Visjon for campus Mo i Rana

917 views

Published on

Visjon for HiNe sitt campus i Mo i Rana, sett ut i fra IT-studiene, og frem mot 2022

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visjon for campus Mo i Rana

 1. 1. Utgangspunkt: Informasjonsteknologiske studier og seksjon for informatikk
 2. 2.  Informasjonsteknologi årsstudium: 13 (47) Design og bruk av digitale medier: 16 (127) Til sammenligning (lokalt opptak) : IKT og Læring 1: 107 IKT og Læring 2: 64
 3. 3.  6 ansatte, hvorav 3 er lektorer, en er lærer (i lektorløp), og to har førstekompetanse. En førstelektor tilknyttet IKT og Læring på timebasis (dekan) 23 publikasjoner tre siste år To vellykkede kompetansemeklingsoppdrag utført
 4. 4.  Samarbeidspartnere for seksjonen i ulike sammenhenger:  Nasjonalbiblioteket, Mo  Statens Innkrevingssentral, Mo  IT Service Management Forum Norge  Universitetet i Nordland ved HHB  Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Østfold  Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Finnmark  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  Umoe Itet, EDB Cardservice og ITPartnerHelgeland
 5. 5.  Samarbeidspartnere forts..:  Department of Pedagogy, Szczecin University (PL)  Department of Didactics and Media in Education, Nicolaus Copernicus University in Toruń (PL)  Academy of Buisniss in Dabrowa Gornicza (PL) Samtlige samarbeidspartnere bidrar til å gjøre IT-studiene relevante for arbeidslivet, slik departementet er opptatt av, OG bidrar til læreres, lærerstudenters og andres kunnskap om internasjonalisering og faglig kommunikasjon på engelsk.
 6. 6.  Følgende fagmoduler er klare til å bli levert fra HiNe’s seksjon for informatikk til UiN’s HHB – Business og IT studium:  IFT101 Innføring i informasjonsteknologi  IFT103 Agile Systemutviklingsmetoder  IFT104 Grunnleggende programmering  IFT105 Databaser  IFT 106 Datakommunikasjon  IFT206 IT Service Management (ITSM) HiNe , ved sin seksjon for informatikk, er blant de mest aktive bidragsytere til SAK-prosessen i Nordland, slik departementet har bedt om
 7. 7.  Seksjon for Informatikk ansvarlig, sammen med UiN/SEVU å få på plass  Nettbasert modul om e-læring for ansatte i regionens høgere utdanningsinstitusjoner  Work Shop og seminar for region Nord-Norge om e- læring i september 2011Når Høgskolen i Finnmark ikke følger opp, er det HiNe, ved sin seksjon forinformatikk (sammen med UiN) som tar tak i e-læring/fleksible studier iRegion 6 og region Nordland
 8. 8. • Legge ned IT og kun fokusere på IKTL• Tro at man kan flytte ”gamle” studier fra Nesna til Mo og plutselig rekruttere studenter og skape et livskraftig campus
 9. 9. • Troen på at å flytte studier og folk fra Mo fører til et plutselig nyskapende og ”fullpakket” studiested Nesna• Troen på at løsningen er å kvitte seg med fagansatte og putte ”besparelsene” i andre ”mørke sluk”
 10. 10.  Når et studium går dårlig er ikke løsningen å kvitte seg med ansatte, men å ansette FLERE Et godt og sterkt fagmiljø er et bedre markedsføringskort enn et slitent og nedbemannet Å ikke foreta opptak betyr ikke nedlegging men tid for nye tanker La oss se hvordan en visjon for studiested Mo og IT-studiene kan tenkes:
 11. 11.  Vi har noe og noen som kan videreutvikles!
 12. 12. Utfordringer og muligheter på Campus Mo - Overordnet arbeidsmodell Relevans og attraktivitet – rekruttering av studenter og ansatte til informasjonsteknologiske studie(r) Tydelig Faglig kvalitet, Målrettet profilbygging faglig robusthet, markedsføring/ relevans Studiestedet/ seksjonens renome Faglig sam.arb. regionalt, FoU Endringskompetanse i utdanningen(e) nasjonalt,Samarbeid med internasjonalt Ansatteregionen -relevans FoU- Rekruttering Kompetansebygging deltakelse Forskningsprog av nyansatte og fagspesifikk
 13. 13. Informatikkseksjonens fokus UtdanningFoU Innovasjon Formidling
 14. 14. • I løpet av våren 2012: ingen høgskolelærere• Innen oppstart høst 2012: Rekruttering og tilsetting av minimum to nye førsteamanuenser/førstelektorer innen informatikk og en dosent/professor 2• Innen vår 2013: Samtlige ansatte med førstekompetanse• Innen høst 2013: Ytterligere en nytilsatt førstekompetanse innen informatikk• Mål: Seksjonen bør på sikt bestå av 10 godt kvalifiserte ansatte
 15. 15. • Senter for ITIL videreutvikles og danner grunnlag for studiepoenggivende kurs/emner• Senter for ITIL = selvfinansierende• Ytterligere internasjonalisering• Sterkt fokus på SAK med UiN og klare avtaler om hvilke fagemner, fordeling av studiepoeng, etc. innen høst 2011• Sterkt fokus på innovasjon
 16. 16. • Utvikle samarbeid med GOStudy og relevante internasjonale college tilknyttet GOStudy sitt kontaktnettverk. Dette betyr ikke å lettvint gi fra seg akkreditering, men å ta styring og utnytte kommersielle aktører for rekruttering til våre campus!• Økende fokus på FoU og regionale kompetanseutviklingsprosjekt• Videreutvikling av IKT og Læring – gjenoppta kontakt med Stord og knytte IKTL til Master. EU sine 8 nøkkelferdigheter for livslang læring = IKTL 1 og 2 dekker 6 av dem, herunder det å kommunisere på et fremmed språk.• Videreutvikling av internasjonale moduler innen IKT og Læring,i samarbeid med internasjonale aktører – tenke både internasjonalisering på nett og på campus Mo knyttes til årsstudium/bachelor IT der det er mulig.
 17. 17.  Et livskraftig bachelorstudium (nytenkning) Et livskraftig IKTL (Kvalifikasjonsrammeverk og fokus på fremtidsretting) EVU rettet mot næringsliv og det offentlig Nye ting: E-Helse? = Samarbeid med sykepleie? E- Forvaltning= Samarbeid med Samfunnsfag? Nye Digitale Medier = Samarbeid med Musikkseksjonen?
 18. 18. • Med start høsten 2011: – Utvikle et IT-studie som kan dekke opp både behov fra lokalt næringsliv, nasjonalt næringsliv og de nye trendene knyttet til digitale medier (127 søkere totalt, uten markedsføring, for løse tanker om et mediestudie = Hva kunne det ha blitt til med fokus og markedsføring? = Endringskompetanse) – Fokusere på seksjonens kompetanseutvikling lektor og førstelektor/førsteamanuensis – Lyse ut og tilsette minimum to nye førstekompetente innen informatikk/informasjonsteknologi
 19. 19.  Med start høsten 2011: Få IKTL 1 og 2 inn i kvalifikasjonsrammeverket, og:  Være i forkant av trendene innen bruk av IKT i utdanning, sterkt fokus på departementets retningslinjer og visjoner, fokus på Canada og EU  IKTL er IKKE et verktøy/datakort fag men et studium med fokus på pedagogikk og didaktikk i en setting av digitale medier tilknyttet skoleverket  I et 10-års perspektiv: Et studium kun for de som er i Master eller PhD- løp, samt bachelorstudenter med laud? Tett knyttet til Profesjonsuniversitetet i Oslo (når det kommer), Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø, samt universitet i Polen, Spania, Skottland og Canada?
 20. 20. Nødvendig bemanning og nødvendig kompetanse for å bygge etstudiested og et informasjonsteknologisk studium i et 10-års perspektiv
 21. 21. Minst 50 – 60 søkere til bachelor Minst 15 – 25 som består sin bachelor 100 studenter på30 – 50 på første IKTL 1 og 80 påhalvdel årsstudium IKTL 2i Sydney via GOStudy - Alle i Master eller PhD- løp, med noen særlig godt kvalifiserte bachelor-/lærerstudenter 15 – 25 utenlandske studenter Minst 85 studenter fast på på campus campus Ikke medregnet forkursstudenter fra HiN
 22. 22. Det er LEDELSEN, ved REKTOR – støttet av et engasjert, kunnskapsrikt og handlekraftig styre, som skal ha de overordnede visjoner Man leder fra FRONT!

×