نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت

961 views
885 views

Published on

Published in: Lifestyle
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
961
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت

 1. 1. ‫نرمافزارهای بازمتن، الزامات و راهاکارهای مهاجرت‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ناصر غانمزاده/ بهراد اسلمیفر‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬‫‪picture by ePi.Longo‬‬
 2. 2. ‫متنباز فقط دسترسی به اکد نرمافزار نیست‬ ‌‫ک‬ ‌‫ک‬Open Source ≠ source-available Open Source ≠ FreeWare
 3. 3. ‫تعریف متنباز‬ ‫ک‌‬ ‫توزیع مجدد آزاد‬ ‫کد منبع‬ ‫کار مشتقدشده‬ ‫ش‌‬ ‫نگهداری تمامیت کد منبع نویسنده اصلی نرمافزار‬ ‫ش‌‬ ‫بین افراد و گروهاها تبعیضی گذادشته نشود‬ ‫ش‌ ش‌‬‫اهیچ تبعیضی در نوع استفاده از نرمافزار وجود ندادشته بادشد‬ ‫ش‌‬ ‫توزیع اجازهنامه‬ ‫ش‌‬ ‫اجازهنامه نباید مخصوص یک محصول بادشد‬ ‫ش‌‬ ‫اجازهنامه نباید نرمافزاراهای دیگر را محدود کند‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬ ‫اجازهنامه باید از نظر تکنولوژی بیرطرف بادشد‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬
 4. 4. ‫تعریف متنباز‬ ‌‫ک‬Free DistributionSource CodeDerived workIntegrity of Author’s CodeNo DiscriminationDistribution of LicenseNot specific to a productNot restrict other softwareTechnology Neutral
 5. 5. ‫برای چه این نرمافزارها جذاب هستند؟‬ ‫ک‌‬
 6. 6. ‫چه چیزهایی باعث پذیرش شده است؟‬ ‫دیگر‬ ‫جابجاییپذیری‬ ‫پ‌‬ ‫گروکشی‬ ‫٪۳ ٪۷‬ ‫شرکت‬ ‫کیفیت‬ ‫٪۸۱‬ ‫٪۳۱‬ ‫رکود‬ ‫٪۵۱‬ ‫اقتصادی‬‫پذیرش توسط‬ ‫٪۴۱‬‫بخش خصوصی‬ ‫٪۵۱‬ ‫٪۵۱‬ ‫تجربه کار با‬ ‫پذیرش توسط‬ ‫آزاد/بازمتن‬ ‫بخش دولتی‬
 7. 7. ‫زمینههای درخشش بازمتن در ۵ سال آینده‬ ‫ک‌‬ ‫موبایل )همراه(‬ ‫پایگاه داده‬ ‫سیستم عامل‬ ‫ ‌‬
 8. 8. ‫سطوح نرمافزارهای بازمتن‬ ‌‫ک‬Solution /ApplicationPlatform / LanguageDatabaseOS: Linux
 9. 9. Linux Redhat Enterprise linux SUSE Linux Enterprise Debian (Community in Iran) CentOS Ubuntu (Community in Iran)
 10. 10. ‫توزیع با پشتیبانی محلی‬ ‫انتخاب از بین توزیع اهای مبتنی بر اجتماع‬ ‫امکان ایجاد یک توزیع جدید‬ ‫پشتیبانی از توزیع موجود‬ ‫باز بودن روند توسعه‬‫به روز رسانی امنیتی و نرم افزاری در دسترس‬
 11. 11. ‫مزایای توزیع تجاری‬ ‫پشتیبانی فنی به صورت ‪ online‬و تلفنی‬ ‫پشتیبانی به روز رسانی‬ ‫پشتیبانی در پیکربندی‬‫امکان استفاده از هیچ اکدام وجود ندارد‬
 12. 12. ‫مشکلت توزیع های تجاری‬ ‫در دسترس نبودن پشتیبانی‬ ‫عدم دسترسی به بروزرسانی اها‬ ‫عدم دسترسی به بسته توسعه نرم افزار )‪(suse‬‬‫نصب نرم افزارهای خارج از مجموعه با مشکل مواجه است‬
 13. 13. ‫باورهای غلط در مورد امنیت‬ ‫متن باز یک مشکل امنیتی‬ ‫پنهان دشدن مشکلت بزرگ در متن بسته‬ ‫نتایج تست اها در دسترس نیست‬‫رفع باگ سریعتر )حتی بدون نیاز به تولید کننده(‬ ‫گزارش باگ سریعتر‬
 14. 14. Linux in Webservers
 15. 15. ‫‪Linux Academies‬‬ ‫‪LPI‬‬ ‫نمایندگی در ایران‬ ‫ایجاد استاندارد آموزش‬ ‫نظارت بر نحوه آموزش‬ ‫‪Redhat Certification‬‬
 16. 16. OS: Smart Phones Worldwide Smartphone OS Market Share 0.8 1.9 2.1 8.8 Android Apple iOS 11.7 Symbian Research In Motion Bada 50.9 Microsoft Others 23.8 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314
 17. 17. OS: Tablets Global Tablet OS Market Share 80 70 68.2 60 57.6 50 Q4 2010 39.1 Q4 2011 40 29 30 20 10 1.5 2.8 1.9 0 0 Apple iOS Android Microsoft Others Source: http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&a0=5167
 18. 18. OS: Supercomputers Source: http://www.top500.org/charts/list/38/osfam
 19. 19. Database: RDBMS
 20. 20. Datastore: NoSQL
 21. 21. Platform / Language
 22. 22. ‫‪Solution /Application‬‬ ‫مهمترین بخش‬ ‫ش‌‬ ‫و‬ ‫نقطه آغاز‬
 23. 23. Solution /Application
 24. 24. ERP
 25. 25. Document Managment (ECM)
 26. 26. ‫اکو سیستم در حال دشکلگیری‬ ‫ش‌‬ ‫گروهاهای کاربری لینوکس‬ ‫ش‌‬‫گروهاهای کاربری زبان )‪(Python‬‬ ‫ش‌‬ ‫کنفرانساها‬ ‫ش‌‬ ‫سمیناراها‬ ‫تالراهای گفتگو‬
 27. 27. ‫پیشنهاد‬‫1. دشناخت وضع موجود سازمان و حوزهاهای کسبوکاری‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬ ‫2. رطراحی نقشه راه‬ ‫3. تدوین برنامه گذار‬ ‫4. رطراحی و تدوین برنامه عملیاتی‬
 28. 28. ‫چشمانداز‬ ‫ک‌‬‫قرارگیری در کنار سسسازمان به عنوان بازوی مشاورهای در زمینهاهای‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬ ‫نرمافزاراهای آزاد و بازمتن‬ ‫ش‌‬‫ش‌‬ ‫کمسک در تشکیسل اکوسسیستمی از نیرواها و دشرکتاهای فعال در زمینه‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬ ‫نرمافزاراهای آزاد/ بازمتن‬ ‫ش‌‬
 29. 29. http://www.BusinessOfSoftware.ir ‫با سپاس‬

×