0 subiect propus_olimpiada_cls._a_viiia romana

300 views

Published on

limba si literatura romana

Published in: Science
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0 subiect propus_olimpiada_cls._a_viiia romana

  1. 1. OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ - Etapa locală, 25 ianuarie 2014 - Clasa a VIII-a · Toate subiectele sunt obligatorii. · Timp de lucru: 3 ore Citeș te cu atenţie următoarele texte şi răspunde tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru: A. Departe sunt de tine şi singur lângă foc, Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit, Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi murit. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri, Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri; Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti, Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti, Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci, Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni subţiri şi reci; Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva... apoi suspini... Eu strâng la piept averea-mi de-amor şi frumuseţi, În sărutări unim noi sărmanele vieţi... O! glasul amintirii rămâie pururi mut, Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut, Să uit cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult... Voi fi bătrân şi singur, vei fi murit de mult! (Mihai Eminescu-Departe sunt de tine...) B. Vino să şedem subt pom. Deasupra-i încă veac ceresc. În vântul adevărului, în marea umbr-a mărului, vreau părul să ţi-l despletesc să fluture ca-n vis către hotarul pământesc. Ce grai în sânge am închis? Vino să şedem subt pom, unde ceasul fără vină cu şarpele se joacă-n doi. Tu eşti om, eu sunt om. Ce grea e pentru noi osânda de a sta-n lumină! (Lucian Blaga-Glas în paradis)
  2. 2. SUBIECTUL I-LECTURĂ(80 de puncte) a.Înţelegerea textului(16 puncte) 1.Selectează, din fiecare poezie, câte două procedee artistice diferite şi numeşte-le corespunzător. 4 puncte 2.Prezintă comparativ, în aproximativ 10 rânduri, rolul elementelor de prozodie identificate în textele citate.12 puncte b.Scriere despre textul literar(25 de puncte) Orice text poetic are o mare densitate de sensuri concentrate în puterea expresivă a cuvântului. Într-o compunere de 15-20 de rânduri, interpretează, comparativ, ideea poetică/mesajul poeziei definită/definit simbolic în cele două poezii. c.Scriere imaginativă(25 de puncte) Alcătuieşte o compunere de cel puţin 25 de rânduri, în care să îmbini naraţiunea, dialogul şi descrierea, pornind de la versul ,,Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri”. Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: - propunerea unui titlu sugestiv ; - respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; - să ai conţinutul şi stilul adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; - utilizarea celor trei moduri de expunere; - respectarea limitelor de spaţiu precizate. Redactare pentru răspunsurile de la punctele b ș i c - 14 puncte Unitatea compoziţiei - 2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul - 4p; coerenţa textului - 3p; ortografia - 3p; (0-1 greşeli - 3p; 2-3 greşeli - 2p; 4 greşeli - 1p); punctuaţia şi aşezarea în pagină - 2p. SUBIECTUL al II-lea - PRACTICA RAŢIONALĂ ȘI FUNCŢIONALĂ A LIMBII - 10 puncte 1.Explică rolul cratimei în următoarele structuri: c-am trăit (textul A.), ca-n vis (textul B.). 4 puncte 2. Selectează, din ambele texte, trei cuvinte formate prin mijloace diferite de îmbogăţire a vocabularului. 6 puncte SUBIECTUL AL III-LEA - ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII – 20 de puncte 1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: singur,osânda. 4 puncte 2. Selectează, din poeziile propuse, două verbe predicative şi două copulative. 4 puncte 3. Scrie valoarea morfologică a următoarelor cuvinte: (averea)-mi, deasupra, sunt (om). 6 puncte 4. Transformă propoziţia ,,Tu eşti om” într-o frază, precizand propoziţia subordonată obţinută. 6 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. Total puncte: 120.
  3. 3. OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ Etapa locală, 25 ianuarie 2014 Clasa a VIII-a BAREM DE CORECTARE SUBIECTUL I - Lectura (80 de puncte) a. Înţelegerea textului (16 puncte) 1. -selectarea a câte două procedee artistice diferite(4x0,50p=2p); -numirea corespunzătoare(4x0,50p=2p); 4 puncte 2. - prezentarea comparativă a rolului elementelor de prozodie ale textelor citate (4x2 p.=8 p.); - respectarea limitei de spaţiu- 2 puncte - redactare- 2 puncte b. Scrierea despre textul literar (25 de puncte) Formularea opiniei despre semnificaţiile sau despre mesajul poeziei: - formularea clară a opiniei, prin raportare la ideile textului/ la cerinţa dată: 6 p.; formulare confuză, schematică: 3 p; 6 p - motivarea prin exemplificări/ explicaţii clare în directă relaţie cu opinia exprimată – adecvată contextului: 7 p./ motivarea prin exemplificări parţial adecvată: 5 p. / explicaţii sumare, parţial adecvate-3p; 7 p - organizarea ideilor în scris (stil adecvat, claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între componente: opinie - motivare, dispunerea paragrafelor) - adecvata contextului: 6 p./ parţial adecvată: 2 p.; 6 p - utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motivarii (verbe de opinie, organizatori/ conectori textuali care desemnează raporturi de analogie, de asemănare, de alternanţă, de opoziţie, de cauzalitate etc.) – adecvată contextului: 6p./ parţial adecvată: 3 p. 6 p c.Scriere imaginativă (25 de puncte) - formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii 4p ; titlu banal 2p 4p - respectarea relaţiei dintre titlu şi tema/ subiectul, ideea sau imaginea centrală a textului: conţinutul compunerii 4p; respectarea parţială a relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii: 2 p.; 4p - prezenţa unui conţinut şi a unui stil adecvate tipului de text si cerinţei formulate: 8 p stilul /conţinutul parţial adecvat cerinţei formulate: 6p.; stil/conţinut formal/banal: 4 p.; stil/conţinut parţial adecvat , improvizatii etc: 2 p; - utilizarea unei structuri adecvate acestui tip de compunere: formulare clară, logică a ideilor şi sentimentelor: 5p; formulare neclară a ideilor şi sentimentelor: 3p 5p -prezenţa celor trei moduri de expunere: 3/2/1 p -- respectarea limitei de spaţiu - 1p./ 0p.;
  4. 4. Redactare pentru răspunsurile de la punctele b ș i c - 14 puncte Unitatea compoziţiei - 2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul - 4p; coerenţa textului - 3p; ortografia - 3p; (0-1 greşeli - 3p; 2-3 greşeli - 2p; 4 greşeli - 1p); punctuaţia şi aşezarea în pagină - 2p. SUBIECTUL al II-lea - PRACTICA RAŢIONALĂ ȘI FUNCŢIONALĂ A LIMBII - 10 puncte 1. explicarea rolului cratimei din fiecare structură (2x 2 p.=4 p.) 2. selectarea, din ambele texte, a trei cuvinte formate prin mijloace diferite de îmbogăţire a vocabularului. (3x2 p.=6 p.) SUBIECTUL AL III-LEA - ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII – 20 de puncte 1.indicarea sinonimelor contextuale pentru cuvintele subliniate în cele două texte (3x2 p.=6 p.); 2.selectarea, din textele propuse, a două verbe predicative şi două verbe copulative (2x2p.=4 p.) 3. valoarea morfologică a cuvintelor: (averea)-mi – pronume personal în dativ posesiv(2p); deasupra – adverb de loc (2p); sunt (om)-verb copulativ (2p) (3x2p=6p.) 5. ,,Tu eşti om” – Tu eşti 1 / cum mi-am imaginat2 /. (propoziţie predicativă) 4p. -Transformarea propoziţiei în frază, fară precizarea subordonatei 2p.

×