GT - Restrukturyzacja

857 views
721 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GT - Restrukturyzacja

 1. 1. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Restrukturyzacja z Grant Thornton listopad 2013 © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 2. 2. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Wprowadzenie Podejście GT Usługi Doświadczenie Czym jest restrukturyzacja ? Pojęcie restrukturyzacji zmienia swoje oblicze. Nie chodzi jedynie o uzdrawianie nieefektywnych działów czy całych firm. W ciągle zmieniającej się rzeczywistości, pod presją inwestorów szanse na przetrwanie mają tylko te przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność nieustającej zmiany – permanentnej restrukturyzacji. Pojęcie restrukturyzacji firmy nie powinno kojarzyć się wyłącznie z kryzysowymi sytuacjami, takimi jak problemy z zachowaniem płynności, prowadzącymi do upadłości. Wiele firm nie lekceważy jednak pierwszych oznak kryzysu i decyduje się na wdrożenie działań naprawczych oraz optymalizacyjnych minimalizując ryzyko przyszłej niewypłacalności. © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 3. 3. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Wprowadzenie Podejście GT Usługi Doświadczenie Model restrukturyzacji Grant Thornton Firmy przekształcają się tak często i tak głęboko, że restrukturyzacja stała się odrębną specjalizacją, wymagającą szerokiej wiedzy z obszaru zarządzania strategicznego, działalności operacyjnej i corporate finance. Strategia Celem prawidłowo prowadzonej restrukturyzacji jest nie tylko doraźna poprawa kondycji firmy, ale także, a nawet przede wszystkim, zapewnienie jej możliwości długofalowego wzrostu. Zintegrowany Biznesplan Finanse © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. Procesy
 4. 4. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Wprowadzenie Podejście GT Usługi Doświadczenie Restrukturyzacja strategiczna Naszym celem jest wypracowanie nowej koncepcji strategicznej, gwarantującej przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Trendy i prognozy Analizie poddajemy model biznesowy, dotychczasową strategię, produkty, rynki oraz zasoby odpowiadając na pytania: • Czy sytuacja spółki jest podyktowana sytuacją panującą na rynku? Dotychczasowa strategia • Czy założenia przyjęte i model biznesowy w strategii są zgodne z prognozami sektora? • Jakie czynniki ryzyka zagrażają realizacji strategii? © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. Branża i pozycja rynkowa Spółki Analiza ryzyka 6% 20% 40% 6% 8% 9% 11%
 5. 5. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Wprowadzenie Podejście GT Usługi Doświadczenie Restrukturyzacja procesowa Zgodnie z maksymą „Structure follows strategy” (struktura podąża za strategią) procesy realizowane w organizacji powinny być zawsze wtórne do strategii. Procesy powinny być zaprojektowane w taki sposób aby prowadzić do realizacji celów strategicznych. Restrukturyzacja procesów biznesowych w pełnym zakresie kończy się zbudowaniem docelowego modelu procesów spójnych ze strategią firmy oraz dostosowanej do niego nowej struktury organizacyjnej. Działania prowadzące do ich pełnego wdrożenia są szczegółowo zdefiniowane i zaplanowane w czasie. © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. Procesy biznesowe Projektowanie rozwiązań Struktura organizacyjna PREZES ZARZĄDU Sekretariat Dyrektor ds. Admin. - Finans. Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Handlowy Dyrektor ds. Eksportu Dyrektor Operacyjny Dyrektor Produkcji Dział Produkcji Kontrola Jakości Utrzymanie ruchu Serwis Dział Zaopatrzenia Magazyn Dział Konstrukcyjn y
 6. 6. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Wprowadzenie Podejście GT Usługi Doświadczenie Restrukturyzacja finansowa Restrukturyzacja finansowa powinna rozpocząć się od analizy sytuacji zastanej: czy istnieje nadmierne zadłużenie, czy konieczne jest zgłoszenie upadłości, jak wysoki jest kapitał własny. W większości przypadków priorytetem jest uniknięcie realnej utraty płynności. Aktualne i historyczne wyniki Nasi specjaliści zidentyfikują obszary, w których istnieje potencjał do redukcji kosztów zarekomendują kierunki działań restrukturyzacyjnych. Przeanalizujemy trendy i związki między danymi ilościowymi i wartościowymi, charakteryzujące działalność firmy w dłuższym okresie. Analiza sytuacji finansowej Po przedstawieniu planów poprawy rentowności przedsiębiorstwa wskażemy obszary, w których istnieje największy potencjał optymalizacyjny. Takie podejście umożliwia obiektywne i stosunkowo szybkie przeprowadzenie diagnozy i określenie kierunków działań restrukturyzacyjnych. © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. Lista ryzyk i wrażliwości Prognozy finansowe
 7. 7. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Wprowadzenie Podejście GT Zintegrowany biznesplan Wszystkie trzy poziomy restrukturyzacji możemy sprowadzić do wspólnego mianownika za pomocą zintegrowanego biznesplanu. Nasi doradcy wypracują systematykę planowania (okres planowania, jednostki, poziom konsolidacji, sprawozdania finansowe) oraz ustalą priorytety. Niezbędne są plany zawierające rachunek zysków i strat, bilans, cash flow i plan płynności. Parametry muszą być jasne i przejrzyste. Opierając się na biznesplanie możemy opracować system controllingowy, uwzględniający zarządzanie działaniami oraz monitorowanie i raportowanie postępów. Zespół Grant Thornton może również okresowo monitorować realizację planu działania zaakceptowanego przez instytucję finansującą dostarczając bieżących informacji o sytuacji spółki oraz istotnych odchyleniach od założonego planu. © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. Usługi Doświadczenie
 8. 8. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Podejście GT Wprowadzenie Usługi Doświadczenie Kluczowe osoby zaangażowane w realizację prac Anatol Skitek, CIA Senior Menedżer Maciej Richter Partner Zarządzający EDUKACJA EDUKACJA Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiował także w De Ham Hogeschool w Mechelen, Uniwersytecie w Tilburgu i Uniwersytecie w Antwerpii. Posiada dyplom ACCA. Anatol Skitek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) nadany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). KARIERA KARIERA Posiada 11-letnie doświadczenie pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych i 5-letnie w firmach doradczych. Specjalizuje się w obsłudze przejęć i akwizycji i w projektach restrukturyzacyjnych, a w szczególności optymalizacji grup kapitałowych. W roku 2006 stanął na czele świeżo utworzonego Departamentu Doradztwa Gospodarczego w firmie Grant Thornton. Obecnie kieruje pracami zespołu odpowiedzialnego za projekty z zakresu Management Consulting, Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem. Pełnił rolę pełnomocnika zarządu ds. systemu zarządzania,. Prowadził oceny ryzyka biznesowego, był odpowiedzialny za funkcję audytu wewnętrznego oraz koordynował projekt optymalizacji procesów biznesowych. Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). ZREALIZOWANE PROJEKTY © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 9. 9. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Wprowadzenie Podejście GT Usługi Doświadczenie Wybrane doświadczenia Dane o firmie Dane o firmie Dane o firmie • Obrót: > 60 mln PLN • Obrót: > 15 mln PLN • Obrót: > 100 mln PLN • Liczba pracowników: > 180 osób • Zatrudnienie: > 100 osób • Zatrudnienie: > 1 000 osób • Producent oraz dystrybutor akcesoriów, chemii motoryzacyjnej, obejm i mocowań • Producent makaronów i kaszy gryczanej • Producent silników okrętowych i agregatów prądotwórczych Opis projektu Opis projektu Opis projektu W celu poprawy efektywności działania Spółki giełdowej, przeprowadziliśmy restrukturyzację obejmującą strategiczny, oraz operacyjno– organizacyjny wymiar działalności Spółki, w szczególności przeanalizowaliśmy procesy funkcjonujące w Spółce, dane ilościowo – finansowe Spółki oraz oceny kontrahentów i pracowników zebrane w trakcie warsztatów. Celem współpracy było opracowanie koncepcji restrukturyzacji Spółki. W ramach prowadzonych prac przeanalizowaliśmy otoczenie Spółki oraz funkcjonujące w Spółce procesy oraz sytuację finansową. Sporządziliśmy analizę SWOT oraz wspieraliśmy Spółkę w opracowaniu nowego planu działań marketingowych. Wspieraliśmy Spółkę w procesie implementacji opracowanej koncepcji, w tym w obszarach planowania i raportowania finansowego. Celem prac było opracowanie strategii restrukturyzacji Spółki. W ramach prac: Rezultaty prac Rezultaty prac Rezultaty prac • Kompleksowy plan naprawczy do zidentyfikowanych słabości, • Dokument "koncepcja restrukturyzacji spółki" stanowiący podstawę do ustalenia realnych terminów spłat zadłużenia wobec banku kredytującego. • Strategia restrukturyzacji wraz z propozycją działań dostosowujących Spółkę do nowych warunków rynkowych. Dokument zawierał długookresowe projekcje i analizy finansowe. © 2013 Grant Thornton. Wszelkie • Wsparcie wdrożeniowe. prawa zastrzeżone. • dokonaliśmy analizy aktualnej sytuacji strategicznej Spółki oraz określono możliwe kierunki jej dalszego rozwoju strategicznego, • zidentyfikowaliśmy działania reorganizacyjne • opracowaliśmy plan działań wraz z ich konsekwencjami ekonomiczno – finansowymi.
 10. 10. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Wprowadzenie Podejście GT Usługi Doświadczenie Wybrane doświadczenia Dane o firmie Dane o firmie Dane o firmie • Obrót: > 400 mln PLN • Obrót: > 130 mln PLN • Obrót: > 140 mln PLN • Liczba pracowników: > 1300 osób • Liczba pracowników: > 150 osób • Zatrudnienie: > 600 osób • Grupa 20 spółek działających we wszystkich podstawowych segmentach branży budowlanej • Spółka działa na rynku produkcji mięsa • Giełdowa Grupa kapitałowa spółek działających m.in. w segmencie cynkowniczym Opis projektu Opis projektu Opis projektu Niezależny przegląd biznesu (IBR) oceniający możliwość restrukturyzacji Grupy. Ocenie podlegał Plan Restrukturyzacji Grupy oraz model finansowy prezentujący wpływ zaplanowanych działań na przyszłe wyniki Grupy. Ocenę poprzedziliśmy przeglądem uwarunkowań otoczenia Grupy, jej wnętrza i zasad organizacji oraz analizą faktycznych wyników finansowych poszczególnych spółek z Grupy. W ramach niezależnego przeglądu biznesu (IBR), w celu opracowania planu restrukturyzacji zadłużenia dokonaliśmy przeglądu sytuacji finansowej Spółki i opracowaliśmy założenia planu restrukturyzacji zadłużenia. Sporządziliśmy projekcje finansowe na okres 2010-2015 uwzględniające kilka możliwych wariantów restrukturyzacji zadłużenia i przeanalizowaliśmy wrażliwość sporządzonych projekcji w zależności od różnych wariantów spłaty. Niezależny przegląd biznesu (IBR) był elementem rozpoczętego procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej. Prace obejmowały przeglądu aktualnej sytuacji finansowej Grupy oraz jej wyników finansowych. Wnioski przeprowadzonych analiz zostały wykorzystane na etapie budowy założeń do projekcji poszczególnych spółek z Grupy na lata 2010 – 2012. Opracowany materiał zawierał analizę wrażliwości wybranych wskaźników finansowych. Rezultaty prac Rezultaty prac Rezultaty prac • Raport podsumowujący sytuację finansową spółek z Grupy wraz z oceną planu ich restrukturyzacji operacyjnej i finansowej © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. zaprezentowany na spotkaniu z wierzycielami . • Plan restrukturyzacji zadłużenia zaprezentowany przed konsorcjum trzech banków, które są kredytodawcami Spółki. • Raport przesłany wybranym instytucjom współpracującym z Grupą jako niezależne źródło informacji o sytuacji i przyszłych wynikach Grupy.
 11. 11. Kontakt w związku z tym dokumentem Anatol Skitek Senior Menedżer Management Consulting e-mail: anatol.skitek@pl.gt.com tel. kom. +48 661 538 546 Grant Thornton ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska tel. +48 (61) 625 11 00 fax +48 (61) 625 11 01 www.GrantThornton.pl Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd.
 12. 12. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Kim jesteśmy? 500 biur w 100 krajach 30 000 pracowników POZNAŃ 5 największa sieć na świecie 4 mld USD przychodów Jesteśmy globalną marką, pod którą pracują wspólnie tysiące profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie. 38 mln PLN przychodów W Polsce jesteśmy jedną z wiodących i zarazem najdłużej działających firm audytorskodoradczych. WARSZAWA WROCŁAW KATOWICE KRAKÓW 5 biur w Polsce 260 pracowników © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5 największa firma w Polsce
 13. 13. Grant Thornton - Restrukturyzacja z Grant Thornton | 2013 Jak wspieramy naszych Klientów? Badanie sprawozdań finansowych Prospekty emisyjne MSSF Inne usługi atestacyjne Doradztwo podatkowe Audyt Bieżące doradztwo podatkowe Doradztwo transakcyjne Due diligence Ceny transferowe Audyty podatkowe KLIENT Wyceny wartości Management consulting Fuzje i przejęcia Audyt wewnętrzny © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. Doradztwo gospodarcze Outsourcing rachunkowości Outsourcing księgowości Outsourcing płac i kadr

×