ประเทศเอธิโอเปีย

5,512 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเทศเอธิโอเปีย

 1. 1. ประเทศเอธิโอเปีย
 2. 2. ธงชาติเอธิโอเปีย
 3. 3. ประวัติศาสตร์ <ul><li>เอธิโอเปียเป็นดินแดนที่ได้รับอารยธรรมจากอียิปต์และกรีกตั้งแต่สมัยโบราณ อิตาลีโจมตีเอธิโอเปียเมื่อ พ . ศ . 2479 และเข้าครอบครองได้สำเร็จใน พ . ศ . 2484 จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเอธิโอเปีย เฮลี เซลาสซีที่ 1 เป็นผู้จัดตั้งระบบรัฐสภาเมื่อ พ . ศ . 2474 </li></ul><ul><li>ตั้งแต่ พ . ศ . 2515 เกิดความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องจนเกิดความวุ่นวายภายในประเทศ จักรพรรดิเซลาสซีสละราชบัลลังก์เมื่อ พ . ศ . 2517 เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐเมื่อ พ . ศ . 2518 นอกจากนั้นยังเกิดสงครามภายในระหว่างกลุ่มการเมืองและเผ่าต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากซูดานและโซมาเลีย พ . ศ . 2521 เอธิโอเปียได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตจนรบชนะทหารโซมาเลีย และมีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันเมื่อ พ . ศ . 2531 </li></ul>
 4. 4. ประชากร
 5. 5. กลุ่มชาติพันธุ์ <ul><li>โอโรโม ร้อยละ 34.49 </li></ul><ul><li>อัมฮารา ร้อยละ 26.89 </li></ul><ul><li>โซมาลี ร้อยละ 6.20 </li></ul><ul><li>ตีเกรย์ ร้อยละ 6.07 </li></ul><ul><li>ซีดามา ร้อยละ 4.01 </li></ul><ul><li>กูราจ ร้อยละ 2.53 </li></ul><ul><li>โวเลย์ตา ร้อยละ 2.31 </li></ul><ul><li>ฮาดียา ร้อยละ 1.74 </li></ul><ul><li>อาฟาร์ ร้อยละ 1.73 </li></ul><ul><li>กาโม ร้อยละ 1.50 </li></ul><ul><li>เคฟฟีโช ร้อยละ 1.18 </li></ul><ul><li>และชาติพันธุ์อื่น ๆ อีกร้อยละ 11 </li></ul>
 6. 6. ศาสนา <ul><li>จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี พ . ศ . 2550 พบว่าชาวเอธิโอเปียร้อยละ 62.8 นับถือศาสนาคริสต์ ( ในจำนวนนี้เป็นผู้นับถือนิกายเอธิโอเปียนคอปติกออร์ทอดอกซ์ร้อยละ 43.5 และนิกายอื่น ๆ ร้อยละ 19.3 ) , ร้อยละ 33.9 นับถือศาสนาอิสลาม , ร้อยละ 2.6 นับถือความเชื่อดั้งเดิม และร้อยละ 0.6 นับถือศาสนาอื่น ๆ </li></ul>
 7. 7. ลักษณะทั่วไป <ul><li>ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออกบริเวณที่เรียกว่าจงอยแอฟริกา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล ( เดิมมีทางออกทะเลแดงทางด้านแคว้นเอริเทรียเพียงด้านเดียว ) ทิศเหนือติดทะเลแดงและซูดาน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดจีบูตีและเอริเทรีย ทิศตะวันออกติดโซมาเลีย ทิศใต้ติดเคนยา ทิศตะวันตกติดกับซูดาน </li></ul>
 8. 8. พื้นที่ <ul><li>1,127,127 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเล 6,000 - 10,000 ฟุต </li></ul>
 9. 9. ภูมิอากาศ <ul><li>อากาศร้อนและแห้ง ฝนตกน้อย </li></ul>
 10. 10. เมืองหลวง <ul><li>Addis Ababa </li></ul>
 11. 11. เมืองสำคัญ <ul><li>Dire Dawa, Harra, Makelle, Dessie </li></ul>
 12. 12. ประชากร <ul><li>76.51 ล้านคน ( กรกฎาคม 2550 ) โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรร้อยละ 2.72 ต่อปี ประกอบด้วยคนหลายเผ่าหลายภาษาได้แก่ เผ่า Oromo 40% Amhara and Tigre 32% Somali 6% Afar 4% </li></ul>
 13. 13. ภาษา <ul><li>Amharic และอังกฤษเป็นภาษาราชการ นอกจากนั้น ยังใช้ภาษาอารบิค ฝรั่งเศส อิตาลี Tigrinya, Orominya และ Somali </li></ul>
 14. 14. ศาสนา <ul><li>Muslim 45.50% Orthodox Christian 35-40% และความเชื่ออื่นๆ </li></ul>
 15. 15. วันชาติ <ul><li>เดิมคือวันที่ 12 กันยายน ในสมัยของอดีตประธานาธิบดี Mengistu Haile Mariam ภายหลังจากที่ Ethiopia People’s Revolutionary Democratic Front ( EPRDF ) ได้เข้ายึดกรุงแอดดิส อบาบา และเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งสมัยที่นาย Meles Zenawi ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี จึงเปลี่ยนมาใช้วันที่ 28 พฤษภาคมเป็นวันชาติตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา </li></ul>
 16. 16. ระบอบการปกครอง <ul><li>แบบสหพันธ์สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ โดยได้รับเลือกจาก House of People’s Representatives มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ได้รับการแต่งตั้งจากพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในสภา </li></ul>
 17. 17. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ <ul><li>13.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 2549 ) </li></ul>
 18. 18. รายได้ประชาชาติต่อหัว <ul><li>149 ดอลลาร์สหรัฐ ( 2549 ) </li></ul>
 19. 19. สกุลเงิน <ul><li>Ethiopian Birr ( ETB ) </li></ul>
 20. 20. อัตราแลกเปลี่ยน <ul><li>1 ดอลาร์สหรัฐ เท่ากับ 8.7 ETB ( 2549 ) </li></ul>
 21. 21. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ <ul><li>ดินแดนเอธิโอเปียก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่าอบิสสิเนีย เป็นประเทศที่มีเอกราชมาแต่โบราณ ปกครองโดยราชวงศ์เอธิโอเปีย ซึ่งได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าเมเนลิก พระราชโอรสของพระเจ้าโซโลมอนและพระนางชีบา เมื่อประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาลวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลมาจากอียิปต์และกรีก อิตาลีได้เข้ายึดครองแคว้นเอริเทรียของเอธิโอเปียเมื่อปี 2412 และประกาศให้แคว้นเอริเทรียเป็นอาณานิคมของตนเมื่อ 2433 แต่ในสนธิสัญญาสันติภาพอิตาลียังคงยอมรับเอกราชของเอธิโอเปียต่อไป </li></ul>
 22. 22. สภาวะเศรษฐกิจ <ul><li>เศรษฐกิจเอธิโอเปียยังพึ่งพารายได้จากภาคกสิกรรมเป็นหลัก แม้รัฐบาลจะได้ปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดี และการเพาะปลูกยังพึ่งพาแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติอยู่เกือบทั้งหมด มีปัญหาการชลประทานรวมทั้งวิธีการเพาะปลูกที่ล้าสมัย ในขณะเดียวกันภาคบริการของเอธิโอเปียก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ประชาชาติ โดยภาคส่วนที่มีอัตราการเติบโตสูงได้แก่การบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการคมนาคม รัฐบาลเอธิโอเปียมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสัตว์ป่า แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเอธิโอเปียยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าใดนัก และยังล้าหลังเคนยาอยู่มาก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเอธิโอเปียประมาณปีละ 2 แสนคน </li></ul>
 23. 23. ด้านการทูตและการเมือง <ul><li>ไทยและเอธิโอเปียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2507 และในปีเดียวกันไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแอดดิส อบาบา แต่ต่อมาในปี 2524 ไทยได้ปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแอดดิส อบาบาลง เนื่องจากความไม่สงบภายในเอธิโอเปีย หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีเขตอาณาครอบคลุมเอธิโอเปีย ในขณะที่เอธิโอเปียได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเขตอาณาครอบคลุมไทย และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนให้สถานเอกอัครราชทูตเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดีย มีเขตอาณาครอบคลุมไทย </li></ul>
 24. 24. การเยือนของผู้นำ <ul><li>ไทยและเอธิโอเปียยังไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างเป็นทางการ แต่ ดร . สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย ( นาย Seyoum Mesfin ) ระหว่างการประชุม AU Summit เมื่อปี 2549 และนาย Mesfin ได้แวะผ่านไทยอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมนานาชาติต่างๆ โดยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 </li></ul>
 25. 25. จัดทำโดย นาย ชำนาญ บุบผาพิลา ชั้น ม .5/1 เลขที่ 4

×