Innovasjon og prototyping i praksis

Runar Normark @runarno, Glenn Bech @glennbech
Frokostseminar, Mesh 10.02.14
"Muligheter til forenkling"
domene

ux

+
teknologi
”forstå”
domene

”løse”
ux

+
”lage”
teknologi
Skatt og likning

Struktur og flyt

Rutiner/retningslinjer

Interaksjon

Caser
Regneeksempler

Visuell
design

”forstå”
do...
”forstå”
domene

”løse”
ux

+

smidig

”lage”
teknologi
Personer og samspill
Programvare som virker
Samarbeid
Hyppige tilbakemeldinger

Reagere på endringer
Fleksibilitet i bruk ...
Caser
EPF

EPF
m/mom
s

Avgrensning

Sprint 1

Sprint 2

Virksomhetsinfo

Sprint 1

Sprint 2

Steg

Tilpasning
Regnskapsgr...
”Enklere å levere, lettere å
forstå, med bedre datakvalitet"
Informasjonsarkitektur
Interaksjonsdesign
Brukertesting
”Dårlig sikt i starten – ingen tid
å miste”
Inmeta “multi-tennant” infrastruktur for Javabaserte prosjekter
•
•
•
•
•
•

Versjonskontroll av kode (GIT)
Byggserver (Ba...
http://blog.b3k.us/2009/01/25/ec2-origins.html
Erfaringer
”forstå”
domene

”løse”
ux
smidig

”lage”
teknologi
Bilde av en stråmann (ref use-case)
som løper, (løper fra hva?)
Bytte til lilla mal?
“forstå”
“forstå”

“løse”
“løse”
“lage”
“lage”
tid
Sprint 1
“forstå”
“forstå”

“løse”
“løse”
“lage”
“lage”
tid
Sprint 3

Sprint 4
Anbefalinger (ux)
• Riktig inngang (sprint -1)
“forstå”
“forstå”

“løse”
“løse”

tid
Sprint -1
Anbefalinger (ux)
•
•
•
•
•

Riktig inngang (sprint -1)
Iterasjoner, også på å “forstå”
Domenekunnskap avgjørende
Begynn m...
Vi traff bakken med bena i gang
Amazon AWS, EC2
Demo/Test

Utvikling

Front

Grid

Byggserver
(inmeta)

Front
Front
Front

Grid
Grid
Grid
Grid
Grid
Grid

...
Amazon AWS, Elastic Beanstalk
Utvikling

Prototype
Byggserver
(inmeta)

Demo/Test

Prototype
Oppsummering skytjenester
•

•

•

•

Stor gevinst ved dårlig sikt
• Ingen bestillingstid på ressurser eller endringer
i k...
@runarno @glennbech
Frokostseminar  inmeta
Frokostseminar  inmeta
Frokostseminar  inmeta
Frokostseminar  inmeta
Frokostseminar  inmeta
Frokostseminar  inmeta
Frokostseminar  inmeta
Frokostseminar  inmeta
Frokostseminar  inmeta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Frokostseminar inmeta

82

Published on

Presentasjon fra Inmeta og Skatteetaten sitt frokostseminar om prototyping

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
82
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Glenn og Runar kommer fra Inmeta. Vi jobbet med Skatteetaten i prosjektet. Vi skal fortelle om hvordan vi jobbet i prosjektet og erfaringene derifra.
 • Utgangspunktet, problemstillingen, design-breif for arbeidet med prototypen.
 • Vi jobbet vi på ”alle” nivåer.
 • Vi jobbet med å forstå domenet ”Skatt og likning”Og brukte innsikten til å gjøre det enklere og lettere for brukerne når vi bygget prototypen; implementering
 • Mer konkret så jobbet vi med å forstå skatt og likningsprosesser, Skatteetaten har jobbet med å forenkle rutinene, og lagde caser og faktiske regneeksempler som vi benyttet…Når det gjelder ux eller brukskvalitet, så vi på hvordan innholdet bør struktureres, flyten i løsningen og interaksjonen med brukerne og bygge dette. Til å bygge prototypen benyttet vi blant annet Foundation som er et prototyperammeverk. Glenn skal si mer om teknologien vi benyttet. For å få til dette så jobbet vi smidig. skal vi jobbe for å få til dette?
 • I dette prosjektet var det nødvendig for å overleve.. Nødvendig for å levere.. vi trengte fleksibilitet.. og involveringen det medførerSmidig utvikling og smidig ux vil si …
 • Smidigutvikling/smidiguxfokusererpå:Personerogsamspillfremforprosesserogverktøy
Programvaresomvirkerfremforomfattendedokumentasjon
Samarbeid med kundenfremforkontraktsforhandlinger
Åreagerepåendringerfremforåfølge en planI prosjektetgjennomførte vi 9 sprinter på 2-3 uker. Gi noen glimt av arbeidet på de ulike nivåene.
 • Forstå domenet Skatt og likningDet på kort tid sette seg inn og forstå ”Skatt og likning” var en utfordring for konsulenter hentet rett fra gata. Selv om vi alle har levert selvangivelse og noen til og med næringsoppgave så er vi ikke eksperter. Så for å forstå så måtte vi gjøre noen grep: her var samarbeid med virkelige eksperter (i smidig ånd) og iterasjoner på forståelsen (også smidig tror jeg) nøkkelen.
 • Samarbeidet med eksperterforegikkmyeslik. Her forsøker vi og se hvilkestegiprosessensomavskrivningerkommer inn. I en senereiterasjonfant vi ut at vi måttebegynne med “eiendeler”, men deter en annenhistorie.
 • IterasjonerpåforståelsevarogsåviktigDetvarslik vi jobbet, begynte med detenkleogjobbet med iterasjonerslik at vi besøktedetsammetemaetflere ganger. Ni sprinter a 2-3 uker.Begynn med detenkle (bærdetenklesteutavflyttebilenførst)Utvid (iterasjonerpååforstå, utvideforståelsen)
 • UX, brukskvalitet- Struktur, flyt, interaksjon og visuell designI arbeidet generelt og i arbeidet med brukergrensesnittet spesielt styrte vi ut fra fra disse målene:enklere å leverelettere å forståkvaliteten på dataene skal bli bedre”Redusere smerten” Jeg skal vise noen glimt av prosessen.
 • StrukturogflytVi jobbet medåfåoversikt over flytoginnholdi de ulikedelene.Obligatoriskedelersomallemåttegjennom, ogstegavhengigavforholdenetil den enkelte.
 • Vijobbet med åskisseut siderHer er en av de førsteskissene. Hovedelementer:OverskriftNavigasjonProgresjonHjelp, ikontekstNeste/forrige
 • …Såerdet en tidligversjoniprototypen…
 • …Littflereskisser,detteeravinnledningen, for åavgjøreombrukerenerimålgruppen for løsningenellerikke. Herhar vi:- flyttetsvaralternativer, - Justerthjelp- Fått inn feedback-elementer.
 • Sprint 6- Kvittetoss med den grårammen- Lagtpåfarge for åknyttehjelpytterligeresammen med felt (senereflyttet vi denneogså inn iinnholdsdelen) Justerthovednavigajon (trekant)Lagtpåekspand-kollapsihovedmenyKlar for brukertest.
 • Gjennomførtebrukertesterpåprototypensammen med BrukskvalitetiSkatteetaten: EPF, Enkelt ASJordbrukerHer erobsevasjoner:- Blantannetmåtte vi gjørenoe med navigasjon, støttehvorbrukerer.
 • Resultat:LagtpåhovedstegogJobbetvidere med hovednavigasjonogstøtte for hvorbrukerener.
 • Hva vi vet (vi har et trådløstnettverk, gjestenett)- Vi skallage en web applikasjon- Vi haddeeksisterendekode. Skatteberegningprivat. -> Infra? Vi skalkjøresmidig, mange småiterasjoner->stabilttestmiljøArkitekturenskalogså prototypes
 • Snakker vi om “F&U”somgir (målålære, ikkeprodusere). Vedoppstart: bar bakke, et raskttråløstgjestenett.Hva vi ikke vetHva slags hardware er “bra nok” for en prototype?Arkitekturog software-stackSkalkanskjelast-teste
 • - Utviklerogforvalterløsininger for kundenvåre.
 • Amazon AWS-2003 - Chris Pinkhamog Benjamin Black -> standardisering - > automatisering- Lanserti 2006. Fire årsenerekjørteAmazon.compåplatformen -> “Dogfooding” - Tilbyrlagring, computing, datavarehus, meldingstjeneste, databaserosv. - Inmeta sin Infrastruktur for utvikling
 • Hva har vi erfart? Hva har vi lært?
 • I praksis (løpe for livet)Oppstart: alt på en gang
 • I praksisOppstart: alt på en gang (forståskatt, jobbe med caser, regneeksempler… skisseutflytog sider.. Samtidigsom vi begynteåkode.
 • Sprint 3-4 merpå trackDet vi ogsåsåvar at fartenøkerisenere sprinter
 • Utholdende tempo. Kanfortsetteogfortsette…
 • Vi komskjevtut , sett at tidtilåforstå (mangler sprint -1)
 • Bruk sprint -1 tilåforstådomenetogjobbe med konsept, overordnet designIkke Sprint 0 somerforberedelsetil sprint 1. Srpint -1 erforberedelsetilheleprosjektet, helheten.
 • skjevtut , sett at tidtilåforstå (mangler sprint -1)Domenekunnskapessensielt (forståogprioritere, ogsåfunksjonellt)Begynn med detenkle (ha helhetibakhodet)Fartenøkerbetraktelig med sprint
 • Krav (Slide notes?)Ingenventetidpåbestillinger – self service.Fullltilgangpåinfrastrukturen
 • ForklarbildetIAAS+Skalererenkelthorisontalt+Byggserver:Skalerevertiaklt c1.xlarge (2400 kroner per måned)+Testetutekstremtkraftigmaskingvaretil over 10,000 kroner per måned for å se gevinst. - Server admin
 • + Viktigå prototype PAAS+ Ingen server konfigurasjon+ AutoskaleringetterbehovPris, påslag -
 • Legg inn skybilde, tekst I slidenotes, evt kun stikkord.
 • Frokostseminar inmeta

  1. 1. Innovasjon og prototyping i praksis Runar Normark @runarno, Glenn Bech @glennbech Frokostseminar, Mesh 10.02.14
  2. 2. "Muligheter til forenkling"
  3. 3. domene ux + teknologi
  4. 4. ”forstå” domene ”løse” ux + ”lage” teknologi
  5. 5. Skatt og likning Struktur og flyt Rutiner/retningslinjer Interaksjon Caser Regneeksempler Visuell design ”forstå” domene ”løse” ux + ”lage” teknologi Brukergrensesnitt Prototype
  6. 6. ”forstå” domene ”løse” ux + smidig ”lage” teknologi
  7. 7. Personer og samspill Programvare som virker Samarbeid Hyppige tilbakemeldinger Reagere på endringer Fleksibilitet i bruk av verktøy
  8. 8. Caser EPF EPF m/mom s Avgrensning Sprint 1 Sprint 2 Virksomhetsinfo Sprint 1 Sprint 2 Steg Tilpasning Regnskapsgrunnlag Skattemessige resultater Innsending Sprint 2 Billedkunstner Enkelt AS Landbruker
  9. 9. ”Enklere å levere, lettere å forstå, med bedre datakvalitet"
  10. 10. Informasjonsarkitektur
  11. 11. Interaksjonsdesign
  12. 12. Brukertesting
  13. 13. ”Dårlig sikt i starten – ingen tid å miste”
  14. 14. Inmeta “multi-tennant” infrastruktur for Javabaserte prosjekter • • • • • • Versjonskontroll av kode (GIT) Byggserver (Bamboo) Smidig prosjektstøtte (JIRA/Agile) Dokumentasjon (Confluence) Overvåkning av kodekvalitet og metrics (Sonar) Test og feilrapportering (Bonfire) Prosjektetablering på mindre en 1 time
  15. 15. http://blog.b3k.us/2009/01/25/ec2-origins.html
  16. 16. Erfaringer ”forstå” domene ”løse” ux smidig ”lage” teknologi
  17. 17. Bilde av en stråmann (ref use-case) som løper, (løper fra hva?) Bytte til lilla mal?
  18. 18. “forstå” “forstå” “løse” “løse” “lage” “lage” tid Sprint 1
  19. 19. “forstå” “forstå” “løse” “løse” “lage” “lage” tid Sprint 3 Sprint 4
  20. 20. Anbefalinger (ux) • Riktig inngang (sprint -1)
  21. 21. “forstå” “forstå” “løse” “løse” tid Sprint -1
  22. 22. Anbefalinger (ux) • • • • • Riktig inngang (sprint -1) Iterasjoner, også på å “forstå” Domenekunnskap avgjørende Begynn med det enkle, tenk på det komplekse Farten øker for hver sprint
  23. 23. Vi traff bakken med bena i gang
  24. 24. Amazon AWS, EC2 Demo/Test Utvikling Front Grid Byggserver (inmeta) Front Front Front Grid Grid Grid Grid Grid Grid Endring av kode Stabil versjon ved iterasjonslutt
  25. 25. Amazon AWS, Elastic Beanstalk Utvikling Prototype Byggserver (inmeta) Demo/Test Prototype
  26. 26. Oppsummering skytjenester • • • • Stor gevinst ved dårlig sikt • Ingen bestillingstid på ressurser eller endringer i konfigurasjon • Ikke bare i Prototyping Skalerer opp- og ned ved behov, for eksempel for last-test. • Kapasitetsplanlegging er ikke lenger nødvendig, kjør tester istedet Pay as you go, time for time. En virtuell server helt ned til 90 kroner/måned Arkitekturavgjørelser kan tas når man har bedre oversikt * t1.micro, US east
  27. 27. @runarno @glennbech
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×