BOREK Materialen en onderhoud

1,120 views

Published on

BOREK materialen en onderhoud: welke materialen gebruikt BOREK voor de exclus

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,120
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
434
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BOREK Materialen en onderhoud

 1. 1. Borekparasols | outdoor Furniture
 2. 2. sun LooM sun LooMBorek Sun Loom is gemaakt van een The Borek Sun Loom is made of apolyester kern, welke is voorzien van een polyester core, which has a poly vinylpoly vinylcoating. Deze coating is weer- coating. This coating is uv- and weatheren uv-bestendig. De Sun Loom draad resistant. The Sun Loom has a veryheeft een zeer vriendelijke en natuurlijke friendly and natural ‘touch’. Sun Loom‘touch’. Sun Loom neemt geen vocht op, absorbes no moisture, is abrasionis slijtvast en verkleurt nauwelijks onder resistant and discoloration does notinvloed van licht en zon. Toch raden occur under influence of light and sun.wij aan om de witte Sun Loom alleen We do recommend that Sun Loom inte gebruiken onder gesloten daken. the colour white is only used underDe draad kan namelijk verkleuren. Sun closed roofs, because discoloration mayLoom kunt u reinigen met Borek Multi occur. Sun Loom can be cleaned withCleaner. Borek Multi Cleaner.geweVen BatYLine woVen BatYLineBatyline® is een kleurvast polyestervezel Batyline® is a woven colourfast polyesterdie wordt voorzien van een PVC-coating fibre protected by a PVC coating. Theen wordt vervolgens geweven. Door fibres are then melted together in orderde vezels onderling samen te smelten to obtain an exceptionally solid fibrousontstaat er een enorm vormvast, substance that is permanent resistant torekbestendig en scheurvast weefsel. stretching and immune to cracking. TheBovenop de uitzonderlijke mechanische plastic coating guarantees exceptionalsterkte beschikt het over een hoge resistance to climatic conditions andchemische uv-exposure. The fact that there is noresistentie. De kunststof coating staat moisture absorption results in quick-garant voor een uitzonderlijke weer- en drying action and little sensitivity touv-bestendigheid. Het feit dat geen staining. Batyline is 100% recyclable andvocht wordt opgenomen resulteert is easy to clean with Borek Multi Cleaner.in een snelle droging en geringevlekgevoeligheid. Batyline is 100%recyclebaar en eenvoudig te reinigendoor gebruik te maken van Borek MultiCleaner. FiBre Borek Fibre furniture is made of aFiBer thermoplastic synthetic Fibre. This FibreHet Borek Fiber meubilair is vervaardigd is resistant to temperature fluctuationsuit een thermoplastische synthetische from -40 till 80 degrees Celsius. Thevezel. De vezel is bestand tegen Fibre is coloured in the mass, uv-temperatuur schommelingen van -40 resistant and does not discolour underen +80 graden Celsius. De vezel is in the influence of light and sun. Poolde massa gekleurd, uv-bestendig en water and sea water have no effect onverkleurt niet onder invloed van licht the Fibre. Borek Fibre is woven by handen zon. Water van zwembaden en on an aluminium powdercoated framezeewater hebben geen invloed op het in the same colour as the fibre, and is ofFiber. Het Borek Fiber wordt met de high quality that is also 100% recyclable.hand gevlochten op een in de kleur van The Fibre will not absorb moisture and ishet Fiber gepoedercoat hoogwaardig easy to clean with Borek Multi Cleaner.aluminium frame en is 100% recyclebaar.Het Fiber neemt geen vocht op en iséénvoudig te reinigen met Borek MultiCleaner.172 l Materials & maintenance
 3. 3. Borek MateriaLs & Maintenanceoutdoor FaBric Leisuretex® outdoor FaBric Leisuretex® with coating met coatingLeisuretex® is a combination of vinyl Leisuretex® is een combinatie vanand Olefin. The core of the material is vinyl en Olefin. Het materiaal is totcolored, uv-resistant and colourfast. in de kern gekleurd, uv-bestendig enLeisuretex® of the collection Dolce and kleurvast. In de collectie Dolce enLibero is on the back of a waterproof Libero is Leisuretex® aan de achterzijdecoating, making it mildew resistant and voorzien van een waterdichte coatingresilient to pool water and seawater. To en is daardoor schimmelwerend enclean Leisuretex®, we recommend Borek bestand tegen water van zwembadenFabric Cleaner. en zeewater. Om Leisuretex® te reinigen adviseren wij Borek Fabric Cleaner.outdoor FaBric oLeFin outdoor FaBric oLeFin with coating met coatingOlefin is a plastic fibre. The core of the Olefin is een kunststof vezel . Hetmaterial is colored, uv-resistant and has materiaal is tot in de kern gekleurd,a high color fastness. Leisuretex® of the uv-bestendig en heeft een hogecollection Toscana and Serano is on the kleurechtheid. In de collectie Toscanaback of a waterproof coating, making en Serano is Olefin aan de achterzijdeit mildew resistant and resilient to pool voorzien van een waterdichte coatingwater and seawater. Olefin is 100% en is daardoor is schimmelwerend enrecyclable and is easy to clean with bestand tegen water van zwembadenBorek Fabric Cleaner. en zeewater. Olefin is 100% recyclebaar en eenvoudig te reinigen door gebruik te maken van Borek Fabric Cleaner. 173
 4. 4. BatYLine® BatYLine®Batyline® is een polyestervezel die Batyline® is a woven polyester fibrewordt voorzien van een PVC-coating protected by a PVC coating. The fibresen vervolgens geweven. Door de vezels are then melted together in order toonderling samen te smelten ontstaat obtain an exceptionally solid fibrouser een enorm vormvast, rekbestendig substance that is permanent resistant toen scheurvast weefsel. Bovenop de stretching and immune to cracking. Theuitzonderlijke mechanische sterkte plastic coating guarantees exceptionalbeschikt het over een hoge chemische resistance to climatic conditions andresistentie. De kunststof coating staat uv-exposure. The fact that there is nogarant voor een uitzonderlijke weer- en moisture absorption results in quick-uv-bestendigheid. Het feit dat geen drying action and little sensitivity tovocht wordt opgenomen resulteert staining. Batyline is 100% recyclable andin een snelle droging en geringe is easy to clean with Borek Multi Cleaner.vlekgevoeligheid. Batyline is 100%recyclebaar en eenvoudig te reinigendoor gebruik te maken van Borek MultiCleaner.geweVen VinYL woVen VinYLBorek maakt gebruik van een geweven Borek uses a woven vinyl that isvinyl dat is gemaakt van glasvezeldraad made out of a fiberglass thread that isomgoten met vinyl. Het afgewerkte wrapped by a vinyl cover. The finishedproduct is een sterk, robuust materiaal product is a strong, robust material thatdat makkelijk te onderhouden is met is easily maintained with Borek MultiBorek Multi Cleaner. Cleaner.174 l Materials & maintenance
 5. 5. Borek MateriaLs & MaintenancesunBreLLa® sunBreLLa®Sunbrella® acrylic is specially developed Sunbrella® polyacrylaat is speciaal voorfor outdoor use and the core is colored, buiten gebruik en is tot in de kernuv-resistant and colourfast. Sunbrella® gekleurd, uv-bestendig en kleurvast.is water- and dirt repellent, mildew Sunbrella® is water- en vuilafstotend,resistant and resilient to pool water schimmelwerend en bestand tegenand seawater. To clean Sunbrella®, we water van zwembaden en zeewater. Omrecommend Borek Fabric Cleaner. After Sunbrella® te reinigen adviseren wij Borekcleaning it is possible to further protect Fabric Cleaner. Na het reinigen is hetthe fabric with Borek Fabric Protector. mogelijk de stof extra te beschermen met Borek Fabric Protector.caMPania caMPaniaCampania acrylic has been developed Campania acryl is door eenby an Italian weaving mill, especially Italiaanse weverij speciaal voor Borekfor Borek and the core is colored, ontwikkeld en is tot in de kernuv-resistant and colourfast. Campania gekleurd, uv-bestendig en kleurvast.is water- and dirt repellent, mildew Campania is water- en vuilafstotend,resistant and resilient to pool water schimmelwerend en bestand tegenand seawater. To clean Campania , we water van zwembaden en zeewater. Omrecommend Borek Fabric Cleaner. After Campania te reinigen adviseren wij Borekcleaning it is possible to further protect Fabric Cleaner. Na het reinigen is hetthe fabric with Borek Fabric Protector. mogelijk de stof extra te beschermen met Borek Fabric Protector. 175
 6. 6. caesarstone® caesarstone®Tafelbladen van Caesarstone® zijn Caesarstone® tops are machined ofvan een machinaal vervaardigde stone. This composite rock is composedsteensoort. Deze composietsteen of 93% fine, natural occurring quartzbestaat voor 93% uit fijne, in de grains and the remaining consistsnatuur voorkomende kwartskorrels en out of 7% polyester binder. With thevoor de resterende 7% uit polyester addition of the desired colour pigmentbindmiddel. Onder toevoeging a homogeneous mixture is formed outvan het gewenste kleurpigment of these two components. Throughwordt van deze twee componenten an advanced compaction technologyeen homogeen mengsel gemaakt. - a combination of vibration, vacuumDoor middel van een geavanceerde and draw presses – a very compactverdichtingstechniek – een combinatie stone slab with a thickness of 13van trillen, vacuümtrekken en persen mm is created. After calibration (=– ontstaat een zeer compacte stenen grinding to the correct thickness) andplaat met een dikte van 13 mm. Na polishing, a sheet material, which ishet kalibreren (= op dikte schuren) en particularly suited for tabletops. Duepolijsten ontstaat een plaatmateriaal, to the influence of sun light a naturaldat bijzonder geschikt is voor fading of the coloured stone will occur.tafelbladen. Door invloed van zonlicht Caesarstone® tops are to be cleanedvindt er een natuurlijk vervagingproces with Borek Multi Cleaner and Borekplaats. Caesarstone® bladen zijn te Caesarstone Colour Restorer whichreinigen met Borek Multi Cleaner en also protects the table from dirt andBorek Caesarstone Color Restorer. Dit water and deepens the colour. Severebeschermt de tafel tegen vuil en water pollution can be removed by using aen het verdiept de kleur. Ernstige liquid abrasive.vervuiling kan verwijderd worden doorhet blad te reinigen met een vloeibaarschuurmiddel.176 l Materials & maintenance
 7. 7. Borek MateriaLs & MaintenancecoMPact coMPactHPL Compact Sheets are materials Compactplaten zijn HPL-materialen(High Pressure Laminate), composed (High Pressure Laminate), samengesteldof a laminated core of a thermosetting uit een gelamineerde binnenkern vanresin impregnated cellulose arts jobs met thermohardende kunstharsenand closed with a top layer of melamine geïmpregneerde cellulosebanen enresin. The plates are under high pressure voorzien van een gesloten toplaagand heat pressed into a homogenous, van melaminehars. De platen wordensolid, strong and durable material. The onder hoge druk en hitte samengepersttops are easy to clean with Borek Multi tot een homogeen, massief, sterk enCleaner. duurzaam materiaal. De bladen zijn eenvoudig te reinigen met Borek Multi Cleaner.corian® corian®Corian® is a high quality solid plastic Corian® is een hoogwaardige massieveand consists of two thirds of purified kunststof en bestaat voor twee derdealuminum (bauxite) and third methyl uit gezuiverde aluminiumhydroxideacrylic metacrylate. The tops are easy to (bauxiet) en voor een derde uitclean with Borek Multi Cleaner. acrylmethyl metacrylaat. De bladen zijn eenvoudig te reinigen met Borek Multi Cleaner.gLass gLasThe glass tops that Borek uses are only Het glas dat Borek voor zijn tafelbladentempered glass tops (safety glass). The gebruikt is uitsluitend getemperd glascoloured glass has a special coating on (veiligheidsglas). De gekleurde bladenthe bottom while the top is etched. The zijn voorzien van een speciale coatingglass is easily cleaned with Borek Multi aan de onderzijde van het glas en deCleaner. bovenkant hiervan is geëtst. Het glas is eenvoudig te reinigen met Borek Multi Cleaner. 177
 8. 8. rVs stainLess steeLRoestvast staal type 304. Het betreft Type 304. This is a ferrous alloy witheen ijzerlegering waarbij de corrosie increased corrosion resistance due tobestendigheid is verhoogd door the addition of chrome and nickel. Intoevoeging van chroom en nikkel. Om order to achieve an optimal corrosioneen optimale corrosiebestendigheid resistance, the Borek frames are etchedte verkrijgen worden de Borek frames and subjected to a passivating processstandaard gepassiveerd. Toch kan as a standard treatment. It is possible,moleculair vuil in het oppervlak however, that miniscule dirt penetratesbinnendringen. Indien het RVS meubilair the surface. In case where stainless steelwordt bloot gesteld aan buitenlucht furniture is exposed to air that containswaar zich bijvoorbeeld chloordampen chloral fumes or high density of salt, theen zout in bevinden, dan kan er aan surface can eventually show corrosion.het oppervlak roestaanslag ontstaan. A special treatment with Borek StainlessWe bevelen een specifieke behandeling Steel Cleaner & Polisher several times ameerdere keren per jaar aan. U kunt year is therefore recommended.daarvoor gebruik maken van BorekStainless Steel Cleaner & Polisher.aLuMiniuM aLuMiniuMGepoedercoat aluminium. Een deklaag Powder coated aluminium. Fluidizedvan gefluïdiseerd poeder wordt powder coating applied to theaangebracht door elektrostatisch aluminium structure by electrostaticspuiten op het aluminium. Om een spray. To ensure the solidity andstevige en duurzame deklaag te resistance of the powder coating,krijgen wordt het geheel gebakken in the complete structure is stoved at ade oven op een temperatuur van ± temperature of about 180°C. Easy to180°C. Eenvoudig onderhoud door het clean and maintain with Borek Multialuminium te reinigen met Borek Multi Cleaner.Cleaner.178 l Materials & maintenance
 9. 9. Borek MateriaLs & Maintenanceteak teakBorek uses only mature carefully Borek gebruikt uitsluitend volwassenselected teakwood, all of it harvested in teakhout, dat geoogst wordt volgens dethe accordance with our environmental normen op gebied van milieubehoud.policies. Teak wood comes from the Het teakhout is afkomstig van deTectona Grandis. The wood’s renowned Tectona Grandis. De duurzaamheiddurability is due to its high content vindt zijn oorsprong in het hogeof natural oils. The limited absorption gehalte aan natuurlijke oliën. De daaruitof moisture protects the wood from volgende geringe opname van vochtwarping and therefore gives the wood zorgt voor geringe werking, resulterendits enormous stability under the effect in een enorme stabiliteit tegenoverof uv-radiation, chlorine and sea water. uv-stralen, chloor en zeewater. HetIt is possible that small cracks appear is mogelijk dat kleine scheurtjes inin the furniture but this is a natural het meubilair ontstaan, dit is nietsworking process of wood. Untreated verontrustend maar een natuurlijkteakwood will eventually fade to a werkingsproces. Onbehandeld teakhoutgreyish colour. We advise to clean teak a vergrijst geleidelijk. Wij adviseren hetfew times a year with Borek Teak Cleaner teak regelmatig te reinigen met Borekwhich cleans greyed teak and restores Teak Cleaner, reinigt grijs teak en geeftits clean and sturdy appearance. Borek het opnieuw een fris en stevig uiterlijk.Teak Protector saturates teak to make Borek Teak Protector verzadigt teakit impenetrable for liquids and dirt. To zodat het ondoordringbaar wordtmaintain the natural, golden brown voor vloeistoffen en vuil. En wilt u decolour of teak and restore greyed teak to natuurlijke, goudbruine kleur langer inits natural colour, you have to use Borek stand houden en vergrijsd teak opnieuwTeak Sealer. zijn natuurlijke kleur geven, dan kunt u het teak behandelen met Borek Teak Sealer. Deze brochure is met de grootst mogelijkeThis brochure is composed with a lot of zorgvuldigheid samengesteld. Borek kancarefulness. Borek is not responsible for deviations echter niet aansprakelijk gesteld worden voorin sizes, colours and/or the models. afwijkingen in maten, kleuren en/of de modellen. 179
 10. 10. HANOLUXSteenweg op Zevendonk 191-1952300 Turnhouttel. : 014 / 42.04.08www.hanolux.be

×