Your SlideShare is downloading. ×
Revista Lanbide 2002
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Revista Lanbide 2002

581
views

Published on

Revista Lanbide 2002

Revista Lanbide 2002

Published in: Education, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
581
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 2002ko urria Heziketa Teknikoko Elkartea 20 zkOctubre 2002 Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de EuskadiOctober 2002 Association of Vocational Training Centres of the Basque Country Nº 20Trebakuntza eta industria-ondoko gizarteaFormación y sociedad post-industrialTraining and post-industrial societyHezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorrekoazken berrikuntzak Europan: Etengabekoikaskuntza sare-egiturako gizarteanÚltimos desarrollos en la educación yformación profesional en europa: aprendizajepermanente en una sociedad redLatest developments in Vocational Education and Trainingin Europe: Lifelong Learning in a Network SocietyHETELeko ordezkariak Suediako lanbide-heziketako zentroetara joan diraVisita de HETEL a centrosde Formación Profesional en SueciaThe HETEL visit to Vocational Training Centres in SwedenEgoerak bideratuz ikasi: ikastekometodologia berritzaileaAprendizaje por resolución de problemas: unametodología innovadoraProblem Based Learning: an innovative learningmethodologyMetalezko piezak fabrikatzeko osotasunezkoekoizpen-sistema: fase edo ekinaldi bakarrekoprozesuaUn sistema integrado para fabricar piezasmetálicas: un proceso de una sola faseAn integrated production system for fabricatingmetal parts: One-step processIkastetxeei buruzko berriakNovedades en los CentrosNews from the Schools
 • 2. Aurkibidea Índice IndexTrebakuntza eta industria ondoko gizartea: Formación y Sociedad post-industrial: Training and post-industrial society:LHren erronkak ezagutzaren Retos de la FP para formar Challenges for Vocational Traininglangileen trebakuntzan al trabajador del conocimiento to train the worker of knowledge 6Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren Últimos desarrollos en la educación Latest developmentsalorreko azken berrikuntzak Europan: y formación profesional en europa: in Vocational Education and TrainingEtengabeko ikaskuntza sare-egiturako Aprendizaje permanente en una in Europe: Lifelong Learning in agizartean sociedad red Network Society 9HETELeko ordezkariak Suediako lanbide- Visita de HETEL a centros The HETEL visit to Vocationalheziketako zentroetara joan dira de Formación Profesional en Suecia Training centres in Sweden 16HETEL-eko ikastetxeetako 134 estudiantes de ciclos formativos 134 students on vocational trainingLanbide Heziketako 134 ikaslek de los centros de HETEL courses at HETEL centres undergoEuropako enpresatan praktikak han realizado prácticas practical experience in Europeanegin dituzte en empresas europeas companies 19Praktikak atzerrian: Prácticas en el extranjero : Work placements abroad:joan eta kontatu véte y cuéntalo go and tell us about it 22TXORIERRInet: Intranet teknologien Txorierrinet: aplicación de tecnologías TXORIERRInet: the applicationaplikazioa ikastetxe batetan intranet en un centro educativo of Intranet technology in a school 24HETEL “Online tutoretza eta Participación de HETEL en el seminario HETEL’s participation in the Europeanurrutitiko heziketa” mintegian: europeo “Tutorización on-line en la seminar “Online tutoring in distanceJarvenpäa, Finlandia, formación a distancia”, Jarvenpäa, training”, Jarvenpäa, Finland,ekainaren 11tik 16ra Finlandia, 11 al 16 de junio 11 to 16 June 28Informazio eta Komunikazioko Uso de las Tecnologías de la Información The use of Information andTeknologiak: ikasteko eta irakasteko y Comunicación: una nueva forma de Communication Technologies: a newmodu berria enseñar y aprender way of teaching and learning 32Egoerak bideratuz ikasi: ikasteko Aprendizaje por resolución de problemas: Problem Based Learning: an innovativemetodologia berritzailea una metodología de aprendizaje innovadora learning methodology 36MENDEBERRI proiektua – Mondragon El proyecto MENDEBERRI : puesta en The MENDEBERRI project – Start-upUnibertsitatearen hezkuntza proiektu marcha del nuevo proyecto educativo of the new educational project by theberria abian hasi da de la Universidad de Mondragón University of Mondragón 39Metalezko piezak fabrikatzeko Un sistema integrado de produción para An integrated production systemosotasunezko ekoizpen-sistema: fabricar piezas metálicas: un proceso for fabricating metal parts:Fase edo ekinaldi bakarreko prozesua de una sola fase One-step process 42Garraio- eta eraikuntza-industrietan Una nueva tecnología de soldadura New welding technology set toiraultza eragingo duen soldadura- que revolucionará la industria del revolutionise transport andteknologia berria: transporte y la construcción: construction: la soldadura por fricción 44 2
 • 3. Ikastetxeei Novedades Newsburuzko berriak en los centros from the SchoolsOteiza Lizeo Politeknikoa sortu da Nace Oteiza Lizeo Politeknikoa The founding of the Oteiza LizeoZarautzen en Zarautz Politeknikoa in Zarautz 46Karrera berria Lea-Artibai Una nueva carrera en Lea Artibai A new degree at the Lea-Artibaiikastetxean: Industria injinerutza ikastetxea: ingeniería técnica mecánica, Ikastetxea: Mechanical Technicaltekniko mekanikoa – polimeroak opción polímeros Engineering, polymer option 47Jesus Obrero ikastetxearen Primer premio del XXIII concurso First prize in the XXIII Santillanahezkuntza-proiektu batek Santillana Santillana – sección FP del 2001 Competition – Vocational Traininglehiaketaren XXIII. edizioko LHko lehen para un proyecto educativo section 2001 for the Jesús Obrerosaria jaso du de Jesús Obrero educational project 48Business Game: Diocesanas Business Game: cuatro alumnos Business Game: four studentsikastetxeko lau ikaslek Arabako de Diocesanas ganan from Diocesanas win the AlavaMerkataritza Ganberaren Enpresa el Primer Concurso de Gestión de Chamber of Commerce’sKudeaketako lehen lehiaketa Empresas de la Cámara First Business Managementirabazi dute de Comercio de Alava Competition. 49ETEO: Oñatin, Zuzendaritza ETEO: Nueva titulación ETEO: A new Management PersonalIdazkaritzako titulazio berria, en Secretariado de Dirección Assistant Qualification for the 2002-2002-2003 ikasturtean en el curso 2002-2003 en Oñati 2003 year in Oñati 50Arte grafikoetako zikloak Urnietan: lan- Ciclos de Artes gráficas en Urnieta: Graphic Art training courses in Urnieta:merkatuan eskari handia duten técnicos muy demandados en el highly sought after experts in the jobteknikariak mercado laboral market 51HETELeko zenbait ikastetxek Distintos centros de HETEL firman Various HETEL centres sign cooperationlankidetza-hitzarmenak sinatu dituzte convenios de colaboración con agreements with companies in theirberen eskualdeetako enpresekin, empresas de su comarca para poner en county in order to start up theeskoletan SORMEN-CREA programa marcha el programa SORMEN-CREA en SORMEN-CREA programme in theabian jartzeko el aula classroom 52Enpresa-ideiarik onenarentzako Primer premio del concurso First prize in the Esme JuniorEsme Junior lehiaketako Esme Júnior a la mejor competition for the best businesslehen saria Irungo La Salle idea empresarial para alumnos idea awarded to the studentsikastetxeko ikasleentzat de Irungo la Salle of Irungo La Salle 54Donostiako Udalak antolatutako Primer concurso de proyectos First Business Projects Competition ofenpresa-proiektuen 1. lehiaketa: La empresariales del Ayuntamiento de the Donostia City Council: La SalleSalle Berrozpe ikastetxeko ikasleek 2. Donostia: alumnos de La Salle Berrozpe Berrozpe Ikastetxea students wineta 3. sariak eskuratu dituzte obtienen el 2º y 3er premios Second and Third Prizes 55 33
 • 4. Editoriala Editorial EditorialMotzean eta hurbiletik Estamos acostumbrados a We are used to acting in the short-jokatzen gaude ohituta. actuar a corto plazo, sea en term, be it in terms of space or time.Modu honek gehienetan el tiempo o en el espacio. This is how we respond to theegunerokotasunari Respondemos así a los everyday ups-and-downs, which canerantzuten dio eta zenbait avatares cotidianos, lo cual, sometimes help us to manage or solvearazo eta gorabehera a veces, nos puede servir certain problems. Not in vain isbideratzeko nahiz para gestionar o resolver education a field which, from time tozuzentzeko balio lezake, determinados problemas, no time, receives unexpected blows.izan ere irakaskuntza en vano la enseñanza es un Acting in this way daily as a necessitysektoreak ustekabeko sector que, de cuando en imbues those of us who work in thisastinaldiak jasotzen baitu cuando, recibe embates sector with our own interpretativenoiznahi bere soinean. imprevistos. slant on things, providing us with theEgunero era honetan El actuar así diariamente por ability and skills to resolve urgentibiltzeak, derrigortasunak necesidad, impregna de un issues.sortzen duen indarraz, Markel Arizmendi sesgo interpretativo propio a However, over time this strengthegoerak interpretatzeko quienes trabajamos en el becomes a weakness with regard tojite propioa ematen dio aipatu alorrean sector, dotándonos de una capacidad y at least two strategic issues: thedabilenari, eguneroko sua amatatzeko edo habilidad para resolver las cuestiones ability to interpret future challengesatzeteko trebezia eta gaitasuna, alegia. urgentes. and the ability to maintain aDenbora aurrera doala baina, bide honek Pero, con el paso del tiempo, esa fortaleza perspective over the wider picture.ematen duen indarra ahulezi bilakatzen da se torna en debilidad, en relación a por lo It must be said that in the educationalbi ikuspuntu estratejikotan guttienez: menos dos cuestiones estratégicas: la sector it is difficult to gauge which isEtorkizuneko erronkak interpretatzeko capacidad para interpretar los retos del the short term and which is the longgaitasunean eta globalitatearen edo futuro y la de mantener una perspectiva term anad which aims should beosotasunezko ikuspuntuan. de la globalidad. placed closer or further away in time.Egia da bestalde, irakaskuntzan ez dela Hay que admitir que en el sector de la However, Vocational Training centreserraz antzematen zer den denbora motza enseñanza es difícil calibrar cual es el have been using new managementedo luzea eta helburuen kokapena hurbil corto plazo y cual el largo y qué objetivos systems for years and we try to stopala urruti dagoen. Halataguztiz ere, besteak situar más cerca o más lejos en el tiempo. one of the above faults by definingbeste, Lanbide Heziketako ikastetxeok No obstante, hace años que los centros and promoting, after thoroughaspaldidanik ari gara Gestio sistema de Formación Profesional empleamos reflection, suitable ways to face futureberriak erabiltzen eta arestian aipatzen nuevos sistemas de gestión y procuramos challenges.genuen ahulezietariko bat bideratzen, atajar una de las fallas mencionadas During the development of theseetorkizuneko apostuak eta erronkak anteriormente, definiendo y promoviendo, ways, the path taken by HETEL centreshausnarketa serioen ondoren definitzen eta tras rigurosa reflexión, vías adecuadas in the EFQM sphere should beildo egokietatik bultzatzen. para afrontar los retos del futuro. mentioned: two centres have achievedEsandakoa indartu asmoz aipagarria da En el desarrollo de esas vías merece the silver Q and a further fifteen haveHETELeko ikastetxeek EFQMren alorrean mencionarse el camino recorrido por los obtained 300 points following externaleginiko bidea. Bi ikastetxek zilarrezko Qa centros de HETEL en el ámbito de la EFQM: assessment in 2002.eskuratua dute eta beste 15ek 300 puntu Dos centros han logrado la Q de plata ylortu dute 2002 urtean eginiko kanpo- otros quince han obtenido los 300 puntos H o w e v e r, w h e n f a c i n g f u t u r eebaluaketa bidez. tras una evaluación externa en el 2002. challenges through these two strategic perspectives, how do we doOngi. Baina gure etorkizuneko erronkak bi Ahora bien, al observar los retos de futuro it? What do we see, a small andikuspuntu estratejiko horietatik begiratzen a través de esas dos perspectivas limited space or a horizon withoutdugunean, zein begitatik ikusten saiatzen estratégicas, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué frontiers?gara? Zer da begiztatzen duguna, esparru vemos, un espacio pequeño y limitado omugatu eta txiki bat ala jomugarik gabeko un horizonte sin fronteras? In our humble opinion, we perhapsespazio zabala? lack a spirit or philosophy, a 4
 • 5. Gure uste apalean, agian hori da falta A nuestro humilde entender, quizá nos falta management characterised by a widerzaiguna, herri ikuspegian oinarrituriko un espíritu, una filosofía o una gestión vision of our country. If we in the fieldgestio izaera, espiritua edo filosofia. caracterizada por la visión de país. Si en of Vocational Training, both publicLanbide Heziketako munduak, bere la esfera de la Formación Profesional, tanto and private institutions, in fact all,erakunde publiko zein pribatuek, guztiok las instituciones públicas como privadas, had this broad outlook instead offinean, ikuspegi zabal hori bageneuka, en definitiva todos, tuviésemos esa wasting our energies on sterileelkarri mokoka aritu beharrean, guztion amplitud de miras, en lugar de malgastar competencies, we could join forcesindarrak eta sinergiak norabide berean energías en competencias estériles, and work in the same direction sojarriko genituzke, gure lana, presentzia eta podríamos aunar nuestras fuerzas y that our work, our presence and ourefikazia haundiagoa eta sakonagoa eginez. trabajar en la misma dirección, de forma efficiency develop and increase. que nuestra labor, nuestra presencia yEgia esan pisu handiko lana da berau. Nola Undoubtedly, the task requires a great nuestra eficacia se desarrollaran yuztartu ikastetxeak, pribatuak zein effort. How can both private and aumentaran.publikoak, enpresak eta sindikatoak edo public centres, companies, tradelangileak orohar, Erkidegoko eta Lurralde Sin duda, la tarea requiere un gran esfuerzo unions and all workers and regionalHistorikoetako instituzio publikoak … ¿Cómo se pueden vincular los centros, and territorial public institutions beguztiak helburu amankomun batzuren tanto privados como públicos, las linked to a strategy aimed atestratejian? Ez ote dago bakoitzaren empresas, los sindicatos y el conjunto de communal goals? Do we not have tooaldetik interes motz gehiegi, herri los trabajadores, las instituciones públicas many specific interests which preventikuspegiaren estratejia ez ikusteraino autonómicas y territoriales, a una us from having this wider vision ofbultzatzen gaituena? estrategia dirigida hacia objetivos our country? comunes? ¿No tenemos todos demasiadosOsotasuna eta zabaltasuna ez da lortzen The broad view and globality are not intereses particulares que nos impideneta batzen interes motz horiek bilduz, bide achieved by adding these small tener esa visión de país?horrek zuzen zuzenean bakoitzarena interests together, which fulfil specificduelako helburu eta ez kolektiboarena. La amplitud de miras y la globalidad no se aims but not the common interest.Bide horretatik elkar toleratzera irits consiguen sumando esos pequeños This way we will be able to tolerategaitezke, eta ez da okerrena, agian hori da intereses que alimentan objetivos each other; something which is notgaur egun ematen den errealitatea, baina particulares y no el interés común. Por ese bad and which is perhaps our presentgauzarik funtsezkoenak faltako camino podemos llegar a tolerarnos; algo reality. However, we would be lackinglitzaizkioke, elkarrekin adosturiko xedea que no está mal y que es, quizá, nuestra the essential: the strength whicheta berdintasunean oinarritutako realidad actual. Pero nos faltará lo emanates from an agreed aim and aestratejiak ematen duen indarra edo fundamental: la fuerza que emana de un strategy based on equality, as wellenergia, hain zuzen, eta baita gauzak objetivo consensuado y de una estrategia as a logic for action.egiteko logika ere. basada en la igualdad, así como una lógica Maybe this is the direction our work de actuación.Behar bada horra bideratu beharko ditugu should take in future. Generous actiongure lanak etorkizunean, motz eta Quizá sea esa la orientación que debiera with our sights set on the long termhurbiletik barik, luze eta zabal jokatuz. tomar nuestro trabajo en el futuro. Una instead of acting in the short termHori bai, berdintasunean oinarrituta. actuación generosa con las miras puestas with individual interests. But this has en el largo plazo, en lugar de actuar a corto to be with us all working on an equal plazo y con intereses individuales. Eso sí, basis. trabajando en bases de igualdad.Markel Arizmendi Markel Arizmendi Markel ArizmendiHETELeko Lehendakaria Presidente de HETEL HETEL Chairman 53
 • 6. Trebakuntza eta industria-ondoko gizarteaFormación y sociedad post-industrialTraining and post-industrial societyLHren erronkak Retos de la FP Challenges forezagutzaren para formar Vocational Traininglangileen al trabajador to train the workertrebakuntzan del conocimiento of knowledgeAro zaharra bukatu eta berria heltzen denean, Los cambios de era presentan acentuados The changes of an era bring accentuatedsormena eta nahasmendua errotik astintzen dira, signos tanto de creatividad como de signs both in terms of creativity andeta beraz, ez da egoten nolako aurrerabideak convulsión, de forma que sus desarrollos upheaval, in such way that their futurehelduko zaizkigun jakiterik, eta ezta irudikatzerik futuros no pueden ser adelantados y casi development cannot be advanced andere. Horregatik, une horietan sortzen diren nunca imaginados. Por ello, la tentación más almost never imagined. That is why thefenomenoak indarrean dauden paradigmen frecuente es reducir y reconducir el most frequent temptation is to reduce andazalpen-eskemetara egokitzeko joera nagusitu ohi significado de los fenómenos emergentes a redirect the meaning of emergingda, bolada baterako arindu egiten baita fenomeno los esquemas explicativos de los paradigmas phenomena towards the explanatoryhoriek gauzak eraldatzeko duten gaitasuna. imperantes, mitigando así, temporalmente, outlines of prevailing paradigms, soMakinaren metaforan oinarritutako industria- su potencia transformadora. Hoy nos temporally mitigating their transformationalgizartearen eta oraingoz industria-ondokotzat jo encontramos en una migración, tan convulsa power. Today, we find ourselves in adezakegun gizarte honen arteko migrazioa dugu como potencialmente creativa, entre la migration, as convulsed as it is potentiallyegungo ezaugarri nagusia. Bigarrenak informazioa sociedad industrial, asentada en la metáfora creative, between the industrial society,eta komunikazioa ditu oinarritzat, eta aipatutako de la máquina, y la que, de forma provisional, embodied in the metaphor of the machine,bilakaeraren ondorioz, aztoramen handiko eta, aldi podemos llamar la sociedad post-industrial, and that which we can provisionally callberean, sormen biziko uneak ditugu egungoak. que se despliega desde la información y el the post-industrial society, which emergesGertakari horretaz —gertatzen ari zaigunaz— conocimiento. De cómo interpretemos la from information and knowledge. How weegingo dugun interpretazioaren araberakoak izango ocurrencia –lo que pasa- dependerá lo que interpret the occurrence —what isdira etorkizuneko gertakariak ere. Nolakoa den ocurra. happening— will dictate what occurs.interpretazioa, horrelakoak izango dira Modern business schools recognise thatetorkizuneko gertakariak. “something is happening”, that work isKudeaketa-eskola modernoek onartzen dute “zerbait changing, that information and knowledgeari dela gertatzen”, lana eraldatzen ari dela, are floating in the air, but inevitably they tryinformazioa eta ezagutza nonahi ditugula. Baina to “fit” them into their dominant concepts,joera berriak beren kontzeptu nagusietan to reduce them to the machine-like“txertatzen” saiatzen dira, makinen antolakuntzara organisation, as it is the only one they knowmurrizten saiatzen dira, horixe baita ezagutzen duten how to handle. And, in this way, they generateeredu bakarra. Ondorioz, kudeaketari buruzko teoria new management theories non-stop, such asberriak sortzen dituzte etengabe, hala nola, knowledge management, reengineering, totalezagutzaren kudeaketa, berringeniaritza, kalitate quality, etc. However, there is a coreosoa, etab. Baina garrantzizko ezaugarri bat ahaztu transformation element which is being ignoredegiten dute: lanaren ezaugarriak eraldatzen ari dira by these trends: admittedly work is changing,—hala da, bai—, baina, funtsean, langileen but, essentially, it is the worker who isezaugarriak ari dira aldatzen benetan. Langileak changing, their role in a business, social andenpresan, gizartean eta hezkuntzan duen zeregina.... educational context; and not because theyhorixe ari da aldatzen. Eta arrazoia ez da langilea are “the most valuable asset” of the company“baliorik handieneko aktiboa” izatea —joera —to follow the more patronising trends—“paternalistek” dioten bezala—; aitzitik, benetako but because now the real power, the powerboterea, hots, ekoizteko boterea langileengana to produce, is moving towards the workers.lerratu izana dugu benetako iturburua. Las escuelas de gestión modernas reconocen Machines, fed by energy and cheap manual que “algo está ocurriendo”, que el trabajo seMakinak energia eta eskulan merkeaz elikatzen labour, were the core productive element está transformando, que en el aire flotan ladira, eta makinak izan dira industria-aroko 6
 • 7. ekoizpenaren ardatzak. Gaur egun, ordea, información y el conocimiento, pero during the industrial era; but today, theekoizpen-sistemaren elikagairik oparoena, ia inevitablemente se aprestan a “encajarlos” en abundant input and almost pricelesspreziorik ez duena, informazioa da. Informazioak sus conceptos dominantes, a reducirlos a la element of the productive system isbaliorik izatekotan, ezagutzari esker izango du organización maquínica, ya que es la única que information. Although what happens is that(hau da, informazioa jaso, interpretatu, aukeratu saben manejar. Y, así, generan sin cesar nuevas information can only be valued in theedo baztertu eta ekintza bihurtuko dutenei esker); teorías de management, como la gestión del presence of knowledge (i.e. of whoeverbestela, informazioa zarata hutsa, indarrik gabeko conocimiento, la reingeniería, la calidad total, can capture, interpret, select or reject andespazio betea, zaborra… besterik ez baita. etc. Sin embargo, aparece un elemento nuclear transform it into action), since, looked atHorrenbestez, ezagutza gure mendeko ekoizpen- de la transformación que está siendo ignorado another way, it is only noise, inert occupiedindar handi bihurtu da, ezagutzaren bidez baino por estas tendencias: Se transforma el trabajo space, rubbish, etc. Therefore, knowledgeezin baita balio bihurtu eskueran dugun –admitido- pero, esencialmente, se transforma is established as the great productive forceinformazio-aukera erraldoia. el trabajador, su papel en el contexto of our century, since only through it can empresarial, social, y educativo; y no porque the gigantic availability of existingGauzak horrela, bi alderdi argitu behar ditugu. sea el “activo más valioso” de la organización information transform itself into value.Lehenik eta behin, erabiltzen ari naizen ezagutza –como declaran las tendencias “paternalistas”-kontzeptua ez da ezagutza akademiko edo This is an appropriate moment to make sino porque ahora el poder real, el poder deteknikoetara mugatzen, pertsona guztiengan two clarifications: firstly, that the concept producir, se desplaza hacia su figura.dagoen pentsamendu, sentipen eta ekintzaren of knowledge used today is not reduced toarteko lotura banaezina hartzen baitu bere baitan. La máquina, alimentada por energía y mano academic or technical knowledge, butBestela esanda, pertsonaren egin ahal izateko de obra baratas, fue el elemento nuclear de comprises the inseparable relationshipborondatea, ekintza eraldatzailea hartzen du bere producción de la era industrial; pero hoy, el between thought, emotion and actionbaitan. Bigarrenik, proposatu dugun ikuspegian input abundante y casi sin precio del sistemaezagutza pertsonengan baino ez dago, hau da, productivo es la información. Aunque ocurrebanakotasunean; tokian tokikoa da, eta que la información sólo puede ser valorizada en presencia de conocimientos (es decir, de quien puede captarla, interpretarla, elegirla o desecharla, y transformarla en acción), ya que, de otra forma, sólo es ruido, espacio ocupado inerte, basura... Por tanto, el conocimiento se erige como la gran fuerza productiva de nuestro siglo, ya que sólo por él puede convertirse en valor la gigantesca disponibilidad de información existente. Y aquí conviene hacer dos matizaciones; primero, que el concepto de conocimiento que estoy utilizando no se reduce a conocimientos académicos o técnicos, sino que comprende la indisociable relación entre pensamiento, emoción y acción existente en toda persona; por decirlo de otra forma, suelkarrizketaren, solasaren eta interpretazioaren voluntad de poder, su acción transformadora.bidez hartzen eta ezagutarazten zaie besteei. present in everyone; put it another way, Segundo, que coherentemente con elEgituretan (enpresetan, erakundeetan, the will for power of a person, his/her enfoque propuesto, el conocimiento sólo seeskoletan…) ez dago ezagutzarik, metatutako transformational action. Secondly, that da en la persona, en la singularidad, y sóloinformazioa baizik. Ezagutza, ekintzarako indarra consistent with the proposed focus, se comparte en lo local, en la conversación,den aldetik, pertsonala da, nahiz eta gizartean knowledge only occurs in the person, in en el diálogo, en la interpretación; no hay,besteekin konpartitu, gizartean sortzen eta the uniqueness, and is only shared in what pues, conocimiento en las estructurashedatzen baita ezagutza. is local, in conversation, dialogue, (empresas, organizaciones, escuelas...), sólo interpretation; therefore, there is noLangileen (ezagutzaren langileen) ezaugarri h a y i n f o r m a c i ó n a l m a c e n a d a . To d o knowledge in structures (companies,berriak ondorio izugarri handiak ari dira eragiten conocimiento, como fuerza en acción, es organisations, schools, etc.), there is onlylanaren kontzeptuan. Bi ondorio besterik ez ditugu personal, aunque socialmente compartido, stored information. All knowledge, as anaipatuko: informazioaren eta ezagutzaren arteko ya que es en el ámbito social donde se realiza action force, is personal, although sharedharreman arin eta jarraitu horretan, langileak, y reproduce. socially, since it is in the social environmentezagutzaren jabe denez, borondatearen arabera Esta nueva figura del trabajador (trabajador where it occurs and reproduces.baino ez du jarduten, hots, bere askatasunaren del conocimiento) tiene consecuenciasarabera (inork ezin baitu kontrolatu besteak transcendentales en el concepto de trabajo. This new figure of the worker (the workerdakiena, hitz horri hemen eman diogun adieran). Por citar sólo dos, encontramos que en la of knowledge) has transcendentalLangileak bere borondatearen arabera hartzen conexión fluida y continua entre información consequences on the concept of work. Toeta bereganatzen du bere ekoizpena. Ondorioz — y conocimiento este sólo opera desde la quote just two, we find that in the fluentindustriako langileak edo proletarioak ez voluntad de quien lo posee, es decir, desde and continual connection betweenbezala— langilea auto-ekoiztu egiten da bere su libertad (ya que nadie puede controlar lo information and knowledge the latter onlyekoizpenetik abiatuta, horrek informazio eta que otro conoce, en el sentido que hemos functions from the will of whoever has it,interpretazio-aukera berriak ematen baitizkio dado aquí a la palabra). Por tanto, el meaning from their freedom (since nobodyetengabe, eta bere burua aberastu egiten du. trabajador, en sentido literal (desde su can control what another knows, in the 73
 • 8. Trebakuntza eta industria-ondoko gizartea Formación y sociedad post-industrial Training and post-industrial societyHorrela, bere burua ekoiztu eta garatu egiten du, voluntad) se apodera y apropia de su way we have used the word here).aldi berean. producción. Como consecuencia –a Therefore, the worker literally (from their diferencia del trabajador industrial, del will) takes possession of and appropriatesAzaleratzen ari zaigun egoera geldiezin horrek zein proletario- el trabajador se autoproduce en their production. Consequently, —inmezu dakarkio hezkuntzaren munduari eta, bereziki, su acción productiva, ya que esta le dota contrast to the industrial worker, thelanbide-heziketari? Gure hezkuntza-sistemak continuamente de nuevos potenciales de proletarian— the worker self-producesezagutza tekniko eta akademikoak irakasteko egon información e interpretación, regresa en during their productive action, as thisdira egituratuta, eta ezagutzak dituen langileak forma de enriquecimiento personal. continually provides them with newsortzea izan du azken helburua. Baina langile Produciendo, pues, se autoproduce y information and interpretation potential,berrien —ezagutzaren langileen—ezaugarri desarrolla. and this returns in terms of personalnagusia bestelakoa da: erabakiak ekintza bihurtuz ¿Qué mensaje contiene esta realidad enrichment. Therefore, by producing theynorbere borondatea egia bihurtzea, eta horrela, emergente –e imparable- para el mundo self-produce and develop.etengabe auto-ekoiztea. Baina non ematen zaiegazteei rol berri hori era aktiboan gauzatzeko behar educativo y, particularmente, para la What message does this emerging —andduten prestakuntza? Inon ere ez. Egia esan, gaur Formación Profesional? Nuestros sistemas unstoppable— reality contain for the worldegun hain ezaguna den “balioen hezkuntzak” berak educativos han estado estructurados para of education and, in particular, the worldere industria-gizartearen balioak hartzen ditu transmitir conocimientos técnicos y of Vocational Training? Our educationoinarritzat batik bat, eta ez industria-ondoko académicos, como fin último, al alumno; es systems have been structured to conveygizarteko balioztapena. decir, para construir un trabajador con technical and academic knowledge, as the conocimientos. Pero si el rasgo esencial del ultimate objective, to the student; i.e. to nuevo trabajador –del trabajador del build a worker with knowledge. However, conocimiento- constituye el ejercicio de su if the essential feature of the new worker voluntad mediante la decisión que deviene —the worker of knowledge— comprises en acción y a través de la cual se them exercising their will by means of autoproduce en forma continuada, ¿dónde decision which becomes action and by se está educando al joven para ejercer means of which they continually self- activamente este novedoso rol? En ningún produce, where are we educating young sitio, porque incluso la hoy tan mencionada people to exercise actively this new role? “educación en valores” remite ampliamente Nowhere, because even today’s much a los valores de la sociedad industrial, no a vaunted “education in values” widely refers la valorización en la sociedad post-industrial. to the values of the industrial society, not En mi opinión, este es el gran reto del sistema to valuation in the post-industrial society. educativo y de la Formación Profesional: In my opinion, this is the great challenge Nuestros profesores –sobre todo en la for the Education and Vocational Training enseñanza secundaria y universitaria, system: our teachers —above all in upperNire ustez, horixe da hezkuntza-sistemaren eta incluyendo la FP- han sido preparados para secondary and university education,lanbide-heziketaren erronka nagusia. Gure impartir conocimientos, asignaturas. Es decir, including Vocational Training— have beenirakasleak —batez ere, bigarren hezkuntzakoak eta para formar al trabajador industrial. Pero si trained to impart knowledge, subjects,unibertsitatekoak, LHkoak barne— ezagutzak como profesionales y como personas meaning to train the industrial worker.irakasteko edo irakasgaiak emateko prestatu dituzte, queremos ser agentes activos en la However, if as professionals and peopleindustriako langileak trebatzeko, alegia. Baina construcción de la nueva sociedad, el we want to be active agents in the buildinglangileak zeregin profesionaletan eta pertsonalki sistema necesita repensarse a sí mismo en of the new society, the system needs togizarte berriaren alde egingo duten eragile aktiboak total profundidad, deconstruirse rethink itself in-depth, to deconstruct itselfizatea nahi badugu, sistema goitik behera construyendo lo emergente, lo no previsto, constructing the emerging, the unforeseen,berregituratu behar dugu nahitaez, sortzen ari den lo incierto, lo complejo. the uncertain, the complex.guztiari, ezustekoa, zalantzazkoa eta konplexua den Y la solución no vendrá desde ningún agente And the solution will not come from anyorori sarbidea emateko moduan taxutu behar dugu. externo al hecho educativo, sólo puede agent outside education, it can only comeKonponbidea ez digu emango hezkuntzaren alorretik proceder de la acción inteligente y emocional from the intelligent and emotional actionskanpoko inongo eragilek, hezkuntzako eragile (de la voluntad) de sus agentes activos. El (from the will) of its active agents. Teachersaktiboen jardun burutsu eta emozionalak profesorado es la piedra angular de esta are the cornerstone of this transformation,(borondatezkoak) baizik. Irakasleak dira eraldaketa transformación, ya que sólo transformando because only by changing their own concepthorren giltzarriak; beren jardunari buruzko su propio concepto puede contribuir a la they will help to change the system —orkontzeptua aldatuz bakarrik lagundu ahal izango transformación del sistema –o no haciéndolo, not doing so will prevent this frombaitute sistema eraldatzen. Bestela, oztopo izango impedir que esta suceda–. ¿Estamos happening—. Are we prepared to try it?dira eraldaketa horretarako. Saiatzeko prest al dispuestos a intentarlo? De ello depende Our future depends on it.gaude? Horren araberakoa izango da gure geroa… nuestro futuro...Alfonso Vázquez Alfonso Vázquez Alfonso VázquezHOBEST Consultores HOBEST Consultores HOBEST Consultoresavazquez@hobest.es avazquez@hobest.es avazquez@hobest.es 8
 • 9. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko azken berrikuntzak Europan Últimos desarrollos en la educación y formación profesional en Europa Latest developments in Vocational Education Hans F. van Aalst and Training in EuropeEtengabeko Aprendizaje Lifelong Learningikaskuntza sare- permanente en in a Networkegiturako gizartean una sociedad red Society 1 1 1Hezkuntza eta lanbide-heziketa Cambios recientes Recent changes andtekniko-profesionaletan Europan y mejoras de la Educación improvements of Vocational andazken aldian izandako aldaketak y Formación técnico-profesional Technical Education and Trainingeta hobekuntzak en Europa in EuropeEuropako heziketa teknikoko ikastetxeak Las centros de formación técnico - profesional European institutions for vocational andberregituratu egin dira azken urteotan. europeos han sufrido un proceso de technical education have gone through aHauexek izan dira aldaketa nagusiak: reestructuración en los últimos años. Se pueden process of restructuring during the last indicar los siguientes cambios característicos: few years. Typical issues have been:• Kostuen eta eraginkortasunaren artekolotura hobetu nahi duten eta ikasleen eta • Organizaciones mayores que pretenden • Larger scale of institutions in order togizartearen eskari-aniztasunari hobeto optimizar la relación coste-eficacia y make Vocational Education and Trainingerantzun nahi dioten erakunde handiagoak adaptarse mejor a la diversidad de las (VET) more cost-effective and allow asortzea demandas de los estudiantes y de la sociedad better fit to the diversity of students and societal demands;• Kudeaketa profesionalizatzea, kalitatearen • Profesionalización de la gestión, incluidakudeaketa ere barne hartuta la gestión de la calidad • Professional management, including quality management;• Trebakuntza-sistemak lantzea, lanbide- • Desarrollo de sistemas de cualificación paraheziketaren eta enpresetako lan-munduaren conectar mejor la FP y el mundo del trabajo • Development of qualification structuresarteko loturak indartzeko. Ildo horretan, en las empresas. Ello incluye el tratamiento in the light of better connection of VET andetorkizuneko lanbide-eskariei erantzungo de habilidades nuevas y transferibles que work in business, government and industry;dieten gaitasun berri transferigarriak lantzen puedan ajustarse a las demandas de los roles This includes recently addressing new anddira profesionales del futuro transferable skills to meet the demands of new occupational roles for the future;• Gazte guztiei gutxieneko trebakuntza edo • Esfuerzos para garantizar una cualificaciónlanpostua bermatzen saiatzea eta ohiz mínima o bien un trabajo a todos los jóvenes, • Efforts to ensure a minimumkanpoko ikasketak egiten ari direnei ere incluida la repesca de jóvenes que aprenden qualification and/or work for all younghorretarako aukera ematea de un modo no tradicional people, including re-engaging non- traditional learners;• Informazio eta komunikazioko teknologiak • Esfuerzos para usar las tecnologías de la(IKTak) ikasteko eta lan egiteko osagai gisa información y de la comunicación (TIC) como • Efforts to implement ICT as part oferabiltzeko ahaleginak una parte del entorno de aprendizaje y del trabajo working and learning environment.• Gero eta erakunde gehiago ari dira lan • Un número creciente de organizaciones • An increasing number of institutionsegiten hiritar bakoitzak bere ikasketen trata de lograr que las personas se are making efforts to ensure that peoplegaineko ardura hartzearen alde responsabilicen de su propio aprendizaje. take responsibility for their own learning. 93
 • 10. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalalorreko azken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in Europe 2 2 2Industrian oinarritutako garapen- La transformación de un modo de The transformation from theeredutik informazioan oinarritutako desarrollo industrial en un modo de industrial to the informationalgarapen-eredurantz desarrollo informacional modus of developmentIndustrian oinarritutako garapen-eredua El modo industrial de desarrollo The Industrial mode of developmentEuropa bere garapen-eredua goitik behera ari Europa se encuentra en una fase Europe is in a phase of fundamentalda aldatzen, eta prozesu horretan garrantzi fundamental de cambio de su modo de change of its mode of development. Thishandiko garaia dugu oraingoa. Industrian desarrollo. Se ha descrito este proceso como has been described as the change fromoinarritutako garapen-eredua utzi eta el paso de un modo de desarrollo industrial the industrial mode of development to theinformazioan oinarritutako garapen-eredurako a un modo de desarrollo informacional informational mode of developmentbidea hartu omen dugu (Castells, 1996). (Castells, 1996). (Castells, 1996).Nekazaritzan oinarritutako gizartearen ondoren, Tras la sociedad agrícola vino la sociedad The industrial society followed theindustrian oinarritutakoa nagusitu zen. Indar industrial. La fuerza física fue reemplazada agricultural society. Gradually, musclesfisikoaren ordez, makina automatikoen indarra gradualmente por la fuerza de la máquina were replaced by automated machinehasi zen erabiltzen pixkana-pixkana. Gizakiak automática. La energía humana se liberó power. Human energy was freed for newbeste zeregin batzuetarako utzi zuen bere para realizar otras tareas y se concentró en tasks and focused now on the organisationindarra, eta lana antolatzeari ekin zion, lanari los aspectos de organización del trabajo más of work, more than on the work itself.berari baino gehiago. Lana zeregin berezituz que en el propio trabajo. El trabajo se Work was analysed in detailedosatutako sekuentzia zehatzetan banatu zen. descomponía en secuencias detalladas de descriptions of separate functions. TheZereginak egiteko modua arreta handiz antolatu funciones separadas. La ejecución de las actual execution of tasks was carefullyeta gertutik kontrolatzen zuten. Gaur egun tareas se planificaba con esmero y se planned, mediated and controlled.kudeatzaile edo manager deritzegunak ziren controlaba de cerca. Algunas personas, a Specially assigned people, currentlypentsatzeaz arduratzen zirenak. Managerren las que actualmente llamamos gestores o named as managers, did the thinking.kopurua etengabe handitu zen, eta managers eran los que se dedicaban a Their number continuously increased andunibertsitatean halakoak prestatzen hasi ziren. pensar. El número de managers se fue higher education was happy to ensureAntolatze-eredu hori zen masa-ekoizpenaren incrementando de forma constante y la their supply. This way of organising wasezaugarrietako bat. Ekoizpen-sisteman eta formación universitaria se dedicaba a formar one of the features of mass-production.teknologia militarrean sortutako eredu horixe a dichas personas. Esta forma de This pattern started in the economicbera hartu zuten estatu-administrazioek eta organización era una de las características system and in military technology, washezkuntza-sistemek, eta azken batean, de la producción en masa. Este modelo que embraced by the state bureaucracy andeguneroko bizitzako eremu guzti-guztietara se había generado en el sistema productivo the education system and finally reachedhedatu zen. Industrian oinarritutako gizartea y en la tecnología militar fue adoptado por the habits of everyday life. The termaipatzen dugunean, beraz, ez gara industrian la administración estatal y por el sistema industrial society does therefore not justoinarritutako gizarteaz ari soilik, industria- educativo, y en definitiva tiñó todos los refer to a society where there is industry.antolamenduaren ondoriozko gizarte eta hábitos de la vida diaria. El término sociedad Rather, it refers to a society where theteknologia-ereduak giza jardueraren alor industrial por lo tanto no se refiere social and technological forms of industrialguztietara hedatuta dauzkan gizarteaz baizik. únicamente a una sociedad donde organisation permeate all spheres ofHezkuntza masa-ekoizpenean oinarritutako predominaba la industria. Se refiere más bien activity. Education is indeed an exampleindustria-sistema arrakastatsuaren adibide a una sociedad donde las formas sociales y of successful industrial mass productionbikaina dugu. tecnológicas de la organización industrial systems. 10
 • 11. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalalorreko azken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in EuropeGarapen-eredu horrek elkarren mendeko se transmitían aezaugarri konplexu jakin batzuk ditu: besteak todas las esferas debeste, estatuaren antolamendu hierarkiko la actividad humana.sendoa, hausnartzearen (antolatzea eta En realidad lakudeatzea kudeatzaileen zereginak dira) eta Educación es ungauzatzearen (lan “egitearen”) arteko buen ejemplo de unbereizketa, baliabide materialak, kapitala sistema industrial deeta lana ekoizpenerako, plangintzak egiteko producción en masaeta kontrolerako bitarteko izatea, que funcionó conestandarizazioa, masa-ekoizpena, ezagutza- éxito.corpusa, unibertsitatea, ikastetxeak etab. Este modo deIndustrian oinarritutako garapen-eredua desarrollo tiene uneraginkorra izan da, 150 bat urtetan conjunto complejo deaberastasuna sortu baitu. Borroka latzen característicasondoren, gizarte-egoera egonkorrak sortu interdependientes, inter alia, una This mode of development has a complexditu. Halere, eredu hori zaharkitu egin da, organización estatal jerárquica fuerte, una set of interdependent features, includingeta ez-eraginkor eta garesti bihurtu da, ez separación entre la reflexión (organización strong and hierarchical state-baititu ezagutzaren eta gizarte-balioen y gestión, encomendada a los gestores) y la bureaucracies; separation betweenalorrean gertatu diren eta gertatzen ari diren ejecución (el “hacer”, trabajo), recursos thinking (management) and doing (labour);aldaketak aintzat hartzen. materiales, el capital y el trabajo como material resources, capital and labour as medios de producción planificación y control, means of power; planning and control;Aldaketak estandarización, producción en masa, un standardisation; mass production; bodyEuropako gizarteak aldatzen ari dira, batik cuerpo de conocimiento, la Universidad, los of knowledge, the university; transferbat hiru alorretan: centros educativos, etc. institutes, the school; etc.• Ezagutzaren alorrean El modo industrial de desarrollo ha sido eficaz The industrial mode of development has• Nortasunaren eta gizarte-egituraren para crear riqueza durante alrededor de 150 been effective in terms of creation of alorrean años. Después de duras batallas ha creado wealth for about 150 years. It has - after• Globalizazioan unas condiciones sociales estables. Sin strong struggles - created stable social embargo, este modelo ha madurado y se ha conditions. However, this model hasEzagutza vuelto ineficaz y costoso. No refleja ya los reached its boundaries, it is becoming cambios que se han producido y se estan ineffective and costly and does not longerEzagutzaren arloan izandako aldaketen produciendo en el conocimiento y en los reflect changing patterns of knowledgeondorioz, egun oso bestelakoak dira ezagutza valores sociales. and social values.zer den ulertzeko modua eta ezagutzaegokiaren inguruko ikuspegia. Laburbilduz, Cambios Changing patternsezagutza sortzeko modua aldatu egin da, etaezagutza gaika antolatzen zuten Las sociedades europeas se encuentran en European societies are changing. I have un proceso de cambio. Existen 3 áreas documented these changes elsewhere principales donde se produce el cambio: (van Aalst 1998b). One can determine three main fields of change: • El área del conocimiento • El área de la identidad y del • Changes in knowledge entramado social • Changes in identity and social texture • La globalización • Globalisation Conocimiento Knowledge Los cambios en el conocimiento incluyen un Changes in knowledge include a modo completamente diferente de entender fundamentally different way of en qué consiste el conocimiento, así como conceptual understanding of what posiciones de valor sobre qué tipo de knowledge is about, as well as different conocimiento se considera válido. En value positions about which kind of resumen, se puede afirmar que la producción knowledge is seen as valuable. In short del conocimiento ha cambiado, pasando del one can say that the production of modelo de las Universidades organizado de knowledge has changed from the manera temática a un modelo disciplinary organised way in Universities “transformacional”, integrado en la to a “transformational” mode, integrated innovación de productos y servicios y que in innovation of products and services 11
 • 12. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalazken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in Europe and with different stakeholders. This has been called “mode 2 knowledge production” (Gibbons et al, 1996). Furthermore, knowledge is now much more seen as a process between tacit and codified forms of knowledge, it is more “in the flow” than in the books, and it is not only seen as an individual asset, but more and more as an asset of groups and networks. I have described these changes in more detail elsewhere (van Aalst 1998a). Social texture and identityunibertsitate-eredua alde batera utzi eta concierne a distintos agentes. Este modo de This refers to changes in work, the role“eraldaketa” oinarritzat duen eredurako bidea conocimiento se ha venido a llamar “modo of woman, the emergence of socialurratu dugu. Azken eredu hori produktu eta 2 de producción del conocimiento” (Gibbons pressure groups (Castells), caring forzerbitzuen berrikuntzan oinarritzen da, eta et al, 1996). Además, se considera el environmental and social issues, changinghainbat agenterengan du eragina. Ezagutza- conocimiento más como un proceso entre patterns of personal responsibility, socialeredu horri “ezagutza-ekoizpenaren 2. eredua” formas tácitas y formas codificadas de care, social-emotional development andesan izan zaio (Gibbons et al, 1996). Gainera, conocimiento, se encuentra más en el aire motivation.ezagutzaren forma ezkutuen eta kodetuen que en los libros (“fluye”) y no se consideraarteko prozesutzat hartzen da ezagutza, únicamente una cuestión individual, sino más Globalisationgehiago dago airean liburuetan baino (“batetik bien una cuestión de grupos y de redes. Globalisation has been defined as a mixbestera dabil”) eta ez da banakakoari dagokion of several factors and has a number ofzerbait, taldeei eta sareei dagokien zerbait Entramado social e identidad important consequences. Those can bebaizik. Este aspecto se refiere a cambios en el listed as follows: trabajo, al papel de las mujeres, al nacimientoNortasuna eta gizarte-egitura de grupos sociales de presión, a los cambios • An increase of international tension, and thus an increase of internationalHemen ondoko alderdiak daude uztartuta: en la manera de entender la responsabilidad efforts to control these tensions;lanean izandako aldaketak, emakumeen personal, la responsabilidad social, eleginkizuna, gizartean sortutako presio- desarrollo socio-emocional y la motivación. • Insecurities of political governance.taldeak, norberaren erantzukizuna ulertzeko Democracies have been developed withinmoduan izandako aldaketak, gizartearen Globalización the concept of the Nation-state. Newerantzukizuna, garapen sozio-emozionala eta Se ha definido la globalización como una global arrangements have to bemotibazioa. mezcla de distintos factores. La globalización developed, but are not yet readily ha tenido además una serie de available;Globalizazioa consecuencias importantes: • By a strong emphasis on technologicalGlobalizazioak hainbat alderdi ditu bere baitan and economic issues, there is a certain • un incremento de la tensión internacional yeta garrantzi handiko ondorioak ekarri dizkigu: risk that social and environmental issues por lo tanto un aumento de los esfuerzos• Nazioartean tirabira gehiago sortu dira, eta internacionales para controlar estas tensiones are kept on the background. This lead totirabira horiei aurre egiteko ahaleginak ere social pressure and creation of well • inseguridades en la gobernanza política. Se organised pressure groups. This may beugaritu egin dira. han desarrollado las democracias en el seen as valuable aspects of the• Agintari politikoen zalantzak. Demokraziak concepto de Nación-Estado. Se han de development of a responsible civil society.nazio-estatu kontzeptutik abiatuta garatu dira. desarrollar nuevos pactos y equilibrios globales,Itun eta oreka berriak lortu behar dira munduan, pero todavía no se han materializadobaina oraindik ez da halakorik egin. • debido a un enfásis en los aspectos• Teknologiari eta ekonomiari lotutako tecnológicos y económicos, existe ciertoalderdiei emandako garrantziaren ondorioz, riesgo de que se dejen en un segundogizartearekin eta ingurumenarekin zerikusia término las cuestiones sociales yduten alderdiak bigarren mailan uzteko medioambientales. Ello incita a la creaciónarriskua dago. Ondorioz, ondo antolatutako de grupos de presión bien organizados. Estepresio-taldeak sortu dira. Horixe izan da, hain es precisamente uno de los aspectos que sezuzen, globalizazioaren ondoriorik onenetakoa: pueden considerar más valiosos: elgizarte zibil arduratsua sortzea. desarrollo de una sociedad civil responsable. 12
 • 13. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalazken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in EuropeInformazioan oinarritutako El modo informacional The informational modegarapen-eredua de desarrollo of development– Sareko gizartea – – La sociedad red – – the network society –Adierazi ditugun makrojoerak Europako Las macrotendencias indicadas The “mega trends” as indicated aboveherrietako garapen-ereduan aldaketa anteriormente se consideran indicadores de are seen as indicators of a fundamentalnabarmenak gertatzen ari direla erakusten un cambio fundamental en el modelo de change in the model of development induten adierazletzat jotzen dira. Izan ere, izen desarrollo de los países europeos. Se ha European countries. This model has beenhau eman zion hizpide dugun ereduari: denominado a este modelo el modelo named the informational mode ofinformazioan oinarritutako garapen-eredua informacional de desarrollo o el cambio hacia development or the move towards theedo sareko gizarterako aldaketa (Castells). la sociedad red (Castells). network society (Castells).Termino horrek ez du zerikusirik ordenagailuak Este término no se refiere únicamente a la This term does not (alone) refer to theeta IKTak erabiltzen hasi izanarekin soilik; introducción de los ordenadores y las TIC, sino introduction of computers and ICT, butbeste alderdi batzuekin ere badu lotura: a la evolución de los modos de organización refers to changing patterns of socialgizartea antolatzeko ereduen bilakaerarekin, social, a los cambios que se están produciento organisation, changing values ofezagutzan eta nortasunean gertatzen ari diren en el conocimiento e identidad y a diferentes knowledge and identity and differentaldaketekin eta estatuen, estatuetako gobernu- concepciones acerca de los Estados, de la conceptions about states, stateereduen, unibertsitateen eta hezkuntza- forma de gobierno de los Estados, a las governance, universities and schooling.formulen inguruan dauden ikuspegi anitzekin. universidades y a las fórmulas educativas. En As compared to the earlier mentionedInformazioan oinarritutako ereduak industrian comparación con las características del modelo features of the industrial mode ofoinarritutakoak ez bezalako ezaugarriak ditu: industrial de desarrollo anterior, el modo development, the informational mode isaukera-ugaritasuna, diseinua eta berrikuntza, informacional se caracteriza por su variedad, characterised by variety; design andpartaidetza, konplexutasuna, ezagutza- diseño e innovación, participación, complejidad, innovation; participation, complexity, flowaniztasuna, masaren indibidualizazioa, mundu- flujo de conocimiento, individualización en of knowledge, mass individualisation,mailako erakundeak, eskualdekako masa, instituciones globales, regionalización, global institutions, regionalisation,antolaketa, praktika-komunitateak etab. comunidades de práctica, etc. communities of practice, etc. 3 3 3Hezkuntzaren helburuak Objetivos para la Educación en el Objectives for Education in theinformazioan oinarritutako marco de la transformación hacia light of the transformation to thegizarterako bidean – Europako la sociedad informacional – El informational society – the ECBatzordearen txostena Memorandum de la CE MemorandumIndustrian oinarritutako garapen-eredutik Bajo la presión del rápido cambio del Under the pressure of the quick changeinformazioan oinarritutako garapen- modelo industrial de desarrollo al modelo from the industrial mode of developmenteredurako aldaketa bizkorrak eragindako informacional de desarrollo, las towards the informational mode ofpresioaren ondorioz, hezkuntzaren organizaciones educativas están development, VET institutions arealorreko erakundeak industria antolatu comenzando a llevar a cabo una transforma- beginning to develop a transformationeta kudeatzeko estiloa aldatzeari ekin ción del estilo de organización y gestión from the industrial style of organization 13
 • 14. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalazken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in Europediote, eta sare-motako eredurantz jo dute industrial a un estilo red. La Comisión and management towards a network-style.ahalegin horretan. 2000. urtean, Europako Europea publicó en el año 2000 un The Commission of the EuropeanBatzordeak aldaketa horren helburuak Memorandum que sugiere los siguientes Communities published a Memorandumfinkatu zituen (Europako Batzordea, 2000) objetivos para llevar a cabo esa transición in 2000 that suggests the followingLife Long Learning (etengabeko ikaskuntza) bajo el título de Life Long Learning objectives for this transition under thetxostenean: (aprendizaje permanente) (Comisión heading Life Long Learning (Commission Europea, 2000): of the European Communities, 2000):helburuak objetivos objectives• Ezagutzaren gizartean parte-hartze • Garantizar un acceso universal y continuo • Guarantee universal and continuingiraunkorra izaten laguntzen duten gaitasunak a la adquisición y renovación de las access for gaining and renewing theeskuratu eta berritzeko aukera ematea hiritar competencias, que faciliten una skills needed for sustained participationguztiei modu jarraituan. participación sostenida en la sociedad del in the knowledge society; conocimiento;• Giza baliabideetan askoz ere gehiago • Visibly raise levels of investment ininbertitzea, Europar gizartearen ezaugarririk • Aumentar de forma visible la inversión human resources in order to placegarrantzitsuenaren alde egiteko: Europako en recursos humanos, con objeto de priority on Europe’s most important assethiritarren alde, alegia. priorizar la fortaleza más importante de la – its people; sociedad europea: sus personas;• Ikasteko eta irakasteko metodo eta • Develop effective teaching andtestuinguru eraginkorrak sortzea, etengabeko • Desarrollar métodos de enseñanza y learning methods and contexts for theikaskuntza bizitza osoan zehar egin dadin. aprendizaje y de contextos efectivos para continuum of lifelong and life wide que el aprendizaje permanente sea learning;• Ikaskuntzan parte hartzea eta ikaskuntza continuo a lo largo y ancho de la vida;horren emaitzak ulertu eta baloratzeko modua • Significantly improve the ways inneurri handiaz hobetzea, bereziki irakaskuntza • Mejorar de forma significativa la manera which learning participation andez-formal eta informalari dagokionez. de entender y de apreciar la participación outcomes are understood and y los resultados del aprendizaje, en appreciated, particularly non-formal and• Europako hiritar guztiek bizitza osoan zehar particular el aprendizaje no formal e informal learning;kalitatezko informazioa eta ikasteko aukerei informal;buruzko orientabideak arazorik gabe jasoko • Ensure that everyone can easilydituztela bermatzea. • Garantizar que todos puedan acceder de access good quality information and forma sencilla a información de buena advice about learning opportunities• Etengabe ikasteko aukerak hiritarrei ahalik calidad y a orientación acerca de las throughout Europe and throughout theireta gehien hurbiltzea, eta komunitate posibilidades de aprendizaje en toda lives;guztietara edonoiz iritsi ahal izatea, IKTen Europa y a lo largo de toda la vida;laguntzaz. • Provide lifelong learning opportunities • Acercar lo más posible a todos las as close to learners as possible, in their oportunidades de aprendizaje permanente, own communities and supported llegando a todas las comunidades y, con through ICT-based facilities wherever apoyo de las TIC, en cualquier momento. appropriate. 14
 • 15. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalazken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in EuropeHelburu horiek guztiak lortzea funtsezkoa da Cumplir todos estos objetivos se considera Accomplishment of these objectives areherritarrek enplegua lortzeko aukera gehiago crucial para promover la empleabilidad y la seen as crucial for employability and activeizateko eta gizarteko parte-hartze aktiboa participación activa de los ciudadanos en la participations of citizens in society (seebultzatzeko (ikus ondorengo eskema). sociedad (véase esquema infra). table infra). Oinarrizko gaitasunak identifikatzea Identificar competencias básicas Identify basic skills • Oinarrizko gaitasunak eskuratzeko • Garantizar un acceso universal • Guaranteeing universal aukera hiritar guztiei modu jarraituan y continuo a la adquisición de competencias and continual acces eskaintzen zaiela ziurtatzea básicas for gaining such skills. • Prestakuntza-sistemak eta beharrezko • Analizar los sistemas de formación • Analysing training systems and needed hobekuntzak aztertzea y las mejoras necesarias improvements. Inbertsio handiagoa giza baliabideetan Más inversión en recursos humanos More investment in human resources • Ikaskuntza motibatzea • Motivar el aprendizaje • Motivating learning. • Gizarte-eragileekin ikaskuntza • Lograr acuerdos con los interlocutores • Reaching agreements with sustatzeko hitzarmenak sinatzea. sociales para facilitar el aprendizaje Social Partners to facilitate learning. Ikasteko eta irakasteko metodo eta Desarrollo de métodos y contextos Develop effective teaching and learning testuinguru eraginkorrak sortzea efectivos de enseñanza y aprendizaje methods and contexts • IKTetan oinarritutako ikaskuntza- • Uso de tecnologías de aprendizaje • Utilising ICT-based teknologiak erabiltzea basadas en las TIC learning technologies. • Hezitzaile eta prestatzaileen eginkizunak • Reforzar el rol y las nuevas competencias • Strengthening the role and new skills eta haien gaitasun berriak indartzea de los educadores y formadores of educators and trainers. Ikaskuntza-mota ezberdinei balioa ematea Dar valor a distintos tipos de aprendizaje Value different types of learning • Hainbat eratako ikaskuntza-moten bidez • Reconocer y certificar los resultados • Recognising and certifying the outcomes lortutako emaitzak onartu eta egiaztatzea. de distintas formas de aprendizaje of different types of learning. Orientazio eta aholku-sistemak Reforma de los sistemas Rethink guidance berritzea de orientación y consejo and counselling • Orientatzaileen eginkizuna eta haien • Reforzar el rol y las nuevas competencias • Strengthening the role and gaitasun berriak sendotzea de los orientadores new skills of counsellors. • IKTetan oinarritutako ikaskuntza- • Uso de las tecnologías de aprendizaje • Utilising ICT-based learning technologies teknologiak erabiltzea (leihatila bakarra) basadas en las TIC (ventanilla única) (single window). Ikaskuntza etxera eramatea Acercar el aprendizaje al hogar Bring learning closer to home • IKTetan oinarritutako • Uso de tecnologías de aprendizaje • Utilising ICT-based learning ikaskuntza-teknologiak erabiltzea basadas en las TIC technologies. • Gizarte-ongizateko zerbitzuak indartzea • Reforzar los servicios de bienestar social • Reinforcing social welfare servicies.Europako Batzordeak EfVETekin alderatu La Comisión Europea consultó al EfVET sobre el EfVET was consulted by the Europeanzuen txosten horren edukia. Elkarteko kideei contenido de este Memorandum. Tras preguntar Commission on that Memorandum and,gaiari buruz galdetu ondoren, EfVETek bere sobre la materia a sus miembros asociados, el after inquirying its own associatedproposamen eta oharrak biltzen zituen EfVET presentó al organismo europeo un informe members, EfVET presented its commentstxostena aurkeztu zion Europako que recogía sus comentarios y sugerencias, el and conclusions to the Community body inBatzordeari. Txosten horren xehetasunak cual puede obtenerse en la página web de la a report, which can be downloaded fromelkartearen web-orrian aurkituko dituzue Asociación (www.efvet.org/ documents the webpage of the Association(www.efvet.org/documents/ /life_long_learning/EfVET_Report.Doc ). (www.efvet.org/documents/life_long_lelife_long_learning/EfVET_Report.Doc). arning/EfVET_Report.Doc).Hans F. van Aalst Hans F. van Aalst Hans F. van AalstEfVET, Hezkuntza eta Lanbide-Heziketako Presidente de EfVET, President of EfVET,Europar Foroko Lehendakaria Foro europeo de educación European Forum of Technical andhfaalst@ision.nl y formación técnico profesional Vocational Education and Training hfaalst@ision.nl hfaalst@ision.nl 15
 • 16. HETELeko ordezkariak Suediakolanbide-heziketako zentroetara joan diraVisita de HETEL a centrosde Formación Profesional en SueciaThe HETEL visit to VocationalTraining centres in Sweden2001eko urriaren 21etik 28ra bitarteko astean, Durante la semana del 21 al 28 de octubre During the week of 21 to 28 October 2001,HETELeko 15 zuzendari eta ordezkari Suediako de 2001, un grupo de 15 Directores y a group of 15 HETEL directors andlanbide-heziketako 10 ikastetxe ikustera joan representantes de HETEL realizamos una representatives visited 10 Swedishginen. Göteborgeko bi ikastetxe ikusi genituen visita a 10 centros suecos de Formación Vocational Training centres. We visited(Göteborgregionens Tekniska Gymnasium eta Profesional. Visitamos dos centros en two centres in GöteborgChalmers, Lindholmen), Blekinge eskualdeko bost Göteborg (Göteborgregionens Tekniska (Göteborgregionens Tekniska Gymnasiumikastetxe (Learning Lab eta Lernia Ronnebyn, Gymnasium y Chalmers Lindholmen), cinco and Chalmers Lindholmen), five otherIndustriel Utrevecklings Centrum Olofströmen, centros en la región de Blekinge (Learning centres in the Blekinge region (Learningeta Hyper Island School of New Media eta Lab y Lernia en Ronneby, Industriel Lab and Lernia in Ronneby, IndustrielBlekinge Yrkeshögskola, Karlskronan) eta beste Utrevecklings Centrum en Olofström y Hyper Utrevecklings Centrum in Olofström andhiru ikastetxe Stockholm inguruan Island School of New Media y Blekinge Hyper Island School of New Media and(Huddingegymnasiet, Sabackgymnasiet eta Yrkeshögskola en Karlskrona) y tres centros Blekinge Yrkeshögskola in Karlskrona) andSjödalsgymnasiet, Huddingen). más en el área de Estocolmo three further centres in the Stockholm area (Huddingegymnasiet, Sabackgymnasiet y (Huddingegymnasiet, Sabackgymnasiet and Sjödalsgymnasiet en Huddinge). Sjödalsgymnasiet in Huddinge). Los principales motivos por los cuales se The main reasons for choosing this eligió este país escandinavo fueron la calidad Scandinavian country were the quality of de su sistema formativo, la descentralización its education system, decentralisation in de la gestión educativa, la vocación de educational management, the internacionalización de los centros suecos, internationalisation vocation of the Swedish el uso más o menos intensivo de las centres, the more or less intensive use of tecnologías de la información y information and communication technologies comunicación en el proceso de enseñanza- in the teaching-learning process and the aprendizaje y lo novedoso del programa originality of the government’s Advanced gubernamental Advanced Vocational Vocational Education (AVE) programme, Education (AVE), formación profesional higher vocational training closely linked to superior cercana a las necesidades del the needs of the job market, which is mercado laboral comparable a nuestros comparable to our high degree vocationalEskandinaviako herri hori aukeratzeko arrazoi ciclos formativos de grado superior. training courses.nagusiak ondorengoak izan ziren: hangohezkuntza-sistemaren kalitatea, hezkuntzaren Antes de emprender el viaje, realizamos un Before setting off on the trip, we drew upkudeaketa deszentralizatua, Suediako ikastetxeen informe sobre las características del sistema a report on the characteristics of the Swedishnazioartera irekitzeko joera, ikasteko eta educativo sueco. A este respecto quisiera educational system. I would like to highlightirakasteko prozesuan informazio eta destacar algunos aspectos: some aspects with regard to this:komunikazioko teknologiak asko erabiltzea eta • La educación obligatoria abarca de los 9 a • Compulsory education goes from 9 to 16gobernuaren Advanced Vocational Education los 16 años years of age.(AVE) programa berritzailea ezagutu gura.Programa horren bidez, lan-merkatuaren beharrei • En el nivel secundario superior (de los 16 • At upper secondary level (from 16 to 19erantzuten dien goi-mailako lanbide-heziketa a los 19 años) se imparten 16 programas years of age) 16 national programmes areematen dute, gure goi-mailako heziketa-zikloen nacionales, de los cuales 14 tienen una taught, of which 14 are professionallyparekoa dena. orientación profesional oriented. 16
 • 17. Bidaiari ekin aurretik, Suediako hezkuntza- • Una vez finalizado el nivel secundario • Once the upper secondary level has beensistemaren ezaugarriei buruzko txostena superior, los alumnos pueden acceder a la completed, students have access toprestatu genuen. Hona hemen nabarmendu Universidad o a la Formación Profesional University or Advanced Vocationalbeharreko zenbait alderdi: Avanzada (AVE), que tiene una duración de Education (AVE), which takes between 1 entre 1 y 3 años y en la cual el alumno emplea and 3 years and where students spend a• Derrigorrezko hezkuntza 9 urtetik 16 urtera un tercio del tiempo aprendiendo de forma third of their time actively learning in abitartean ematen da. activa en el entorno laboral. work environment.• Goi-mailako bigarren hezkuntzan (16 urtetik • Los centros educativos dependen de los • Schools depend on the Town Councils,19ra) 16 programa ematen dituzte Suedia osoan, Ayuntamientos, que adaptan los contenidos which adapt the contents of the nationaleta horietatik 14 lan-mundura bideratzen dira. de los programas nacionales a las programmes to the characteristics of the• Goi-mailako bigarren hezkuntza amaitu particularidades de la localidad o comarca. town or county.ondoren, ikasleek unibertsitatera edo lanbide-heziketa aurreratura (AVE) jotzen dute. Bigarrenaukerak urtebete eta 3 urte bitarteko iraupenadu, eta ikasleek denbora herena lan-munduanzuzenean ikasten ematen dute.• Ikastetxeak udaletakoak dira, eta nazio-mailako programak herri edo eskualdebakoitzaren ezaugarrietara egokitzen dituzte.Oro har, suediarrek erakutsi digutenirakaspenik garrantzitsuena hauxe izan da:ikasleek izan behar dutela hezkuntza-prozesuosoaren ardatza. Joera hori agerian gelditzenda bai autonomia eta talde-lana garatzekoerabiltzen duten metodologia pedagogikoan,bai ikastetxeetako espazioak banatzekomoduan. En términos generales, la lección más In general terms, the most importantAzken horri lotuta, zenbait alderdi nabarmendu importante que nos han dado nuestros lesson which our Swedish colleaguesnahi ditugu bereziki: colegas suecos es la de colocar al alumno have taught us is to place students at en el centro de todo el proceso educativo. the centre of the whole educational• LERNIA ikastetxe-sarean helduentzako Este hecho es evidente tanto en la process. This is clear both in the teachingbanakako heziketa ematen dute, eta hainbat metodología pedagógica que se emplea con methodology used with the aim ofikaskuntza-fasetan dauden ikasleak aldi objeto de promover el desarrollo de la promoting the development ofberean trebatzen dituzte. Horretarako, ikasleari autonomía y del trabajo en equipo, como en independent work and teamwork, and inautonomia handiagoa ematen dioten materialak la distribución de los espacios en los centros. the distribution of space at the centres.erabiltzen dituzte. En este sentido, hay diversos aspectos que In this sense, there are a number of• Suediako zenbait ikastetxetan aspalditik llamaron nuestra atención de forma aspects which grabbed our attention inerabiltzen dute PBL metodologia (Problem particular: particular:Based Learning – Egoerak Bideratuz Ikasi), 17
 • 18. HETELeko ordezkariak Suediako lanbide- Visita de HETEL a centros de Formación The HETEL visit to Vocational Trainingheziketako zentroetara joan dira Profesional en Suecia centres in Swedenbetiko metodologia edo SBL (Subject Based • La red de centros LERNIA imparte formación • The network of LERNIA centres trainsLearning – Irakasgaietan oinarrituta ikasi) erabili de adultos individualizada, compatibilizando adults individually, bringing into linebeharrean. Metodo horren bidez, irakasleak la formación simultánea de alumnos que se simultaneous training of adults who are atdinamizatzaile-lana egiten du, eta ikasleak edo encuentran en distintas fases del aprendizaje. different stages of learning. There isikasle-taldeak bere kasa ikasten du, enpresa- Para ello disponen de materiales didácticos excellent teaching material available formunduko profesionalek eta irakasleek que permiten una mayor autonomía del this, providing greater learnerproposatutako arazoak konponduz. Arazo horiek formando. independence.hainbat ezagutza-arlotan izaten dute eragina, • Algunos centros suecos llevan varios años • Some Swedish centres have beenzeharka bada ere. Lantokietako arazoak utilizando la metodología PBL (Problem Based using the PBL methodology (Problemkonpontzeko gai izango diren langileak prestatzen Learning – Aprendizaje basado en la Based Learning) for several years insteaddituzte horrela. Ikasleengan autonomia, resolución de problemas) en vez de la of the traditional methodology or SBLerantzukizuna eta beren kasa antolatzeko metodología tradicional o SBL (Subject Based (Subject Based Learning). Under thisahalmena indartzen dituzte eta banaka nahiz Learning – Aprendizaje basado en la method, the teacher takes on a differenttaldean hainbat eratako baliabideak erabiltzeko enseñanza de asignaturas). Con este método dynamic role, with the student or groupjoera sustatzen dute. el profesor asume un papel diferente de of students learning independently by dinamizador, siendo el propio alumno o grupo solving problems set jointly by business de alumnos quienes aprenden de una forma professionals and teachers. These autónoma, a través de la resolución de problems embrace a cross-section of problemas propuestos conjuntamente por areas of knowledge. This way, the profesionales de empresas y profesores, centres set out to train people who are problemas que abarcan transversalmente capable of solving difficulties which may diversas áreas de conocimiento. De esta arise at their workplace, to encourage manera, tratan de preparar personas capaces student independence, responsibility and de resolver las dificultades que puedan surgir self-organisation and to encourage them en su centro de trabajo, incentivando la to use different resources, both personal autonomía, responsabilidad y and group-based. autoorganización del alumno y animándole a The close relationship between the utilizar distintos recursos tanto personales Vocational Training centres and the como del grupo. business sector should also be También es destacable la estrecha relación underlined. In this aspect, students spend existente entre los centros de Formación a large part of their practical learning inNabarmentzekoa da, halaber, lanbide-heziketako Profesional y el sector empresarial. En este companies, which, generally, form partikastetxeen eta enpresa-munduaren arteko lotura sentido, los alumnos realizan buena parte del of the centres’ board of governors. Thisestua. Ikasleek enpresan bertan egiten dituzte aprendizaje práctico en empresas, las cuales, enables the centres not to make largeikasketa praktiko gehienak, eta enpresok en general, forman parte del consejo rector investments in equipment, which in turnikastetxeetako zuzendaritza-kontseiluko kide de los centros. Este hecho posibilita que los allows training provision to be continuallyizaten dira, oro har. Horri esker, ikastetxeek ez centros no tengan que realizar grandes adapted to the demands of the school’sdute inbertsio handirik egin behar izaten inversiones en equipamiento, lo cual a su vez environment.ekipamenduetan, eta heziketa-eskaintza inguruko permite la adaptación constante de la ofertaeskarira egokituta egoten da beti. This study visit has enabled HETEL to get formativa a las demandas de su entorno. to know first hand other trainingSuediara egindako bidaiari esker, HETELekook Esta visita de estudio ha permitido a HETEL experiences, forms of organisation andbertatik bertara ezagutu ditugu heziketaren conocer de cerca otras experiencias teaching-learning methodologies. The workalorreko beste esperientzia, antolatze-eredu eta formativas, otros modos de organización y otras schedule was full and the visits weremetodologia pedagogiko batzuk. Lan-agenda bete- metodologías pedagógicas. La agenda de intense, but we also experienced a friendlybeteta izan genuen eta bisita ugari egin genituen, trabajo fue apretada y el ritmo de visitas intenso, and harmonious coexistence. Also, our visitbaina oso gustura egon ginen elkarrekin eta pero también disfrutamos de una convivencia to three Swedish regions has helped usbertakoekin. Gainera, Suediako hiru eskualdetara grata y armoniosa. Además nuestra visita a get to know some parts of a beautifulegindako bisitari esker, herri eder hartako txoko tres regiones de Suecia nos ha permitido country.batzuk ezagutu ditugu. conocer algunas partes de un país hermoso.Leire Velar Leire Velar Leire VelarHETEL HETEL HETELhetel@hetel.org hetel@hetel.org hetel@hetel.org 18
 • 19. HETEL-eko ikastetxeetakoLanbide Heziketako 134 ikaslek Europakoenpresatan praktikak egin dituzte134 estudiantes de ciclos formativosde los centros de HETEL han realizadoprácticas en empresas europeas134 students on vocational training coursesat HETEL centres undergo practical experiencein European companiesHETEL-eko ikastetxeetako LH-ko 134 134 alumnos de FP de los centros de HETEL 134 students from HETEL Vocationalikaslek Europako enpresatan praktikak han realizado prácticas en empresas Training centres have had practicalegin dituzte, Leonardo da Vinci progra- europeas en el marco del programa Leonardo experience in European companies asmaren barrutian. Da Vinci. p a r t o f t h e L e o n a r d o d a Vi n c i programme.Honako programa Este programaeuropar honek, europeo, en el que tam- This European programme, in whichzeinetan Foru bién están implicadas Provincial Institutions and the BasqueErakundeak eta baita las Instituciones Fora- Government are also involved, seeks toEusko Jaurlaritza les y el Gobierno Vasco, increase mobility and exchangesinplikatuta dauden, busca incrementar la between students and teachers fromhainbat herrialdetako movilidad y los different countries, as well as enablingikasle eta irakasleen intercambios entre improvement in language learning.arteko mugikortasuna alumnos y profesores This is the sixth consecutive year ineta trukaketa, baita de diferentes países, which students from HETEL centres havehizkuntzen ikasketan además de facilitar la taken part in this European programme.hobetzea ere, du mejora del aprendizaje Most of them are from high degreehelburu. de idiomas. training courses (2 years’ study afterHETEL-en partaide Este es el sexto año completing Secondary Education), theydiren ikastetxeetako ikasleek, honako consecutivo en el que estudiantes de los do not have any previous workprograma europar honetan jarraian esku centros de HETEL participan en este experience but do have sufficienthartzen duten seigarren urtea da. Horietatik, programa europeo. La mayor parte de ellos knowledge of another Europeangehienak Goi Mailako Heziketa pertenece a ciclos formativos de grado language, which is generally English.Zikloetakoak (Batxilergoa burutu ondoren superior (2 años de estudio tras finalizar el This experience has enabled them tobi ikasketa urte) dira, ez dute aurretiko lan Bachillerato), no tienen experiencia laboral finish their training and be awarded theesperientziarik eta badute Europako beste previa y poseen conocimientos suficientes higher technician qualification.hizkuntza batean, ingelesez batez ere, de otra lengua europea, por lo general de Since the HETEL Vocational Trainingnahiko trebetasunik. Honako esperientziak, inglés. Esta experiencia les ha permitido centres gained access to these grantsbere heziketa prozesua bukatzea eta goi terminar su formación y obtener el título de for the first time, the number ofmailako teknikari titulua eskuratzea técnico superior. students who have benefited hasahalbidetzen die. Desde que los centros de FP integrados en increased very significantly, going fromHETEL-en partaide diren LH-ko ikastetxeek, HETEL accedieron por primera vez a estas the 6 awarded in 1997 to 134 this year. 19
 • 20. HETEL-eko ikastetxeetako Lanbide 134 estudiantes de ciclos formativos 134 students on vocational trainingHeziketako 134 ikaslek Europako enpresatan de los centros de HETEL han realizado prácticas courses at HETEL centres undergo practicalpraktikak egin dituzte en empresas europeas experience in European companiesbeka hauetara lehenengo aldiz jo zutenetik, becas, el número de alumnos beneficiados This increase, which has occurrednabarmen handitu da ikasle onuradunen se ha incrementado de forma muy notable, above all in the last two years, is inkopurua. 1997an sei eman ziren, aurtengo pasando de las 6 concedidas en 1997 a las response, according to those in charge,ikasturtean, aldiz, 134. Handitzea, azken bi 134 de este curso. Este aumento, que se ha to a clear commitment of theurteetan gertatu da, batez ere. Arduradunen producido sobre todo en los dos últimos años, Association and the centresesanetan, hau guztia Elkarteak eta ikastetxeek responde, según sus responsables, a una themselves to open up to the outsideberaiek kanpoaldera irekitzeko apustu apuesta clara de la Asociación y de los propios world. ”The work undertaken jointly bygarbiaren ondorio baino ez da. “HETEL-eko centros para abrirse al exterior. “El trabajo the HETEL centres aims to help theikastetxeetako partaideek elkarrekin egin desarrollado de forma conjunta por los centros maximum number of its students toduten lanak, ikasle kopururik handienak de HETEL pretende facilitar que el mayor carry out work placements in apraktikak Europako enpresa batean burutzea número posible de sus alumnos realice las European company,” says Amaiaahalbidetzea du xede”, Amaia Guijarroren prácticas en una empresa europea”, indica Guijarro, director and manager ofhitzetan, Elkartearen gerente eta nazioarteko Amaia Guijarro, gerente y responsable de international relations for theharremanen arduraduna. relaciones internacionales de la Asociación. Association.“Orain arte erdietsitako emaitzek benetan “Los resultados obtenidos hasta este “The results obtained until now are verygogobetetzen gaituzte”, jarraitu du. “Europako momento son muy satisfactorios”, continúa. satisfactory,” she continues. “The timeenpresa batean eginiko egonaldiak, laburra “Esta estancia en una empresa europea, spent in a European company, althoughizan arren, erabakigarria izaten da teknikarien aunque corta, suele ser determinante para it is short, is usually a determiningetorkizun profesionalerako. Benetan, el futuro profesional de los técnicos. Se trata factor in the technicians’ professionalesperientzia aberasgarria da, bai ikuspuntu de una experiencia muy enriquecedora tanto future. It is a very enriching experience,pertsonaletik, bai ikuspuntu profesionaletik desde el punto de vista personal como both from the personal and professionalikusita”, gehitu du. profesional”, añade. point of view,” she adds.Gazte partehartzaileek - 63 Bizkaian kokatuta- Los jóvenes participantes - 63 estudiantes The young participants —63 studentsko ikastetxeetako ikasleak, 49 Gipuzkoako de centros situados en Bizkaia, 49 de from centres in Bizkaia, 49 fromikastetxeetakoak eta 22 Arabakoetakoak - Gipuzkoa y 22 de Araba- han realizado en Gipuzkoa and 22 from Araba— haveenpresa horietan 400 praktika ordu inguru estas empresas alrededor de 400 horas de spent about 400 hours of training atburutu dituzte. Horiek, beharrezkoak dira prácticas, que son exigidas para obtener el work in these companies, which arebakoitzaren espezialitatean goi mailako título de técnico superior en sus respectivas required to be awarded the higherteknikaria titulua eskuratzeko. especialidades. technician qualification in their respective vocational trainingGehiago zehazturik, 52 bekadunak URKIA, En concreto, 52 becarios han tomado parte specialities.GOROSTIA eta URDINA proiektuetan esku en los proyectos URKIA, GOROSTIA y 20
 • 21. HETEL-eko ikastetxeetako Lanbide 134 estudiantes de ciclos formativos 134 students on vocational trainingHeziketako 134 ikaslek Europako enpresatan de los centros de HETEL han realizado prácticas courses at HETEL centres undergo practicalpraktikak egin dituzte en empresas europeas experience in European companies In all, 52 grant holders have taken part in the URKIA, GOROSTIA and URDINA projects, which have taken them to Dublin (Ireland), Derry (Northern Ireland) or Plymouth and Torquay (England); 60 have spent time in companies in Italy and Finland, among other destinations, thanks to the management of Confebask, and a further 22, from the Lea Artibai School in Markina, have carried out work placements within companies in a number of European countries, among them Sweden. Among the training specialities of the students who have benefited from the LEONARDO grants, are those linked to Electronic Regulation and Controlhartu dutenak; Dublinera (Irlandan), Derry- URDINA, que les han llevado hasta Dublín Systems, Environmental Control andra (Ipar Irlandan) edo Plymouth-era eta (Irlanda), Derry (Irlanda del Norte) o Plymouth Improvement, Telecommunications andTorquay-ra (Ingalaterran) joan dira; 60 y Torquay (Inglaterra); 60 han acudido a Computer Systems and Mechanicalikaslek Italia eta Finlandiako enpresatara empresas de Italia y Finlandia, entre otros Manufacturing.jo dute, beste toki batzuen artean, destinos, gracias a la gestión de Confebask;Confebasken kudeaketari esker; eta 22 y 22 más, del centro Lea Artibai de Markina,gehiagok, Markinako Lea Artibai han formalizado su estancia en empresas deikastetxekoek, Europako hainbat varios países europeos, entre ellos Suecia.herrialdetako enpresatan, Suediakoetan Entre las especialidades formativas de loshorien artean, burutu dute egonaldia. estudiantes que han disfrutado de las becasLEONARDO bekak eskuratu dituzten LEONARDO se encuentran las relacionadasikasleen heziketa-espezialitateen artean, con los sistemas de regulación y controlelektronikaren erregulazio eta kontrola, electrónicos, el control y la mejoraingurumenaren kontrola eta hobekuntza, medioambiental, los sistemas detelekomunikazio eta informatika sistemak telecomunicaciones e informáticos y laeta fabrikazio mekanikoa daude. fabricación mecánica.Praktika guztiak tutore batek gainbegiratzen Todas las prácticas son supervisadas por unditu. LEONARDO bekaren onuradunei tutor. En el caso de los becarios LEONARDO, All training at work periods aredagokienez, enpresa bereko tutore batek eta su estancia ha sido tutorizada tanto por un supervised by a tutor. In the case of thebere ikastetxeko beste batek bete dituzte responsable de la propia empresa como por LEONARDO grant holders, their stay hasegonaldiaren tutoretza lanak. Era horretan, otro de su centro de origen. De este modo been supervised both by a manager fromikasleen ikasketa eta errendimenduaren se realiza un seguimiento muy cercano del the company and by a tutor from theirhurbileko jarraipena burutzen da. aprendizaje y rendimiento de los alumnos. home vocational training school. This way, there is very close monitoring ofAurten eta lehengo aldiz, Ordiziako Goierri Este año, por primera vez, el centro de Goierri the students’ learning and performance.ikastetxeak bere Intranetera moldatutako en Ordizia ha puesto en marcha unaaplikazio informatiko bat jarri du martxan aplicación informática integrada en su This year, for the first time, the Goierri26 ikasle bekadunen urrutitiko tutoretza Intranet que ha permitido a 12 centros de School in Ordizia has set up a computeregin ahal izateko. Hortaz, aplikazio honek HETEL realizar la tutorización a distancia de application on its Intranet, which hasURKIA proiektuan parte hartu duten 26 los 26 becarios del proyecto URKIA (alumnos enabled 12 HETEL centres to carry outerregulazio eta kontrol elektronikoko del ciclo de sistemas de regulación y control distance supervision of the 26 grantsistemako heziketa zikloko ikasleen electrónicos). holders from the URKIA projecturrutitiko jarraipena egitea ahalbidetu dio (students on the Electronic RegulationHETELeko 12 ikastetxeri. and Control Systems high degree training course).Elena Ozcoz, ASPIC Elena Ozcoz, ASPIC Elena Ozcoz, ASPICaspic@euskalnet.net aspic@euskalnet.net aspic@euskalnet.net 21
 • 22. Praktikak atzerrian: joan eta kontatuPrácticas en el extranjero: véte y cuéntaloWork placements abroad: go and tell us about it Soy Leire, una de las estudiantes de Jesús I am Leire, a student at Jesús Obrero Obrero que este año ha disfrutado de una beca who received a Leonardo grant this year Leonardo en Derry, en Irlanda del Norte. to go to Derry, Northern Ireland. Me imagino que vuestra primera pregunta será: I imagine that your first question will be: ¿Por qué habrá querido marcharse esta chica Why did this girl want to go to Derry for tres meses a Derry? Pues bien, os respondo con three months? Okay, I’ll answer you with otra cuestión: ¿Habría sido sensato por mi parte another question: Would it have been rechazar la oportunidad de hablar inglés, hacer sensible to turn down the opportunity of prácticas de lo que has estudiado en una speaking English, of practising what empresa de otro país, convivir con chicos y you’ve studied in a company in another chicas de diferentes culturas y procedencias, country, of living with boys and girls of cambiar de familia por una temporada y, además, different cultures and origins, of changing prácticamente gratis? Yo, desde luego, creo que families for a while and, also, practicallyLeire naiz, Leonardo bekaren bidez atzerrian — no. free? I certainly don’t think so.Derryn, Ipar Irlandan— izan den Jesus Obrerokoikasleetako bat. Durante el primer mes de estancia participamos During the first month of my stay, we en un curso intensivo de inglés, de cinco horas attended an intensive English course,"Zerk bultzatu du neska hori hiru hilabetez Derryra diarias, adaptado a nuestro nivel. Las clases five hours a day, adapted to our level.joatera?" galdetuko diozue segur aski zeuen se basaban en la conversación y no vimos The classes were conversation-basedburuari. Beste galdera baten bidez erantzungo prácticamente nada de gramática, pero creo and we studied practically no grammar,dizuet nik: Zentzuzkoa ote zatekeen ingelesez hitz que este enfoque fue muy positivo, ya que lo but I think that this method was veryegiteko aukera izan, beste herrialde bateko que necesitábamos era quitar el miedo a hablar positive as what we needed was to getenpresa batean ikasi duzunari buruzko praktikak inglés y poder comunicarnos con nuestras rid of our fear of speaking English andegiteko aukera, jatorri eta kultura anitzetako familias y, posteriormente, con nuestros colegas be able to communicate with our familiesneska-mutilak ezagutzekoa, denboraldi batez del trabajo. and, later, with our work colleagues.beste familia batean bizitzekoa... eta, gainera,hori dena dohainik gozatzeko aukera izan eta uko Yo realicé las prácticas, junto con otras tres I carried out my placement, together withegitea? Zentzuzkoa al litzateke? Ez, inola ere ez, personas del grupo, en la empresa pública three other people from the group, at thenire ustez behintzat. Water Service. En ella, hemos trabajado con Water Service public company. Here we aguas potables y residuales, tomando muestras worked with drinking water and sewage,Lehen hilabetean, gure mailara egokitutako en distintos puntos de la depuradora y taking samples at different points of theingeles-ikastaro trinkoa egin genuen: bost ordu analizándolas en el laboratorio. Antes de llevar water treatment plant and analysingegunean. Eskolak mintzapraktikan oinarritzen a cabo las analíticas, tuvimos que leer los them in the laboratory. Before carryingziren, gramatika apenas ikasi genuen, eta nire procedimientos correspondientes, luego out the tests, we had to read theustez, eskolak emateko modu hori oso onuragarria contamos con la ayuda de un técnico de la corresponding procedures, then we hadizan da, guk behar genuena ingelesez hitz egiteko empresa y, finalmente, las hacíamos solas, the help of a technician from thebeldurra kentzea baitzen, beldurra kentzea eta firmando además las hojas con los resultados. company and finally, we carried out thegure familiakoekin eta, aurrerago, lanekoekin Hemos analizado sólidos en suspensión, pH, tests ourselves and also signed thehitz egitera ausartzea. demanda química de oxígeno, demanda results sheets. We analysed solids inNik Water Service izeneko enpresa publikoan bioquímica de oxígeno, cloruros y amonio. suspension, pH levels, chemical oxygenegin nituen praktikak, taldeko beste hiru También hemos calibrado diariamente demand, biochemical oxygen demand,lagunekin batera. Enpresan, ur edangarriekin eta pHmetros y balanzas y hemos medido la chlorides and ammonium. We alsohondakin-urekin aritu ginen lanean: araztegiko temperatura de neveras, incubadoras y hornos. carried out daily calibrations of pH metreshainbat puntutan laginak hartu eta laborategian and balances and we measured theaztertu gero. Analitikak egiten hasi baino lehen, Otra compañera nuestra de Jesús Obrero ha temperature of refrigerators, incubatorshartarako prozedurak irakurri behar izan genituen; trabajado en el Departamento de Salud and ovens.hasieran, enpresako teknikari batek lagundu Ambiental del Ayuntamiento de Limavaby, a 40zigun, baina azkenerako, geuk bakarrik egin Km. de Derry, junto con una bióloga irlandesa, Another colleague of ours from Jesúsgenituen, baita emaitzen orriak sinatu ere. muestreando las aguas continentales, costeras Obrero worked at the Department of 22
 • 23. Denetarik analizatu genuen: dilindan dauden y residuales de la región, analizando su calidad Environmental Health in Limavaby, 40solidoak, pHa, oxigeno-eskaera kimikoak eta según normas oficiales y participando en km from Derry, together with an Irishoxigeno, kloruro eta amonio-eskaera estudios de aguas para la concesión o rechazo biologist, sampling the region’sbiokimikoak. Horretaz gain, pHmetroak eta de las correspondientes peticiones de licencia continental and coastal waters andbalantzak kalibratu eta hozkailu, inkubagailu de uso y / o de vertido. sewage, analysing their quality andeta labeetako tenperaturak neurtzen genituen compliance with official regulations Además de trabajar, también tuvimos tiempoegunero. and taking part in water studies for libre para participar en actividades de granting or rejecting the correspondingJesus Obreroko beste neska bat Limavabyko confraternización con estudiantes, tanto requests for licences for use and/orUdaleko Ingurune Arloko Osasun Sailean aritu irlandeses como de otras latitudes, y con el discharge.da lanean (Derrytik 40 kilometrora dago resto de las personas de nuestro entorno, y deLimavaby), emakume biologo irlandar batekin: este modo practicar inglés en un contexto más As well as working, we also had freeeskualde hartako ur kontinentalen, informal. Aunque sus costumbres no siempre time to take part in activities to get toitsasertzeko ur eta hondakin-uren laginak me gustasen, con paciencia y respeto se know students, both Irish and from otherhartu, kalitatea araudi ofizialen arabera neurtu aprende un sinfín de cosas, sobre todo, teniendo countries, and with all the other peopleeta ura erabiltzeko edo isurtzeko baimenak en cuenta la amabilidad y el cariño con el que around us, which helped us to practiseemateko edo ukatzeko egiten diren ur- nos han tratado. Lo importante es “cambiar el our English in a more informal setting.azterketetan hartu du parte, besteak beste. chip” y venir dispuesto a convivir con flexibilidad Although I did not always like their y con una mente abierta y curiosa. Tienes que customs, with patience and respect youBaina lan egiteaz gain, beste ikasle batzuk adaptarte a una cultura y modo de vida can learn countless things, above all–bai irlandarrak bai munduko beste alderdi diferentes pero, por eso mismo, interesantes. taking into account the friendliness andbatzuetakoak– eta gure inguruko jendea warmth we received from them. The mostezagutzeko ekintzetan parte hartzeko denbora important thing to do is “to change yourere izan genuen, eta ingelesa testuinguru mindset” and be willing to coexistinformalagoetan praktikatzeko aukera bide flexibly and with an open and inquisitivebatez. Haien ohiturak beti nire gustukoak ez mind. You have to adapt to a differentbaziren ere, pazientzia pixka bat eta errespetua culture and lifestyle, but which for theseizanda gauza pila bat ikasten da, egin diguten very reasons are interesting.harrera eta guganako izan duten adeitasunakontuan harturik batez ere. "Txipa aldatzea" Personally, I feel that my CV is muchda garrantzitsuena, jakin-minez eta burua more attractive now after my three-gauza berrietara zabaltzeko prest etortzea. month stay in Derry where I have acquired European work experience.Nire ustez, Derryn hiru hilabete eman ondoren, However, in reality, my personalEuropako beste herrialde bateko lan-mundua enrichment is much greater, basicallyezagutu ondoren, nire curriculum profesionala Personalmente, creo que mi currículum because of the treatment I received anderakargarriagoa da orain. Baina, egia esan, profesional es más atractivo ahora, tras mi the friends I have made.egonaldi horrek ezertan aberastu banau, estancia de 3 meses en Derry, donde hepertsona bezala aberastu nauela uste dut, batez Now that I am back in the Basque adquirido una experiencia laboral europea.ere jendeak egin didan harrera beroagatik eta Country, I have decided to continue Pero en realidad, el enriquecimiento mayor haegin ditudan lagunengatik. studying Chemistry at University and I sido el personal, fundamentalmente por el trato can assure you that I am more thanEuskal Herrira itzuli eta gero, Unibertsitatean que he recibido y los amigos que he hecho. willing to take advantage of the nextkimika ikasten jarraitzea erabaki dut, baina De vuelta en el País Vasco, he decidido opportunity which comes my way toinoiz beste aukera bat eskaintzen badidate continuar con mis estudios de Química en la broaden my experience abroad.atzerrira joateko eta nire lan-esperientzia Universidad, y, os aseguro que estoy más quezabaltzeko, ez diot uko egingo, ez horixe! Of course, if you can take part in an dispuesta a aprovechar la siguiente oportunidad experience of this kind, don’t hesitate.Benetan, horrelako esperientzia bat bizitzeko que se me presente para ampliar mi experiencia However, just one piece of advice: Iaukera egokitzen bazaizue, ez pentsatu bi aldiz. en el extranjero. would recommend that you go withoutHori bai, aholku bat emango dizuet: Desde luego si podéis participar en una any prejudices or preconceived ideas,aurreiritzirik gabe, aurretik dauzkazuen iritziak experiencia de este tipo, ni lo dudéis. Ahora conscious that you are going to meeteta ideiak alde batera utzita joan zaitezte, bien, un consejo: os recomiendo que vayáis people who will help you, provided thatlaguntzeko prest egongo den jendea topatuko sin prejuicios y sin ideas preconcebidas, you are also able to adapt to differentduzuela pentsaturik, baldin eta zeuek ere beste pensando que vais a encontrar gente que os perspectives and points of view.ikuspegi eta perspektiba batzuetara ayudará, siempre que también por vuestra partemoldatzeko gauza bazarete behintzat. seáis capaces de amoldaros a perspectivas y puntos de vista diferentes.Leire Arregi Leire Arregui Leire ArreguiIngurune Kimikako Goi mailako Teknikaria Técnico superior en Química ambiental Senior technician in Environmental ChemistryJesus Obrero Institutu Politeknikoa Instituto Politécnico Jesús Obrero Instituto Politécnico Jesús Obrerojesusobrero@j-obrero.es jesusobrero@j-obrero.es jesusobrero@j-obrero.es 23 3
 • 24. TXORIERRInet: Intranet teknologienaplikazioa ikastetxe batetanTXORIERRInet: aplicación de tecnologíasIntranet en un centro educativoTXORIERRInet: the application of Intranettechnology in a schoolGaur egungo teknologiak eskaintzen dizkigun El centro de Txorierri ha querido crear un The Txorierri school wanted to create aaukerez baliatuz, Politeknika Ikastegia Txorierri instrumento práctico para gestionar el practical instrument to manage theKoop. Elkarteak lanabes erabilgarria sortu nahi conocimiento de la organización, valiéndose organisation’s knowledge, making use ofizan du eskolaren jakintza kudeatzeko. de las funcionalidades que nos ofrecen las the functions offered by today’s technology. tecnologías actuales.Gure eskolako Hezkuntza Proiektuaren Two of the bases of our centre’szutabeetariko bi hauek dira: pertsonen parte Dos de las bases del proyecto educativo de educational project are staff participationhartzea eta euren arteko kooperazioa, eta nuestro centro son: la participación del personal and co-operation between everyone andteknika eta didaktika arloetako etengabeko y la cooperación entre todos y la mejora e continuous improvement and innovationberrikuntza eta hobekuntza. Zutabe hauek innovación continua en las áreas técnológica in the fields of technology and teaching.kontutan hartuta Intranet/Internet teknologiek y didáctica. Desde esta perspectiva, creímos From this point of view, we felt thatplanteamendu hauek aurrera eramaten que las tecnologías Internet / Intranet podían Internet / Intranet technology could helplagundu ahal zigutela uste izan dugu. ayudarnos a avanzar en ambos ámbitos. Por us move forward in both environments.Horregatik 1999 -2000 ikasturteko Gestio ello decidimos introducir el objetivo de This is why, we decided to introduce thePlangintzan Ikastetxeko Intraneta sortzeko desarrollar una Intranet en el centro en el Plan goal of developing an Intranet for thehelburua sartu genuen. de gestión del centro del curso 1999 – 2000. school in the centre’s Management Plan for the 1999 – 2000 academic year.Politeknika lkastegia Txorierri-n Intranet / Al poner en marcha el proyecto deInternet teknologiak ezartzeko proiektua implantación de las tecnologías Intranet / When putting the Intranet / Internetdesarroilatzeko orduan helburu hauek lortu Internet, el centro se propuso los siguientes introduction project into practice, the centrenahi izan ditugu: objetivos: set out the following aims: Eskolako pertsona guztiak konektatu. Conectar a todas las personas del centro. To connect everybody in the school. Horretarako komunikazio euskarriak Para ello hemos puesto al alcance de todo To do this, we have put the necessary pertsona guztien eskura jarri behar izan dira. el personal el soporte de comunicación communication support within the reach Euskarri horiek pertsona guztien arteko necesario. Este soporte pretende facilitar la of all staff. This support aims to facilitate komunikazioa erraztu behar dute eta baita comunicación y animar a todos los communication and to encourage all eskolako lankide guztiak zerbitzu konpartituak trabajadores del centro a utilizar una serie school’s workers to use a series of shared erabiltzera bultzatu. de servicios compartidos. services. Informazio baliagarriak eskuerazi Ofrecer informaciones interesantes de un modo To offer interesting information comfortably era merke eta erosoan. cómodo y barato. and economically. Eskolaren gestioa zentralizatu Centralizar la gestión del centro por medio de To centralise the management aplikazioen sarbide bakarra eukita un acceso único a las aplicaciones, of the centre by means of unique access to eta lankide bakoitzaren emankortasuna lo cual aumentaría la productividad the applications, which would increase all areagotuz. de todo el personal. staff productivity. Komunikazio kostuak murriztu Disminuir los costes de comunicación e To decrease communication costs eta lankidetza eta incrementar la cooperación y la eficacia del and increase staff co-operation and eraginkortasuna handitu. personal. efficiency. Mundu interkonektatu bati dagozkion erronkei Dotar al profesor de las competencias To provide teachers with the skills required aurre egiteko trebetasunak eskura jarri necesarias para hacer frente a los desafíos que to face the challenges set by an irakasleriari. plantea un mundo interconectado. interconnected world. Ikastetxe eta ikasle edota familien Disponer de un medio de comunicación eficaz To have an efficient means of arteko komunikazio lanabes para relacionar al centro con los alumnos y communication to connect the centre with erraza izan. sus familias. students and their families. Enpresa laguntzaileekin Agilizar la comunicación To improve communication with komunikazioak arindu. con las empresas colaboradoras. collaborating companies. 24
 • 25. Helburu hauek lortzeko, ENYCA enpresarekin Para alcanzar estas metas, hemos trabajado To achieve these goals we have workedlan egin dugu eta bi urteko lankidetzaren con la empresa ENYCA durante dos años, y with the ENYCA company for two yearsondoren Intraneta errealitate bizia bihurtu fruto de este trabajo, podemos afirmar que and as a result of it nowadays we candela esan dezakegu. 2001-2002 ikasturteko la Intranet del centro (Txorierrinet) se ha clearly state that the Intranet at the schoolbukaeran ondoko aplikazio hauek daude convertido en una realidad viva. Al final del (Txorierrinet) has become a living reality.martxan: curso 2001 – 2002 el centro tiene las At the end of the 2001 – 2002 academic siguientes aplicaciones en marcha en su year, the centre has the following Intranet: applications up and running on its Intranet: Ap l i k a zi o a k A plicaciones Applications Informazio kioskoa El kiosko de información The information kiosk Informazio eta ezaguera biltegia Se trata de un repositorio de información This is an information and dugu hau. Bertan eskolako sailek y conocimientos. En él los distintos knowledge resource bank. Here, the euren dokumentazio interesgarri departamentos del centro pueden editar various school departments can post guztia argitara dezakete la documentación de interés de forma interesting documents in an organised era ordenatu batean eta hortaz beste ordenada y con ello poner la way, thereby putting the documents lankideen eskura jarri. documentación al alcance de los demás. within the reach of others. Gestio akademikoa La gestión académica Academic management Aurreinskripzio eta Esta aplicación se refiere al sistema de This application refers to a system matrikulazio sistemari dagokio. preinscripciones y matriculación. Se of pre-enrolment and registration. Pre- Aurreinskripzioa pueden realizar las preinscripciones y las enrolment and registration may be eta matrikulazioa edonondik matrículas desde cualquier lugar a través carried out from anywhere via the egin daitezke Interneten bidez. de Internet. Internet. Gestio estrategikoa La gestión estratégica Strategic management Plangintza estrategikoko Esta aplicación se refiere al despliegue This application refers helburuen hedaketa de los objetivos estratégicos del centro y to the carrying out of the centre’s eta jarraipen sistemari a un sistema de seguimiento de los strategic aims and to a system for ekiten dio arlo honek. mismos. monitoring them. Gestio administratiboa La gestión administrativa Administrative management Gastuen eta inbertsioen Esta aplicación permite realizar un This application enables up-to-date jarraipen eta inbentarioaren seguimiento actualizado de los gastos monitoring of costs and the inventory eguneratzeari y tener al día el inventario de las inversiones of investments made by the centre to be dagokie. que realiza el centro. updated. Kalitate Sistema El sistema de calidad The quality system E.F.Q.M. autoebaluaketaren Esta aplicación muestra los resultados de This application displays the results of emaitzak eta adierazleen panela la autoevaluación E.F.Q.M. y actualiza los the EFQM self assessment and updates erakusten dizkigu. valores del panel de indicadores. the values in the panel of indicators. Bilera sistema Sistema de reuniones Meetings system Ikastetxean egiten diren bilera Se organiza de una manera sistemática This systematically organises guztietako dokumentazioa era toda la documentación que se produce en all documents produced sistematikoan antolatu eta las reuniones del centro y se realiza un during school meetings and bilera horietan sortutako seguimiento automático de todas las automatically monitors erabaki eta konpromezuen decisiones y compromisos que se derivan all the decisions and commitments jarraipena posta de las reuniones por medio del correo resulting from the meetings elektronikoaren bitartez egiten da. electrónico. by means of e-mail. Errekurtsoen gestioa Gestión de los recursos Resource management Gela, material eta erreserben Facilita la gestión de las aulas, This facilitates management of the kudeaketa errazten du. materiales y de las reservas. classrooms, materials and resources. Prestakuntza sistema Sistema de formación Training system Gelan edo gelatik kanpo erabil Se pueden realizar materiales Online teaching materials may also be daitezkeen prestakuntzako on-line didácticos on-line para su uso en el aula created for use in the classroom or materialak sortu daitezke. o a distancia. distance learning. 25
 • 26. TXORIERRInet: Intranet teknologien TXORIERRInet: aplicación de tecnologías TXORIERRInet: the application of Intranetaplikazioa ikastetxe batetan Intranet en un centro educativo technology in a schoolBi urtetan martxan izan eta gero helburuak Tras dos años podemos afirmar que los After two years, we can state that the aimspoliki-poliki betetzen ari direla esan dezakegu. objetivos que nos marcamos se están we set out are being achieved little-by-Intraneta martxan jartzeak bi eragin nagusi izan materializando poco a poco. La puesta en little. Starting up the school Intranet hasditu. Alde batetik gestio eraginkorragoa lortu marcha de la Intranet en el centro ha tenido had two main results. On the one hand,da, hau da, ikastetxeko prozesuak beste era dos consecuencias principales. Por un lado se management has become more flexible,egokiago batean egin ahal izan dira. Beste alde ha conseguido una gestión más ágil, es decir, meaning that different processes can bebatetik, langileen prestakuntzan eta oro har se han podido realizar distintos procesos de carried out more efficiently. On the other,ikastetxearen berrikuntzan era biko eragina un modo más eficaz. Por otra parte, ha tenido it has had a double effect on teacherizan du: lehengo eta behin, langileek un doble efecto sobre la formación del training and the centre’s innovative process.informatika erabiltzeko trebeziak garatu dituzte. profesorado y el proceso innovador del centro. Firstly, staff have developed advanced skillsEra berean, eta eskolako espezialitateak En primer lugar, el personal ha desarrollado as computer users. Also, taking into accountkontutan hartuta, arlo teknikoetako irakasleek competencias avanzadas como usuarios the specialities of the centre’s range ofberaien espezialitateko gaietako edukietaz informáticos. Además, teniendo en cuenta las training courses, teachers specialising injabetu dira. especialidades de la oferta formativa del centro, computing and telecommunications have los profesores de las especialidades developed knowledge linked to the subjets de informática y telecomunicaciones which they teach. han desarrollado conocimientos In any event, we must remember that use relativos a los módulos que imparten. of the Intranet – Internet system by all De cualquier modo, es necesario workers is a slow process and that tener en cuenta que el uso del people’s skill in using ICTs and the sistema de Intranet – Internet por planning of the introduction process of parte de todos los trabajadores es the system are fundamental. For this, it un proceso lento y que son is best that the implementation be fundamentales la competencia de gradual. las personas en el uso de las TIC y la planificación del proceso de implantación del sistema. Por ello es conveniente que el despliegue se realice de un modo paulatino. En un primer paso, se realizó un análisis de la infraestructura deDena dela, Intranet - Internet sistema osoa comunicaciones necesaria. A través de estelangileok erabiltzea prozesua geldoa dela hartu análisis se debe asegurar un sistema rápido ybehar da kontutan eta oso garrantzitsua dela flexible. Hemos comprobado que si el accesoerabiltzaileen trebakuntza eta sistemaren a la red es rápido, los usuarios se conectangarapenaren planifikazioa. Horregatik más facilmente y que ello posibilita un usokomenigarria da hedaketa pausuz pausu egitea. mayor de la red. Como consecuencia de unLehendabizi garrantzitsua da komunikazio uso frecuente, las competencias de los usuariosazpiegituren azterketa egitea. Azterketa hau se desarrollarán más y mejor. Del mismo modo,dela medio sistema arina eta malgua ziurtatu la flexibilidad del sistema tiene que permitirbeharko dugu. Argi ikusi dugu ordenagailuak que se produzcan de una manera fácil cambiosarin badoaz eta erabiltzaileak sarera azkar de personas y lugar. Por último, creemoskonektatzen badira gustorago sartuko direla imprescindible que cada persona tenga accesosisteman eta honek erabilera areagotu egingo a un ordenador.duela. Honen ondorioz erabiltzaileen gaitasunak Posteriormente se pusieron en marcha lashaunditu egiten dira. Aldi berean sistemaren bases de la Intranet, lo cual permitió a losmalgutasunak pertsona eta toki aldaketak usuarios probar su uso y trabajar en ella.erraztu behar ditu. Bestalde, hedapenaren Nuestros colaboradores de ENYCA se refierenarrakastarako “pertsona bat ordenagailu bat” As a first step, a study of the necessary a esta circunstancia como la necesidad de “irprintzipioa ezinbestekoa dela uste dugu. communications infrastructure was carried haciendo músculo”, de entrenarse. Hay que out. By means of this analysis, a fast andOndoren Intranetaren oinarriak jarri dira tener en cuenta que es conveniente en este flexible system must be ensured. We havemartxan, horrela erabiltzaileei probatu eta lan estadio que los usuarios posean ya las seen that if access to the Internet is fast,egiteko aukera ematen zaie. ENYCA-koek competencias necesarias para usar los users connect more easily, which makesesaten duten moduan “hay que ir haciendo programas de ofimática, el correo electrónico greater use of the Internet possible. As amúsculo”. Kontutan izan behar dugu ordurako y para navegar en la web, pero tampoco es consequence of this more frequent use,erabiltzaileek ofimatikako, posta elektronikoko imprescindible. users’ skills develop more fully and better. 26
 • 27. TXORIERRInet: Intranet teknologien TXORIERRInet: aplicación de tecnologías TXORIERRInet: the application of Intranetaplikazioa ikastetxe batetan Intranet en un centro educativo technology in a school Similarly, the flexibility of the system has to easily allow for changes of people and places. Finally, we feel it is essential that everybody have access to his or her computer. Subsequently, the bases for the Intranet were established, which allowed users to try it out and work on the Intranet. Our collaborators at ENYCA refer to this circumstance as the need to “get into training”. We must remember that it is advisable, but not essential, that in this phase users already have the skills required to use office computer programmes and e- mail and to surf the Internet. Thanks to the flexibility of the system, new applications have been added to theseeta web-ean nabigatzeko trebetasunak izatea Gracias a la flexibilidad del sistema, se han ido bases and, in this aspect, it is verykomenigarria dela baina ez ezinbestekoa. añadiendo nuevas aplicaciones a estas bases important that the look of the applications y en este sentido, es muy importante que el always be the same, as this will familiariseSistemaren malgutasunari esker, oinarri horren aspecto de las aplicaciones sea siempre la users with them and will help them to usegainean aplikazio berriak sartu dira eta honi misma, ya que ello familiariza al usuario con the applications more efficiently.begira oso garrantzitsua dela aplikazioen itxura las ellas y le ayuda a usarlas de un modo másbeti berdina izatea esan dezakegu, honek Seeing the possibilities which Intranet eficiente.erabiltzaileek lortutako emankortasuna offers us, our next goal will be two-fold:ziurtatzen duelako. Viendo las posibilidades que nos ofrece la to introduce more applications and to Intranet, nuestros próximos objetivos van a ser discover how to use this technology toIntranetak ematen dituen aukerak ikusitagure hurrengo erronkak bi izango dira: dos: ir introduciendo más aplicaciones e ir improve students’ learning. For the latter,aplikazioak gehituz joan eta teknologia descubriendo cómo utilizar estas tecnologías an application has been developed whichhauek ikasleen formakuntzan nola erabili para mejorar la formación de los alumnos. Para allows the development of teachingdeskubritu. Azken honetarako Intranetean esto último, se ha desarrollado una aplicación material which can be used in distanceurrutitiko prestakuntzarako balio duen que permite realizar material didáctico que se training. Through this application, twoaplikazioa jarri da martxan. Aplikazio honen puede utilizar en la formación a distancia. A pedagogical units have been developedbitartez ikasleek unitate didaktiko batzuk través de esta aplicación se han desarrollado and used in the 2001 – 2002 academicon-line egin ahal izan dituzte. 2001 - 2002 dos unidades didácticas en el curso 2001 – year (one on quality and continuousikasturtean unitate didaktiko bi desarroilatu 2002 (una sobre calidad y mejora continua y improvement and the other on safety ateta erabili dira (bata etengabeko kalitate eta otra sobre seguridad en las instalaciones electro-technical facilities) and, given thehobekuntza arlokoa eta bestea instalazio electrotécnicas), y vistos los buenos resultados, good results, we intend to develop twoelektroteknikoen inguruko segurtasun tenemos intención de realizar otras dos more pedagogical units during the 2002 –neurriei buruzkoa). Esperientzia positiboa unidades didácticas durante el curso 2002 – 2003 academic year.izan denez, 2002 - 2003 ikasturtean beste bi 2003. For the 2002 – 2003 academic year, weegiteko asmoa dugu. De cara al curso 2002-2003, querríamos utilizar aim to use Information and Communication2002 - 2003 ikasturteari begira eskolan beste las Tecnologías de la información y de la Technology to bring the centre closer topausu berri bat eman dezakegula ikusi dugu. comunicación para acercar el centro al mundo the outside world. This means that we aimHonenbestez, IKT teknologiok ematen exterior. Es decir, pretendemos ofrecer servicios to offer services such as the job bank ordizkiguten aukerez eskola kanpora atera nahi tal como la bolsa de trabajo o la información specific information on the trainingdugu, hau da, enpresei, ikasle ohiei eta abar puntual sobre la oferta completa de cursos a provision through the whole year toluze bati lan poltsa eta ikastaroei buruzko lo largo del año a las empresas, ex-alumnos y companies, former students and otherinformazioa bezalako zerbitzuak eskaini nahi otros clientes potenciales, utilizando sistemas potential clients using Extranet systems.dizkiegu Extranet sistemak erabiliz. Baina Extranet. Pero sobre todo ello ya os However, we will inform you about all thishonen berri hurrengo batean emango dizuegu... informaremos en otra ocasión... on another occasion...Josu Orbe Josu Orbe Josu OrbeIntranetaren arduraduna Responsable de la Intranet Intranet ManagerPOLITEKNIKA IKASTEGIA POLITEKNIKA IKASTEGIA POLITEKNIKA IKASTEGIATXORIERRI Koop. Elk. TXORIERRI Koop. Elk. TXORIERRI Koop. Elk.jorbe@txorierri.net jorbe@txorierri.net jorbe@txorierri.net 27 3
 • 28. HETEL “Online tutoretza eta urrutitiko heziketa”mintegian: Jarvenpäa, Finlandia,ekainaren 11tik 16raParticipación de HETEL en el seminario europeo“Tutorización on-line en la formación a distancia”,Jarvenpäa, Finlandia, 11 al 16 de junioHETEL’s participation in the European seminar “Onlinetutoring in distance training”, Jarvenpäa, Finland,11 to 16 JuneHETEL “Online tutoretza eta urrutitiko HETEL ha participado en el seminario europeo HETEL took part in the European trainingheziketa” mintegian izan da ekainaren 11tik de formación “Tutorización on-line en la seminar “Online tutoring in distance16ra bitartean, Helsinki ondoko hiri batean. formación a distancia”, que se celebró durante training”, which was held during the weekMintegia Nazioarteko Garapenerako Zentroak la semana del 11 al 16 de junio en las from 11 to 16 June near Helsinki. The(IDA) antolatu zuen, Finlandiako lanbide- inmediaciones de Helsinki. El seminario fue seminar was organised by the Internationalh e z i k e t a z a r d u r a t z e n d e n A D U LTA organizado por el Centro de Desarrollo Development Centre (IDA), one of the sixerakundearen sei sailetako batek, hain zuzen. Internacional (IDA), uno de los seis departments of the Finnish ADULTLanbide-heziketarekin zerikusia duten 13 departamentos del organismo finlandés de Vocational Training Centre. Taking part inerakundetako 25 kidek hartu genuen parte Formación profesional ADULTA. En la formación the training were 25 people from 13mintegian. Europako zortzi herrialdetako participamos 25 personas provenientes de 13 organizations working in the field ofordezkariak izan ginen bertan: Grezia, Frantzia, organismos relacionados con la formación Vocational Training in 8 EuropeanAlemania, Suedia, Britainia Handia, Italia, profesional, sitos en 8 países europeos: Grecia, countries: Greece, France, Germany,Eslovakia, Finlandia eta Espainiakoak. Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia, Sweden, United Kingdom, Italy, Slovakia, Eslovaquia, Finlandia y España. Finland and Spain.Mintegi-egunetan ADULTAk online heziketanduen esperientzia ezagutzeko aukera izan Durante el seminario tuvimos ocasión de During the seminar, we had the opportunitygenuen. ADULTA 1997an hasi zen material conocer la experiencia de ADULTA en la of getting to know the ADULT onlinepedagogikoa sortzen, eta harrezkero online formación on-line. Comenzaron a desarrollar training experience. They began developingikastaro asko antolatu ditu hainbat alorretan: material pedagógico en 1997 y han llevado a teaching material in 1997 and have carriedostalaritzan, informatikako prestakuntza cabo diversos cursos on-line en diversas áreas: out various online courses in differentteknikoan, elektrizitatean, industriarako hostelería, formación técnica en informática, fields: catering, IT training, electronics,tresnen mantentzean, administrazio eta electricidad, mantenimiento de equipos maintenance of industrial equipment,finantzetan eta hizkuntza-ikasketan. E-learning industriales, administración y finanzas y administration and finance and languagearloko lehen esperientziak ikasgelako aprendizaje de idiomas. Las primeras learning. The first e-learning experiencesheziketaren osagarri gisa planteatu ziren experiencias de e-learning se plantearon como were introduced as complementary training(honela banatuta: %20 online, %80 formación complementaria a la formación to classroom training, with a distributionpresentziala), baina azkenean, errotik aldatu presencial, con una distribución de 20% on- of 20% online and 80% in the classroom,du heziketa-eredu mistoa: %80 urrutitiko line, 80 % presencial, hasta llegar a invertir el until the mixed training model was reversedheziketa gidatua eta %20 ikasgelako heziketa. modelo mixto de formación (80 % de formación (80% of tutored distance training and 20%Lotus Learning Space plataforma erabiltzen a distancia tutorizada y un 20% de formación of classroom training). The Finns use thedute (LLS) eta urrutitiko heziketa eskaintzeko presencial). Utilizan la plataforma Lotus Lotus Learning Space platform (LLS) andaukera ematen duen ingurune teknologikoa Learning Space (LLS) y poseen ya el entorno already have the technology which enablesere badute. 2000. urtean ADULTA ONLINE tecnológico que les permite ofrecer formación them to offer distance training. In 2000 theproiektua jarri zuten abian, bost irakasleren a distancia. En el año 2000 pusieron en marcha ADULT ONLINE project was started, ingidaritzapean. Hauek dira proiektuaren el proyecto ADULTA ONLINE, en el cual which five teachers take part with thehelburuak: participan 5 profesores y cuyos objetivos son: following aims: 28
 • 29. He l b u r u a k O bjetiv os Aims Urrutitiko heziketara egokitutako Desarrollar soluciones pedagógicas To develop teaching solutions irtenbide pedagogikoak garatzea. adaptadas a la formación a distancia adapted to distance training. E-learningeko praktikak ugaritzea. Aumentar las prácticas de e-learning To increase e-learning practices. Tresna praktikoak irakasleen Facilitar herramientas To provide practical eskura jarri eta tutoreei laguntza prácticas y apoyo tools and support eskaintzea. a los tutores to tutors. Irakasleak behar bezala Realizar formación de profesores para To carry out teacher training prestatzea, LLS bidezko dotarles de las competencias necesarias to provide them with the necessary ikastaroak emateko para realizar cursos apoyados en el uso skills to run courses supported by gai izan daitezen. de LLS the use of LLS. Online liburutegia edo urrutitiko Facilitar el desarrollo de una biblioteca To help with the development of an heziketarako material didaktikoen on-line o repositorio de material didáctico online library or teaching material biltegia sortzen laguntzea. de formación a distancia resource bank for distance training. Ikasleei LLS erabiltzeko Formar a los alumnos To train students behar den prestakuntza ematea. en el uso de LLS in the use of LLS.Proiektu horren bidez presentziala ez den Con este proyecto tratan de crear un sistema This project aims to create an integralheziketaren aldeko sistema integrala sortzen de apoyo integral a la formación no presencial, support system for non-classroom training,saiatzen dira. Izan ere, nahiz eta irakasleak eta ya que, aunque tanto profesores como alumnos as, although both teachers and studentsikasleak ordenagailua erabiltzeko ohitura izan, estén acostumbrados al uso del ordenador, are experienced in using computers, theybatzuek (irakasleek) ikasteko prozesua errazten tienen que aprender a facilitar el aprendizaje have to learn to facilitate learning (in theikasi behar dute, eta besteek (ikasleek) (en el caso de los profesores) y a aprender (en case of teachers) and to learn (in the caseikaskuntza birtualeko ingurunean ikasten. el caso de los alumnos) en un nuevo entorno of students) in the new virtual learning de aprendizaje virtual. environment. 293
 • 30. HETEL “Online tutoretza eta urrutitiko heziketa” Participación de HETEL en el seminario HETEL’s participation in the Europeanmintegian: Jarvenpäa, Finlandia, ekainaren europeo “Tutorización on-line en la formación seminar “Online tutoring in distance training”,11tik 16ra a distancia”, Jarvenpäa, Finlandia, Jarvenpäa, Finland, 11 al 16 de junio 11 to 16 JuneBestalde, tailerretako batean online Por otra parte, el trabajo conjunto en uno de Also, working together in one of thetutoretzarako irakasleak prestatzeko los talleres permitió realizar una serie de workshops enabled a series ofgomendioak ere landu genituen elkarrekin. recomendaciones en relación a la formación recommendations to be drawn up in relationTaldeak e-learningari buruzko definizioa egin de formadores relativa a la tutorización on-line. to teacher training linked to online tutoring.zuen aurretik: IKTen bidez gauzatutako eta El grupo estableció una definición previa sobre The group established a prior definition of e-IKTen bidez gidatutako urrutitiko heziketa. e-learning: formación a distancia apoyada en learning: distance learning supported by theHona hemen gomendio nagusiak: el uso de las TIC y tutorizada también con apoyo use of ICTs and also tutored with the use of de herramientas TIC. Las recomendaciones a ICT tools. The recommendations reached las que se llegaron fueron las siguientes: were the following: Gomendioa k Recomendaciones Recommendations E-learning ingurunea erabiltzeko behar diren Desarrollar las competencias técnicas To develop the necessary technical skills gaitasun teknikoak garatzea (plataforma, necesarias para el uso del entorno de e- for using the e-learning environment ikasgela edo kanpus birtuala). learning (plataforma, clase o campus virtual) (platform, class or virtual campus). Interneten erabiltzen den ingelesaren oinarrizko Desarrollar un conocimiento básico del inglés To develop a basic knowledge ezagupenak eskuratzea. de Internet of Internet English Irakasleak beraiek e-learning bidez Animar a los formadores a que ellos mismos To encourage trainers so that they zer edo zer ikastera bultzatzea aprendan alguna materia themselves learned something through (ingurune horren aurrean a través de e-learning e-learning (so that they experience and ikasleak hartzen duen jarrera (para que experimenten y entiendan understand the situation of the student ezagutu eta ulertu ahal izateko). la posición del alumno en este entorno) in this environment) Ikasketa-ingurune askotariko bat sortzera edo Animarles a crear o utilizar un entorno To encourage them to create or use a erabiltzera bultzatzea (ikus-entzunezko de aprendizaje variado (con el uso de varied learning environment (with the use elementuak, elementu grafikoak, animazioak elementos audiovisuales, gráficos, of audiovisual, graphic, animation eta abar erabiliz, ikaskuntza-prozesuko animaciones, etc, sopesando cual es el elements, etc., weighing up which is the elementu bakoitzeko elementu edo euskarririk elemento o soporte más efectivo para cada most effective element or support for each eraginkorrena zein den neurtuz). uno de los elementos del aprendizaje) of the learning elements). Ikasle bakoitzaren ezaugarriak Hacerles conscientes de la importancia de To make them aware of the importance eta ikasteko estiloa conocer bien las características de cada of an in-depth knowledge of each student’s ezagutzeak duen garrantziaz alumno, cual es el estilo de aprendizaje de characteristics and their way jabearaztea. cada uno of learning Ikasteko prozesu osoan zehar tutoretzak Hacerles conscientes de que la tutorización To make them aware that hurbil-hurbilekoa izan behar duela debe ser muy cercana durante toda la tutoring must be very close during ikusaraztea. duración del aprendizaje the entire learning process. Irakasleak behar bezala prestatzea Formarles para que lleven a cabo una To train them so that they can draw up ikastaroan zehar eman beharreko urrats guztien planificación clara, explícita y transparente clear, explicit and transparent plans for plangintza argi, zehatz eta gardena egin dezaten de todos y cada uno de los distintos pasos each and every one of the different stages eta plangintza metodiko hori ikasleentzat durante el curso y de que esta planificación of the course, and that this methodical ulerterraza izan dadin, ikasteko prozesuaren metódica sea clara para el alumno desde el planning is clear for the student from the hasieratik bertatik. inicio de su proceso de aprendizaje very beginning of their learning process. Behar bezala prestatzea zer, noiz, nola eta Formarles para que sepan qué evaluar, To train them so that they know what, zergatik ebaluatu jakin dezaten. cuándo, cómo y por qué when, how and why to evaluate Ingurune berri horretan ikasten ikasteak Hacerles conscientes del valor añadido del To make them aware of the added value duen balio erantsiaz jabearaztea. aprender a aprender en ese nuevo entorno. of learning to learn in this new environment. Tutoreak ikasleek prozesu osoan eman dioten Los tutores deberían además aprovechar el Tutors must also take advantage of the feedbacka aprobetxatu eta hobetu egin beharko feedback que les puedan dar los alumnos feedback from students during the whole luke sistema. durante todo el proceso para mejorarlo. process in order to improve it. 30
 • 31. HETEL “Online tutoretza eta urrutitiko heziketa” Participación de HETEL en el seminario HETEL’s participation in the Europeanmintegian: Jarvenpäa, Finlandia, ekainaren europeo “Tutorización on-line en la formación seminar “Online tutoring in distance training”,11tik 16ra a distancia”, Jarvenpäa, Finlandia, Jarvenpäa, Finland, 11 al 16 de junio 11 to 16 JuneAipatu dugun mintegian e-learning inguruneko Participar en este seminario europeo nos ha Taking part in this European seminartutoretza lantzeko eta hausnarketa egiteko permitido trabajar y reflexionar sobre la has enabled us to work and reflect onaukera izan dugu, beste erakunde eta herrialde tutorización en un entorno de e-learning junto tutoring in an e-learning environmentbatzuetatik etorritako parte-hartzaileekin con otros participantes provenientes de together with other participants frombatera. Horretaz gain, arrasto batzuk eman diversas organizaciones y países. Nos ha different organisations and countries.dizkigu lan egiteko moduaz, eta batik bat, ofrecido también algunas pistas de actuación, It has also provided us with ideas forurrutitiko heziketako tutore izango direnak en particular en relación a la formación de action, particularly with regard toprestatzeko moduaz. Gainera, beste herrialde formadores como tutores de formación a training of teachers as distance trainingbatzuetako jendea ezagutzeko aukera izan distancia. Además hemos podido establecer tutors. We have also been able to makedugu, eta horiek harreman interesgarriak izan contactos internacionales que pueden ser international contacts which may be ofdaitezke etorkizunean. interesantes en un futuro. interest in the future.Azkenik, ikastaroak Finlandiako heziketa- Nos ha dado, por último, la oportunidad de Finally, it has provided us with the opportunitysistemaren berezitasun batzuk eta herrialde conocer algunas particularidades del sistema to get to know some of the characteristics ofeskandinaviar hartako kulturaren bitxikeriak educativo finlandés y ciertos aspectos para the Finnish education system and certainezagutzeko aukera eman digu. Eta baita, nosotros pintorescos de la cultura de este país aspects, which were picturesque for us, aboutazken batean, herri lasai eta abegitsu hura escandinavo. Nos ha permitido, en definitiva, the culture of this Scandinavian country. Inezagutzeko aukera, telekomunikazio- conocer un poco a un pueblo amable y tranquilo short, it has enabled us to get to know a littleingeniari, arrantzale, eskulangile eta y visitar una porción de un país donde about a friendly and peaceful nation and tonabigatzaile ausarten bizileku den basoz eta predominan los lagos y los bosques y en el que visit part of a country dominated by lakes andaintziraz betetako herri eder hartako txoko convive un gran número de ingenieros de forests, where a great number ofbatzuk ikusteko aukera. telecomunicaciones con pescadores, telecommunications engineers live side-by- artesanos y navegantes intrépidos. side with fishermen, craftsmen and intrepid sailors.Amaia Guijarro Amaia Guijarro Amaia GuijarroHETELeko gerentea Gerente de HETEL HETEL Managerhetel@hetel.org hetel@hetel.org hetel@hetel.org 31 3
 • 32. Informazio eta Komunikazioko Teknologiak:ikasteko eta irakasteko modu berriaUso de las Tecnologías de la Información yComunicación: una nueva forma de enseñar y aprenderThe use of Information and Communication Technologies:a new way of teaching and learningInformazio eta Komunikazioko Teknologien El uso de las Tecnologías de la Información y la The use of Information and Communication(IKTen) erabilerak eragin handia du hezkuntzan, Comunicación (TIC) en la educación trae consigo Technologies (ITCs) in education brings withaldatu egiten baitira bai irakasteko bai ikasteko cambios que afectan tanto a la formación como it changes which affect both teaching andbideak. Abantaila handiak ekarri ahal ditu al aprendizaje. Sus ventajas repercuten tanto learning. Its advantages have an effect onirakasle eta ikasleentzat, ikasteko eta en el profesor como en el alumno, en los both teachers and students, on the teaching-irakasteko prozesuetara eta eskoletara procesos de enseñanza-aprendizaje y en la learning processes and on the school. Overorokorrean. Azken urteotan hezkuntza-eredu institución educativa. En los últimos años somos the last few years we have taken part in aberri baten partaide izan gara, pixkana-pixkana partícipes de un nuevo modelo educativo que new educational model which is beingikastetxe guztietan nagusitzen ari den eredu está imponiéndose en los centros con relativo introduced into centres relatively strongly.berriaren partaide, alegia. Orain dela gutxi arte impulso. La educación ha pasado de estar Education has gone from being centred onheziketaren ardatza irakaslea bazen — centrada en el que enseña, en el profesor — those who teach, on teachers —we areirakaskuntza-paradigma tradizionalez ari gara, nos referimos a los paradigmas tradicionales referring to the traditional teachingnoski—, gaur egun ikasten duena —ikaslea, de enseñanza— a focalizarse en la persona que paradigms— to focus on the person who isalegia— da ardatza. Beraz, beste ikaskuntza- aprende, en el alumno. Surge así un nuevo learning, the student. In this way, a newparadigma bat sortu da, eta paradigma horretan paradigma de aprendizaje donde el profesor es learning paradigm is emerging where teachersirakaslea prozesuaren gidaria da, eta el que guía el proceso, facilitando los recursos guide the process by facilitating resourcesbaliabideak eskuratzen eta ikasteko aukerak y ofreciendo oportunidades de aprendizaje. and offering learning opportunities.eskaintzen dituena. La rápida expansión de las TIC conlleva un The rapid expansion of ICTs involves a new nuevo modo de conocer, de acceder a la way of knowing, of accessing information, información, de indagar nuevas estrategias of investigating new training and learning formativas y de aprendizaje: hablamos de strategies: in other words, learning to learn. aprender a aprender. Esta idea no es nimia, This idea is not trivial, which is why it is a por cuanto es objetivo prioritario en las priority aim in national and international políticas socioeducativas nacionales e socio-educational policies. The EU proposes internacionales. La Unión Europea plantea that current societies are information societies que las sociedades actuales son sociedades where the development of technology can de la información donde el desarrollo de las create a cultural and educational environment tecnologías puede crear un entorno cultural capable of diversifying the sources of y educativo capaz de diversificar las fuentes information and knowledge. Therefore, we del conocimiento y del saber. Caminamos, are moving towards Lifelong Learning at any por ende, hacia un aprendizaje a lo largo de moment and place. toda la vida, en cualquier tiempo y lugar. All this has pedagogical consequences whichIKTen hedatze azkarraren ondorioz, ezagutzak, Todo esto tiene unas consecuencias teachers and tutors must clearly understandinformazioa eta irakasteko eta ikasteko pedagógicas que los profesores y tutores deben and to which they must respond:estrategia berriak eskuratzeko bideak aldatu tener claras y a las cuales deben dar respuesta:dira: ikasten ikastea da kontua. Ideia hori ez 1. The space-time barriers disappear.da huskeria, nazio eta nazioarteko gizarte- 1. Desaparecen las barreras espacio-temporales. Teaching-learning processes are notheziketako politiken lehen helburu bihurtu Los procesos de enseñanza-aprendizaje no exclusively subject to what educators do inbaita. Europako Batasunaren arabera egungo están sujetos exclusivamente a lo que los the classroom with traditional resources. Thegizarteak informazioaren gizarteak dira, eta agentes educativos realizan en el aula presencial new learning methods include greaterhorietan, teknologiak erabiltzearen poderioz, con los recursos tradicionales. Los nuevos flexibility which means that we will be ableezagutzaren eta jakintzaren iturriak ugaltzeko métodos de aprendizaje llevan consigo una to study at any time and in any place withgai den kultur eta hezkuntza-ingurunea sortu mayor flexibilidad, que hace que podamos the help of these technologies. This means 32
 • 33. daiteke. Beraz, bizitza osoko, nonahi eta estudiar en cualquier momento y lugar, con that tasks which are complicated to carry outnoiznahiko ikaskuntza-prozesurantz goaz. ayuda de estas tecnologías. Es decir, tareas que in the classroom can be carried out with the son complicadas de llevar a cabo en el aula, help of ICTs: group work using the Internet,Irakasle eta tutoreek argi ikusi behar dituzte pueden realizarse con ayuda de las TIC: trabajos sending e-mails between students or to theguzti honek dituen ondorio pedagogikoak, en grupo utilizando Internet, envío de correos teacher, rapid exchange of information andeta haiei erantzuteko gai izan: entre alumnos o al profesor, intercambio rápido everything much more quickly.1. Espazio/denborazko mugak desagertu de información... y todo con una mayor celeridad. 2. The way of accessing information andegiten dira. Ikasteko eta irakasteko 2. Cambia el modo de acceder a la información knowledge will change, bearing in mind thatprozesuak ez dira irakasleek ohiko y al conocimiento, teniendo presente además it is quickly out-of-date, which requiresikasgeletan eta ohiko bitartekoekin egiten su rápida caducidad, lo cual precisa enseñar a teaching how to learn. The teacher needs todutenera mugaturik egoten. Ikasteko metodo aprender. El profesor necesita dominar técnicas master specific techniques and strategies toberriek malgutasun handiagoa ekartzen dute, y estrategias específicas para atender a la deal with educational diversity, and,eta teknologia horien laguntzarekin noiznahi diversidad educativa, y, en consecuencia, debe consequently, must teach the studentseta nonahi ikasteko aukera ematen. Hau da, enseñar técnicas a los alumnos centradas en techniques based on searching forikasgelan egin ezin daitezkeen gauzak IKTen la búsqueda de información, así como en su information, as well as its subsequent uselaguntzaz erraz egin ahal dira: talde-lanak posterior uso (selección, análisis, interpretación (the selection, analysis, interpretation andInternet bidez, ikasleen artean edo y organización de datos). organisation of data).irakasleari mezuak bidaltzea, informazio- 3. Existe mayor interactividad y rapidez de acceso 3. There is greater interactivity and speed oftruke azkarra… eta dena askoz arinago, a recursos online, además de poder tenerlos access to online resources, as well as beinggainera. integrados. Internet nos ofrece enormes able to integrate them. The Internet offers us posibilidades de apoyar el aprendizaje enormous possibilities to support learning2. Informaziora eta ezagutzara iristeko modua (herramientas de comunicación, programas, (communication tools, programmes, exercises,aldatu egiten da, eta gainera, informazio eta ejercicios, prácticas...). placements, etc.).ezagutza horiek berehala zaharkituko direlakontuan izan behar da. Beraz, ikasten irakastea 4. Se necesita crear un ambiente interactivo, 4. An interactive, participative andda oinarria. Irakasleak teknika eta estrategia participativo, dinámico, persiguiendo un dynamic environment must be createdespezifikoak menderatu behar ditu hezkuntza- aprendizaje significativo. La finalidad es in pursuit of meaningful learning. Theaniztasunari erantzungo badio, eta beraz, “aprender haciendo”. Ello implica hacer partícipe end aim is “learn by doing”. This meansinformazioa bilatzeko teknikak erakutsi behar al estudiante en la construcción de los making the student participate in thedizkie ikasleei, bai eta informazio hori contenidos, de los materiales formativos, en construction of the contents, trainingerabiltzen ere (datuak hautatzen, aztertzen, la organización de la clase y de los recursos, materials, organisation of the class andinterpretatzen eta antolatzen). etc. resources, etc.3. Elkarrekintza handiagoa egon daiteke eta 5. Se fomenta el aprendizaje colaborativo, 5. Collaborative learning with others isbaita online bitartekoetara iristeko bidea con otros. Tiene su reflejo en un aumento de encouraged. This is reflected in an increaseazkarragoa izan ere. Gainera, bitartekook la motivación, a lo que se une un aprendizaje in motivation, to which is added moreintegraturik ditugu. Internetek ikasten más estimulante. Es necesario combinar stimulating learning. It is necessary tolaguntzeko aukera izugarriak eskaintzen ditu tareas individuales y grupales que hagan combine individual and group tasks which(komunikazio-tresnak, programak, ariketak, trabajar al alumno con sus compañeros, make the students work with theirpraktikak…). desarrollando capacidades y habilidades colleagues, developing basic abilities and básicas: reflexión, organización, análisis, skills: reflection, organisation, analysis,4. Giro interaktibo, parte-hartzaile eta interpretación, síntesis, toma de decisiones, interpretation, synthesis, decision making,dinamikoa sortu behar da, ikaskuntza comunicación vía Internet... communication via the Internet, etc.eraginkorra izango bada. "Ekinaren ekinezikastea" da helburua. Horretarako, ikaslea 6. Hay una personalización y adaptación del 6. Learning is personalised and adaptedhezkuntza-eduki eta materialen eraikuntzan, aprendizaje a las necesidades individuales. to individual needs. The learner plays a 33 3
 • 34. Informazio eta Komunikazioko Teknologiak: Uso de las Tecnologías de la Información y The use of Information and Communicationikasteko eta irakasteko modu berria Comunicación: una nueva forma de enseñar Technologies: a new way of teaching and y aprender learningeskola eta baliabideen antolakuntzan eta El sujeto es protagonista de la construcción leading role in the construction of newabarretan parte hartzera bultzatu behar dugu. de nuevos conocimientos a partir de lo que knowledge based on what they know. sabe y conoce. Las TIC nos ayudan a ICTs help us to diversify tasks, offering5. Elkarri lagunduz eta bestearekin batera diversificar las tareas, ofreciendo a cada each student what they require at anyikastera bultzatu behar dugu ikaslea. Horrek alumno lo que necesita en cada momento. time.motibazioa handitu egingo du, eta ikaskuntzaerakargarriagoa bihurtuko da. Banakako eta 7. It allows for constant communication intaldekako zereginak uztartu egin behar dira, real time (synchronous – videoconferenceikasleek ikaskideekin batera lan eginez and chat) and/or recorded (asynchronous –oinarrizko ahalmen eta trebetasunak garatzeko: e-mail and debate forum). We discover greatergogoeta, antolakuntza, azterketa, interpretazioa, interconnection, where communicationsintesia, erabakitzeko gaitasuna, Internet possibilities are extended considerably:bidezko komunikazioa eta abar. tutor/student-student; tutor/student-group; tutor/student-class; tutor/student-school;6. Ikaskuntza pertsonalizatu eta norberaren tutor/student-outside world.premietara egokitu behar da. Subjektuaezagutza berrien eraikuntzaren protagonista 8. It makes the strengthening of acquiringizan dadin, dakienetik eta ezagutzen duenetik and retaining knowledge possible, as it comesabiaturik. IKTek zereginen dibertsifikazioa along different routes (videos, photographs,ekarri dezakete, eta ikasle bakoitzari une graphics, texts, etc.) and formats (paper, CD-bakoitzean behar duena eman ahal zaio. Rom and the Internet). We are dealing with multimedia learning environments.7. Komunikazioa etengabea eta, denborari 7. Permite una comunicación constante endagokionez, zuzena izan daiteke (sinkrona — tiempo real (síncrona —videoconferencia y 9. There is the need for change inbideo-konferentzia eta txata) eta/edo ez- chat) y / o diferido (asíncrona —correo educators’ attitudes and in the way ofzuzena (asinkrona —posta elektronikoa eta electrónico y foro de debate). Nos encontramos working and learning in schools.eztabaida-foroa). Interkonexioa handiagoa con una mayor interconexión, donde las Management teams and teachers must beizan daiteke, eta komunikatzeko ahalmenak posibilidades comunicativas se amplían the driving forces for this change, basedugaritu ahal dira: tutorea/ikaslea-ikaslea; considerablemente: tutor/alumno-alumno; on an awareness of the importance andtutorea/ikaslea-taldea; tutorea/irakaslea- tutor/alumno-grupo; tutor/alumno-clase; necessity for the introduction of ICTs at theikasgela; tutorea/irakaslea-ikastetxea; tutor/alumno-centro; tutor/alumno-exterior. school and for appropriate professionaltutorea/ikaslea-kanpoa. training and/or retraining. 8. Posibilita un refuerzo de la adquisición y8. Ezagutzak eskuratzea eta ez ahaztea retención de conocimientos, ya que viene 10. It allows for continuous, quick anderrazagoa izan daiteke, bide ugaritatik (bideoa, de distintas vías (vídeos, fotos, gráficos, efficient feedback from the tutor: to dealargazkiak, grafikoak, testuak…) eta hainbat textos...) y formatos (papel, CD-Rom e with questions, correct work and offer help.formatutan (paperean, CD-Romen eta Interneten) Internet). Estamos ante entornos de For this, the teacher needs to be aware ofheltzen baitzaigu. Multimediako ikaskuntza- aprendizaje multimedia. the importance of tutorial support by meansinguruneen aurrean gaude. of this technology. They have to become 9. Existe la necesidad de un cambio de used to replying to questions by e-mail or9. Jarrerak aldatu egin behar ditugu nahitaez bai actitudes en los agentes educativos, y en los through discussion forums, correctinghezkuntza-eragileen artean, bai ikastetxeetako estilos de trabajo y aprendizaje en los centros activities sent by e-mail, rectifying orlan eta ikaskuntza-estiloetan. Zuzendaritza- educativos. Los equipos directivos y el complementing contents as and whentaldeek eta irakasleek bultzatu beharko dituzte profesorado deben ser los impulsores de ese educational needs arise, drawing up adaldaketok: IKTak ikastetxean sartzeko beharraz cambio, partiendo de una concienciación de hoc teaching materials, etc.jabetu, irakasleak behar bezala prestatu, la importancia y necesidad de la introducciónb i r z i k l a t z e - i k a s t a r o a k e g i n e t a a b a r. de las TIC en el centro, y de una adecuada formación y/o reciclaje profesional.10. Tutoreak feedback etengabea, azkarra etaeraginkorra sortzeko aukera dauka: zalantzei 10. Permite un feedback continuo, rápido yjaramon egin, lanak zuzendu eta laguntza eficaz del tutor: al atender las dudas, corregireskaintzeko aukera, alegia. Horretarako, los trabajos, ofrecer ayuda. Para ello esirakasleak tutoretza-lana teknologia berriez necesario que el profesor sea consciente debaliatuz egiteak duen garrantziaz jabetu behar la importancia del apoyo tutorial a través dedu. Zalantzak argitzeko posta elektronikoa edo estas tecnologías. Debe habituarse a respondereztabaida-foroak erabiltzera edo online bidalitako dudas por correo o a través de foros delanak zuzentzera ohitu beharko da, edota discusión, a corregir actividades enviadashezkuntza-beharrak sortu ahala edukiak zuzendu online, a rectificar o complementar contenidoseta osatzera, beharren araberako material conforme surgen las necesidades educativas,didaktikoak prestatzera, etab. a elaborar materiales didácticos ad hoc, etc. 34
 • 35. Informazio eta Komunikazioko Teknologiak: Uso de las Tecnologías de la Información y The use of Information and Communicationikasteko eta irakasteko modu berria Comunicación: una nueva forma de enseñar Technologies: a new way of teaching and y aprender learningOndorio pedagogiko horiek eraginkorrak Estas consecuencias pedagógicas requieren These learning consequences require anizango badira, curriculum-edukien kalitateko de un adecuado diseño didáctico de los appropriate teaching design of thehezkuntza-materialak erabiliz egin beharko contenidos curriculares, con materiales curriculum contents, with quality trainingda diseinu didaktikoa. formativos de calidad. materials. Zein curriculum-elementu bildu beharko ¿Qué elementos curriculares deberá But what curriculum elements should lituzke diseinu didaktiko horrek? recoger ese diseño didáctico? this pedagogical design include? Hasierako ebaluazioa, ikaslearen hasierako Evaluación inicial para comprobar los Initial assessment to check the student’s ezagutzak egiaztatzeko. conocimientos de partida del alumno. basic knowledge. Helburu eta orientabideak, Objetivos y orientaciones para el Aims and guidance for appropriate gai bakoitzaren azterketa eta jarraipen adecuado estudio y seguimiento de cada study and monitoring egokia egiteko. uno de los temas. of each subject. Eduki antolatu eta egituratuak, Contenidos bien organizados y estruc- Well organised and structured contents ikasten lagunduko duten turados, a través de mapas conceptuales by means of conceptual maps which kontzeptu-mapen bidez. que faciliten el aprendizaje. make learning easier. Auto-ebaluazioak, norberak eskuratutako Autoevaluaciones, es decir, ejercicios de Self-assessment, meaning ezagutzak egiaztatzeko ariketak, autocomprobación de los aprendizajes self-checking exercises hezkuntzarako software errazen bidezkoak adquiridos, que se realizan con software for the learning acquired carried out (Hot Potatoes, adibidez). Ikasteko prozesua educativo de uso fácil (por ejemplo, Hot using easy-to-use educational software aktiboagoa eta erakargarriagoa bihurtzea da Potatoes). Tienen el objetivo de hacer más (e.g. Hot Potatoes). Their aim is to make horren helburua, ikasleak ikasteko prozesuan activo y estimulante el proceso de the learning process more active and nola aurreratzen duen ikusteko eta aprendizaje, ya que permiten al alumno ir stimulating, as they enable the student egiaztatzeko aukera ematen baitu. comprobando sus propios progresos. to check their own progress. Banakako eta taldekako Actividades individuales Individual and group activities which ekintzak, kontzeptu, prozedura eta jokabide- y grupales que impliquen un saber hacer involve a knowledge of how to do things alorreko jakintzak praktikan y poner en práctica saberes conceptuales, and putting into practice conceptual, jartzeko. procedimentales y actitudinales. procedural and attitudinal skills. Gehiago jakiteko baliabide interesgarriak Recursos de interés para saber Interesting resources for finding out more (web orriak, programak, ariketak, adibide más (páginas web, programas, ejercicios, (websites, programmes, exercises, eta praktikak, artikuluak, informazio ejemplos y prácticas, artículos, textos examples and placements, articles, ugariagoa lortzeko testu osagarriak eta abar). complementarios de ampliación, etc). complementary expansion texts, etc.). Erakustaldiak: programa batzuek demo Demostraciones: existen programas que Demonstrations: there are programmes bizidunak sortzeko eta softwarea nola erabili permiten crear demos animadas para which enable animated demos to be erakusteko aukera ematen dute mostrar cómo usar software created to show how to use software (ViewletBuilder, FlashCam eta Hypercam, (por ejemplo ViewletBuilder, FlashCam o (e.g. ViewletBuilder, FlashCam or adibidez). Hypercam). Hypercam). Azken ebaluazioa (unitate didaktiko Evaluación final (para comprobar los A final assessment (to check the bakoitzaren edo unitate didaktiko multzo conocimientos y destrezas adquiridos al knowledge and skills acquired at the baten bukaeran lortutako ezagutza eta final de cada unidad didáctica o conjunto end of each pedagogical unit or set of trebetasunak egiaztatzeko). de unidades didácticas). pedagogical units).Lerro hauen xedea IKTen bidez ikasteko eta Hemos querido aportar en estas líneas algunas We have set out to give some guidance asirakasteko prozesua eraikitzeko oinarrizko orientaciones sobre la estructura básica en la to the basic structure upon which theegiturari buruzko orientabide batzuk ematea que puede construirse un proceso de teaching-learning process can be built in theizan da. Horretarako, ezinbestekoa da enseñanza-aprendizaje en el aula con ayuda de classroom with the help of ICTs. For this, airakaslea teknologia hauen erabileran behar las TIC. Para ello es condición sine qua non la sine qua non condition is training teachingbezala jantzita egotea. formación del profesorado en el uso de estas staff in the use of these technologies. 3 nuevas tecnologías.Juan Jesús Torres Juan Jesús Torres Juan Jesús Torres GordilloSevillako Unibertsitatea Universidad de Sevilla University of Sevillejuanj@us.es juanj@us.es juanj@us.es 35
 • 36. Egoerak bideratuz ikasi:ikasteko metodologia berritzaileaAprendizaje por resolución de problemas:una metodología de aprendizaje innovadoraProblem Based Learning :an innovative learning methodologyPBL metodologia (Problem Based Learning La metodología PBL (Problem Based Learning – PBL methodology (Problem Based Learning)–Egoerak bideratuz ikasi EBI) izan zen HETELeko Aprendizaje por Resolución de Problemas, ARP is one of the most outstanding andikastetxeetako zuzendari-talde batek 2001eko urrian –) es uno de los aspectos más destacables e interesting aspects, which we, a group ofSuediako LHko ikastetxeetara egindako lan-bidaian interesantes que descubrimos un grupo de HETEL Directors, discovered when we tookezagutu genuen alderdi nabarmen eta Directores de centros de HETEL, que participamos part in a study trip to Vocational Traininginteresgarrienetakoa. en un viaje de estudio a centros de FP de Suecia centres in Sweden in October 2001. en octubre de 2001.Ikasteko metodologia honek nork bere kasa lan To look more deeply into this learningegiteko eta beste batzuekin elkarlanean aritzeko Para profundizar en esta metodología de methodology, which develops the abilitygaitasuna lantzen du, eta metodologia horretan aprendizaje, que desarrolla la habilidad de trabajar of working independently and as a membersakontzeko HETELek 40 orduko mintegia antolatu de forma autónoma y de cooperar con otras of a team, HETEL has organised a 40-hourdu gure elkarteko ikastetxeetako 30 irakaslerentzat. personas, HETEL ha organizado un seminario de seminar for 30 teachers from theIkastaroa Suediako LERNIA prestakuntza- 40 horas de duración para 30 formadores de los Association’s centres. This course, led byerakundeko bi adituk eman dute Markinako Lea- centros de la Asociación. Este curso, impartido two Swedish experts from the LERNIA por dos expertos suecos del organismo de training organisation, was successfully formación LERNIA, se ha desarrollado con éxito held at the Lea-Artibai School in Markina en el centro de Lea-Artibai en Markina la semana during the week of 1 to 5 July. One of the del 1 al 5 de julio. Una de las características a outstanding features is the fact that we, destacar es el hecho de que los formandos hemos the teachers, have learnt the PBL aprendido la metodología PBL a través de la methodology through its application during aplicación de la propia metodología durante la the training. formación. PBL is mainly focused on practical aspects La metodología PBL se centra mayoritariamente and seeks to confront students, who must en aspectos prácticos y busca enfrentar a los work in teams, with problems which will estudiantes, que deben trabajar en equipo, a arise later on in their professional lives. This problemas que más adelante se presentarán en way, students gain an increasing knowledge su vida profesional. De esta manera, los alumnos of their profession, since learning comes y alumnas se acercan al dominio de from resolving together a situation proposed conocimientos de su profesión, ya que el by the teacher. aprendizaje se deriva de la resolución conjunta Among the advantages offered by this de una situación que propone el profesor. learning methodology, which can beArtibai ikastetxean uztailaren 1etik 5era bitartean. Dentro de las ventajas que ofrece esta applied to any area, is the strengtheningIkastaro honetan azpimarratu beharreko metodología de aprendizaje por resolución de of cognitive skills (PBL forcesalderdietako bat hauxe izan da: ikastaroan parte problemas, aplicable a cualquier área, están el conceptualisation and the formulation ofhartu dugunok PBL metodologia ikasteko refuerzo de las competencias cognitivas (obliga a hypothesis, helps to structure andmetodologia hori gure prestakuntzan bertan erabili a la conceptualización, a la formulación de organise work, encourages critical andizana izan da. hipótesis, a estructurar y organizar el trabajo, al creative thought, taking reasoned pensamiento crítico y creativo, a la toma de decisions in unfamiliar situations and thePBL metodologiak alderdi praktikoak hartzen ditu decisiones razonadas en situaciones integration and transfer of learning) andoinarritzat batik bat, eta geroago lan-munduan desconocidas, a la integración y transferencia meta-cognitive skills (the reflection onsortuko zaizkien arazoen aurrean jartzen ditu del aprendizaje) y de las competencias de orden values and the impact of actions,ikasleak, hauek taldeka bilduta. Honela, ikasleek metacognitivas (reflexión sobre valores e impacto responsibility for one’s own actions,beren lanbideari dagozkion ezagutzak barneratzen de las acciones, responsabilidad ante las acciones independent learning, the search for anddituzte, irakasleak proposatutako egoera bat denon propias, aprendizaje autónomo, búsqueda y organisation of information). It also hasartean konponduz ikasten baitute ikasi beharrekoa. organización de la información). También tiene an impact on the strengthening ofArazoak konpontzean oinarritutako metodologia un impacto en el fortalecimiento de las relaciones personal relationships (due to thehonek dakartzan onuren artean, hauek personales (por la confrontación de distintos confrontation of different points of view 36
 • 37. nabarmentzen dira: edozein arlotan erabilidaiteke, ezagutzari lotutako gaitasunaksendotzen ditu (metodologia honen bidezbeharrezkoa baita kontzeptualizatzea,hipotesiak proposatzea, lana egituratu etaantolatzea, pentsamendu kritiko eta sortzailealantzea, egoera ezezagunetan erabakiarrazoituak hartzea, ikaskuntza bateratu etabesterentzea eta metaezagutzari lotutakogaitasunak ere sendotzen dira (balioei etaekintzen ondorioei buruz gogoeta egitea,norberaren ekintzen gaineko ardura hartzea,nor bere kasa ikastea, informazioa bilatu etaantolatzea). Era berean, pertsonen artekoharremanak sendotzen laguntzen du (ikuspegidesberdinak alderatu eta taldean lan egiten puntos de vista y el trabajo en equipo) y en las and teamwork) and in affective skills (itdelako) eta eragina du afektu-gaitasunetan competencias afectivas (potencia la autoestima encourages self-esteem and the students’(ikasleen autoestimua sendotzen du, batetik, y la confianza de los alumnos y alumnas en su confidence in their ability to solveeta ikasleek arazoak konpontzeko duten capacidad de resolver problemas). problems).gaitasunaren gaineko konfiantza, bestetik). ¿Qué es un problema? Un problema es una What is a problem? A problem is a situationZer da arazo bat? Arazo bat zerbait ez jakitea situación que implica un no saber, o bien, una which implies not knowing, or rather, anedo bi ideiaren arteko bateraezintasuna incompatibilidad entre dos ideas. Damos por incompatibility between two ideas. We takedakarren egoera bat da. Arazoak arazo hori supuesto que también debe existir una necesidad for granted that there is also a need to solvekonpontzeko beharra dakar berekin (bestela ez de resolverlo (ya que de lo contrario no sería un it (as if it were otherwise it would not be alitzateke arazo) eta, hortaz, arazoa helburu bat problema) y, por lo tanto, el problema tiene que problem) and, therefore, the problem must—arazo hori konpontzea— lortzeko eragozpena tener un carácter de obstáculo para alcanzar una be a hindrance to achieving an aim, whichda. meta, que es su solución. is its solution.Ikuspegi honen arabera, arazoaren diseinua Teniendo en cuenta este enfoque, el diseño de Bearing this focus in mind, the design of afuntsezkoa da arazoak konpontzean un problema se convierte en un aspecto clave problem becomes a key aspect for Problemoinarritutako ikaskuntzan, horixe baita del aprendizaje basado en la resolución de Based Learning, and it is this which reallyikaskuntzari lotutako helburuak lortzen ote problemas, es realmente lo que determina el logro determines achievement of learningdiren erabakitzen duena. Arazo “onek” de los objetivos de aprendizaje. Un “buen” objectives. A “good” problem has theezaugarri hauek dituzte: problema presenta las siguientes características: following features:• Aipagarria: zerikusia du benetako arazoekin. • Relevante: está enfocado a problemas reales. • Relevant: it is focused on real problems.• Egokia: lortu nahi den informazioa aurkitzera • Pertinente: induce a los alumnos y alumnas • Appropriate: it encourages students to bultzatzen ditu ikasleak. al descubrimiento de la información deseada. discover the desired information.• Konplexua: era askotako iritzi eta ideietarako • Complejo: permite la diversidad de opiniones • Complex: it allows for diversity of opinions lekua uzten du, konponbide “bakarra” ez e ideas, poniendo así de manifiesto que no and ideas, so demonstrating that there dagoela erakutsiz. Gainera, konponbideak existen soluciones “únicas”. Además requiere are no “unique” solutions. It also requires ematean alor ugari biltzen dituen ikuspegia plantear soluciones desde una perspectiva the proposing of solutions from a multi- hartzen du oinarritzat. multidisciplinar. disciplinary perspective.Zer da arazoak konpontzea? Arazoak ¿Qué es la resolución de problemas? La What is problem solving? Problem solvingkonpontzea ezagutzari lotutako prozesu resolución de problemas es un proceso is a complex cognitive process, which, bykonplexua da, eta epe labur eta luzerako cognoscitivo complejo, que involucrando el involving knowledge stored in the short- andoroimenean metatutako ezagutza erabiliz, conocimiento almacenado en la memoria a long-term memory, gives us the necessaryikaskuntza iraunkorra lortzeko beharrezko corto y a largo plazo, nos crea la habilidad ability for lifelong learning.gaitasuna sortzen laguntzen digu. necesaria para un aprendizaje permanente. The phases involved in solving a problem.Arazo bat konpontzeko faseak. Arazoak Fases de la resolución de un problema. Aunque Although problem solving —as well askonpontzea —eta gogoetan oinarritutako la resolución de problemas – así como el reflective thought in general— does notpentsamendua oro har— eredu estereotipatu pensamiento reflexivo en general- no se ajusta a conform to a stereotypical and uniformeta uniformearekin bat ez datorren arren, arazo un modelo estereotipado y uniforme, podemos model, we can organise the problem solvingbat konpontzeko faseak bost alditan laburbildu ordenar las fases que llevan a su resolución en process into five stages:ditzakegu: cinco etapas: 1. Recognition of the problem: the student1. Arazoaz jabetzea: ikasleek konturatu egin 1. Reconocer el problema: el alumno o alumna se realises that there is a problem, that therebehar dute arazo bat dagoela, lortu nahi dutena da cuenta de que hay un problema, de que existe is a discrepancy between what they wanteta badutena bat ez datorrela ikusi behar dute. una discrepancia entre lo que desea y lo que and what they have. tiene.2. Arazoa zehaztu eta aztertzea: arazo orokorraz 2. Specification and analysis of the problem:jabetu ondoren, ondoko alderdiak zehaztu behar 2. Especificación y análisis del problema: una vez once it has been perceived in general terms,dira: arazoa konpontzeko zein emaitza lortu behar percibido en términos generales, se busca it is then necessary to pinpoint the result toden, zer dakigun eta zein baliabide erabili precisar qué resultado se debe alcanzar, qué se be achieved, what is known and whatdezakegun. sabe y qué recursos hay para resolver el problema. resources there are to solve the problem. 37 3
 • 38. Egoerak bideratuz ikasi: Aprendizaje por resolución de problemas: Problem Based Learning :ikasteko metodologia berritzailea una metodología de aprendizaje innovadora an innovative learning methodology3. Konponbidea lortzea: arazoa konpontzeko hainbathipotesi proposatzen dira, eta horretarako jarraitubeharreko urratsak finkatzen dira.4. Hipotesia berrikustea: aukeran daudenkonponbideak aztertu eta emaitza ona lortzekoaukera gehien duena aukeratzen da.5. Hipotesia egiaztatzea: hipotesiaren ondorioakegiaztatu egiten dira gertaera ezagunekin edoesperimentazioaren bidez lortutako datuekin,hipotesia berresten ote den ikusteko.Ondorio pedagogikoak. Gure hezkuntza-sistemanikusten dugunez, arazoak konpontzea eskatzen 3. Generación de la solución: se proponen varias 3. Generation of the solution: severalduten arloetako irakasleek garrantzi handia ematen hipótesis para resolver el problema y se hypotheses are proposed to solve thediote konponbide edo erantzun zuzena lortzeari. establecen los pasos necesarios para hacerlo. problem and the necessary steps to do thisDena den, ikuspegi hori aldatu beharra dago, eta are established.irakasleok konturatu behar dugu egoerak bideratuz 4. Revisión de la hipótesis: se evalúan las posiblesikastearen helburu nagusia hauxe dela: ikasleei soluciones y se escoge aquella que tenga mayor 4. Review of the hypothesis: the possiblepentsatzeko gaitasunak ematea eta konponbide posibilidad de éxito. solutions are evaluated and the one whichzuzena lortzen laguntzen dieten prozesuak lantzea. is most likely to be successful is chosen. 5. Verificación de la hipótesis: las conclusiones de la hipótesis se verifican con hechos conocidos 5. Verification of the hypothesis: the o con otros producidos por experimentación, para conclusions of the hypothesis are verified ver si se confirma o no la hipótesis. against known facts or others arising from experience, to see whether they confirm the Implicaciones pedagógicas. En nuestro sistema hypothesis or not. educativo, es ya un hecho establecido que los docentes de áreas en las cuales hay que resolver Teaching and learning implications. In our problemas asignan gran importancia a la solución education system, it is now an established correcta. Sin embargo, es necesario modificar tal fact that teachers of subjects in which there concepción y lograr que los profesores aceptemos is the need for problem solving place great la noción de que el objetivo fundamental en la importance on the correct solution. However, enseñanza por resolución de problemas es ayudar it is necessary to modify this conception a nuestros alumnos y alumnas a desarrollar and get teachers to accept the idea that the habilidades de pensamiento y procesos que les fundamental objective in the Problem Based permitan alcanzar soluciones correctas. Learning is to help our students to develop thought skills and processes which will Para ello el docente debe: enable them to reach the correct solutions. • Crear un ambiente apropiado para la resolución In order to accomplish this, the teacher must:Horretarako, irakasleak baldintza hauek bete behar de problemas.ditu: • Create an appropriate environment for • Asumir el rol de facilitador, tutor, guía, co- problem solving.• Arazoak konpontzeko giro egokia sortzea. aprendiz, mentor o asesor.• Eragile, tutore, gidari, aholkulari, ikaskide • Take on the role of facilitator, tutor, guide, • Buscar mejorar la iniciativa de los alumnos y co-learner, mentor and assessor.eginkizuna hartzea. alumnas y motivarlos. Los alumnos son• Ikasleen ekiteko grina hobetzen saiatzea eta haiek considerados sujetos que pueden aprender por • Try and improve students’ initiative andmotibatzea. Ikasleak beren kasa ikasteko gai diren cuenta propia. motivate them. The students are seen aspertsonak direla uste behar dute irakasleok. subjects who are able to learn for Muchos centros europeos utilizan la metodología themselves.Europako ikastetxe askotan PBL metodologia PBL como estrategia de aprendizaje enerabiltzen dute lanbide-heziketako hainbat arlotan diferentes áreas de formación profesional. En Many European schools use the PBLikasteko estrategia bezala. Azken batean, PBL definitiva podemos afirmar que la metodología methodology as a learning strategy inmetodologia irakasleok eskueran dugun lan- PBL es una técnica de trabajo que los profesores different areas of Vocational Training. Intresna bat da, ematen ditugun irakasgai eta podemos utilizar en una parte de nuestros cursos short, we can state that the PBL methodologyikastaro gehienetan erabili dezakeguna beste para la mayoría de las materias, combinada con is a work technique which we teachers canirakas-teknika batzuekin batera, betiere jorratu otras técnicas didácticas y delimitando los use in part of our courses for most subjects,nahi ditugun irakas-helburuak zehatz-mehatz objetivos de aprendizaje que se desea cubrir de combined with other teaching techniquesmugatu ondoren. forma muy rigurosa. and delimiting the learning aims which we want to reach very thoroughly.Iñaki Resa Iñaki Resa Iñaki ResaDiocesanas - Arriaga ikastetxeko zuzendaria Director de Diocesanas – Arriaga Director of Diocesanas – Arriagairesa@diocesanas.org iresa@diocesanas.org iresa@diocesanas.org 38
 • 39. MENDEBERRI proiektua – MondragonUnibertsitatearen hezkuntza proiektuberria abian hasi daEl proyecto MENDEBERRI: Puestaen marcha del nuevo proyecto educativode la Universidad de MondragónThe MENDEBERRI project – Start-up of the neweducational project by the University of MondragónAzken bi urteotan Mondragon Durante los dos últimos años la Universidad Over the last two years, the UniversityUnibertsitateak bere hezkuntza proiektuari de Mondragón ha llevado a cabo una profunda of Mondragón has carried out an in-depthburuzko hausnarketa sakona egin du. reflexión sobre su proyecto educativo. reflection on its educational project.Gizartean eman diren aldaketa handiak Consciente de los enormes cambios que se Aware of the huge changes which haveikusirik, unibertsitatea bere hezkuntza han producido en la sociedad, la Universidad occurred in society, the University hasereduaren aldaketaren premiaz jabetu da. ha considerado necesaria una transformación considered far-reaching changesMendeberri proiektu berriak ikaslearen de gran alcance de su proyecto educativo. El necessary for its educational project.profil profesionala ardaztzat hartzen du eta proyecto Mendeberri se centra en el perfil The Mendeberri project focuses on theformazio pertsonala, soziala eta profesionala profesional del alumno y une la formación professional profile of the student anduztartu. Aldi berean, prozesu didaktiko anitz personal, social y profesional. Paralelamente brings together personal, social andeta emankorragoak suspertzen ditu, ikasleen promueve procesos didácticos múltiples y más professional training. Parallel to this, itformazio integrala ahalbidetzeko. efectivos, que posibilitan la formación integral encourages multiple teaching and more effective processes, which make the student’s integral training possible. This a c a d e m i c y e a r, 2 0 0 2 - 2 0 0 3 , t h e Mendeberri project has begun to be experimented within three different degrees: in Electronic Engineering studies at the Higher Polytechnic Institute, in the Business Management and Administration degree at the Faculty of Economic Sciences, and in the Child Education degree at the Faculty of Teacher Training. After this pilot stage, the new educa-tional model will be extended to all other degrees provided by the University of Mondragón.Honenbestez, Mendeberri proiektua hiru del estudiante. En este curso 2002-2003 el Skills to be developedtitulaziotan hasi da esperimentatzen 2002 – proyecto Mendeberri ha comenzado a The project aims to develop all of the2003 ikasturtean: Goi Eskola Politeknikako experimentarse en 3 titulaciones: en los students’ skills: both those linked to theirInjinerutza Elektronikoan, Ekonomia estudios de Ingeniería electrónica de la Escuela studies, meaning, technical andZientzien Fakultateko Enpresen Superior Politécnica, en la titulación de methodological skills, and also personalAdministrazio eta Zuzendaritzan eta Dirección y administración de empresas de la and social and participative skills. ManyHumanitate eta Hezkuntza Zientzien Facultad de Ciencias Económicas y en la de of the latter are horizontal skills, whichFakultateko Haur Hezkuntzan. Hezkuntza Educación infantil de la Facultad de Pedagogía. are necessary today in any job, and 39
 • 40. MENDEBERRI proiektua – Mondragon El proyecto MENDEBERRI: Puesta en marcha The MENDEBERRI project – Start-up of theUnibertsitatearen hezkuntza proiektu berria del nuevo proyecto educativo de la Universidad new educational project by the University ofabian hasi da de Mondragón Mondragón include the capacity for knowing how to work in a team, how to communicate or how to maintain a pro-active attitude towards change. The Mendeberri project also underlines the importance of language skills and aims to strengthen multilingualism in the students. It encourages functional bilingualism in a way that students are able to manage in any social environment, both in Basque and Spanish. However, the project also reinforces the importance of a knowledge of English, as this has become the international language par excellence. Other bases of the project are co- operative values. These values areeredu berria ikasketa horietan esperimentatu Tras esta fase piloto el nuevo modelo educativo developed in three ways: by integratingondoren, unibertsitateko gainontzeko se extenderá al resto de las titulaciones de la socio-ethical areas into the curriculum,ikasketetara hedatuko da. Universidad de Mondragón. the teaching processes and through university life itself.Desarroilatu Competencias Lastly, the project will have an influencenahi diren konpetentziak que se busca desarrollar as regards information andProiektuak ikasleen konpetentziak suspertu El proyecto pretende desarrollar las communication technologies. Thenahi ditu: ikasketekin loturiko konpetentziak, competencias de los estudiantes: aquellas functions which these technologies mustalegia, teknikoak eta metodologikoak eta, relacionadas con los propios estudios, es decir, fulfil are also extended. The aim is thathalaber, konpetentzia pertsonalak eta las competencias técnicas y metodológicas, y they are not only used as an efficientpartaidetzari dagozkionak. Azken horietako además las competencias personales y las communication and information searchasko zeharkako konpetentziak dira, edozein sociales y participativas. Muchas de estas tool, but as support for moving thelanpostutarako egun beharrezkoak direnak, últimas son competencias transversales, que learning project forward and as aadibidez: talde lanean aritu, komunikatu edota hoy en día son necesarias en cualquier puesto valuable source of resources.aldaketaren aurrean jarrera pro-aktiboa izan. de trabajo, competencias como saber trabajar en equipo, comunicarse o mantener una actitud In short, the project aims to enable multi-Mendeberri proiektuan, halaber, konpetentzia proactiva ante los cambios. disciplinarity. This means, that insteadlinguistikoen garrantzia azpimarratzen da eta of dealing with the areas of knowledgeikasleen eleaniztasuna indartu nahi da. Batetik, Por otra parte, el proyecto Mendeberri subraya atomistically, it aims to deal with theelebitasun funtzionala, euskaraz eta gaztelaniaz la importancia de las competencias lingüísticas different areas in an integrated way, as,gure gizartearen eremu guztietan aritzeko, y pretende reforzar el multilingüismo de los today, solving any problem requires usingbestetik, ingelesaren ezagutza suspertuko da, alumnos. Promueve el bilingüismo funcional several areas of knowledge.egun nazioarteko “lingua franca” bihurtu baita. de forma que los alumnos sean capaces deProiektuaren beste zutabe garrantzitsua balore desenvolverse en cualquier ámbito social tanto Enrichment of the learning en euskera como en castellano. Pero además processeskooperatiboek osatzen dute. Berauek hiru modu refuerza la importancia del conocimiento delezberdinetan landuko dira: curriculumean To make this new educational project inglés, ya que este idioma se ha convertido enbertan arlo sozio-etikoak integratuz, prozesu happen, it is necessary to diversify la lengua internacional por excelencia.didaktiko beraietan eta, azkenik, bizitza teaching practices used at the University:unibertsitarioaren bitartez. Otra de las bases del proyecto son los valores to reduce the number of teacher-led cooperativos. Dichos valores se trabajan de lectures and gradually introduceBestalde, Informazio eta komunikazio tres modos: integrando las áreas socio-éticasteknologien erabilera sendotu nahi da. Gainera innovative learning processes, such as, en el curriculum y en los procesos didácticos for example, Problem Based Learningteknologiok beteko dituzten funtzioak handitu y a través de la propia vida universitaria. and learning through projects and caseegingo dira: hala komunikatzeko eta Por último se va a incidir en la utilización de studies.informazioa eskuratzeko tresna gisa, nola las tecnologías de la información y de la These three learning processes help thehezkuntza proiektua bideratzeko euskarri eta comunicación. Además las funciones que student to develop different skills andbaliabide iturri gisa. deben cumplir estas tecnologías se amplían. they also increase their level ofHonen guztiaren ondorioz, proiektuaren Se trata de que se utilicen no sólo como un participation. The student becomes theantolaketak diziplinartekotasuna ahalbidetu medio eficaz de comunicación y búsqueda de focus of the teaching-learning process 40
 • 41. MENDEBERRI proiektua – Mondragon El proyecto MENDEBERRI: Puesta en marcha The MENDEBERRI project – Start-up of theUnibertsitatearen hezkuntza proiektu berria del nuevo proyecto educativo de la Universidad new educational project by the University ofabian hasi da de Mondragón Mondragónnahi du. Alegia, jakintza arloak era atomistan información, sino como soporte para hacertratatu beharrean, era integratuan landu nahi avanzar al proyecto didáctico y como unadira, egun edozein arazori soluziobidea fuente valiosa de recursos.topatzeko jakintza arlo ezberdinak erabili En definitiva el proyecto pretende facilitar labehar baitira. multidisciplinaridad. Es decir, en lugar de tratarProzesu didaktikoen las áreas de conocimiento de un modo atomista, pretende trabajar las distintas áreas de unaberastea modo integrado, ya que hoy en día, resoverHezkuntza proiektu berri hau gauzatzeko, cualquier problema exige utilizar diferentesunibertsitatean erabili ohi diren prozesu áreas de conocimiento.didaktikoak aberastu egin behar dira. Klasemagistralak murriztu eta pixkanaka- Enriquecimientopixkanaka berritzaileak diren ikaste- de los procesos didácticosprozesuak jarri abian, hala nola, egoerak Para materializar este nuevo proyectobideratuz eta proiektu eta kasuen bidez ikasi. educativo, es necesario diversificar losHiru ikaste-prozesu horiek konpetentzia procesos didácticos que se utilizan en laezberdinak garatzen lagundu eta, gainera, Universidad: reducir el número de clasesikaslearen partaidetza areagotzen dute. Ikaslea magistrales e introducir de forma paulatinaikaste-irakaste prozesuaren ardatza bihurtuz, procesos de aprendizaje innovadores, comopertsona pasiboa izan beharrean pro-aktiboa por ejemplo el aprendizaje por resolución debilakatu behar da. Gainera, egoerak bideratuz problemas, el aprendizaje por proyectos yikaste horrek ikasleari ezezaguna den arazo estudio de casos.bati aurre egiteko metodologia erakusten dio. Estos tres procesos de aprendizaje ayudan alBeste modu batera esanda, ikasten ikasten alumno a desarrollar distintas competencias ylaguntzen dio eta hortaz ikasten irakatsi. además incrementan su nivel de participación.Halaber, metodologia horrek ikaslearen and, instead of being a passive subject, El alumno se convierte en el eje del procesojakinmina suspertu eta komunikaziorako they are encouraged to have a pro-active de enseñanza-aprendizaje y, en lugar de sertrebetasunak indartzen ditu. attitude. Even more, Problem Based un sujeto pasivo, se ve obligado a tener una actitud proactiva. Más incluso, el aprendizaje Learning provides the student with a basado en la resolución de problemas dota al methodology which will help them to alumno de una metodología que le sirve para confront unknown problems, meaning it enfrentarse a problemas desconocidos, es will help them to learn how to learn. This decir, le ayuda a aprender a aprender. Además methodology also stimulates curiosity esta metodología estimula su curiosidad y le and helps the student to develop their ayuda a desarrollar su capacidad de ability to communicate. comunicación. Undoubtedly these kinds of Es indudable que este tipo de procesos methodologies transform the role of the didácticos transforman el rol del formador. El trainer. The teacher is no longer the main profesor deja de ser la fuente principal de source of knowledge and becomes a conocimiento y se convierte en un dinamizador learning facilitator and a counsellor or del aprendizaje y en un consejero o guía. guide.Zer esanik ez, prozesu didaktiko horiekirakaslearen rola aldatzen dute. Irakaslea Durante los dos últimos años, hemos construido Over the last two years, we have builtjakintzaren iturri nagusia izan ordez tutore, el marco conceptual del proyecto Mendeberri. the conceptual framework of theaprendizaiaren dinamizatzaile eta En este curso 2002-2003 hemos entrado en la Mendeberri project. This year, 2002-2003,aholkularia bihurtu behar da. fase de aplicación del proyecto. De este modo we have entered the application phase hemos iniciado a ofrecer respuestas a un gran of the project. This way, we have begunAzken bi urteotan proiektuaren marko to offer answers to a great desafío metodológico que tenemos antekontzeptuala eraiki ondoren, 2002-2003 methodological challenge that we are nosotros.ikasturtean inplementazio fasean sartu gara. confronted with.Beraz, aurrean daukagun erronka handiarierantzuten hasiak gara.Pili Sagasta Pili Sagasta Pili SagastaMENDEBERRI proiektuaren Experto técnico del proyecto Technical expertaholkulari teknikoa MENDEBERRI for the MENDEBERRI projectpili_sagasta@huhezi.edu pili_sagasta@huhezi.edu pili_sagasta@huhezi.edu 41
 • 42. Metalezko piezak fabrikatzekoosotasunezko ekoizpen-sistema: fase edoekinaldi bakarreko prozesuaUn sistema integrado de producción para fabricar piezasmetálicas: un proceso de una sola faseAn integrated production systemfor fabricating metal parts: One-step processIndustrian dagoen metalezko osagaien erabilpen El uso intensivo de componentes metálicos The extensive use of metal parts byhandia, oso zorrotz eta betebehar askoko bihurtu en la industria se ha vuelto muy exigente. industries has become increasinglyzaigu. Horregatik, industri eta material- Por ello, las tecnologías de producción demanding. Hence, material and industrialekoizpenean erabiltzen diren teknologiek, industrial y de materiales necesitan realizar manufacturing technologies focus onkalitate handiko ekoizkinak (produktuak) egin productos de gran calidad fabricados con el outputs of the highest performance in thebeharra dute diru- eta denbora-kosturik menor coste de dinero y tiempo. En este least production time and cost. Withintxikienekin. Testuinguru horretan, duela gutxi contexto, se ha desarrollado recientemente this context, a newly developed productionekoizpen-sistema bat garatu da eta, sistema un sistema de producción que integra system integrates material, machine andhorrek, metal gogorrezko piezak fabrikatzeko material, máquina herramienta y software software for the fabrication of hard metalmateriala, makina-erremintak eta softwarea para fabricar piezas de metal duro. parts.batera hartzen ditu bere baitan. Esta innovación es un sistema completo que This innovation is a complete system that incorpora materiales de nuevas aleaciones, incorporates new-alloyed materials, laser técnicas de producción por láser y un based production techniques and specially software desarrollado ad-hoc para fabricar developed software for the manufacture inserciones y cavidades completas de gran of cost-effective and high quality inserts calidad. Estas podrían aplicarse en el ámbito and complete cavities. These could be de la producción de moldes, sobre todo de applied in the field of mould production, moldes por inyección de plástico y en la particularly in plastic injection moulding fundición por presión del troquel de piezas and the non-ferrous metal pressure de metales no férreos. Concretamente el diecasting. More specifically, the system sistema consiste en: consists of: • Diversas composiciones • Different compositions of hard metal de polvos sinterizados de metal duro sinterable powders; • Una máquina selectiva de sinterizado • A selective laser-sintering machine; por láser • And a computer aided design (CAD) • Y software de diseño por ordenador (CAD) software for specifying the mould para determinar la geometría del molde. geometry.Berrikuntza hau, osotasunezko sistema da etaaleazio berriz osatutako materialak, laser El nuevo sistema ofrece beneficios The new system offers its users additionalbidezko ekoizpen-teknikak eta kalitate handiko adicionales derivados de las características benefits from the newly advanced featurestxertaketak nahiz barrunbe osoak fabrikatzeko avanzadas desarrolladas. Por ello el uso de developed. Thereby, the use of nanophasebeharren arabera garatutako softwarea hartzen polvos metálicos microscópicos mejora las metal powders enhances the mechanicalditu bere barne. Teknika horiek hain zuzen ere, propiedades mecánicas de los productos properties of the tooling produced. Inmoldegintza-arloan, plastikoen injekziozko fabricados. Además, la experimentación con addition, the experimentation with variousmoldeen arloan eta burdinazkoak ez diren varias técnicas de aleación mecánicas para mechanical alloying techniques formetalezko piezak trokelaren presio bidez urtuta procesar polvos muy reactivos sinterizados processing highly reactive, laser-sinterablefabrikatzeko arloan erabil litezke. Zehatz-mehatz por láser produce piezas funcionales de gran powders resulted in functional parts withesanda, sistema honetan datza: rendimiento y resistencia. Estos excelentes excellent performance and resistance. polvos metálicos precompactos se van These excellent pre-compacted metal• Metal gogorrezko hauts sinterizatuen depositando en capas muy finas (0,1 mm) powders are then deposited in very thin osagai desberdinak con la máxima densidad que se puede (0.1 mm) layers with the maximum• Laser bidezko material sinterizatuen obtener. El uso del sistema por láser es el obtainable density possible. The use of makina hautatzailea 42
 • 43. • Eta ordenagailuz lagunduta diseinatzeko softwarea (CAD) moldearen geometria erabaki eta zehazteko.Sistema berri honek, garatutako ezaugarriaurreratuetatik ondorioztatutako irabazi etaonura gehigarriak eskaintzen ditu. Horregatik,metal-hauts mikroskopikoak erabiltzeak,hobetu egiten ditu fabrikatutako ekoizkinenmekanika-propietateak. Gainera, laser bidezsinterizatutako hauts oso erreaktiboakprozesatzeko aleazio mekanikoen hainbatteknikekin saiakuntzak egiteak, errendimen-du eta erresistentzia handiko piezafuntzionalak ekoizteko bide ematen du. Aldezaurretik trinkotutako metal-hauts bikainhoriek, oso geruza meheetan (0,1 mm)kokatzen joaten dira lor dezaketendentsitaterik handiena lortuz. Sistema laser resultado directo de una técnica de juntura the laser system is a direct result of anbidez erabiltzea, juntura-teknika hobetu eta mejorada y rentable, en particular para improved and cost-effective bindingerrentagarri baten zuzeneko emaitza da, moldes de gran tamaño. Estos avances se methodology, particularly for largetamaina handiko moldeentzat batez ere. han incorporado en una máquina alfa, como moulds. These developments have beenAurrerabide horiek, alfa makina batean sartu un módulo que se puede añadir a máquinas incorporated into an alpha machine, asdira eta horrek ekonomia eta merkataritza de corte por láser existentes, lo cual ofrece an add-on module to existing laser-arloetako abantailak eskaintzen ditu. Garestia ventajas económicas y comerciales. Este cutting machines, providing economicalez den eta CAD teknikaren erabilpenak egiten software, que no es caro y usa aplicaciones and commercial advantages. Thedituen software hori, sisteman sartu da CAD, se ha introducido en el sistema para inexpensive software (using CADmolde-diseinu aurreratua egiteko, izan ere, realizar un diseño de molde avanzado, ya facilities) has been introduced into thelastertasun handiz lekualdatzen baititu que traslada con gran rapidez archivos de system for a powerful mould design sincepiezen artxiboak moldeen barrunbeetara, piezas a cavidades de moldes con la it rapidly translates parts files into mouldmoldeak berak eskatzen duen funcionalidad de molde requerida. cavities along files with the requiredfuntzionagarritasunarekin. moulding functionality. Algunos de los mejores centros deIkerkuntza-etxe eta enpresarik onenetako investigación y empresas han combinado Leading research institutes andbatzuk, beren ahaleginak elkartu eta sus esfuerzos para desarrollar este sistema companies have combined their skills tokonbinatu egin dituzte iraultzaile den sistema revolucionario. Con el nuevo sistema el accomplish the realisation of thishau garatzeko. Sistema berri honekin, proceso de sinterizado se transforma en breakthrough system. With the newsinterizazio-prozesua, etapa bakarreko un proceso de una sola etapa, que no system, the sintering process becomesprozesu bihurtzen da eta ez du behar requiere la fase de post-sinterizado, que a one-step process without the need forsinterizatu ondorengo faserik, barrunbeak necesita un retoque mínimo de acabado post-sintering and with the minimalakabatzeko ukitu txikienak baino ez ditu para las cavidades y que se puede utilizar finishing required for cavities, which maybehar eta moldeak fabrikatzeko zuzen- directamente para fabricar moldes. Si lo be directly utilised for producingzuzenean erabil daiteke. Gaurdaino comparamos con la tecnología existente, moulding tools. Compared to currenterabilitako teknologiarekin erkatzen badugu, la adopción de este sistema ofrece un technology, the adoption of this systemsistema hori onartzeak, erabat aurreratutako rendimiento mecánico avanzado y un results in advanced mechanicalmekanika-errendimendu edo etekina eta control dimensional de las piezas performance and dimensional control ofmetalezko piezen dimentsio-kontrola metálicas. the metal tools.eskaintzen ditu.Elkarlanerako laguntza aurkitu nahi da. Se busca colaboración. Collaboration sought.Informazio eta prestakuntza/trukaketa Intercambio de información/Formación Information exchange/TrainingEgitaraua. Programa. Programme.BRITE/EURAM 3 4. egitarau-eremuko arloan Financiado en el marco del 4º programa marco Funded within the 4th Framework Programme BRITEfinantzatua (Industri eta material-teknologiak) BRITE/EURAM 3 (Tecnologías industriales y de materiales) /EURAM 3 (Industrial and materials technologies)BARALDI, U. CRIF BARALDI, U. CRIF BARALDI, U. CRIFParc Scientifique de la Cense Rouge Parc Scientifique de la Cense Rouge Parc Scientifique de la Cense RougeRue du Bois St. Jean, 12 Rue du Bois St. Jean, 12 Rue du Bois St. Jean, 12B – 4 102 Seraing B – 4 102 Seraing B – 4 102 SeraingTelefonoa: 32 4 361 87 00 Tel: 32 4 361 87 00 Tel: 32 4 361 87 00Faxa: 32 4 361 87 02 Fax: 32 4 361 87 02 Fax: 32 4 361 87 02BAR@crif.be BAR@crif.be BAR@crif.beIturria: Fuente: Source:Cordis focus, 34. zk. – 2002ko maiatza. Cordis focus, nº 34 – Mayo 2002, Cordis focus, issue nº 34 – May 2002Europako Batzordea – Berrikuntza- Comisión Europea – Programa Innovación European Commission – Innovation / SMEsegitaraua ETE (Enpresa Txiki eta Ertainak) / PyMES Programme 43 3
 • 44. Garraio- eta eraikuntza-industrietan iraultzaeragingo duen soldadura-teknologia berria:marruskadura bidezko soldaduraUna nueva tecnología de soldadura querevolucionará la industria del transporte y laconstrucción: la soldadura por fricciónNew welding technology set to revolutionisetransport and construction: Friction stir welding A new form of friction welding that mixes together the materials to be joined without melting them is set to revolutionise metal joining in applications such as transport and construction. Known as “Friction Stir Welding” the technology literally stirs the two metals. A special rotation tool heats the joint by friction and moves through it stirring the two metals, which can be dissimilar, together into a high-strength solid phase joint. The benefits include the ability to join materials that are difficult to weld with traditional heat fusion, plus low distortion, better mechanical properties and a cleaner process, which can easily be automated using existing machine tools.Elkarlotu behar diren materialak, urtu gabe, Una nueva forma de soldadura por fricción,marruskadura bidez nahasten dituen soldadura- que mezcla los materiales que se deben unirmodu berri batek, iraultza sortuko du garraio- sin fundirlos, va a revolucionar la soldaduraarloan eta eraikuntzan erabiliko diren metalen de metales en aplicaciones para el transportesoldaduran. y la construcción .Biraka dabilen erreminta berezi batek, juntura Una herramienta especial que rota calientamarruskadura bidez berotzen du, eta biratzean, la junta por fricción y al rotar, une los dosbereizteko joeradunak izan daitezkeen bi metalak metales, que pueden ser disimilares, en unalotu egiten ditu sendotasun handiko soldadura- fase de soldadura de gran solidez. Lasfase bakarrean. Sistema honek eskaintzen dituen ventajas que ofrece este sistema incluyenabantailen artean daude, ohiko berotze-sistemen la posibilidad de soldar materiales difícilesbidez urtuz soldatzeko zailak diren materialak de soldar por medio de la fusión por calorsoldatzeko aukera, distortsio txikia, mekanika- tradicional, además de baja distorsión,propietate hobeak lortzea eta prozesua bera mejores propiedades mecánicas y ungarbiagoa izatea, baina gainera, prozesu hori proceso más limpio, que se puedeerraz automatiza liteke jada gure artean ditugun automatizar fácilmente usando máquinasmakina-erremintak erabiliz. herramientas ya existentes. 44
 • 45. Mundu-mailako patente batek babestua den Aunque protegida por una patente mundial, Protected by world-wide patents, thearren, esklusibotasunik gabeko lizentziak se pueden obtener licencias no exclusivas. technology is available for non-exclusivelor daitezke. Dagoneko, lizentzia horietako Se han negociado hasta el momento más de licence, and more than 40 such licences40 baino gehiago negoziatu dira. Bi 40 de estas licencias. Dos empresas have so far been negotiated. Twoeskandinaviar enpresek jada teknologia hori escandinavas utilizan ya esta tecnología en Scandinavian companies are already usingerabiltzen dute ekoizpenean aluminiozko la producción para soldar aleaciones de the technology in production, for joiningaleazioak soldatzeko. aluminio. aluminium alloys.Marruskadura bidezko soldadura horierabiltzeko erabilpen-aukera ugari daude.Itsasontzi-industria izan da prozesu horimerkataritzako erabilpenetarako onartu duenlehenengo arloetakoa. Aire- eta espazio-industria ere teknika berri hau erabiltzen arida pieza-prototipoak egiteko. Egia esan,aukera gehiago eskaintzen ditu hegazkinzibilen eta militarren fabrikazioan geruzakzurtoinei, nerbioei eta egiturei soldatzeko.Arrakastaz probatu eta soldatu diradagoeneko espazioko ibilgailuentzakoaluminio-aleaziozko erregai-tangak,luzetarako topeko soldadura-prozedura etasoldadura zirkular gainjarria erabiliz.Marruskaduraz solda daitezkeen aluminio-galdaldietako materialekin egindako Existen muchas aplicaciones potenciales There are many potential applicationsekoizpenak ere aztertzen ari dira abiadura para la soldadura por fricción. La industria for friction stir welding. The shipbuildinghandiko trenen merkaturako eta baita egitura naval es uno de los primeros ámbitos que ha and marine industries are two of the firstarinetarako metalen industrian erabiltzeko adoptado el proceso para aplicaciones to adopt the process for commercialmoduak ere. Prozesua halaber, metalen comerciales. La industria aeroespacial está applications. The aerospace industry isindustrian ere erabil daiteke soldadura bidez también utilizando esta nueva técnica para already using the technique to makeneurri handiagoak dituzten xaflak ekoizteko. fabricar prototipos de piezas. Ofrece más prototype parts. Further opportunities posibilidades para soldar capas a vástagos, exist to weld skins to spars, ribs, and nervaduras y cadenados en la aviación civil stringers for us in military and civilian y militar. Se ha experimentado y soldado con aircraft. Longitudinal butt welds and éxito tanques de combustible para vehículos circumferential lap welds of aluminium espaciales de aleaciones de aluminio alloy fuel tanks for space vehicles have realizados mediante el procedimiento de been successfully welded and tested. soldadura tope longitudinal y soldadura a The commercial production of high-speed solape circular. También se está estudiando trains made from aluminium extrusions la producción comercial de trenes de alta which may be joined by friction stir velocidad realizados con coladas de welding is also being investigated, as alumninio que pueden soldarse por fricción, are applications in the automotive sector así como aplicaciones en la industria del for lightweight structures. The process metal para estructuras ligeras. El proceso can also be used by the metal industries se puede utilizar también en la industria del to increase the size of commercially metal para producir chapas de mayor formato available sheets by welding them before mediante soldadura. forming.Elkarlanerako laguntza aurkitu nahi da. Se busca colaboración. Collaboration sought.Bultzatu nahi dena: l & G gehigarria; Apoyo a I & D adicional; Acuerdos Further research or development support;Lizentzietarako hitzarmenak para licencias Licence agreementMCKEOWN, David MCKEOWN, David MCKEOWN, DavidTWI Ltd TWI Ltd TWI LtdGranta Park, Great Abington Granta Park, Great Abington Granta Park, Great AbingtonCambridge CB1 6AL Cambridge CB1 6AL Cambridge CB1 6ALErresuma Batua (United Kingdom) United Kingdom United KingdomTelefonoa: 44 1223 89 11 62 Tel 44 1223 89 11 62 Tel 44 1223 89 11 62Faxa: 44 1223 89 25 88 Fax 44 1223 89 25 88 Fax 44 1223 89 25 88twi@twi.co.uk twi@twi.co.uk twi@twi.co.ukwww.twi.co.uk www.twi.co.uk www.twi.co.ukIturria: Fuente: Source:Cordis focus, 34. zk. – 2002ko maiatza. Cordis focus, nº 34 – Mayo 2002 Cordis focus, issue nº 34 – May 2002Europako Batzordea – Berrikuntza-egitaraua Comisión Europea– Programa de European Commission – Innovation // ETE (Enpresa Txiki eta Ertainak) Innovación / PyMES SMEs Programme 45
 • 46. Ikastetxeei Novedades Newsburuzko berriak en los Centros from the SchoolsOteiza Lizeo Nace Oteiza Lizeo The foundingPoliteknikoa sortu da Politeknikoa of the Oteiza LizeoZarautzen en Zarautz Politeknikoa in Zarautz Antoniano Ikastetxe Politeknikoa, la Ikastola The Antoniano Ikastetxe Politeknikoa, the Salbatore Mitxelena de Zarautz y la Herri Ikastola Ikastola Salbatore Mitxelena in Zarautz de Orio firmaron un protocolo el 24 de junio de and the Herri Ikastola in Orio signed a 2002 para constituir el Liceo Politécnico Oteiza. protocol on 24 June 2002 to found the Oteiza Lizeo Politeknikoa (Oteiza Vocational Las conversaciones entre los representantes High School). de los tres centros se iniciaron en el 2001. Las Ikastolas de Zarautz y Orio querían ofertar Discussions between the representatives Bachilleratos y Ciclos formativos y los of the three centres began in 2001. The Franciscanos, titulares de Antoniano Ikastetxe Ikastolas in Zarautz and Orio wanted to Politeknikoa, tenían la intención de traspasar offer Secondary Education and Vocational la titularidad del centro y dejar de gestionarlo. Training Courses and the Franciscans, owners of the Antoniano Ikastetxe Estas conversaciones han culminado con el Politeknikoa, had the intention of protocolo por el cual se crea la Fundación OteizaZarauzko Antoniano Ikastetxe Politeknikoak, transferring ownership of the centre and Lizeo Politeknikoa, que gestionará los nivelesSalbatore Mitxelena ikastolak eta Orioko herri- ceasing management of it. de Educación infantil, primaria y secundariaikastolak Oteiza Lizeo Politeknikoa sortzeko obligatoria, y en cuyo Patronato estarán These discussions have resulted in thehitzarmena sinatu zuten 2002ko ekainaren 24an. representados los franciscanos, los profesores protocol by which the Oteiza LizeoHiru ikastetxeetako ordezkarien arteko hartu-emanak y los padres de alumnos. En relación a los Politeknikoa Foundation has been created,2001ean hasi ziren. Zarautz eta Orioko ikastolek Bachilerratos y Ciclos formativos, la Fundación which will manage pre-school andbatxilergoak eta heziketa-zikloak nahi zituzten eskaini será cotitular con las Ikastolas de Zarautz y de compulsory primary and secondaryeta frantziskotarrek, Antoniano Ikastetxe Orio, constituyendo el Liceo Politécnico Oteiza, education, and in whose Board of TrusteesPoliteknikoko titularrek, ikastetxearen titulartasuna que se ubicará en las actuales instalaciones de the Franciscans, teachers and parents willeskualdatu eta kudeatzeari uzteko asmoa zuten. Antoniano Ikastetxe Politeknikoa. Las empresas be represented. With regard to the e instituciones de la comarca podrán participar Secondary Education and VocationalHartu-eman horien ondorioz, Oteiza Lizeo en la gestión de dicho Liceo. Training Courses, the Foundation will bePoliteknikoa Fundazioa sortzeko hitzarmena sinatu co-owner with the Ikastolas of Zarautz anddute. Fundazioak haur-hezkuntza, lehen hezkuntza Se ha iniciado de este modo un periodo Orio and will constitute the Oteiza Lizeoeta derrigorrezko bigarren hezkuntza kudeatuko ditu, transitorio de dos años, periodo durante el cual Politeknikoa (Oteiza Vocational Higheta bere patronatuan frantziskotarren, irakasleen diversas comisiones desarrollarán y gestionarán School), which will be located at theeta ikasleen gurasoen ordezkariak egongo dira. todos los aspectos relativos al nuevo Liceo: present facilities of Antoniano IkastetxeBatxilergoei eta heziketa-zikloei dagokienez, constitución de los órganos de gestión, Politeknikoa. Companies and institutionsfundazioa titular-kidea izango da Zarautz eta Orioko tramitación de las autorizaciones pertinentes, in the county will be able to participate inikastolekin batera, eta Oteiza Lizeo Politeknikoa desarrollo del proyecto educativo, etc. the management of this school.sortuko dute Antoniano Ikastetxe Politeknikoak gaur La oferta educativa de Oteiza Lizeo Politek-egun dituen instalazioetan. Eskualdeko enpresa eta Thus, a two-year period has been initiated, nikoa será similar a la actual oferta deerakundeek Lizeoaren kudeaketan parte hartu ahal a period during which various committees Antoniano Ikastetxe Politeknikoa, si bien seizango dute. will develop and manage all the aspects podrán afianzar el número de grupos, la relating to the new school: the constitutionHorrela, egoera batetik besterako igaroaldiari ekin optatividad de diversas asignaturas y desarro- of different boards, processing thezaio, eta tarte horretan hainbat batzordek Lizeo berriari llar nuevos proyectos de futuro. appropriate authorisations, developing thedagozkion alderdi guztiak garatu eta kudeatuko educational project, etc.dituzte: kudeaketa-organoak sortu, beharrezkobaimenak bideratu, hezkuntza-proiektua garatu etab. The training provision at Oteiza Lizeo Politeknikoa will be similar to the presentOteiza Lizeo Politeknikoaren hezkuntza-eskaintza vocational training provision of AntonianoAntoniano Ikastetxe Politeknikoak orain duenaren Ikastetxe Politeknikoa, although it will beantzekoa izango da, baina taldeen kopurua mantendu, possible to guarantee the number of groups,irakasgai gehiago eskaini eta proiektu berriak garatu enlarge the choice of different subjectsahal izango dira. and develop innovative projects. 46
 • 47. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the SchoolsKarrera berria Lea- Una nueva carrera A new degree at theArtibai Ikastetxean: en Lea-Artibai Lea-Artibai Ikastetxea:Industria injinerutza Ikastetxea: Ingeniería Mechanical Technicaltekniko mekanikoa – técnica mecánica, Engineering, polymerpolimeroak opción polímeros option2002-2003 ikasturtean karrera berri bat jarri da Se ha puesto en marcha una nueva carrera en A new degree has been set up at the Lea-martxan Lea-Artibai Ikastetxean. Mondragón Lea-Artibai Ikastetxea gracias a un acuerdo Artibai Ikastetxea, thanks to an agreementUnibertsitatearekin lortutako hitzarmenaren alcanzado con la Universidad de Mondragón. A reached with the University of Mondragón.ondorioz, Industria injinerutza tekniko partir de este curso 2002-2003 se pueden realizar From this academic year, 2002-2003, it willmekanikoa – polimeroak ikasteko aukera los estudios de Ingeniería técnica mecánica, be possible to study Mechanical Technicaleskeintzen da Markinan ikasturte honetan. Lau opción polímeros en Markina. El título de Engineering, polymer option in Markina.urtetako ikasketak burutu ostean (hiru ikasturte ingeniero técnico mecánico se podrá obtener The Mechanical Technical Engineeringeta urte bat proiekturako) aipatutako titulua tras cuatro años de estudios (tres cursos degree can be achieved after four years ofeskuratuko da, titulu ofiziala Mondragón escolares y un año para realizar el proyecto), study (three academic years and one forUnibertsitateak emana. título que otorgará la Universidad de Mondragón. the project) and it will be awarded by the University of Mondragón.Baina beste aukera bat ere badute karrera honi Además, los alumnos que eligen estos estudiosheltzen dioten ikasleek, tendrán la posibilidad de obtener unpolimeroen arloko ikasgai segundo título si cursan unaespezifikoak serie de asignaturaskurtsatuz gero, específicas del área debigarren titulua ere polímeros: la Licenciaturaeskura dezakete: de Ingeniería dePolimeroen polímeros, un títuloingenieritzan extendido por la Northlizentziatua, London University delErresuma Batuko Reino Unido.North London En efecto, las asignaturasUnibertsitateak emana. básicas son iguales paraHorrela bada, oinarrizko ikasketak berberak ambas carreras y se imparten en horario dedira bi karrerentzat, eta ohiko ordutegian mañana. Para obtener la titulación de la Northematen dira, goizez. Bigarren titulazioa London University, es necesario cursar unaeskuratzeko ikasgai espezifikoak, aldiz, serie de asignaturas específicas en el segundoarratsaldetan izango dira 2. eta 3. y tercer curso, las cuales se imparten por laikasturteetan. Hortaz kreditu gehigarri batzuk tarde. Por lo tanto, realizando una serie deeginez gero North Londonen titulua jaso créditos complementarios los alumnos recibendezakete ikasleok. el título de la Norh London University. Also, students who choose these studies will have the possibility of obtaining a second degree if they take a series of specific subjects in the field of polymers: the Degree in Polymer Engineering, awarded by the North London University in the United Kingdom. The basic subjects are, in effect, the same for both degree courses and are taught in the mornings. To be awarded the degree by the North London University, students have to study a series of specific subjects, taught in the afternoons, during their second and third years. Therefore, by completing a series of complementary credits, students will receive the degree from the North London University. 47
 • 48. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the SchoolsETEO: Oñatin, ETEO: Nueva Titulación ETEO: A newZuzendaritza en Secretariado Management PersonalIdazkaritzako titulazio de Dirección en el Assistant Qualificationberria, 2002-2003 curso 2002-2003 for the 2002-2003 yearikasturtean en Oñati in OñatiETEO Zuzendaritza Idazkaritzako titulazioa hasi ETEO ha incorporado a su oferta formativa ETEO has added a Management Personalda eskaintzen 2002-2003 ikasturtean. una titulación en Secretariado de Dirección Assistant (PA) qualification to its trainingMondragon Unibertsitatearen titulu hori goi- en el presente curso 2002-2003. Se trata de provision for the 2002-2003 academicmailako hezkuntzako hiru ikasturtetan dago un título propio de la Universidad de year. This is a degree from the Universitybanatuta. Ikasketa-planean ondoko alderdiak Mondragón, que se estructura en tres años of Mondragón, structured into three yearslantzen dira, besteak beste: hizkuntzak eta de formación superior. El plan de estudios of higher training. The study plan includesinformatika-tresnak erabiltzen ikastea, enpresa- incluye dominio de idiomas y de herramientas mastery of languages and computerkultura eta idazkaritza-teknikak ezagutzea eta informáticas, además del conocimiento de la tools, as well as a knowledge of businessgizarte eta komunikazioaren alorreko cultura empresarial y de la capacitación en culture and an ability in secretarialgaitasunak garatzea. técnicas secretariales y habilidades sociales techniques and social and communicative y comunicativas, entre otras competencias. skills, among others.Hizkuntzak titulazioaren oinarririkgarrantzitsuenetakoa dira. Hizkuntzak (ingelesa Los idiomas constituyen uno de los pilareseta alemana edo frantsesa, euskara eta fundamentales. La dedicación al aprendizajegaztelaniaz gain) ikasten emandako denborak de lenguas (inglés y francés o alemán, ademáskreditu guztien %43 hartzen du. Garrantzi handiko de castellano y euskera) representa el 43 % debeste alderdi batzuk enpresa-kultura eta los créditos totales. Otros fundamentos básicosinformatika-teknika eta aplikazioak dira: kredituen son la cultura empresarial y las técnicas y%26 eta %16, hurrenez hurren. Ikasketak aplicaciones informáticas, que suponen el 26%amaitzean, ikasleek hainbat alorretako alderdi y el 16% de los créditos, respectivamente. Alpraktikoak ezagutuko dituzte: enpresa-zuzenbidea, finalizar los estudios, los alumnos conoceránenpresaren ekonomia, marketinga eta lanaren aspectos prácticos del derecho empresarial,plangintza eta antolakuntza. Era berean, auto- economía de la empresa, marketing, yedizio sistemetan, aurkezpen-multimedietan, planificación y organización del trabajo.artxiboak eta sareak antolatzeko sistemetan, datu- Asimismo, estarán especializados en sistemasbaseetako informazioaren kudeaketan eta internet de autoedición, presentaciones multimedia,enpresarako tresnatzat erabiltzeko aukeretan creación de sistemas de organización deegongo dira espezializatuta, besteak beste. archivos y redes, gestión de la información deIkasleon ezaugarri nagusiak komunikatzeko eta bases de datos y utilización de Internet comoerlazionatzeko gaitasuna, autonomia eta auto- herramienta empresarial. Se distinguirán por Languages comprise one of the fundamentalantolakuntza izango dira, eta sormen, elkarlan eta su capacidad de comunicación, relación, parts. Dedication to language learningekimen handiko jarrerak izango dituzte. autonomía y auto-organización, mostrando un (English, French or German, as well as SpanishCurriculuma osatzeko, derrigorrezko praktika- talante basado en la creatividad, amabilidad e and Basque) comprises 43% of the totalaldiak egin beharko dituzte lantokietan. iniciativa. El curriculum se completa con dos credits. Other basic subjects include business periodos de prácticas obligatorias en centros culture and computer applications, which de trabajo. make up 26% and 16% of the credits, respectively. When they finish their studies, students will know practical aspects of business law, company economics, marketing, and work planning and organisation. Similarly, they will have a good command of self- publishing systems, multimedia presentations, the creation of file and network organisation systems, database information management and use of the Internet as a business tool. They will stand out for their skills in communication, relations, independence and self-organisation, demonstrating a talent based on creativity, friendliness and initiative. The curriculum is completed with two periods of compulsory work placements in enterprises. 48
 • 49. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the SchoolsBusiness Game: Business Game: Business Game: fourDiocesanas ikastetxeko cuatro alumnos students fromlau ikaslek Arabako de Diocesanas ganan Diocesanas win theMerkataritza el Primer Concurso de Alava Chamber ofGanberaren Enpresa Gestión de Empresas Commerce’s FirstKudeaketako lehen de la Cámara de Business Managementlehiaketa irabazi dute Comercio de Alava CompetitionDiocesanas Cuatro alumnos del ciclo Four students from the Development ofArriaga ikas- superior de Desarrollo de Computer Applications high degreetetxeko Aplikazio aplicaciones informáticas training course at the DiocesanasInformatikoen del Centro de Diocesanas centre in Arriaga have won the FirstGarapeneko goi- Arriaga se han procla- Alava Business Managementmailako zikloko lau mado vencedores del Pri- Competition.ikaslek Araban mer Concurso de Gestión This first edition of Business Game,antolatu den de Empresas de Álava. organised by the Company CreationEnpresa Kudea- Esta primera edición de service at the Chamber of Commerce andketako lehen “Bussines Game”, Industry in collaboration with the Alavalehiaketa irabazi organizado por el servicio de Provincial Government Department ofdute. Creación de Empresas de la Economics and the Caja Vital Foundation,Merkataritza eta Cámara de Comercio e is aimed at students between 17 and 22I n d u s t r i a Industria en colaboración years of age from any school in Alava.Ganberako Enpresak sortzeko zerbitzuak antolatu con el Departamento de Economía de la Diputación Response to the initiative came fromdu “Bussines Game” horren lehen edizioa, Foral de Álava y la Fundación Caja Vital, está dirigida students at thirteen centres in the region,Arabako Foru Aldundiko Ekonomia a estudiantes de entre 17 y 22 años pertenecientes who, during a weekend, competed toDepartamentuaren eta Vital Kutxa Fundazioaren a cualquiera de los centros educativos de Álava. demonstrate their business skills.laguntzarekin. Lehiaketa Arabako ikastetxeetako La iniciativa contó con la respuesta de alumnos y The aim of the competition was to17 eta 22 urte bitarteko ikasleei dago zuzenduta. alumnas pertenecientes a trece centros del optimise management of a company toAurtengoan, Arabako hamahiru ikastetxetako territorio, que durante un fin de semana compitieron achieve the best business results. Thisikasleek hartu dute parte: enpresarako nolako por demostrar su capacidades empresariales. competition, developed as a game,gaitasunak dituzten erakutsi behar izan dute, El objetivo del concurso era optimizar la gestión presented specific challenges whichasteburu batean. de una empresa para lograr los mejores invited players to demonstrate theirLehiaketaren helburua enpresen kudeaketa resultados empresariales. Este concurso, abilities and try out new businessoptimizatzea da, ahalik eta emaitzarik onenak desarrollado a modo de juego, planteó desafíos strategies.lortu ahal izateko. Lehiaketa joko-moduan dago específicos que invitaban a los jugadores a Business Game began at the moment ofantolatuta, eta jokalariek beren gaitasunak demostrar sus habilidades y a experimentar managing a company, acquired under theerakutsi eta enpresa-estrategia berriak probatu nuevas estrategias empresariales. same conditions by all competing groupsbehar dituzte, proposatzen zaizkien erronken “Business Game” arrancaba en el momento de and in which the different variables of thebidez. gestionar una empresa adquirida en las mismas game had to be answered, but always“Business Game” jokoa lehian ari diren talde condiciones por todos los grupos competidores designed to improve financing, production,guztiek baldintza berberetan erosi duten enpresa y en el que había que dar respuesta a las human and commercial resources. Thebat kudeatzeko unean hasten da, eta jokalariek distintas variables que aparecían en el juego, group of four students from thejokoan agertzen diren hainbat aldagairi erantzun siempre tendentes a mejorar la financiación, Diocesanas faced the situation with abehar diete, betiere finantziazioa, ekoizpena, producción, recursos humanos y comerciales. critical and innovative spirit.giza baliabideak eta merkataritzako baliabideak El grupo de cuatro alumnos de Diocesanashobetze aldera. Diocesanas ikastetxeko lau The closing act of the competition and fueron capaces de hacer frente a la situaciónikaslez osatutako taldeak sen kritiko eta prize-giving ceremony, where 1,800 € and con un espíritu crítico e innovador.berritzaileaz heldu zion egoera horri. an accreditative diploma were awarded El acto de clausura del concurso y entrega de as first prize, was held in the AssemblyLehiaketaren amaierako ekitaldia eta sari- premios, 1.800€ y diploma acreditativo para el Room at the Chamber of Commerce in thebanaketa —1.800€ eta diploma— Merkataritza primer premio, tuvo lugar en el Salón de Actos presence of the Chairman of the ChamberGanberako ekitaldi-aretoan egin zuten, de la Cámara de Comercio, con la presencia del and the Director of the Alava ProvincialGanberako presidentea eta Arabako Foru presidente de la Cámara y la Directora del Government Department of Economics.Aldundiko Ekonomia Departamentuko Departamento de Economía de la Diputaciónzuzendaria bertan zirela. Foral de Alava. 49 3
 • 50. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the SchoolsJesus Obrero Primer premio First prize in the XXIIIikastetxearen de XXIII Concurso Santillana Competitionhezkuntza-proiektu Santillana – Vocational Trainingbatek Santillana – sección FP del 2001 section 2001 for thelehiaketaren XXIII. para un proyecto Jesús Obreroedizioko LHko lehen educativo educational projectsaria jaso du de Jesús Obrero El proyecto “Diseñando The “Designing environmental management sistemas de gestión systems (EMS) for companies in our area” ambiental (SGMA) para project led by Eduardo Ochoa de Aspuru empresas de nuestro from Jesús Obrero has been awarded the entorno” dirigido por first prize in the Vocational Training section Eduardo Ochoa de Aspuru at the XXIII edition of the Santillana 2001 del centro Jesús Obrero Educational Experiences Competition. obtuvo el 1er premio de la This teaching experience was carried out XXIII edición del at Jesús Obrero between 1997 and 2001. Concurso de Experiencias The Environment Commission, theJesus Obrero ikastetxeko Eduardo Ochoa de Aspuruk Educativas Santillana 2001, en su sección de Environment Forum and the Science,zuzendutako “Ingurumena Kudeatzeko Sistemak Formación Profesional. Chemistry and Technical Drawing(IKS) diseinatzen gure inguruko enpresentzat” Esta experiencia docente se ha realizado en Departments of the centre, as well as overproiektuak Santillanak antolatutako Hezkuntza Jesús Obrero durante el periodo 1997-2001 y 60 companies from the area, have takenEsperientzien Lehiaketaren XXIII. edizioko 1. saria en ella han colaborado la Comisión ambiental, part in the project.irabazi zuen 2001ean, lanbide-heziketaren alorrean. el Foro ambiental y los Departamentos de The aim of the experience presented wasIrakaskuntzako esperientzia hori 1997-2001 bitartean Ciencias, Química y Delineación del centro, for Environmental Chemistry Higherjorratu dute Jesus Obrero ikastetxean, bertako así como más de 60 empresas del entorno. vocational training course students to applyIngurumen-batzordearen, Ingurumen-foroaren, La experiencia presentada pretende que el to a real company the skills acquired duringZientzia, Kimika eta Delineazio departamentuaren alumnado de Ciclo Superior de Química the different training modules over theeta inguruko 60 enpresa baino gehiagoren laguntzaz. Ambiental aplique a una empresa real las year. In June, the students has to presentAurkeztutako esperientziaren helburua hauxe da: capacidades que va alcanzando en los an Environmental Management SystemIngurumen Kimikako goi-mailako heziketa-zikloko distintos módulos del Ciclo a lo largo del curso. (EMS) design for a company, which meetsikasleek ikasturtean zehar zikloa osatzen duten En junio el alumno debe presentar un diseño the international ISO 14001 regulationmoduluetan landutako gaitasunak benetako de Sistema de Gestión Medioambiental requirements.enpresetan erabiltzea. Ekainean ikasleek (SGMA) para esa empresa que cumpla los Therefore, the students have to be able toIngurumena Kudeatzeko Sistema (IKS) baten diseinua requisitos de la norma internacional ISO 14001. identify and analyse the environmentalaurkeztu behar dute, enpresak nazioarteko ISO 14.001 Se trata de que el/la alumno/a sea capaz de aspects of a real production activity in theirarauak ezarritako baldintzak betetzeko. identificar y analizar los aspectos ambientales area within a global context, by means ofHorrela, ikasleek beren inguruko benetako ekoizpen- de una actividad productiva real de su entorno, handling and applying the technical toolsjardueretan arituko dira eta bertan identifikatu eta dentro de un contexto global, manejando y and requirements of a EMS. Through thisaztertuko dituzte ingurumen-alderdien nondik aplicando las herramientas técnicas y los experience, the students were able tonorakoak, IKSei dagozkien tresna teknikoak erabiliz requisitos propios de un SGMA. Mediante esta invigorate the environmental variable ofeta baldintzak betez. Esperientzia horren bidez, experiencia, el alumno/a se capacita para t h e c o m p a n y, w o r k i n g w i t h t h eenpresetan ingurumenaren aldagaia dinamizatzen dinamizar la variable ambiental en la empresa, independence appropriate to their level.ikasiko dute ikasleek, eta maila horretan duten trabajando con la autonomía propia de su nivel. The panel of judges, comprising teachersautonomiaz egingo dute lan. El jurado del concurso, formado por profe- and academic experts from the variousLehiaketako epaimahaiko kideak hainbat autonomia- sores y autoridades académicas de distin-tas Autonomous Communities, has recognisedelkartetako irakasleak eta hezkuntzaren alorreko Comunidades Autónomas, ha reconocido el the high interest of the experience for theagintariak izan ziren, eta esperientzia horrek elevado interés que tiene la experiencia para incorporation into the job market ofIngurumen-Kimikako goi-mailako zikloko ikasleak la inserción laboral de los alumnos y alumnas environmental chemistry high degreelan-munduan sartzeko duen garrantzi handia del ciclo superior de Química ambiental, vocational training course students,nabarmendu zuten, ikasleak lanbide eta ikasketen conjugando el progreso académico- combining academic and professionalalorrean aurrera egitera eta, era berean, ingurumena profesional con la motivación para la progress with motivation to preserve thezaintzera bultzatzen baititu. conservación del entorno. environment. 50
 • 51. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the SchoolsArte grafikoetako Ciclos de Artes Graphic Art trainingzikloak Urnietan: gráficas en Urnieta: courses in Urnieta:lan-merkatuan técnicos muy highly sought aftereskari handia demandados en el experts in the jobduten teknikariak mercado laboral market Tras varios años de andadura After several years’ progress in the Graphic Arts del Proyecto de Artes gráficas Project in Urnieta and the development of the de Urnieta y el desarrollo del Core Curricular Design of this professional family Diseño curricular básico de esta with the collaboration of the Istituto Salesiano familia profesional con la San Zeno de Verona reference centre and the colaboración del centro de Escuela Salesiana of Graphic Arts in Pamplona, referencia Istituto salesiano San for the 1997-1998 academic year the Escuelas Zeno de Verona y la Escuela Salesianas San José Obrero in Urnieta began Salesiana de Artes gráficas de offering a high degree training course in the Pamplona, en el curso 1997 – graphic arts family: Design and Editorial 1998 el centro Escuelas Production. Subsequently, in the 2000-2001 salesianas San José Obrero de academic year, it began offering the training Urnieta comenzó a ofrecer un course for Production in the Graphic Arts. Both ciclo formativo de grado are high degree training courses, which, on theUrnietako arte grafikoen proiektua sortu eta superior de la familia de Artes gráficas: one hand, cover the skills relating to Pre-printinglanbide-arlo horretako oinarrizko curriculum- Diseño y producción editorial. and, on the other, those relating to Printing,diseinua garatzen hasi zirenetik urte batzuk Posteriormente, en el curso 2000-2001, se Offset and Post-printing.iragan dira dagoeneko, eta tarte horretan, inició la oferta del ciclo formativo de Figures for incorporation into the job market oferreferentziako ikastetxe den Veronako San Zeno Producción en industrias gráficas. Se trata the first senior technicians in Design and Editorialsalesiar institutuarekin eta Iruñeko arte grafikoen de dos títulos de grado superior que abarcan Production, who finished their two years’ officialsalesiar eskolarekin elkarlanean aritu dira. 1997- las competencias referidas a la Preimpresión high degree training in 1999 in Urnieta, are1998 ikasturtean, bestalde, Arte grafikoen por una parte, y a la Impresión, Offset y positive. Similarly, in the 2001-2002 academicalorreko goi-mailako heziketa-zikloa hasi ziren Postimpresión, por la otra. year, the School’s first group of Editorialeskaintzen Urnietako San José Obrero salesiar Las cifras de inserción laboral de los primeros Production senior technicians have finished theirikastetxean: Diseinuari eta argitalpen- técnicos superiores en Diseño y producción studies, and are very much sought after by theekoizpenari buruzko zikloa. Ondoren, 2000-2001 editorial del centro que finalizaron su dos Graphic Arts Industry.ikasturtean Industria grafikoetako ekoizpeneko años de formación superior reglada en 1999heziketa-zikloa hasi ziren ematen. Goi-mailako The high level of its teaching staff and son positivas. Del mismo modo, en el cursobi ziklo horietan Aurre-inprimaketari dagozkion technicians, the technological level achieved 2001-2002 ha finalizado sus estudios lagaitasunak lantzen dira, batetik, eta inprimaketa, and the large investments made in equipment primera promoción de técnicos superioresoffseta eta inprimaketa-ondoko alderdiak, have led to San José Obrero in Urnieta becoming de Producción editorial de la Escuela,bestetik. a supervisory centre for Graphic Arts for the técnicos muy demandados por la Industria Department of Employment and Social Security1999an burutu zituzten ikastetxe horretan Diseinu de las Artes gráficas. of the Basque Government.eta argitalpen-ekoizpeneko bi urteko lehen La alta cualificación de profesores y técnicos,ikasketa arautuko ikasleek, eta goi-mailako There are few centres in the Basque Country el nivel técnológico logrado y las fuertesteknikari horien lan-munduratzeari buruzko offering training in Graphic Arts. However, the inversiones realizadas han tenido comodatuak oso onak izan dira. Era berean, 2001-2002 needs of the industry are multiplying, since the consecuencia que San José Obrero de Urnietaikasturtean Argitalpen-ekoizpena ikasi duten goi- technology applied to pre-printing and printing se haya convertido en un Centro tutelado enmailako teknikarien lehen promozioak ikasketak is developing extremely quickly. A challenge for Artes gráficas del Departamento de Trabajo yamaitu ditu, eta eskaintza ugari izan dituzte arte the Urnieta Graphic Arts Project. Seguridad Social del Gobierno Vascografikoen industrian. Son pocos los centros delIrakasle eta teknikarien prestakuntza bikainari, País Vasco que ofrecenlortutako teknologia-maila nabarmenari eta formación en Artesegindako inbertsio handiei esker, Urnietako San gráficas. Sin embargo,José Obrero ikastetxeak Eusko Jaurlaritzako Lan las necesidades del sec-eta Gizarte Segurantza Sailaren babesa lortu du. tor se multiplican, ya queEuskal Herrian gutxi dira arte grafikoetako la tecnología aplicada aheziketa ematen duten ikastetxeak. Halere, la preimpresión e impre-sektore horretan beharrak ugaltzen ari dira, aurre- sión evoluciona coninprimaketari eta inprimaketari aplikatutako enorme rapidez. Todo unteknologia izugarri azkar ari delako garatzen. reto para el proyecto deErronka handia du, beraz, Urnietako arte grafikoen Artes gráficas de Urnieta.egitasmoak. 51 3
 • 52. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the SchoolsHETELeko zenbait Distintos centros Various HETEL centresikastetxek lankidetza- de HETEL firman sign cooperationhitzarmenak sinatu convenios de agreements withdituzte beren colaboración con companieseskualdeetako empresas de su comarca in their county in orderenpresekin, eskoletan para poner en marcha to start up theSORMEN-CREA el programa SORMEN-CREAprograma SORMEN-CREA programme in theabian jartzeko en el aula classroom2002. urtean zehar, HETELeko zenbait ikastetxek Durante el año 2002 varios centros de HETEL In 2002, several HETEL centres havelankidetza-hitzarmenak sinatu dituzte beren han firmado acuerdos de colaboración con signed co-operation agreements witheskualdeetako enpresekin, eskolan sormena empresas de sus comarcas para poner en companies in their county in order tosustatzea helburu duen SORMEN - CREA marcha el programa SORMEN - CREA de start up the SORMEN-CREA programmeprograma abian jartzeko. fomento de la creatividad en el aula. for encouraging creativity in the classroom.Horrela, Ordiziako Goierri Lanbide Eskolak Así por ejemplo, Goierri Lanbide Eskola delankidetza-hitzarmenak sinatu ditu Goierriko Ordizia ha establecido convenios de So, for example, Goierri Lanbide Eskolalau enpresarekin (CAF, ORKLI, IRIZAR eta colaboración con 4 empresas de la comarca in Ordizia has established co-operationAMPOrekin), Irungo La Sallek TESA del Goierri (CAF, ORKLI, IRIZAR y AMPO), el agreements with four companies inenpresarekin sinatu du hitzarmena eta centro la Salle de Irún con la empresa TESA Goierri county (CAF, ORKLI, IRIZAR andAndoaingo La Salle Berrozpek beste lau y La Salle Berrozpe de Andoain con 4 AMPO), La Salle in Irún with the companyerakunderekin (CENIA, ECHESA, Angel Iglesias entidades (CENIA, ECHESA, Angel Iglesias TESA, and La Salle Berrozpe in AndoainSA eta Andoaingo Udalarekin). S.A. y Ayuntamiento de Andoain). with four organisations (CENIA, ECHESA, Angel Iglesias S.A. and Andoain Town Council).Honakoak izan dira lankidetza-hitzarmenen Los acuerdos de colaboración se concretan The cooperation agreements include theardatzak: en las siguientes actividades following activities: Ekintzak Actividades Activities Enpresan eskolarekin harremanetan Establecer To establish a CREA jartzeko ardura izango duen norbait una persona de enlace link person izendatzea en la empresa within the company. Enpresetan sortzen diren Proporcionar información sobre To provide information gorabehera, egoera eta arazoei cuestiones, situaciones o problemas on questions, situations or problems buruzko informazioa ematea, que se producen en las empresas, a arising in the companies, ikastetxeko ikasleek programan fin de que el alumnado del centro so that students may put into jorratzen diren arazoei aurre pueda poner en práctica las practice the creative problem egiterakoan sormenean estrategias y herramientas de solving strategies and tools, oinarritutako estrategia resolución creativa de problemas que developed eta tresnak erabiltzeko el programa desarrolla by the programme Ikasleek lortutako emaitzak Evaluar de manera conjunta con el To evaluate, together with the eta proposatutako konponbideak centro los resultados y soluciones centre, the results and solutions ikastetxearekin batera ebaluatzea aportadas por el alumnado supplied by the students 52
 • 53. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the Schools La colaboración de las empresas es Co-operation by the companies is imprescindible para que se cumpla essential for the aim of the project to be plenamente el objetivo del programa, que completely fulfilled, which consists of consiste en ofrecer a los alumnos de ciclos offering students on vocational training formativos una educación integral en la que courses an overall education where both se desarrollen tanto la inteligencia vertical vertical and lateral or creative como la inteligencia lateral o creativa. De intelligence are developed. This way, and este modo, y a través de la aplicación de la by means of applying the “IDEAL” metodología “IDEAL”, se promueve que los methodology, future technicians are futuros técnicos se enfrenten a los problemas helped to tackle everyday problems in cotidianos de su futuro entorno laboral con their future work environment with a un espíritu creativo. creative spirit.Enpresekin lankidetzan aritzeaezinbestekoa da programaren helburuaerabat betetzeko: heziketa-zikloetakoikasleei adimen bertikala eta albokoadimena edo adimen sortzailea lantzekomoduko hezkuntza integrala eskaintzea.“IDEAL” metodologiaren bidez, sormenalantzen da, etorkizuneko teknikariek lan-ingurunean egunero izango dituztenarazoei jarrera horrekin egin diezaietenaurre.Horretarako, programaren edukiak ezindira esparru teknikora mugatu; enpresa Para ello es necesario que los contenidos For this, the classroom programme contentlaguntzaileek aurkeztutako arazo erreal del programa en el aula no se queden en el cannot only be theoretical, it needs to beeta praktikoak landuz osatu behar dira ámbito teórico, sino que se complementen complemented by the handling of realedukiok. con el tratamiento de problemas reales y problems and practices provided by the prácticos facilitados por las empresas cooperating companies.SORMEN-CREA programako irakasleak bi colaboradoras.urtez prestatu ondoren, 2001-2002an lau Following a two-year CREA trainers’ikastetxetan jarri da abian proiektua modu Tras una formación de los formadores CREA course, the programme has now beenesperimentalean, eta 2002-2003 ikasturtean de dos años de duración, el programa ya se carried out experimentally in four centresHETELeko beste bost ikastetxetara ha llevado a cabo con carácter experimental during the 2001-2002 academic year, andhedatuko da. en 4 centros durante el curso 2001-2002 y su its application has been extended to a aplicación se ha ampliado a otros 5 centros further five HETEL centres during 2002- de HETEL en el curso 2002-2003. 2003. 53 3
 • 54. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the SchoolsEnpresa-ideiarik Primer premio First prize in theonenarentzako del concurso Esme JuniorEsme Junior Esme Júnior competition for thelehiaketako lehen a la mejor idea best business ideasaria Irungo La Salle empresarial awarded to theikastetxeko para alumnos students of Irungoikasleentzat de Irungo La Salle La Salle El centro Irungo La Salle For several years, the Irungo La Salle ha presentado proyectos centre has submitted projects to the durante varios años al Esme Junior competition for the best Concurso Esme Junior a business idea, with the aim of la mejor idea fostering the entrepreneurial spirit empresarial, con el among Baccalaureat and vocational objetivo de fomentar el training course students. The Esme espíritu emprendedor en Junior Competition is organised by alumnos de students at the University of Deusto bachilleratos y ciclos and sponsored by the Gipuzkoa formativos. El Concurso Provincial Government, Donostia City Esme Junior está Council and the companies Ikusi, Viajes organizado por Montreal, Area and the Diario Vasco estudiantes de la newspaper.Irungo La Salle ikastetxeak hainbat urtez aurkeztu Universidad de Deusto y patrocinado por la Encouraged by the achievements inditu proiektuak enpresa-ideiarik onenarentzako Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento previous years, the centre submittedEsme Junior lehiaketan, batxilergoko eta heziketa- de Donostia y las empresas Ikusi, Viajes several projects to the XI edition ofzikloetako ikasleen sen ekintzailea bultzatzeko Montreal, Area y Diario Vasco. the competition this year and won twoasmoz. Esme Junior lehiaketa Deustuko Animados por los logros conseguidos en prizes.Unibertsitateko ikasleek antolatzen dute, besteak ediciones anteriores, el centro ha presentadobeste, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Donostiako The first prize was for Elkarrik SL, a varios proyectos a la XI edición del ConcursoUdalaren, Ikusi, Montreal bidaia-etxearen, Área business project drawn up by a group este año y obtenido dos premios.eta Diario Vascoren laguntzaz. of three Administration and Finance El primer premio ha sido para Elkarrik S. L. , high degree training course students.Aurreko edizioetan izandako lorpenek bultzatuta, proyecto empresarial ideado por un grupo de The project consisted of a crècheikastetxeko ikasleek hainbat proiektu aurkeztu tres alumnas de grado superior del ciclo de linked to a retirement home. Thedituzte XI. edizio honetan, eta bi sari eman dizkiete. Administración y Finanzas. El proyecto consiste differentiating element of this ideaLehen saria Elkarrik SL proiektuak irabazi du. en una guardería de niños unida a un centro is the conception of a communal areaAdministrazio eta Finantzetako goi-mailako para la tercera edad. El elemento diferenciador for children and seniors, a meetingzikloko hiru ikaslek prestatutako enpresa-proiektu de esta idea es la concepción de una zona place for joint activities such ashorretan, haurtzaindegi bat adinekoentzako zentro común para niños y mayores, lugar de encuentro reading, drawing, exercising, etc.baten ondoan kokatu zuten. Ideiaren ezaugarri para realizar actividades conjuntas como leer Sixth prize was also awarded to abereizgarria haur eta zaharrentzako esparru cuentos, dibujar, hacer gimnasia, etc. project by Irungo La Salle students.komuna sortzea da, haurrek eta adinekoek El sexto premio también ha sido otorgado a un The winning project was Home Walkerelkarrekin ipuinak irakurtzeko, marrazkiak edo proyecto de alumnos de Irungo La Salle. El SL, developed by a group of fourgimnasia egiteko... proyecto premiado ha sido Home Walker S.L., students from the same AdministrationSeigarren saria ere Irungo La Salleko ikasleen desarrollado por un grupo de cuatro alumnos and Finances training course. Theproiektu batek irabazi du. Home Wolker, SL de mismo ciclo de de Administración y Finanzas. project comprised a private houseizeneko proiektua Administrazio eta Finantzetako El proyecto consiste en un intercambio de casas exchange during the holidays inziklo bereko lau ikaslek aurkeztu dute, eta particulares de distintos países europeos different European countries.oporretan Europako hainbat herritako etxe durante el periodo vacacional. The prizes were awarded at thepartikularren artean elkartrukeak egiteko aukeran La entrega de premios tuvo lugar en el Kursaal Kursaal on 10 May 2002, with thedago oinarrituta. el 10 de mayo de 2002 y contó con la presencia presence of the Responsible forSari-banaketa Kursaalen egin zen 2002ko del Diputado de Economía de la Diputación Foral Economy from the Gipuzkoa Provincialmaiatzaren 10ean, Gipuzkoako Foru Aldundiko de Gipuzkoa y con representantes de los Government and representatives of theekonomia-diputatua eta hainbat erakundetako eta distintos organismos y empresas various sponsoring bodies andenpresa babesleetako ordezkariak bertan zirela. patrocinadoras. companies. 54
 • 55. Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los Centros News from the SchoolsDonostiako Udalak 1er Concurso de First Business Projectsantolatutako enpresa- proyectos empresariales Competition of theproiektuen 1. lehiaketa: del Ayuntamiento de Donostia City Council:La Salle Berrozpe Donostia: alumnos La Salle Berrozpeikastetxeko ikasleek de La Salle Berrozpe Ikastetxea students2. eta 3. sariak Ikastetxea obtienen win Secondeskuratu dituzte el 2º y 3er premios and Third Prizes El Ayuntamiento de Donostia ha organizado Donostia City Council has organised the first la 1ª edición del Concurso de proyectos Business Projects Competition, aimed at empresariales, dirigido a alumnos de Ciclos Vocational Training course students from formativos de centros de Formación Vocational Training Centres. profesional. Participants had to submit a business project, Los participantes debían presentar un which had to include the development of the proyecto empresarial que incluyera el different phases covered by a feasibility study: desarrollo de las distintas fases que debe a market study, an environmental analysis, contemplar un estudio de viabilidad: estudio an activity programme, a marketing plan, de mercado, análisis del entorno, planificación human resources, investment needs and de la actividad, plan de marketing, recursos financing sources, legal form and a thorough humanos, necesidades de inversión y fuentes financial study. de financiación, forma jurídica y estudioDonostiako Udalak enpresa-proiektuen Both the second prize of €1,050, and the económico financiero exhaustivo.lehiaketaren 1. edizioa antolatu du, lanbide- third prize of €600 were awarded to twoheziketako ikastetxeetan heziketa-zikloak egiten Tanto el 2º premio, dotado con 1050€, como projects submitted by the Administration andari diren ikasleentzat. el 3er premio, dotado con 600€, fueron a parar Finances training course students from La a dos proyectos presentados por alumnos del Salle Berrozpe Ikastetxea.Lehiaketan parte hartzeko ikasleek Ciclo formativo de Administración y Finanzasbideragarritasun-azterketa batean bete The Second Prize winning project was de La Salle Berrozpe Ikastetxea.beharreko faseak jasotzen dituen enpresa- submitted by a group of three students whoproiektu bat aurkeztu behar zuten: merkatuaren El proyecto que obtuvo el 2º premio fue had developed the idea of installing a sportsazterketa, jardueraren plangintza, marketing- presentado por un grupo de tres alumnas, que centre in an existing heavily industrial andplana, giza baliabideak, inbertsio-beharrak eta desarrolló la idea de instalar un centro services area in Donostia. This sports centrefinantzaketa-iturriak, forma juridikoa eta deportivo en una extensa zona industrial y de was characterised by the broad range ofazterketa ekonomiko-finantzario sakona. servicios existente en Donostia. Dicho centro sports on offer and the extensive timetable, se caracterizaba por ofrecer una oferta aimed at providing a response to the differentBai 2. saria, 1.050€-koa, bai 3.a, 600€-koa, La deportiva variada y un horario muy amplio, needs and particular timetable difficulties ofSalle Berrozpe ikastetxeko Administrazio eta con objeto de dar respuesta a un colectivo potential clients.Finantza heziketa-zikloko ikasleek aurkeztutako con necesidades varias y especialesproiektuek irabazi zituzten. The project which won the Third Prize was dificultades de horario. developed by two students, who submitted2. saria eskuratu zuen egitasmoa hiru ikaslez El proyecto que obtuvo el 3er premio fue a business idea to set up a consultancy forosatutako talde batek aurkeztu zuen eta realizado por dos alumnos del centro, que various services.Donostian dagoen industria- eta zerbitzu-eremu presentaron una idea empresarial para ponerhandi batean kirolgune bat sortzeko ideia zuen Although the ideas were not extremely new, en marcha una asesoría de diversosoinarritzat. Kirolgune horretan kirol-sorta handia both projects brought an important added servicios.eta ordutegi zabala eskaintzen ziren, era value: a response adapted to the client’saskotako premiak eta ordutegi aldetik Aunque las ideas no eran excesivamente novedosas, needs enhanced with personalised attentioneragozpenak dituen kolektibo bati erantzuteko. ambos proyectos aportaban un valor añadido de and a very thorough feasibility plan. respuesta ajus-3. saria jaso zuen proiektua ikastetxeko bi tada a las nece-ikaslek aurkeztu zuten, eta hainbat eratako sidades delzerbitzuen aholkularitza abian jartzeko enpresa- cliente y aten-ideia batean oinarritzen zen. ción perso-Ideiak berri-berriak ez baziren ere, bi nalizada y pre-egitasmoek bezeroaren beharrei erantzutearen sentaban un planeta banakako arreta ematearen balio erantsia de viabilidadzuten, eta zorroztasun handiz garatutako desarrollado conbideragarritasun-plana aurkeztu zuten. un gran rigor. 55
 • 56. HETEL 20 Gizarte-ekimenezko lanbide- HETEL es una Asociación de 20 Centros HETEL is an Association of 20heziketako ikastetxeen Elkartea da de Formación Profesional de iniciativa Vocational Training Centres createdeta Euskal Herriko eskualde guztietan social con presencia y arraigo en todas by social initiative which aredago sustraiturik. HETELen elkarturiko las comarcas del País Vasco. Los centros present in all regions of the Basquezentroek Lanbide Heziketa arautua, de HETEL imparten formación profesional Country. HETEL centres provideetengabeko prestakuntza eta reglada, formación continua y formación vocational training to younglangabeentzako formazioa eskaintzen ocupacional. people, workers and unemployeddituzte. people.