Vill din stad inspirera världen?
Lärdomar från Earth Hour City Challenge

Carina Borgström Hansson
Lead Earth Hour City Ch...
Kampen för livet avgörs här
I dag står stadsbefolkningen för
över 70 procent av CO2-utsläppen
Till 2050 har antalet stadsb...
• Möjlighet till
fotavtryckssnåla
lösningar

• Tuffa mål, smart
stadsplanering, smart
teknik
• Ledarskap
Utsläpp, åtaganden, åt
gärder
Strategiskt ledarskap
för förnybar och
hållbar framtid
Attraktiva och hållbara
lösningar på
...
Earth Hour City Challenge 2010- 2013
•

Första svenska pilot 2010-2011

•

Internationell pilot 2012-2013 i sex länder

•
...
Earth Hour Capitals väljs av internationell expertjuryy
Dan Hoornweg (Toronto)
Professor, Energy
Systems and
Engineering, ...
Earth Hour City Challenge 2013-2014
163

33

14

1
Kvalificerade svenska deltagare
i EHCC 2013-2014
Eskilstuna – Hög energi i Eskilstuna
Stockholm – Många människor, många l...
Svenska finalister i årets Earth Hour City Challenge
Mål och visioner
Våga förnya

Engagera flera
Gregory Robertson, Vancouver

“We've changed the conversation about what
city hall can do. In short it's about using the
i...
Park Won Soon, Seoul

“I know I am hopeless when it comes to
fashion but I bravely decided to wear shorts
because one of m...
Marcelo Ebrard, Mexico City

“Mayors must act in concert.
Together, we can take a more active
role on global issues. We ar...
Christiana Figueres har gjort det. Har du?

www.welovecities.org
Tack!
www.wwf.se/ehcc
www.panda.org/ehcc
Carina Borgström Hansson
Carina Borgström Hansson
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Carina Borgström Hansson

281
-1

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
281
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Om vi börjar med förraåretsglobala EHC. Dethäftiga med Vancouver och med Mayor Robertson ärförmåganattkommunicerariktigttydligamålochvisioner. 2009 satte Robertson igångett team avexperter med uppgiftenattfiltrerafram best practice frånhållbarstadsutvecklingfrånhelavärldenochbaserarpådettaformuleraettantalambitiösa men realistiskamålsomgör Vancouver till världensmiljövänligastestadsenast 2020. och en handlingsplanförattnåmålen. Ochpåvägenkommuniceradesochförankradesmålenochhandlingsplaneni en lokalkonsultatonsprocesssominkluderadesynpunkterfrånmerän 1000 medborgareoch 120 lokalaorganisationerochföretag. Härbockar vi avengageraflera-indikatornSlutligenutmärker sig Robertson med en I kanadensiskasammanhangnytänkandeattitydsomsermiljöåtgärderintesom hinder förframstegutansnararesom en möjlighetförinnovationer, förförnyelse. Exempelvisärettavmålen I 2020 visionenatt ha fördubblatantaletgrönajobb I stadenfrån 2010 till 2020 – vilketintevillsäga lite eftersom Vancouver redanärmekkaförgrönaföretagare.Strong ambitions -Breadth of actionsPast performanceStrong public engagement - Neighbourhood Energy StrategyVancouver is implementing a pioneering Neighborhood Energy Strategy as a means of promoting renewable energy systems. The strategy targets areas of the city with the greatest potential to reduce carbon emissions. One Neighborhood Energy Utility is already up and running, and eight new Neighborhood Energy Systems are now being planned or developed. It is estimated that these systems will reduce greenhouse gas emissions in these neighborhoods by up to 70% by 2020.Leadership that understands the benefits of pursuing sustainability especially concerning management of the city and business case
 • Vårtnästaexempelpåledarskapkommerfrånfinalisten Seoul iSydkorea. Nuvarandeborgmästarendär, Park Won Soon, harbyggtvidarepå sin föregångaresambitionerattflyttapåbilar till förmånförmänniskorochnatur men framföralltharhanlyckatskommuniceraochengagerabefolkningenförmålattställa om till förnybarenergiochminskaberoendetav fossil ochkärnkraft. Han villgöra Seoul till en sk solar city vilketbl a inkluderarsatsningpå en 290MW productionskapacitetinomstadengenomsolcellsanläggningarpåmerän 10,000 offentligabyggnader,skolorochkontorshotell.Han harävenvågatförnyasättetattkommuniceraochengagerabefolkningenienergibesparandesamarbeteförattnåmålen. Påbildenposerarhani shorts ochkortärmat, dvs I den klädkodsomhansjälv tog initiativ till attinförapåsittkansliochuppmanarallastadenstjänstemänattanvända. Varfördet? Just nu snöardet I Seoul men påsommarenärdetvanligt med merän 30 graders värmeochluftkonditioneringstårförstorandelavstadensenergiförbrukning. Genomattsläppapå slips ochkavajtvångenkanstadenlättarenådetuppsattamåletattsparaenergimotsvarandevad en koreanskkärnkraftsreaktorproducerar. Nu inför EH serförrestenmedborgarnaocksåframemotatt Park skagöraettsångnummerochläggautpåYoutubevilkethanlovadegöra om merän 1 miljonermedborgaredeltar I stadensskecomilage program därdeltagarnakanhämtautbonusarfrånminskadanvändningav el, vattenoch gas. Merän 1,5 miljonerdeltar nu. Park harocksåutmärkt sig med participatoriskaambitionerochharväggarnapåsittkontortejpade med lappar med åtgärdsförslagsommedborgarelämnat I samband med workshoparföretthållbart Seoul. Återigen: tydligamål, mod attförnyaochförmåganattengageraflera.
 • Vårttredjeexempelärfdborgmästarenför MC som I storutsträckning, tillsammans med sin fd stab ligger bakomMexicosotroligautveckling de senaste 5 årenochstadensimponeranderapporteringsom EHCC kandidat. Detta för att han vågade tänka nytt kring MC, känd som världens smutsigaste stad och satsa på att istället göra staden till en rolemodel för hållbar stadsutveckling i megastäder i syd. Under hans regim investerade MC 1 miljard/år i miljöprojekt som inkluderade akuta åtgärder för vattenförsörjning och avlopp, avfall och transporter. Och samtidigt sattes tydliga mål för minskade CO2 utsläpp med handlingsplaner som också förde med sig positiva bieffekter som ökad trygghet och jämlikhet i staden. Under Ebrards tid 2008-2012 gick stadens utsläppen ner som planerat med 7 miljoner ton. Hans 15 årigaplan för hållbar mobilitet med 350% utökning av metrobussystem, lånecykelprogram och enorm satsning ökat utrymme för cyklar på bekostnad av bil. Mobilitetshandlingsplanen har också uppfylltsina uppsatta mål 4 år i rad och tack vare god förankring fortsätter även nya stadsledningen med implementeringen av denna framgångsrika handlingsplan. Och som om han inte hade nog med att lösa problem i en av världens största städer har Ebrard också engagerat sig tillsammans med Park WonSoonoch andra ledande borgmästare i detskWorld Mayors council –där han som ordförande drevfram den globala klimatkonventionen för städer, kallad mexico city pact – som hittills över 250 städer har skrivit under och därmed åtagit sig att minska sina utsläpp och mäta och rapportera sina framsteg på en transparent publik klimatrapporteringsplatform för städer. Ett utmärkt avslutande exemple på förmågan att engagera flera, eller hur.
 • Carina Borgström Hansson

  1. 1. Vill din stad inspirera världen? Lärdomar från Earth Hour City Challenge Carina Borgström Hansson Lead Earth Hour City Challenge
  2. 2. Kampen för livet avgörs här I dag står stadsbefolkningen för över 70 procent av CO2-utsläppen Till 2050 har antalet stadsbor fördubblats Däremellan investeras 350 biljoner dollar i urban infrastruktur
  3. 3. • Möjlighet till fotavtryckssnåla lösningar • Tuffa mål, smart stadsplanering, smart teknik • Ledarskap
  4. 4. Utsläpp, åtaganden, åt gärder Strategiskt ledarskap för förnybar och hållbar framtid Attraktiva och hållbara lösningar på människors behov
  5. 5. Earth Hour City Challenge 2010- 2013 • Första svenska pilot 2010-2011 • Internationell pilot 2012-2013 i sex länder • Vancouver första internationella Earth Hour Capital
  6. 6. Earth Hour Capitals väljs av internationell expertjuryy Dan Hoornweg (Toronto) Professor, Energy Systems and Engineering, University of Ontario Simon Giles (London) Senior Principal Intelligent Cities Accenture Global Conor Riffle (London) Head of CDP's cities program Gino van Begin (Bonn) Secretary General of ICLEI Seth Schultz (New York City) Director, Research at C40 Cities Climate Leadership Group Pietro Laureano (Florence) Architect and urban planner, UNESCO consultant John F. Cook (El Paso, Texas) Executive Director USMexico Border Mayors Association Aromar Revi (Bangalore) Director, Indian Institute of Human Settlements Martha Delgado (Mexico City) Director of the Secretariat of the Global Cities Covenant on Climate Alexandre Meira da Rosa (Washington D.C) Manager of Infrastructure and Environment Sector, IDB Christiana Figueres (Bonn) UNFCCC Executive Secretary Gil-Hong Kim (Manila) Sustainable Infrastructure Division Director, ADB 7
  7. 7. Earth Hour City Challenge 2013-2014 163 33 14 1
  8. 8. Kvalificerade svenska deltagare i EHCC 2013-2014 Eskilstuna – Hög energi i Eskilstuna Stockholm – Många människor, många lösningar Växjö – Globalt tänk med lokala resurser Göteborg – Sjuder av samarbeten för en hållbar stad Haninge – Ekopiloter styr mot förnybar framtid Kristianstad - Sveriges lägsta punkt visar högsta ambition Malmö – Med bredd och engagemang Säffle – Säffle kan, vill och vågar Umeå – Hållbarhet genomsyrar kulturhuvudstaden Västerås – Planerar för klimatet, energin och framtiden
  9. 9. Svenska finalister i årets Earth Hour City Challenge
  10. 10. Mål och visioner Våga förnya Engagera flera
  11. 11. Gregory Robertson, Vancouver “We've changed the conversation about what city hall can do. In short it's about using the immense challenge of climate change that is a very real threat to our future to help drive the innovation economy”
  12. 12. Park Won Soon, Seoul “I know I am hopeless when it comes to fashion but I bravely decided to wear shorts because one of my goals as Seoul Mayor is to facilitate „One Less Nuclear Power Plant‟ during my service”
  13. 13. Marcelo Ebrard, Mexico City “Mayors must act in concert. Together, we can take a more active role on global issues. We are all linked in the same dire destiny unless we soon enhance our cooperation and our actions”
  14. 14. Christiana Figueres har gjort det. Har du? www.welovecities.org
  15. 15. Tack! www.wwf.se/ehcc www.panda.org/ehcc
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×