Disleksija, disgrafija i diskalkulija

 • 1,701 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,701
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
75
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. DISLEKSIJA, DISGRAFIJA I DISKALKULIJA Selma Aslani
 • 2. DISLEKSIJA  Disleksija – grč. »dys« (što znači slab, loš, neprimjeren) i riječi »lexsis« (jezik, riječ)  U medicinskoj klasifikaciji bolesti DSM IV, definira se kao poremećaj pri čitanju.  Pojavljuje se diljem svijeta, bez obzira na kulturu i jezik, zahvaćajući oko 10% populacije.  Disleksija nije rezultat smanjene inteligencije, a nije ni problem ponašanja i motivacije.
 • 3.  Uzroci disleksije nisu posve jasno utvrđeni, ali se smatra da ovise o genetičkoj strukturi i okruženju u kojem dijete živi.  U čitanju sudjeluju analitički jezični procesi kojima se prepoznaju slova, pretvarajući se u glasove i povezujući se sa značenjima, oblicima i rasporedom riječi u rečenici.
 • 4.  Tri su osnovne metode u podučavanju čitanja i pisanja: 1. analitičko-sintetička metoda 2. globalna metoda 3. kombinacija prethodne dvije.
 • 5.  Specifične teškoće povezane s čitanjem:  - teškoće u povezivanju grafema s fonemom (slovo - glas),  - teškoće u povezivanju glasova i slogova u riječi,  - strukturalne pogreške - premještanje ili umetanje (vrata-trava, novi-vino),  - zamjene grafički sličnih slova (b - d, b - p, m - n, n - u, a - e, s - z, š - ž, dobar - bodar,  - zamjene fonetski sličnih slova (d - t, g - k, b - p, z - s, drži - trži, brati - prati, grije - krije),  - zamjene slogova (on - no, ej - je, mi - im, do - od),  - zamjene riječi - pogađanje (mračni - mačka, dobar - obad),  - dodavanje slova i slogova (brada - barada, mrkva - markva, brod - borod),  - ponavljanje dijelova riječi (nasmijanini, ramemena),  - teškoće u praćenju slovnog ili brojčanog niza (slon - soln, 12 - 21),  - teškoće u slijedu smjera čitanja (gore - dolje, lijevo - desno),  - vraćanje na već pročitani redak,  - izostavljanje riječi i cijelih redaka,  - čitanje jedne riječi na nekoliko pogrešnih načina.
 • 6.  Nespecifične teškoće povezane s čitanjem - mogu ih imati i djeca koja nemaju disleksiju  - sporost, različite blokade i stanke,  - poremećen ritam i izražajnost čitanja,  - nejasna i površna artikulacija,  - čitanje napamet i po prilici,  - slabo razumijevanje pročitanoga.
 • 7. DISGRAFIJA  Disgrafija je nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema pravopisnim načelima određenoga jezika), koja se očituje u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim pogreškama.  U velikom broju slučajeva disleksija i disgrafija su kod djeteta istodobne.  Statistička istraživanja pokazuju da su poremećaji u pisanju u učenika 4., 5. i 6. razreda osnovne škole 2-3 puta češća pojava nego poremećaji u čitanju.
 • 8. OBLICI DISGRAFIJE  A. Prema uzrocima:  1. Nasljedna disgrafija  2. Teškoće u pisanju uzrokovane djelovanjem vanjskih nepovoljnih čimbenika na dijete u razvoju  3. Kombinirani oblik  B. Prema stupnju izraženosti:  1. Laka disgrafija  2. Izražena disgrafija  3. Agrafija
 • 9.  C. Prema dominantnom sindromu:  1. Fonološke disgrafije  Artikulatorno-akustička disgrafija  Artikulatorno-akustička disgrafija  Fonemska (akustička) disgrafija  2. Jezične disgrafije  Disgrafija jezične analize i sinteze  Disgramatična disgrafija 3. Vizualna disgrafija  4. Motorička disgrafija
 • 10. DISKALKULIJA  Diskalkulija - skup specifičnih teškoća u učenju matematike/aritmetike i u obavljanju matematičkih/aritmetičkih zadataka.  Terminološki razlikujemo diskalkuliju i akalkuliju.  Diskalkulija je djelomičan poremećaj u procesu usvajanja matematike.  Akalkulija (a - »bez«, »potpuno nedostajanje«) je pojam koji označuje potpunu nesposobnost usvajanja gradiva iz matematike.
 • 11.  Djeca s diskalkulijom razlikuju se po tome što imaju mnogo neuobičajenih, specifičnih pogrešaka:  1. Parafazične supstitucije  2. Perseveracije  3. Zrcalne pogreške  4. Usporenost  5. Stavljanje brojeva u uzajamno neprikladan prostorni položaj  6. Vizualne pogreške  7. Proceduralne pogreške  8. Slabo pamćenje i prepoznavanje niza brojeva
 • 12.  Kada se posumnja na disleksiju, diskalkuliju ili disgrafiju treba se što prije javiti stručnjaku.  Ovo su teškoće kojih se ne treba sramiti.  One nisu posljedica ničijeg pogrešnog postupanja ili lošeg odgoja.  Teškoće koje prate disleksiju, disgrafiju i diskalkuliju mogu se prikladnom terapijom i podrškom okoline znatno ublažiti.
 • 13.  Savjet za roditelje:  - shvatiti, razumjeti, treba se dodatno educirati,  - ne opterećivati se traženjem uzroka i mogućih »krivaca«,  - objasniti djetetu problem, uzimajući u obzir njegove mogućnosti shvaćanja s obzirom na dob i sposobnosti,  - dati djetetu do znanja da mu želimo pomoći i da smo na njegovoj strani,  - pružiti mu osjećaj da vjerujemo u njegove sposobnosti,  - okolinu (obitelj, školu, prijatelje) upoznati s djetetovim problemom i potrebama,  - ne očekivati previše pomoći od drugih, ali je stalno tražiti, biti spreman na osobni angažman,  - dati djetetu psihološku podršku u svladavanju teškoća u vezi sa školom i okolinom,  - potražiti pomoć stručnjaka, surađivati s njim i aktivno se uključiti u terapijski proces,  -stalno iskazivati razumijevanje, pažnju i ohrabrivanje - ne samo povezano sa školskim obvezama,  - biti strpljiv, ne »kažnjavati« za nešto što ne može (barem ne onako kako bismo mi željeli),  - u odnosima i radu biti kreativan i pozitivan, uporan i dosljedan.
 • 14.  Savjet za učitelje:  -što prije uočiti teškoće i biti spreman za pomoć,  - pokušati ostvariti što bolju suradnju s roditeljima,  - uputiti roditelje da potraže pomoć stručnjaka,  - pokazivati razumijevanje za djetetove teškoće,  - u radu biti kritičan, ali oprezan i taktičan,  - hrabriti ga, poticati i hvaliti i za male uspjehe,  - isticati njegova dobra postignuća u drugim područjima,  - u radu biti dosljedan, uporan i strpljiv,  - utvrditi njegovu razinu znanja i usvojenosti vještina,  - pokušati mu prilagoditi vremenski raspored rada,  - povremeno mu davati lakše zadatke koje može uspješno riješiti,  - koristiti se individualizacijom u radu, češće mu prilaziti,  - u radu se koristiti različitim sredstvima i pomagalima,  - ne očekivati od djeteta da se uvijek pridržava »naučenog«,  - graditi u razredu pozitivno ozračje - pravo na različitost.
 • 15. DISLEKSIJA, DISGRAFIJA I DISKALKULIJA Selma Aslani