Test 8 cd_ci romana

205 views
144 views

Published on

limba si literatura romana

Published in: Science
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test 8 cd_ci romana

  1. 1. Nr. 2 Test Nume: Data: I. Citeș te cu atenț ie afirmaț iile de mai jos. Dacă eș ti sigur că afirmaț ia este adevărată, încercuieș te litera A. Dacă tu crezi că este falsă, încercuieș te litera F. (1p) a) Propoziț ia subordonată care îndeplineș te funcț ia de complement direct pe lângă o regentă se numeș te subordonată completivă directă. A / F b) Propoziț ia subordonată completivă directă se desparte întotdeauna prin virgulă de propoziț ia regentă. A / F c) Complementul indirect esre exprimat prin substantiv, pronume, numeral numai în cazul dativ. A / F d) Complementul direct stă numai în cazul acuzativ. A / F II. Încercuieș te litera corespunzătoare răspunsului corect: (1p) 1. În enunț ul Pomii sunt plini de flori, cuvântul subliniat are funcț ia sintactică de : a) complement de agent b) complement indirect c) nume predicativ 2. În enunț ul Îi văd pe amândoi preocupaț i complementul direct este exprimat prin: a) numeral colectiv b) substantiv c) numeral ordinal 3. În enunț ul Vai de averea ta!, complementul indirect de averea determină un: a) adverb b) substantiv c) interjecț ie predicativă 4) Fraza în care se află o completivă directă este: a) S-a aflat că m-ai căutat. b) M-am gândit că m-a căutat. c) Am aflat că m-a căutat. III. Selectează pentru cuvintele marcate în enunț urile din coloana A funcț iile sintactice corespunzătoare din coloana B: (1p) a) Se bucura de oricine îi ieș ea în cale. 1. complement direct b) Cartea este pentru preș colari. 2. atribut substantival prepoziț ional c) Cartea pentru preș colari e atractivă. 3. subiect d) Iată rezultatul problemei. 4. nume predicativ 5. complement indirect IV. Faceț i expansiunea complementelor directe subliniate: (1p) a) Îl sfătuiesc a pleca la mare. b) Nu poate vorbi corect. c) Iată apusul soarelui. d) Ascultă cu interes povestirea lui. e) El cumpără cărț i. V. Faceț i contragerea completivelor indirecte subliniate: (1p) a) Suntem mândri că ai rezultate. b) Se sileș te să vorbească încet. c) Încă de mulț i ani era gata să-ș i primească peț itorii. d) Într-altă zi ne trezim că iar vine părintele la ș coală cu moș Fotea, cojocarul satului...
  2. 2. VI. Identifică subordonatele din frazele următoare ș i precizează felul lor: (1p) a) A rămas cum o ș tiam de mică. b) Se ș tie cine e supărată pe Alina. c) Nu ș tie cum se rezolvă această problemă. d) Mă întristez că ai uiat de mine.

×