استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup

on

 • 3,901 views

اسلایدهای سمینار درآمدی بر استارتاپ ها و آشنایی با متدولوژی کارآفرینی Lean Startup برای راه‌اندازی و اداره ...

اسلایدهای سمینار درآمدی بر استارتاپ ها و آشنایی با متدولوژی کارآفرینی Lean Startup برای راه‌اندازی و اداره آن‌ها‎

برای اطلاعات بیشتر درباره متدولوژی Lean Startup (نوپای ناب) به نشانی زیر مراجعه نمایید:
http://www.businessofsoftware.ir/category/lean_startup/

Statistics

Views

Total Views
3,901
Views on SlideShare
2,330
Embed Views
1,571

Actions

Likes
4
Downloads
356
Comments
0

5 Embeds 1,571

http://www.businessofsoftware.ir 1531
http://feed.businessofsoftware.ir 31
http://leanstartupmachine.ir 5
https://twitter.com 3
http://feeds2.feedburner.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup Presentation Transcript

  • ‫درآمدی بر استارتاپ ها و آشنایی با ‪ Lean Startup‬برای راهاندازی و اداره آنها‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ناصر غانمزاده‬ ‫ه‌‬ ‫‪www.BusinessOfSoftware.ir‬‬ ‫‪@ghanemzadeh‬‬
  • ‫گونههای مختلف کارآفرینی‬ ‫ه‌‬‫و چرا رویکرد به هر کدام باید متفاوت باشد‬
  • ‫کارآفرینی کسبوکار کوچک‬ ‫ه‌‬‫سوپر، نانوایی، گاوداری کوچک، خشکشویی، جوشکاری، تراشکاری‬
  • ‫استارتاپهای گسترشذپذیر‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫جستجوی مدل کس بوکار، سرمای هخطر پذیر، رشد بال‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬‫مراکز فناوری سیلیکون ولی، شان گهای، نیویورک و بنگلور‬ ‫خ‌‬
  • ‫استارتاپهای خریدنی‬ ‫ه‌‬ ‫هزینه پایین ساخت ‪ App‬های موبایل و وب‬‫فروش به شرک تهای بزر گتر برای کس بوکار و نیروها‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
  • ‫کارآفرینی در شرکتهای بزرگ‬ ‫ه‌‬ ‫چرخه عمر محدود‬ ‫رشد با محصولت جدیدی که نمون ههای دیگری از محصولت اصلی‬ ‫خ‌‬‫نوآوری توفنده -< محصول جدید به بازارهای جدید -< استارتاپ گستر شپذیر‬ ‫خ‌‬
  • ‫کارآفرینان اجتماعی‬‫ساخت سازما نهای غیرانتفاعی نوآورانه برای تغییر جهان‬ ‫خ‌‬ ‫را هکار به جای سود‬ ‫خ‌‬ ‫آب، کشاورزی، سلمت، خرده وام و …‬
  • ‫چه چیزی کارآفرینان را کارآفرین میکند‬ ‫ه‌‬ ‫چش مانداز پای هگذارن استارتا پها‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
  • ‫پاول گراهام‬‫استارتاپ شرکتی ست که ساخته‬ ‫شده تا به سرعت رشد کند‬
  • ‫اریک ریس‬‫استارتاپ نهادی است انسانی‬ ‫که ساخته شده برای خلق‬ ‫محصول یا خدمتی نو در‬ ‫شرایط عدم قطعیت بسیار.‬
  • ‫استیو بلنک‬‫استارتاپ سازمانی است موقتی‬ ‫که در جستجوی مدل‬ ‫کسبوکاری گسترشذپذیر،‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫تکرارذپذیر و سود ده است‬
  • ‫الکساندر استروالدر‬ ‫مدل کسبوکار، منطق‬ ‫ه‌‬ ‫چگونگی آفرینش، ارایه و‬‫کسب ارزش توسط سازمان را‬ ‫توصیف میکند‬ ‫ه‌‬
  • ‫همه استارت آپ ها گسترش ذپذیر نیستند‬ ‫استارتاپ گسترش پذیر در برابرکسبوکار کوچک‬ ‫خ‌‬ ‫گسترهی چشمانداز کارآفرینان‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫هدف شخصی پایهگذارن‬ ‫خ‌‬ ‫اندازه بازار هدف‬‫مشتریسازی و ساخت چابک برای یافت مدل کسبوکار‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫تیم پایهگذار و کارمندان در کل س جهانی‬ ‫خ‌‬ ‫اعتقاد قوی و پرشور و مدارک اثبات میدانی واقعی‬
  • ‫استارتاپ نسخه کوچکتر شرکت بزرگ نیست‬
  • ‫نوجویان: پرتکاپو به دنبال فناوری جدید، اغلب به خاطر علقه محض به فناوری‬‫پذیرندگان آغازین: نخستین کسانی هستند که فناوری را به خاطر مزایای خوبی که‬ ‫دارد میپذیرند.‬ ‫خ‌‬ ‫اکثریت پیشگام: به مزایای فناوری نو اعتماد میکنند ولی منتظر میمانند تا دیگر‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫مسایل را حل کنند.‬ ‫اکثریت پیرو: به خودی خود به فناوری علقهای ندارند، منتظر میمانند تا رهبر‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫تثبیت شده نمایان شود، استانداردهای جا افتاده را میخرند.‬ ‫خ‌‬ ‫دیر پذیران: هر چیزی که ربطی به فناوری داشته باشد را نمیخواهند، فناوری را‬ ‫خ‌‬‫زمانی به کار میبرند که دیگر بدون آن نمیتوان زیست و یک فناوری بایسته شده.‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
  • ‫اهمیت ذپذیرندگان آغازین برای استارتاپها‬ ‫ه‌‬‫به دنبال فناوری جدید هستند تا مساله خود )یا شرکتشان( را حل کنند، نه‬ ‫تنها به خاطر اینکه جدیدترین فناوری را داشته باشند.‬‫ا ً‬ ‫در تصمیمگیری خرید به سخنان دیگران اتکا نمیکنند. با وجود اینکه معمول‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫از دیر پذیرندگان آغازین تأثیر میپذیرند، توجه اصلیشان حل مسالهای‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫مشخص است.‬ ‫- پذیرندگان آغازین میخواهند به شما کمک کنند و )بهتر از همه(‬ ‫خ‌‬‫میخواهند که شما موفق باشید. پذیرندگان آغازین از فرصتهایی که اجازه‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫میدهد تا با حل مسایل واقعی قهرمان شوند لذت میبرند.‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
  • The Lean Startup ‫ریشهها‬ ‌‫خ‬
  • ‫بسیاری از ایدههای خوب شکست میخورند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫کسبوکارها بیش از ۵ سال میمانند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫٪۰۳‬ ‫ایده تبدیل به محصول میشود.‬ ‫ه‌‬ ‫۱ از ۸۵‬‫استارتاپها بازگشتسرمایه را بیشتر برآورد کردهاند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫٪۰۸‬
  • ‫همه برنامهای دارند، تا اینکه مشتی به صورتشان برخورد کند.‬ ‫ه‌‬‫مایک تایسون‬
  • ‫کارآفرینانی که یکبار شکست خوردهاند از نظر آماری احتمال‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫موفقیت بیشتری از کارآفرینان دست اول دارند.‬‫مجلهی کسبوکار هاروارد )‪(HBR‬‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫از میان کسبوکارهایی که موفق شدهاند، بیش از دو-سوم‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫استراتژی کسبوکار خود را به شدت تغییر دادهاند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬‫مجلهی کسبوکار هاروارد )‪(HBR‬‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫موفقیت استارتاپها میتواند مهندسی شود.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • The Lean Startup ‫مفاهیم پایه‬
  • ‫اصول نوذپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬ ‫حسابداری نوآوری‬
  • ‫اصول نوذپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬
  • ‫استارتاپ چیست؟‬‫نهادی انسانی که ساخته شده تا محصول و خدمتی نو‬ ‫را در شرایط عدم قطعیت بسیار خلق کند.‬‫ربطی به اندازه شرکت، نوع صنعت یا بخش خاصی از‬ ‫اقتصاد ندارد.‬
  • ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫استارتاپ‬ ‫=‬ ‫آزمایش‬
  • ‫آموزه ۱ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬‫واحد ذپیشرفت کارآفرینان‬ ‫یادگیری است، نه اجرا‬
  • ‫زندگی کوتاهتر از آن است که وقت خود را برای‬ ‫ه‌‬ ‫ساختن چیزی که کسی نمیخواهد تلف کنیم.‬ ‫ه‌‬
  • ‫اتل ف )مودا(‬‫هر فعالیتی که مصر ف کننده منابع است و ارزشی ایجاد نمیکند.‬ ‫ه‌‬
  • ‫آموزه ۲ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬ ‫حذ ف اتل ف‬‫ساخت چیزی که کسی نمیخواهد بدترین گونه اتل ف است‬ ‫ه‌‬
  • ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫تلف کردن‬ ‫وقت‬ ‫مردم را‬ ‫متوقف کنید‬
  • ‫بیشتر استارتاپها شکست میخورند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫بیشتر استارتاپها شکست میخورند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫بیشتر استارتاپها شکست میخورند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫اصول نوذپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬
  • ‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫هدف ما ساخت یک نهاد است، نه فقط یک محصول‬ ‫روشهای مدیریت سنتی شکست میخورند‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫- »مدیریت عمومی« همانند آنچه در دوره ‪ MBA‬تدریس میشود.‬ ‫ج‌‬‫به روشها و اصولی نیاز داریم که با ماهیت عدم قطعیت فراوان استارتاپها عجین باشند.‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫استارتاپ، فقط »دو نفر در گاراژ« نیست‬
  • ‫چرخش‬‫چرخش تغییر در استراتژی بدون تغییر در چشم انداز استارتاپ است.‬
  • ‫چرخش‬
  • ‫چرخش‬ ‫استارتاپهای موفق چه چیز مشترکی دارند؟‬ ‫ج‌‬ ‫- آناها به عنوان پول برای ‪PDA‬اها شروع کردهاند، ولی به پرداخت آنلین ‪ eBay‬تبدیل شدهاند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬‫- آناها با ساخت مفسر ‪ BASIC‬شروع کردهاند، ولی به بزرگترین شرکت جهانی دارای انحصار‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫سیستم عامل تبدیل شدهاند.‬ ‫ه‌‬‫- شوکه شدهاند وقتی دریافتند شرکت بازیاهای آنلین آناها در واقع یک سایت اشتراکگذاری عکس‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫است.‬ ‫چرخش: تغییر مسیر ولی وفادار به آنچه تاکنون آموخته شده.‬
  • ‫برنده سرعت است‬‫اگر بتوانیم زمان میان چرخشها را کم کنیم‬ ‫ج‌‬ ‫میتوانیم شانس موفقیت را بال ببریم‬ ‫ج‌‬ ‫پیش از آنکه پولمان ته بکشد‬ ‫ج‌‬
  • ‫اصول نوذپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬
  • ‫دستیابی به شکست‬‫اگر چیزی میسازیم که هیچکس نمیخواهد، چه سودی دارد اگر با این ویژگیها به آن برسیم:‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫در زمان مقرر؟‬ ‫با بوداجه مقرر؟‬ ‫با کیفیت بال؟‬ ‫با طراحی زیبا؟‬ ‫دستیافتن به شکست: موفقیت در ااجرای برنامهای بد‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬
  • ‫انقلب »ناب«‬‫»مشتری مهمترین بخش خط تولید است« - ادوارد دمینگ‬ ‫ج‌‬
  • ‫مشتریان به راهحل شما اهمیت نمیدهند. آنها نگران مساله خود‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫هستند.‬‫دیو مککلور‬ ‫ه‌‬
  • ‫هد ف شما یافتن ذپذیرنده آغازین است، نه مشتری اصلی )عادی(.‬‫اش مریا‬
  • ‫»مشتریان نمیدانند که چه میخواهند.«‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬‫کتاب ذپیادهسازی ناب‬ ‫ه‌‬
  • ‫اگر از مردم ذپرسیده بودم که چه میخواهند، آنها ذپاسخ داده‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫بودند اسبهایی سریعتر.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬‫هنری فورد‬
  • ‫کار مشتری نیست که بداند چه میخواهد.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬‫استیو جابز‬
  • ‫کر خواه ه‌ کا فرض م ه‌ کد که شما‬ ‫یکنن ک‬ ‫یه‬ ‫نظ‬‫ذپرس شهای درس ت برای ذپرسیده شدن را‬ ‫ه‌‬ ‫میدانید.‬ ‫ه‌‬‫اش موریا‬
  • ‫از ساختمان بیرون بزنید.‬‫استیو بلنک‬
  • ‫اتل ف‬ ‫وقت‬ ‫مردم را‬‫متوقف کنید‬
  • ‫اصول نوذپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬
  • ‫زمان کلی چرخش درون حلقه را حداقل کنید‬
  • ‫اصول نوذپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬ ‫حسابداری نوآوری‬
  • ‫حسابداری نوآوری‬ ‫سه گام یادگیری‬ ‫۱. پایه خود را مشخص کنید‬ ‫- کمینه محصول پذیرفتنی بسازید )‪(MVP‬‬ ‫- بسنجید که مشتریان اکنون چگونه رفتار میکنند‬ ‫ه‌‬ ‫۲. موتور را تنظیم کنید‬ ‫- آزمایش کنید تا ببینید آیا میتوانیم سنجهاها را برای رسیدن از پایه به ایدهآل بهبود بخشیم.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫۳. چرخش کنید یا ثابت قدم بمانید.‬ ‫- وقتیکه آزمایشاها به نتایجی رو به نزول میرسند، زمان چرخش است.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫حسابداری نوآوری‬ ‫سه گام یادگیری‬ ‫۱. پایه خود را مشخص کنید‬ ‫- کمینه محصول پذیرفتنی بسازید )‪(MVP‬‬ ‫- بسنجید که مشتریان اکنون چگونه رفتار میکنند‬ ‫ه‌‬ ‫۲. موتور را تنظیم کنید‬ ‫- آزمایش کنید تا ببینید آیا میتوانیم سنجهاها را برای رسیدن از پایه به ایدهآل بهبود بخشیم.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫۳. چرخش کنید یا ثابت قدم بمانید.‬ ‫- وقتیکه آزمایشاها به نتایجی رو به نزول میرسند، زمان چرخش است.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫وقت‬‫مردم را‬‫تلف نکنید‬
  • ‫باور نادرست ۱‬ ‫باور‬‫ناب یعنی ارزان، نوپااهای ناب تل ش میکنند تا آنجا که ممکن است پول کمتری خرج کنند.‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫رو ش نوپای ناب ربطی به اهزینه ندارد،‬ ‫مربوط به سرعت است.‬
  • ‫باور نادرست ۲‬ ‫باور‬‫نوپای ناب فقط برای برای شرکتاهای نرمافزاری است.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپای ناب روی اهمهی شرکتاهایی که‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫با عدمقطعیت درباره خواسته آتی روبرو اهستند‬ ‫ه‌‬ ‫اعمال میشود.‬ ‫ه‌‬
  • ‫باور نادرست ۳‬ ‫باور‬‫شرکتاهای نوپای ناب شرکتاهای کوچک با سرمایه شخصی اهستند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپااهای ناب جاهلطلب اهستند‬ ‫ه‌‬ ‫و توان دارند که مقدار زیادی سرمایه بهدست آورند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫باور نادرست ۴‬ ‫باور‬‫نوپااهای ناب چشمانداز را با داده جایگزین میکنند، یا با بازخورد مشتری.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپااهای با یک چشم انداز قانعکننده اهدایت میشوند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ولی درمورد آزمودن اهر بخش این چشمانداز جدی اهستند.‬ ‫ه‌‬
  • ‫کمینه محصول ذپذیرفتنی‬‫کمینه مجموعهی ویژگیها که نیاز است تا از پذیرندگان آغازین یاد گرفت.‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫- از ساخت محصولتی که کسی نمیخوااهد پراهیز کنید.‬ ‫ه‌‬ ‫- یادگیری به ازای اهر تومانی که اهزینه میشود را بیشینه کنید.‬ ‫ه‌‬ ‫معمول از آنچه که فکر میکنید خیلی کمینه تر‬ ‫ج‌‬
  • ‫آموزه ۳ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬‫بالی درختان قصر نسازید‬‫از چند تکه ذپالت و نردبان آغاز کنید.‬
  • ‫آموزه ۴ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬‫همانقدر که ساخت محصول مهم است‬‫ساخت مشتریان هم مهم است‬
  • ‫همخوانی محصول/ بازار‬‫هنگامیکه محصول تقاضای قوی از سوی مشتریانی مشتاق از خود‬ ‫نشان میدهد که نشان دهنده بازاری رو به رشد و بزرگ است.‬ ‫ه‌‬
  • ‫وعده نوذپای ناب‬‫به جای ساخت استارتاپهای خود برذپایه باورهای نادرست‬ ‫ه‌‬ ‫میتوانیم با واقعیتها و دانش آنها را جهتدهی کنیم.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫استارتاپها »محصول« شما محصول نیست‬ ‫ه‌‬
  • ‫مدل کسبوکار شما محصول است‬ ‫ه‌‬
  • ‫سه مرحله یک استارتآپ‬ ‫ه‌‬
  • ‫سه مرحله یک استارتآپ‬ ‫ه‌‬‫آیا مسالهای که ارزش حل دارد، دارم؟‬ ‫خ‌‬
  • ‫سه مرحله یک استارتآپ‬ ‫ه‌‬‫آیا چیزی که مردم میخواهند ساختهام؟‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
  • ‫سه مرحله یک استارتآپ‬ ‫ه‌‬‫چگونه به رشد شتاب دهم؟‬
  • ‫ذپیش از همخوانی محصول/بازار‬
  • ‫ذپس از همخوانی محصول/بازار‬
  • ‫بوم نوذپای ناب‬ ‫۴‬ ‫۹‬‫۲‬ ‫۳‬ ‫۱‬ ‫۸‬ ‫۵‬ ‫۷‬ ‫۶‬
  • ‫مساله و بخش مشتریان‬ ‫۱. مشتریان را تعریف کنید‬ ‫۲. ذپذیرندگان آغازین را شناسایی کنید‬ ‫۳. یک تا سه مساله مهمتر را بیان کنید.‬ ‫ه‌‬‫۳. جایگزینهای موجود را شناسایی کنید.‬ ‫ه‌‬
  • ‫ارزش ذپیشنهادی یکتا‬‫ذپیام منحصر به فرد، روشن و گیرا که بیان میکند چرا شما متفاوت هستید و ارزش‬ ‫ه‌‬ ‫توجه را دارید.‬
  • ‫راهحل‬ ‫ه‌‬ ‫۱. فعل برای این قسمت زیاد وقت نگذارید‬‫۲. برای هر مساله یک راهحل ممکن بیان کنید‬ ‫ه‌‬
  • ‫کانالها‬ ‫ه‌‬‫از روز نخست شروع به ساخت و تست مسیری بهسوی مشتریان کنید.‬ ‫ه‌‬
  • ‫جریان درآمد و ساختار هزینهها‬ ‫ه‌‬ ‫قیمتگذاری را زود تست کنید.‬ ‫ه‌‬
  • ‫ذپول گرفتن نخستین گونه اعتبارسنجی است‬
  • ‫آموزه ۵ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬ ‫برای اینکه موفق شوید، نیاز دارید ذپول دربیاورید‬‫تا زمانیکه مشتریان به شما ذپول ندهند، ایده شما معتبر نشده است‬
  • ‫سنجههای کلیدی‬ ‫ه‌‬‫عددهای کلیدی که به شما میگویند کسبوکار شما چگونه ذپیش میرود.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫سنجههای کلیدی‬ ‫ه‌‬ ‫کاربران چگونه شما را مییابند؟‬ ‫ج‌‬‫آیا کاربران تجربه اول عالی دارند؟‬ ‫آیا کاربران باز میگردند؟‬ ‫ج‌‬ ‫چگونه پول در میآورید؟‬ ‫ج‌‬ ‫آیا کاربران به دیگران میگویند؟‬ ‫ج‌‬
  • ‫برتری مطلق‬‫برتری مطلق واقعی چیزی است که بهسادگی نمیتواند کپی یا خریداری شود.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
  • ‫برتری مطلق‬ ‫۱. اطلعات داخلی‬ ‫۲. نفوذ شخصی )آتوریته(‬ ‫۳. تیم رویایی‬ ‫۴. مشتریان کنونی‬ ‫۵. استفاده آدمهای مشهور‬ ‫ه‌‬ ‫۶. اثر شبکهای زیاد‬ ‫ه‌‬ ‫۷. جامعه کاربری‬ ‫۸. رتبه جستجوی ذاتی )‪(SEO‬‬ ‫۹. ذپتنت )گاهی(‬ ‫۰۱. ارزشهای اصلی‬ ‫ه‌‬
  • ‫ریسک در برابر عدم قطعیت‬‫ریسک: حالتی از عدم قطعیت که در آن برخی از حالتهای‬ ‫ه‌‬ ‫ممکن دارای زیان هستند، یعنی ذپیامد غیردلخواه‬
  • ‫۱‬‫ریسک محصول‬ ‫۲‬ ‫ریسک مشتری‬ ‫۳‬ ‫ریسک بازار‬
  • The Lean Startup ‫مورد کاوی‬
  • ‫ناصر غانم زاده‬www.BusinessOfSoftware.ir @ghanemzadeh