is not the first time that thisko Jaurlaritzako erantzukizun karguetan.1995ean, Drogamenpekotasun Idazkaritzakozuzendaria izan zen, geroago ere bere ibil-bide profesionalaren zati handi bat alor ho-rretan eman du. Eusko Jaurlaritzako egoitzanagusian (Gasteizen) duen bulegoan, en-plegu politika aktiboen transferentzia, ho-rrenbeste esperotakoa, izan du hizpide, etaEuskadin sorraraziko dituen aukera garran-tzitsuak nabarmendu ditu.2009ko azaroan, Enplegu, Prestakuntza etaGizarteratze Sailburuorde izendatu zintuz-ten. Zer helburu pertsonal ezarri zenuenkargua onartzerakoan?Gizarte zerbitzuen alorrean aritu naiz lanean,eta gizarte zerbitzuek diru sarrerak berma-tzeko politiketan egin duten kudeaketa langarrantzitsua bete-betean ulertzen dut. Horiizango da, seguruenik, nire ekarpena.Zein dira zure Sailburuordetzaren helburunagusiak?Funtsezko erronka enplegu politika aktiboentransferentzia lortzea da. Ia urtebete da-ramagu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaprestatzen, politika aktiboen transferentziahartzeko. Orain, Estatuko zerbitzuak pro-grama batzuk eskaintzen ditu, eta EAEkoakbeste batzuk. Nahitaezkoa da programarikeraginkorrenak eta bikoiztuta daudenakzehaztea eta uztartzea. Etorkizunean, trans-ferentzia eskuratu eta gero, Lanbide-EuskalEnplegu Zerbitzuak eskainiko dituen zerbi-tzuak zehazten ari gara, gaur egun. 9
 • 10. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionNoiz gauzatuko da politika aktiboen trans- un puesto de responsabilidad en el Ejecu- graduate in Psychology occupies a positionferentzia? tivo autónomo. En 1995, fue director de la of responsibility within the Basque Govern- Secretaría de Drogodependencias, un cam- ment. In 1995, he was the director of theAurreikuspenen arabera, aurten. Irailean, po en el que ha volcado buena parte de su Secretariat for Drug Addiction, a field totransferentzia gauzatzeko akordioak har- trayectoria profesional. En su despacho de which he has devoted a major part of histzea espero zen. la sede central del Gobierno vasco en Vi- professional career. In his office at the toria, Javier Ruiz habla sobre el importante headquarters of the Basque GovernmentZergatik ari da atzeratzen horrenbeste? escenario que se abrirá en Euskadi tras la in Vitoria, Javier Ruiz speaks about thePrintzipioz, 2010eko urtarrilean gauzatu esperada transferencia de las políticas ac- key scenario that is going to open up inbeharrekoa zen. tivas de empleo. the Basque Country after the long-awaited transfer of active employment policies. You were appointed Regional Vice - Minister for Training, Employment and Social Inclusion in November 2009. With what personal goal did you accept the appointment? Professionally, I come from the field of so- cial services and I will probably contribute an understanding of the key role played by social services in managing the income guarantee policy. What are the main objectives of your Office? The fundamental challenge is to receive the transfer of active employment policies. For almost a year we have been preparing the Basque Employment Service, Lanbide, to accept the transfer of active policies. Currently, the national service offers sev- eral programmes and the Basque service offers other programmes. We have to inte- grate and most efficient ones and identify duplicate programmes. We are working on the definition of those programmes that will be offered by the Basque Employment Service Lanbide as soon as the transfer takes place. When will the transfer of active employ- ment policies take place? It is expected to take place this year. The necessary agreements for the transfer were expected to be reached in September. Why such a delay? In principle, it had been planned for January 2010. This is a question that has to do with political negotiations. There are differ- ent ways of transferring responsibilities: some are more regulated by the Central Government and others provide the Au- tonomous Communities with more free- dom of action. Negotiations affect the number of people, the jobs that are trans- ferred, infrastructures that are assigned... There are many issues. 10
 • 11. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionNegoziazio politikoei lotutako gaia da. Kon- Fue nombrado Viceconsejero de Forma- However, the political majority seemspetentziak eskualdatzeko hainbat modu dau- ción, Empleo e Inclusión Social en no- to coincide with the need to carry outde: batzuk Estatuak arautzen ditu, gehienbat; viembre de 2009. ¿Con qué objetivo per- this transfer.beste batzuek jarduteko askatasun handia- sonal asumió su cargo?goa ematen diete autonomia erkidegoei. Nobody is questioning that it will happen.Negoziazio prozesuak alderdi ugari hartzen Yo provengo en mi desarrollo profesional del In all negotiations there are differences inditu barne, hala nola, pertsona kopurua eta ámbito de los servicios sociales y, probable- criteria. Both the Government of Spain andeskualdatutako postuak edo azpiegiturak. mente, aporto la comprensión de la importante the Basque Government are negotiating onGauza asko hartu behar dira kontuan. labor que han hecho los servicios sociales en la how the transfer will take place. We are gestión de la política de garantía de ingresos. the only Autonomous Community in Spain,Hala ere, gehiengo politikoak transferen- apart from the cities of Ceuta and Melilla,tzia gauzatzea beharrezkotzat jotzen duela ¿Cuáles son los principales objetivos de that has not had these responsibilitiesdirudi. su Viceconsejería? transferred. It therefore seems unreason- able for the transfer not to take place.Ez gauzatzeko aukera inori ere ez zaio buru- El reto fundamental es recibir la transferen-ratzen, baina negoziazio guztietan sortzen dira cia de las políticas activas de empleo. Desde Is there going to be any change in theirizpide desadostasunak. Espainiako Gober- hace casi un año estamos preparando el Servi- situation of Basque Vocational Trainingnua eta Eusko Jaurlaritza eskualdaketaren cio vasco de empleo Lanbide para que pueda schools after the transfer?alderdiei buruz ari dira negoziatzen. Ceuta eta acoger la transferencia de las políticas activas.Melilla izan ezik, aipatutako konpetentziak es- Ahora mismo, el servicio estatal ofrece una se- No. I think that Vocational Training schoolskuratu ez dituen autonomia erkidego bakarra rie de programas y el vasco ofrece otros. Hay are a great asset in the area of training forgara. Beraz, atzeratzea ez da zentzuzkoa. que hacer una labor de integración y definición employment. And we hope to be able to de los más eficaces y de los que se duplican. Y enrich the existing connections betweenEAEko Lanbide Heziketako ikastetxeen estamos trabajando en la definición de los pro- VT schools and the business world and theegoera aldatu egingo da, transferentzia gramas que a futuro, en el momento en el que needs of companies... Although we have agauzatu ondoren? se produzca la transferencia, ofrecerá el futuro good connection here, our proposal is to con- Servicio vasco de empleo Lanbide. tinue enriching it so that Vocational TrainingEz. Nire ustez, Lanbide Heziketako ikastetxeak and Training for Employment resources in-aktibo handiak dira lanerako prestakuntzaren ¿Cuándo se producirá la transferencia de creasingly meet the specific needs of com-alorrean. LHko ikastetxeen eta enpresa mun- las políticas activas? panies to improve their competitiveness.duaren arteko loturak indartzea espero dugu,eta enpresen beharrei erantzutea... Hemen, Está previsto que sea este año. En septiembre At the employment offices we are goingaipatutako loturak onak diren arren, are gehia- se esperaba que se produjeran los acuerdos to leave a space to work with companiesgo sendotzea da gure proposamena, Lanbide necesarios que den lugar a la misma. that will not only include the Departmentheziketa eta Lanerako prestakuntza enpresen of Employment but also the Department ofbehar zehatzekin bat etor daitezen, gero eta ¿Por qué se está retrasando tanto? En Industry and the Department of Education.gehiago, eta, ondorioz, enpresen lehiakorta- principio, se había previsto para enero We are going to work to achieve a growingsuna handitzea lor dadin. de 2010. proximity between these schools and the concerns of companies. We are workingEnplegu bulegoetan, enpresekin aritzeko Es una cuestión que tiene que ver con la ne- closely with the Department of Educationeremua sortuko dugu. Bertan, Enplegu Sai- gociación política. Hay distintas modalidades on the Lifelong Learning Act.lak ez ezik, Industria eta Hezkuntza Sailek de traspaso de competencias: unas son másere hartuko dute parte. Ikastetxeen eta en- reguladas desde el Estado y otras dejan a What is the purpose of the Lifelongpresen kezkak gero eta gehiago hurbiltzen las comunidades autónomas más libertad de Learning Act?saiatuko gara. Etengabe ari gara lanean actuación. El proceso de negociación afectaHezkuntza Sailarekin, Bizitza Osoan Zeha- al número de personas, a los puestos que se To integrate the Training for Employmentrreko Ikaskuntzaren Legea jorratzeko. transfieren, a las infraestructuras que se tras- system and have a more modular Voca- pasan... Hay muchas cuestiones. tional Training and to allow for valuingZer helburu du Bizitza Osoan Zeharreko competences acquired through workingIkaskuntzaren Legeak? Y, sin embargo, parece que la mayoría experience. política coincide en la necesidad de queLanerako prestakuntza sistema eta Lanbide se lleve a cabo esta transferencia. When would the new law come intoheziketarik modularrena uztartzea, eta, bes- effect?talde, lan esperientziaren bidez eskuratuta- No hay nadie que se plantee que no se produz-ko gaitasunen balioespena sustatzea. ca. En todas las negociaciones hay diferencias It is a commitment for this term and I im- de criterios. Tanto desde el Gobierno de España agine that the draft bill should be undergo-Noiz sartuko da indarrean lege berria? como del vasco hay una negociación sobre los ing the approval process by 2011. aspectos en que se va a producir el traspaso.Legealdi honetarako hartutako konpromi- Somos la única Comunidad autónoma, quitan- Another goal of the Basque Govern-soa denez, nire ustez 2011rako lege aurre- do Ceuta y Melilla, que no tienen el traspaso ment for this term is to approve theproiektuaren zirriborroa onartzeko prozesua de esas competencias. Por lo tanto, no parece Employment Act. What is the currenthasita egongo da jadanik . razonable que el traspaso se demore. state of this project? 11
 • 12. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionEusko Jaurlaritzak legealdi honetarako ¿Se produciría algún cambio en la situa- We are working on the draft and the nextezarri duen beste helburu bat Enplegua- ción de los centros de Formación Pro- step is to establish a debate with socialren Legea onartzea da. Zertan da proiek- fesional vascos tras llevarse a cabo la stakeholders.tu hori? transferencia? What will this law bring?Zirriborroa lantzen ari gara, eta hurrengo No. Yo creo que los centros de Formación Profe-urratsa gizarte eragileekiko elkarrizketari sional son un gran activo en todo el ámbito de With the transfer of active policies, we areekitea izango da. la formación para el empleo. Y nosotros espe- in the process of building the Basque Em- ramos poder enriquecer la conexión existente ployment Service. But we should not forgetZer ekarpen egingo ditu legeak? entre los centros de FP y el mundo empresarial that there is a large number of collaborat- y las necesidades de las empresas... A pesar de ing entities in our Region that are linked toPolitika aktiboen transferentzia dela eta, que aquí hay una buena conexión, nuestra pro- institutions working on training and workEuskal Enplegu Zerbitzua sortzeko proze- puesta es seguir enriqueciéndola para que cada insertion... There are also numerous publicsuan murgildu gara. Dena den, ezin dugu vez más los recursos de Formación profesional, administrations that co-operate in manag-ahaztu gure Erkidegoan entitate lagun- de Formación para el empleo, respondan a las ing active policies. We understand that thetzaile asko daudela, prestakuntza ere- necesidades concretas y propias de las empre- Employment Act has to put some order intomuan, gizarteratze arloan... Eta era guz- sas para mejorar su competitividad. these competences. It will then build thetietako administrazioek ere nolabaiteko Basque Employment System, where the waylaguntza ematen dute politika aktiboak En las propias oficinas de empleo vamos a de- the various administrations are going to co-kudeatzeko. Gure ustez, Enpleguaren jar un espacio de trabajo con las empresas, en operate in developing active policies can beLegearen eginbeharretako bat konpeten- el que no sólo pueda estar el Departamento de structured.tzia guztiak antolatzea da. Horrela, Eus- Empleo, sino también el Departamento de In-kal Enplegu Sistema eratuko dugu, eta, dustria y el Departamento de Educación. Vamos Can VT schools make contributions dur-hortik abiatuz, administrazioen arteko a trabajar en lograr una proximidad cada vez ing the bill approval process?lankidetzaren nondik norakoak antola- mayor de esos centros a las inquietudes de lastuko ditugu, politika aktiboak garatzeari empresas. Estamos trabajando permanentemen- Of course, of course. There is going to be adagokionez. te con el Departamento de Educación en la Ley full process of debate among the different del Aprendizaje a lo largo de toda la vida. social stakeholders and entities that col-LHko ikastetxeek ekarpenak egiteko laborate today in managing active policies.aukerarik izango dute, legea onartzeko ¿Qué objetivo tiene la Ley del Aprendizajeprozesuan zehar? a lo largo de la vida? Is the Basque Vocational Training Coun- cil going to be consulted during the billBai, noski. Elkarrizketa prozesua jarriko Integrar el sistema de la Formación para el em- approval process?dugu abian, politika aktiboen kudeaketaren pleo y de la Formación profesional más modu-alorrean elkarlanean diharduten gizarte lar y permitir también que se valore la compe- Beyond which institutions should be con-eragile eta erakunde guztien artean. tencia adquirida por la experiencia laboral. sulted, the important thing is to have wide- spread participation in drafting the text.Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari ¿Cuándo entraría en vigor esta nueva ley? Training for Employment is one of the mostkontsultarik egingo al zaio, legea onar- important active policies, if not the most im-tzeko prozesuan zehar? Es un compromiso para esta legislatura e portant. It is therefore unavoidable to take imagino que para el año 2011 estará ya el into account the opinions of all stakeholdersKontua ez da kontsultak zer organori borrador del anteproyecto de ley en proceso in drafting the text.egingo zaizkion zehazten hastea, testua de aprobación.idazteko prozesuan guztien partaidetza Once the Employment Act has been en-bermatzea baita garrantzitsuena. Lanera- Otro de los objetivos del Gobierno vasco acted, to what extent will VT schools beko prestakuntza politika aktiborik garran- para esta legislatura es la aprobación de affected?tzitsuenetakoa da, edo garrantzitsuena, la Ley de Empleo. ¿En qué situación seagian. Argi dago, beraz, eragileen iritzia encuentra este proyecto? The act will not increase resources butkontuan hartu behar dela testua egiteko. rather order competences and establish Estamos trabajando con el borrador y el si- channels for participation. It has to lead to aZenbaterainoko eragina izango du En- guiente paso será ir a un diálogo con los Basque Employment Council in which Voca-pleguaren Legeak onartu ondoren, LHko agentes sociales. tional Training schools will be representedikastetxeetan? among many other stakeholders. ¿Qué aportará esta ley?Legearen xedea ez da baliabideak han- When will the Integrated Vocationalditzea, konpetentziak antolatzea eta par- Con la transferencia de las políticas activas, Training System be implemented?taidetza bideak finkatzea baizik. Horrela, estamos en un proceso de construcción delEnpleguaren Euskal Kontseilua sortzea Servicio vasco de empleo. Pero no hay que It is a challenge and a requirement estab-izango litzateke hurrengo urratsa. Ber- olvidar que en nuestra Comunidad hay un lished by law to create a single device fortan, eragile ugarik izango lukete ordez- montón de entidades colaboradoras que tie- recognising competences: a device thatkaritza: besteak beste, Lanbide Heziketa- nen que ver con entidades que trabajan en la will come under the Departments of Edu-ko ikastetxeek. formación, en la inserción laboral... Y también cation and Employment in all Autonomous 12
 • 13. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionNoiz jarriko da abian Lanbide Heziketa-ren Sistema Integratua?Legeak xedatutako erronka eta betebeharrada, gaitasunak zertifikatzeko dispositibo ba-karra sortzeko. Dispositibo hori Autonomiaerkidegoetako Hezkuntza eta Enplegu Saileiatxikita egongo da. Hizpide dugun Sistemaintegratuaren lehen erreferentzia izango da,titulazio sistemak eta lanbide ziurtagiriakaitortuko eta uztartuko baititu. Azken horieidagokienez, ekar dezagun gogora gaitasunez-formalak eta lanpostuaren bidez eskuratu-takoak egiaztatzen dituztela. Aurten, 2010eanzehar, gaiari buruzko dekretua onartuko da,edozein pertsonak lortutako gaitasunak ai-tortzeko aukera ahalbidetzeko. Horixe izangoda sistema integratuaren lehen alderdia, bai-na askoz ere urrunago iritsi behar dugu.Zer etorkizun izango du HOBETUZek, Langi-leen Prestakuntzarako Euskal Fundazioak?Etengabeko prestakuntza Lanerako presta-kuntzaren funtsezko osagaia da, eta politikaaktiborik garrantzitsuenetakoa ere bai. Bainapolitika aktiboen transferentzia gauzatzen de-nean, Lanbide Enplegu Zerbitzua (hiru alder-diko administrazio kontseilu paritarioa duena)buru-belarri hasiko da ekinean, eta, beraz, ku-deaketa eredu berbera duten bi organo ego-tea zentzugabea izango litzateke. Fundazioa-ren zerbitzu eta baliabideak Lanbide-EuskalEnplegu Zerbitzuan txertatzea izango da, ziuraski, konponbiderik egokiena, baina prozesuhori negoziatu egin beharko da.Zer espero du zure SailburuordetzakHETELengandik?HETELeko ikastetxeekiko lankidetzari eus- una gran variedad de administraciones que Communities of Spain. This will be thetea, eta hobetzea eta are gehiago aberas- de alguna manera también cooperan en la first benchmark in the Integrated Trainingtea. Transferentziak politika aktiboak hobe- gestión de las políticas activas. Entendemos System because it will be able to recog-to kudeatzeko aukera emango duela uste que la Ley de Empleo tiene, por un lado, que nise and integrate degree systems, profes-dugu, eta, ildo horretan, HETELeko ikaste- ordenar esas competencias. Construirá enton- sional certificates, recognised non-formaltxeekiko lankidetza areagotzea espero dugu. ces el Sistema vasco de empleo, en el que se competences and those acquired on theIkastetxeei, bestalde, ahalik eta jarrerarik pueda articular cómo se va a cooperar entre job. In 2010, a decree will be passed thatmalguena hartzeko eskatuko diegu, egungo las distintas administraciones para el desa- will allow anyone to get recognition for ankrisi egoeraren erronkei erantzuteko, bate- rrollo de las políticas activas. acquired competence. This will be the firsttik, eta ekonomia eta ekoizpen sistemen eta element in the comprehensive system but itlangileen prestakuntzaren garapenarekin ¿Podrán los centros de FP realizar apor- will go much further.bat etortzeko, bestetik. Nire iritziz, guztiok taciones durante el proceso de aproba-eginahalak egin beharko ditugu, erronka ción de la ley? What is the future outlook for Hobetuz,berrietara eta langileen prestakuntza eta the Basque Foundation for Continuinggaitasun eskakizun berrietara moldatzeko. Claro, claro. Habrá todo un proceso de diálo- Vocational Training? go entre los distintos agentes sociales y enti-Zer zentzutan indartuko duzue HETELekiko dades que hoy colaboran en la gestión de las Continuing vocational training is an essentiallankidetza? políticas activas. part of Training for Employment and it is one of the most important active policies. But asEuskadiko pertsonei gero eta prestakun- ¿Se va consultar al Consejo Vasco de soon as the transfer of active policies takestza baliabide gehiago eskaini ahal izatea Formación Profesional durante el proce- place and we have designed an Employmentespero dugu. Aipatutako prestakuntza so de aprobación de esta ley? Service Lanbide with a tripartite, egalitarian 13
 • 14. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionLHko ikastetxeen Más allá de los órganos a los que hay que consultar, lo importante es que se dé un pro-eta enpresa munduaren ceso participativo en la elaboración del texto.arteko loturak indartzea La Formación para el empleo es una de lasespero dugu políticas activas más importantes, si no es la más importante. Ineludiblemente, por tanto, la opinión de los agentes tiene que ser toma- da en cuenta para la elaboración del texto.baliabideak ikastetxeetan daude, fun-tsean. Baina ez da bolumen kontua soilik, ¿Una vez aprobada la Ley Empleo, en quéezinbestekoa baita erantzun anitzak eta medida resultarían afectados los centrosmalguak ematea. Enpresa munduarekin de FP?etengabe egon behar dugu harremane-tan, haien prestakuntza beharrak ezagu- La ley no incrementa los recursos, sino que or-tzeko, eta, halaber, enpresei ere beren dena las competencias y establece cauces deprestakuntza beharrez jabetzen laguntze- participación. Tiene que dar lugar a un Conse-ko. Izan ere, enpresariak, batzuetan, ku- jo Vasco de Empleo, en el que puedan estardeaketa lanetan erabat murgiltzen dira, representados, entre otros muchos agentes,eta ez dira konturatzen laguntza baliabi- los centros de Formación profesional.deak behar dituztela, beren prestakuntzabeharrak gainditzeko. Beraz, enpresekin ¿Cuándo se pondrá en marcha el Sistemaelkarlanean aritzea ezinbestekoa da, integrado de formación profesional?aipatutako beharrez jabe daitezen. Gai-nera, malgutasunez jokatu behar dugu, Es un reto y un requerimiento determinado porunean uneko behar berriei erantzuteko la ley para constituir un dispositivo único de board, it will not make sense to have twogai izan gaitezen. reconocimiento de la competencia: un dispo- organisations with the same management sitivo que dependa de los Departamentos de model. It will probably be a good option to Educación y Empleo en todas las comunidades have the Hobetuz Foundation integrate its autónomas. Será el primer referente de ese Sis- services and resources within the future tema integrado, porque podrá reconocer e inte- Basque Employment Service Lanbide but this grar tanto los sistemas de titulación, como los is a process that will have to be negotiated. de certificados profesionales, de reconocimiento de la competencia no formal y de la adquirida What does your Office expect from en el puesto de trabajo. Durante este año 2010, HETEL? se aprobará un decreto que permitirá que a cual- quier persona se le reconozca la competencia We expect not only to maintain co-opera- adquirida. Ese será el primer elemento del siste- tion with HETEL schools but to improve it ma integral, pero hay que ir mucho más allá. and enrich it. We think that the transfer will result in better management of active poli- ¿Qué perspectivas de futuro tiene Hobetuz, cies and, therefore, we hope to be able to la Fundación Vasca para la Formación continue increasing our co-operation with Profesional Continua? HETEL schools. We are also going to ask these schools for the utmost flexibility in La formación continua es parte fundamental e adapting to the challenges of not only the integrante de la Formación para el empleo y es current recessions but also those posed by una de las políticas activas más importantes. the development of economic, productive Pero en el momento en que se produzca la and skills-building challenges. I think that transferencia de las políticas activas y habien- we need to make the utmost effort to adapt do diseñado un Servicio de empleo Lanbide, to all the new challenges and new training cuyo consejo de administración es tripartito y and skills-building requirements. paritario, no tiene sentido que haya dos órga- nos con el mismo modelo de gestión. Probable- How will co-operation with HETEL in- mente sea una buena opción que la Fundación crease? integre sus servicios y recursos en el futuro Servicio vasco de empleo Lanbide, pero ese es We hope to be able to have an increas- un proceso que aún habrá que negociar. ing number of training resources available to people in the Basque Country. These ¿Qué espera de HETEL su Viceconsejería? training resources are essentially found in VT schools. But it is not only a question Esperamos no sólo mantener la colaboración con of volume. It is also a question of diver- los centros que están en HETEL, sino mejorarla, sity and flexibility in responding. We have enriquecerla más. Pensamos que la transferen- to be permanently linked to the business 14
 • 15. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social Inclusion cia va a producir una mejor gestión de políticas activas y, por tanto, esperamos poder seguir aumentando la colaboración con los centros de HETEL. Vamos a pedir también a estos centros la máxima flexibilidad posible para adaptarse a los retos no sólo de esta situación de crisis, sino a los determinados por el desarrollo de los siste- mas económicos, productivos y de la capacita- ción de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para poder adaptarnos todos a los nuevos retos y a los nuevos requerimientos formativos y de capa- citación de trabajadores y trabajadoras. ¿En qué sentido aumentarán la colabora- ción con HETEL? Esperamos poder tener cada vez más recursos formativos a disposición de las personas en Euskadi. Esos recursos formativos fundamental- mente están en los centros. Pero no sólo sería una cuestión de volumen, que también, sino una cuestión de diversidad y de flexibilidad para la respuesta. Hay que estar permanentemente enHETELeko ikastetxeen egoera aldatu egin- conexión con el mundo empresarial para percibir world to perceive and also help compa-go da, enplegu politika aktiboen transfe- y ayudar también a las empresas a que perciban nies to perceive training needs. Some-rentzia gauzatu ondoren? las necesidades formativas. A veces el empresa- times, businesspeople are so immersed rio está tan inmerso en el trabajo de gestión de in managing their companies that theyEz dut uste epe laburrean inolako alda- su propia empresa que no percibe que necesita cannot perceive that they require sup-ketarik egokituko denik. Dena den, Lan- recursos de apoyo para sus necesidades forma- porting resources for their training needs.bide-Euskal Enplegu Zerbitzua sortzeko tivas. Hay que colaborar con las empresas para We have to co-operate with companies sourratsetan beste zerbitzu eredu bat plan- que perciban esas necesidades formativas y ser they can perceive their training needs andteatuko dugu, orain artekoak ez bezalako flexibles para responder a las nuevas necesida- become more flexible in responding tozenbait berezitasun izango dituena. Ai- des que se vayan produciendo. new needs as they come up.patutako zerbitzu eredua eragile guztionartean sortu behar dugu, arian-arian. En- ¿Variará la situación de los centros HETEL Will the situation of HETEL schools varypresetako langileei eta langabetuei erre- tras la transferencia de las políticas acti- after the transfer of active employmentparatuko zaie, batik bat. Eragile partaide vas de empleo? policies?bakoitzak behar horiei nola erantzutendien ikusi beharko da, baina HETEL eta No creo que suponga a corto plazo ningún cam- I don’t think it will imply any changes in thebere ikastetxeak oso eragile garrantzi- bio. Sí que es cierto que en la construcción de short term. It is true that in the constructiontsuak izango dira, ezbairik gabe. ese Servicio vasco de empleo Lanbide planteare- of this Basque Employment Service Lanbide, mos un modelo de servicio con algunas diferen- we will propose a service model that will cias al que ha existido hasta ahora. Hay que ir be somewhat different to the one in place construyendo ese modelo de servicio progresiva- up to now. We have to continue gradu- mente entre todos los agentes que intervienen. ally building that service model among all Se pondrá el foco en las personas empleadas y stakeholders. The focus will be on employed desempleadas y en las empresas. Habrá que ir and unemployed people and on companies. viendo cómo responde a esas necesidades cada We have to see how each stakeholder re- uno de los agentes que intervienen y HETEL con sponds to these needs and HETEL— with sus centros es un agente importante. its schools— is a major stakeholder.Estela Suero Estela Suero Estela SueroKazetaria Periodista Journalistestelasuero@hotmail.com estelasuero@hotmail.com estelasuero@hotmail.com 15
 • 16. LANBIDE 2010Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Saria-ren 2. edizioa antolatu du HETELek 2010 urteanHETEL celebra la 2ª edición del Premio HETELal compromiso con la Formación Profesional 2010HETEL celebrates the 2nd HETEL Awardfor commitment to Vocational TrainingMaiatzaren 26an, Lanbide Heziketarekiko El 26 de mayo se celebró en Bilbao la segun- The ceremony of the 2nd HETEL Award forkonpromisoari HETEL Sariaren bigarren da edición del Premio HETEL de compromi- commitment to Vocational Training was cel-edizioa ospatu zen Bilbon. HETEL Sariak so con la Formación Profesional. El Premio ebrated in Bilbao on 26 May. The prize is in–2008an, Gasteizen, egin zen lehen edi- HETEL, cuya primera edición se celebró en recognition for the work of individuals, com-zioa– Lanbide Heziketarekiko konpro- mayo de 2008 en Vitoria, tiene como obje- panies and organisations that have provenmisoa erakutsi duten pertsona, enpresa tivo reconocer la labor llevada a cabo por their commitment to Vocational Training,eta erakundeek buruturiko lana aitortzea personas, empresas u organismos que han and whose support has helped VT schoolsdu helburu. Izan ere, horiek emaniko la- demostrado su compromiso con la Formación better develop their environment. The HETELguntzari esker, Lanbide Heziketako ikas- Profesional, y cuyo apoyo ha permitido a los Award also wishes to provide a forum oftetxeek hobeto bete ahal izan dute ingu- centros de FP contribuir mejor a su labor de reflection about the present and future ofrunea garatzeko lana. Gainera, HETEL desarrollo del entorno. Además, el Premio Vocational Training in the Basque Country,Sariak Euskadiko Lanbide Heziketako HETEL quiere ser un lugar de reflexión sobre underscoring the strategic role of Vocationalorainari eta etorkizunari buruzko gogoeta el presente y futuro de la Formación profe- Training in the country’s development. 16
 • 17. LANBIDE 2010Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL celebra la 2ª edición del Premio HETEL celebrates the 2nd HETELHETEL Sariaren 2. edizioa antolatu du HETEL al compromiso con la Formación Award for commitment to VocationalHETELek 2010 urtean Profesional 2010 Traininggunea izan nahi du, eta Lanbide Heziketak sional en Euskadi y trata de apelar al papelgure herriaren garapenean duen egiteko estratégico que la Formación profesional tie-estrategikoa azpimarratu. ne en el desarrollo del país.Azkenean, Patxi López lehendakariak ezin Finalmente el Lehendakari Patxi López no pudoizan zuen 2010eko HETEL Sarien banaketa presidir la entrega del Premio HETEL 2010. Lapresiditu. Halere, Hezkuntza, Unibertsitate Asociación sí tuvo el honor de contar con laeta Ikerketa sailburu Isabel Celaáren eta participación e intervenciones de la ConsejeraEnplegu, Prestakuntza eta Gizarteratzeko de Educación, Universidades e Investigaciónsailburuorde Javier Ruizen parte-hartzeare- Isabel Celaá y del Viceconsejero de Formación,kin eta hitzaldiekin kontatzeko ohorea izan Empleo e Inserción social, Javier Ruiz. Ambos,zuen Elkarteak. Hain zuzen, horien bien eta junto con el presidente de HETEL, Eduardo Fer-HETELeko lehendakari Eduardo Fernándezen nández, hicieron entrega de los galardones aeskutik, jaso zituzten sariak bigarren edizio los tres premiados de esta segunda edición:honetako hiru sarituek. 1. la empresa CAF (Construcciones y Auxi- 1. CAF enpresak (Construcciones y Auxi- liar de Ferrocarriles S.A.), representada In the end, the president of the Basque Gov- liar de Ferrocarriles S.A.), horren Giza por su Director de Recursos humanos, ernment, Patxi López, was unable to chair Baliabideen zuzendari Juan Gastesik Juan Gastesi; the prize-giving ceremony of the 2010 HETEL ordezkatuta; Award. The Association was, however able 2. la empresa cooperativa Matrici Soc. to count on the participation and speeches 2. Matrici Soc. Coop. kooperatibak, ho- Coop., que estuvo representada por su of the Regional Minister of Education, Uni- rren lehendakari Iñaki Lejarzak ordez- Presidente Iñaki Lejarza; versities and Research Isabel Celaá and the katuta; Deputy Regional Minister of Training, Em- 3. Jose Angel Cuerda, ex alcalde de Vitoria. ployment and Social Insertion, Javier Ruiz. 3. Jose Angel Cuerdak, Gasteizko alkate Both, together with the president of HETEL, ohiak. Tanto las dos empresas como el ex alcalde Eduardo Fernández, gave the awards to the de Vitoria han realizado una importante la- three winners of this second edition:Bi enpresa horiek nahiz Gasteizko alkate bor en favor de la Formación Profesional yohiak Lanbide Heziketaren aldeko lan han- HETEL ha querido reconocer su trabajo en 1. the company CAF (Construcciones ydia egin dute, eta, horregatik, esparru ho- este ámbito. Auxiliar de Ferrocarriles S.A.), repre-rretan egindako ekarpena aitortu nahi izan sented by its Human Resources man-die HETELek. El acto de entrega de Premios se realizó en la ager, Juan Gastesi; Museo marítimo de la Ría de Bilbao y fue pre-Sari banaketa Bilboko Itsasadarra itsas sentado por Pilar Kaltzada. En el acto se hizo 2. the co-operative Matrici Soc. Coop., rep-museoan egin zen eta Pilar Kaltzadak aur- entrega a los tres premiados del galardón del resented by its president, Iñaki Lejarza;keztu zuen. Ekitaldian José Ramón Anda Premio, una escultura del artista navarro Joséartista nafarraren eskultura bana jaso zu- Ramón Anda. 3. Jose Angel Cuerda, former mayor often sarituek. Vitoria. Esta 2ª edición del Premio HETEL ha sido unoHETEL Sarien 2. edizioa 2010ean Elkarteak de los proyectos más importantes desarrolla- Both companies and the former mayor ofgaraturiko proiekturik garrantzitsuenetari- dos por la Asociación en el 2010 y HETEL ha Vitoria have made a major contribution toko bat izan da eta jarduera hori gauzatzeko podido contar para ello con el patrocinio de la Vocational Training and HETEL wished toEuskaltel enpresaren babesa izan du. empresa Euskaltel. recognise this.Euskadin Lanbide Heziketa sustatzeko eta Tras más de veinte años trabajando para pro- The prize-giving ceremony took place athobetzeko hogei urtez baino gehiago lan egin mocionar y mejorar la Formación Profesional del the Bilbao Maritime Museum and wasostean, Elkarteak Lanbide Heziketarekiko País Vasco, la Asociación creó el Premio HETEL presented by Pilar Kaltzada. The prize is akonpromisoari eskainitako HETEL Saria sortu al compromiso con la Formación Profesional sculpture, the work of the Navarrese sculp-zuen 2008 urtean, honako bi helburu hauek en el año 2008 con dos objetivos: servir como tor José Ramón Anda.zituela: sarituei eginiko ekarpena aitortzea muestra de reconocimiento a los galardonados yeta gizartea gure herriaren gizarte eta eko- ser una llamada de atención a la sociedad sobre The 2nd edition of the HETEL Award is one ofnomia garapenerako Lanbide Heziketaren la importancia de la Formación Profesional para the most important projects carried out by thegarrantziaz ohartaraztea. el desarrollo socio económico del país. Association in 2010 and HETEL is grateful for the sponsorship of the company Euskaltel.Bertaraturikoen iritziz, ekitaldia oso positiboa La valoración del acto por parte de los asis-izan da. Hori dela eta, merezi izan du anto- tentes fue muy positiva y ha compensado el After more than twenty years promoting andlatzeko eginiko lanak. Sarien banaketa gala esfuerzo que supuso su organización. La Gala improving Vocational Training in the BasqueBilboko Itsasadarra itsas museoan egin zen de entrega de premios reunió a cerca de 150 Country, the Association created the HETELeta 150 pertsona inguru erakarri zuen Sarien personas en el Auditorio del Museo marítimo Award for commitment to Vocational Train-banaketak. Bertan izan ziren pertsona guz- de Bilbao. Agradecemos al importante núme- ing in 2008 with two goals in mind: to servetiei, bai erakunde publikoetakoei, enprese- ro de personas, tanto de Instituciones, em- as a recognition for award winners and to 17
 • 18. LANBIDE 2010Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL celebra la 2ª edición del Premio HETEL celebrates the 2nd HETELHETEL Sariaren 2. edizioa antolatu du HETEL al compromiso con la Formación Award for commitment to VocationalHETELek 2010 urtean Profesional 2010 Trainingtakoei, enpresa erakundeetakoei eta beste presas, organizaciones empresariales y otroserakunde batzuetakoei, hala nola, HETEL organismos como a los profesionales de losikastetxeetako lankideei, ekitaldian gurekin centros HETEL que compartieron con nosotrosizatea eskertu nahi diegu. esta celebración.El Premio HETEL, tiene como objetivo reconocer la laborllevada a cabo por personas, empresas u organismos que handemostrado su compromiso con la Formación Profesional raise social awareness about the impor- tance of Vocational Training for the socio- economic development of the country. Participants gave very positive feedback on the event; a compensation for the effort of its organisation. Over 150 people gathered at the Auditorium of the Bilbao Maritime Museum for the prize gala. We would like to thank the people who represented nu- merous institutions, companies, business organisations and other entities as well as the professionals from HETEL schools who shared this celebration with us.SARITUAK LOS PREMIADOS PRIZE WINNERSCAF S.A. CAF S.A. CAF S.A.Nazioartean hedaturiko Euskadiko enpre- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Construcciones y Auxiliar de Ferrocar-sarik handienetariko bat eta euskal eko- S.A., más conocida como CAF, con sede riles S.A., better known as CAF, is basednomiaren eragileetariko bat da Beasainen en Beasain, es una de las empresas más in Beasain and is one of the most inter-egoitza duen Construcciones y Auxiliar de internacionales de Euskadi y una de las national companies in the Basque Coun-Ferrocarriles S.A., CAF gisa ezagunagoa locomotoras de la economía vasca. Su try, as well as one of the main drivers ofdena. Horren tailer eskola, 1962an, Goierri escuela taller, en 1962, fue el embrión de Basque economy. Its school workshop,Eskolaren ernamuina izan zen, eta 1963- Goierri Eskola, cuya primera promoción de founded in 1962, was the embryo of thekoa izan zen bertatik irtendako teknikarien técnicos data de 1963. Además CAF fue Goierri Eskola, whose first promotionlehen promozioa. Gainera CAFek, Goierriko una de las empresas, que, junto con los dates to 1963. In addition, CAF was oneeskualdeko 18 udalerriekin batera, Goierri 18 municipios de la comarca de Goierri of the companies that, together with theFundazioa – Goierri Herrien Ekintza sustatu promovieron la Fundación Goierri – Goie- 18 municipalities of the Goierri districtzuen. Goierri Eskola Fundazio horren parte rri Herrien Ekintza, de la que forma parte promoted the Goierri Foundation —Goi-da. Sektore publikoaren eta pribatuaren Goierri Eskola. Esta Fundación es un ejem- erri Herrien Ekintza— to which Goierri Es-arteko lankidetzaren adibide da Fundazioa, plo de cooperación público- privada que ha kola belongs. The Foundation is an exam-eta oso garrantzitsua izan da Goierriko es- resultado clave para el actual desarrollo ple of public-private co-operation that haskualdearen egungo garapenerako. CAFeko de la comarca de Goierri. Muchos de los proven essential for the development oflangile asko eskualdeko LHko ikastetxeetan trabajadores de CAF se han formado en the Goierri district. Many CAF employeesprestatu dira. Gaur egun, CAFek LHri ba- los centros de FP de la comarca y hoy en were trained in the district’s VT schoolsbesa ematen jarraitzen du, eta eskualdeko día CAF mantiene el apoyo y la demanda, and the company continues to supportherritarrei lana ematen, batez ere, Lanbide principalmente de técnicos de Formación and hires local students, particularly Vo-Heziketako teknikariei. Profesional. cational Training technicians.HETEL Saria Enplegu, Prestakuntza eta Gi- El premio HETEL fue entregado por el Vice- The HETEL Award was given by the Deputyzarteratzeko sailburuorde Javier Ruizek consejero de Formación, Empleo e Inserción Regional Minister of Training, Employment andeman zion CAFeko Giza Baliabideen zuzen- social, Javier Ruiz, al Director de Recursos Social Insertion, Javier Ruiz, to the Human Re-dari Juan Gastesi. humanos de CAF, Juan Gastesi. sources manager for CAF, Juan Gastesi. 18
 • 19. LANBIDE 2010Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL celebra la 2ª edición del Premio HETEL celebrates the 2nd HETELHETEL Sariaren 2. edizioa antolatu du HETEL al compromiso con la Formación Award for commitment to VocationalHETELek 2010 urtean Profesional 2010 TrainingMATRICI SOC. COOP. MATRICI SOC. COOP. MATRICI SOC. COOP.Matrici enpresak Zamudion du egoitza. Au- La empresa Matrici, con sede en Zamudio, Matrici is a co-op based in Zamudio thattomobilgintzaren industriarako karrozeriak realiza proyectos llave en mano de troqueles y carries out turn-key projects for stampingegiteko estanpazio trokelak eta tresneriak útiles de estampación para carrocerías de la in- dies and tooling for automobile body work.egiten ditu, giltzak eskura. Duela 30 urte bai- dustria del automóvil. Hace ya más de 30 años Over 30 years ago, a group of parentsno gehiago, guraso talde batek, horiek guz- un grupo de padres y madres, todos ellos tra- who worked at Matrici made a commit-tiak Matriciko langileak, Lanbide Heziketaren bajadores de Matrici, apostaron por la Forma- ment to Vocational Training and foundedaldeko apustua egin zuen, eta egun Politek- ción profesional y fundaron un proyecto educa- an educational project that today has be-nika Ikastegia Txorierri S. Coop. den hezkun- tivo que hoy es Politeknika Ikastegia Txorierri come the Politeknika Ikastegia Txorierri S.tza proiektua sortu zuen. Hogeita hamar urte S. Coop. Tres décadas después el compromiso Coop. Three decades later, their commit-igaro ostean, konpromisoa oraindik indarrean sigue vigente. Desde Matrici se sigue apoyan- ment continues to be very much in effect.dago. Matricik Txorierri kooperatiba eskolari do la escuela cooperativa Txorierri y apostando Matrici continues to support Txorierri co-opbabesa ematen jarraitzen du, baita Lanbide por la calidad de los técnicos surgidos de la school, with a firm belief in the techniciansHeziketatik sorturiko teknikarien kalitatearen Formación Profesional. Asi, no sólo el origen who have received their Vocational Train-alde apustu egiten ere. Hori horrela, Politek- de una escuela de FP está ligado a Matrici S. ing there. The school owes its origins tonika Ikastegia Txorierri LHko ikastetxearen Coop., sino también su desarrollo, crecimiento Matrici S. Coop., but also its development,jatorria Matrici S. Coop. enpresari lotuta dago, y éxitos corren parejos en el tiempo. growth and success over time.baita ikastetxearen garapena, hazkuntza etaarrakastak ere. El Presidente de Matrici Iñaki Lejarza recibió el The Chair of Matrici, Iñaki Lejarza received premio de las manos de la Consejera de Educa- the award from the Regional Minister ofSaria Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa ción, Universidades e Investigación, Isabel Celaá. Education, Universities and Research, Isa-sailburu Isabel Celaáren eskutik jaso zuen bel Celaá.Matriciko lehendakari Iñaki Lejarzak. JOSE ANGEL CUERDA JOSE ANGEL CuERDAJOSE ANGEL CUERdA El ex alcalde de Vitoria - Gasteiz fue un vi- sionario a favor de la Formación Profesional. The former mayor of Vitoria - Gasteiz wasLanbide Heziketaren aldeko lanean ai- Como Alcalde participó en el Consorcio para a visionary who firmly supported Voca-tzindaria izan zen Vitoria-Gasteizko alkate el estímulo y desarrollo de la Formación pro- tional Training. In his capacity as mayor, heohia. Alkate gisa Araban Lanbide Hezike- fesional en Alava. También desde el Ayun- participated in the Consortium for Foster-ta sustatzeko eta garatzeko partzuergoan tamiento cedió los locales para la Escuela ing and Developing Vocational Training inparte hartu zuen. Gainera, Diocesanas – de Formación profesional en Hostelería de Alava. During his term, the Town CouncilMendizorroza Lanbide Heziketako Ostala- Diocesanas – Mendizorroza. Así mismo fue donated the premises for the Diocesanasritza Eskolari lokalak utzi zizkion udaletik. uno de los promotores y profesores de la Escue- – Mendizorroza Catering Vocational Train-Halaber, Erdi mailako arduradunen esko- la de mandos intermedios que funcionó durante ing School. He was also one of the promot-laren sustatzailea eta irakaslea izan zen, varios años en el centro de FP Jesús Obrero de ers, supporters and teachers at the Middlebeste batzuekin batera hainbat urtez Gas- Vitoria. También desde el Ayuntamiento de la Management School of the Jesús Obreroteizko Jesús Obrero LHko ikastetxean. Hi- ciudad creó el Centro Ignacio Ellacuría para faci- VT School in Vitoria. The Town Councilriko udaletik, bazterturiko taldeei Lanbide litar la Formación profesional e inserción laboral also created the Ignacio Ellacuría Centre toHeziketa eta laneratzea errazteko, Ignacio de colectivos desfavorecidos, además de un lar- facilitate Vocational Training and job inser-Ellacuría Ikastetxea ere sortu zuen, bes- go listado de contribuciones más. tion for the underprivileged, in addition toteak beste. a long list of contributions. El Premio a Jose Angel Cuerda fue entregadoSaria HETELeko lehendakari Eduardo Fernán- por Eduardo Fernández, Presidente de HETEL. Jose Angel Cuerda received the award fromdezek eman zion Jose Angel Cuerdari. Eduardo Fernández, President of HETEL. Un dossier informativo sobre la 2ª edición delHETEL Saria 2010 sariaren 2. edizioari buruz- Premio HETEL Saria 2010 se encuentra dispo- There is an information package on the 2010ko informazio txostena duzu eskuragarri El- nible en la página web de la Asociación, en el HETEL Award in the Press Room section ofkartearen web-orrian, prentsa aretoaren ata- apartado Sala de prensa: http://www.hetel. the Association’s website: http://www.he-lean: http://www.hetel.org/sala_prensa-eu org/sala_prensa-es/ tel.org/sala_prensa-en/Amaia Guijarro Amaia Guijarro Amaia GuijarroHETELen gerentea Gerente de HETEL Managing Director of HETELaguijarro@hetel.org aguijarro@hetel.org aguijarro@hetel.org 19
 • 20. LANBIDE 2010LOE goi mailako Lanbide Heziketa zikloak:Proiektu modulu berriaLos Ciclos formativos de grado superior LOE:el nuevo módulo de ProyectoLOE High degree Training Coursess:the new Project ModuleIkasturte honetan, lehen aldiz, Proiektu mo- Este curso se ha puesto en marcha por primera This school year, the new Project Moduledulu berria abian jarri da goi mailako Lanbide vez el nuevo módulo de Proyecto en el segundo was implemented in the second year of theHeziketa zikloetan. Moduluak, neurri batean, curso de los Ciclos formativos de Grado superior. High degree Training Courses. The moduleantzinako LH2an egin ohi ziren tratamendu El módulo recuerda, en parte, a determinados shares some similarities with the focus ofbatzuk ekartzen ditu gogora. Izan ere, ohikoa tratamientos que se hacían en la antigua FP II. the old FP II system. It was common to carryzen helburu integratzaileak zituzten proiek- En efecto, era común la realización de proyectos out projects with integrating goals. Differenttuak egitea. Hainbat teknologia arlo bateratu que tenían, sobre todo, objetivos integradores. technological aspects were dealt with andohi ziren eta, bestalde, helburua landu ohi Se conjugaban diferentes ámbitos tecnológicos the syllabus was goal-focused, somethingzen, ikastaro akademikoetan aintzat hartzen y se trabajaba el objetivo, ausente en cierta ma- that was missing from academic courses,ez zelako. Horrela, ikasgai gehienak lan edo nera durante los cursos académicos, para agluti- bringing together most subjects around aproiektu batean elkartzea lortzen zen. Lan edo nar la mayoría de las asignaturas en un trabajo single job or project. This also helped to as-proiektu horrek, gainera, ikasleen ikasketa o proyecto. Este servía, además, para evaluar el sess the students’ learning.maila ebaluatzeko balio zuen. grado de aprendizaje del alumnado. 20
 • 21. LANBIDE 2010LOE goi mailako Lanbide Heziketa zikloak: Los Ciclos formativos de grado superior LOE: LOE High degree Training Coursess:Proiektu modulu berria el nuevo módulo de Proyecto the new Project ModuleHala ere, egungo Proiektu moduluarenhelburu bakarra ez da hainbat ikasgai eraegituratu eta integratzailean lantzea; izanere, haren iraupen laburra dela eta, horiezinezkoa izango litzateke. Orobat, Proiek-tu moduluak beste ekimen batzuei heltzerabultzatzen ditu ikastetxeak, esaterako ikas-leek bestelako gaitasunak gara ditzatensaiatzera, gaitasun horiek gure ingurukoenpresak suspertzeko beharrezkoagoakizan daitezke eta.Ikasleek garatu beharreko gaitasun ho-rien artean honako hauek aipa ditzakegu:antolatzeko gaitasuna, komunikazioa, ne-goziazioa, arazoak konpontzea, erabakiakhartzea… Jakina, 50 ordu irauten duenmoduluaren denbora-irismenari egokituta-ko eskala batean. Sin embargo, el actual módulo de Proyecto no However, the current Project Module,Proiektu modulu berriaren berezitasunetako tiene como objetivo únicamente desarrollar does not only seek to develop severalbat haren malgutasuna da, hau da, era ire- varias disciplinas de una manera estructurada disciplines in a structured, integratingkian egin daiteke haren konfigurazioa. Hala, e integradora, ya que su duración reducida no fashion, as its short duration would notProiektuaren ideia Lantokiko Prestakuntzari lo permitiría. También invita a los Centros a allow for it. It also invites schools to em-(LP) dagozkion beste ideia batzuekin uztar embarcarse en otro tipo de aventuras, como bark upon other types of adventures, suchdaitezke, edo modulu hori Enpresa eta Eki- es tratar de que el alumnado continúe desa- as trying to get the students to continuemen Sortzaile moduluarekin koordina daite- rrollando otras competencias, quizá más ne- developing other competences, perhapske, edo zikloko beste modulu teknologikoa- cesarias para que las empresas de nuestro more essential for the companies in ourgo batzuekin lotu. Halaber, Proiektua beste entorno retomen el vuelo competitivo. area to become competitive again.agertoki zabalago batzuetan txerta daiteke,elkarlanean oinarritutako teknologia akti- Entre las competencias que se impulsa a de- The competences that are being fosteredboagoak erabiltzen dituzten beste modulu sarrollar al alumnado están la capacidad orga- in students include organisational capabil-batzuekin batera. nizativa, la comunicación, la negociación, la re- ity, communication, negotiation, problem solución de problemas, la toma de decisiones… solving, decision making, etc. Obviously, atIldo horretan, HETELek eginkizun singularra Evidentemente, a una escala adecuada al alcan- an appropriate scale for the module length,jokatu eta Proiektu moduluari balio erantsia ce temporal del módulo, esto es, a 50 horas. which is 50 hours.eman liezaiokeen ekimena bultzatu nahi du.Duela zenbait urtetatik, HETEL ikastetxeak Una de las particularidades del nuevo módulo One of the particular aspects of the newproiektu formatu bat garatzeko lanean ari de Proyecto es su flexibilidad, es decir, es po- Project Module is its flexibility, that is,dira: Ikastetxe arteko Proiektua, hain zuzen. sible abordar su configuración de una manera its configuration can be approached in anProiektu horiek berezko ezaugarriak dituzte abierta. Así, se puede relacionar la idea de open manner. Thus, you can associate theeta ikuspegi berria eskaintzen diote ikas- Proyecto con otras ideas que provengan de la idea of project with other ideas arisingkuntzari. Proiektu errealak gauzatzeko ideiak Formación en Centro de Trabajo (FCT) o coor- from On-the-Job Training (OJT) or coor-zehaztea da kontua, eta proiektu horiek dinar este módulo con el módulo de Empresa dinate this module with the Business andikasleen ezagutza mailaren araberakoak iza- e Iniciativa Emprendedora; o bien alinearlo Entrepreneurial Initiative module; or aligntea. Ideia horiek hedatu eta gero, ikastetxe con otros módulos más tecnológicos del Ci- it with other, more technological modulesbatzuetako ikasleez osatutako lantaldeetan clo. Se puede incluso integrar el Proyecto con in the High degree Training Course. You can even integrate the Project in other wider scenarios where several modulesduela zenbait urtetatik, HETEL ikastetxeak proiektu combine under more active and collabora- tive methodologies.formatu bat garatzeko lanean ari dira: Ikastetxe artekoProiektua, hain zuzen. And this is the point where HETEL aims to play a decisive role and drive an initia- tive that can provide added value to themamitzen dira. Horrela, ikasle eta irakas- otros escenarios más amplios donde se com- Project Module. For some years now, theleek, nahitaez, taldean lan egiteko, erabakiak binan varios módulos bajo metodologías más HETEL Schools have been working on andhartzeko, aukerak lehenesteko eta komuni- activas y colaborativas. developing a project format known as In-katzeko tresnak erabili behar dituzte… eta ter-school Projects. They are projects withhori guztia autoikaskuntza giro batean egiten Y es en este punto donde HETEL pretende jugar specific characteristics that contributedute, proiektua zehazteko eta planteatzeko un papel singular e impulsar una iniciativa que new learning perspectives. It is a ques-moduak erraztuta. pueda dar un valor añadido al módulo de Pro- tion of defining ideas for real projects that 21
 • 22. LANBIDE 2010LOE goi mailako Lanbide Heziketa zikloak: Los Ciclos formativos de grado superior LOE: LOE High degree Training Coursess:Proiektu modulu berria el nuevo módulo de Proyecto the new Project ModuleBestalde, ikastetxeek komunikazio ekipa- yecto. Desde hace varios años los Centros HETEL would be suitable to the student’s levelmenduak jartzen dituzte lantaldeen esku, vienen trabajando y desarrollando un formato de of knowledge. These ideas are deployedhala nola bideokonferentzia, baliabideak proyectos, denominado Proyectos Intercentros. and implemented in working teams withkudeatzeko plataformak (Moodle) eta hain- Son proyectos con unas características espe- students from more than one school. Thisbat software (Skype, Messenger…). Ho- cíficas y que aportan nuevas perspectivas de way, students and teachers are forced torrela, beste gaitasun batzuk gehitzen dira, aprendizaje. Se trata de definir ideas de proyectos use team work and decision making tools,esaterako IKTen erabilera eraginkorra, reales, y que estos sean adecuados al grado de prioritise alternatives, use tools to com-denboraren kudeaketa, etab. conocimiento de los alumnos. Estas ideas se des- municate and all of it in a self-learning pliegan y se concretan en equipos de trabajo con environment provided by the way theHETELek urteak daramatza lan ikuspegi alumnos de más de un Centro educativo. De este project is defined and set up.hori proposatzen eta gauzatzen, dagoz- modo los alumnos y profesores se ven obligadoskien ebaluazio eta hobekuntzak egiten a utilizar herramientas de trabajo en equipo, de Also, the schools provide the workingeta zenbait teknologia esparrutan heda- toma de decisiones, a priorizar alternativas, a teams with communication resources,tzen, Diseinu Mekanikoan, Mekanizazioan usar herramientas para comunicarse…y todo ello such as videoconferencing, resource(arruntean zein CNCan) eta Telekomunika- en un ambiente de autoaprendizaje facilitado por management platforms (Moodle), variouszio eta Informatika Sistemetan, esaterako. la propia forma de definir y plantear el proyecto. types of software (Skype, Messenger,Proiektu horietan Arabako, Bizkaiko eta etc.) and add, this way, other competenc-Gipuzkoako 12 bat ikastetxek eta hainbat Por otra parte, desde los Centros se ponen es, such as an effective use of ICTs, timeLanbide Heziketa ziklotako 300 bat ikaslek a disposición de los equipos de trabajo re- management, etc.hartzen dute parte urtean. cursos de comunicación como pueden ser la videoconferencia, plataformas de gestión de HETEL has been proposing and apply-2010-2011 ikasturtean, HETEL ikastetxeek recursos (Moodle), distintos software (Skype, ing this working approach for four yearsProiektu modulu berria garatzea erabaki dute, Messenger, …) y se añaden, de esta forma, now, assessing it, improving upon it andhonako bi modalitate hauetako bat erabiliz: otras competencias como el uso eficaz de las deploying it to various technology fields, TIC, la gestión del tiempo, etc. such as Mechanical Design, Machining (conventional and CNC) and Telecommu-Ikasle eta irakasleek, HETEL lleva cuatro años proponiendo y ejecu- nications and Computer Systems. Abouttaldean lan egiteko, tando este enfoque de trabajo, con sus corres- 12 Vocational Training schools from pondientes evaluaciones y mejoras y desple- Araba, Bizkaia and Gipuzkoa and abouterabakiak hartzeko, gándolo a varios campos tecnológicos como el 300 students from different High degreeaukerak lehenesteko eta Diseño Mecánico, el Mecanizado (convencio- Training Courses participate in these nal y CNC) y Sistemas de Telecomunicación e projects every year.komunikatzeko tresnak Informáticos. En estos proyectos participan alerabili behar dituzte... eta hori año en torno a 12 Centros de Formación Profe- In the 2010-2011 school year, the HETEL sional de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y alrededor schools have decided to develop the newguztia autoikaskuntza giro de 300 alumnos de varios Ciclos formativos. Project Module using one of the follow-batean egiten dute, proiektua ing modalities: En este curso 2010-2011, los centros HETEL hanzehazteko eta planteatzeko decidido desarrollar el nuevo módulo de Proyec- • Simultaneously with the On-the-Jobmoduak erraztuta. to en una de las siguientes dos modalidades: Training (OJT) module, for which a 22
 • 23. LANBIDE 2010LOE goi mailako Lanbide Heziketa zikloak: Los Ciclos formativos de grado superior LOE: LOE High degree Training Coursess:Proiektu modulu berria el nuevo módulo de Proyecto the new Project Module• Lantokiko Prestakuntza (LP) moduluare- • En paralelo a la realización del módulo specific day of the week (Fridays) is kin batera eginez. Horretarako, astean de Formación en Centro de Trabajo (FCT). chosen to work on the Project, or egun bat, ostirala, Proiektua lantzeko Para ello han asignado un día de la sema- finkatu dute. Edo, bestela, na, los viernes, en el que se trabaja en el • concentrating project implementation Proyecto, o bien, in the weeks after the rest of the 2nd• Proiektua 2. mailako gainerako moduluak year modules have concluded and amaitu ondorengo asteetan egitea, Lanto- • Condensar la realización del proyecto en before carrying out the On-the-Job kiko Prestakuntza modulua egin aurretik. las semanas posteriores a la finalización Training (OJT) module. del resto de módulos del 2º curso y antesBi modalitate horietatik edozein aukeratuta de realizar el módulo de Formación en Both modalities implement the HETELere, HETEL Ikastetxeen arteko Proiektuen Centro de Trabajo (FCT). format for Inter-school Projects, such asformatu propioa (Diseinua – Fabrikazioa eta the Diseinua - Fabrikazioa project or theSHARE-STI1 dira horrelako proiektu bi) au- En cualquiera de estas dos modalidades se SHARE - STI project1.rrera eramatea da helburua. tratará de llevar adelante el formato propio de HETEL de Proyectos Intercentros, como son los casos del Proyecto Diseinua – Fabrikazioa o bien del proyecto SHARE- STI1.1. Diseinua-Fabrikazioa proiektuari buruzko 1. Para más información sobre el proyec- 1. For further information on the Diseinua-informazio gehiago nahi izanez gero, irakurri to Diseinua-Fabrikazioa véase el artículo Fabrikazioa project, please see the articleLANBIDE 2009 aldizkarian argitaratutako publicado en LANBIDE 2009: “El proyecto published in LANBIDE 2009: “The Diseinuaartikulu hau: “Diseinua – Fabrikazioa proiektua: Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos de centros – Fabrikazioa project: Students at HETELHETELeko ikastetxeetako ikasleek taldean ikasi, HETEL aprenden en equipo, resuelven schools learn in teams, solve problems andarazoak konpondu eta urrutiko lankidetzan dihar- problemas y colaboran a distancia”. http:// cooperate at a distance” http://www.hetel.dute”. http://www.hetel.org/documentos-es/ www.hetel.org/documentos-es/lanbide-es/ org/documentos-es/lanbide-es/revista-lanbide-es/revista-lanbide-2009. revista-lanbide-2009. lanbide-2009.SHARE proiektuari buruzko informazio Para más información sobre el proyecto For further information on the SHAREgehiago nahi izanez gero, irakurri LANBIDE SHARE véase el artículo publicado en este project, please see the article published in2010 aldizkarian argitaratutako artikulu mismo número de LANBIDE 2010: “El proyec- this issue of LANBIDE 2010: “The SHAREhau: “SHARE Proiektua: Telekomunikazio eta to SHARE: un nuevo proyecto de innovación project: a new pedagogical innovationInformatikako ikasleekin buruturiko berrikuntza pedagógica con alumnos de Telecomunicacio- project for Telecommunications and Compu-pedagogikoko proiektu berria”. nes e Informática”. ter Science students”Julen Elgeta Julen Elgeta Julen ElgetaHETELen Lehendakaria Presidente de HETEL President of HETELlehendakaria@hetel.org lehendakaria@hetel.org lehendakaria@hetel.org 23
 • 24. LANBIDE 2010CERET zentro berri bat: Urnietako Salesiarikastetxearen industria grafikoko proiektuaUn nuevo centro CERET: El proyectode industrias gráficas de Salesianos UrnietaNew CERET school: Graphic IndustryProject at Salesianos Urnieta School Ilco (www.sxc.hu)Urnietako Salesiarren industria grafikoko El nuevo proyecto CERET de industrias gráfi- The new graphic industry CERET (Technolog-CERET proiektu berria kolorearen kudeake- cas del centro Salesianos Urnieta está rela- ical Renewal and Experimentation Centres)tako aukera berriekin dago lotuta. cionado con las nuevas posibilidades en la project at the Salesianos school in Urnieta gestión del color. works on the latest possibilities of colourMundu grafikoa oso bizkor aldatzen da, eta management.horrek etengabeko bilakaerara garamatza. El mundo gráfico cambia tan rápido que nosArtearen paradigmatik (arte grafikoak, es- lleva a estar en continua evolución. Estamos The graphic world is changing so rapidly thatkulana) industriaren paradigmara (industria pasando del paradigma de lo artístico (de las we have to be constantly evolving. We aregrafikoa, lan digitala) ari gara igarotzen. Ez Artes Gráficas, de lo manual) al paradigma shifting from the artistic paradigm (Graphicgara artistak, zerbitzu grafikoen ekoizleak industrial (a las Industrias Gráficas, a lo di- Arts, manual) to an industrial paradigmbaizik. gital). No somos artistas, somos productores (Graphic Industry, digital). We are not artists, de servicios gráficos. we are producers of graphic services.Paradigma aldaketa horrek koloreaz mintza-razten digu. Nola lor dezaket nahi dudan kolo- Este cambio de paradigma nos lleva a hablar This change in paradigm has led us to speakrea? Zergatik dira hain desberdinak pantailan del color ¿Cómo consigo el color que yo quiero? about colour: How do I achieve the colour I 24
 • 25. LANBIDE 2010CERET zentro berri bat: Urnietako Salesiar Un nuevo centro CERET: El proyecto de New CERET school: Graphic Industryikastetxearen industria grafikoko proiektua industrias gráficas de Salesianos Urnieta Project at Salesianos Urnieta Schooldakusadana eta inprimagailutik ateratzen zai- ¿Por qué lo que veo en mi pantalla no tiene nada want? Why what I see on screen has noth-dana? Zergatik aldatzen dizkiete beti koloreak que ver con lo que sale en mi impresora? ¿Por ing to do with what comes out of my printer?nire lanei inprimategian? Arazo horrek badu qué en la imprenta siempre cambian los colores Why do they always change the colours ofirtenbide bat: kolore sistema integratzea ha- a mis trabajos? La solución a este problema es my jobs at the printers? The solution to thissiera-hasieratik, argazkia egiten denetik, bu- la integración del sistema de color desde el mo- problem lies in integrating the colour systemkatutako lana ematen den arte. mento inicial, desde que se realiza la fotografía, from the start, from the time the picture is hasta la entrega del trabajo finalizado. taken, to the delivery of the finished work.Urnietako Salesiar ikastetxean, urteak ge-neramatzan gai hori lantzen, baina 2008 Aunque en Salesianos Urnieta llevábamos Although we have been working on this-2009 ikasturtearen bukaeran aurkeztu varios años trabajando este tema, fue a final at Salesianos Urnieta School for severalgenion proiektua HETELi: geuk ere CERET del curso 2008-2009 cuando presentamos el years, it was at the end of the 2008-2009(Esperimentazio eta Berrikuntza Teknologi- proyecto a HETEL para convertirnos en centro school year that the project was submit-koko Zentroak) zentro bat izan nahi genuen. CERET (Centros de Renovación y Experimenta- ted to HETEL to become a CERET school.Proiektua Elkartearen Zuzendaritza Batzor- ción Tecnológica). El proyecto, que se aprobó The project was approved by the Steer-dean onartu zen, 2009ko uztailean. Izen hau en la Junta Directiva de la Asociación en julio ing Committee of the Association in Julyipini zitzaion: “Kudeaketa aukera berriak de 2009, se llama “Nuevas posibilidades 2009, with the name ‘New possibilities inkoloretako erreprodukziorako”. CERET zen- de gestión para la reproducción en co- colour management for reproduction’.tro bat garenetik, erabat sistematizatu dugu lor”. Desde que somos centro CERET hemos Since we became a CERET school, we havekolorearen kudeaketako proiektu horren in- sistematizado el trabajo realizado alrededor systematised the work on this colour man-guruan egindako lana. de este proyecto de la gestión del color. agement project.Proiektuaren esparruan sartu aurretik, ko- Como introducción al ámbito del proyecto va- As an introduction to the scope of thelorearen kudeaketa sistema osatzen duten mos a hablar de las distintas partes que com- project, we are going to explain the differ-elementuez aritu behar dugu, eta nolako bi- ponen el sistema de gestión del color y cómo ent parts that make up the colour manage-lakaera izan duten azaldu. han evolucionado. ment system and how they have evolved.Argazkia La fotografía PhotographyEzin dira bi argazki berdin egin, bi kamera No es posible tomar dos fotos iguales con dos You cannot take two identical photos withdesberdin erabilita. Horregatik, kamerak cámaras distintas, por ello conviene “calibrar” two different cameras, so we need to ‘cali-sistemaren batekin “kalibratzea” komeni nuestras cámaras con algún sistema. Estos sis- brate’ our cameras in some way. These veryzaigu. Sistema horiek oso bakunak dira, eta temas son muy simples y se basan en: simple systems are based on:honako urrats hauek dituzte: • Realizar una fotografía en distintas • Taking a picture of a colour chart• Argazki bat egin, argi egoera desberdi- condiciones de luz a una tableta con with colour swatches under diffe- netan, kolorezko adabaki batzuk dituen unos parches de color (ver figura 1) rent lighting conditions (see figure 1) taulatxo bati (ikus 1. irudia). • Comparar los parches de la fotografía con • Comparing the swatches on the pic-• Argazkiko adabakiak eta benetako balioak los valores reales y de ahí sacamos unos ture with the real values and obtain- konparatu, eta hortik ateratako datuak datos que guardaremos en nuestro orde- ing figures to be stored in our com- geure ordenagailuan gorde, aipatu kame- nador para aplicarlos a todas las fotogra- puter to be applied to pictures taken raz egindako argazki guztiei aplikatzeko. fías tomadas con dicha cámara. with that camera.La solución es la integración del sistema de color desde el momento inicial, desde que se realiza la fotografía, hasta la entrega del trabajo finalizado. 1. Irudia / Figura 1 / Figure 1 25
 • 26. LANBIDE 2010CERET zentro berri bat: Urnietako Salesiar Un nuevo centro CERET: El proyecto de New CERET school: Graphic Industryikastetxearen industria grafikoko proiektua industrias gráficas de Salesianos Urnieta Project at Salesianos Urnieta SchoolPantaila La pantalla The screenNola pantaila guztiak GBU (gorri, berde Como toda pantalla trabaja con colores RVA Since all screens work with RGB (red,eta urdin) koloreekin aritzen diren, geuk (rojo, verde y azúl), nosotros trabajamos las green, blue) we also work with pictu-ere kolore espazio horretan lantzen ditugu fotografías en dicho espacio de color. Bas- res in that colour separation. We onlyargazkiak. Aski dugu merkatuan diren sis- tará con que calibremos nuestras pantallas need to calibrate our screens with onetemetako batekin kalibratzea geure pantai- con algún sistema de los existentes en el of the systems available on the market.lak. Sistemak tresna txiki batzuk dira, eta mercado. Estos consisten en pequeñas he- These systems consist of small, colourkolorea neurtzen dute. Bentosa batzuekin rramientas que miden el color, se colocan measuring tools that are attached toitsasten dira pantailetan, eta horiek igortzen en las pantallas por medio de unas ventosas the screen using suction cups to readdituzten koloreak irakurtzen dituzte (ikus 2. iru- y leen los colores que éstas emiten (ver figura the colour emissions (see figure 2). The re-dia). Jasotako datuekin, geure monitorearen 2). Con los datos resultantes generamos un sulting figures generate a colour profilekolore profila sortzen dugu. Irakurri diren perfil de color de nuestro monitor. Un perfil in our monitor. The profile is compareddatuen eta eskuratu behar ziren datuen kon- es un comparación de los datos que se han with the figures that have been readparaketa bat da profila. Monitoreen profilak leído y los datos que deberían haberse obte- and the figures that should have beenbakarrak eta besterenezinak dira pantaila nido. Los perfiles de los monitores son úni- obtained. Monitor profiles are uniquebakoitzarentzat (kameren kasuan gertatzen cos e intransferibles para cada pantalla (tal and non transferable for each screenden bezala). como pasa con las cámaras). (as with cameras). Proof system • Printed proofs: Currently, the most common colour proofing system is based on a calibrated plotter. Other sys- tems, such as inkjet printers and digital printers provide a mere reference of the final result. • Screen proofs: New systems for screen proofs are gradually appearing. These are increasingly mature, professional systems that are gaining strength. The difficulty is that not any screen will do and top-range screens that can be cali- brated to print conditions are required. The problem is that, although clients should always have these types of screen in their companies to check col- our, since they are quite expensive, this is not always the case.2. Irudia / Figura 2 / Figure 2Proba sistema El sistema de pruebas The printing machine• Proba inprimatuak: Egun, koloretako • Pruebas impresas: Actualmente el sis- Printers are subject to many variables probetarako, plotterrean oinarrituta- tema más utilizado de pruebas a color es (ink, paper, etc.) that we need to control ko sistema erabiltzen da gehien, bal- el sistema basado en plotter siempre que to properly achieve the desired colour. To din eta kalibratuta badago. Gainerako esté calibrado. El resto de sistemas, como achieve any colour, we need a combina- sistemak (tintazko inprimagailuak edo pueden ser las impresoras de chorro de tion of four colours (cyan, magenta, yellow inprimagailua digitalak) erreferentzia tinta o las impresoras digitales, son meras and black). That is why we need to control hutsak dira, azken emaitza zein izango referencias sobre cual será el resultado these four colours to achieve the desired den ikusteko. final (ver figura 3). colour on print.• Pantailako probak: Poliki-poliki, beste • Pruebas en pantalla: Poco a poco van After becoming a CERET school, in the sistema batzuk ari dira sortzen pantaila- surgiendo nuevos sistemas para la realiza- 2009-2010 school year we focused on the ko probak egiteko. Gero eta sistema hel- ción de pruebas en pantalla. Son sistemas first part of the colour management sys- duagoak eta profesionalagoak dira, eta cada vez más maduros y profesionales tem, that is, image capture. During the indarra hartzen ari dira egunetik egunera. que ganan más fuerza cada día. La difi- school year, we achieved some excellent Bada, ordea, koska bat: ez du balio edo- cultad estriba en que no sirve cualquier results applying the CERET process. Dur- zein pantailak; maila handiko pantailak pantalla, sino que hacen falta pantallas de ing the 2010-2011 school year we are go- erabili behar dira, inprimatze egoeraren alta gama que se puedan calibrar confor- ing to focus on screen calibration and we arabera kalibra daitezkeenak. Bezeroek me a las condiciones de impresión. El pro- hope to obtain equally good results. 26
 • 27. LANBIDE 2010CERET zentro berri bat: Urnietako Salesiar Un nuevo centro CERET: El proyecto de New CERET school: Graphic Industryikastetxearen industria grafikoko proiektua industrias gráficas de Salesianos Urnieta Project at Salesianos Urnieta School horrelako pantailak eduki behar lituzkete blema es que los clientes deberían contar beren enpresetan kolorea egiaztatzeko, con este tipo de pantallas en su empresas baina, nola tresna garestiak diren, ez da para comprobar el color y, dado que son hala gertatzen beti. caras, no siempre suele ser el caso.Inprimagailua La máquina de imprimirInprimagailuak aldagai ugari ditu (tinta, La máquina de imprimir cuenta con muchas va-papera…). Zorrotz zaindu behar ditugu riables que debemos controlar para la correctahoriek, kolore zehatza lortzeko. Edozein consecución del color (tinta, papel…). Para con-kolore erdiesteko, lau koloreren (zian, ma- seguir cualquier color necesitamos la mezcla degenta, hori eta beltz) nahasketa bat behar cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro).dugu. Horregatik, lau kolore horiek zaindu Por ello necesitamos controlar esos cuatro colo-behar ditugu, nahi dugun kolorea lortzeko. res para obtener el color deseado al imprimir.CERET zentro bihurtu ondoren, kolorearen Tras convertirnos en centro CERET, en el cursokudeaketa sistemaren lehen zatian zentra- 2009-2010 hemos centrado nuestro trabajotu dugu geure lana 2009-2010 ikasturtean, en la primera parte del sistema de gestiónhau da, irudiak hartzean. Aurreko ikastur- del color, es decir en la captura de imágenes.tean, emaitza bikainak lortu ditugu CERET Durante el curso pasado hemos logrado unoszentroen prozesua aplikatuz. 2010-2011 resultados excelentes aplicando el proceso. Ilco (www.sxc.hu)ikasturtean, pantailak kalibratzean zentra- En el curso 2010-2011 nos hemos centradotu gara, eta emaitza onak espero ditugu en la calibración de las pantallas y pensamoshorretan ere. obtener también buenos resultados.Egun, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Actualmente ocho centros de Araba, Bizkaia There are currently eight schools in Araba,zortzi zentro daude CERET (Esperimen- y Guipuzkoa participan en el proyecto CERET Bizkaia and Guipuzkoa participating in thetazio eta Berrikuntza Teknologikoko Zen- – Centros de Experimentación y Renovación CERET (Technological Renewal and Experi-troak) proiektuan. Teknologiaren berrikun- tecnológica -, un plan de innovación y trans- mentation Centres) project, employing atzarako eta transferentziarako plan bat ferencia de tecnología, cuya metodología ha methodology developed by the HETEL As-da hori, eta HETEL elkarteak garatu du sido desarrollada por la Asociación HETEL. sociation.horren metodologia. Las últimas sesiones de divulgación llevadas The latest dissemination sessions carriedHonako azken dibulgazio saio hauek egin a cabo por el equipo CERET en el curso 2009- out by the CERET team during the 2009-2010ditu CERET taldeak 2009-2010 ikasturtean: 2010 son las siguientes: school year are:• CERET Komunikazio eta Parte-hartze • Reunión de Comunicación Participación • CERET Communication Participation Bilera, Fabrikazio eta Obra Soldatuaz, CERET sobre Fabricación y obra soldada el meeting on manufacturing and welding 2009ko azaroaren 17an, Goierri Lanbide 17 de noviembre de 2009, organizada por on 17 November 2009, organised by Goi- Eskolak Ordizian antolatuta. Goierri Eskola en Ordizia erri Eskola in Ordizia• CERET Komunikazio eta Parte-hartze • Reunión de Comunicación Participación • CERET Communication Participation Bilera, Mikroelektronika, Proiektuen Ga- CERET sobre Microelectrónica, desarrollo meeting on microelectronics develop- rapena eta Mantentze lanaz, 2010eko de proyectos y mantenimiento, organizada ment and maintenance project, organ- maiatzaren 11n, Andoaingo La Salle Be- por La Salle Berrozpe de Andoain el 11 de ised by La Salle Berrozpe in Andoain on rrozpe Ikastetxeak antolatuta. mayo de 2010. 11 May 2010.Luis Enrique Gallego Luis Enrique Gallego Luis Enrique GallegoCERET proiektuaren arduraduna Responsable del proyecto CERET Head of the CERET projectSalesianos Urnieta Salesianos Urnieta Salesianos Urnietaluisen@salesianosurnieta.com luisen@salesianosurnieta.com luisen@salesianosurnieta.com 27
 • 28. LANBIDE 2010Lanbide Heziketarako materiala euskaraz guztioneskuragai: Lanbide Ekimena proiektuaMaterial didáctico de Formación profesional en euskaraal alcance de todos: el proyecto Lanbide EkimenaTeaching materials for Vocational Training inBasque for all: the Lanbide Ekimena projectLanbide Ekimenaren helburua: Lanbide Heziketarakomaterialak euskaratu eta erabiltzaileen eskura jartzea,Interneten, formatu elektronikoan.Lanbide Heziketarako euskal ikasmate- A fin de impulsar la producción de material With the goal of fostering the production ofrialgintza sustatze aldera, Hezkuntza, para la Formación Profesional en euskara, el materials for Vocational Training in Basque,Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eta Departamento de Educación, Universidades the Department of Education, UniversitiesGipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte eta e Investigación y el Departamento para las and Research and the Department for SocialErakunde Harremanetarako Departamen- Relaciones Sociales e Institucionales de la Di- and Institutional Relations of the Provincialduak Lanbide Ekimena proiektuari diruz putación Foral de Gipuzkoa asumieron el com- Administration of Gipuzkoa took on the com-laguntzeko konpromisoa hartu zuten, promiso de subvencionar del proyecto Lanbide mitment of subsidising the Lanbide EkimenaLANEKI Elkartearekin sinatutako hitzar- Ekimena, a través del convenio firmado con la project through an agreement signed withmenen bidez. asociación LANEKI. the LANEKI association. 28
 • 29. LANBIDE 2010Lanbide Heziketarako materiala Material didáctico de Formación profesional Teaching materials for Vocational Training ineuskaraz guztion eskuragai: en euskara al alcance de todos: Basque for all: the Lanbide Ekimena projectLanbide Ekimena proiektua el proyecto Lanbide EkimenaAlor horretan zegoen ikasmaterial-gabezia- En 2001 las asociaciones Ikaslan Gipuzkoa, Aware of the dearth of these materials, inren jakitun, Ikaslan Gipuzkoa, Ikaslan Araba Ikaslan Araba, Ikaslan Bizkaia (asociaciones de 2001, the associations of public Vocationaleta Ikaslan Bizkaia (Lanbide Heziketako ikas- centros públicos de Formación Profesional) y HE- Training schools Ikaslan Gipuzkoa, Ikaslantetxe publikoen elkarteak) eta HETEL – He- TEL – Heziketa Teknikoko Elkartea, conscientes Araba and Ikaslan Bizkaia together withziketa Teknikoko Elkarteak LANEKI Elkartea de la escasez de materiales existente en este HETEL (Heziketa Teknikoko Elkartea) createdsortu eta Lanbide Ekimena proiektua jarri ámbito, crearon LANEKI y pusieron en marcha el LANEKI and launched the Lanbide Ekimenazuten abian 2001 urtean. Lanbide Ekimenaren proyecto Lanbide Ekimena. El objetivo de Lanbi- project. The goal of Lanbide Ekimena is tohelburua: Lanbide Heziketarako materialak de Ekimena es traducir al euskara materiales translate existing Vocational Training teach-euskaratu eta erabiltzaileen eskura jartzea, didácticos existentes de Formación Profesional y ing materials into Basque and make themInterneten, formatu elektronikoan. ponerlos a disposición de los usuarios, en Inter- available to users in electronic form via the net , en formato electrónico. Internet.Langintzaren tamaina ikusita, urte anitzeta-rako proiektua behar zuen izan Lanbide Eki- Vista la magnitud de la tarea, estaba claro que In view of its magnitude, it was clear thatmenak, ezinbestean. Hori dela eta, ordudanik el proyecto Lanbide Ekimena iba a durar varios the Lanbide Ekimena project would lasturtero segida izan du, helburua lanbide-arlo años. Por ello el proyecto ha tenido continuidad several years. This is the reason why theguztien beharrak asetzea baita. año tras año, ya que se trata de llegar a cubrir project has continued year after year, as it las necesidades de todas las Familias profesio- seeks to meet the needs of all Vocational nales de Formación profesional. Training professional families.dATUAK:Finantziatzio iturriak: DATOS: SOME FIGuRES:• Eusko Jaurlaritza Fuentes de financiación: Funding sources:• Gipuzkoako Foru aldundia • Gobierno Vasco • Basque Government • Diputación Foral de Gipuzkoa • Provincial Administration of GipuzkoaElkarkideak:• Ikaslan Araba Socios: Partners:• Ikaslan Bizkaia• Ikaslan Gipuzkoa • Ikaslan Araba • Ikaslan Araba• HETEL – Heziketa Teknikoko Elkartea • Ikaslan Bizkaia • Ikaslan Bizkaia • Ikaslan Gipuzkoa • Ikaslan Gipuzkoa • HETEL – Heziketa Teknikoko Elkartea • HETEL – Heziketa Teknikoko ElkarteaErabilera:• LANEKIk prestatutako materiala: 573 Utilización: Usage:• www.jakibai.com weborrian dagoen materiala: 640 • Material preparado por LANEKI: 573 • Materials prepared by LANEKI: 573• www.jakinbai.com weborrian erregistra- • www.jakinbai.com nº de materiales • www.jakinbai.com number of materials tutako erabiltzaile kopurua: 4.419 existentes en la página web: 640 available on the website: 640• Itzulpen memorietatik termino • www.jakinbai.com usuarios registrados • www.jakinbai.com registered hautagaien bikote elebidunak: 239.567 en la página web: 4.419 website users: 4,419• Hiztegirako kontzeptu kopurua: • parejas bilingües de términos a escoger • Bilingual pairs of terms to choose 15.000 en memorias de traducción: 239.567 from in translation memories: 239,567 • Número de conceptos para el diccionario: • Number of concepts for the dictionary: 15.000 15,000Webgunearen erabilera (2009kourtarrilaren 1tik abenduaren 31era): Uso de la página web (del 1 de enero al 31 Website usage (1 January to• Bisitak: 21.366 de diciembre del 2009): 31 December, 2009):• Bisitatutako orri kopurua: 227.581• Erabiltzaileak: 12.366 • Visitas: 21.366 • Visitors: 21,366 • Número de páginas visitadas: 227.581 • Page views: 227,581Lanbide Heziketarako hiztegia • Usuarios: 12.366 • Users: 12,366http://www.jakinbai.com/lanbideki/hiztegia Diccionario para la Formación Profesional Dictionary for Vocational TrainingLanbide Ekimena proiektuko material elebi- http://www.jakinbai.com/lanbideki/hiztegia http://www.jakinbai.com/lanbideki/hiztegiadunetatik abiatuta gauzatu da hiztegia. Inter-neten doan kontsulta daiteke, eta erabiltzaile El diccionario se ha realizado en base al mate- The dictionary was based on the bilingualororen esku dago: teknikari, irakasle, ikasle, rial bilingüe del proyecto Lanbide Ekimena. Se material of the Lanbide Ekimena project.itzultzaile eta, oro har, herritarren esku. puede consultar de forma gratuita en Internet y The material is freely available on the Inter- 29
 • 30. LANBIDE 2010Lanbide Heziketarako materiala Material didáctico de Formación profesional Teaching materials for Vocational Training ineuskaraz guztion eskuragai: en euskara al alcance de todos: Basque for all: the Lanbide Ekimena projectLanbide Ekimena proiektua el proyecto Lanbide Ekimena Lanbide Ekimenaren helburua: Lanbide Heziketarako materialak euskaratu eta erabiltzaileen eskura jartzea, Interneten, formatu elektronikoan.Elhuyar Fundazioak garatutako ELexBI está disponible para cualquier usuario: técnicos, net to all users: technicians, teachers, trans-tresna (http://www.elhuyar.org/hizkun- profesores, alumnos, traductores, en definitiva lators, or any other interested person.tza-zerbitzuak/EU/ElexBI) oinarritzat al alcance de cualquier persona interesada.duen Itzulterm zerbitzuaren bidez (http:// The Itzulterm service (http://itzulterm.el-itzulterm.elhuyar.org/), Lanbide Ekimene- Por medio del servicio Itzulterm (http://itzul- huyar.org/), which is based on the ELexBIko material batzuetako lexiko elebiduna term.elhuyar.org/) que está basado en la tool developed by the Elhuyar foundationerauzi da automatikoki, familiaka. Ondo- herramienta ELexBI desarrollada por la Funda- (http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbit-ren, erauzketa automatikoaren emaitza ción Elhuyar (http://www.elhuyar.org/hizkunt- zuak/EU/ElexBI), makes it possible to au-hori eskuz landu da, familia bakoitzeko za-zerbitzuak/EU/ElexBI), se deriva de forma tomatically access the bilingual lexicon ofterminologia hautatzeko. automática y por Familia profesional el léxico Lanbide Ekimena materials by job family. bilingüe de algunos materiales de Lanbide The automated access has been fine tunedHiztegiak Lanbide Ekimeneko materialari Ekimena. Posteriormente se ha depurado esta to be able to choose the terminology ofburuzko askotariko informazioa eskaintzen derivación automática para elegir la termino- each professional family.du: gaztelania-euskara termino-bikoteak, logía de cada Familia profesional.horien sinonimoak, eta termino-bikoteak The dictionary offers various informationagertzen diren testuinguru elebidunak. El diccionario ofrece información variada so- on Lanbide Ekimena, Spanish-Basque termHorrekin batera, termino-bikote bakoitza bre Lanbide Ekimena, parejas de términos pairs, synonyms and contextual texts withLanbide Ekimeneko zein familiatan eta castellano – euskara, sinónimos y contextos term pairs. The Lanbide Ekimena materialmaterialetan ageri den adierazten da, eta, testuales donde aparecen esas parejas de where the terminology is to be found is alsoorobat, testuinguru elebidun bakoitzak términos. Además señala en qué material de indicated, as well as the relevant job fam-Lanbide Ekimeneko materialaren Interne- Lanbide Ekimena se encuentra y a qué Familia ily. Every bilingual contextual text has a linkteko helbidearen esteka du. profesional corresponde, y, en general cada to the URL of the relevant Lanbide Ekimena contexto textual bilingüe tiene un enlace a la teaching materials.Interneteko kontsulta-sistemak aukera dirección de Internet donde se encuentra elematen dio erabiltzaileari bilaketa zenbait material didáctico de Lanbide Ekimena. The Internet consultation service providesirizpideren arabera egiteko. Esaterako, ter- users with the opportunity to carry outmino jakin bat termino-bilduman edo tes- El sistema de consulta en Internet ofrece al searches in terms of certain criteria. Fortuetan bila daiteke, hiztegi osoan edo fami- usuario la posibilidad de realizar la búsqueda en example, you can look for a certain term inlia jakin batean. función de ciertos criterios. Por ejemplo se puede a term collection or in texts, in the whole buscar un término determinado en una colección dictionary or in a particular job family. de términos o en textos, en todo el diccionario o en una Familia profesional determinada.Iñaki Konde Iñaki Konde Iñaki KondeLANEKI elkartearen lehendakaria Presidente de la Asociación LANEKI President of LANEKI Assotiationjakinbai@gmail.com jakinbai@gmail.com jakinbai@gmail.com 30
 • 31. LANBIDE 2010Enpresa praktikak Europako besteherrialde batzuetan: Mugi zaitez!Prácticas de empresa en otropaís europeo: ¡Muévete!In-company work experiencein another European country: Move!Iker Gibello dut izena, Gasteizekoa naiz eta Me llamo Iker Gibello, soy de Vitoria y ten- My name is Iker Gibello, I am from Vitoria20 urte ditut. Gasteizko Jesus Obrero ikaste- go 20 años. He finalizado el ciclo superior and I am 20 years old. I have finished thetxean Administrazioko eta Finantzetako Goi Administración y Finanzas en el centro Administration and Finance High DegreeZikloa amaitu dut, bi urteko ikasketak burutu Jesús Obrero de Vitoria, tras dos años de Training Course at the Jesús Obrero schoolostean. estudios. in Vitoria, after studying for two years.Finlandian izan nuen abentura kontatuko di- Os contaré mi aventura en Finlandia. Todo I will tell you about my adventure in Finland. Itzuet. Praktikak Arabako enpresa batean egin comenzó cuando se nos planteó la posibilidad all began when we were offered the opportu-beharrean Europar Batasuneko beste herrial- de realizar las prácticas en una empresa de nity to get some in-company work experiencede bateko enpresa batean egiteko aukera otro país de la Unión Europea en lugar de ha- in another country in the European Union in-eskaini zigutenean hasi zen dena. Hasieran, cerlas en una empresa alavesa. Al principio, stead of going to a company in Alava. It took 31
 • 32. LANBIDE 2010Enpresa praktikak Europako beste Prácticas de empresa en otro In-company work experienceherrialde batzuetan: Mugi zaitez! país europeo: ¡Muévete! in another European country: Move!asko kostatu zitzaidan erabaki bat hartzea, ez me costó decidirme puesto que no sabía si me some time to decide because I was notbainekien zer komeni zitzaidan, nire hirian ge- me convenía quedarme en mi ciudad o per- sure whether it was better for me to stay inratzea ala Europako herrialderen batean gal- derme por cualquier país europeo. Finalmente my city or to get lost in any other Europeantzea. Azkenik, eta gertukoenen babesarekin, y con el apoyo de mis personas más cercanas country. Finally, counting on the support of theizena ematea erabaki nuen. decidí inscribirme. people closest to me, I decided to sign up. Tras la vuelta de las vacaciones de Navidad me On my return from the Christmas holidays, comunicaron que me había correspondido Fin- I was told that I had been assigned Finland landia como destino durante los meses de mar- for a stay lasting from March to June. It zo a junio. Fue una noticia estupenda puesto was great news because it was a place I que iba a ir a un lugar que deseaba conocer. Al had always wanted to see. When I told my decirlo en casa recuerdo cómo mi madre se ex- family, my mother was surprised and asked trañó y me preguntó: “Hijo, ¿no había otro sitio me: “Son, wasn’t there any other place fur- más lejano al que te podrían haber mandado?” ther away to send you?” She had not imag- Y es que ella no se había imaginado que me ined that they would send me all the way to mandarían hasta Finlandia, creo recordar ade- Finland. In fact, she had to look at a map of más, que tuvo que buscar en el mapa de Euro- Europe to see where her son was going to pa para empezar a creerse dónde iba a pasar spend the next 90 days of his life. su hijo mayor los próximos 90 días de su vida. The company where I did my internship is La empresa en la que he realizado las prác- called Jeven Oy and it sells professional ticas se llama Jeven Oy y se dedica a la kitchen hoods for restaurants, acoustic comercialización de campanas extractoras silencers, vacuum ceilings, etc. I worked para cocinas profesionales de restaurantes, in the office, trying to find companies in silenciadores acústicos y reguladores, techos Spain to establish commercial relations, as aspirantes, etc. Yo he trabajado como admi- Jeven Oy had contacts in every country in nistrativo y he intentado buscar empresas en Europe except ours. España para establecer relaciones comercia- les, puesto que Jeven Oy tenía contactos por My workplace was a small office with a com- toda Europa menos con nuestro país. puter, headphones to listen to the radio and keep track of what was going on in my coun- Mi lugar de trabajo era una pequeña oficina try and a telephone which I could use to callFinland was a turning point con un ordenador, unos auriculares que utili- anywhere. I certainly couldn’t complain! cé para escuchar la radio y seguir de cerca lo in my life. I will never que pasaba en mi país y con un teléfono para I spoke with a couple of companies in the llamar a cualquier lugar. Desde luego, ¡no me sector in Spain after getting the transla- forget all the anecdotes, podía quejar de nada! tions of the brochures for the products the people I met, the new Hablé con un par de empresas del sector en Es- marketed by Jeven Oy and sent all the in- formation via e-mail. I was not very lucky places I saw and all the paña tras tener las traducciones de los folletos because, although I did send product sam- que presentaban los productos de Jeven Oy y ples, the companies I contacted said that good times I had... enviar toda la información por e-mail. Digamos Spain and Finland were too far away to que no tuve suerte puesto que, aunque mandé maintain continuous contact.Gabonetako oporretatik itzultzean, jaki-narazi zidaten Finlandiara joatea egokituzitzaidala, martxotik ekainera bitartean.Oso berri ona izan zen, herrialde horiezagutzeko oso gogo handia bainuen.Etxekoei horren berri eman nienean, amaharritu egin zen eta zera galdetu zidan:“Seme, ez al dute aurkitu zu bidaltzekourrunago dagoen beste lekurik?” Berak ezzuen imajinatu Finlandiaraino bidaliko nin-dutenik. Gogoratzen dudanez, Europakomapan bilatu behar izan zuen bere semenagusia ondorengo 90 egunetarako norajoango zen sinesten hasteko.Praktikak egin ditudan enpresak Jeven Oydu izena, eta jatetxeetako sukalde profe-sionaletarako ke-kanpaiak, isilgailu akus- 32
 • 33. LANBIDE 2010Enpresa praktikak Europako beste Prácticas de empresa en otro In-company work experienceherrialde batzuetan: Mugi zaitez! país europeo: ¡Muévete! in another European country: Move!tikoak eta erregulatzaileak, sabai xurga-tzaileak, etab. merkaturatzeaz arduratzenda. Nik administrari gisa lan egin dut, etaEspainiako enpresak bilatzen saiatu naizJeven Oyk horiekin merkataritza harrema-nak finkatzeko, Espainian izan ezik Europaosoan zehar kontaktuak baitituzte.Nire langunea ordenagailu bat zuen bu-lego txiki bat zen. Aurikular batzuk nituenirratia entzuteko eta gertutik nire herrial-dean gertatzen zena jarraitzeko, baitaedozein lekutara deitzeko telefono bat ere.Egia esan, ezin nintzen ezertaz kexatu!Sektoreko Espainiako pare bat enpresa-rekin hitz egin nuen, Jeven Oyren produk-tuak aurkezten zituen liburuxken itzulpenaizan nuenean, eta informazio guztia postaelektroniko bitartez bidali nien. Esan lite-ke ez nuela zorterik izan, izan ere, nahizeta produktuaren laginak bidali nituen,harremanetan jarri nintzen enpresetakoordezkariek esan zidaten Espainiaren etaFinlandiaren arteko distantzia dela medioezin zutela harreman iraunkorrik izan gureenpresarekin.Halere, Finlandiako enpresan oso gusturaegon dira nik eginiko lanarekin, buru-be-larri lan egin eta ahal nuen guztia ematen muestras del producto, las empresas que con- Despite this, they were very happy with mynuela ikusi baitzuten. Eta jakina, esperien- tacté me dijeron que la lejanía entre España work at the company as they saw that I triedtzia oso aberasgarria izan da niretzat, lan- y Finlandia no les hacía posible mantener un as hard as I could. And the experience waspostu batean egoteaz gain (bi urte ikasten contacto constante con la empresa. certainly very good for me as I occupied a po-jardun nuen horretarako), aireztapen pro- sition for which I had been studying for twoduktuei eta ke-kanpaiei buruzko oinarriz- A pesar de ello, en la empresa finlandesa es- years and I also learned some basic thingsko nozioak ere ikasi baititut. tuvieron muy contentos con mi labor ya que about ventilation and extractor hoods. vieron que intenté dar lo máximo e hice todoFinlandiara eginiko bidaia Europako beste lo posible. Y desde luego, la experiencia fue I will always remember Finland as some-herrialde batera eginiko hiru hileko bidaia muy buena para mí puesto que, aparte de es- thing more than just a simple three-monthsoila baino gehiago izan da niretzat. Fin- tar en un puesto de trabajo para el que había trip to another European country. Finlandlandia nire bizitzan inflexio puntu bat izan estudiado dos años, aprendí también nocio- was a turning point in my life. I will neverda. Anekdota horietako ugari ez ditut inoiz nes básicas sobre productos de ventilación y forget all the anecdotes, the people I met,ahaztuko: ezagutu ditudan pertsonak, leku campanas de extracción de humos. the new places I saw and all the goodberri ugari, azken finean, bizitako hainbat times I had...eta hainbat une eder... Recordaré Finlandia como algo más que un simple viaje de tres meses a otro país euro- From here, my message for anyone whoHonen bitartez, zalantzak dituen edonori peo. Finlandia ha sido un punto de inflexión has any qualms about going abroad: takehonako hau esan nahi diot: Aprobetxatu en mi vida. Nunca podré olvidar muchas anéc- advantage of the opportunity to get someaukera eta saiatu praktikak Europako beste dotas, a personas que he conocido, muchos in-company work experience in another Eu-herrialde batean egiten! Esperientzia pare- lugares nuevos, en definitiva, tantos buenos ropean country! It is something unique andgabea eta errepikaezina da. Hiru hilabete momentos vividos.... unrepeatable. After three months, I canhorien ostean, egiazta dezaket: Finlandia say that Finland is something more thanesperientzia bat baino zerbait gehiago da! Desde aquí mi mensaje a cualquiera que ten- an experience! ga dudas: ¡aprovecha esta oportunidad y tra- ta de hacer las prácticas de empresa en otro país europeo!. Es algo único e irrepetible. Yo tras estos tres meses puedo afirmar: Finlandia ¡ algo más que una experiencia! 33
 • 34. LANBIDE 2010Enpresa praktikak Europako beste Prácticas de empresa en otro In-company work experienceherrialde batzuetan: Mugi zaitez! país europeo: ¡Muévete! in another European country: Move!2009-2010 ikasturtean, HETEL - Heziketa Tek- En el curso 2009 - 2010 HETEL - Heziketa In the 2009- 2010 school year HETEL -nikoko Elkartearen laguntzari esker, Europa- Teknikoko Elkartea ha facilitado que cerca Heziketa Teknikoko Elkartea made it possi-ko beste herrialde batzuetako enpresetan de 200 alumnos de sus centros de Araba, ble for around 200 pupils from its schools inegin dituzte praktikak Arabako, Bizkaiko eta Bizkaia y Gipuzkoa realicen prácticas en Araba, Bizkaia and Gipuzkoa to participateGipuzkoako HETEL zentruetako 200 ikaslek. empresas de otros países europeos. Esta ini- in work experience programmes with com-Ekimen hori Erasmus (goi mailako heziketa ciativa se enmarca dentro de los programas panies of other European countries. Thiszikloetako ikasleentzat) eta Leonardo (erdi europeos de movilidad Erasmus (para alum- initiative is carried out within the frame-mailako heziketa zikloetako ikasleentzat) nos de ciclos formativos de grado superior) y work of the European mobility programmes:mugikortasunaren europar programen bar- Leonardo (para alumnos de ciclos formativos Erasmus (for High Degree vocational train-nean antolatu da. de grado medio). ing students) and Leonardo (for Middle De- gree vocational training students).Azken 10 urteotan Lantokiko Prestakuntza En los últimos diez años la cifra de alumnos(LP) beste herrialde batzuetan egiten duten de centros HETEL (FCT) que realiza la For- In the last ten years the number of HE-HETELeko ikasle kopurua azkar biderkatu da mación en Centro de Trabajo o prácticas en TEL students that participate in On-the-Jobeta urtetik urtera gero eta herrialde gehia- empresa en otro país europeo se ha multi- Training (OJT) programmes in other coun-gotara joaten dira. Joan zen ikasturtean, plicado por diez y el número de países al que tries has multiplied by ten and the numberHETELen zentroetako ikasleak 12 herrialde viajan se ha ido incrementando hasta más of countries has also increased every year.ezberdinetara joan ziren. de 12 países diferentes. Last school year, students from HETEL schools went to 12 different countries.HETELek hamabi urte daramatza ikasleen HETEL lleva más de una decena de años par-mugikortasun programetan parte hartzen. ticipando en este tipo de programas de movi- HETEL has been participating in these mo-Horien bidez, ikasleek aukera dute hiru hi- lidad de estudiantes, que permiten a alumnos bility programmes for twelve years. Theylabetez praktikak atzerriko beste enpresa de sus centros realizar prácticas en empresas offer students the opportunity of gainingbatzuetan egiteko. Programa horiek Eusko de otros países durante tres meses, y que work experience in companies in otherJaurlaritzaren eta Foru Aldundien babesa cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, de countries for three months with the supportdute, eta CONFEBASK, IKASLAN eta BBK- las Diputaciones Forales y con la colaboración of the Basque Government, the Provincialren lankidetza. de CONFEBASK, IKASLAN y BBK. Governments and with the collaboration of CONFEBASK, IKASLAN and BBK.Programa horien bekek ikasleen gaitasun Las becas de estos programas contribuyen allinguistikoak garatzen eta ikasleen pres- desarrollo de competencias lingüísticas de The grants for these programmes contrib-takuntza enpresen beharretara egokitzen los alumnos y a adecuar su formación a las ute to the development of the students’laguntzen dute, gero eta merkatu globali- necesidades de las empresas, en un mercado language skills and help adapt their train-zatuago honetan. Horrez gain, esperientzia cada vez más globalizado. Además, se trata ing to the needs of companies in an in-ahaztezina da ikasleentzat. Beren gaitasun de una experiencia inolvidable para los alum- creasingly globalised market. In addition,osagarriak garatzen, profil profesionalak nos, que les permite desarrollar capacidades they provide an unforgettable experiencehobetzen eta lan munduan sartzeko aukerak adicionales y mejorar su perfil profesional y for the students, who develop additionalhobetzen laguntzen die. Euskadira itzultzean su oportunidad de acceso al mundo laboral. skills and improve their professional profileikasle hauen laneratzerako arrakasta oso Hasta el momento, la inserción laboral de es- and their opportunities of accessing the jobhandia izan da orain arte. tos alumnos al volver a sus lugares de origen market. To date, the job placement figures ha sido muy alta. of these students when they return homeGainera, joan diren herrialdean egonal- has been very high.dia luzatzeko aukera izan dute Erasmus Además, algunos de estos becarios Eras-bekadun horietako batzuk. Praktikak egin mus han alargado su estancia en el país de Some of these Erasmus interns prolongdituzten enpresan lan kontratua lortu dute destino. Varios han obtenido un contrato de their stay. Several get a working contracthainbatek, eta hilabete batzuk edo urtebe- trabajo en la empresa donde han realizado at the company where they have done theirte gehiago geratzea erabaki dute. Hori da, las prácticas y han decidido quedarse unos internship and stay for a few additionalesaterako, Jesus Obreroko Analisiko eta meses o un año más. Ese es, por ejemplo, months or even a year. That is, for exam-Kalitate Kontroleko Laborategiko ikasle Isa- el caso de Isabel Gallego, alumna de Análi- ple, the case of Isabel Gallego, a Labora-bel Gallegoren kasua. 3 hilabeteko praktikak sis y control de laboratorio de Jesús Obrero, tory Analysis and Control student at Jesúsamaitu ostean, Glasgoweko, Eskoziako, SAL que tras finalizar las prácticas de 3 meses Obrero, who, after concluding a 3 month– Scientific Analysis Laboratories enpresak firmó un contrato que le ofreció la empresa internship, signed a contract with the com-eskainitako kontratua sinatu zuen, haiekin SAL – Scientific Analysis Laboratories de pany SAL – Scientific Analysis Laboratorieshilabete batzuk gehiago lan egiteko. Glasgow, Escocia, para trabajar con ellos in Glasgow, Scotland, to work for a few unos meses más. more months.Iker Gibello Iker Gibello Iker GibelloAdministrazioko eta Finantzetako Ciclo superior Administración Administration and Finance High DegreeGoi mailako Heziketa Zikloa. Jesus Obrero y Finanzas. Jesús Obrero Training Course. Jesus Obreroigibello@hotmail.com igibello@hotmail.com igibello@hotmail.com 34
 • 35. LANBIDE 2010HETEL Herbehereetako Lanbideheziketako zenbait ikastetxetan izan daHETEL visita varios centros deFormación profesional en HolandaHETEL visits several VocationalTraining schools in Holland Sander Klaver (www.sxc.hu)Maiatzaren 16an, HETELen zenbait ikas- El pasado 16 de mayo, 18 profesoras y profe- Last 16 May, 18 teachers from varioustetxetako 18 irakaslek Herbehereetara bi- sores de los distintos Centros HETEL iniciaron HETEL schools went on a trip to Hollanddaiatu zuten, bertako Lanbide heziketan un viaje a Holanda para conocer de primera to learn first-hand about several bench-aitzindariak diren zenbait zentro zuzenean mano varios Centros referentes en la Forma- mark Vocational Training schools in theezagutzeko. ción Profesional de los Países Bajos. Netherlands.Bidaiak astebete iraun zuen. Haren helburua El viaje duró una semana y tenía como ob- The trip lasted a week and its purposezen Administrazio, Merkataritza eta Marke- jeto conocer buenas prácticas relacionadas was to learn best practices in the teach-ting espezialitateekin lotutako jardunbide con las Especialidades de Administración, ing fields of Administration, Commerce andonen berri izatea. Bilbo-Madril-Amsterdam, Comercio y Marketing. Bilbao – Madrid – Marketing. Bilbao – Madrid – Amsterdam 35
 • 36. LANBIDE 2010HETEL Herbehereetako Lanbide HETEL visita varios centros de HETEL visits several Vocationalheziketako zenbait ikastetxetan izan da Formación profesional en Holanda Training schools in Hollandeta handik Tilburg-era. Tilburgen, eragiketa Ámsterdam y de allí a Tilburg, como centro and, from there, Tilburg, as centre of op-erdigunetzat hartu eta esperientzia bikaina- de operaciones, fue el comienzo de una ex- erations; it was the beginning of a wonder-ren hasiera izan zen. periencia estupenda. ful experience.Ikastetxe hauek bisitatu zituzten HETEL ikas- Centros como CITAVERDE en Horst, ALBE- Schools such as CITAVERDE in Horst,tetxeetako irakasle taldekideek: CITAVERDE, DA College, RITC y CREATIVE Factory en ALBEDA College, RITC and CREATIVE Fac-Horst-en; ALBEDA College, RITC eta Rotterdam, Rijn IJssel en Arnhem y el ROC tory in Rotterdam, Rijn IJssel in ArnhemCREATIVE Factory, Rotterdamen; Rijn IJssel, Van Amsterdam Airport nos permitieron co- and the ROC van Amsterdam Airport al-Arnhem-en; eta ROC Van Amsterdam Airport. nocer de primera mano experiencias intere- lowed us to learn first-hand about someHaietan, lehen eskutik ezagutu genituen zen- santes ligadas al Emprendizaje, creatividad, very interesting experiences linked to en-bait esperientzia interesgarri: ekintzailetzare- empresas simuladas y nuevas metodologías trepreneurship, creativity, simulated com-kin, sormenarekin, enpresa simulatuekin eta pedagógicas. panies and new teaching methodologies.metodologia pedagogiko berriekin lotuak. Nos sorprendió muy gratamente la acogida y We were pleasantly surprised by the warmIkastetxeetan, oso harrera atsegina egin hospitalidad de los Centros, así como el gran welcome we received at the Dutch Voca-ziguten, eta harrigarria izan zen zenbat per- despliegue de personas que nos atendieron, tional Training schools and by the amounttsonak lagundu ziguten. Gainera, batzuetan, siendo a veces los propios alumnos los prota- of people who looked after us; with stu-ikasleek beraiek egin zituzten aurkezpenak. gonistas de algunas de las presentaciones. dents leading some presentations as well. We found the syllabi very versatile, as they are expanded and adapted to indi- vidual learning speeds, often with “à laCommunications, practical language development, ICTs carte” programmes for each student.and attitudinal development of students are the basis onwhich the other technical and general knowledge is built. Communications, practical language de- velopment, ICTs and attitudinal develop-And, of course, creativity applied to problem solving. ment of students are the basis on which the other technical and general knowl- edge is built. And, of course, creativ- ity applied to problem solving. In manyIrakaskuntza programei dagokienez, oso En cuanto a los programas de enseñanza, nos cases, real problems taken from societymoldagarriak iruditu zitzaizkigun, luzatu eta parecieron versátiles, ya que se alargan y or companies are developed and assessedikasleen ikaskuntza erritmoetara egokitzen adaptan a los diferentes ritmos de aprendiza- by competences with close relations andbaitira. Alegia, kasu askotan, neurriko pro- je, resultando en muchos casos programas “a cooperation with companies, creating au-gramak egin daitezke ikasle bakoitzarentzat. la carta” para cada alumna o alumno. tomatic synergies. 36
 • 37. LANBIDE 2010HETEL Herbehereetako Lanbide HETEL visita varios centros de HETEL visits several Vocationalheziketako zenbait ikastetxetan izan da Formación profesional en Holanda Training schools in HollandKomunikazioa, hizkuntzen ikasketa prakti- La comunicación, el desarrollo práctico de los But not everything was work and, in addi-koa, IKTak eta jarreren garapena dira gai- idiomas, las TIC y el desarrollo actitudinal del tion to practising our English, we enjoyednerako ezagutza teknikoen eta orokorren alumnado resultan la base sobre la que se asien- some excellent free time activities andoinarri. Eta jakina, sormena, arazoak ebaz- tan los demás conocimientos técnicos y genera- did some tourism as well. The opportu-teko. Askotan, benetako arazoak jorratzen les. Y por supuesto, la creatividad aplicada a la nity to discover Tilburg, Arnhem, Rotter-dituzte, gizarte testuingurutik edo enprese- resolución de problemas. En muchos casos se dam and, of course, Amsterdam, providedtatik hartuak. Gaitasunen arabera garatzen trata de problemas reales tomados del entorno some great times. We also had the oppor-eta ebaluatzen dituzte, eta oso harreman social o de las propias empresas, se desarrolla tunity to get to know teachers from differ-eta lankidetza estua sortzen da enpresekin. y evalúa por competencias y se da una relación ent HETEL schools, share experiences andHorri guztiari esker, sinergia automatikoak y colaboración muy estrecha con las empresas, draw some interesting conclusions, sucheratzen dira. produciéndose sinergias automáticas. as the following:Dena den, ez ginen denbora osoan lanean Pero no todo fue trabajo, a la práctica del in- • Our realities are not as different as wearitu. Ingelesa praktikatzeaz gain, aisia glés pudimos añadir algunos buenos momen- thought and comparing them allows useta turismo une onak ere izan genituen. tos de ocio y de turismo. La oportunidad de to see our strengths;Tilburg, Arnhem, Rotterdam eta, nola ez, conocer Tilburg, Arnhem, Rotterdam y, cómoAmsterdam ezagutzeko aukera izan ge- no, Ámsterdam, nos permitió pasar buenos • We need to advance further in compe-nuen, eta oso une onak igaro genituen. momentos. También en esos momentos nos tence development and assessment;Orduan, irakasleok elkar ezagutu genuen, fuimos conociendo los profesores, que venía-zenbait ikastetxetakoak baikinen. Espe- mos de distintos centros, y hemos compartido • We discovered a high level of autonomyrientziak elkarbanatu eta hainbat ondorio experiencias y sacado algunas conclusiones in schools for planning, managing andatera genituen. Hala nola: como las siguientes: adapting to changes. Our situation in this respect is quite limited; • Gure errealitatea ez da Herbehereetan • Nuestra realidad no está tan lejos de la ikusi genuenaz oso bestelakoa. Izan ere, que pudimos conocer, la comparación nos • Contacts between Dutch VT schools bi errealitateak alderatuz gero, ohartuko permite hablar de muchos puntos fuertes and companies are very close, with gara ezaugarri interesgarri asko ditugu- interesantes a nuestro favor; real, shared work and many synergies; la gure alde. • Convendría que avanzáramos más en el De- • Their focus on subjects is completely • Gaitasunen garapenean eta ebaluazioan sarrollo y la evaluación de competencias; practical; gehiago aurreratzea komeniko litzaiguke. • Se nos mostró un nivel muy alto de auto- • We perceived very little stress in the • Ikusi genuen ikastetxeek autonomia nomía de los Centros a la hora de planifi- schools. A lot of peacefulness. Working, maila handia dutela, plangintza egitean, car, gestionar y adaptarse a los cambios. yes, but without getting stressed out... kudeatzean eta aldaketetara egokitzeko Nuestra situación a este respecto es bas- We are different. garaian. Horri dagokionez, gure egoera tante más limitada; askoz mugatuagoa da. • El contacto de los centros de FP holande- • Herbehereetako LHko ikastetxeen eta ses con las empresas es muy estrecho, enpresen arteko harremana oso estua con trabajos reales compartidos y mu- da: hainbat lan egiten dute elkarrekin, chas sinergias; eta sinergia asko sortzen da. • Ikasgaiak ikuspegi praktikotik lantzen dituzte. • Stress maila txikia hauteman genuen hango ikastetxeetan. Lasaitasun handia. Lana, bai, baina urduritasunik gabe… Gu bestelakoak gara. • Oso interesgarria da Herbehereetako ikastetxeen eta gure HETEL zentroen artean sortzen ari den harreman sarea, bai eta jardunbide onak trukatuz lortzen den ikaskuntza ere.Azken batean, oso bidaia onuragarria izanzen. Eta denok jo genuen oso positibotzateta interesgarritzat; izan ere, beste herrial-de bateko hezkuntza sistema zertan den ja-kiteko aukera izan genuen. Eta hango siste- 37
 • 38. LANBIDE 2010HETEL Herbehereetako Lanbide HETEL visita varios centros de HETEL visits several Vocationalheziketako zenbait ikastetxetan izan da Formación profesional en Holanda Training schools in Hollandma eta gurea alderatu genituen, eta ohartu • El enfoque de las asignaturas es total- • The network of contacts that is beingginen gure gauza onez, bai eta egin ditzake- mente práctico; woven between the Dutch and thegun hobekuntzez ere. HETEL schools and the learning taking • Percibimos poco stress en los Centros. place from exchanging best practicesEskerrik asko Herbehereetako gure kideei, Mucha tranquilidad. Trabajo, sí, pero sin is very interesting.eta laster arte! agobios… Somos diferentes. To conclude, a very beneficial visit with • Muy interesante la red de contactos que good feedback from all participants that se va tejiendo a favor de los Centros ho- has allowed us to discover a different edu- landeses y nuestros centros HETEL y el cational system and country, comparing and aprendizaje que se produce con el inter- discovering what good things we have and cambio de buenas prácticas. where we could improve. En definitiva, un viaje muy provechoso, evalua- Thank you to our Dutch colleagues and see do por todos como muy positivo e interesante you soon! ya que nos ha permitido conocer un sistema educativo y un país distinto, comparando y descubriendo lo bueno que tenemos, así como las posibles mejoras que podemos realizar. Gracias a nuestros colegas holandeses y ¡has- ta pronto!Blanca Gómez Blanca Gómez Blanca GómezDurangoko Maristak ikastetxeko irakaslea Profesora de Maristak Durango Teacher, Maristak Durangobgomez@maristak.com bgomez@maristak.com bgomez@maristak.com 38
 • 39. LANBIDE 2010Network of Networks: LHko hiru ikastetxe sarekosatutako nazioarteko komunitatearen lorpenakNetwork of Networks: Los logros de nuestracomunidad internacional de tres redes de centros de FPNetwork of Networks: Achievements in our internationalcommunity of three VET Schools’ Networks2010eko maiatzean, “LHko ikastetxeen ar- En mayo de 2010, los miembros finlandeses, In May 2010 the Finnish, Basque and Dutchteko nazioarteko lankidetza sustatzeko sa- vascos y holandeses del partenariado “Trabajo members of the partnership of “Network-reko lana” partaidetzako kide finlandiarrak, en red para promover la cooperación internacio- ing to promote International cooperationholandarrak eta euskaldunak elkartu ziren, nal entre centros de FP” se reunieron en Zwolle in VET schools” came together in Zwolle,Zwollen (Holanda), azken bilera egiteko. – Holanda - para celebrar su última reunión. Du- The Netherlands, for their final meeting.Herbehereetako The Dutch Alliance, Fin- rante dos años, los miembros del partenariado For two years the partnership betweenlandiako FINN NET eta Euskadiko HETEL compuesto por The Dutch Alliance de los Países The Dutch Alliance from the Netherlands,sareen partaidetzako kideek elkarlanean Bajos, FINN NET de Finlandia y HETEL del País FINN NET from Finland and HETEL from thejardun dute bi urtez, nazioarteko jardueren Vasco han colaborado para mejorar la calidad Basque Country in Spain worked togetherkalitatea hobetzeko, haien jardunbide ego- de sus actividades internacionales presentando to improve the quality of their internationalkiak aurkeztuz eta ebaluatuz. Sareotako 20 y evaluando sus buenas prácticas. 20 repre- activities by presenting their best practices 39
 • 40. LANBIDE 2010kideek bi eguneko bilera egin zuten Zwollen, sentantes de las tres Redes mantuvieron una and testing them. In Zwolle 20 representa-proiektuaren azken produktua garatzeko: reunión de dos días en Zwolle para desarrollar tives of the three Networks had a two day“LHko ikastetxeen nazioarteko jarduerak el producto final del proyecto, el “Modelo de meeting to collaborate in finalizing the endbultzatzen dituzten sareak garatzeko ere- desarrollo de redes para apoyar las actividades product of the partnership, the “Model ondua”, hain zuzen. internacionales de centros de FP”. Network building to support international activities in VET”. The representatives of the 36 member colleges of the 3 national networks have worked together over the two years of the project (September 2008 – October 2010) to discover how the eight key issues, identified as success factors for international coopera- tion in Vocational Education and Training, were handled in member colleges and the 3 networks and have learned from each other by doing so. Those key issues have been the following: - European policy and instru- ments; - Country based policies; - Partner database; - Mobility of students; - Staff development; - Cooperation in innovation; - Dissemination of projects and - Preferred partnership. They know now what works well and what does not in their own specific situation. They have adapted and developed their international activities to the next level and have established a special bond be- tween the partners, which led to extended activities.Hiru herrialdeetako sareetako 36 ikaste- Los representantes de los 36 centros asocia-txeen ordezkariek bi urtez lan egin dute dos que pertenecen a las tres redes nacio- Students, co-workers, curricula, interna-proiektu horretan (2008ko irailetik 2010eko nales de centros de FP han colaborado en el tional policy and strategy have benefitedurrira). Lanbide Heziketaren inguruko na- proyecto durante dos años (septiembre de from the close cooperation and the grow-zioarteko elkarlanean ari diren Ikastetxe 2008 a octubre de 2010) para ver cómo tratan ing trust between the partners. Numbershoriek eta 3 sareek arrakastarako funtsez- estos centros y las 3 Redes los ocho aspectos of work placements for VET students in-kotzat hartutako zortzi alderdiak nola trata- identificados como claves de éxito en la cola- creased, as did the numbers of visits fortzen dituzten ikusi eta, horrela, bakoitzak boración internacional en Formación Profesio- professionals and teachers on specificbesteengandik ikastea izan da proiektua- nal y, de este modo, aprender de los demás. themes. Based on the different models de-ren helburua. Funtsezko zortzi alderdiak Los ocho temas clave han sido: - Políticas e veloped for outgoing and incoming studenthonako hauek dira: Europako politikak eta instrumentos europeos; - Políticas a nivel na- work placements, procedures got adapted.tresnak, nazioarteko politikak, bazkideen cional; - Base de datos de socios; - Movilidad Teacher training for international coopera-datu-basea, ikasleen mugikortasuna, per- de estudiantes; - Desarrollo del personal; - tion started to get structural attention intsonalaren garapena, berrikuntzan elkar- Cooperación en innovación; - Diseminación the networks involved.lana, proiektuak sakabanatzea, eta lehen- de proyectos; y - Socios preferentes. Ahoratasunezko bazkideak. Horri esker, orain saben lo que funciona bien y lo que no fun-badakite zer dabilen ondo eta zer ez dabi- ciona en su situación concreta. Han adaptado For two years thelen behar bezala. Nazioarteko proiektuak y desarrollado más sus proyectos internacio-egokitu eta garatu dituzte eta bazkideen nales y han establecido un vínculo especial partnership between Thearteko lotura berezia ezarri dute. Ondorioz, entre los socios, lo cual ha desencadenado dutch Alliance from thebeste jarduera batzuk etorri dira. otras actividades. Netherlands, FINN NETIkasleek, lankideek, programek eta nazioar-teko politika eta estrategiek atera diote onu- Los alumnos, los colegas, los programas y las políticas y estrategias internacionales se han from Finland and HETELra bazkideen arteko lankidetza eta konfian- beneficiado de esta estrecha colaboración from the Basque Country intza estuari. Enpresetan praktikak egiten ari y confianza entre los socios. Ha aumentadodiren LHko ikasleen kopurua handitu egin el número de alumnos de FP en prácticas en Spain worked together toda, bazkideek horretarako bidea erraztuta. empresas, facilitadas por los centros socios, improve the quality of theirHalaber, irakasleek enpresetan gai jakin ba- y el número de visitas de profesores en tornotzuen inguruan egindako bisitak ere gehitu a temas concretos. Se han adaptado procedi- international activitiesdira. Beste bazkide batzuen jokabideari bu-ruzko ideiak hartuz, prozedurak egokitu dira, mientos tomando ideas del funcionamiento de otros socios a la hora de atender a los alum- by presenting their bestenpresetan praktikak egitera bidaltzen edo nos de FP que se envían o se reciben para practices and testing them. 40
 • 41. LANBIDE 2010 realizar prácticas en empresa. También se ha Presentations on country based policies comenzado a ofrecer una mayor atención a la showed how the attention to specific national formación del profesorado en el ámbito de la themes, like e.g. entrepreneurship, where in cooperación internacional. the centre of the attention in all countries, rea- son why a partnership on this particular issue Las presentaciones de políticas de nivel nacio- has been presented to the national agencies nal han mostrado cómo la atención a varios te- of four countries. ECVET (European Credit sys- mas, como por ejemplo el fomento del empren- tem for Vocational Education and Training) has dizaje, son centrales en los tres países. Por ello been identified as an issue that needs atten- se ha presentado un proyecto de partenariado tion in the coming years, reason why a smaller sobre cultura emprendedora a las agencias na- group is preparing a project on the matter. cionales de cuatro países. El ECVET (European Credit system for Vocational Education and Not only did the partners benefit from the Training - Sistema europeo de Créditos para experiences over the two years the project la Formación Profesional) ha sido identificado also led to a “Model on Network building tohartzen dituzten ikasleei kasu egiteko. Na- como uno de los ámbitos en los que se debería support international activities in VET”. Thiszioarteko lankidetzaren eremuan irakasleen profundizar en los próximos años; por ello un Model, which is now available for all VETprestakuntzari ere gero eta arreta handia- grupo más reducido de socios está preparando Colleges involved in international activities,goa ematen hasi zaio. un proyecto sobre el tema. shows what can be the way to strengthen the international activities by working to-Aurkeztutako nazio-eremuko politikek era- Los tres socios del proyecto se han beneficiado gether as a network. It indicates recom-kutsi dutenez, zenbait gai, ekintzailetzaren del intercambio de experiencias de estos dos mended activities for National networkssustapena kasu, funtsezkoak dira hiru he- años y además el proyecto ha producido un when dealing with international activitiesrrialdeetan. Hori dela eta, ekintzaile kultu-rari buruzko partaide proiektu bat aurkeztuzaie lau herrialdetako agentzia nazionalei.Datozen urteetan sakondu beharreko alder-dietako bat ECVET da (European Credit sys-tem for Vocational Education and Training– Europako Lanbide Heziketarako KredituSistema). Hori dela eta, bazkide talde txikia-go bat lanean ari da gai horri buruzko besteproiektu bat prestatzeko.Bi urteotan egindako esperientzien elkar-trukeari onura atera diote hiru bazkideek,beraz. Gainera, proiektuak “LHko ikaste-txeen nazioarteko jarduerak bultzatzendituzten sareak garatzeko eredua” sorra-razi du. Eredu horrek, interesa duten LHkoikastetxe guztien eskura dagoenak, ideiakematen ditu sareko elkarlanaren bidez na-zioarteko jarduerak sendotzeko. Hala, in-ternazionalizazioaz arduratzen diren nazio-sareentzako jarduerak gomendatzen ditu,hiru garapen etapa bereizita: hastapene-ko sarea, nolabaiteko esperientzia duensarea eta elkarlanean ibilbide luzea eginaduen sarea. Bestalde, Sareen nazioartekosare batentzat baliagarri izan daitezkeeninformazio eta aholkuak ere ematen ditu.Horixe bait da nazioarteko jarduerak etalankidetza sustatzeko eman daitekeen hu-rrengo pausoa.Network of Networks-eko hiru bazkideen-tzat bizigarria izan da LHko beste ikaste-txe batzuek, beste lankide batzuek etabeste sare batzuek nazioarteko jarduere-tan nola hartzen duten parte jakitea. Baz-kide bakoitzak aurrean dituen erronkaketa horiek nola lantzen dituen ikasi dugu. 41
 • 42. LANBIDE 2010Batzuetan, nazioarteko jarduerak garatze- “Modelo de desarrollo de Redes para apoyar las Not only did theko oztopoak antzekoak ziren hiru herrial- actividades internacionales de centros de FP”.deetan, baina sarritan eragozpen horiek Este Modelo, que ahora está a disposición de partners benefit from theezberdinak ziren. todos los centros de FP interesados, brinda ideas experiences over the twoProiektuan parte hartu duten 3 sareetako sobre cómo se pueden fortalecer las actividades internacionales mediante el trabajo conjunto en years the project also ledlankideak poz-pozik daude, partaidetza red. Recomienda actividades para Redes na- to a “Model on Networkhorretan parte hartzeko aukera izanaz.Lankidetza emankor hori zabaltzea espero cionales que se ocupan de internacionalización distinguiendo tres etapas de desarrollo; una red building to supportdugu eta gure esperientziak internazio- en sus inicios, una red con cierta experiencia y international activitiesnalizazioaz arduratzen diren beste lanki-de eta sare batzuentzat lagungarri izatea una red con un largo recorrido de colaboración. También ofrece información y consejos que pue- in VET”.nahi genuke. den servir a una Red Internacional de Redes, el siguiente paso que se puede dar para fomentar at three different stages of development; a las actividades y cooperación internacional. starting network, an average network and a well experienced network. It also gives Para los tres socios de Network of Networks information and advice on the development ha sido un estímulo conocer cómo otros cen- of an International Network of networks, a tros de FP, otros colegas y otras redes parti- next level in international activities and in- cipan en actividades internacionales. Hemos ternational cooperation. aprendido cuáles eran los desafíos a los que se enfrentaba cada socio y cómo los resuel- The partners involved in this partnership felt ven. A veces los obstáculos para el desarrollo stimulated to find out how other Colleges, oth- de las actividades internacionales eran si- er colleagues, other networks were involved in milares en los distintos países pero también international activities. We learned what were eran diferentes a menudo. their challenges to face and what were the solutions. The obstacles were sometimes the Los colegas de las 3 Redes participantes same but also frequently different. en el proyecto están encantados de haber tenido la oportunidad de colaborar en este The colleagues of the 36 colleges represented partenariado. Esperamos poder ampliar esta in the 3 Networks feel very privileged to have colaboración fructífera y deseamos que had the opportunity to work together in this nuestras experiencias puedan ayudar a otros partnership. We look forward to extend the colegas y a otras redes que se ocupen de in- successful cooperation and hope our experi- ternacionalización. ences will be of help for colleague - networks.Joke Schel eta Lenny van Kempen Joke Schel y Lenny van Kempen Joke Schel and Lenny van KempenThe Dutch Alliance-ko kideak Miembros de The Dutch Alliance Members of the Dutch AlliancePartaidetzako koordinatzaileak Coordinadoras del Partenariado Coordinators for the Partnershipl.v.kempen@rijnijssel.nl l.v.kempen@rijnijssel.nl l.v.kempen@rijnijssel.nl 42
 • 43. LANBIDE 2010SHARE proiektua: Telekomunikazioeta Informatikako ikasleekin buruturikoberrikuntza pedagogikoko proiektu berriaEl proyecto SHARE: un nuevo proyectode innovación pedagógica con alumnosde Telecomunicaciones e InformáticaThe SHARE project: a new pedagogicalinnovation project for Telecommunicationsand Computer Science students Paul Pasieczny (www.sxc.hu) 43
 • 44. LANBIDE 2010SHARE proiektua: Telekomunikazio El proyecto SHARE: un nuevo proyecto The SHARE project: a new pedagogicaleta Informatikako ikasleekin buruturiko de innovación pedagógica con alumnos innovation project for Telecommunicationsberrikuntza pedagogikoko proiektu berria de Telecomunicaciones e Informática and Computer Science students The SHARE project was developed during the 2009-2010 school year with students in Telecommunications and Computer Systems (STI) and Computer System Administration (ASI). The project had HETEL backing and was sponsored by Euskaltel, a telecommu- nications services company based in the Basque Country . In the 2007-2008 school year, several teach- ers from different HETEL schools teaching Telecommunications and Computer Systems (STI) decided to develop a joint project with their students. The initiative was piloted by several HETEL Schools: Politeknika Ikaste- gia Txorierri, Lea-Artibai Ikastetxea, Goierri Eskola, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, and Diocesanas in Vitoria. Previously, another successful project had been implemented of similar characteristics with students from the Mechanical Manu- facturing Family Network, the Diseinua – Fabrikazioa project. The SHARE project drew2009-2010 ikasturtean, SHARE proiektua ga- En el curso 2009-2010 se ha desarrollado el inspiration from this experience with regardratu dugu Telekomunikazio eta Informatika proyecto SHARE con alumnos de los Ciclos to methodology and structure1.Sistemen (TIS) eta Informatika Sistemen formativos Sistemas de Telecomunicación eAdministrazioaren (ISA) heziketa zikloetako informáticos (STI) y Administración de Siste- The experience was positive and the sameikasleekin. HETELek bultzatu du proiektua, mas informáticos (ASI). El proyecto ha sido schools continued with the project duringeta Euskaltelek, Euskadiko telekomunikazio respaldado por HETEL y ha contado con el pa- the 2008-2009 school year. Last schoolzerbitzuen enpresak, babesa eman dio. trocinio de Euskaltel, empresa de servicios de year, HETEL fostered the project expand- telecomunicación del País Vasco. ing it to students in Computer System2007-2008 ikasturtean, ikasleekin batera- Administration (ASI), giving rise to theko lana egitea proposatu zuten HETELen Ya en el curso 2007-2008, varios profesores de SHARE-STI and SHARE-ASI projects.ikastetxe batzuetako Telekomunikazio eta distintos centros HETEL que imparten el CicloInformatika Sistemak (TIS) heziketa-ziklo- de Sistemas de Telecomunicación e Informá- The SHARE project consists of developingko zenbait irakaslek. Esperimentu pilotu ticos (STI) se propusieron realizar un trabajo the corporate network of a company withhartan, ikastetxe hauek hartu zuten parte: conjunto con los alumnos. Los participantes different branch offices. To do this, the stu-Txorierri Ikastegi Politeknikoak, Goierri Es- de esta experiencia piloto fueron Politeknika dents of each participating school imple-kolak, Mondragon Goi Eskola Politeknikoak, Ikastegia Txorierri, Goierri Eskola, Mondragon ment a local network with various servicesGasteizko Diocesanas ikastetxeak eta Mar- Goi Eskola Politeknikoa, Diocesanas de Vitoria (active directory, file servers, print servers,kinako Lea-Artibai Ikastetxeak. y Lea-Artibai Ikastetxea de Markina. DNS services, web services, FTP services, etc.). These services should be accessibleAldez aurretik, antzeko beste proiektu ba- Con anterioridad se había puesto en marcha from other locations, either by simulatingtzuk jarri ziren martxan (Diseinua – Fabrika- con éxito otro proyecto de características simi- Internet or Intranet services or throughzioa proiektuak, hain zuzen), eta arrakasta lares con alumnos de la Familia de Fabricación VPN based access.handia izan zuten. Proiektu horiek Fabrikazio mecánica, los proyectos Diseinua – Fabrika-Mekanikoko ikasleekin egin ziren. SHARE zioa. El proyecto SHARE se inspiraba en esta Working teams are comprised of studentsproiektua esperientzia horretan oinarritu da, experiencia en cuanto a su metodología y es- from different VT schools who initially don’tmetodologiari eta egiturari dagokienez1. tructuración1. know one another, so that their relations are similar to a real-life working context.Esperientzia positiboa izan zen, eta 2008 La experiencia fue positiva y estos mismos-2009 ikasturtean ikastetxe horiek proiek- centros retomaron el proyecto en el curso In order to implement the projects, vari-tuari berrekin zioten. Azken ikasturtean, 2008-2009. En el último curso, HETEL ha im- ous ICT tools are used (synchronous and1 Ikus “Diseinua-Fabrikazioa proiektua: HETEL 1 Ver “El proyecto Diseinua-Fabrikazioa: 1 See “The Diseinua – Fabrikazioa project:zentroetako ikasleek taldean ikasi, arazoak eba- alumnos de centros HETEL aprenden en Students at HETEL schools learn in teams,tzi eta urrutiko lankidetzan dihardute”, LANBIDE equipo, resuelven problemas y colaboran a solve problems and cooperate at a distan-aldizkaria, 2009. http://www.hetel.org/ distancia” en LANBIDE 2009: http://www. ce” in LANBIDE 2009: http://www.hetel.documentos-eu/lanbide-eu/2009-lanbide- hetel.org/documentos-es/lanbide-es/revista- org/documentos-en/lanbide-en/lanbide-aldizkaria?set_language=eu&cl=eu lanbide-2009 magazine-2009 44
 • 45. LANBIDE 2010SHARE proiektua: Telekomunikazio El proyecto SHARE: un nuevo proyecto The SHARE project: a new pedagogicaleta Informatikako ikasleekin buruturiko de innovación pedagógica con alumnos innovation project for Telecommunicationsberrikuntza pedagogikoko proiektu berria de Telecomunicaciones e Informática and Computer Science studentsHETELek proiektua bultzatu du eta, gainera, Besteak beste, ikasleek lortzen dituzten gaitasunInformatika Sistemen Administrazioaren(ISA) zikloko ikasleei ere parte hartzeko au- hauek dira azpimarratzekoak: zailtasunak gainditzekoa,kera eman die. Horri esker, SHARE-TIS eta taldearekiko konpromisoa eta helburuak lortzeko ardura.SHARE-ISA proiektuak sortu dira. Gainera, sare lokal bat dokumentatzen, diagnostikatzenZenbait egoitza dituen enpresa baten korpora-zio sarea garatu dute ikasleek SHARE proiek- eta mantentzen ikasten dute; alegia, gaur egungo enpresektuan. Horretarako, proiektuan parte harturiko behar dituzten zerbitzu informatikoak martxan jartzen.ikastetxe bakoitzean, ikasleek sare lokala in-plementatu eta bertan zenbait zerbitzu jarri di-tuzte: direktorio aktiboa, fitxategi zerbitzariak, pulsado el proyecto extendiéndolo además a asynchronous communication tools: email,inprimatze zerbitzariak, DNS izenak ebazteko alumnos del Ciclo Administración de Sistemas instant messaging, VoIP, videoconferencing,zerbitzariak, web zerbitzua, FTP fitxategiak informáticos (ASI), y de este modo han surgido cloud computing, LMS) and a PBL (Problemtransferitzeko zerbitzua, etab. Gainerako ko- los proyectos SHARE-STI y SHARE-ASI. Based Learning) teaching methodology. Thiskalekuetatik zerbitzu horietan guztietan sartu way, the students take responsibility fordaiteke, bai Internet edo Intranet zerbitzuekiko El proyecto SHARE consiste en el desarrollo their work and the goals sought using allkonexioak simulatuz, bai VPN sare pribatu bir- de la red corporativa de una empresa ubi- available means.tualetan oinarritutako sarbideen bidez. cada en diferentes sedes. Para ello en cada centro participante el alumnado implementa Following are the details of the project dur-Lanbide Heziketako zentro ezbedinetako la correspondiente red de área local sobre ing the 2009-2010 school year:ikasleek osatu dituzte lan taldeak. Hasiera la cual monta diversos servicios (Directoriobatean, ikasle horiek ez zuten elkar eza- activo, servidores de ficheros, servidores de • In SHARE – ASI (Computer System Ad-gutzen, eta beraz, haien artean sortu diren impresión, servicios de resolución de nombres ministration), four schools of Bizkaiaharremanak lan testuinguru batekoen an- DNS, servicio web, servicio de transferencia and Araba participated; Diocesanastzekoak izan dira. de ficheros FTP, etc.). Estos servicios deben in Vitoria, the Zabálburu Ikastetxea in ser accesibles desde las otras ubicaciones, Bilbao, Maristak in Durango and theProiektua gauzatzeko, IKT tresnak erabili dira bien simulando conexiones a servicios Inter- Somorrostro Training Centre in Muskiz,(komunikazio sinkronoko eta asinkronoko net o Intranet, o bien mediante accesos basa- as project coordinator.tresnak: e-posta, mezularitza, VoIP, bideokon- dos en redes privadas virtuales VPN.ferentzia, cloud computinga, LMSa), bai eta • In SHARE – STI (Telecommunications andPBL metodologia pedagogikoa ere (Problem Los equipos de trabajo se constituyen con Computer Systems), another four schoolsBased Learning, edo Egoerak Bideratuz Ikas- alumnos de distintos centros de FP, que en of Bizkaia and Araba participated; Dio-tea). Horrenbestez, ikasleek beren lanaren un primer momento no se conocen, de forma cesanas in Vitoria, the Zabálburu Ikaste-eta haren bidez lortu nahi diren helburuen que las relaciones que se establecen entre txea in Bilbao, Politeknika Ikastegia Txo-ardura hartu eta horretarako, eskura dituzten ellos son similares a las que se dan en un rierri in Derio and Lea Artibai Ikastetxeabaliabide guztiak erabili dituzte. contexto laboral. in Markina, as project coordinator.Hauek dira 2009-2010 ikasturteko proiektuariburuzko datuak: • SHARE-ISA proiektuan, Bizkaiko eta Arabako lau ikastetxek hartu dute parte: Gasteizko Diocesanas ikastetxeak, Bil- boko Zabalburu Ikastetxeak, Durango- ko Maristak ikastetxeak, eta Muskizko Somorrostro Irakasguneak (koordinazio lanak egin ditu). • SHARE-TIS proiektuan ere Bizkaiko eta Arabako lau ikastetxek hartu dute par- te: Gasteizko Diocesanas ikastetxeak, Bilboko Zabalburu Ikastetxeak, Derioko Txorierri Ikastegi Politeknikoak eta Mar- kinako Lea Artibai Ikastetxeak (espe- rientziaren koordinatzailea). • 120 ikaslek hartu dute parte, gutxi go- rabehera: Informatika Sistemako Admi- nistrazioko lehen mailako 70 ikaslek eta Telekomunikazio eta Informatika Siste- metako bigarren mailako 50 ikaslek. 45
 • 46. LANBIDE 2010SHARE proiektua: Telekomunikazio El proyecto SHARE: un nuevo proyecto The SHARE project: a new pedagogicaleta Informatikako ikasleekin buruturiko de innovación pedagógica con alumnos innovation project for Telecommunicationsberrikuntza pedagogikoko proiektu berria de Telecomunicaciones e Informática and Computer Science studentsLortutako emaitzei dagokienez, parte har- Para llevar a cabo el proyecto se utilizantu duten ikastetxeek ondo baloratu dute herramientas TIC (herramientas de comuni-zentroen arteko lankidetza proiektu hori. cación síncrona y asíncrona: email, mensa-Haien ustez, proiektuak balio erantsia jería, VoIP, videoconferencia, cloud compu-ematen dio ikasleek beren heziketa ziklo- ting, LMS) y la metodología pedagógica PBLko modulu eta ikasgaietan ikasten dute- (Problem Based Learning – o Aprendizajenari. Balio erantsi hori zenbait alderditan basado en problemas - ABP). De este modo,jartzen da agerian; besteak beste, talde el alumnado se responsabiliza de su trabajolanean aritzeko, autoikaskuntzarako eta y de los objetivos que persigue utilizandoIKT tresnak erabiltzeko gaitasunak hobetu todos los medios a su alcance.egiten dira. Gainera, ikasleen partaidetzaaktiboa bultzatzen du. Los datos sobre el proyecto en el curso 2009-2010 han sido los siguientes:Gerora lanerako baliagarriak izango di-ren gaitasunak eta jarrerak eskuratzen • En SHARE – ASI han participado cuatro dituzte ikasleek. Horri esker, eskarmentu centros de Bizkaia y Araba; Diocesanashandia lortzen dute, eta hori oso garran- de Vitoria, el Colegio Zabálburu Ikaste-tzitsua izango da etorkizunean lan zailak txea de Bilbao, Maristak de Durango yegiterakoan. Besteak beste, ikasleek lor- el Centro de Formación Somorrostro detzen dituzten gaitasun hauek dira azpi- Muskiz, que ha actuado de coordinador.marratzekoak: zailtasunak gainditzekoa,taldearekiko konpromisoa eta helburuak • En SHARE – STI han participado también lortzeko ardura. Gainera, sare lokal bat cuatro centros de Bizkaia y Araba; Dio-dokumentatzen, diagnostikatzen eta man- cesanas de Vitoria, el Colegio Zabálburutentzen ikasten dute; alegia, gaur egungo Ikastetxea de Bilbao, Politeknika Ikaste-enpresek behar dituzten zerbitzu informa- gia Txorierri de Derio y Lea Artibai Ikas- • About 120 students participated in thetikoak martxan jartzen. tetxea de Markina, siendo este último el project —70 students in first year of coordinador de la experiencia. Computer System Administration andHorrenbestez, proiektu zehatz eta erreal 50 students in second year of Telecom-bati ekin behar diote ikasleek, egungo en- • Alrededor de 120 alumnos han parti- munications and Computer Systems.presetan garatzen direnen antzekoari. Hori cipado en la experiencia, 70 alumnosdela eta, balio handiko esperientzia da bi del primer curso de Administración de Participating schools gave very positiveheziketa ziklo horietako ikasleentzat. Sistemas informáticos y 50 alumnos de feedback on this inter-school project. They segundo curso de Sistemas de Teleco- see it as an added value to what they have2010-2011 ikasturtean, abian jarri dira municación e Informáticos. already learned in their various modules andHezkuntzaren Lege Organikoaren (LOE) subjects. This added value can be observedondorioz sortutako heziketa ziklo berriak, En cuanto a resultados obtenidos, los cen- in different aspects, such as improving teameta SHARE-TIS proiektua elementu berri- tros participantes han valorado de manera work and self-learning competences, the satisfactoria este proyecto de colaboración use of various ICT tools and fostering active intercentros. Entienden que aporta un valor student participation. añadido a lo que ya aprenden en los dis- tintos módulos o asignaturas. Este valor The students acquire competences and at- añadido se pone de manifiesto en distintos titudes that will serve in their professional aspectos como son la mejora en competen- future while acquiring valuable experience cias de trabajo en equipo, de autoaprendi- in approaching complex tasks. The skills de- zaje, de uso de distintas herramientas TIC veloped by the students include overcoming y se apoya en una participación activa del difficulties, team commitment and respon- alumnado. sibility for achieving goals. They also learn how to document, diagnose and maintain a Los alumnos adquieren competencias y local network, setting up the computer serv- actitudes que les servirán en su futuro pro- ices required by today’s companies. fesional y que les facilita una experiencia importante a la hora de afrontar tareas This provides students with a specific complejas. Entre otros aspectos que de- project which is similar to those devel- sarrollan cabe destacar la superación de oped by companies, making it a highly- dificultades, el compromiso con el grupo valuable experience for the students of y la responsabilidad en la consecución de both training cycles. objetivos. Aprenden además a documentar, diagnosticar y mantener una red local po- During the 2010-2011 school year, when the niendo en marcha un conjunto de servicios new High degree training courses arising informáticos necesarios en las empresas de from the Spanish Education Act (LOE) will be hoy en día. implemented, the SHARE – STI project pro- 46
 • 47. LANBIDE 2010SHARE proiektua: Telekomunikazio El proyecto SHARE: un nuevo proyecto The SHARE project: a new pedagogicaleta Informatikako ikasleekin buruturiko de innovación pedagógica con alumnos innovation project for Telecommunicationsberrikuntza pedagogikoko proiektu berria de Telecomunicaciones e Informática and Computer Science studentstzailea izango da TISeko bigarren mailan Todo ello sitúa a los alumnos ante un pro- vides an innovative turn for the new “Project”lehen aldiz emango den Proiektu modulu yecto concreto, real y similar a los que se module being taught for the first time in theberrirako. Gainera, datorren ikasturtean, desarrollan en las empresas, por ello supo- second STI year —to be implemented in theSHARE proiektua ISA zikloan ezarriko da. ne una experiencia de mucho valor para los ASI High degree training course next year. alumnos de ambos Ciclos formativos.SHARE proiektuan parte hartzera anima- We encourage all schools that may be inter-tu nahi ditugu interesa duten ikastetxe En este curso 2010-2011, dada la puesta ested in participating in the SHARE projectguztiak. Izan ere, talde lana garatzeko, en marcha de los nuevos Ciclos formativos to join, as both teachers and students asarazoak konpontzeko eta Lanbide hezike- derivados de la Ley Orgánica de Educación well as the schools benefit from the usetako ikasleak urrutitik lankidetzan aritzeko (LOE) el proyecto SHARE – STI es un ele- of ICTs as tools for developing team work,IKTek zer-nolako onurak dituzten ikusiko mento innovador para el nuevo módulo de solving problems and remotely collaborationdute irakasleek zein ikasleek. proyectos que se imparte por primera vez among Vocational Training students. en el segundo curso de STI y que se im- plantará en el Ciclo ASI el próximo curso. Animamos a todos los centros que puedan estar interesados a participar en el pro- yecto SHARE, ya que tanto los profesores como los alumnos y los propios centros ve- rán los beneficios del uso de las TIC como herramientas para el desarrollo del trabajo en equipo, la resolución de problemas y la colaboración a distancia entre alumnos de Formación profesional.Josu Arriaga eta Txema Saenz Josu Arriaga y Txema Saenz Josu Arriaga and Txema SaenzSHARE proiektuko koordinatzaileak Coordinadores del proyecto SHARE SHARE project co-ordinatorsLea Artibai Ikastetxea eta Lea Artibai Ikastetxea y Lea Artibai Ikastetxea andSomorrostro Irakasgunea Centro de formación Somorrostro Somorrostro Training Centrejosuarriaga@leartik.com josuarriaga@leartik.com josuarriaga@leartik.comtxemasaenz@somorrostro.com txemasaenz@somorrostro.com txemasaenz@somorrostro.com 47
 • 48. LANBIDE 2010Ecojob: funtsezko gaitasunakebaluatzeko tresna errezaEcojob: una herramienta sencillapara evaluar competencias claveEcojob: a user friendly toolto assess key competencesHezkuntzako Lege Organikoak (HLO) onartu La asunción por la Ley Orgánica de Educación The Spanish Education Act (LOE) has adopt-duenez, gaitasunetan oinarritutako presta- (LOE) de la formación basada en competencias ed competence-based education as thekuntza da irakaskuntzaren ardatz nagusia como eje vertebrador de la enseñanza en todas main axis of training in all stages, resultingetapa guztietan, eta horrek iraultza txiki bat las etapas ha supuesto una pequeña revolu- in a small revolution in the way of under-sortu du Lanbide Heziketa ulertzeko eran. ción en la manera de entender la Formación standing Vocational Training. Although ourGure ikastetxeek jadanik ezagutzen zituzten profesional. Si bien nuestros centros conocían schools were well aware of the spirit of theerreformaren espiritua eta haren inplika- el espíritu de la reforma y sus implicaciones, reform and its implications and had appliedzioak, eta, hein handiagoan edo txikiagoan, y en mayor o menor medida habían aplicado la the philosophy of competence-based learn-aplikatua zuten gaitasunen filosofia ikasge- filosofía de las competencias en aulas y talle- ing in classrooms and schools to a greaterletan eta tailerretan. Orain, lege-betebeharra res, la obligación legal es ahora inexcusable. or lesser extent, the new legal obligationere bada, eta ez dago saihesterik. makes its absence inexcusable. Por ello, el reto de esta década consiste enHorregatik, gaitasunak garatzea eta ebalua- desarrollar y evaluar competencias. Conscien- In view of this, the challenge of the decadetzea da hamarkada honetako erronka. Jaki- tes de que ningún avance teórico cristaliza sin is going to be how to develop and assessnik aurrerapen teorikorik ez dela gauzatzen instrumentos que lo hagan posible, la Comisión competences. Aware of the fact that no theo-tresnarik jartzen ez bada, Jesus Obrero Ikas- de innovación pedagógica de Jesús Obrero y retical advance can be applied without thetetxeko eta HETELen Berrikuntza Pedago- de HETEL colaboraron a finales del 2008-2009 right tools, the Pedagogical Innovation Com-gikorako Batzordeak elkarlanean aritu ziren para concebir y desarrollar una herramienta mittee of the Jesús Obrero School and HETEL2008-2009 ikasturtearen hondarrean, gaitasu- sencilla que permitiera evaluar competencias. worked together in 2008-2009 to conceivenak ebaluatzeko tresna samur bat asmatzeko Para ello tomaron como base el trabajo desa- and develop a simple tool that will allow 48
 • 49. LANBIDE 2010Ecojob: funtsezko gaitasunak Ecojob: una herramienta sencilla Ecojob: a user friendly toolebaluatzeko tresna erreza para evaluar competencias clave to assess key competenceseta garatzeko. Horretarako, HETELen Berri- La herramienta parte de una reflexión sencilla: lakuntza Pedagogikorako Batzordeak garatu-tako lan bat hartu zuten oinarritzat: “Lanbide evaluación al alumnado debe ser coherente con laHeziketako ikasleentzako funtsezkoak diren metodología docente empleada en aulas y talleres, yhamar gaitasun”1. Ecojob (Gaitasunetan oi-narritutako Jesus Obreroren Ebaluazioa) da una y otra han de basarse en las competencias claveemaitza, Excel kalkulu-orri baten gainean que pide la legislación.programatutako artxibo informatiko bat. 2009-2010 ikasturtean zehar lanabes hau aurkeztuzaie HETEL ikastetxeetako irakasleei, zenbait rrollado por la Comisión de Innovación pedagó- us to assess competences. To do this, theyprestakuntza-tailerretan. gica de HETEL sobre “Diez competencias clave based their work on the results of the work of para los alumnos de Formación Profesional”1. the HETEL Pedagogical Innovation Commit-Tresnak hausnarketa hau du oinarrian: El resultado es Ecojob (Evaluación basada en tee on ten key competences for Vocationalikasleen ebaluazioak bat etorri behar du Competencias Jesús Obrero), un archivo infor- Training students1. The result is Ecojob (acro-ikasgeletan eta tailerretan erabilitako ira- mático programado sobre una hoja de cálculo nym for Evaluación basada en Competenciaskaskuntza-metodologiarekin, eta batak Excel que ha sido presentada a lo largo del Jesús Obrero) an Excel spreadsheet that haszein besteak legeriak eskatzen dituen fun- curso 2009-2010 a profesorado de los centros been presented to HETEL school teacherstsezko gaitasunetan oinarritu behar dute. HETEL en varios Talleres - formación. throughout the 2009-2010 school year in sev-Dakigunez, hainbat eratako eta pentsae- eral training workshops.ratako irakaskuntza-metodologiak hedatu La herramienta parte de una reflexión sencilla:dira gure ikastetxeetan: Problem Based la evaluación al alumnado debe ser coherente The tool is based on a simple reflection:Learning – PBL– edo Arazoetan Oinarritu- con la metodología docente empleada en au- student assessment should be consistenttako Ikaskuntza –AOI–, proiektuetan oina- las y talleres, y una y otra han de basarse en with the teaching methodology employed in1 Ikus “Lanbide Heziketako ikasleentzako 1 Ver “Diez competencias clave para los 1 See “Ten key skills for students of Voca-funtsezkoak diren hamar gaitasun: HETELen alumnos de Formación Profesional: aportación tional Training: HETEL’s contribution” in theekarpena”, 2008 LANBIDE aldizkarian: http:// de HETEL” en la revista LANBIDE 2008: http:// 2008 issue of LANBIDE magazine: http://www.hetel.org/documentos-es/lanbide-es/ www.hetel.org/documentos-es/lanbide-es/ www.hetel.org/documentos-en/lanbide-en/revista-lanbide-2008 revista-lanbide-2008 lanbide-magazine-2008 49
 • 50. LANBIDE 2010Ecojob: funtsezko gaitasunak Ecojob: una herramienta sencilla Ecojob: a user friendly toolebaluatzeko tresna erreza para evaluar competencias clave to assess key competencesrritutako ikaskuntza, etab. Informazio eta las competencias clave que pide la legislación. classrooms and workshops and both shouldKomunikazio Teknologien (IKT) erabilera, Como sabemos, en la última década se han di- be based on the key competences requiredelkarlana, ikaskuntza aktiboa eta beste al- vulgado en nuestros centros metodologías do- by law. As we all know, in the last decade,derdi batzuk nabarmentzen dituzte horiek centes de diverso cuño e inspiración (Problem our schools have employed various meth-guztiek. Era berean, eta aipaturiko meto- Based Learning – PBL o Aprendizaje Basado en odologies (problem-based learning, project-dologiak aplikatu direlako, irakasleek datu Problemas – ABP-, aprendizaje por proyectos, based learning, etc.) which emphasize theberriak, askotarikoak eta sakabanatuak etc.) que hacen hincapié, entre otros aspectos, use of ICTs, collaborative work and activegehitu dizkiote beren ebaluazioari. Datu en el empleo de las TIC, el trabajo en colabo- learning, among other aspects. Also, as ahoriek dezente urruntzen dira idatzizko ohi- ración y el aprendizaje activo. Igualmente, y consequence of the application of theseko probatik (azterketa), eta konplexua da como consecuencia de la aplicación de dichas methodologies, teachers have included inguztiak sistematizatzea. metodologías, el profesorado ha incorporado a their assessment new diverse and dispersed su evaluación datos nuevos, diversos y disper- data that distance themselves from tradi-Hitz gutxitan, ez da aski betidanik ezagutzen sos que se alejan de los proporcionados por la tional written assessment (exams) and thusdugun bataz bestekoa kalkulatzearekin. prueba escrita tradicional (el examen) y cuya become more difficult to systematise.Horregatik, Ecojobek datu horiek ehuntzen sistematización se hace compleja.lagundu nahi die irakasleei. Horretarako, In other words, give a average mark as itmatrize bat dauka, eta, bertan, ebaluatu En pocas palabras, no basta con el promedio has been done always is not enough. Be-nahi diren edo behar diren gaitasun guztiak de toda la vida. Por eso, Ecojob aspira modes- cause of this, Ecojob modestly hopes todaude sartuta, eta adierazle zehatz batzuk. tamanete a facilitar al profesorado este encaje provide teachers with a way of fitting dataAdierazle sorta horren bitartez, eguneroko de datos. Para ello incorpora una matriz que together. To achieve this, a matrix is incor-jardunera ekarri nahi dira batzuetan “abs- incluye todas las competencias que se quieren porated that includes all the competencestraktuegiak diren Ministerioak ezarritako o deben evaluar más una batería de indicadores that we want to or should assess plus a setgaitasunak”. Irakasleak ongi ezagutzen du, concretos que, a modo de ajuste fino, intenta of specific indicators which attempt to finenoski, irakatsi behar duen lanbide modu- posar las, a veces “abstractas competencias tune the sometimes “abstract competenceslua. Honako hauek aukeratu behar ditu, hu- ministeriales”, en la arena del día a día. El pro- set up by the Education Ministry” for day-to-rrena: ebaluatu nahi dituen gaitasunak, da- fesorado, conocedor del módulo profesional que day applications. Based on the module to begokion gaitasunaren edo azpigaitasunaren debe impartir, ha de seleccionar las competen- taught, teachers choose the competenceslorpen maila adierazten duten adierazleak, cias que quiera evaluar, los indicadores que ma- they wish to assess, the indicators that willeta ehun puntuko eskala batean gaitasun nifiesten el grado de consecución de la compe- show the degree in which each competenceedo azpigaitasun bakoitzari esleitzen dion tencia y subcompetencias correspondientes y la and relevant sub-competences have beenhaztapena. Begitarteetan oinarritutako eta ponderación que, sobre un total de cien puntos, achieved and the weight of each of these inpuntuazio zehatz batez lagundutako meto- atribuya a cada competencia y subcompetencia. a total score of one hundred points. A sim-do samur batek islatzen du ikaslearen jar- Un sencillo método basado en emoticones, pero ple method, based on emoticons but sup-duera edo lorpen maila. sustentado en una puntuación concreta, refleja ported by a specific score, is used to reflect el desempeño del alumnado. the students’ performance. 50
 • 51. LANBIDE 2010Ecojob: funtsezko gaitasunak Ecojob: una herramienta sencilla Ecojob: a user friendly toolebaluatzeko tresna erreza para evaluar competencias clave to assess key competencesHETELek 2009-2010 ikasturtean zehar antola- La herramienta fue presentada, divulgada The tool was presented, disseminated andtutako prestakuntza tailer batzuetan aurkez- y adaptada con éxito en distintos talleres- successfully adapted in different trainingtu, ezagutarazi eta egokitu zen tresna, era formación organizados por HETEL a lo largo workshops organised by HETEL duringarrakastatsuan. Jesus Obrero ikastetxeko del curso 2009-2010. Los formadores Ismael the 2009-2010 school year. The train-Ismael Barbero eta Eneko Martínez Goikolea Barbero y Eneko Martínez Goikolea de Jesús ers, Ismael Barbero and Eneko Martínezhezitzaileek gidatu zuten irakasleen lana zen- Obrero guiaron el trabajo del profesorado en Goikolea from the Jesús Obrero Schoolbait saiotan. Tresnaren funtzionamendua era- varias sesiones. En ellas mostraron el fun- facilitated the teachers’ work during sev-kutsi, eta, batik bat, haren programazioaren cionamiento de la herramienta y, sobre todo, eral sessions. They showed how the toolxehetasunak azaldu zituzten. Izan ere, Eco- ayudaron a conocer los entresijos de su pro- works and, particularly, they helped par-job tresnaren sortzaileek helburu zehatz bat gramación. En efecto, los creadores de la he- ticipants to learn their programming indute buruan: irakasleek beren errealitatera rramienta Ecojob la han concebido para que detail. In fact, the creators of the Ecojobegokitu behar dute tresna; bai beren modu- el profesorado pueda adaptarla a la realidad tool have conceived it so that teacherslura edo irakasgaira, bai irakaskuntza lanean tanto de su módulo o asignatura como a las can adapt it to the reality of both theirdarabiltzaten metodologietara. Hori guztia, metodologías que aplique en su labor docen- module or subject and the methodolo-gainera, bokazio iraunkor garbi batekin, eta te. Todo ello, además, con una clara vocación gies they use. All of it is clearly focusedirakasleek eskura dituzten baliabideak modu sostenible que permita el empleo eficiente de on sustainability allowing for an efficienteraginkor batean erabiltzen direla. los recursos con que cuenta el profesorado. use of teachers’ resources.Jesus Obreroko Berrikuntza Comisión de Innovación Jesús Obrero Innovationeta Hobekuntza Batzordea y mejora de Jesús Obrero and Improvement Committeebarbero@ikas.j-obrero.es barbero@ikas.j-obrero.es barbero@ikas.j-obrero.es 51
 • 52. Novedades en los Centros Nazaret zentroa obtiene la Q de oro La Salle Berrozpe de Andoain y Maristak de Durango obtienen el Premio Choices Gold Goierri Eskola logra la certificación del Sistema integrado de GestiónIkastetxeei Politeknika Ikastegia Txorierri lideraburuzko un proyecto europeo de Transferencia y Desarrollo de la Innovaciónberriak Nuevo Ciclo formativo sobre energía en Lea Artibai IkastetxeaDonostiako Nazaret zentroakurrezko Qa lortu du Diocesanas colabora con Mercedes-Benz en torno al nuevo vehículo eléctrico News fromAndoaingo La Salle Berrozpe etaDurangoko Maristak ikastetxeak Somorrostro organiza los primeros cursos de verano Muskiz FP 2010 the SchoolsChoices Gold Saria lortu dute Premios a jóvenes emprendedores Nazaret zentroa in DonostiaGoierri Eskolak Kudeaketako Sistema de FP en los centros HETEL earns Gold QIntegratuaren ziurtapena lortu du Ciclos formativos en Oñate: La Salle Berrozpe in AndoainBerrikuntzaren Transferientziari eta and Maristak in Durango receiveGarapenari buruzko europar proiektu de ETEO a Oñati Gestio Heziketa the Choices Gold Awardbaten buru da Txorierri ikastegiPoliteknikoa Goierri Eskola achieves Comprehensive Management System certificationEnergiari buruzko Ziklo berriaLea Artibai ikastetxean Politeknika Ikastegia Txorierri leads a European project in InnovationDiocesanas ikastetxeak Mercedes Transfer and DevelopmentBenzekin lankidetzan diharduibilgailu elektriko berriaren inguruan New High degree training course onSomorrostrok lehen udako ikastaroak energy at Lea Artibai Ikastetxea Schoolantolatu ditu: Muskiz LH 2010 Diocesanas co-operates withHETELen ikastetxeetako Mercedes Benz on its newLanbide Heziketako gazte electric vehicleekintzaileei sariak, 2010 Somorrostro organises the firstLanbide Heziketa zikloak Oñatin: summer courses Muskiz VET 2010ETEOtik Oñati Gestio Heziketara Awards for young Vocational Training entrepreneurs from HETEL schools in 2010 VET Training Courses in Oñati: from ETEO to Oñati Management School -Oñati Gestio Heziketa
 • 53. LANBIDE 2010donostiako Nazaret Nazaret zentroa de Nazaret zentroazentroak urrezko Donostia obtiene in Donostia earnsQa lortu du la Q de oro Gold Q2003an Nazaret zentroa (NZ) bere kudea-keta sistema hobetzen hasi zen erreferen-tziatzat EFQM eredua hartuta, etengabekohobekuntzaren printzipioa bere egunerokozereginetan aplikatzeko xedez. Momentuhorretan Nazaret zentroak kalitatearenazken trena hartzen ibiltzearen uste osoazuen; izan ere, ordurako, LHko puntakoikastetxeek ibilbide luzea egina zuten etahorietako askok zilarrezko Qa eta urrezkoQa zeukaten. En el año 2003 Nazaret zentroa (NZ) comenzó In 2003, Nazaret zentroa (NZ) began to a mejorar su sistema de gestión tomando improve its quality system taking as aLan handia egin ostean, Nazaret zentroak como referencia el modelo EFQM, con el afán reference the EFQM quality model, with theUrrezko Qa lortu du 2009an. Ikastetxearen- de incorporar a su quehacer diario el principio goal of applying the principle of continuoustzat oso pozgarria izan da, kontuan izanik de la mejora continua. En ese momento improvement to its daily activities. At the2008an ez zituela EFQM ereduko 400 pun- Nazaret zentroa tenía el convencimiento de time, Nazaret zentroa was convinced thattuak lortu. Egoera horrek honako anekdota estar cogiendo el último tren de la calidad this was its last chance to get on the qualityhoni eman zion bidea: NZ zuzenean Urrez- dado que los centros de FP más punteros ya train, as the leading VT schools has alreadyko Qa lortu duen lehen ikastetxea da. habían realizado un largo recorrido y varios begun this process quite a few years before habían obtenido la Q de plata y Q de oro. and many had earned a Silver Q or a Gold Q.Sari horrek gizartearen aurrean kalita-tearekin eta etengabeko hobekuntzarekin Tras mucho trabajo, Nazaret zentroa ha After much hard work, Nazaret zentroaduen konpromisoa indartzeko balio izatea logrado la Q de Oro en el 2009. Ha sido una achieved the Gold Q in 2009. This hasnahi du Nazaret zentroak, eta pertsonei gran satisfacción para el centro, más aún created a lot of satisfaction for the school,hazten laguntzeko prozesuan zerbitzurik teniendo en cuenta que en el 2008 la escuela particularly if we take into account that, inonenak eskaintzen dizkie ikasleei, en- no había superado los 400 puntos del modelo 2008, the school did not manage to achievepresei, lankideei eta aliatuei, bere “know EFQM, lo cual supuso un duro varapalo. Esta the 400 point level in the EFQM qualityhow”an oinarrituta. circunstancia ha dado lugar a una anécdota: model, which was quite a disappointment. NZ es el primer Centro educativo que ha This has resulted in a curious anecdote: NZ isNahiz eta giza jardueretan bikaintasunik ez obtenido directamente la Q de Oro. the first school to earn the Gold Q directly.den existitzen, bikaintasunera gerturatze-ko estrategiarik onena «etengabeko hobe- Nazaret zentroa quiere que este galardón Nazaret zentroa wants this reward to reinforcekuntza” da. Hobetzeak beharrezko aldake- refuerce su compromiso ante la sociedad its commitment to quality and continuoustak barneratzea dakar berarekin, irtenbide con la calidad y la mejora continua y ofrece a improvement and to offering its students,berriak hartzeko sortzea eta berritzea, eta alumnos, empresas, colaboradores y aliados companies, collaborators and allies the bestemaitza onak ematen duenari eustea. Hain los mejores servicios en base a su “know possible services based on its know-howzuzen, horretan gabiltza. how” en el proceso de ayudar a crecer a las about the process of helping people grow. personas. Although perfection does not exist in any Si bien la perfección no existe en ninguna human activity, ‘continuous improvement’ actividad humana la “mejora continua” es is the best strategy to get as close as la mejor estrategia para acercarse a ella. possible to achieving it. Improving involves Mejorar implica introducir los cambios introducing the necessary changes, creating necesarios, crear e innovar para aportar and innovating to contribute new solutions soluciones nuevas y conservar aquello que da and preserving everything that provides good buenos frutos. En ello estamos. results. And that is what we are doing. 53
 • 54. LANBIDE 2010Andoaingo La La Salle Berrozpe de La Salle Berrozpe inSalle Berrozpe eta Andoain y Maristak de Andoain and Maristakdurangoko Maristak Durango obtienen el in Durango receive theIkastetxeak Choices Premio Choices Gold Choices Gold AwardGold Saria lortu duteHETEL bi ikastetxeok, Choices Gold Saria lortu Los dos centros HETEL han logrado el Pre- The two HETEL schools earned the Choicesdute pertsonen kudeaketan. Lehenengo bi era- mio Choices Gold en gestión de personas. Gold prize for people management. La Sallekunde izan dira Europa kontinentalean (Erresu- La Salle Berrozpe de Andoain y Maristak de Berrozpe in Andoain and Maristak in Durangoma Batutik kanpo) onespen hau lortzen. Durango han sido las primeras organizacio- are the first European Organisations outside nes en Europa, fuera del Reino Unido, que the United Kingdom to receive this recognitionChoices Gold sariarekin Europako eta mun- han obtenido este reconocimiento a la ex- for excellence in people management.duko erakunderik aurreratuenen artean ko- celencia en la gestión dekatzen dira Lanbide Heziketa ikastetxe biok personas.Pertsonen kudeaketan. Ikastetxe bizkaitareta gipuzkoarrak Investors in People audito- Con este Premio los dosriako puntuaziorik altuena lortu dute eta Euro- centros de Formación Pro-pari dagokionez (arauaren sustatzatzaile den fesional se convierten enErresuma Batua kontuan izan gabe) onespen dos de las organizacioneshori irabazten lehenengoak izan dira. europeas más avanzadas en la gestión de perso-Investors in People pertsonen kudeaketako nas. La Salle Berrozpe dejardunbide egokiari dagokion nazioarteko Andoain y Maristak deeredu malgua da. Pertsonen kudeaketaren Durango han obtenido labikaintasunari dagokionez mundu mailan puntuación más alta de ladagoen onespenik garrantzitsuena eta za- auditoría Investors in People y se han con- This award places the two Vocationalbalduena dugu lorpen hori. Maila handiko vertido en las primeras organizaciones de Training schools among the leading Europeanbalio erantsia eta berezitasuna ematen dizkio la Europa continental que logran este reco- organisations in people management. Lajasotzen duen erakundeari. Investors in Peo- nocimiento. Salle Berrozpe in Andoain and Maristakple-ek munduan zabaldurik dauden mota guz- in Durango got the highest scores in thetietako 70.000 erakunderen artean, Pertsonen Investors in People es un modelo interna- Investors in People audit, becoming theKudeaketa alorreko jardunbide egokienen cional flexible que impulsa las buenas prác- first organisations in continental Europe toBenchlearning bat egitea ahalbideratzen du. ticas en la gestión de personas. Se trata de achieve this recognition. la certificación de excelencia en la gestión de personas más Investors in People is a flexible international extendida e importante a nivel model that fosters best practices in people mundial. La obtención de esta management. It is the most widespread certificación otorga una valor and important certification for excellence añadido de mucha importancia in people management in the world. This a la organización. Investors in certification provides the organisation People posibilita compararse y with a significant added value. Investors aprender de otras 70.000 reali- in People allows organisations to compare dades de excelencia en la ges- themselves with and learn from another tión de personas de todo tipo 70.000 instances of excellence in people de organizaciones en el mundo. management in all types of organisations across the world. Los dos centros de FP han su- perado la evaluación externa The two VT schools passed the externalLH Ikastetxe biok ekainaren bukaeran gain- de Investors in People a final del mes de evaluation of Investors in People in lateditu dute ebaluaketa. Zorionak pertsonen junio. ¡¡Felicidades a todas las personas June. Our heartfelt congratulations to all thegestio mailako eredugarri diren zentru bie- que componen estos dos centros modelo en people from both schools with model peopletako pertsona guztiei!!! la gestión de personas!! management!! 54
 • 55. LANBIDE 2010Goierri Eskolak Goierri Eskola logra la Goierri Eskola achievesKudeaketako Sistema certificación del Sistema ComprehensiveIntegratuaren Integrado de Gestión Management Systemziurtapena lortu du certification2009ko abuztuan Goierri Eskolak bere kudea- En agosto de 2009 In August 2009,keta-sistemaren ziurtapen hirukoitza lortu Goierri Eskola ob- Goierri Eskolazuen: kalitatekoa, ingurumenaren kudeake- tuvo la triple certi- earned three-foldtakoa eta segurtasunekoa. Prozesu bidezko ficación de su sis- certification forkudeaketako sistema integratuaren bitartez tema de gestión: its managementkalitateko arau eta estandarren baldintzak calidad, gestión system: quality,bete dituen Euskal Autonomia Erkidegoko ambiental y segu- environmentallehen ikastetxea da Goierri Eskola, ziurtapen ridad. Esta certifi- management andhorri esker. cación convierte a safety. This cer- Goierri Eskola en tification makesIbilbide hori 2009ko abuztuan amaitu zen: el primer centro Goierri Eskola the2004an hasi zen zilarrezko Qarekin, 2005ean educativo de Euskadi que cumple con los first school in the Basque Country to meetISO 14001 ingurumen ziurtapenarekin ja- requisitos de estas normas y estándares de the requirements of all these standards,rraitu zuen eta 2007an Investors in People calidad mediante un sistema integrado de thanks to its process-based comprehensiveziurtagiriaz. Horretarako, Goierri Eskolaren gestión por procesos. management system.2007-2010 aldiko helburu estrategikoek etaLHko eta EIko Sailburuordetzaren Kalitatea Se trata de una andadura que culmina en It is a journey that reached its end in Augusteta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentzia- agosto de 2009 pero que se inició en 2004 2009 but which began in 2004, when theren bitartez bat egin zuten. con la obtención de la Q de plata, siguió en school earned a silver Q, followed in 2005 2005 con la certificación ambiental ISO 14001 by its ISO 14001 environmental certifica-Ziurtapen horren helburu nagusia ikasleei y con el logro de Investors in People en 2007. tion and the achievement of the Investorsmetodologia eta balioak transmititzea da. Confluyen para ello los objetivos estratégicos in People award in 2007. This is thanks toHorrek ikasleak lan-munduan sartzea erraz- 2007-2010 de Goierri Eskola y los de la Vice- the Goierri Eskola 2007-2010 strategic goalstuko du eta horien eragile eraldatzaile izaera consejería de FP y AP a través de la Agencia together with those of the Regional Officemodelatuko du. Vasca para la calidad. of Vocational Training and Lifelong Learning through the Basque Quality Agency.Ikastetxean oso eragin handia izan du. An- El fin principal de esta certificación es latolakuntza-ereduan, ikastetxearen jarduera transmisión al alumnado de metodología y The main purpose of this certification is tonagusian, heziketan… aldaketak egin dira. valores. Ello facilita al alumnado su ingreso transmit methodology and values to theGizarte Erantzukizuna lortzeko bidean pun- en el mundo del trabajo y modela su carácter students. This makes it easier for studentstu eta jarraia da ziurtapena. Goierri Eskola de agentes transformadores. to find jobs and models their characters asikasleen ebaluazioa berrikusten ari da orain, transforming agents.ingurumena kudeatzeko eta laneko arris- La repercusión en la escuela ha sido impor-kuen prebentziorako praktika egokiak eta tante. Ha afectado a aspectos que van desde The impact on the school was significant.ekimenak sustatzeko helburuaz. el propio modelo organizativo a la actividad It has affected aspects ranging from the principal del centro, la formación. Esta certi- organisational model to the school’s main ficación es un punto y seguido en pos de la activity, training. This certification is an- Responsabilidad Social. Goierri Eskola trabaja other step in search of Social Responsibility. ahora en cuestiones como la revisión de la Goierri Eskola is now working on questions evaluación del alumnado, con objeto de fo- such as reviewing student evaluation in or- mentar las buenas prácticas y las iniciativas a der to foster best practices and initiatives favor de la gestión ambiental y de la preven- for environmental management and occupa- ción de riesgos laborales. tional risk prevention. 55
 • 56. LANBIDE 2010Berrikuntzaren Politeknika Ikastegia Politeknika IkastegiaTransferentzia eta Txorierri lidera un Txorierri leads aGarapeneko europar proyecto europeo European project inproiektu baten buru de Transferencia Innovation Transferda Txorierri Ikastegi y Desarrollo de la and DevelopmentPoliteknikoa InnovaciónEuropako hainbat proiektutan parte hartu Tras haber parti-ostean, Europar Batasunak finantzaturiko cipado en variosTransferentzia eta Berrikuntzako Leonardo proyectos europeos,proiektu bat koordinatzen du Txorierri Ikas- Politeknika Ikastegiategi Politeknikoak. Txorierri coordina un proyecto de Transfe-Bi urteko CATEL (Cultural Awareness in rencia e InnovaciónVocational Training through E-Learning, Leonardo financiado2009-2011 - E-learningaren bitartez Lanbide por la Unión Euro-Heziketan kultura artekotasunaren inguruan pea.sentsibilizatzea) izeneko proiektuaren hel-buru nagusia hau da: etorkinak hartzeko pro- El objetivo principalzesua hobetzea, eta hortaz, haiek bai eskola de este proyecto deingurunean bai lan ingurunean integratzea. dos años denomina-Horretarako, Txorierri Ikastegi Politeknikoa, do CATEL (Cultural Awareness in Vocational After participating in various EuropeanBelgikako, Alemaniako, Estoniako eta Tur- Training through E-Learning, 2009-2011 - projects, Politeknika Ikastegia Txorierri iskiako bere kideekin batera, e-learning bidez- Sensibilización intercultural en la Formación now co-ordinating a Leonardo Transfer andko prestakuntza ikastaro bat diseinatzen eta Profesional a través de E-learning) es la Innovation project financed by the Euro-garatzen ari da. Immigranteekin lan egiteko mejora del proceso de acogida de personas pean Union.Lanbide Heziketako irakasleak motibatzea inmigrantes, y por tanto de su integracióneta prestatzea du xede ikastaroak. tanto en un entorno escolar como laboral. The main goal of this two year project enti- Para ello, Politeknika Ikastegia Txorierri, tled CATEL (Cultural Awareness in VocationalCATEL proiektuaren lantaldeak aurreti- junto con sus socios europeos en Bélgica, Training through E-Learning, 2009-2011) is toko bi europar proiekturen –ORIENTATION Alemania, Estonia y Turquía, está diseñan- improve the induction process for immigrantseta CATIT– emaitzak aztertu, aukeratu eta do y desarrollando un curso de formación and their integration both in schools andegokitu ditu. Proiektu horiek, kultura arte- e-learning destinado a motivar y preparar al on the job. To achieve this, the Politeknikakotasunaren ikuspegitik, helduen eta ikasle profesorado de Formación Profesional para Ikastegia Txorierri and its European partnersteknikoen hezkuntza landu zuten. Emaitza trabajar con personas inmigrantes. from Belgium, Germany, Estonia and Turkeyhoriek abiapuntutzat hartuta, Europa mai- are designing and developing an e-learninglako ikerketa bat burutu du, e-learningaren El equipo de CATEL ha analizado, selec- training course that seeks to motivate anderabiltzaileen arazoak, beharrak eta lehen- cionado y adaptado los resultados de dos prepare Vocational Training teachers to worktasunak zehazteko. Ikerketa CATEL proiek- proyectos europeos anteriores, ORIENTA- with immigrants.tuaren web-orrian dago eskuragarri: www. TION y CATIT, que trabajaron la educacióncatelproject.net. de adultos y estudiantes técnicos con un The CATEL team has analysed, selected enfoque intercultural. Tomando como punto and adapted the results of two prior Euro-Irakasleei zuzenduriko e-learning ikastaroa de partida estos resultados, se ha realiza- pean projects, ORIENTATION and CATIT, that2010eko azaroan amaitzea eta HETEL ikaste- do un estudio a nivel europeo, para deter- worked on adult education and technicaltxeetako irakasleek erabiltzeko prest egotea minar los problemas, las necesidades y las students with an intercultural focus. Takingespero da. preferencias de los usuarios de e-learning these results as a starting point, they have (disponible en la página web del proyecto: carried out a European-level survey to deter- www.catelproject.net). mine the problems, needs and preferences of e-learning users (available in the project Se prevé finalizar el curso de e-learning di- website: www.catelproject.net). rigido al profesorado en noviembre 2010 y ofrecerlo para su pilotaje a profesores de The e-learning course for teachers is ex- centros HETEL. pected to conclude in November 2010, so it can be offered to HETEL school teachers who wish to pilot it. 56
 • 57. LANBIDE 2010Energiari buruzko Nuevo ciclo formativo New High degreeZiklo berria Lea Artibai sobre energía en Lea training course onikastetxean Artibai Ikastetxea energy at Lea Artibai Ikastetxea SchoolEfizientzia energetikoa eta eguzki energia Eficiencia energética y energíatermikoa da Goi mailako Lanbide Hezike- solar térmica: es un ciclo for-ta ziklo berriaren izena eta eraikinetan mativo de grado superior dirigi-efizientzia energetikoa neurtu eta balora- do a formar técnicos que van atzeko trebatu behar dira ikasleak ura eta evaluar la eficiencia de las ins-elektrizitatearen kontsumoa neurtuz eta talaciones de energía y agua enbaloratuz. los edificios.Duela gutxi Azaro Fundazioak ikerketa bat En un estudio reciente que haegin du Lea Artibai Ikastetxerako eta ber- realizado Azaro Fundazioa paratan jaso denaren arabera erakunde publi- Lea Artibai Ikastetxea se ve quekoak dira energia aurreztearen inguruan los organismos públicos son loskontzientzia maila handiena erakusten du- más concienciados con este ám-tenak eta dagoeneko badira euren eraiki- bito y que han puesto en marcha estudios Energy efficiency and thermal solar energy:netan efizientzia energetikoaren inguruko sobre eficiencia energética en los edificios this is a High degree training course to trainazterketak egin dituztenak. Bestalde, gero que administran. Por otra parte, cada vez technicians in assessing the efficiency ofeta enpresa gehiago arduratzen dira ener- hay más empresas sensibles y preocupadas energy and water installations in buildings.gia aurrezteaz, hori dela eta, etorkizunean con el tema y en un futuro próximo se van apremiazkoak izango dira energiaren ges- necesitar auditores y gestores energéticos. In a recent survey carried out by Azaro Fun-toreak eta auditoreak. dazioa for Lea Artibai Ikastetxea School Los alumnos que estudian Eficiencia energé- public organisations proved to be the mostEfizientzia energetikoa eta eguzki energia tica y energía solar térmica se preparan para aware in this field, setting up energy effi-termikoa zikloa amaitzen duten ikasleak, valorar el consumo de energía (electricidad, ciency studies on the buildings they admin-energiaren kontsumoa (elektrizitatea, ura, agua, frío y calor). Estudian las instalaciones ister. Also, a growing number of companieshotza eta beroa) baloratzeko prestatuko dira, existentes y una vez determinado el problema that are aware of and concerned about thishorrela eraikinetan dauden akatsak, premiak proponen soluciones para conseguir un consu- issue will soon be needing energy auditorsetabar aztertu eta baloratu ondoren energia mo eficaz. Así mismo los alumnos de este ciclo and managers.aurrezteko proposamenak egingo dituzte. adquieren conocimientos sobre energía solarEguzki energia termikoa erabiliz bai eraikin térmica y, en el caso de los edificios antiguos The students in the Energy efficiency andzaharren, bai eraikin berrien berokuntza an- o de nueva construcción, estudiarían la posibi- thermal solar energy High degree train-tolatzeko aukerak aztertu eta proposatzeko lidad de utilizar instalaciones de energía solar ing course are trained in assessing energyezagutzak ere jasoko dituzte. térmica para calefacción. consumption (electricity, water, heating and cooling). They examine existing facili-Euskal Autonomia Erkidegoan Energien Lea Artibai Ikastetxea es el único centro de ties and, if they observe a problem, theyinguruko Goi mailako ziklo hau eskaintzen Formación profesional concertado que ofrece propose solutions to achieve more efficientduen ikastetxe kontzertatu bakarra da Lea este Ciclo formativo sobre energía en la Co- energy consumption. Students in this courseArtibai Ikastetxea. munidad Autónoma Vasca. also acquire knowledge about thermal solar energy and look into the possibility of us- ing this energy for heating purposes in both new and old buildings. Lea Artibai Ikastetxea School is the only subsidised Vocational Training school of- fering this High degree training course on energy in the Basque Country. 57
 • 58. LANBIDE 2010diocesanas ikastetxeak Diocesanas colabora Diocesanas co-operatesMercedes Benzekin con Mercedes Benz en with Mercedes Benzlankidetzan dihardu torno al nuevo vehículo on its new electricibilgailu elektriko eléctrico vehicleberriaren inguruanGasteizko Mercedez Benz fabrikak etaDiocesanas ikastetxeak lankidetzan dihar-dute, beste behin, “Vito E” ibilgailu elek-triko berriaren fabrikazioan parte hartukoduten langileak prestatzeko. Ibilgailu hori2010 urtearen amaiera aldera hasiko diraekoizten.2009 urte amaieran iragarri zen bezala,Mercedez Benz enpresak Vitoria-Gasteiz-ko fabrikan 100 ibilgailu elektriko fabrika-tzeko asmoa du. Nahiz eta enpresa-tal-deak ibilgailuaren diseinua eta elektronikajarri dituen, beharrezkoa izan da Arabakohiriburuko fabrikako 150 pertsona bainogehiago prestatzea, ibilgailu elektrikoakizango dituen ekipo elektroniko berriekinlan egiteko.Diocesanas ikastetxeak hainbat presta- La planta vitoriana de Mercedes Benz y Diocesa- The Mercedes Benz plant in Vitoria andkuntza-modulu eskaini ditu, langile bakoi- nas colaboran una vez más en la formación de los Diocesanas School are again working to-tzak duen hasierako prestakuntza maila- trabajadores que participarán en la fabricación gether to train the employees who willren eta ibilgailu elektrikoaren proiektuan del próximo vehículo eléctrico “Vito E”, que será participate in building the next electric ve-izango duen parte-hartzearen arabera. una realidad para finales de 2010. hicle, the “Vito E”, to be manufactured inPrestakuntza-jardueretan ibilgailu elektri- late 2010.koaren alderdirik berariazkoenak jorratu Tal como se anunció a finales de 2009 la empresadituzte: energia metatzea (bateriak), pro- Mercedes Benz tiene previsto fabricar 100 vehí- As announced in late 2009, Mercedes Benzpultsioa (makina elektrikoak), potentzia-e- culos eléctricos en la planta de Vitoria-Gasteiz. expects to manufacture 100 electric vanslektronika (AC&DC inbertsoreak, DC&DC Aunque el propio grupo empresarial proporciona in the Vitoria-Gasteiz plant. Although thebihurgailuak, etab.), instalazioen segurta- el diseño y la electrónica del vehículo, ha sido ne- company group provides the design andsuna, lehen sorospenak, etab. cesario formar a más de 150 personas de la plan- electronics of the vehicle, over 150 plant ta de la capital alavesa sobre los nuevos equipos employees require training on the newEuskal Autonomia Erkidegoko Lanbide electrónicos que contendrá el vehículo eléctrico. electronic equipment to be fitted on theHeziketako Ikastetxeek beren enpresa-in- electric vans.gurunearekin duten harreman ona erakus- Diocesanas ha ofrecido diversos módulos formati-ten du lankidetzak. Bestalde, horri esker, vos en función del nivel de partida y del nivel de Diocesanas has offered several traininggure herriko LHko ikastetxeak eguneratu- participación de cada trabajador en el proyecto modules in terms of the starting level andta mantentzen dira eta etengabe berritzen del coche eléctrico. Las acciones formativas han the level of participation of each employeeahalegintzen dira. incidido en las partes más especificas del vehícu- assigned to the electric car project. Training lo eléctrico, a saber: en acumulación de energía actions focused on the more specific parts (baterías), en propulsión (máquinas eléctricas), of the electric van, namely: energy storage en electrónica de potencia (inversores AC&DC, (batteries), drive (electric machines), power convertidores DC&DC, etc.), en seguridad de las electronics (AC&DC inverters, DC&DC con- instalaciones, en los primeros auxilios , etc. verters, etc.), facility safety, first aid, etc. Se trata de una colaboración que ilustra la buena The co-operation illustrates the excellent relación de los Centros de Formación Profesional relations between Vocational Training del País Vasco con su entorno empresarial y que, schools in the Basque Country and area por otra parte permite mantener actualizados y businesses, which also helps maintain VT en permanente renovación los centros de FP de schools constantly up to date. nuestro país. 58
 • 59. LANBIDE 2010Somorrostrok lehen Somorrostro organiza Somorrostro organisesudako ikastaroak los primeros cursos de the first summer coursesantolatu ditu: verano Muskiz FP 2010 Muskiz VET 2010Muskiz LH 2010Somorrostro Lanbide Heziketa zentroak, The SomorrostroMuskizko Udalarekin batera, udako lehen school and theikastaroak antolatu ditu Lanbide Hezike- Muskiz Town Counciltako ikasleentzat. Lehen edizio honetan, have organised theMuskiz LH ekimena ekainaren 21etik uz- first summer coursestailaren 16ra bitartean gauzatu da, honako for Vocational Train-izenburupean: “Lanbide Heziketa, berrikun- ing students. Thetza eta iraunkortasuna”. Ekimenaren ba- first edition of therruan hauek sartu dira: hainbat egunetako Muskiz VET initia-bi ikastaro goi mailako Lanbide Heziketako tive took place be-ikasleentzat eta enpresako profesionalen- tween 21 June andtzat, eta lau goizeko jardunaldi publiko za- 16 July under the ti-balagoarentzat. tle ‘Vocational Train- ing, Innovation andMuskiz Lanbide Heziketarekin lotzen duten Sustainability’. Theaurrekari eta erreferente historikoetan eta initiative comprisesSomorrostrok prestakuntza sustatzen eta El centro de Formación Somorrostro junto con two courses lasting several days aimed atteknikariak egunean jartzen eta birziklatzen el Ayuntamiento de Muskiz han organizado higher level Vocational Training students andegiten duen lanean oinarritzen da ekimen los primeros cursos de verano para alumnos company professionals and four morning ses-berritzailea hau. de Formación profesional. Esta primera edi- sions aimed at a wider audience. ción de la iniciativa Muskiz FP se ha realizadoInaugurazioa ekainaren 21ean izan zen, So- entre el 21 de junio y el 16 de julio bajo el This innovative initiative ties in with themorrostroko ekitaldi aretoan, eta Hezkun- título “Formación profesional, innovación y historical background and references thattza Sailburu Isabel Celaák hartu zuen parte. sostenibilidad”. La iniciativa se ha concretado link Muskiz to Vocational Training andEkitaldian, Lanbide Heziketako ikasketen en la celebración de dos cursos de varios días is based on the work carried out by thegarrantzia azpimarratu zen, berrikuntza tek- de duración dirigidos a alumnos de Formación Somorrostro school to foster training, updat-nologikoaren oinarri eta enplegurako sarbi- Profesional de grado superior y profesionales ing and recycling of technical personnel.de diren aldetik, batez ere egungoa moduko de empresa y cuatro jornadas de mañana diri-krisialdietan. gidas a un público más amplio. The inauguration took place on 21 June at the Auditorium of the Somorrostro School andMuskiz LH ekimena honako hauek lagundu Esta iniciativa novedosa enlaza con los ante- was attended by Regional Minister of Educa-dute: Petronor, Iberdrola, la Caixa eta Ener- cedentes y referentes históricos que vinculan tion, Isabel Celaá. The event underscored thegiaren Euskal Erakundeak - EEEk. a Muskiz con la Formación Profesional y se importance of Vocational Training education apoya en la labor que realiza el centro Somo- as a source of technological innovation and rrostro para fomentar la formación, puesta al in providing access to employment, particu- día y reciclaje de técnicos. larly during economic downturns such as the present one. La jornada inaugural tuvo lugar el 21 de junio en el Salón de actos del Centro Somorrostro y The Muskiz VET initiative is sponsored by contó con la participación de la Consejera de Petronor, Iberdrola, La Caixa and the Basque Educación, Isabel Celaá. En este acto se des- Energy Body, EVE. tacó la relevancia de los estudios de Forma- ción profesional como fuente de innovación tecnológica y puerta de acceso al empleo, especialmente en momentos de crisis como los actuales. La iniciativa Muskiz FP ha contado con la co- laboración de Petronor, Iberdrola, la Caixa y el Ente Vasco de la Energía - EVE. 59
 • 60. LANBIDE 2010HETELen ikastetxeetako Premios a Jóvenes Awards for youngLanbide Heziketako emprendedores de Vocational Traininggazte ekintzaileei Formación profesional de entrepreneurs fromsariak 2010 centros HETEL en 2010 HETEL schools in 2010Joan zen maiatzaren 31n Lanbide Heziketako El pasado 31 de mayo se celebró la cuarta On 31 May the price-giving ceremony ofEkintzailetza Sarien laugarren edizioa egin edición de los Premios Emprendizaje en la For- the fourth ‘Premios Emprendizaje’ Entrepre-zen, TKNIKAk antolatuta, Hezkuntza Saileko mación Profesional, organizado por TKNIKA, neurship Awards in Vocational Training wasLanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskun- con la ayuda de la Viceconsejería de Forma- held. The awards are organised by TKNIKA,tzako Sailburuordetzaren laguntzarekin eta ción Profesional y Aprendizaje Permanente del with the help of the Viceministry of Voca-Euskadiko Kutxaren, BBKren eta Vital Kutxa- Departamento de Educación y el patrocinio de tional Training and Lifelong Learning of theren babesarekin. Caja Laboral, BBK y Caja Vital. Department of Education, and the sponsor- ship of three banking institutions —Caja Laboral, BBK and Caja Vital. The event was held at the Basque Govern- ment Headquarters in Lakua, with the par- ticipation of students, teachers and head- masters of Vocational Training schools and representatives of school associations. The then Regional Vice - Minister for Vo- cational Training and Lifelong Learning, David Urzainqui, took on the role of master of ceremonies. The Basque Government gave a total ofEkitaldia Eusko Jaurlaritzaren Egoitzan izan El acto se celebró en la Sede del Gobierno nine awards, divided into two catego-zen, Lakuan, eta ikasle eta irakasleek nahiz Vasco en Lakua, con la participación tanto ries: six EJE (Young European Enterprise)Lanbide Heziketako ikastetxeetako Zuzen- de alumnos y profesores como Directores awards and three URRATS BAT awards (adari eta ikastetxeetako elkarteetako ordez- de centros de Formación profesional y repre- programme that has enabled 15 new com-kariek hartu zuten parte. Orduko LH eta EIko sentantes de las Asociaciones de centros. El panies to be set up during the 2009-2010Sailburuorde David Urzainquik zeremonia entonces Viceconsejero de FP y AP, David Ur- school year).-maisu gisa jardun zuen. zainqui, ejerció de maestro de ceremonias. The winners included several VT studentGuztira Eusko Jaurlaritzak bederatzi sari En total el Gobierno vasco entregó nueve groups from HETEL schools :eman zituen, bi kategoriatan banatuta: sei galardones, divididos en dos categorías: seisEJE sari (Europar Enpresa Gaztea programa) premios EJE (programa Joven empresa euro- • 1st EJE award for middle degree vocationaleta hiru URRATS BAT sari (2009-2010 ikasta- pea) y tres premios URRATS BAT (programa training level students in Alava: 15 youthsroan 15 enpresa berri sortzen lagundu duen que ha facilitado la constitución de 15 nue- from the Machining training course atprograma). vas empresas en el curso 2009-2010). Diocesanas in Vitoria who created the company ‘Descalibrados’, manufacturingSarituen artean HETELen ikastetxeetako Entre los galardonados se encontraban varios and selling ashtraysLHko hainbat ikasle talde daude: grupos de FP de centros HETEL: • 1st EJE award for high degree voca-• Arabako Erdi mailako ikasleentzako 1. • 1er premio EJE para alumnos de Grado tional training level students in Bizkaia: EJE saria: Gasteizko Diocesanaseko medio en Alava: 15 jóvenes del Ciclo de a group of students in the Chemical Mekanizatu Heziketa Zikloko 15 gazteri, Mecanizado de Diocesanas de Vitoria que Analysis and Control training course hautsontziak fabrikatu eta saltzen dituen han constituido la empresa “Descalibra- of the Zabálburu school in Bilbao who “Descalibrados” enpresa sortzeagatik. dos” de fabricación y venta de ceniceros created a company for selling cosmetic creams made with natural ingredients• Bizkaiko Goi mailako ikasleentzako 1. • 1er premio EJE para alumnos de Grado su- EJE saria: Bilboko Zabalburu Ikastetxeko perior de Bizkaia: un grupo de alumnos del • 1st EJE award for middle degree voca- Analisiko eta Kalitate Kontroleko Labora- Ciclo de Análisis y control químico del co- tional training level students in Gipuz- tegia Goi mailako Heziketa Zikloko ikasle legio Zabálburu de Bilbao, que han creado koa: a group of students from the Ma- talde bati, ikasturtean zehar gai natura- durante el curso una empresa dedicada a chining training course at Urola Garaiko lekin eginiko krema kosmetikoak saltzeko la venta de cremas cosméticas elaboradas Lanbide Eskola (UGLE), who created the sorturiko enpresarengatik. a partir de elementos naturales co-operative enterprise Aumek S.Coop. 60
 • 61. LANBIDE 2010• Gipuzkoako Erdi mailako ikasleentzako 1. • 1er premio EJE para alumnos de Grado me- • 2nd URRATS BAT award: another group EJE saria: Urola Garaiko Lanbide Esko- dio de Gipuzkoa: un grupo de alumnos del of VT students from UGLE achieved the lako (UGLEko) Mekanizatu erdi mailako Ciclo Mecanizado de Urola Garaiko Lanbide 2nd URRATS BAT award with the com- Heziketa Zikloko ikasle talde bati, Aumek, Eskola (UGLE), que han constituido la em- pany TEKNIPACK. Koop. Elk. enpresa sortzeagatik. presa cooperativa Aumek S. Coop., Many other groups of Vocational Training• 2. URRATS BAT saria: UGLEko LHko beste • 2º premio URRATS BAT: otro grupo de alum- students from HETEL schools have achieved ikasle talde batek 2. URRATS BAT saria nos de FP de UGLE ha logrado el 2º premio business or entrepreneurial awards from lortu du, TEKNIPACK enpresarekin. URRATS bat con la empresa TEKNIPACK. other institutions or organisations. Some examples:HETELen ikastetxeetako Lanbide Heziketako Muchos otros grupos de alumnos de Formaciónikasleen beste talde askok enpresekin eta en- profesional de centros HETEL han logrado pre- • ‘Alava emprende’ award, promoted by thepresa-ideiekin zerikusia duten beste instituzio mios relacionados con empresas e ideas em- Alava Provincial Government and the Cajaeta erakunde batzuek antolaturiko sariak lortu presariales organizados por otras instituciones Vital savings bank: a group of students ofdituzte. Hona hemen adibide batzuk: u organismos. Algunos ejemplos: the Telecommunications and Computer Systems Higher Degree Training Course• Arabako Foru Aldundiak eta Vital Kutxak • Premio “Alava emprende” promovido por from Diocesanas earned the 1st prize bultzaturiko “Araba ekinean” saria: Dio- la Diputación alavesa y Caja Vital: un gru- cesanaseko Telekomunikazio eta Infor- po de alumnos del Ciclo superior Sistemas • FORLAN business ideas competition in matika Sistemen Goi mailako Heziketa Zi- de Telecomunicaciones e Informáticos de Muskiz: a group of 2nd year students of kloko ikasle talde batek 1. saria lortu du. Diocesanas ha conseguido el 1er premio the Machining Production Higher Degree Training Course from the Somorrostro• FORLANen enpresa ideien lehiaketa Mus- • Concurso de ideas empresariales FORLAN school achieved the 2nd prize. kizen: Somorrostro Ikastetxeko Mekaniza- en Muskiz: un grupo de 2º curso del Ciclo zio Bidezko Produkzioko Goi Zikloko 2 ikas- superior Producción por mecanizado del • 19th ESME competition for best business turteko talde batek 2. saria lortu zuen. centro Somorrostro logró el 2º premio idea: a group in the Administration and Finance Higher Degree Training Course• Enpresa ideiarik onenaren ESME Lehia- • XIX concurso ESME - mejor idea empre- at the Irungo La Salle school was given ketaren XIX. edizioa: Irungo La Salleko sarial: un grupo del Ciclo superior Admi- the 2nd prize Administrazioko eta Finantzetako Goi Zi- nistración y Finanzas del centro Irungo La kloko talde batek 2. saria lortu zuen. Salle logró el 2º premio • ESIC junior business challenge: another Administration and Finance group from• ESICen gazteentzako enpresa erronka: Irun- • Desafío junior empresarial ESIC: también Irungo La Salle was awarded the 2nd prize go La Salleko Administrazioko eta Finantze- un grupo de Administración y Finanzas de tako beste talde batek 2. saria lortu du. Irungo La Salle ha obtenido el 2º premio • 10th Antonio de Nebrija University Young Entrepreneurs Prize: a project by• Antonio de Nebrija Unibertsitateko Gazte • X Premio Jóvenes emprendedores de la an Administration and Finance group Ekintzaileen X. Saria: Proiekturik bidera- Universidad Antonio de Nebrija: el proyec- from Irungo La Salle was chosen as most garriena gisa aukeratu zuten Irungo La to del grupo de Administración y Finanzas viable project. Salleko Administrazioko eta Finantzetako de Irungo La Salle fue elegido el proyecto talde baten proiektua. de mayor viabilidad. • GAZE09 Award in Gipuzkoa: an Adminis- tration and Finance group from La Salle• Gipuzkoako GAZE09 Saria: Andoaingo La • Premio GAZE09 de Gipuzkoa: un grupo de Berrozpe in Andoain was given the 1st Salle Berrozpeko Administrazioko eta Fi- Administración y Finanzas de La Salle Be- prize in the Innovative Recipes category nantzetako talde batek Errezeta berritzai- rrozpe de Andoain obtuvo el 1er premio de leen kategorian 1. saria lortu zuen. la categoría Recetas innovadoras • EKIN2.0 Award in Gipuzkoa: an Adminis- tration and Finance group from the same• EKIN2.0. Sariak Gipuzkoan: Ikastetxe be- • Premios EKIN2.0. en Gipuzkoa: un grupo de school received the 2nd prize for Posters reko Administrazioko eta Finantzetako Administración y Finanzas del mismo centro and an Electronic Product Development ikasle talde batek Posterren kategoriako obtuvo el 2º premio de Posters y un grupo High Degree Training Course group was 2. saria lortu zuen, eta Produktu Elektroni- del Ciclo superior Desarrollo de productos awarded 3rd prize in the video category koen Garapeneko Goi Zikloko talde batek electrónicos el 3er premio de Vídeos Bideoen kategoriako 3. saria. • Young vocational training entrepreneurs • Concurso de jóvenes emprendedores de FP competition organised by the Centro Em-• CEIN – Nafarroako Enpresa eta Berrikun- que organiza el Centro Emprendedor Innova- prendedor Innovación Navarra (CEIN): a tza Zentro Europarrak antolaturiko LHko ción Navarra – CEIN -: un grupo de Ciclo supe- Computer System Administration High gazte ekintzaileen lehiaketa: Iruñeko Cua- rior Administración de sistemas informáticos Degree Training Course group from the trovientos Institutuko Informatikako Sis- del Instituto Cuatrovientos de Pamplona ha Instituto Cuatrovientos in Pamplona temen Administrazioko Goi Zikloko talde logrado el 1er premio de Ideas de empresa. achieved 1st prize for business ideas. batek enpresa ideien 1. saria irabazi du. En total un buen número de reconocimien- In all, a substantial recognition given to aGuztira dozena bat taldek hainbat sari jaso tos a una docena de equipos por su trabajo dozen working teams for their entrepreneur-dituzte beren lan ekintzaileagatik. Zorionak emprendedor...¡Enhorabuena a todos los pre- ial efforts... Congratulations to all the prizesaritu guztiei! miados! winners! 61
 • 62. LANBIDE 2010Lanbide Heziketa Ciclos formativos en VET Training Courses inzikloak Oñatin: ETEOtik Oñati: de ETEO a Oñati Oñati: from ETEO to OñatiOñati Gestio Heziketara Gestio Heziketa Management School -Oñati Gestio HeziketaLOE Lanbide Heziketa Zikloen curriculumaberritu egin da duela gutxi, ikasketak garaiberrietara egokitzeko. Orain, beste alda-keta bat dator: hemendik aurrera, ETEOeskolaz hitz egin beharrean, Oñati GestioHeziketaz hitz egingo dugu.Berritasun horiek ezohiko urteurren bateninguruan gertatu dira, ETEOk 50 urte betebaititu. Eskolak izenez aldatu eta Mon-dragon Unibertsitateko Enpresa ZientzienFakultateak egindako beste eraikin bateankokatu da, Oñatiko Ibarra auzoan. Hortaz,Oñatiko Gestio Heziketak instalazio horiekpartekatuko ditu. A la reciente renovación curricular de los Ci- The recent curricular renovation of the LOEETEOk irailaren 1ean estreinatu zuen etxe clos Formativos LOE, con la adaptación de los High Degree Training Courses to adapt themberria, baina inaugurazio ofiziala irailaren estudios a los nuevos tiempos, viene a sumar- to new syllabus requirements includes abukaeran egin zen. 50. urteurrena ospatze- se un nuevo cambio: de ahora en adelante, en new change: from now on, instead of speak-ko ekitaldietako bat izan zen inaugurazioa vez de hablar de ETEO, hablaremos de Oñati ing about the ETEO School, we will speaketa, bertan, ikasleak, irakasleak eta hez- Gestio Heziketa. about Oñati Management School (Oñatikuntzaren arloko hainbat erakundetako Gestio Heziketa).gonbidatuak izan ziren. Las novedades se producen en torno a un ani- versario de excepción: ETEO ha cumplido 50 The changes take place around an exceptionalMarka berriak Administrazioaren eta Mar- años. La escuela cambia de denominación y anniversary: ETEO is now 50 years old. Theketinaren arloetako Lanbide Heziketako se ha rasladado a un nuevo edificio construi- school changes its name and moves to a newgoi mailako ikasketak eskaintzen ditu, eta do por la Facultad de Empresariales de Mon- building constructed by the Business Faculty ofprestakuntza horretan erreferente izateko dragon Unibertsitatea en el barrio oñatiarra Mondragon Unibertsitatea in the Oñati quarterhelburua du. Hortaz, goi mailako presta- de Ibarra, cuyas instalaciones comparte Oñati of Ibarra, therefore Oñati Management Schoolkuntza zikloak (Administrazio eta Finan- Gestio Heziketa. (Oñati Gestio Heziketa) shares facilities withtzak, Merkataritza Kudeaketa eta Marke- the Business Faculty of Mondragon University.tina eta Idazkaritza) eta, bereziki, lanbide El 1 de septiembre ETEO estrenó nueva casa,profil horiek garatzeko behar diren zehar- pero la inauguración oficial se realizó a fina- On 1 September, ETEO occupied its newkako gaitasunak (elkarlana, komunikazio les de septiembre. Fue uno de los actos de premises, although the official inaugurationeraginkorra, arazoak konpontzea…) lan- conmemoración del 50 aniversario y a él asis- took place in late September. It was one oftzeko era berezia hartzen ditu barne Oñati tieron estudiantes, profesorado e invitados de the 50th anniversary events and it was at-Gestio Heziketaren hezkuntza eskaintzak. diversas instituciones educativas. tended by students, teachers, guests and various educational institutions. La nueva marca comprende estudios de For- mación profesional de Grado superior en The new brand includes High Degree Voca- Administración y Marketing, y aspira a ser tional Training in Administration and Market- referente en esta formación. Diferentes Ciclos ing and aims to become a benchmark in this formativos de Grado superior, Administración area. Various High Degree Training Courses y Finanzas, Gestión Comercial y Marketing, in Administration and Finance, Business Secretariado y el particular modo de trabajar Management and Marketing, Secretarial las competencias transversales necesarias en Studies and a unique way of dealing with the estos perfiles profesionales, trabajo en equi- horizontal competences required for these po, comunicación eficaz, resolución de proble- professional profiles –such as team work, mas, conforman la oferta educativa de Oñati effective communication and problem solv- Gestio Heziketa. ing– make up the educational offer of Oñati Management School - Oñati Gestio Heziketa. 62
 • 63. HETEL zentroak Centros HETEL HETEL CentresARABAdIOCESANAS SALESIANOS dEUSTO OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOANieves Cano, 10 01006 – VITORIA Avda Lehendakari Aguirre, 75 Gipuzkoa Kalea, 5 20800 - ZARAUTZTfno.: (34) 945.01.01.30., Fax : 945.01.01.39 48014 - BILBAO Tfno.: (34) 943.11.10.00 ; Fax : 943.11.09.90info@diocesanas.org Tfno.: (34) 94.447.26.50 ; Fax : 94.447.26.58 info@oteitzalp.orgwww.diocesanas.org salesianos@salesianosdeusto.com www.oteitzalp.org www.salesianosdeusto.comINSTITUTO POLITÉCNICO JESÚS OBRERO CENTRO SAN VIATOR IRUNGO LA SALLEFrancia, 32, 01002 – VITORIA Bº San Cristóbal, 2 48190 –SOPUERTA Elizatxoko Hiribidea, 14 20303 – IRUNTfno.:(34) 945.00.03.33 ; Fax : 945.00.03.34 Tfno.: (34) 94.610.48.00 ; Fax : 94.610.47.20 Tfno.: (34) 943.62.84.11 ; Fax : 943.62.84.32info@jesusobrero.org secretaria@sanviator.com irungolasalle@ilsalle.orgwww.jesusobrero.org www.sanviator.com www.irungolasalle.org CENTRO FORMACIÓN SOMORROSTRO GOIERRI ESKOLACENTRO MUNICIPAL dE FP San Juan, 10 48550 –MUSKIZ Bº La Granja, s/n 20240 – ORdIZIAVirgen del Carmen, 17 01400 – LLOdIO Tfno.: (34) 94.670.60.45; Fax : 94.670.60.52 Tfno.: (34) 943.88.00.62 ; Fax : 943.88. 83.51Tfno.: (34) 94.672.05.05 ; Fax : 94.672.10.57 cfs@somorrostro.com bulegoa@goierrieskola.orgsecretaria@cmfp-llodio.com www.somorrostro.com www.goierrieskola.orgwww.cmfp-llodio.com ESCUELA dE QUÍMICA Y ELECTRÓNICA LA SALLE BERROZPE Doctor Areilza, 32 48010 –BILBAO La Salle Etorbidea, 5 20140 – ANdOAIN Tfno.: (34) 94.441.59.78; Fax : 94.427.35.59 Tfno.: (34) 943.59.05.57 ; Fax : 943.30.05.63BIZKAIA equimica@jesuitasindautxu.com lsbandoain@lasalleberrozpe.com www.jesuitasindautxu.com www.lasalleberrozpe.comCOLEGIO ZABÁLBURULa Esperanza, 12, 48005 – BILBAO SALESIANOS URNIETATfno.: (34) 94.416.31.95 ; Fax : 94.415.38.55 Ergoien, 6 20130 - URNIETAinfo@zabalburu.net Tfno.: (34) 943.55.17.89 ; Fax : 943.33.10.59www.zabalburu.net GIPUZKOA salesianos@salesianosurnieta.com www.salesianosurnieta.comPOLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI MONdRAGON GOI ESKOLAUntzaga Ibaia Kalea, 1 48160 – dERIO POLITEKNIKOA NAZARET ZENTROATfno.: (34) 94.403.40.60 ; Fax : 94.403.40.61 Loramendi, 4 20500 – MONdRAGON Aldakoenea, 36-Bº Egiainfo@txorierri.net Tfno.: (34) 943.79.47.00 ; Fax : 943.79.15.36 20012 – dONOSTIAwww.txorierri.net info@eps.mondragon.edu Tfno.:(34) 943.32.66.66 ; Fax : 943.32.63.84 www.eps.mondragon.edu nazaret@nazaretzentroa.comSAN JOSÉ – MARISTAK L. H. IKASTEGIA www.nazaretzentroa.comAbasolo, 6 48200 – dURANGO OÑATI GESTIO HEZIKETATfno.: (34) 94.681.00.58 ; Fax : 94.620.06.38 C/Larraña, 16 20560 – OÑATIidazkaritza@maristak.com Tfno.:(34) 943.71.80.09 ; Fax : 943.71.81.62www.maristak.com eteo@eteo.mondragon.edu www.eteo.mondragon.edu NAFARROALEA-ARTIBAI IKASTETXEAXemein Etorbidea, 19 48270 –MARKINA-XEMEIN UROLA GARAIKO LANBIdE ESKOLA INSTITUTO CUATROVIENTOSTfno.: (34) 94.616.90.02 ; Fax : 94.616.91.60 Beloki Hiribidea, s/n Avda. San Jorge, 2 31012 – PAMPLONAinfo@leartik.com 20700 – ZUMARRAGA Tfno.: (34) 948.12.41.29 ; Fax : 948.13.28.39www.leartik.com Tfno.: (34) 943.72.54.77 ; Fax : 943.72.60.03 info@cuatrovientos.org ugle@ugleskola.org www.cuatrovientos.orgZULAIBAR ARRATIAKO LANBIdE IKASTEGIA www.ugleskola.orgBº. Zulaibar, 17 48144 - ZEANURITfno.: (34) 94.673.91.16 ; Fax: 94.631.70.66info@zulaibar.orgwww.zulaibar.org
 • 64. HETEL 22 Gizarte-ekimenezko lanbide HETEL es una Asociación de 22 centros de HETEL is an Association of 22 Vo-heziketako ikastetxeen Elkartea da Formación Profesional de iniciativa social cational Training Centres created byeta Euskal Herriko eskualde guztietan con presencia y arraigo en todas las comar- social initiative which are present indago sustraiturik. cas del País Vasco. all regions of the Basque Country.HETELen elkarturiko zentroek gazte- Los centros de HETEL imparten formación HETEL centres provide vocationalentzako, langileentzako eta langabe- profesional a jóvenes, trabajadores y des- training to young people, workersentzako Lanbide Heziketa eskaintzen empleados. Además, los centros de HETEL and unemployed people. In additiondute. Honez gain, HETELeko zentroek ofrecen diversos servicios a las empresas, to it, HETEL centres offer differentera askotako zerbitzuak eskaintzen desde el diseño e impartición de formación services to enterprises, from taylor-dizkiete enpresei, bai neurrira egi- a medida hasta la prestación de servicios made- training to various kinds ofniko formazioa bai bestelako zerbitzu técnicos de diversa índole. technical services.teknikoak.

×