Eva Alfredsson - Omställning till grön ekonomi 28/10

765 views
629 views

Published on

Eva Alfredsson deltog måndagen den 28 oktober på seminariet "Omställning till grön ekonomi" anordnat av Global Utmaning, ABF och Klimataktion.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eva Alfredsson - Omställning till grön ekonomi 28/10

 1. 1. Omställning till Grön Ekonomi Vad innebär grön ekonomi och vad bör den innehålla?
 2. 2. 1900-talets ekonomi - ”Cowboy-ekonomi” Problem Tillgångar Mål Verktyg Utbredd fattigdom, hårt slitsamt arbete “Oändligt” med oexploaterade naturresurser Fossila bränslen - oljan Ökad materiell tillväxt (ökad BNP-tillväxt), Minskat hårt arbete (höjd arbetsproduktivitet) Kapitalism och marknadsekonomi Privata äganderätter Egenintresse Globalisering och handel Teknik - Framför allt teknik som syftat till sätta fossilt lagrad energi I arbete (exploatera resurser, producera varor, transportera människor och materia)
 3. 3. Den ”Gröna ekonomin” Problem Tillgångar Mål Verktyg Överexploaterade naturresurser Klimatförändringar, gifter, luftföroreningar etc Stora förmögenhets och inkomstskillnader Hög skuldsättning Kunskap (Vetenskap, IT, sjukvård etc) Hållbar utveckling – social, ekologisk, ekonomisk Restaurera ekosystemens produktivitet Fattigdomsbekämpning - Fördelningsfrågor Kunskap: humankapital & socialt kapital Egenintresse - i bred bemärkelse, värdighet Grön teknik – Fokus på eko-effektivitet och välfärd
 4. 4. Den Gröna Ekonomins diskurs Tabell 1: Exempel på skillnader i på mål och karakteristika mellan den nuvarande samhällsekonomin och den gröna ekonomin (såsom de uttrycks av bl.a. UNEP och OECD): Dagens samhällsekonomi Den gröna ekonomin BNP-tillväxt – målet är ökad ekonomisk aktivitet ”Beyond GDP” – målet är välfärd Fokus på närtid Långsiktighet Maximering av avkastning Säkerställa långsiktiga inkomster ”Shareholder value” – Aktieägarintresse ”Stakeholder value” – Samhällsnytta Utvinning av naturresurser Förvaltning av naturresurser Linjära produktionssystem Cirkulära produktionssystem Kortlivade produkter till försäljning Långlivade tjänster – ”Performance economy” Effektivitet mätt i monetära termer (t.ex. CBA) Flerdimensionell effektivitet (t.ex. Multikriterieanalys) Betydande skillnader mellan mikro- och makrorationalitet Mikro och makrorationalitet sammanfaller i hög grad
 5. 5. Ekonomin och företagens gröna arena Hållbart tak för utsläpp och avfall CO2, ozone, chemicals etc Hållbara uttag: - Förnyelsebara - Icke förnyelsebara resurser Ekonomisk aktivitet och företagande Maximera marginalnyttan, välfärd Hållbara marginaler för resiliens: Biodiversitet etc
 6. 6. Myt #1 – Målkonflikt mellan hållbarhet och en god ekonomisk utveckling
 7. 7. En enkät till experter och beslutsfattare om Grön ekonomi 2012 visade att: En övergäng till en grön ekonomi motiveras av miljömässiga , sociala och ekonomiska skäl Respondenterna är inte oroliga för en övergång till en grön ekonomi – man är oroliga för vad som händer om vi inte växlar över till en grön ekonomi. Ingen risk alls Begränsningar för utvecklingsländer Handelsbarriärer Accellererande klimatförändringar Irreversibel förlust av biodiversitet Global ekonomisk stagnation
 8. 8. World Economic Forum – Global Risks 2013 Effekt Sannolikhet
 9. 9. World Economic Forum – Global Risks 2013 Effekt Ökade utsläpp av Växthusgaser! Stora inkomstskillnader! Sannolikhet
 10. 10. Myt #2 – En Grön Ekonomi är en lyx som bara rika länder kan unna sig
 11. 11. Fattiga människor och samhällen är i betydligt högre grad beroende av naturen i sin närhet - de lokala ekosystemtjänsterna • Sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske • Beroende av den lokala naturen och ekosystemtjänster för levebröd och välfärd – Vatten, ved, fisk mm Källa: MA Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report (2005), Chapter 3, p.61-63
 12. 12. Fattiga människor är i hög grad beroende av vad naturen ger Andel av BNP från Areella näringarna Ekosystem tjänsternas andel av de fattigas ”BNP”.

×