Rapportconferentiemeedoen10maart2007versie2004071[1]

1,301 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapportconferentiemeedoen10maart2007versie2004071[1]

 1. 1. Bijlage I, behorende bij de Nota Ondersteuning vrijwilligerswerk Sector Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening Versie 1 Afdeling Welzijn en Zorg 10-04-2007 Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk 10 maart 2007 Meedoen in Bos en Lommer door vrijwillige Inzet Bos en lommer Stadsdeel Bos en Lommer Sector Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening 17 april 2007
 2. 2. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007
 3. 3. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 Voorwoord Hieronder vindt u een verslag van de conferentie vrijwilligersbeleid. Om u het lezen makkelijk te maken staan bovenaan de belangrijkste uitkomsten. Daarna geven we u wat achtergronden. En daaronder komen achtereen de verschillende thema's aan de orde. Achterin staan de stellingen waarover is gediscussieerd, het programma, de deelnemerslijst en een overzicht in tabelvorm met de thema’s en uitkomsten. Tussen de tekst door staan kadertjes met sfeerimpressies. Voor meer informatie over het vrijwilligersbeleid in Bos en Lommer, voor opmerkingen en vragen, kunt u terecht bij: Gerda Sordam, Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening (MOD), Stadsdeel Bos en Lommer, Gemeente Amsterdam. Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250 Post- en factuuradres: Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam Telefoonnummer: 020 – 5814795 E g.sordam@bosenlommer.amsterdam.nl W www.bosenlommer.amsterdam.nl 3
 4. 4. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 4
 5. 5. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 Inhoud Voorwoord 3 Meedoen in Bos en Lommer 5 1 Wat is er uit gekomen? 5 2 Voorgeschiedenis 5 3 Thema's 5 3.1 Kansen voor kinderen en jeugd 5 3.2 Kracht van vrouwen 5 3.3 Niemand eenzaam 5 3.4 Gesprek in de buurt 5 3.5 Betaalde medewerkers 5 Bijlagen 5 I Stellingen uit het ochtendprogramma 5 II Programma 5 III Deelnemerslijst 5 5
 6. 6. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 6
 7. 7. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 Meedoen in Bos en Lommer Het is zaterdag 10 maart 2007 en nog vroeg. In het gebouw van Stichting Anatolië zijn een paar mensen al hard aan het werk. Er moeten mensen ontvangen worden, die willen natuurlijk iets drinken en later ook eten. Ze moeten weten wat de bedoeling van de dag is, ook als ze de uitnodiging niet zo goed hebben gelezen. Om half elf legt Dagelijks bestuurslid Ayhan Yalin aan een behoorlijk volle zaal uit waarom hij de hele dag aanwezig zal zijn. Hij zegt dat hij zich er van bewust is dat er veel problemen zijn in Bos en Lommer, maar ook dat er actieve mensen zijn die met hun vrijwillige inzet echt iets willen bereiken. Hij wil luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Hoe kan het stadsdeel bijdragen aan hun werk? Onder parasollen leggen de aanwezigen aan elkaar uit wat zij bijdragen op een aantal gebieden. Wat doen ze om te zorgen dat niemand eenzaam is? Hoe werken ze mee aan het ontwikkelen van de eigen kracht van vrouwen? Al gauw is de zaal gevuld met stemmen. 7
 8. 8. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 1 Wat is er uit gekomen? De aanwezigen zijn unaniem: ze willen ondersteuning van het stadsdeel voor het vrijwilligerswerk. Het stadsdeel is dus op de juiste weg met het verkennen van de mogelijkheden om vrijwilligerswerkbeleid te ontwikkelen. De verbetervoorstellen die de conferentie heeft opgeleverd worden opgenomen in de nieuwe nota ondersteuning vrijwilligerswerk. Deze notitie is begin april klaar om eerst binnen het stadsdeel en daarna ook met alle betrokkenen te worden besproken. Sommige voorstellen hebben niet direct betrekking op vrijwilligersbeleid. Die worden doorgegeven aan de betreffende ambtenaren. De conferentie heeft een lijst van verbetervoorstellen opgeleverd. Het gaat hierbij onder andere om de volgende voorstellen: Het belang van samenwerking. Veel aanwezigen hebben benadrukt dat er veel winst geboekt kan worden door samenwerking tussen organisatie te bevorderen. Zo is bijvoorbeeld genoemd dat er in Bos en Lommer geen gebrek aan accommodaties is, maar dat er aan de benutting ervan nog veel verbeterd kan worden. Noodzaak vakinhoudelijke ondersteuning. Er is geconstateerd dat als het stadsdeel vrijwilligerorganisaties een rol toebedeelt bij het bereiken van specifieke ambities, dat zij daarbij dan ook moet investeren in de vakinhoudelijke ondersteuning van de betrokken vrijwilligers. Dit aspect is genoemd in het kader van het jeugdbeleid en de eenzaamheidsbestrijding. De rol van taal. Ondersteuning van organisaties en samenwerking tussen organisaties loopt soms stroef doordat er een taalbarrière is. Het is belangrijk dat het stadsdeel bij het uitwerken van het ondersteuningsbeleid rekening hiermee houdt. Het belang van continuïteit. Projecten en subsidies zijn, vaak met reden, in de tijd begrenst. Als gevolg hiervan wordt wat is opgebouwd soms teniet gedaan. Organisaties zijn graag actief bij de beleidsontwikkeling betrokken. Het Bestuurlijk Overleg Vrijwillige inzet Bos en Lommer (BOVBL) zou hiervoor het podium moeten zijn. Goed bestuur. Ondersteuning van vrijwillige inzet bestaat niet alleen uit de genoemde ondersteuningsvormen. Het vraag van het stadsdeelbestuur dat zij zich in al haar contacten opstelt als een goede partner. Dat houdt in dat het stadsdeel goed luistert, afspraken nakomt, begrijpelijk schrijft en praat en vlot werkt. 8
 9. 9. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 2 Voorgeschiedenis Dagelijks Bestuurslid Ayhan Yalin vertelde de aanwezigen waarom het stadsdeelbestuur zo actief bezig is met vrijwilligerswerk. Bos en Lommer kent problemen. 30% van de huishoudens zitten op of onder het minimuminkomen. Dat zijn ruim 10.000 personen. 37% van de 65plussers en 40% van de jeugd zit op het minimum. 7500 mensen komen in aanmerking voor inburgering. 3000 mensen zitten in een sociaal isolement. Er wordt nu ingezet op het bevorderen van de deelname van 2500 vrouwen aan de samenleving. Gelukkig zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen. Steeds meer bewoners praten mee over ontwikkelingen in hun buurt en stadsdeel. De gemeente noemt dat meespraak. Bewoners zijn wel degelijk bereid om voor elkaar te zorgen als het minder goed gaat. Er zijn veel initiatieven van jonge bewoners. Het stadsdeel investeert samen met bewoners in mooiere, schonere en prettigere wijken. En er zijn actieve vrijwilligersorganisaties. Alle vrijwilligers zijn waardevol voor Bos en Lommer. Ze dragen bij aan de sociale samenhang in de wijk. Daarom verdienen ze waardering en ondersteuning. Het stadsdeel wil vrijwilligersorganisaties die ook nog meehelpen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen (zoals eenzaamheid, het activeren van sociaal geïsoleerde vrouwen, etc) nog meer gaan zien als partners. In hun werk kan extra worden geïnvesteerd. Doelstellingen van het Dagelijks Bestuur zijn: het bevorderen van sociale cohesie, het tegengaan van sociale uitsluiting, het bevorderen van de emancipatie van vrouwen, het bieden van kansen aan de jeugd. Tijdens de lunch praat Ayhan Yalin met de deelnemers. Er heerst een vrolijke sfeer. Stichting Anatolië heeft gezorgd voor soep en heerlijke salades met zoetigheid toe. Het is een lange dag, waarin een hele hoop ter sprake komt. Omdat in de ochtend alleen ruimte is voor kennismaking en discussie over stellingen popelen de deelnemers om nu eindelijk tot de kern van de zaak te komen. Wat gaan we doen? Zoals alle actieve vrijwilligers willen de deelnemers actie! 9
 10. 10. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 3 Thema's De conferentie viel uiteen in twee delen; een ochtenddeel en een middagdeel. In de ochtend verdeelden de deelnemers zich over vier groepjes. Elke deelnemer kon twee thema's kiezen. In de middag was er een aparte groep voor de betaalde medewerkers. De vrijwilligers kozen elk opnieuw dezelfde twee thema's als in de ochtend om uit te werken. De ochtendgroepjes besteedden tijd aan het kennismaken met elkaar. Ieder legde uit wat zij met dit thema hadden. De groep besloot met een discussie over een stelling. In de middag kregen alle groepjes de opdracht mee om te komen tot drie tips of actiepunten. Voor de thema's geldt dus dat er maximaal zes (twee keer drie) punten uit moesten komen. Deze actiepunten vormen de belangrijkste uitkomsten van de conferentie. Samen vormen ze de 'agenda voor de toekomst' waar het stadsdeel mee verder kan. De thema's waren: • Kansen voor kinderen (<12jr) en jeugd (12-18jr) • Kracht van vrouwen • Niemand eenzaam • Gesprek in de buurt 3.1 Kansen voor kinderen en jeugd Gespreksleiders: Hadiye Kesmer, Marcel Zwart Actiepunten: 1. Er moet een ondersteuningsinfrastructuur worden gecreëerd voor vrijwilligersorganisaties. Daarvoor kan eventueel zelfs geld worden gebruikt dat nu opgaat aan minder goed functionerende professionele organisaties. Deelnemers stelden vast dat vrijwilligersorganisaties soms een doelgroep bereiken die de professionele organisaties niet kunnen bereiken. Vrijwilligers moeten daarom ook enigszins worden gecompenseerd voor hun inzet, al was het maar door (ook inhoudelijke) training. De meest succesvolle vrijwilligers zijn vaak uit de groep zelf afkomstig. 2. Hoewel er best veel gebouwen zijn, die gebruikt worden voor sociaal-cultureel werk en jongerenwerk, constateerden de vrijwilligers dat veel van die gebouwen alleen van negen tot vijf toegankelijk zijn. Zulke accommodaties moeten ook buiten kantoortijden beschikbaar zijn voor vrijwilligersorganisaties. 3. Deelnemers vinden de samenwerking tussen organisaties niet altijd goed gaan. Sommige organisaties zijn niet geneigd tot samenwerking. Het stadsdeel kan hier veel actiever in zijn. In ieder geval door samenwerking te bevorderen, maar desnoods door het af te dwingen. 4. Deelnemers vinden de stroperigheid van het stadsdeel een hindernis. Ze willen actie! Parkeerpunten, die niet verder besproken zijn: - Kun je vrijwilligersorganisaties ook professioneler maken? Kunnen ze doorgroeien tot professionele organisaties? - Weten we wel precies wat er allemaal is? Kunnen we in kaart brengen wat er aan accommodatie beschikbaar is? 10
 11. 11. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 In de ene groep kan de gespreksleider nauwelijks de suggesties bijhouden over belemmeringen, oplossingen en actiepunten. In een andere wil het even niet vlotten. De groep die over de jeugd praat heeft een duidelijk idee over hoe vrijwilligersorganisaties bijdragen aan de kansen van kinderen en jongeren. De groep over gesprek in de buurt maakt zich zorgen om de kwaliteit van het taallesaanbod. Bij de groep over de kracht van vrouwen komt aan de orde dat het belangrijk is de vrouwen te vinden en hun vertrouwen te winnen. 3.2 Kracht van vrouwen Gespreksleider: Fatma Sevinc Actiepunten: 1. Deelnemers vinden het niet altijd makkelijk informatie te vinden. Het stadsdeel zou kunnen helpen door bestanden praktisch, interactief, actueel en overzichtelijk in te richten. Er zou een sociale kaart moeten zijn. Die bestanden zouden beschikbaar moeten zijn voor de huiskamers van Stichting Buurtparticipatie, voor buurtmanagers, voor huisartsen en gezondheidsinstellingen en voor vrijwilligersorganisaties. Waar moeten vrouwen zijn, voor welke zaken? 2. Maatjesprojecten zijn heel succesvol overal in het land. Het stadsdeel zou kunnen organiseren dat vrijwilligersorganisaties leren van goede voorbeelden en van elkaar. Kennis, ervaring en informatie zou kunnen worden uitgewisseld. Zou er niet één loket kunnen zijn waarlangs zulke projecten worden georganiseerd? Er wordt vooral gedacht aan 'steunvrouwen' (vrijwillige vrouwelijke maatjes) en het inrichten van inburgeringprojecten in combinatie met vrijwilligerswerk. 3. Vrouwen zouden er baat bij hebben als vrijwilligersorganisaties onderling een goed netwerk hebben. Samenwerking is noodzaak. 4. Vrijwilligersorganisaties moeten ook zelf aan de slag met vrijwilligersbeleid. Daarbij kan worden gedacht aan: budgetten, kostenvergoedingen, voldoende kantoorfaciliteiten en materialen, zorgen voor professionele ondersteuning. 5. De vrijwillige inzet van vrouwen wil wel eens spaak lopen door allerlei belemmeringen. Die moeten weggenomen worden. Er moet ondersteuning op maat zijn, soms hebben vrouwen een andere aanpak nodig. En kinderopvang is vaak een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast spelen ook taalproblemen en geldproblemen een belangrijke rol. 6. Respect van elkaars waarden en normen is nodig. Dit blijft een kwestie van geven en nemen. 7. Vrijwillige inzet moet een keuze zijn van vrouwen zelf. Het moet ook echt vrijwillig zijn. 11
 12. 12. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 Parkeerpunten, die niet verder besproken zijn: - Hoe organiseer je samenwerking? Zou een loket een idee zijn, of bijeenkomsten misschien? - Omdat mannen toch nog vaak degene in het gezin zijn die de beslissingen neemt, moeten zij ook voorgelicht worden. Zij moeten weten wat er voor aanbod is voor hun vrouwen. En zij moeten weten dat de accommodatie veilig is ingericht. - De kracht van vrouwen komt tot bloei als mannen hun mentaliteit veranderen. 3.3 Niemand eenzaam Gespreksleider: José van den Berg Actiepunten: 1. Deelnemers vonden het heel belangrijk dat de samenwerking tussen professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties wordt gewaarborgd. Het stadsdeel brengt de doelgroep in kaart. Professionals en het stadsdeel ontwikkelen samen een visie en een aanpak. En professionals betrekken vervolgens vrijwilligersorganisaties bij die aanpak. 2. Vrijwilligersorganisaties lieten weten dat zij wel mee willen werken, maar dat zij dan wel behoefte hebben aan scholing en deskundigheidsbevordering. Om het thema op de agenda te zetten hebben ze ook meer informatie nodig. Het stadsdeel kan hiervoor zorgen door middel van thema bijeenkomsten voor organisaties en buurtplatforms. 3. Deelnemers vonden dat het subsidiebeleid aangescherpt zou moeten worden. Het stadsdeel moet prioriteiten durven stellen! 4. Er zou een vaste organisatie moeten zijn waar vrijwilligers terecht kunnen. Een dergelijke organisatie of instelling zou dan informatie moeten hebben over: organisaties in de buurt, rechten en plichten van vrijwilligers, verzekeringen, aanbod van deskundigheidsbevordering en cursussen, aanbod van leerzame uitstapjes, informatie over valkuilen in het vrijwilligerswerk. 5. Binnen professionele organisaties zijn ook vrijwilligers actief. Het stadsdeel kan deze instellingen stimuleren om een goed vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Deelnemers vinden een deugdelijke onkostenvergoeding daarin heel belangrijk. 6. Actieve vrijwilligers zouden voorrang moeten krijgen wanneer ze solliciteren op vacatures bij stadsdeel Bos en Lommer. 7. Het stadsdeel zou het werk van vrijwilligers moeten erkennen. Dat kan door ambtenaren meer de wijk in te sturen, door een vrijwilligersfeest te (laten) organiseren, door het stadsdeelkantoor laagdrempeliger en toegankelijker te maken. De houding van het stadsdeel richting vrijwilligers kan nog veel beter door het opschrijven van het vrijwilligersbeleid, door de rol van vrijwillige inzet in de welzijnsnotitie te definiëren en door beloftes waar te maken. Als het stadsdeel A zegt, moet het ook A doen. 12
 13. 13. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 Parkeerpunten, die niet verder besproken zijn: - Goed nadenken over wat vrijwilligersorganisaties eigenlijk bij kunnen dragen aan het bestrijden van eenzaamheid. - Het stadsdeel wekt soms de indruk voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. Vrijwillige inzet kost nu eenmaal geld. De kosten die gemaakt worden om de doelstellingen te bereiken moeten gewoon betaald worden. - Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties is maatwerk! 3.4 Gesprek in de buurt Gespreksleider: Ingrid Seeboldt Actiepunten 1. Samenwerken kan helpen om kosten te besparen. Dan gaat het om de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling, maar ook om de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionals en de samenwerking tussen organisaties en het stadsdeel. Juist op onderwerpen als waarden en normen in de buurt is het mogelijk elkaar op te zoeken. 2. Niet dezelfde taal spreken is echt een probleem bij het voeren van gesprekken. Daarom moeten de taallessen beter. Het stadsdeel moet de burgers helpen, door te controleren of aanbieders van taallessen wel aan de eisen voldoen. Vrijwilligersorganisaties kunnen vragen uit hun achterban doorverwijzen naar de taalaanbieders. Daarvoor moeten ze natuurlijk wel weten welke goed zijn. 3. Om dialoog op gang te brengen moet er een brug geslagen worden naar andere groepen, naar andere organisaties. 4. Ondersteuning van het vrijwilligerswerk kan een aantal vormen aannemen. Zo wordt er gevraagd om erkenning, waardering en stimulering vanuit het stadsdeel. Er zou een informatiepunt in het stadsdeel moeten zijn waar (potentiële) vrijwilligers terecht kunnen voor deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging, informatie over verzekeringen, vacatureoverzicht. Nieuwe initiatieven zouden een introductiepakket kunnen krijgen; een soort rechten en plichtenboekje. Parkeerpunten, die niet verder besproken zijn: - Een nieuw leven voor het Bestuurlijk Overleg Bos en Lommer kan een eerste stap zijn naar interactief vrijwilligersbeleid. - De eerste generatie migranten, die nu ouder worden, vraagt om een andere aanpak. Zij moeten een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Vrijwilligers kunnen een dergelijke plek beheren. De gezamenlijke problematiek van het ouder worden in Nederland bevordert vanzelf de binding tussen alle ouderen. - We wijzen veel te vaak naar elkaar als er iets moet gebeuren. 13
 14. 14. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 3.5 Betaalde medewerkers Gespreksleider: Henk Betlem Actiepunten: 1. Al het aanbod aan vrijwilligersplaatsen moet ter beschikking komen van (potentiële) vrijwilligers. Dat lukt natuurlijk alleen wanneer alle vrijwilligersorganisaties bereid zijn tot samenwerking. Organisaties moeten over hun grenzen heen willen kijken. Om dit goed uit te voeren moet het stadsdeel, of de professional die het werk uitvoert, outreachend te werk gaan. Vrijwilligersorganisaties moeten worden aangesproken op de kwaliteiten die ze te bieden hebben. 2. Op regelmatige basis zouden vrijwilligersorganisaties elkaar moeten kunnen ontmoeten. Het stadsdeel kan dit faciliteren door een plek te regelen en alle vrijwilligers een paar consumptiebonnen te bieden. Daarnaast kan het stadsdeel een jaarlijkse vrijwilligersdag organiseren met een verkiezing van de vrijwilligersorganisatie (of groep of initiatief). Eventueel kan ook de vrijwilliger van het jaar worden gekozen. 3. Organisaties die volledig met vrijwilligers werken moeten begeleiding en ondersteuning krijgen. We verzamelen allemaal in de grote zaal. Aan de muren hangen grote vellen. Het is moeilijk om uit de hele discussie drie actiepunten te halen. Onder de actiepunten staan lijstjes met subpuntjes. Dagvoorzitter Luuk Jacobs vraagt gespreksleiders naar de zaken die ze het meest zijn opgevallen. Soms letten we even niet op, omdat we ondertussen de vellen staan te lezen. Als alle mensen die zich hebben ingezet zijn bedankt gaan deelnemers naar de kantineruimte. In de gang krijgen ze een cadeautje: een noodponcho en een chocolaatje. Het is een lange dag geweest, maar toch blijven er nog behoorlijk wat mensen napraten. Bij het opruimen kijken de organisatoren elkaar aan. Het was een geslaagde dag, maar nu begint het werk pas echt! 14
 15. 15. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 15
 16. 16. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 Bijlagen I Stellingen uit het ochtendprogramma Kansen voor kinderen (<12jr) Stelling: Onze vrijwilligers moeten te veel opvoeden Kansen voor jeugd (12-18jr) Stelling: Vrijwilligersorganisatie kunnen heel goed helpen bij het voorkomen van schooluitval. Kracht van vrouwen Stelling: Het is bij veel vrouwen onmogelijk om ze ‘uit hun huis’ te krijgen. Niemand eenzaam Stelling: Vrijwilligers zijn beter in het bestrijden van eenzaamheid dan professionele organisaties Gesprek met de buurt Stelling: Als je mensen bij elkaar wilt brengen moet je niet praten maar doen 16
 17. 17. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 II Programma 09:30-10:00 Inloop en koffie 10:00-10:30 Welkom, opening door de Dagelijks Bestuurlid Ayhan Yalin, uitleg programma 10:45-12:15 Kennismaking en discussie Onder de parasols wordt gediscussieerd over: • Kansen voor kinderen (<12jr) / Kansen voor jeugd (12-18jr) • Kracht van vrouwen • Niemand eenzaam • Gesprek in de buurt 12:15-13:00 Lunch Gescheiden deel: Professionals en vrijwilligersorganisaties praten in twee gescheiden groepen verder 13:00-16:00 In kleinere groepen discussie Vrijwilligers bespreken: Wat houd je tegen om je werk nog beter te doen, wat zou er aan kunnen worden gedaan en wie zou daar iets aan kunnen bijdragen? Betaalde medewerkers bespreken: Wat belemmert het vrijwilligerswerk in Bos en Lommer? Wie moet daar iets aan verbeteren? Wat is jouw rol als professional? Gezamenlijke afsluiting 16:00-16:30 Terugkoppeling 16:30-16:45 Afsluiting Ayhan Yalin / dagvoorzitter 16:45-17:30 Borrel 17
 18. 18. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 Bijlage III Deelnemerslijst 1. K. Liem 2. Annemarie Kousemaker ABC (Amsterdams Buurvrouwen Contact) 3. Abdellah Tallal Aknarij 4. Ahmet Canga Anatolie 5. Recep Mese Anatolie 6. Ekrem Kucukozel Anatolie 7. Muamer Okur Anatolie 8. Mehmet Cevik Anatolie 9. Abdelatif El Harrazi Atlas Sportvereniging 10. Jimmy Lennox Bewoner B&L 11. Ahmet Bewonersplatform 12. Wil Offermann Bewonersplatform Gibraltar 13. Rachid Handich Bewonersplatform Kolenkitbuurt 14. Mari Ozkaya Capabel 15. Abdelkhalik Oakki Cultureel Jongeren Centrum 16. Said Cultureel Jongeren Centrum 17. Ortwin Tjon Sjoe Sjoe De Boeg+VVA Spartaan 18. Richard Loontjens Deelnemersbegeleider Roc 19. Ineke Smeulers Dienstencentrum Bos en Lommer 20. M. Ben Hamida Dienstenc./ Inbrugering Bos en Lommer 21. K. Brandon Dienstencentrum Bos en Lommer 22. Boukadid Akel Fath 23. Noman Ettouijer Fath 24. Max Sordam Geïnteresseerde Uit Osdorp 25. Romeo Caffee Geïnteresseerde Uit Osdorp 26. Bahattin Aydin Jongerencentrum MGT 27. Isa Seven Mevlana Moskee 28. Titia Bloemhof Multicultureel vrouwenkoor 29. Kemal Yildiz NEWA 30. Els Nicolas OAR- Ouderen Advies Raad 31. Hans Staphorsius Product manager Impuls 32. Juke Fluitsma raadslid GROENLINKS 33. Yasemin Bagdadi raadslid GROENLINKS 34. Sevil Erturk raadslid PvdA 35. Jasper Etten raadslid raadslid PvdA 36. Orhan Kayar raadslid raadslid PvdA 37. S. Ozdemir Robert Scott buurtcentrum 38. Hans Krikke Samenwonen = Samenleven 39. B. Ait Hassou St. Al Wiam 40. M. Bouchtig St.Tamazirt 41. Aurora Folkers Stadsdeel Bos en Lommer 42. Elly van der Heijden Stadsdeel Bos en Lommer 43. Gerda Sordam Stadsdeel Bos en Lommer 44. Karin Nab Stadsdeel Bos en Lommer 45. Rosaly Brandon Stadsdeel Bos en Lommer 46. Ruud Antonisse Stichting Juttersdok 47. M.Smaili Tuma 48. Jamina Ezzufzafi Vangnet voor meiden door meiden 49. Khadija Bakkali Vangnet voor meiden door meiden 50. Anass Chrifou Vereniging Samen de Toekomst 51. Marijke Altenburg Vrijwilligers Centrale Amsterdam 52. L.Beckers Wijkpost voor ouderen 53. Zeki Cenan YUNUS EMRE 54. Ebru Cenan YUNUS EMRE Gespreksleiders 55. Fatma Sevinc Vrouwen Emancipatie 56. Hadiye Kesmer Jeugd 12- 57. Henk Betlem Betaalde medewerkers 58. Ingrid Seeboldt Gesprek met de buurt 59. José van den Berg Sociaal isolement 60. Marcel Zwart Jeugd 12+ 18
 19. 19. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 Organisatie 61. Gerda Sordam Stadsdeel Bos en Lommer 62. José van den Berg Stadsdeel Bos en Lommer 63. Saskia Daru MOVISIE 64. Luuk Jacobs MOVISIE 19
 20. 20. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 20
 21. 21. Bijlage I, behorende bij Gemeente Amsterdam de Nota Ondersteuning Stadsdeel Bos en Lommer vrijwilligerswerk Verslag conferentie ondersteuning vrijwilligerswerk Versie 1 10-04-2007 21

×