Akademija komercijalne komunikacije(Akademija prodajnih i pregovaračkih veština prema programu D.R.Gilbert centar group-a ...
3. Kada počinje prodaja?(subota, 06.04.2013.)Polaznici se upoznaju sa psihološkim profilom kupaca, karakteristikama 4 osno...
12. Upravljanje vremenom i stresom za vedu efikasnost u prodaji( subota, 31.08.2013.)Cilj modula jeste da se polaznici obu...
-  Radomir Samčevid  -  Aleksandar SimidGostujudi predavač: dr Dragan TrivanMesto održavanja: Prostorije D.R.Gilbert...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akademija komercijalne komunikacije

275 views
231 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akademija komercijalne komunikacije

 1. 1. Akademija komercijalne komunikacije(Akademija prodajnih i pregovaračkih veština prema programu D.R.Gilbert centar group-a i u saradnji sa Privrednom komorom Beograda) UPIS U III GENERACIJU JE U TOKU! Popust od 40-50% uz mogudnost pladanja od 8 do 10 rata! Komercijalna komunikacija je usmereno delovanje na drugu stranu sa ciljem da ona prihvatinašu poruku, mišljenje, ali i nas same. Ona je zapravo efikasno sredstvo za realizaciju cilja. Ovladajtei Vi najsavremenijim komunikacijskim veštinama...postanite vrhunski pregovarač u svojoj oblasti... najbolji prodavac... Učite od najboljih praktičara! Pridružite se i Vi našim dosadašnjim zadovoljnim polaznicima – vlasnicima preduzeda, menadžerima prodaje, izvršnim direktorima, savetnicima iz banaka....I generacija Akademije komercijalne komunikacije je završila svoje šesomesečno putovanje, II uvelikokorača koracima I, a od marta meseca 2013. kredemo sa III generacijom i dopunjenim programom.Za tredu generaciju smo pripremili dosta novog sadržaja – broj trening dana smo povedali na 17, fond časova na 127 i trajanje na 8 meseci...Teme koje se obrađuju:1. Uvod u komercijalnu komunikaciju(subota, 23.03.2013.)U I modulu polaznici se upoznaju sa značajem Akademije komercijalne komunikacije i njenim osnovnimelementom (prodajom).Zatim, o pravilima svake uspešne komunikacije, analizom atributa vrhunskih prodavaca islabosti prosečnih, upoznavaju sa tehnikama postavljanja ciljeva u nekoliko koraka koje su se u praksi pokazalekao najkonkretnije. Na kraju modulasvi polaznici prolaze kroz kratak test kako bi se procenio njihov stepenpredznanja o kategorijama o kojima de kansije biti reči.2. Kako povedati uticaj na tržište i kupce?(subota, 30.03.2013.)Polaznici usvajaju osnovne principe uticaja koje mogu koristiti u svakodnevnoj komunikaciji u cilju povedanjauticaja na sagovornike. Nakon principa uticaja, polaznici uče kako na najbolji mogudi način povedati broj kupaca,tj. kako izvršiti akviziciju. Copyright ©D.R.Gilbert centar group d.o.o
 2. 2. 3. Kada počinje prodaja?(subota, 06.04.2013.)Polaznici se upoznaju sa psihološkim profilom kupaca, karakteristikama 4 osnovna tipa ličnosti i zajedno otkrivajumehanizme za pristupanje svakom do njih. Zatim, izučavaju fenomen “lične” prodaje, aktivnog slušanja, veštinepostavljanja pitanja, ophođenja i naravno unprđuju svoju emocionalnu inteligenciju.4. Telefonska komunikacija i prodaja putem telefona( subota, 20.04.2013.)Cilj ovog modula jeste da polaznici savladaju efikasne tehnike u komunikaciji telefonom tj. kako struktuiratiprofesionalni poziv, kako uspostaviti most poverenja sa sagovornikom, kako zaobidi čuvare vrata i naravno, kakoputem telefona efikasno predstaviti proizvod/uslugu ili zakazati sastanak.5.Kako predstaviti svoje proizvode/usluge kao pravo rešenje za potrebe kupaca?(subota, 27.04.2013.)Svi polaznici uče kako da izvrše kratku, efikasnu, konkretnu prezentaciju svojih proizvod/usluga klijentimakorišdenjem nekoliko osnovnih tehnika koje povezuju potrebe kupaca sa prednostima proizvoda.6.Prezentacijske veštine - Prodaja grupi (subota, 11.05.2013.)U ovom modulu trener kroz lični primer pravilne prezentacije uči polaznike kako vršiti prezentaciju u javnosti.Odnosno, kako se adekvatno pripremiti, kako strukturisati govor, kako kontorilsati tremu...7. Pregovaranje u prodaji(subota, 18.05.2013.)Imajudi u vidu da poslovno pregovaranje ima najširu primenu, u ovom modulu se daje više korisnih preporukakako pravilno pregovarati. Odnosno, kako se pripremiti, koji su pregovarački stilovi, tehnike, kako rešavatikonflikte...8. Kako neverbalna komunikacija utiče na krajnji ishod prodajnograzgovora?(subota, 25.05.2013)Istraživanja pokazuju da način na koji nešto kažemo od onoga šta kažemo ima jači utisak na sagovornika. Stoga, uovom modulu polaznici de tumačiti signale neverbalne komunikacije, svesne I nesvesne pokrete tela, gestove,izraze lica I sve u cilju unapređenja svojih komunikacijiskih veština.9. Zaključivanje prodaje I započinjanje saradnje sa kupcem(subota, 08.06.2013.)Istraživanja govore da je proces zaključivanja najteži deo prodajnog procesa jer proizilazi iz straha od odbijanja.Stoga, uz pomod trenera I svih korisnih preporuka, alata, tehnika koje su se u praksi potvrdile, polaznici Akademijeovaj strah prevazilaze. I ne zaboravimo: „Samo odlično je dovoljno dobro.“10.Do uspešne naplate potraživanja uz pomod komunikacijskih veština(subota, 15.06.2013.)Cilj ovog modula jeste da se svi polaznici upoznaju sa osnovnim razlozima za dugovanja dužnika i specifičnostimanekoliko osnovnih, u praksi dokazanih koraka koji problem naplate svode na minimum. Takođe, I u prolemunaplate se testiraju veštine komunikacije putem telefona, sa teškim klijentima. Nema prave prodaje bez naplate.11. Marketing i prodaja (subota, 29.06.2013.)U ovom modulu polaznici se upoznaju sa značajem marketinga za savremeno poslovanje, njegovim funkcijama,odnosom sa prodajnom I mnogim drugim marketingškim pojmovima uz puno praktičnih primera. U savremenomposlovanju postoji samo jedna gora stvar od situacije da nemamo dobar marketing, to je dobar marketing zaizuzetno loš proizvod. Copyright ©D.R.Gilbert centar group d.o.o
 3. 3. 12. Upravljanje vremenom i stresom za vedu efikasnost u prodaji( subota, 31.08.2013.)Cilj modula jeste da se polaznici obuče kako da se bolje organizuju, adekvatno postavljaju ciljeve,najproduktivnije usmeravaju svoju radnu i životnu energiju, efikasno upravljaju vremenom i prioritetima,prepoznaju znakove stresa i uspešno se izbore sa njim. Pravilno upravljanje vremenom nam obezbeđuje vedu“količinu” vremena za nove prodaje i povedanu produktivnost.13.Veština kreiranja tražnje kod kupaca - trade marketing (subota, 07.09.2013.)Sve veda konkurencija u trgovini i pomeranje donošenja odluka o kupovini ka samom prodajnom mestu menja ipristup kompanija tržištu i samoj prodaji. Ovaj modul de vam pomodi da bolje razumete te procese i usvojitedodatne veštine za povedavanje uticaja vaših brendova i kategorija proizvoda na potencijalne kupce na samomprodajnom mestu.14. Poslovna komunikacija i poslovni bonton (subota, 21.09.2013.)U ovom modulu polaznici de usvojiti osnovna pravila poslovne korespodencije i pisane ponude. Zatim, uočitispecifičnosti određenih protokolarnih situacija i običaja određenih podneblja I usvojiti formalna i neformalnapravila i principe ponašanja u različitim situacijama i sa različitim tipovima ljudi.15. Nakon prodaje opet prodaja – postprodaja (subota, 05.10.2013)Savremeno poslovanje postprodajnu uslugu smatra jednim od najvažnijih delova prodaje, jer naši lojalni (stalni)kupci su osnova našeg poslovanja. Stoga, u ovom modulu učesnici uče kako da od trenutnih kupca uz pomodkonkretnih alata stvore doživotne.16. Praktične vežbe(subota, 19.10.2013.)U ovom modulu polaznici de biti u mogudnosti da kroz konkretne primere provežbaju sve ono o čemu smoprethodnih meseci govori. Naime, uz pomod trenera vežbade se najznačajniji elementi akademije kao što su:priprema prezentacije, javni nastup I prezentacija proizvoda grupi ljudi ili pojedincu, veštine uveranja kupaca učinjenicu da je njihov proizvod najbolje rešenje za njihove potrebe, prilagođavanje svoje komunikacije različitimtipovima kupaca koji de biti preko puta njih uz korišdenje što više tehnika prodaje I pregovaračkih metoda….Dakle, kroz igru uloga de se obuhvatiti realne situacije sa terena.17. Evaluacija Akademije i testiranje(nedelja, 10.11.2013.)Nakon završetka kompletnog osmomesečnog programa Akademije komercijalne komunikacije, polaznici de svojestečeno znanje proveriti putem stručnog ispita. Sam ispit se sastoji od pismenog polaganja Testa prodajnih ikomunikacijskih veština kao i radnog zadatka koji podrazumeva da učesnici treba da pripreme sopstvenuprezentaciju koju de prezentovati ispred višečlane komisije.Odluku o stečenom stručnom znanju sa ocenama A, B, C ili D donosi višečlana komisija, a dodela diploma de seobavljati u unapred utvrđenom terminu, u svečanoj koktel sali uz vedi broj učesnikaPredavači: - Dragiša Ristovski (D.R.Gilbert) - Darko Mirkovid - Darko Todorovid - Tatjana Šokčid Copyright ©D.R.Gilbert centar group d.o.o
 4. 4. - Radomir Samčevid - Aleksandar SimidGostujudi predavač: dr Dragan TrivanMesto održavanja: Prostorije D.R.Gilbert centar group-a, Dečanska 2, Beograd u trajanju od 10:00-16:14 ili od10:00-17:00, u zavisnoti od teme modula.Partneri u kreiranju i realizaciji:- Privredna komora Beograda- Agencija za konsalting i menadžment poslove Alterna- H.T. agencija- Partner team- D.R.Gilbert consulting- Udruženje profesionalnih prodavaca SrbijeGlavni medijski pokrovitelj: Portal E-kapijaŠta kažu neki od naših dosadašnjih polaznika:“Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dobila priliku da se nađem u grupi polaznika prve generacije AKK. Moj lični utisak jeda među polaznicima vlada sjajna atmosfera, kao i da smo do sada dobili i naučili mnogo korisnih i praktično primenjivihrešenja. Predavanja u meni izazivaju fantastičan osedaj motivisanosti, pomažu mi da stečena znanja primenim usvakodnevnim radnim aktivnostima, kao i da drugačije gledam na sebe i svoje okruženje. Svako, bio ved uspešan ili je tekpočeo da gradi svoju karijeru, a želi da se upozna sa veštinama AKK, da napravi odličnu investiciju i investira u svoje znanje,uči od onih koji su se na tom polju pokazali kao uspešni, unapredi svoje prodajne i pregovaračke veštine, unapredi svojuprodaju, poveda uticaj na ljude oko sebe i maksimalno razvije svoj potencijal, treba da se priključi AKK.”Nataša StojkovidGeneralni direktorProfit magazine„ Na Akademiji jako su mi se dopale definicije tehnika prodaje, vestine uticaja, tipovi licnosti...Sad bolje prepoznajem sve to ikontrolisem svaku komunikaciju. Sve što se uči je potpuno primenljivo na našem tržištu, i sva pravila važe. Žao mi je štoranije nisam imao ovakvu obuku da još efikasnije iskoristim svoje mogudnosti. AKK je sažeto sve na jednom mestu, bezmnogo muke dobijate iz najpoznatijih literaturaizvučeno ono najkorisnije za naše potrebe, bez suvišnih opteredivanja informacijama. Mislim da je ovo najkorisnije onima kojisu od skora u privatnom biznisu, da odmah u startu nauče kako pravilno treba da organizuju svoj posao i privatni život odpočetka do kraja kako ne bi učili na sopstevnim greškama. Takođe i svima onima koji ved imaju iskustva a žele da poboljšajurezultate. Ono što svakako zaokružuje kompletnu uslugu je pozitivna drugarska atmosfera koja vlada za vreme obuke,profesionalni predavači i ljubazno osoblje. Ulaganje koje se isplati.“Predrag ĆiridVlasnik i direktorTermoenergetik plusDetaljnije informacije o mogudnostima prijavljivanja možete dobiti puteme telefona 011/32-30-738,062/235-913 ili na s.banjanac@drgilbert-centar.com. Kontakt osoba Sanja Banjanac, Project manager Copyright ©D.R.Gilbert centar group d.o.o

×