نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت

on

 • 1,018 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,018
Views on SlideShare
1,015
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
30
Comments
0

2 Embeds 3

http://leanstartupmachine.ir 2
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت Presentation Transcript

  • ‫نرمافزارهای بازمتن، الزامات و راهاکارهای مهاجرت‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ناصر غانمزاده/ بهراد اسلمیفر‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬‫‪picture by ePi.Longo‬‬
  • ‫متنباز فقط دسترسی به اکد نرمافزار نیست‬ ‌‫ک‬ ‌‫ک‬Open Source ≠ source-available Open Source ≠ FreeWare
  • ‫تعریف متنباز‬ ‫ک‌‬ ‫توزیع مجدد آزاد‬ ‫کد منبع‬ ‫کار مشتقدشده‬ ‫ش‌‬ ‫نگهداری تمامیت کد منبع نویسنده اصلی نرمافزار‬ ‫ش‌‬ ‫بین افراد و گروهاها تبعیضی گذادشته نشود‬ ‫ش‌ ش‌‬‫اهیچ تبعیضی در نوع استفاده از نرمافزار وجود ندادشته بادشد‬ ‫ش‌‬ ‫توزیع اجازهنامه‬ ‫ش‌‬ ‫اجازهنامه نباید مخصوص یک محصول بادشد‬ ‫ش‌‬ ‫اجازهنامه نباید نرمافزاراهای دیگر را محدود کند‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬ ‫اجازهنامه باید از نظر تکنولوژی بیرطرف بادشد‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬
  • ‫تعریف متنباز‬ ‌‫ک‬Free DistributionSource CodeDerived workIntegrity of Author’s CodeNo DiscriminationDistribution of LicenseNot specific to a productNot restrict other softwareTechnology Neutral
  • ‫برای چه این نرمافزارها جذاب هستند؟‬ ‫ک‌‬
  • ‫چه چیزهایی باعث پذیرش شده است؟‬ ‫دیگر‬ ‫جابجاییپذیری‬ ‫پ‌‬ ‫گروکشی‬ ‫٪۳ ٪۷‬ ‫شرکت‬ ‫کیفیت‬ ‫٪۸۱‬ ‫٪۳۱‬ ‫رکود‬ ‫٪۵۱‬ ‫اقتصادی‬‫پذیرش توسط‬ ‫٪۴۱‬‫بخش خصوصی‬ ‫٪۵۱‬ ‫٪۵۱‬ ‫تجربه کار با‬ ‫پذیرش توسط‬ ‫آزاد/بازمتن‬ ‫بخش دولتی‬
  • ‫زمینههای درخشش بازمتن در ۵ سال آینده‬ ‫ک‌‬ ‫موبایل )همراه(‬ ‫پایگاه داده‬ ‫سیستم عامل‬ ‫ ‌‬
  • ‫سطوح نرمافزارهای بازمتن‬ ‌‫ک‬Solution /ApplicationPlatform / LanguageDatabaseOS: Linux
  • Linux Redhat Enterprise linux SUSE Linux Enterprise Debian (Community in Iran) CentOS Ubuntu (Community in Iran)
  • ‫توزیع با پشتیبانی محلی‬ ‫انتخاب از بین توزیع اهای مبتنی بر اجتماع‬ ‫امکان ایجاد یک توزیع جدید‬ ‫پشتیبانی از توزیع موجود‬ ‫باز بودن روند توسعه‬‫به روز رسانی امنیتی و نرم افزاری در دسترس‬
  • ‫مزایای توزیع تجاری‬ ‫پشتیبانی فنی به صورت ‪ online‬و تلفنی‬ ‫پشتیبانی به روز رسانی‬ ‫پشتیبانی در پیکربندی‬‫امکان استفاده از هیچ اکدام وجود ندارد‬
  • ‫مشکلت توزیع های تجاری‬ ‫در دسترس نبودن پشتیبانی‬ ‫عدم دسترسی به بروزرسانی اها‬ ‫عدم دسترسی به بسته توسعه نرم افزار )‪(suse‬‬‫نصب نرم افزارهای خارج از مجموعه با مشکل مواجه است‬
  • ‫باورهای غلط در مورد امنیت‬ ‫متن باز یک مشکل امنیتی‬ ‫پنهان دشدن مشکلت بزرگ در متن بسته‬ ‫نتایج تست اها در دسترس نیست‬‫رفع باگ سریعتر )حتی بدون نیاز به تولید کننده(‬ ‫گزارش باگ سریعتر‬
  • Linux in Webservers
  • ‫‪Linux Academies‬‬ ‫‪LPI‬‬ ‫نمایندگی در ایران‬ ‫ایجاد استاندارد آموزش‬ ‫نظارت بر نحوه آموزش‬ ‫‪Redhat Certification‬‬
  • OS: Smart Phones Worldwide Smartphone OS Market Share 0.8 1.9 2.1 8.8 Android Apple iOS 11.7 Symbian Research In Motion Bada 50.9 Microsoft Others 23.8 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314
  • OS: Tablets Global Tablet OS Market Share 80 70 68.2 60 57.6 50 Q4 2010 39.1 Q4 2011 40 29 30 20 10 1.5 2.8 1.9 0 0 Apple iOS Android Microsoft Others Source: http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&a0=5167
  • OS: Supercomputers Source: http://www.top500.org/charts/list/38/osfam
  • Database: RDBMS
  • Datastore: NoSQL
  • Platform / Language
  • ‫‪Solution /Application‬‬ ‫مهمترین بخش‬ ‫ش‌‬ ‫و‬ ‫نقطه آغاز‬
  • Solution /Application
  • ERP
  • Document Managment (ECM)
  • ‫اکو سیستم در حال دشکلگیری‬ ‫ش‌‬ ‫گروهاهای کاربری لینوکس‬ ‫ش‌‬‫گروهاهای کاربری زبان )‪(Python‬‬ ‫ش‌‬ ‫کنفرانساها‬ ‫ش‌‬ ‫سمیناراها‬ ‫تالراهای گفتگو‬
  • ‫پیشنهاد‬‫1. دشناخت وضع موجود سازمان و حوزهاهای کسبوکاری‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬ ‫2. رطراحی نقشه راه‬ ‫3. تدوین برنامه گذار‬ ‫4. رطراحی و تدوین برنامه عملیاتی‬
  • ‫چشمانداز‬ ‫ک‌‬‫قرارگیری در کنار سسسازمان به عنوان بازوی مشاورهای در زمینهاهای‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬ ‫نرمافزاراهای آزاد و بازمتن‬ ‫ش‌‬‫ش‌‬ ‫کمسک در تشکیسل اکوسسیستمی از نیرواها و دشرکتاهای فعال در زمینه‬ ‫ش‌‬ ‫ش‌‬ ‫نرمافزاراهای آزاد/ بازمتن‬ ‫ش‌‬
  • http://www.BusinessOfSoftware.ir ‫با سپاس‬