Soluţii de finanţare a unei afaceri-tm-20mai2010

970 views

Published on

Soluţii de finanţare a unei afaceri

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Ofer consultanta accesare fonduri europene, diverse domenii. Intocmire dosar, implementare proiect, dezvoltare, identificare piata interna si externa, planuri de afaceri, pentru afaceri de succes. Contact cu detalii la marian_morosan@yahoo.com Afaceri de succes cu bani europeni la M&M Morosan Consulting SRL
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soluţii de finanţare a unei afaceri-tm-20mai2010

 1. 1. <ul><li>Solu ţii de fina n ţare </li></ul><ul><li>a unei afaceri </li></ul>
 2. 2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE <ul><li>Asisten ţ a financiar ă pentru întreprinderi mici şi mijlocii </li></ul><ul><li>acordată în cadrul Axei Prioritare AP1- Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient </li></ul><ul><li>2010 </li></ul>
 3. 3. Domenii majore de interventie Axa Prioritară 1 <ul><li>DMI 1.1 - Investi ţ ii productive ş i preg ă tirea pentru competi ţ ia pe pia ţă a î ntreprinderilor, î n special a IMM </li></ul><ul><li>Operaţiuni: </li></ul><ul><li>a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile </li></ul><ul><li>b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale </li></ul><ul><li>c) Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare </li></ul><ul><li>DMI 1.3 - Dezvoltarea durabil ă a antreprenoriatului </li></ul><ul><li>- Sprijin pentru creşterea competitivităţii imm-urilor prin servicii de consultanţă </li></ul><ul><li>Alocare financiar ă totală 2007-2013 : 810,34 mil. Euro </li></ul><ul><li>Durata operatiunilor : 200 8 - 2013 </li></ul><ul><li>Forma de finantare : Finanţare nerambursabilă </li></ul><ul><li>Lansare apel de proiecte investi ţii : iulie-septembrie 20 10 </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Activităţi eligibile: </li></ul>      - Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie )        - Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie     - Diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin lansarea de noi produse     - Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie a unei unităţi existente     - Achiziţionarea de bunuri intangibile : software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate - Co nsultanţă şi instruire specializată, strict legate de activităţile de investiţiile A) SPRIJIN PENTRU CONSOLIDAREA ŞI MODERNIZAREA SECTORULUI PRODUCTIV PRIN INVESTIŢII TANGIBILE ŞI INTANGIBILE
 5. 5. <ul><li>Ajutor de stat </li></ul><ul><li>În funcţie de regiunea de dezvoltare, valoarea maximă a fina nţării nerambursabile în raport cu totalul cheltuielilor eligibile este: </li></ul><ul><li>A. Întreprinderi mijlocii </li></ul><ul><li>a) Pentru proiectele care se implementează în regiunea de dezvoltare Bucure s ti-Ilfov: 50%; </li></ul><ul><li>b) Pentru proiectele care se implementează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 60%. </li></ul><ul><li>B. Întreprinderi mici </li></ul><ul><li>a) Pentru proiectele care se implementează în regiunea de dezvoltare Bucure s ti-Ilfov: 60%; </li></ul><ul><li>b) Pentru proiectele care se implementează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 70%. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Valoarea finanţării nerambursabile pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii </li></ul><ul><li>Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei </li></ul><ul><li>Apel de proiecte cu depunere continuă </li></ul><ul><li>Buget 20 10 : 70 milioane euro </li></ul><ul><li>Sprijin financiar între 1.075.001 lei şi 6.750.000 lei </li></ul><ul><li>Apel de proiecte cu termen limită </li></ul><ul><li>Buget 20 1 0: 45 milioane euro </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Cheltuieli eligibile </li></ul><ul><li>Cheltuieli pentru achiziţia de teren (în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului). </li></ul><ul><li>2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) </li></ul><ul><li>3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) </li></ul><ul><li>4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu exceptia leasing-ului financiar </li></ul><ul><li>5. Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă şi instruire specializată </li></ul>
 8. 8. Ajutor de minimis: 200.000 euro Buget 20 10 : 7 milioane euro Cheltuieli eligibile: 1. înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări; 2. implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu; 3. etichetarea ecologică; 4. certificarea produselor /serviciilor /proceselor. Lansare apeluri de proiecte : iu lie 20 1 0 B) SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE
 9. 9. C) SPRIJIN PENTRU ACCESUL PE NOI PIEŢE SI INTERNAŢIONALIZARE <ul><li>Ajutor de minimis: 200.000 euro Buget 20 10 : 3,5 milioane euro </li></ul><ul><li>Cheltuieli eligibile: </li></ul><ul><li>Participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau în strainătate, cu stand propriu </li></ul><ul><li>Participarea la misiuni economice în strainătate </li></ul><ul><li>Elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate de promovare a agentului economic, în vederea participării la evenimentele/acţiunile menţionate la lit.a) şi lit. b) </li></ul><ul><li>Promovarea on-line (îmbunătăţirea/realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea actvităţii solicitantului şi a produselor promovate) </li></ul><ul><li>Servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pieţe internaţionale şi marketing </li></ul><ul><li>Servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor externi prin programele Hosted Buyers </li></ul>
 10. 10. DMI 1.3 - Dezvoltarea durabil ă a antreprenoriatului SPRIJIN PENTRU CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII IMM-URILOR PRIN SERVICII DE CONSULTANŢĂ <ul><li>Ajutor de minimis : 40.000 euro Buget 20 10 : 10 milioane euro </li></ul><ul><li>Cheltuieli eligibile: </li></ul><ul><li>Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehnologii </li></ul><ul><li>Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate </li></ul><ul><li>Elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect </li></ul><ul><li>Elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru un anumit proiect </li></ul><ul><li>Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi stimulare a resurselor umane în vederea extinderii afacerii sau implementării unui anumit proiect </li></ul><ul><li>Elaborarea de studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale </li></ul><ul><li>Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi soluţii informatice sau pentru un domeniu precizat </li></ul><ul><li>Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii </li></ul>
 11. 11. Programe finanţate de la bugetul de stat PROGRAMUL pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare -START -2010-
 12. 12. <ul><li>1.Obiectivele Programului </li></ul><ul><li>Stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private; </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2 . Beneficiari eligibili </li></ul><ul><li>Persoanele fizice şi societăţile comerciale (microîntreprinderi) care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii: </li></ul><ul><li>A). Pentru persoanele fizice </li></ul><ul><li>să fie cetăţeni români; </li></ul><ul><li>să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani neîmpliniţi; </li></ul><ul><li>să aibă studii medii sau superioare definitivate (diplomă de Bacalaureat /Licen ţă) </li></ul><ul><li>numai un singur asociat/acţionar al societăţii comerciale eligibile poate beneficia de acest program; în situaţia în care solicitantul nu este acţionar/asociat majoritar, este obligatoriu să fie administratorul numit al societăţii; </li></ul><ul><li>asociatul unic/asociatul/acţionarul este cetăţean român; </li></ul><ul><li>B). Pentru societăţi comerciale </li></ul><ul><li>să fie organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Legii 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3 . B ugetul programului </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2010 este de 6.000 mii Lei . </li></ul><ul><li>Programul se va derula în două etape, respectiv: </li></ul><ul><li>Etapa I -cursuri de pregătire antreprenorială EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM, destinate beneficiarilor Programului; </li></ul><ul><li>Etapa a II-a - finanţarea implementării celor mai bune Planuri de Afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>4. Cheltuieli eligibile </li></ul><ul><li>Echipamente tehnologice </li></ul><ul><li>Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare </li></ul><ul><li>Mijloace de transport auto pentru mărfuri </li></ul><ul><li>Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică; </li></ul><ul><li>Taxe pentru înfiinţare societate comercială la Registrul Comerţului (doar pentru aplicanţi persoane fizice); </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de tehnică de calcul </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie(clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate) </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de mobilier de birou, mini-calculatoare pentru secretariat, birotică; </li></ul>
 16. 16. <ul><li> MINISTERUL ECONOMIEI, COMER ŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI </li></ul><ul><li>Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM </li></ul><ul><li>Tel: 021.336.14.51 </li></ul><ul><li>www.m ecma .ro </li></ul><ul><li>Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara </li></ul><ul><li>Bd. Eroilor de la Tisa , nr.22 </li></ul><ul><li>www.aippimm.ro </li></ul><ul><li>Tel. 0256/292.739 </li></ul>

×