Cm mi

869 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cm mi

 1. 1. 04/12/11
 2. 2. CMMI <ul><li>Giới thiệu về mô hình CMMI </li></ul><ul><li>Các thành phần của Process Area </li></ul><ul><li>Tiêu chuẩn phân loại, đánh giá </li></ul><ul><li>Sử dụng mô hình CMMI </li></ul>04/12/11
 3. 3. GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC CMMI <ul><li>Giới thiệu về mô hình CMMI </li></ul><ul><li>Các thành phần của Process Area </li></ul><ul><li>Tiêu chuẩn phân loại, đánh giá </li></ul><ul><li>Sử dụng mô hình CMMI </li></ul>04/12/11
 4. 4. GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC CMMI <ul><li>Định nghĩa </li></ul><ul><li>Nguyên nhân ra đời </li></ul><ul><li>Lịch sử phát triển </li></ul><ul><li>Phạm vi </li></ul><ul><li>Thực thi </li></ul><ul><li>Thực trạng </li></ul>04/12/11
 5. 5. ĐỊNH NGHĨA <ul><li>The Capability Maturity Model Integration (CMMI) là mô hình bao gồm những bài thực hành và kinh nghiệm tốt nhất từ những chuyên gia. </li></ul><ul><li>Cung cấp một mô hình để công ty của bạn có thể áp dụng. </li></ul>04/12/11
 6. 6. GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC CMMI <ul><li>Định nghĩa </li></ul><ul><li>Nguyên nhân ra đời </li></ul><ul><li>Lịch sử phát triển </li></ul><ul><li>Phạm vi </li></ul><ul><li>Thực thi </li></ul><ul><li>Thực trạng </li></ul>04/12/11
 7. 7. Nguyên nhân ra đời <ul><li>Vấn đề đặt ra cho các tổ chức. </li></ul><ul><li>Cách giải quyết cho các vấn đề trên. </li></ul>04/12/11
 8. 8. Nguyên nhân ra đời <ul><li>Vấn đề đặt ra cho các tổ chức </li></ul><ul><li>Mọi công ty đều muốn phân phối sản phầm và dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn, và rẻ hơn. </li></ul><ul><li>Một công ty đơn lẻ thường không phát triển tất cả các bộ phận để tạo thành một sản phẩm hay dịch vụ. </li></ul><ul><li>Để làm được điều này, tổ chức này phải có khả năng quản lý và điều khiển quy trình phát triển và bảo trì phức tạp như vậy. </li></ul>04/12/11
 9. 9. Nguyên nhân ra đời <ul><li>Vấn đề đặt ra cho các tổ chức. </li></ul><ul><li>Cách giải quyết cho các vấn đề trên. </li></ul>04/12/11
 10. 10. Nguyên nhân ra đời <ul><li>Cách giải quyết cho các vấn đề trên </li></ul><ul><li>Có nhiều mô hình, nhiều chuẩn, nhiều phương pháp luận và nhiều hướng dẫn có thể giúp cải tiến hoạt động kinh doanh. </li></ul><ul><li>Hầu hết những cách tiếp cận của việc cải tiến đều tập trung vào những khía cạnh xác định cụ thể mà không đưa ra được cách tiếp cận một cách có hệ thống </li></ul><ul><li>Để giải quyết vấn đề này thì CMM được ra đời. </li></ul>04/12/11
 11. 11. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CMMI <ul><li>Định nghĩa </li></ul><ul><li>Nguyên nhân ra đời </li></ul><ul><li>Lịch sử phát triển </li></ul><ul><li>Phạm vi </li></ul><ul><li>Thực thi </li></ul><ul><li>Thực trạng </li></ul>04/12/11
 12. 12. Lịch sử phát triển 04/12/11
 13. 13. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CMMI <ul><li>Định nghĩa </li></ul><ul><li>Nguyên nhân ra đời </li></ul><ul><li>Lịch sử phát triển </li></ul><ul><li>Phạm vi </li></ul><ul><li>Thực thi </li></ul><ul><li>Thực trạng </li></ul>04/12/11
 14. 14. Phạm vi <ul><li>CMM bao gồm các bài thực hành về lĩnh vực quản lý dự án, quản lý quy trình, kỹ thuật thuộc về hệ thống, phần cứng, phần mềm và tất cả các quy trình hỗ trợ được sử dụng trong việc bảo trì và phát triển. </li></ul><ul><li>Áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp </li></ul>04/12/11
 15. 15. GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC CMMI <ul><li>Định nghĩa </li></ul><ul><li>Nguyên nhân ra đời </li></ul><ul><li>Lịch sử phát triển </li></ul><ul><li>Phạm vi </li></ul><ul><li>Thực thi </li></ul><ul><li>Thực trạng </li></ul>04/12/11
 16. 16. Thực thi <ul><ul><ul><ul><ul><li>Định nghĩa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Quá trình cho phép tổ chức thực hiện mục tiêu cải tiến khác nhau, nhằm cải tiến quy trình sản xuất. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Bao gồm </li></ul><ul><ul><li> Continuous representations </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Stage representations </li></ul></ul></ul></ul></ul>04/12/11
 17. 17. GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC CMMI <ul><li>Định nghĩa </li></ul><ul><li>Nguyên nhân ra đời </li></ul><ul><li>Lịch sử phát triển </li></ul><ul><li>Phạm vi </li></ul><ul><li>Thực thi </li></ul><ul><li>Thực trạng </li></ul>04/12/11
 18. 18. Thực trạng <ul><li>Việt Nam </li></ul><ul><li>Paragon Solutions Vietnam (PSV) là công ty đầu tiên ở Việt Nam đạt được CMMI ở mức 5 (25/01/2005) </li></ul><ul><li>FPT Software đạt được CMMI mức 5 (30/05/06) </li></ul>04/12/11
 19. 19. Thực trạng <ul><li>Trên thế giới </li></ul><ul><li>Có khoảng 150 công ty đạt được CMMI mức 5. </li></ul><ul><li>Ventech Solutions USA and India, đã trở thành công ty đầu tiên đạt CMMI mức 5 từ năm 2003. </li></ul>04/12/11
 20. 20. CMMI <ul><li>Giới thiệu về mô hình CMMI </li></ul><ul><li>Các thành phần của Process Area </li></ul><ul><li>Tiêu chuẩn phân loại, đánh giá </li></ul><ul><li>Sử dụng mô hình CMMI </li></ul>04/12/11
 21. 21. Các thành phần Process Area <ul><li>Process Areas </li></ul><ul><li>Các thành phần của Process Area </li></ul><ul><li>Tổng quan thành phần của CMMI model </li></ul>04/12/11
 22. 22. Process area <ul><li>Một process area là một nhóm những bài thực hành có quan hệ với nhau trong một giai đoạn của dự án </li></ul><ul><li>Ví dụ : </li></ul><ul><ul><li>Trong giai đoạn khởi tạo dự án, tìm kiếm thông tin </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>các bài khảo sát, đánh giá: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bài toán tìm thông tin qua phỏng vấn </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bài toán tìm thông tin qua tra cứu trên báo đài </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bài toán đánh giá chất lượng tìm kiếm thông tin </li></ul></ul></ul></ul></ul>04/12/11
 23. 23. Các thành phần Process Area <ul><li>Bao gồm </li></ul><ul><ul><ul><li>Required component </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expected component </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informative component </li></ul></ul></ul>04/12/11
 24. 24. Các thành phần Process Area <ul><ul><ul><li>Required component </li></ul></ul></ul><ul><li>Required components mô tả những gì một tổ chức phải thực hiện để đạt đến thỏa mãn một Process area. </li></ul><ul><li>Mục tiêu này phải có khả năng thực hiện trong một quy trình của tổ chức. </li></ul><ul><li>Required components trong CMMI là những mục tiêu cụ thể và tổng quát. </li></ul><ul><li>Ví dụ Giai đoạn tìm kiếm thông tin </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mục tiêu cụ thể : Tìm được thông tin A </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mục tiêu chung : Giúp bảo mật thông tin, phục vụ cho giai đoạn khách </li></ul></ul></ul></ul></ul>04/12/11
 25. 25. Các thành phần Process Area <ul><ul><ul><li>Expected component </li></ul></ul></ul><ul><li>Expected Components mô tả những gì một tổ chức có thể làm để đạt tới một required components. </li></ul><ul><ul><ul><li>Ví dụ: Để làm được việc tìm kiếm thông tin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cần lập kế hoạch tìm kiếm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Đưa ra phương pháp tìm kiếm thông tin hiệu quả </li></ul></ul></ul></ul></ul>04/12/11
 26. 26. Các thành phần Process Area <ul><ul><ul><li>Informative component </li></ul></ul></ul><ul><li>Cung cấp những thông tin chi tiết giúp cho các tổ chức có thể làm thế nào để tiến gần đến required components và expected components. </li></ul><ul><li>Ví dụ Để làm được việc tìm kiếm thông tin </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cần người A cung cấp thông tin </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cần tài liệu từ tổ chức nào để lấy thông tin </li></ul></ul></ul></ul></ul>04/12/11
 27. 27. Các thành phần Process Area 04/12/11
 28. 28. CMMI <ul><li>Giới thiệu về mô hình CMMI </li></ul><ul><li>Các thành phần của Process Area </li></ul><ul><li>Tiêu chuẩn phân loại, đánh giá </li></ul><ul><li>Sử dụng mô hình CMMI </li></ul>04/12/11
 29. 29. Tiêu chuẩn đánh giá <ul><li>Level </li></ul><ul><li>Capability Levels </li></ul><ul><li>Maturity Levels </li></ul>04/12/11
 30. 30. So sánh 04/12/11
 31. 31. Capability Levels <ul><li>Bao gồm 6 levels </li></ul><ul><ul><li>Level 0 : Incomplete </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 1 : Performed </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 2 : Managed </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 3 : Defined </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 4 : Quantitatively Managed </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 5 : Optimizing </li></ul></ul>04/12/11
 32. 32. Maturity Levels <ul><li>Bao gồm 5 levels </li></ul><ul><ul><li>Level 1 : Initial </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 2 : Managed </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 3 : Defined </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 4 : Quantitatively Managed </li></ul></ul><ul><ul><li>Level 5 : Optimizing </li></ul></ul>04/12/11
 33. 33. CMMI <ul><li>Giới thiệu về mô hình CMMI </li></ul><ul><li>Các thành phần của Process Area </li></ul><ul><li>Tiêu chuẩn phân loại, đánh giá </li></ul><ul><li>Sử dụng mô hình CMMI </li></ul>04/12/11
 34. 34. Sử dụng mô hình CMMI <ul><li>Áp dụng vào tổ chức </li></ul><ul><li>Áp dụng vào cuộc sống </li></ul>04/12/11
 35. 35. Sử dụng mô hình CMMI <ul><li>Áp dụng vào tổ chức </li></ul><ul><li>Áp dụng vào cuộc sống </li></ul>04/12/11
 36. 36. 04/12/11
 37. 37. Qúa trình quản lý process cơ bản 04/12/11
 38. 38. Áp dụng vào tổ chức <ul><li>Thời gian </li></ul><ul><li>Chi phí </li></ul><ul><li>Đào tạo </li></ul><ul><li>Nguyên tắc </li></ul>04/12/11
 39. 39. Áp dụng vào tổ chức 04/12/11
 40. 40. Sử dụng mô hình CMMI <ul><li>Áp dụng vào tổ chức </li></ul><ul><li>Áp dụng vào cuộc sống </li></ul>04/12/11
 41. 41. Áp dụng CMMI vào cuộc sống <ul><li>Tốt nghiệp phổ thông </li></ul><ul><li>Tốt nghiệp đại học </li></ul><ul><li>Thạc sĩ </li></ul><ul><li>Tiến sĩ </li></ul><ul><li>Mua xe </li></ul><ul><li>Lập gia đình </li></ul><ul><li>Con cái </li></ul>04/12/11
 42. 42. Áp dụng CMMI vào cuộc sống <ul><li>Lên kế hoạch ? </li></ul><ul><li>Phân tích ? </li></ul><ul><li>Xem gia đình như team ? </li></ul>04/12/11
 43. 43. 04/12/11

×