Duurzame bedrijfsvoering 20111101 def

950 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Het coalitieakkoord voor het vierde kabinet Balkenende is na 100 dagen intensieve dialoog van de bewindslieden met mensen uit alle geledingen van de samenleving vertaald in het beleidsprogramma van dit kabinet. Het beleidsprogramma heeft de titel meegekregen: “samen werken samen leven”. Een van de onderwerpen waar dit kabinet breed de schouders onder zet is de duurzame ontwikkeling van Nederland. Ook de internationale context wordt hierin meegenomen. De Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling heeft het kabinet het motto “duurzaam moet je doen” meegegeven. In de KADO (Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling) brief aan de Tweede Kamer concretiseert het kabinet de paragraaf “Duurzaam moet je doen” uit het beleidsprogramma. De Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO) bestaat uit drie - onderling samenhangende - sporen: 1. Inhoudelijke focus op negen geselecteerde thema’s met de mogelijke raakvlakken met duurzame bedrijfsvoering: 2. De overheid bij de koplopers in duurzame bedrijfsvoering; 3. Actieve rol in de maatschappelijke dialoog over duurzame ontwikkeling . De people (maatschappelijk dialoog), planet (9 beleidsthema’s) en profit (bedrijfsvoering overheid) benadering, die in het rapport “Our common future” van de commissie Brundland is geïntroduceerd, hanteert het kabinet als leidraad voor haar duurzaamheidbeleid. Daaraan heeft het de benadering van het creëren van gesloten kringlopen aan toegevoegd. Kijkend naar de bedrijfsvoering van de rijksoverheid dan blijkt dat telkens grofweg een kwart van de ecologische voetafdruk voortkomt uit: huisvesting, vervoer, ICT en overige faciliteiten. Als een rode draad lopen de inkoopprocessen hier doorheen.
 • Project 1: Meten = Weten; monitoren van de verduurzaming van de bedrijfsvoering van het Rijk Planning: Onderzoek Data ministeries vergeleken met GRI (20 jan gereed) Informatiestatuut 2009 (in concept 29 januari gereed) Nulmeting o.b.v. bestaande data (4de woensdag mei 2009) Informatiestatuut 2010 (in concept november gereed) Bedrijfsvoeringsrapportage (4de woensdag mei 2010)
 • Duurzame bedrijfsvoering 20111101 def

  1. 1. Van programma naar Duurzame Bedrijfsvoering Rijksoverheid <ul><li>Programma Duurzame </li></ul><ul><li>Bedrijfsvoering Rijk </li></ul><ul><li>Duurzaamheid onder Rutte </li></ul><ul><li>Vliegwiel voor beleid </li></ul><ul><li>Duurzame Bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Rijksoverheid: </li></ul><ul><li>1. Monitor DBR </li></ul><ul><li>2. Duurzame energie </li></ul><ul><li>3. Grondstoffenmanagement </li></ul><ul><li>4. Duurzaam inkopen </li></ul><ul><li>5. Duurzaam gedrag </li></ul><ul><li>1 november 2011 </li></ul>
  2. 2. <ul><li>KADO: </li></ul><ul><li>Negen beleidsthema’s </li></ul><ul><li>Duurzame bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Maatschappelijke dialoog </li></ul>&
  3. 3. Resultaten Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijksoverheid <ul><li>Bewustwording </li></ul><ul><li>- Monitor duurzame bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Gouden Mier 2010 </li></ul><ul><li>Concrete projecten </li></ul><ul><li>- Duurzaam inkopen </li></ul><ul><li>- Rijksmarktplaats </li></ul><ul><li>- Energiebesparing klimaatinstallaties en ICT </li></ul><ul><li>- Duurzame huisvesting </li></ul><ul><li>- Duurzame mobiliteit </li></ul>
  4. 4. Duurzaamheid onder Rutte <ul><li>Gehandhaafd </li></ul><ul><li>- 100% duurzaam inkopen </li></ul><ul><li>- 2% energiebesparing /jaar </li></ul><ul><li>- 25% energiebesparing in 2020 </li></ul><ul><li>- C2C projecten </li></ul><ul><li>Nieuw </li></ul><ul><li>- Social Return </li></ul><ul><li>- Energieneutrale huisvesting m.i.v. 2019 </li></ul><ul><li>- Green Deal </li></ul><ul><li>- Herwinning biomassa en strategische materialen </li></ul><ul><li>Duurzaamheid wordt nu gezien </li></ul><ul><li>als business as usual </li></ul>
  5. 5. Vliegwiel voor beleid Beleid Bedrijfsvoering Uitvoering: Categoriemanagers, FM-bedrijven Vastgoeddiensten, Koerier en Transport Diensten, etc. feedbackloop Samenwerking met: Medewerkers Overheden Bedrijven
  6. 6. Verduurzamen Bedrijfsvoering Rijksoverheid 2012 en verder <ul><li>- Monitor duurzame </li></ul><ul><li>bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>- Duurzame Energie </li></ul><ul><li>- Grondstoffenmanagement </li></ul><ul><li>- Duurzaam inkopen </li></ul><ul><li>- Duurzaam gedrag </li></ul>
  7. 7. Sturen op verdere verduurzaming Thijs van den Broek
  8. 8. Monitor duurzame bedrijfsvoering Rijk <ul><ul><li>Duurzaamheidsagenda zegt: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ De minister van BZK is verantwoordelijk voor de wijze waarop het Rijk als ‘concern’ invulling geeft aan duurzaamheid en hij doet hiervan verslag in de jaarrapportage Bedrijfsvoering.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoording op basis van Global Reporting Initiative (GRI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Naast verantwoording informatie ook te gebruiken voor interne sturing </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanaf 2011 meer aandacht voor verhaal achter de cijfers </li></ul></ul>
  9. 9. Monitoring: -2% Energie per jaar <ul><li>Het energieverbruik van de rijkshuisvesting zorgt voor bijna 430.000 </li></ul><ul><li>ton CO2 uitstoot. Deze milieubelasting komt overeen met die van </li></ul><ul><li>bijna 48.000 Nederlandse gezinnen. </li></ul>
  10. 10. Monitoring: reductie CO2 uitstoot mobiliteit <ul><li>De milieubelasting van het Rijk als gevolg van </li></ul><ul><li>mobiliteit komt overeen met de CO2 uitstoot van 55.000 gezinnen. </li></ul>
  11. 11. Kansen verduurzamen energie-voorziening Frans van Beek Roeland Oevering
  12. 12. Energieverbruik bedrijfsvoering Rijk: € 300 miljoen/jaar incl. Defensie Te besparen: krimp + lopende programma’s + ‘ Besparingspotentieel’
  13. 13. Energieverbruik bedrijfsvoering Rijk: € 300 miljoen/jaar incl. Defensie Te verduurzamen Anders heeft prijsstijging na 7 jaar de besparing teniet gedaan* * prijsstijging conventionele energie + 6%/jaar
  14. 14. Pilot Den Haag <ul><li>Gebiedsgerichte aanpak </li></ul><ul><li>Gemeente Den Haag, Bedrijfsleven, </li></ul><ul><li>RVOB, Rgd, DGOBR. </li></ul><ul><li>Urgentie: masterplan Den Haag en renovatie Rijnstraat 8. </li></ul><ul><li>Complexiteit: samenwerking tussen partijen met verschillende ambities en belangen; en </li></ul><ul><li>omvang en complexiteit technisch systeem. </li></ul>
  15. 15. Pilot Den Helder <ul><li>Gebiedsgerichte aanpak </li></ul><ul><li>Defensie, bedrijfsleven, RVOB, </li></ul><ul><li>Rws, mede overheden, </li></ul><ul><li>DGOBR. </li></ul><ul><li>Urgentie door: renovatie </li></ul><ul><li>Energiesysteem Marine Basis. </li></ul><ul><li>Complexiteit: samenwerking tussen </li></ul><ul><li>partijen met verschillende ambities </li></ul><ul><li>en belangen; en omvang en </li></ul><ul><li>diversiteit technisch systeem. </li></ul>
  16. 16. Kansen voor gesloten grondstof-ketens Joan Prummel
  17. 17. Urgentie <ul><li>Snelle uitputting </li></ul><ul><li>Extreme prijsstijgingen (aardmetalen 700% in 2010) </li></ul><ul><li>Afhankelijkheid (China 90%) </li></ul>Doelen en beleid <ul><li>14 kritische stoffen (EU) </li></ul><ul><li>LAP-2 </li></ul><ul><li>Afvalbrief </li></ul><ul><li>Duurzaamheidsagenda </li></ul><ul><li>Grondstoffennotitie </li></ul><ul><li>Voorstudie Afvalzorg </li></ul>Kansen <ul><li>Grondstoffenmanagement als principe om kosten te beheersen. </li></ul><ul><li>Recycle vs. virgin </li></ul><ul><li>Design for Recycle </li></ul>
  18. 19. Doelstelling De bedrijfsvoering van het Rijk produceert geen afval meer. In alle inkoopcategorieën zijn ketenafspraken gemaakt over terugnemen van producten en/of het terugwinnen van gebruikte grondstoffen. Waar mogelijk leidt dit tot financieel voordeel voor het Rijk. Afval is niet langer een kostenpost, maar grondstoffen zijn een bron van inkomsten.
  19. 20. Aanpak: <ul><li>Huidige afvalstromen - gezamenlijke aanpak - afnemend contract - onderzoek logistiek Uitdaging: geen categorie </li></ul><ul><li>Ketenafspraken - kritische grondstoffen - ketenafspraken over kringlopen per categorie - logistiek - innovatief inkopen </li></ul>2012 Eigen afval geregeld Logistiek in beeld 1e Ketenafspraken Pilots Kennisontwikkeling 2015 - 2020 Alle kringlopen sluiten Geen afval meer Opbrengsten optimaal Logistiek optimaal Kennismanagement 2 sporen
  20. 22. Duurzaam inkopen 2.0 Karel van den Boogaard Jenny van den Boogaard Carolina Correa Jaramillo
  21. 23. Duurzaam inkopen - Milieu criteria - Sociale voorwaarden - Social return
  22. 24. De winst van duurzaam handelen Peter van der Parre
  23. 25. Gedragsmodel Openstaan Weten Willen Kunnen Doen Volhouden
  24. 26. I rest my case..
  25. 27. Nacht & Dag van de duurzaamheid Judith de Geus Sandra van Tongeren
  26. 28. Nacht van de Duurzaamheid
  27. 29. Dag van de Duurzaamheid <ul><li>Duurzame Bedrijfsvoering Rijk, LEF Future Center </li></ul><ul><li>UTRECHT - 09.00 - 13.00 uur </li></ul><ul><li>Energie, Inkoop, Afval, Mobiliteit, Catering en Het Nieuwe Werken. </li></ul><ul><li>MVO in de praktijk, ministerie EL&I </li></ul><ul><li>DEN HAAG - 10.00 - 14.00 uur </li></ul><ul><li>Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk. Kom tijdens de Dag van de Duurzaamheid langs bij onze fietsenmaker! </li></ul><ul><li>Hogeschool Arnhem Nijmegen </li></ul><ul><li>ARNHEM - 11.00 - 17.30 uur </li></ul><ul><li>Duurzame onderwijsmensen, duurzame onderzoekers, duurzame ondernemers en de duurzame overheid elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en samenwerking vorm kunnen geven. </li></ul>
  28. 30. Dag van de Duurzaamheid <ul><li>Symposium Duurzaam Leiderschap, Kromhout Kazerne </li></ul><ul><li>UTRECHT - 11.30 - 16.30 uur </li></ul><ul><li>Een interdepartementaal symposium over duurzaam leiderschap. </li></ul><ul><li>Duurzaam werken = slim werken, ministerie van OCW </li></ul><ul><li>DEN HAAG - 14.00 - 16.00 uur </li></ul><ul><li>Papierloze bureaus. Werken waar en wanneer jij dat wil. We hebben het er al jaren over, maar wordt dat eigenlijk nog wat? En wat doen we er bij OCW eigenlijk aan? </li></ul><ul><li>Dance2Taste </li></ul><ul><li>LEIDEN - 11.00 - 23.00 uur </li></ul><ul><li>Overdag zijn er dialoogtafels over uiteenlopende thema's </li></ul>
  29. 31. <ul><li>Meld u aan! </li></ul><ul><li>Meld u aan voor de Nacht van de Duurzaamheid / Dag van de Duurzaamheid via [email_address] </li></ul><ul><li>Meer informatie? </li></ul><ul><li>www.duurzamebedrijfsvoeringrijk.nl </li></ul>

  ×