• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Nasilje u školi
 

Nasilje u školi

on

 • 946 views

 

Statistics

Views

Total Views
946
Views on SlideShare
946
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
24
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Nasilje u školi Nasilje u školi Presentation Transcript

  • Nasilje u školiSelma Aslani
  • • Nasilje je stanje u kojem je učenik trajno i učestaloizložen negativnim postupcima od strane jednog iliviše učenika koji ga namjerno žele povrijediti,poniziti ili izložiti neugodnostima. (Olweus, 1988. i1991.)• Nasilje se definiše kao svaki oblik učinjenog iliponovljenog verbalnog ili neverbalnog ponašanjakoje ima za posljedicu stvarno ili potencijalnougrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstvačovjeka.
  • • Postoji više vrsta nasilja od kojih sunajznačajnija :1. Fizičko nasilje,2. Psihičko nasilje,3. Verbalno nasilje,4. Socijalno nasilje,5. Seksualno nasilje,6. Nasilje uzrokovano predrasudama
  • Fizičko nasilje• Fizičko nasilje je kada nekopovređuje tijelo druge osobe.• To može biti: udaranje,šutiranje, guranje, davljenje,čupanje, zatvaranje izaključavanje, otimanje iuništavanje stvari, napadoružjem, trovanje, paljenje,posipanje vrućom vodom,uskraćivanje hrane, sna i sl.
  • Psihičko nasilje• Pod psihičkim nasiljempodrazumijevamo trajnoneprijateljsko raspoloženjeprema djetetu,neprihvaćanje, nijekanje iodbijanje djeteta kao osobe,iskaze, radnje i postupkepomoću kojih se dijetevrijeđa, omalovažava,ucjenjuje, ponižava,kažnjava, zastrašuje,terorizira, izolira, etiketira..
  • Verbalno nasilje• Verbalno nasilje jekada neko koristi riječida bi povrijedio nečijaosjećanja. To može biti:vrijeđanje, ismijavanje,omalovažavanje , kadase neko okrivljuje zanešto što nije uradio/la,ili mu se prijeti i sl.
  • Socijalno nasilje• Socijalno nasilje(isključivanje iz grupe idiskriminacija) se dešavakada se neko isključuje izgrupnih aktivnosti,ogovara, kada se pričajulaži o nekoj osobi, ilinagovaraju drugi da se stom osobom ne druže.
  • Seksualno nasilje• Seksualno nasilje i zloupotrebaučenika podrazumijeva njihovouključivanje u seksualnuaktivnost koju ona ne shvataju upotpunosti, za koju nisurazvojno dorasla (ne prihvatajuje, nisu u stanju da se sa njomsaglase) i koja ima za cilj dapruži uživanje ili zadovoljipotrebe druge osobe.
  • Nasilje uzrokovano predrasudama• Nasilje uzrokovanopredrasudamaodnosnodiskriminiranje istigmatizacija, jeetiketiranje osobezbog toga što seističe, izdvaja.
  • Vršnjačko nasilje• Najčešće se za nasilje među vršnjacima koristiengleski izraz „bullying “.• Dakle, o bullying-u možemo govoriti kada postojetri osnovna elementa:1. negativni postupci – namjerno nanošenje ozljedadrugoj osobi2. ponovno i trajno – postupci se moraju ponavljati3. asimetričan odnos snaga – između vršnjakapostoji nesrazmjer snaga
  • • Među djecom internet je postaonovo područje za iskazivanjenasilja.• Nereagovanje nastavnika,stručnih saradnika, ali i vršnjakana nasilna ponašanja učenika iloš nadzor u određenimdijelovima škole(igralište,hodnici...) samoolakšavaju nasilnim učenicimada budu agresivni i zastrašujudruge učenike.
  • Profil nasilnika• Profil nasilnika:agresivan, impulsivan,želja za vladanjem imoći, neprijateljstvoprema okolini, manjakempatije, potreba zamaterijalnom koristi,pozitivno mišljenje osebi.
  • Profil osobe koja trpi nasilje• Profil osobe koje trpinasilje: plašljiva inesigurna, oprezna,osjetljiva i tiha, reagiraplačem i povlačenjem,ima manjaksamopoštovanja, nemaprijatelja, prezaštićenaod roditelja, nijeagresivna.
  • Nasilništvo od strane učenika• Bilo koji vid ometanjanastave,omalovažavanjenastavnika, verbalnovrijeđanje pa čak ifizički nasrtaji seetiketiraju kaonasilništvo.
  • Nasilništvo od strane nastavnika• Problem zlostavljanihučenika od straneprofesora postoji odavno,bilo da se radi o fizičkomili verbalnomzlostavljanju.• Svaka vrsta nasilja je zaosudu i zgražanje,pogotovo kada supočinitelji upravo oneosobe koje nam zavrijeme nastavezamjenjuju roditelje.
  • Prevencija nasilništva1. Strategije koje se koriste moraju bitipraktične2. Nije svako suprotstavljanje nasilnoili nezdravo3. Sva ponašanja za koja želimo da ihučenici biraju i slijede moramo isami pokazivati kao model ipoučavati ih o njima4. Ključne strategije i intervencijeosnivaju se na vrijednostima, a ne nanagradama i kaznama5. Svi u školi moraju biti uključenikako u stvaranje tako i provedbuprograma prevencije nasilja
  • Intervencija nasilničkog ponašanja1. Intervenirajte odmah, zaustavite nasilničko ponašanje čimste ga uočili ili ste saznali za njega.2. Razgovarajte s učenikom-nasilnikom i učenikom-žrtvomodvojeno. Ukoliko je bilo uključeno više učenika,razgovarajte odvojeno sa svakim u kratkim razmacima.3. Konsultujte se sa učiteljima i drugim osobljem škole kakobi dobili bolji uvid u problem, ukažite im na problem.4. Informirajte roditelje nasilnika i žrtve što je prije moguće5. Uključite roditelje u i izradu plana akcije.6. Nastavite komunicirati sa roditeljima i drugim učiteljimasve dok situacija nije jasno riješena.7. Pratite daljnje ponašanje nasilnika i sigurnost žrtve8. Ako nasilnik ne mijenja svoje ponašanje, on je taj, a nežrtva, koji treba biti maknut iz razreda ili škole, iliuključen u neki program ili rad.
  • Zaključak• Mnogo je razloga zbog kojeg određene osobe postajunasilnici. Većinom su determinirani temperamentom,ličnošću, nasljeđem, ali ono što je relevantno jeste da su tosamo predizpozicije za eventualnu pojavu nasilništva.Najveći uticaj za pojavu istog, jesu okolinski faktori kao iklima u porodici (vrsta odgojnog stila). Ono što je bitnojeste da nasilništvo ne treba da se tolerira, jer šutnja je znakodobravanja, a to zapravo još više potiče nasilje. Dakle,potrebno je organiziranje određenih radionica, tretmana,razgovora zajedno sa učenicima i roditeljima, uključitiroditelje u socijalizaciju nasilnih učenika, nastojati daosvijeste pozitivne osobine i usmjeravati ih ka tom cilju,udaljavajući ih od nasilništva.
  • • Nasilje koje vrši nastavnik je strogo kažnjivo, te se treba štoprije prijaviti, kako bi se žrtva zaštitila i sačuvala odposljedica tog nasilništva. Dakle, kršenje učeničkih pravila,i neprofesionalno ponašanje nastavnika se zakonskikažnjava.• Na kraju, svi trebano početi od vlastite samoanalize , da li bimi voljeli da budemo žrtva nasilništva? Da li bi voljeli bitiismijavani? Da li bi voljeli ismijavati druge?• Na nama samima je da se potrudimo, da napravimo okolinuprihvatljivom i ugodnom za življenje. Na nama je da jačamokompetencije mlađih generacija, da ih usmjeravamo iosvještavamo, da ukažemo na eventualne greške starijih usmislu konstruktivnih kritika. Da spriječimo nasilništvo, jerto nije nešto što treba zanemariti.
  • • Nemoj mi se smijati• Niko ne zaslužuje biti povrijeđen• Ne smijte mi se, ne zovite me tako• Ne uživajte u mojoj boli.• Ja sam mali dječak s naočalama,• Onaj koga zovu čudakom.• Mala djevojčica koja se nikad ne smiješi,• Jer imam aparatić za zube.• I znam kako je uspavati se sa suzama.• Ja sam ono dijete na svakom igralištu• Koje uvijek biraju zadnje.• Usamljeni učenik iz zadnje klupe, sanjar pognute glave,• Koji nastoji prevladati svoju prošlost.• Ne trebaš mi biti prijatelj, no je li previše tražiti:• Nemoj mi se smijati, ne nazivaj me tako!• Ne uživajte u mom bolu... nemojte mi se smijati:• debeo sam, mršav, nizak, visok, gluh, slijep, musav...• No, nismo li to svi.• S.Seskin i A. Shamb
  • Nasilje u školiSelma Aslani