Lotteritilsynet avslag Bidit.eu klage

1,076
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,076
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lotteritilsynet avslag Bidit.eu klage

  1. 1. Side 1 av 2 Vår dato Vår referanse 8.7.2009 09/02721-2/331 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 Øystein Jakobsen oystein.jakobsen@gmail.com Vedrørende auksjoner på internett - www.bidit.eu Vi viser til deres e-post av 11.6.2006 til Forbrukerombudet. Forbrukerombudet har i e-post 23.6.2009 videresendt henvendelsen din til Lotteritilsynet. Etter lotteriloven § 4 skal Lotteritilsynet føre kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt. Dette omfatter blant annet kontroll med at det ikke avholdes ulovlige lotteri. Etter lotteriloven §§ 5 og 6 kan lotteri bare avholdes etter tillatelse og til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål. Som lotteri regnes ”virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall”, jf. lotteriloven § 1 første ledd bokstav a). De tre vilkårene ”innskudd”, ”tilfeldighet” og ”gevinst” må alle være oppfylt for at virksomheten skal bli å anse som et lotteri. I tvilstilfelle avgjøre Kultur- og kirkedepartementet med bindende virkning om virksomheten er å anse som et lotteri, jf. lotteriloven § 1 andre ledd. For nærmere orientering om lotteribegrepet vises til informasjonsskrivet ”Er konkurransen et lotteri” på http://www.lottstift.no/dav/8848240fb3.pdf. Lotteritilsynet har vurdert enkelte auksjonsformer til å være lotteri som følge av at det foreligger ”innskudd”, ”tilfeldighet” og ”gevinst”. Eksempel her vil være auksjonsformer av typen ”laveste unike bud” som går ut på å gjette hvor lavt en kan by på et produkt uten at mange andre gir tilsvarende bud. Forutsatt at det koster noe å legge inn dette budet, og at budet innebærer at en får kjøpe produktet til lavere pris enn utsalgspris, vil auksjonen bli å anse som et lotteri og ulovlige etter lotteriloven å gjennomføre. Lotteritilsynet har også vurdert auksjonsformer tilsvarende den som tilbys på www.bidit.eu, og her såkalte ”øresauksjoner”, til å være lotteri, og har pålagt enkelte nettsteder å endre konseptet eller stanse virksomheten fordi den er i strid med lotteriloven. Kultur- og kirkedepartementet, som i tvilstilfelle avgjøre om det foreligger et lotteri eller ikke, har imidlertid kommet til at slike auksjonsformer ikke er å anse som lotteri, og det vises til vedlagte vedtak av 25.5.2009. Dette innebærer at lotteriloven ikke kommer til anvendelse på auksjonsformer av typen ”øresauksjoner”, og det vil ligge utenfor Lotteritilsynets myndighet å føre kontroll med slike. Dette til orientering. Postadresse Kontoradresse Telefon Foretaksregisteret Lotteri- og stiftelsestilsynet Naustdalsvegen 5 57 82 80 00 982 391 490 Postboks 800 6800 Førde Telefaks E-post 6805 Førde 57 82 80 80 postmottak@lottstift.no
  2. 2. Side 2 av 2 Vår dato Vår referanse 8.7.2009 09/02721-2/331 Med hilsen Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgiver Vedlegg: Kultur- og kirkedepartementets vurdering av konseptet en-krone.no av 29.5.2009 (largro@forbrukerombudet.no)

×