Oppsummering

828 views
790 views

Published on

Avsluttende tale på dag 2 av Falstad Lederseminar 2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppsummering

  1. 1. Falstad Lederseminar 2012Avsluttende oppsummering*Ved Per A. Godejord, Dekan HiNTDa har vi vært sammen i to dager og fått ta del i både engasjerende foredragog ivrige diskusjoner.”Ledere kommer i alle størrelser og former – kort, lang, pen, uvøren, ung,gammel, menn og kvinner. Likevel ser de alle ut til å dele noen fellesingredienser.” Slik innleder professor og grunnlegger av the LeadershipInstitute ved University of California. Warren Bennis et kapittel i en av sinebøker – «On becoming a Leader».Bennis har utført en lang rekke studier av ledere og mener at det er en del tingsom ser ut til å være felles for alle ledere. Og det første han har pekt på er detå ha en retningsgivende visjon. En leder har alltid en klar ide om hva han ellerhun ønsker å gjøre – profesjonelt og personlig – samt styrken til å fortsette imotgang og fiasko.Og dette fikk da også høre om på dag 1, for da utfordret Kjetil Eikeset oss påhvorfor vi er ledere. Har vi en slik retningsgivende visjon? Har vi enkongstanke? Eller er vi først og fremst administratorer? Det er nok et spørsmålnoen og enhver av oss som er ledere kan gruble over. Kanskje er vi et stedmidt i mellom?Ylva Lindberg fra SIGLA minnet oss på at ledere har et samfunnsansvar somogså innbefatter individer som ikke umiddelbart er innen rekkevidde. – Det erlike viktig for en bedrift å tenke samfunnsansvar som det er å tenkemarkedsføring, økonomistyring eller innkjøp, og Nike sitt forsøk på ådistansere seg fra sine asiatiske leverandører er et eksempel på hva som kanskje om man ikke vedkjenner seg sitt ansvar.Hans Holand fra Statoil tok oss med på en fundering over hva vi kan lære avledere i det frivillige, og pekte på at dagens ansatte kanskje faktisk må ledessom om de var frivillige - der indre motivasjon hos den enkelte kan væreviktigere enn ytre belønning. Og her vil nok de av oss som lederkunnskapsarbeidere kjenne oss igjen. For vi leder høyt kompetente eksperterinnen sine felt som har et stort Behov for å være en del av noe meningsfullt, åføle at de betyr noe som individ, at de blir sett, og at de har et arbeidsmiljøder de blir inspirert til å yte enda merThomas Horne Global Dignity ledet oss så gjennom en prosess med åidentifisere hva som styrker enkeltmenneskers verdighet - og dere somdeltakere kom opp med en rekke, og til dels sammenfallende, stikkord.
  2. 2. I dag har vi fått høre mer om Verdighet i praksis og Hanne Falstad tok oss medpå en reise i NHO sitt Global Future Prosjekt der fokus er på høgt utdannedekvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper -Respekt og tillit, hvordan vi er mot andre, tørre å ansette og ikke minstsuksess er noen stikkord vi kan ta med oss videre fra Hanne sitt innlegg.Bjørnar Skjevik fra NTE minnet oss om at det finnes grupper som faller utenfordet vi oppfatter som et verdig liv og viste oss ulike prosjekter der hovedfokuser å få ungdom ut av håpløshet og inn i arbeidsmarkedet, og samtidig utnytteledige hender fra en rekke befolkningsgrupper.Eivin Fjeldestad Fra Norwegian African Buisniss Association fokuserte påverdigheten til det Afrikanske kontinent og at vi trenger å ta av ossafrikabrillene, og se at dette ikke er et håpløst kontinent av bistandsmottakeremen tvert i mot en rekke med likeverdig handelspartner, et kontinent rikt påmuligheter og på vei oppDeretter har dere som deltakere selv vært med på å sette agendaen og derevalgte viktige tema som innvandrere i norsk arbeidsliv og en leders ansvar forinkludering, viktigheten av motivasjon, utfordringer og muligheter medgenerasjonsforskjellene i arbeidslivet, viktigheten av nettverk og at det å væreen del av et nettverk kan være nøkkelen til arbeidslivet, og lederkultur påtvers av landegrenser.Til slutt har vi fått møte Lisa Ann Cooper fra Leadership Foundation og fåtthøre om det å skape varige verdier for individer, selskap og samfunn ved åfremme mangfold.Kultur og det flerkulturelle var to av Lisas stikkord.Det finnes mange tanker om hva kultur er, og mange definisjoner av begrepet.Som Lisa var inne på er man enig om at kultur er lært og ikke medfødt.Den britiske kulturforskeren Edward B. Taylor virket på slutten av 1800- talletog formulerte det slik: ”Kultur er det komplekse hele som inkluderer kunnskap,tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært iegenskap av å være samfunnsmedlemmer".Som nevnt innledningsvis kom også en av deltakergruppene inn på dette medkultur - nærmere bestemt lederkultur på tvers av landegrensene.Når vi snakker om ledelse i Norge kommer vi fort inn på at vi er en del av enSkandinavisk ledelseskultur som blir sagt å skape mer engasjerte og idérikemedarbeidere. Og: Den representerer en samarbeidsmodell der samarbeidmed fagforeningene, stor medinnflytelse og selvstendighet på arbeidsplasseneutløser en kreativitet som mange mener er avgjørende for suksess i fremtidenskunnskapsøkonomi.
  3. 3. Dette er imidlertid en kultur som kanskje ikke uten videre kan eksporteres. Dethar vært mange studier og personlige opplevelser fra ledere, som viser at detvi i Skandinavia ser på som åpenhet og inkludering fort kan bli sett på sommangel på struktur og naivitet i andre land.Men samtidig som vi som ledere i Norge er inkluderende innenforvirksomhetens fire vegger, er vårt arbeidsliv til dels lukket for mange av desom er utenfor - enten det er ungdom som har gitt opp skolen eller dyktigefagfolk fra andre land. Kanskje er Norske ledere litt feige?Av og til kan jeg ikke hjelpe for at jeg lurer på om ikke den sørafrikanskeantropologen Julian Kramer hadde rett når han for 20 år siden mente at Norgeer et stammesamfunn som er mer opptatt av hvor man kommer fra enn hvorman bor og hvor man skal.Når jeg ble intervjuet av Høgskolen i Nord-Trøndelag sin nyhetsredaksjon vedmin ansettelse og ble spurt hvor jeg kom fra svarte jeg raskt Europa.Og hvorfor det? Fordi jeg er født i Hansabyen Bergen, er av Skotsk, Dansk ogTysk-herkomst og bruker gjerne min Skotske klanskilt til både hverdag og fest,har bodd mange år i Nord-Norge, forelest i Polen og er gift med en Polskakademiker.Så for meg er det ikke naturlig å si at jeg er fra Bergen, jeg synes faktisk deter litt uinteressant. Jeg oppfatter meg som Europeer. Men for en arbeidsgiverer jeg nok nordmann med talefeil. Men hva om norsken min hadde vært endamer gebrokkent enn selv det bergensk er?Kanskje er vi her i Norge litt vel hermetisk for alt og alle som ikke umiddelbartpasser inn i de uformelle reglene for hva som er A4?Dette lederseminaret har gitt oss mye å fundere på.Men hvor går vi nå? Hvordan skal vi vi videreutvikle lederseminarene vedFalstad? Hva skal tema være for Falstad Lederseminar 2013?Hva mener dere?Da tar vi med oss alle tankene og innspillene fra disse to dagene tilbake til vårhverdag, og så møtes vi kanskje neste år - med enda flere spørsmål, endaflere historier og kanskje til og med noen svar? Takk for denne gang og velheim!
  4. 4. _______________________________________________* Tidsnød førte til at den opprinnelige oppsummeringstalen måtte forkortes og omgjøres noe «påsparket». Starten på talen ble dermed fra siste halvdel, som ble endret til:«Men samtidig som vi som ledere i Norge er inkluderende innenfor virksomhetens fire vegger, er vårtarbeidsliv til dels lukket for mange av de som er utenfor - enten det er ungdom som har gitt opp skoleneller dyktige fagfolk fra andre land. Kanskje er Norske ledere litt feige?Kanskje burde vi som ledere ha inkludering som kongstanke, jevnfør det Kjetil Eikeset var inne på i går,isteden for ulike inntjeningsmål?Av og til kan jeg ikke hjelpe for at…» osv iht opprinnelig tekst.

×