Pronumele vii 2104_1 romana

252 views

Published on

limba si literatura romana

Published in: Science
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pronumele vii 2104_1 romana

  1. 1. Test Nume: Data: I. Alege varianta corectă: (1p) 1. Pronumele personal are forme neaccentuate în cazurile: a) N ș i Ac b) V, Ac ș i D c) Ac ș i D 2. În cazul pronumelui personal analizăm: a) persoana ș i cazul; b) persoana, numărul, genul (pentru formele de persoana a III-a) ș i cazul; c) modul, persoana, numărul ș i cazul. 3. Pronumele posesiv înlocuieș te: a) numele posesorului; b) numele obiectului posedat; c) atât numele posesorului, cât ș i al obiectului posedat. 4. Pronumele reflexiv are forme numai pentru cazurile: a) Ac, D ș i G; b) Ac ș i N; c) Ac ș i D. 5. Ț ine locul unui substantiv fără să dea vreo indicaț ie precisă asupra obiectului: a) pronumele demonstrativ; b) pronumele nehotărât; c) pronumele negativ. II. Citeș te cu atenț ie afirmaț iile de mai jos. Dacă apreciezi că afrmaț ia este adevărată,încercuieș te litera A, dacă tu crezi că este falsă, încercuieș te litera F. (1p) a) Pronumele personal nu are forme pentru cazul G la pers. I ș i a II-a. A / F b) Pe sine, se, s- sunt forme ale pronumelui reflexiv în D. A / F c) Singurele pronume personale la cazul G sunt lui, ei, lor. A / F d) Adjectivele pronominale negative sunt niciun ș i nicio. A / F III. Completează spaț iile punctate cu informaț ia corectă: (1p) a) Cuvintele dânsul, dânsa, dânș ii, dânsele sunt forme ale pronumelui ........................................., numite ș i forme........................................................................................................................ . b) Pronumele demonstartiv are următoarele serii distincte de forme: ............................................. .......................................................................................................................................................... . c) Adjectivele pronominale au întotdeauna funcț ie sintactică de .................................................... d) Formele pronominale neaccentuate care arată apropierea afectivă a vorbitorului faț ă de cele povestite sunt forme de ........................................................ . IV. Subliniază ș i analizează pronumele personale din textele de mai jos: (1p) ,, -Ia, eu fac ce fac de mult, / Iarna viscolu-l ascult, / Crengile-mi rupându-le, / Apele-astupându- le’’. (Revedere, M. Eminescu)
  2. 2. V. Precizează felul formelor pronominale subliniate din enunț urile următoare: (1p) a) Alina se gândeș te la vacanț ă. b) Alina mă sfătuieș te de bine. c) De la sine se înț elege că eu mă îngâmfam de toate laudele. d) El sta ș i îș i aducea aminte de clipele copilăriei. VI. Precizeză valoarea morfologică, cazul ș i funcț ia sintactică a cuvintelor marcate: (3p) 1) Părerea ei contează. 2) Părerea-i contează. 3) Am văzut-o. 4) Am luat-o la sănătoasa. 5) Dă-i un creion. 6) Dă-i cu bere, dă-i cu vin! 7) Și-a spus că nu e bine ce făcuse. 8) Și-a luat haina ș i a plecat. 9) Am căzut cât mi ț i-i băiatul. 10) Îmi place darul de la ai mei. 11) Îmi place darul de la colegii mei. 12) Îmi place vocea ta. 13) Îmi place vocea alor tăi. 14) Floarea este a ta. 15) Floarea este pentru ai tăi. 16) Floarea este a alor tăi. 17) Maria este nepoată acesteia. 18) Se poartă asemenea celorlalț i. 19) Povestea n-a fost crezută de ceilalț i. 20) Copilul acesta citeș te. 21) Copilul acestora citeș te. 22) Îl ascult pe acel copil. 23) Vorbim despre orice. 24) Caietul este al altcuiva. 25) Am explicat fiecărui coleg. 26) Unii copii citesc. 27) Copii ca unii dintre voi citesc. 28) N-am mers acasă la nimeni. 29) Pe nicio fată n-a certat-o. 30) Eu nu stau înaintea nimănui. VII. Precizaț i valoarea morfologică a lui o în enunț urile: (1p) a) Am o carte ș i două caiete. b) Am văzut o rochie frumoasă. c) O fată citeș te, alta scrie. d) O, ce casă mare!
  3. 3. e) Am văzut-o pe veriș oara ta.

×