0 evaluare initiala_vii romana

110
-1

Published on

limba si literatura romana

Published in: Science
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
110
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0 evaluare initiala_vii romana

  1. 1. EVALUARE INIŢIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina Limba şi literatura română Clasa a VII-a Numele şi prenumel elevului: Data susţinerii testului: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. PARTEA I (48 de puncte) Citeşte textul cu atenţie: „Vii să-mi baţi iar în fereastră, Tânăr soare auriu, Şi zăpada de pe coastă Fuge ca argintul viu. Saltă gureşe şuvoaie. Spumegate şi zglobii. Cântă cinteze-n zăvoaie Şi-n văzduhuri ciocârlii! Ca zăpada care piere După veacul iernii greu, Piei şi tu de-acum, durere, Iarna sufletului meu!” (Şt.O.Iosif, „Cântec de primăvară”) A. 1. 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: Cuvântul argintul-viu s-a format prin: a) Derivare; b) compunere; c) conversiune. (6 puncte) 2. Scrie sinonime pentru cuvintele: zăpadă, zglobii, gureşe. (6 puncte) 3. Explică prezenţa celor două virgule din versul “Piei şi tu de-acum, durere”. (6 puncte) 4. Identifică două mărci ale eului liric. (6 puncte) 5. Explică folosirea cratimei în structura: “să-mi baţi iar în fereastră”. (6 puncte) B 1. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: zăpadă, meu şi piere. (6 puncte)
  2. 2. 2. Transcrie o comparaţie şi un epitet. (6 puncte) 3. Menţionează, în trei rânduri, starea sufletească pe care ţi-o provoacă lectura acestei poezii. (6 puncte) PARTEA A II-A Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un peisaj de toamnă. În compunerea ta, trebuie: să respecţi convenţiile specifice unei descrieri; să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de compunere; să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
  3. 3. EVALUARE INIŢIALĂ Anul scolar 2011-2012 Disciplina Limba si literatura română Clasa a VII-a BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE • Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total. PARTEA I (48 de puncte) A. 1. 6 puncte pentru răspunsul corect (compunerea) 2. câte 2 puncte pentru fiecare sinonim scris corect (2×3=6 puncte) (zăpadă=nea, zglobii=veseli, gureşe=vorbăreţe) 3. Pentru explicarea corectă se acordă 6 puncte (punctuaţia substantivului în cazul vocativ) 4. se vor acorda câte 3 puncte pentru fiecare răspuns (3×2=6 puncte) ( mi, tu, meu etc) 5. se acordă câte 2 puncte pentru fiecare element prezentat (3×2=6 puncte) (elidarea vocalei “î”, reducerea numărului de silabe, păstrarea ritmului şi măsurii versurilor). B. 1. precizarea valorilor morfologice şi a funcţiilor sintactice corecte 6 puncte ( substantiv comun, subiect; adjectiv pronominal posesiv, Atribut adjectival; verb predicativ, predicat verbal); (1p×6=6 puncte) 2. câte 3 puncte pentru fiecare figură de stil identificată (“zăpada …⁄ ca argintul viu”, “soare auriu”etc.) (2×3p=6 puncte) 3. Pentru explicarea corectă, nuanţată, expresivă 6 puncte⁄ pentru incercarea unei explicaţii 3 puncte. PARTEA A II-A - câte 5 puncte pentru titlul sugestiv dat compunerii; - conţinut ideatic, adecvat cerinţei (15 puncte) ⁄ tratare ezitantă, superficială a cerinţei (5 puncte); - coerenţă şi echilibruîn compoziţie (5 puncte) Redactarea întregii lucrări (12 puncte), respectarea limitei de spaţiu indicată (3 puncte); - respectarea normelor de exprimare şi de ortografie – 6 puncte (0-1 greşeli – 6 puncte; 2-3 greşeli – 4 puncte; 4-5 greşeli – 2 puncte, peste 6 greşeli – 0 puncte); - respectarea normelor de punctuaţie (3 puncte) (0-1 greşeli – 3 puncte, 2-3 greşeli – 2 puncte; 4-5 greşeli – 1 punct; peste 6 greşeli – 0 puncte).

×